Views
9 months ago

Infokalauz - Kaposvár (On-line változat)

u. u. Er Jókai Zárda

u. u. Er Jókai Zárda Múzeum u. Temesvár u. Kassa u. i u. u. 20 C D E F Z a r a n y i - Kis-gáti-árok 7 KAPOSVÁR/ JUTA/ FONYÓD P a p s a r a - d ? l ∏ F ü r e d i - ú t i - d ? l ∏ 67 e r d ∏ S Füredi-árok Épít∏k Iparos 61 Vízmı Raktár köz u. u. Raktár Jutai út 8 Raktár PRAKTIKER LIDL Búzavirág-ltp. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Pipacs u. Búzavirág u. lásd a Belváros térképen Búzavirág u. Kinizsi-ltp. Füredi u. Radnóti Miklós u. Kazinczy F. u. Sopron u. Fazekas M. u. K∏szeg u. Szombathely u. Gy∏r u. Komárom u. Nagyszeben Illyés Gy. u. u. u. Fazekas M. u. Zaranyiltp. Zaranyi Sport Kisfaludy u. Csöröge-völgyi-patak Jutai Szent István u. Munkács u. K∏hárs u. 9 Tsz Újmajor 10 610 11 12 B Aranyhárs u. Károly Róbert u. K e c e l i - f ö l d Könyves Kálmán u. Mátyás király u. Ezüsthárs u. Hársalja Corvina tér Nagyváthy János u. okaji Kapos Szent László Tüskevár u. János u. Nagyváthy köz Bercsényi Miklós u. Nagyváthy K∏rösi Csoma Sándor Hadastyán köz Béke- Füredi-ltp. Kecelhegy Bethlen Gábor u. Tokaji köz Magyar Nobel-díjasok tere Kenese tér u. u. Stromfeld Aurél u. Tóth Árpád u. Keceli bejáró Kecelhegyaljai út u. út Martinovics Ignác u. Frankel Leó u. Kanizsai Bárczi Gusztáv u. Szent-Györgyi Albert u. Kecelhegyi út Fonyódi u. Kapoli Antal Herma Bocskai István u. Zsigmondy R. u. Márciusi ifjak kert Ált. isk. Spec. Szakisk. Anya- és Gyermekotthon Balaton u. Nyugati temetŒ Árvaház u. Harsányi János u. Lénárd F. u. Bárány R. u. Békésy Gy. u. Gábor Dénes u. Cseri Hajnóczi József Kecelhegyaljai út Bláthy Hevesy Gy. u. Eger u. Wigner J. u. út Gárdonyi u. Vak Bottyán u. Jutai Vasút köz Tinódi u. Fekete Is Badacsony u. Szigligeti Ede u. Esze Tamás u. Esze Cserimajor út k. T. út u. Tüskevári u. Vásártéri út Kanizsai NAV Baptista Béke park imaház Kapostüskevár vm. Munkás Szt. József templom Ált isk. Béke Fürd∏ köz Óvoda u. Vásártér vm. (feltételes megálló) Erd∏sor Kanizsai Lövölde u. Kapos ÉpítŒipari Szakköz. és SzakmunkásképzŒ Int. Kölcsey u. József Akácfa u. Kinizsi lakótelep Vásártér, piac Tompa Mihály u. u. Kanizsai u. Katona József u. Xantus János u. Toldi Miklós u. Sörház u. Szondy Gy. u. Béke u. Szt. Margit templom Vásártéri út Cseri út SOM-PLAST MŰANYAGFELDOLGOZÁS Telefon: (82) 529-480 Fax: (82) 529-481 u. Kinizsi lakótelep 48-as ifjúság Malomárok Vasvári Pál u. TESCO OBI Megyeháza Sportés teniszpálya a u. Szegf? Erkel köz Fürediu. Toldi-ltp. Veigertny. lici Dr. Kaposváry Gy. u. LIDL Iszák u. Pet∏fi u. CBA Cent BölcsŒde 67 Sávház u. Kereszt u. József A. u. Zsidó imaház Sávház u. Rippl-Rónai u. Ált isk. Bethlen tér Kontrássy u. Püspöki palota Kapos Székesegyház Plaza Kossuth tér Városháza János u. Liszt Ferenc Rippl- Újpiac tér Rónai Csiky tér Gergely Pet∏fi Színház tér SPAR Szegf? k. Brassó Bem u. Bem u. Vörösmarty u. Puskin u. Losonc u. Léva u. Nádor u. Léva Bereczk Sándor u. Gilice u. út Bereczk Sándor u. Vár u. Lórántffy Zs. Kandó Kálmá Ady Endre u. Városház u. Corso Bevásárlóközp. Laborfalvy Róza Kandó k. Iszák u. Csatorna köz Kertész Losonc köz Arany János u. Füredi u. Berzsenyiu. Pet∏fi u. Rét u. köz Áchim András u. Zselici út MikszáthKálmán u. Arany János tér Honvéd u. Zárda k. Ev. temp. Ref. ÁNTSZ Bíróság Asztaliteniszcsarnok Állatkórház Szent kereszttemplom u. u. Eötvös Ungvár u. Honvéd u. Nemzet∏r sor Pete L. u. Noszlopy G. u. Balázs J Klapka u. Kossuth Lajos u. Fodor József tér Berzsenyi park Pártok Háza Megyei Mıv. Közp. Ezredév u. FŒposta IPOSZ E-mail: info@somplast.hu Cseri- Telefon: Fax: (82) (82) 529-481 529-480 SOM-PLAST Jubileumi MŰANYAGFELDOLGOZÁS emlékmı SOM-SZER SZERSZÁMGYÁRTÁS Telefon: (82) 529-480 Donner C Dpark E-mail: info@somplast.hu E F Malomtó Tornacsarnok Arany János utcai sporttelep Városi sportcsarnok R kapitá EdzŒcsarnok SPAR Somogy megyei Levéltár Kaposvár vá. »Horgász horgász Hunyadi János Streith M. u. Megyei RendŒrfŒ P Szt temp Megye Egész Pénzt Ált. Vám Pén Szánkódomb Kecelhegyikápolna Gá A. Dr. Kovács Sebestény Gyu Bajcsy- Zsili Géza Teleki u. Gilice u. éla útja u. Arany J. k. Kossuth Lajos u. Kossuth Lajos u. Buzsáki u. Damjanich u. Megyeház u. Bem u. u. Puskin u. Somssich Pál u. Jókailiget Fürd sportusz Fax: (82) 529-481 E-mail: info@somszer.hu DÉVGÉP u. Arany János u. Csokonai V. M. u. Irányi D. u. Nyár Zrínyi u. F∏ Árok Jedlik Á. u. Szent Imre u. Szent Imre u. Szécheny i tér Dózsa György Budai N. A. u. Is Csík Ferenc Eklektikus stílusú kálvária Hegyal Tóth L. k. Szigetvári H

u. u. Nyírfa u. u. G H J Toponári K Toponár 21 u. zedres-d?l∏ Ózarany Újzarany Gázelosztó Lovarda Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémia Dénesmajor Kaposvári Egyetem Campus Kollégium Kollégium Móricz Zsigmond MezŒgazdasági Szakközépisk. 7 Zag LŒtér 0 200 400m 1:20 000 Z a r a n y - t á b l a KAPOSVÁR Deseda KAPOSVÁR- TOPONÁR 8 lŒtér Fekete-tny. tanya« telep Jégcsarnok endŒrnyság Klebersberg K. Középisk. Kollégium kap. ENNY u. bor tér Gyula u. út Zaranyi Imre . Tallián la köz Kaposi Mór Megyei Kórház Rákóczi tér Színházpark Vásárcsarnok Asztaliteniszcsarnok i ségügyi ár Kórházkápolna u. Ripplisk. Rónai J. -és szülŒháza ügyŒrség Œ és oda út Pázmány Péter u. Pázmány Péter u. Adria u. Keszthely u. Irinyi János u. Dési Huber I. u. Biczó Ferenc u. nszky u. kola k. Tallián Gyula u. egyi u. Tallián Gyula u. Kárpát u. Vöröstelek u. Veszprém u. Élmény- és GyógyfürdŒ VirágfürdŒ Mór u. Kap osi Kisgáti-d?l∏ lásd a Belváros térképen Biczó F. k. sétány Kós Károly 610 Tas vezér u. Huba vezér u. Kis-gáti-árok El∏d vezér u. István Roboz Damjanichu. Németh István fasor Tallián Gyula u. Anna u. Árpád Szántó u. Gróf Apponyi Albert u. Laktanya u. Hegyi u. Virág u. Gróf A p ponyi köz Alber t u. Dsida Jen∏ u. Reményik Sándor Virág u. Szántó köz Apáczai Csere János Virágu. F∏u. Baross Gáboru. Hársfa B A D Rákóczi Stadion C LIDL ALDI Somogy Flandria Déryné u. Blaha L. u. Kertalja Malom u. sor Császárrét sor Töhötöm vezér u. Szalay Fruzsina u. u. Wass Albert u. Napsugár lakópark u. Pécsi u. Álmos vez ér Ond vezér u. Dobó I.u. Kisgáti u. Magyar u. Pacsirta köz Cukorgyár ÉDOSZ MıvelŒdési Ház u. ny vezér u. Kisgát Béla király Keleti temetŒ TemetŒkápolna Jézus Szíve-templom (HŒsök temploma) Béla király köz Süt∏ András u. Kond I. k. Dobó Semmelweis u. u. u. u. u. Rege Mez∏ u. u. Kapos Jászai Mari u. u. Cukorgyári ülepít∏ Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Izzó u. Kenyérgyár u. Tavasz u. Gyár u. Bornemissza u. Nagygát u. Dr. Guba Sándor u. Dombóvári út MAGYAR CUKOR ZRT. www.koronascukor.hu u. Zöldfa u. Malomárok Ivánfa-patak Balázskert köz Ivá u. Nyugativánfa Grub Dombóvári Zöldfa u. Teherpályaudvar Deseda Szennyvíztelepi út Pécsi u. Kaposszentjakab vm. G H J KAPINYA-NÉMETH BT. Geiger Útép Kft. BORDA u. Gruber János u. Keletivánfa u. út Nádasdi u. Kápolna út Kápolna Szennyvíztelepi út Kisivánpuszta Deseda Pécsi u. p u. Nádasdi u. Hajnal u. Dankó Pista u. Hold Bodrog u. 610 Kaposszentjakab K Móricz Zsigmond u. Fészerlakpuszta Fészerlak puszta Móricz Zs. Mıv. Ház Harangtorony Pécsi Móricz Zsigmond u. 9 10 Várdomb 11 12 Sikálós út Fodor J Benede

Infokalauz - Százhalombatta (On-line változat)
mibôl lett a cserebogár? új vezetô az agora élén
140 éve szolgálnak és segítenek a tűzben, bajban - Kanizsa Újság
Önkormányzatok_adatai_VAS_polgármester_publikálás
12. Festők Városa Hangulatfesztivál programfüzet (pdf) - Kaposvár
ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 - Kanjiza
magyar változat - 24 Cities
Folytatódtak a megkezdett beruházások Egy arany és két ... - Karcag
Pesti Est - Kulturális Örökség Napjai
csúcsra értek sárga arany! - Savaria Fórum
2007. évi 1. szám - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Natúrparkoló Kőszeg és térségének turisztikai ajánlója 5. szám
Szálló igék lexikona - MEK
35. szám 2011. december 16. - Szentendrei Hírek