Views
5 months ago

Infokalauz - Kaposvár

ÖNK O RMÁNYZAT I

ÖNK O RMÁNYZAT I INFORMÁ CIÓS OL D A L www. k aposv a r . h u SZITA KÁROLY polgármester F O GAD : előzetes telefonos bejelentkezés alapján minden hónap harmadik szerdáján 9.00–12.00-ig E L É RHE T Ő S É G : polgarmester@kaposvar.hu +36 (82) 501 502, +36 (82) 501 503 facebook.com/polgarmester KAPOS VÁR ME G YEI JO GÚ VÁ R O S P O LGÁRME S T E RI HIVATALA 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: +36 (82) 501 501 KAPOS VÁR MJV VÁ R O S G O N D N O K S Á G A 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 12. Telefon: +36 (82) 526 043 KAPOS VÁR MJV P O LGÁRME S T E RI HIVATA L K Ö ZIGAZ G ATÁ S I IGAZ G AT Ó S Á G K Ö Z T E R ÜLE T-FEL Ü G Y E LET KAP O S HO L D ING Z RT . 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2. Telefon: +36 (82) 310 000 KAP O S VÁRI K O RMÁNYABLAK 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3. Telefon: 1818 E-mail: 1818@1818.hu O R V O SI ÜG YELET Kaposi Mór Oktató Kórház, volt baleseti ambulancia épülete Rendelési idő: hétköznapokon 17.00–7.00-ig, szombat, vasárnap és ünnepnap 0.00–24.00-ig Telefon: +36 (82) 333 060 F O G Á S Z ATI Ü G YELET 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12–14. Rendelési idő: szombat, vasárnap és ünnepnap 8.00–14.00-ig Telefon: +36 (82) 333 058 Ü G YELET E S PATIKA Szigethy-Gyula Gyógyszertár 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20–32. Telefon: +36 (82) 511 345 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 8. Ügyeleti telefon: +36 (30) 916 3538

3