Views
8 months ago

Infokalauz - Kaposvár (On-line változat)

Temesvár u. Kassa u.

Temesvár u. Kassa u. Széchenyi 26 A B C D E 1 Badacsony u. 2 Jutai út Nyugati temetŒ 3 Kanizsai u. 4 5 6 Tüskevári u. Kapostüskevár vm. Vásártéri út Kanizsai u. Kanizsai Cserimajor 7 Kapos 610 ÉpítŒipari Szakköz. és SzakmunkásképzŒ Int. Kölcsey u. Kanizsai u. Béke 48-as ifjúság Óvoda u. Fürd∏ köz Béke park Munkás Szt. József templom Vásártér vm. (feltételes megálló) Ált isk. Akácfa u. NAV Vásártér, piac Baptista imaház Malomtó Tompa Mihály u. Kinizsi lakótelep u. u. Kanizsai Kinizsi lakótelep Toldi Miklós u. Szondy György u. Béke u. Vásártéri út Vásártéri út József u. Kaposvári Gy. Cseri út Városháza Somogy Megyei Levéltár Rippl- Rónai tér Újpiac tér Erd∏sor u. útja Toldi-ltp. Béke- Füredi-ltp. Sörház u. Malomárok Vasvári Pál u. Katona József u. Szent Margit templom TESCO OBI LIDL 67 Pet∏fi u. 67 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépisk. Kereskedelmi és Vendéglátóipari SzakmunkásképzŒ Intézet Bereczk Sándor u. Gilice u. Füredi Füredi u. Vár Nagyszeben u. Brassó u. Brassó u. Bem u. Bem u. Kapos Plaza Pet∏fi Sávház u. Kereszt u. CBA Cent Zsidó imaház Sávház u. BölcsŒde Rippl-Rónai u. József Attila u. Kontrássy u. Kaffka M. Kollégium Nagyboldogasszony R.K. Gimnázium (egykori zárda) Kapos Iszák u. Ált isk. u. SPAR Vaszari János szülŒháza Püspöki palota Ady Endre u. Székesegyház Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépisk. és SzakmunkásképzŒ Int. Corso Bevásárlóközp. Arany János tér Honvéd u. EdzŒcsarnok Evang. Soli Deo Gloria Református Gyülekezeti Ház Tızoltóság Bethlen tér ÁNTSZ Ref. templom Siketnémák Intézete Zárda Csatorna köz u. Kossuth tér Liszt Ferenc Zeneiskola Bíróság Csokonai Vitéz M. TanitóképzŒ FŒisk. Nyugdíjbiztositási Igazgatóság Szakszervezetek Mıv.Háza Kossuth Lajos u. Arany János utcai sporttelep Vörösmarty u. Puskin u. Losonc köz Nádor u. u. BereczkSándor u. Léva Áchim András Léva u. u. Losonc u. Zseliciút u. Kisfaludy u. köz Honvéd u. Ungvár u. Klapka u. Nemzet∏r Fodor József tér Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Kossuth Lajos u. Kossuth Lajos u. Berzsenyi park Pártok Háza Az 1866. és 1869. évi hŒsi halottak emlékmıve Damjanich u. Pete L. u. Zárda köz Bajcsy-Zsilinszky F∏ sor Teleki Munkács u. Arany János Arany János u. Arany János 48-as ifjúság útja u. Berzsenyi u. köz Éjszakai orvosi ügyelet IPOSZ Földmıvelési Hivatal Dorottya-ház MTESZszékház Rippl- Rónai Múzeum Helyi autóbusz-pu. Távolságiautóbusz-pu. SPAR Csi Pet∏fi tér Sportés teniszpálya Asztaliteniszcsarnok Szánkódomb Városház u. Buzsáki u. Somssich Pál u. Noszlopy G. u. 48-as ifjúság Múzeum u. u. Ezredév u. Megyei Mıv. Közp. FŒposta Megyei Egészségügyi Pénztár Csokonai V. M. Városi Mıv. Közp. Megyei Vállalkozási Központ u. Vaszary Képtár Kereskedelmi Múzeum A B C D E u. u. Megyeház u. Irányi Dániel u. Csík Ferenc sétány M Budai Na Kap vasútáll

Széchenyi u. »Horgásztanya« horgásztelep F G H J K 27 Várdomb K i s g á t i - d ? l ∏ 1 . Jégcsarnok Dsida Jen∏ u. utcai ártok Háza i ıve ei . ta ügyi Városi sportcsarnok özp. i i t Megyeháza ptár i Megyei RendŒrfŒkap. PENNY POTE Egészségügyi FŒiskolai Tagozat Gábor Városi A. tér RendŒrkap. Szent Imretemplom Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Gimnázium Ált. isk. Vám- és PénzügyŒrség Kórházkápolna RendŒrkapitányság Eötvös Loránd Mıszaki Szakközépiskola és Gyergyai Albert Kollégium Megyei Földhivatal u. Damjanich u. Damjanich u. u. Szent Imre u. Szent Imre u. tér u. u. Zaranyi Hunyadi János u. Streith M. u. Dr. Kovács Sebestény Gyula u. Hunyadi János u. út Tallián Gyula köz u. Tallián Gyula u. Hegyi u. F∏ u. Tallián Gyula u. Tallián Gyula u. Iskola köz Pázmány Péter u. Adria u. Kárpát u. Vöröstelek u. Dési Huber István u. Kaposi Mór Megyei Kórház Rippl-Rónai József szülŒháza Veszprém u. Keszthely u. Pázmány Péter u. Jézus Szívetemplom Asztaliteniszcsarnok Tornacsarnok Irinyi János u. Iparmıvészeti Szakközépiskola és SzakmunkásképzŒ Intézet, Diákotthon Kis-gáti-árok Vöröstelek u. Biczó Ferenc u. Biczó Ferenc köz Bajcsy-Zsilinszky u. F∏ Hegyi u. útja Árpád Kaposi Mór u. Virág u. Németh István fasor Szántó u. Virág u. Reményik Sándor Kós Károly Szántó köz Virágu. Roboz István Klebersberg K. Középisk. Kollégium Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola 503.sz.Ipari SzakmunkásképzŒ Intézet F∏ u. Apáczai Csere János Tas vezér u. B ALDI Rákóczi A Stadion C Kertalja Malom u. Pécsi Huba vezér u. Töhötöm vezér u. D Somogy Flandria Blaha Lujza u. Szalay Fruzsina u. u. u. Wass Albert u. Álmos vezér u. El∏d vezér u. u. Napsugár lakópark Déryné u. Cukorgyár Ond vezér u. köz LIDL 610 Dobó István u. Kisgát u. Magyar u. utca Kisgát ÉDOSZ Mıv.Ház Álmos vezér u. Kond vezér u. Dobó Süt∏ András u. u. István köz Semmelweis u. Árpád u. Keleti temetŒ Mez∏ u. u. u. Regeu. TemetŒkápolna Pécsi utca Jászai Mari u. Dr. Guba Sándor u. Dombóvári út 0 100 200m 1:10 000 2 3 4 5 6 R Dózsa György u. Csiky Gergely Színház ai Nagy A. u. Kaposvár sútállomás Tóth L. k. Anna u. Rákóczi tér Színházpark Baross Gábor F Gróf Apponyi Albert u. Vásárcsarnok Laktanya u. BŒr- és Nemibeteg-gondozó Intézet G G r óf Appo nyi Albert köz Hársfa u. u. H J K 7

Infokalauz - Százhalombatta (On-line változat)
140 éve szolgálnak és segítenek a tűzben, bajban - Kanizsa Újság
mibôl lett a cserebogár? új vezetô az agora élén
ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 - Kanjiza
Önkormányzatok_adatai_VAS_polgármester_publikálás
csúcsra értek sárga arany! - Savaria Fórum
2007. évi 1. szám - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
12. Festők Városa Hangulatfesztivál programfüzet (pdf) - Kaposvár
magyar változat - 24 Cities
Folytatódtak a megkezdett beruházások Egy arany és két ... - Karcag
Pesti Est - Kulturális Örökség Napjai
Natúrparkoló Kőszeg és térségének turisztikai ajánlója 5. szám
40 ÉVES - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
Szálló igék lexikona - MEK
35. szám 2011. december 16. - Szentendrei Hírek