Views
8 months ago

Családi Kör, 2018. április 12.

Műveltségi teszt 1.

Műveltségi teszt 1. Százhat évvel ezelőtt, 1912. április 14-én, nem sokkal éjfél előtt jéghegynek ütközött a Titanic, majd elsülylyedt. A hajó Southamptonból indult, de hová tartott? A) New Yorkba B) New Hampshire-be C) Bostonba 2. 1902. április 14-én Marie és Pierre Curie először izolálták az egyik radioaktív elemet. Melyiket? A) a stronciumot B) a rádiumot C) a plutóniumot 3. Százhuszonkilenc évvel ezelőtt Londonban megszületett Charlie Chaplin angol filmszínész, forgatókönyvíró és filmproducer. Az 1940-ben készült A diktátor című hangosfilmjében kettős szerepet alakított: Hitlert, a diktátort és a borbélyát. Mi volt Charlie Chaplin középső neve? A) James B) Terence C) Spencer 4. Ötvenöt évvel ezelőtt, 1963. április 13-án megszületett Garri Kaszparov. Az örmény származású orosz sakkozó Karpov legyőzése után minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Hány évesen lett Kaszparov világbajnok? A) 20 B) 22 C) 24 5. Mit jelent a majolika szó? A) elsőszülött fiút B) dominóhoz hasonló társasjátékot C) ragyogóan fényes fajanszot 6. A dél-magyarországi régió agrártörténeti múltját bemutató program indult uniós támogatással – és a zentai levéltár részvételével – a Dél-Alföldön és Vajdaságban, a projekt részeként restaurálják az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) egyedülálló mezőgazdaságigép-gyűjteményét. Hány évvel ezelőtt avatták fel az ópusztaszeri emlékparkot? A) 26 B) 36 C) 46 Megfejtések: 1A, 2B, 3C, 4B, 5C, 6B He­ti ho­rosz­kóp Kos (már­ci­us 21. – április 20.) A héten minden akadályt könynyedén leküzd. Nincs olyan kihívás, amelyet most ne tudna teljesíteni. Sokat fejlődhet ebben az időszakban, remekül szervezi meg a napjait, ezért kiemelkedő teljesítményt tud majd felmutatni. Bi­ka (áp­ri­lis 21. – május 20.) Nagyon fontos, hogy párjával mindent megbeszéljen, különben elég kellemetlen helyzetbe kerülhet a héten. A kapcsolatában most felbukkanhat a féltékenység. Maradjon nyugodt, nincs oka rá. Töltsenek el kettesben pár kellemes estét! Ik­rek (má­jus 21. – június 21.) A héten akadályok sokasága állja majd az útját, de nem torpanhat meg, nem visszakozhat, hanem meg kell találnia a módját, hogyan küzdheti le őket. Szeretne romantikázni, összebújni párjával. Hagyja magát szeretni! Rák (jú­ni­us 22. – július 22.) Munkája nagyon bonyolult most, lazábbra kellene vennie ezt a lehetetlen helyzetet. Hagyja egy kicsit ezt az ügyet, próbáljon mással törődni. Ha úgy érzi, párja becsapta, üljenek le, és higgadtan beszéljenek át mindent. Orosz­lán (jú­li­us 23. – augusztus 23.) Összetűzések nehezítik a hetet a munkahelyén, maradjon toleráns! Ha utazáson gondolkodik, most jó lehetőségeket találhat. Remek alkalom ez arra is, hogy meglepje szeretteit. Cselekedjen időben, mielőtt még meggondolná magát. Szűz (au­gusz­tus 24. – szeptember 23.) Nagyon vigyázzon az értékeire! Inkább halassza el a nagybevásárlást, és foglalkozzon mással. Beszélgessen párjával, rendezzék a félreértéseket. Lazítsanak együtt minél többet. Sokkal jobban figyeljen oda a társára! Mér­leg (szep­tem­ber 24. – október 23.) Munkájában szerencsés lépéseket tehet a héten, felkarolja önt az egyik kollégája. Még némi túlórákra is számíthat emiatt, de ne bánja most ezt. Párjának ez nem nagyon tetszik, magyarázza el neki a helyzetet. Skor­pió (ok­tó­ber 24. – november 22.) Sok örömben lehet része a héten, becsülje meg, amit kap! Pozitív energiák ölelik körbe, felerősödik önben a tenni vágyás, ezt használja is ki, ne legyintsen erre a remek körülményre. Kifejezetten ajánlott most új dolgokba kezdeni. Nyi­las (no­vem­ber 23. – december 21.) A héten nagyon sok felismerésben lehet része, olyan dolgokat, információkat, apróbb jeleket is észrevesz, amelyek eddig is ott voltak az orra előtt, csak nem is gondolt rájuk. A héten akárhogy is szeretné, képtelen koncentrálni a szerelmi ügyeire. Bak (de­cem­ber 22. – január 20.) Ne engedje, hogy kihasználják, csak lelki fájdalmat okozna magának. Állja meg, hogy olyanoknak is segítsen, akik csak siránkoznak, de semmit sem tesznek. Olyan emberektől kaphat támogatást, akik eddig sosem voltak jelen az életében. Víz­ön­tő (ja­nu­ár 21. – február 20.) Maradjon ki a pletykálásból és a zűrös, veszekedős szituációkból a munkahelyén, igazán nincs szüksége ilyen összetűzésekre. Mindaz, amit az elmúlt hónapokban tett a sikerért és az anyagi gyarapodásért, többszörösen megtérül. Ha­lak (feb­ru­ár 21. – március 20.) Feltörhetnek most önben a félelmek, ne adja át magát teljesen nekik. A veszteségtől való félelem az, amely most eluralkodhat a lelkén. Beszélje ki magából, keressen megoldásokat erre. Mondja el párjának is, hogy többre vágyik, mint eddig! 36 2018. április 12.

„Kezdő pecás”-korom óta valahogy a hajnali horgászatot tartottam a legsikeresebbnek. Akkor még minden olyan egyszerűnek tűnt, nem foglalkoztam az élet bonyolult kérdéseivel, hanem tettem a dolgomat, ahogy másoktól láttam, vagy éppen a magam elképzelése szerint. Ezek az első kakaskukorékolást is megelőző vízre járások egészen addig tartottak, míg a természet felül nem írta a korán kelés áldásos voltát. A munkás-önigazgatás „boldogságos” éveiben még létezett munkaidő és szabadnap, no meg jól megérdemelt évi szabadság is. Ezt a nyári két-három hetet általában az emberek az egykori Jugoszlávia tengerpartján töltötték. Nekem az ilyen nyaralás nem nagyon feküdt, részben a viszontagságos hosszú utazások, részben a zsákbamacskaként megkapott szálláshelyek miatt. Ezenfelül az adriai korlátolt horgászlehetőségek is közrejátszottak abban, hogy áttértünk a nyári tiszai táborozásokra. A fiam keresztszülei kanizsaiak, ebből adódóan majdnem egy évtizeden át július első két hetét a Tisza-parton töltöttük. Kezdetben Adorján mellett sátoroztunk, később a martonosi partoknál is, és a kanizsai üdülőtáborban is nyaraltunk párszor. Kumé, láttad? HOROGRA AKADVA már tilos a kérészek begyűjtése, de akkoriban még a pecások a lárváikat is bányászták az iszapból. A fagyasztóban tárolt lepkék igen érzékeny csalik, hiszen nagyon könnyen levehetők a horogról, ezt pedig a kistestű fehér halak, főleg a gébek igencsak nagy előszeretettel meg is teszik. Ennek okán igen korán mentünk ki a vízre, megelőzve az apróhalak ébredését. Még holdvilágnál álltunk be a kiszemelt helyre, és kényelmesen elhelyezkedve a csónakból vetettük be a kérésszel csalizott szereléseinket. A víz monoton susogása, a nyugalom, a nagy lelki béke megtette a hatását, előbb csak hoszszabbakat pislogtunk, majd be-becsuktuk a szemünket is. TISZAVIRÁGZÁSKOR Egy évben az adorjáni gátőrháznál állítottuk fel a táborunkat. Misi komámmal minden kora reggelt áthorgásztunk, míg feleségeink a parton pihentek, vagy éppen a főzéssel foglalatoskodtak. Egy csónakos felderítőút alkalmával agyagos, beszakadt partoldalt találtunk a bánáti részen. Tudtuk, hogy a kecsegék szeretik a kemény talajt, mert itt „teremnek” a kérészlárvák, amelyek az itteni porcos halak kedvenc táplálékai. A komám hazaugrott a mélyhűtőben levő lefagyasztott kérészlepkéiért. Itt kell megjegyeznem, hogy ma FIATAL KECSEGE KUMÉ, A KAPITÁNY Egy ilyen rövid hunyás közben bólintott be az egyik botom, majd másodpercre rá még egyszer. Azt tudni kell, hogy ilyen az igazi kecsegekapás, hiszen ennek a halnak a szája a feje alatt van, az orrával kitúrja a táplálékot, és a farkával fellebbenti (ez az első „álkapás”), majd beszippantja (ez a második bólintás – ekkor kell bevágni). „Kumé, láttad?” – kérdezte Misi, én pedig röviden azt válaszoltam rá, hogy láttam. Persze olyan álmos, zsibbadt állapotban a reflexek nem működnek gyorsan, a második mozdítás után meg értelmetlen bevágni. Így maradt az újracsalizás meg a további bóbiskolás. Ez a forgatókönyv még vagy nyolcszor megismétlődött mindkettőnkkel napfelkeltéig, anélkül, hogy egyetlenegyszer is rámozdultunk volna a kapásra. Miközben visszafelé eveztünk a táborba, megbeszéltük, hogy mégsem olyan jó ötlet ez a hajnali pecázás, ezért attól kezdve a pirkadatot átaludtuk, és csak estefelé indultunk el horgászni. HUZSVÁR József 2018. április 12. 37