Views
4 months ago

Infokalauz - Kaposvár

6

6 Kaposvár története dióhéjban

7 A honfoglaló magyarok, akik 900 körül jelentek meg a Kapos vidékén, olyan területet szálltak meg, amely már évezredek óta folyamatosan lakott volt. Kelták, rómaiak, germánok és avarok váltották egymást a tájon, ahol századok múltán felépült Kaposvár. A kapu szóból származó Kapos folyónév Szent István király 1009-ben készült, a pécsi püspökség határait kijelölő oklevelében jelent meg először. Ottó somogyi ispán a város jelenlegi határain belül fekvő Zselicszentjakabon 1061-ben bencés monostort alapított (amelyet néhány évre rá Sala- közötti pereskedések, viszálykodások időszakát mon király és Géza herceg jelenlétében szenteltek 1555-ben zárta le drámai akkordokkal a török ágyúfel), elsősorban mégsem ez alapozta meg a majdani szó… A vidéken több mint százharminc esztendeig Kaposvár fejlődését. A helyi birtokosok a 14. század a török volt az úr, mígnem a Badeni Lajos császári első felében várat építettek a Kapos folyó kiterjedt tábornok vezette szövetséges csapatok 1686. novemmocsarai között, s e körül alakult ki – jóval később – ber 12-én a kaposvári várat is felszabadították. a város. Nem volt nagy a vár, de a török terjeszkedés, Úgy tűnt, hogy a hódoltság felszámolása megnyia szaporodó külső támadások nyomására lassan fel- totta az utat a település békés fejlődése előtt, a 18. értékelődött a szerepe. A Kapos-völgy birtokosai század első évei azonban a török háborúk időszaká-