Views
8 months ago

Családi Kör, 2018. február 15.

oktatás A gyermekekről

oktatás A gyermekekről annyi nemes gondolat született, és annyi közhely nőtt ki belőlük, hogy már csak a gyermekek kárára elkövetett felnőtti visszaélések száma vetekedhet velük. Elég csak kettőt kiemelni a sorból. Az egyik, hogy „a gyermek a legnagyobb érték”, a másik „a gyermekek legjobb érdeke”. Hogy mennyi felnőtti aljasság alibijéül használták már eddig, és sajnos egyre inkább ezeket, arról hoszszasan lehetne értekezni. Az elkövetők pedig, ahogy az lenni szokott, cinikus mosollyal és háttérből támogatott magabiztossággal, konokul szajkózzák az ellenkezőjét. Mikor érték a gyermek? Vannak hónapok, amikor „felértékelődik” a gyermek, mert szervezetileg istápolt haszonszerzésre lehet felhasználni. Ilyen például böjtelő, az első osztályba iratkozás hava, 10 2018. február 15. Érted? Érted! Kétértelműen egyértelmű hajsza a tanulókért február, amikor hirtelenjében megnő az érdeklődés a hat és fél évesek iránt, és mindenki egyszerre igyekszik nem csak maradéktalanul számba venni, de lehetőség szerint magához is édesgetni őket, már amennyire lehet. És a jog, az erkölcs, az illem és a tisztesség megengedi. Vagy azokon is áthágva. Cél és eszköz egymást szentesíti ilyenkor, és jó ürügyül szolgál emezek sárba tiprásához. Aki esetleg nem jött volna még rá: az általános iskolák között folyó elkeseredett küzdelemre célzok, amely az elsős diákok megszerzéséért folyik, és újabban nemcsak nem válogat az eszközökben, de immár az emberi tűréshatárokat is felrúgni képes. Sok ugyanis az eszkimó, és egyre kevesebb a fóka: meg kell küzdeni mindegyik gyermekért. Ha nincs „saját”, ám el kell orozni a „másét” - ez ösztönös cselekedetként is vétek, jogi és etikai normákkal rendezett(nek mondott) társadalomban megengedhetetlen. Gyermekek darabszámra? A gyermek tehát érték. Pláne, ha „darabszámra mérik”, s egy-egy gyermeken áll vagy bukik emberek, ne adja ég, intézmények sorsa, presztízse. Duplán, ha a szerencsétlen – Uram bocsáss! – „hátrányos helyzetű”, mert akkor „kettőnek számít”. És nem, ha nem. Mihelyt e súlyos tétje nincs, bizonyos „belső” körökben korántsem akkora érték. Mert vagy „hátrányos helyzetű”, „nehéz felfogású”, vagy csak egyszerűen „falusi”, és az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni, legfeljebb, ha jól megfizetik azt, aki eljátssza, mintha törődne velük, mert eredendően „gyermekbarát”. Kifulladásig, amíg csak tart a projektpénzből. Az iskolai iratkozási kampány a gyermekek „darabszámára” összpontosít. Mert így rendeli a nagybetűs Törvény. 15-30 gyermek egy osztály, 31 kettő. Tizenöt alatt bajok vannak. Ennyivel elvileg nem lehet osztályt nyitni, csak ha (néhány) Mindenható rábólint. Ellenben a „mindenhatóságnak” is vannak fokozatai, nemzeti kisebbségi, helyi, tartományi hatáskörben szűkülőn, a Nagy Központban korlátlanul. Kampány határtalanul Az egyik Tisza menti kisváros közvéleményét igencsak felkavarta egy újabb botrányszagú oktatásügyi eset. Még el sem csitultak rendesen az egyik általános iskola évekig tartó, anyagi és erkölcsi lezüllesztést sejtető pereskedésének hullámai, máris újabb, súlyos következményekkel fenyegető akció célpontjává váltak, de a jelek szerint nemcsak ők, hanem a város még két általános iskolája is. Az történt, hogy a város dédelgetett központi iskolájában néhányan úgy döntöttek: városjáró offenzívát indítanak. „Elsőst, mindenáron!” – fordíthatnánk hétköznapi nyelvre az amúgy hamisan hízelgő, de a szórólapon kötelezően csak cirill betűkkel kiírt fellengzős jelmondatot, amely alatt ráripakodik az érdeklődőre magyarul a kérdés: Érted? Sőt a parancsoló válasz is, felkiáltójellel: Érted! Nem titkolt szándékuk, hogy a jócskán megfogyatkozott óvodások közül minél többet megkaparintsanak maguknak, akár a város távol eső pontjairól is. Magyar anyanyelvűt. Bárkit. Érted? Érted! Nem igazán azért, mert erős vonzalmat éreznek a „belvárosi elit” részéről egy kicsit mindig lekezelt kültelki gyermekek iránt. Van az akcióban öncél, hiúság, de jól átgondolt és kitervelt szándékosság is, ami mögött jelentős, de be nem vallott háttérerők munkálnak. A múlt évben a több tízmilliós (a község hasonló intézményeihez képest akár tízszeres!) költségvetési támogatásból jócskán felfuttatott intézmény újabban kénytelen magyar elsősökért (is) kampányolni. Egyelőre csak sejthető forrású többlettámogatásból „ingyenes utaztatást, ebédet, napközit, tankönyv- és tanszercsomagot” ígérnek azoknak, akiket sikerül elszipkázni a másik három iskola területéről, ami – tisztelet a szabad iskolaválasztás jogának – azzal is járhat, hogy az érintett iskolák tagozatokat, sőt az önálló intézményi státus feltételeit is elveszítik. Különös gondot jelent ez a többségében magyar nyelven oktató iskolákra nézve, hiszen az egyik külvárosi iskola önálló státusa már most üveglábakon áll, mert nincs meg a törvényben előírt 24 tagozatuk. De ugyanez vár a sok bajt átvészelt, ám kitartóan helytálló másikra is, ha jövendő elsősei közül e megtévesztő akcióval 4-5 tanulót sikerül elszipkázni. Mondanom sem kell, hogy mindez a helyi hatalmi tényezők hathatós támogatásával történik, hiszen a nagyvonalúan beígért utaztatási, étkezési és taneszközköltségeket valakinek állnia kell. Az iskolákat működtető önkormányzat a törvény szerint köteles azonos feltételeket biztosítani mindenki számára, hiszen a gyermekek érdekei mindenütt azonosak. Hogy mégsem így van? Netán egészen más itt a cél? Érted? Érted! BERETKA Ferenc

Az ápolási térítés kizárólag az egészségi állapot függvénye Válasz temerini levélírónknak hintaszék M.J. 79 éves nyugdíjas olvasónk ápolási kérelmét a Nyugdíjbiztosítási Alap elvetette. A végzést január 18-án kapta meg. Az indoklásban többek között az olvasható, hogy az elsőfokú szakértői szerv értékelése szerint nem tesz eleget a Nyugdíjbiztosítási törvény 41a cikkelyében foglaltaknak, és hogy alapvető szükségleteit külső segítség nélkül is képes ellátni. Olvasónk kifogásolja, hogy a megállapítás nélkülöz minden konkrétumot. Sértőnek és megalázónak tartja az ügyében lefolytatott eljárást. A továbbiakban leírja, hogy gondozójának kíséretében érkezett taxival a Nyugdíjalap Búza téri épülete elé. Hosszabb várakozás után megérkezett egy fehér köpenyes középkorú férfi, ránézett az autóban, és közölte, hogy járóképes, izmos. Az utóbbit a vastag télikabáton keresztül, tapogatással állapította meg az utcán, a biztosító épülete előtt, a járókelők szeme láttára. Milyen bizottság az, amelynek csak egyetlen tagja van, és aki az utcán végzi az ügyintézést? – kérdi olvasónk. 15 napon belül joga van fellebbezni, de ezt az ilyen eljárás után értelmetlennek tarja. A levél további részében leírja, hogy egész nap a lakásban van, gerinc- és ízületi fájdalmai miatt nehezen jár. Gondozója késő délutánig dolgozik, addig a tévéhez vagy a számítógéphez van kötve. Gondozója végzi a bevásárlást, mosást, takarítást, főzést. 27 ezer dinár nyugdíjából nem tud neki fizetni. Végül felteszi a kérdést, hogy van-e értelme a fellebbezésnek? Válasz: A Nyugdíjbiztosítási törvény 41a cikkelyének rendelkezése értelmében csak az a biztosított vagy nyugdíjas jogosult ápolási térítésre, aki betegség miatt vagy súlyos sérülés következményeként nem képes egyedül ellátni alapvető létszükségleteit. Térítésre gyakorlatilag csak a mozgásképtelen, fekvő betegek, továbbá azok a személyek jogosultak, akik segédeszközök segítségével sem képesek közlekedni a lakásban, valamint a vakok és művesekezelésre járók. Mivel levélírónk nem tartozik egyik csoportba sem, nem tesz eleget a törvényes feltételeknek, tehát értelmetlen megfellebbezni az elsőfokú döntést. Az Alap szakorvosa dönt a kérelem indokoltságáról, másodfokon másik orvos bírálja felül döntését. Háromtagú bizottságra csak a megváltozott rokkantsági állapot tényének megállapításakor van szükség. Ha a szakorvos úgy ítéli meg, hogy a jogosult egészségi állapotában javulás állhat be, ellenőrző vizsgálatot rendel el, amelyen kötelező a megjelenés, mert különben megvonják a HAMAROSAN MEGJELENIK A PÁLYÁZAT nyugdíj vagy más jövedelem nagyságától független térítést. T.M. A Nyugdíjbiztosítási Alap a jövő hónap elején jelenteti meg a pályázatot a 10 napos ingyenes gyógyüdülésre. Az idén valamivel több pénzt költenek erre a célra, mint tavaly. A feltételek változatlanok, csak az jelentkezhet, aki az utóbbi öt évben nem volt ingyenes gyógyüdülésen, a nyugdíjon kívül nincs más jövedelme, és járandósága nem haladja meg az átlagellátmányt. A pályázó megnevezhet három gyógyfürdőt, ahová szívesen elmenne. A bizottság az egészségügyi dokumentáció alapján dönti el, hogy mely intézménybe küldi. (A szabad kapacitástól is függ.) A gyógyfürdőbe utalt gyermek és vak személy kísérőjének az útiköltségét és teljes ellátását fedezi a biztosító. Vajdaságból tavaly több mint 7300-an pályáztak a 2965 helyre. Legtöbben a magyarkanizsai, az apatini, a vrdniki és a ruszandai gyógyfürdő szolgáltatásait vették igénybe. T.M. JANUÁRTÓL 0,1 SZÁZALÉKKAL KISEBB AZ EGÉSZ ÉVRE SZÓLÓ JÁRULÉKALAP Január elsejétől nem hangolják össze az előző negyedévi átlagbérrel azoknak a biztosítottaknak a járulékalapját, akik maguk fizetik a nyugdíjbiztosítási járulékot (Nyugdíjbiztosítási törvény 15. cikkelye). A február 7-én közzétett új járulékalapok január elsejétől december 31- ig érvényesek. A biztosítottak havi befizetési kötelezettségét 0,1 százalékkal csökkentették. A kötelező biztosításba belépők iskolai végzettségüktől függetlenül továbbra is 13 lehetőségből választhatnak, és egyik csoportból átléphetnek a másikba, ezt azonban be kell jelenteniük az Alapnak. Ha úgy döntenek, hogy abbahagyják, vagy szüneteltetik a járulékfizetést, ki kell jelentkezniük a biztosításból, mert különben a biztosító adósságnak könyveli el, és kamattal terheli. Bármikor felújíthatják a biztosítást. Még egy fontos tudnivaló: az előző havi járulékot a folyó hónap 15-ig kell befizetni. csoport járulékalap az átlagbér % járulék (dinár) I. 23 053 35 5 993,78 II. 26 346 40 6 849,96 III. 35 568 54 9 247,68 IV. 42 813 65 11 131,38 V. 52 693 80 13 700,18 VI. 57 303 87 14 898,78 VII. 75 746 115 19 693,96 VIII. 83 650 127 21 749,00 IX. 102 092 155 26 543,92 X. 131 732 200 34 250,32 XI. 197 598 300 51 375,48 XII. 263 434 400 68 500,64 XIII. 329 330 500 85 625,80 A földművesek, egyházi alkalmazottak, papok, független művészek, ügyvédek, vállalkozók és a gazdasági társaságok alapítóinak legkisebb járulékalapja az év végéig ugyancsak 23 053 dinár. A járulék ennek 26 százaléka, azaz 5 993,78 dinár. 2018. február 15. 11