04.01.2019 Views

Infokalauz - Esztergom (Online változat)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


Belá<br />

63<br />

63<br />

63<br />

76<br />

1<br />

10<br />

102<br />

10<br />

10<br />

10<br />

11<br />

11<br />

111<br />

12<br />

E75<br />

E60<br />

M1<br />

56<br />

TATABÁNYA-<br />

ÓVÁROS<br />

Chl’aba<br />

Kamenica<br />

n. Hronom<br />

Bajtava<br />

Lel’a<br />

Malá<br />

n. Hronom<br />

Kamenný<br />

Most<br />

L’ubá<br />

¬arkan<br />

Gbelce<br />

Bátorove<br />

Kosihy<br />

Bú<br />

Moa §enkov<br />

Kravany<br />

n. Dunajom<br />

Mu‰la<br />

Malá Mu‰la<br />

Obid<br />

Stúrovo<br />

ESZTERGOM<br />

Dorog<br />

Lábatlan<br />

Nyergesújfalu<br />

Tát<br />

Pilisvörösvár<br />

Piliscsaba<br />

Tokod<br />

Solymár<br />

Nagymaros<br />

Szob<br />

Piliscsév<br />

Kesztölc<br />

Csolnok<br />

Sárisáp<br />

Bajna<br />

Tarján<br />

Sütt∏<br />

Nagykovácsi<br />

Pilisszentiván<br />

Epöl<br />

Máriahalom<br />

Úny<br />

Dág<br />

Leányvár<br />

Nagysáp<br />

Héreg<br />

Tardos<br />

Vértestolna<br />

Bajót<br />

Mogyorósbánya<br />

Dömös<br />

Pilismarót<br />

Márianosztra<br />

Ipolynádasd<br />

Tokodaltáró<br />

Szomor<br />

Gyermely<br />

Budajen∏<br />

Tök<br />

Perbál<br />

Tinnye<br />

Pilisjászfalu<br />

Pilisszántó<br />

Pilisszentkereszt<br />

Zebegény<br />

PILISSZENTLÉLEK<br />

BÚBÁNAT-<br />

VÖLGY<br />

KEREKTÓ<br />

VASKAPU<br />

ESZTERGOM-<br />

KERTVÁROS<br />

SZAMÁRHEGY<br />

SZENTGYÖRGY-<br />

MEZŐ<br />

PISZKE<br />

GARANCSTETŐ<br />

ÁLOM-<br />

VÖLGY<br />

LEPENCE<br />

Bikolpuszta<br />

Orisáp<br />

˝<br />

Annavölgy<br />

Kiscsévpuszta<br />

Herigó<br />

Klastrompuszta<br />

Somodorpuszta<br />

Kablásmajor<br />

Tésztagyár<br />

Gyarmatpuszta<br />

Szeszgyármajor<br />

Tornyó<br />

Dunapart<br />

Basaharc<br />

Fels∏örspuszta<br />

Vasztély<br />

Mediterránvölgy<br />

Királyvölgy<br />

Dobogók∏<br />

B∏szob<br />

EGYE<br />

EGYE<br />

KOMÁROM-<br />

ESZTERGOM<br />

MEGYE<br />

PEST MEGYE<br />

KOMÁROM-EZSTERGOMMEGYE<br />

NÓGRÁD MEGYE<br />

EGYE<br />

KOMÁROM-E Z STERGOMMEGYE<br />

Duna<br />

Duna<br />

Ipoly<br />

Hron<br />

Bikol-p.<br />

Bajóti-p.<br />

Únyi-p.<br />

SZLOVÁKIA<br />

0 2,5 5km<br />

1:338 000<br />

ESZTERGOMI JÁRÁS<br />

29


ZOLL<br />

u.<br />

4<br />

Duna<br />

Erzsébet<br />

Sobieski<br />

Országzászló<br />

stny.<br />

Dzsámi<br />

Berényi Zs.<br />

Vörösmarty<br />

Víziváros<br />

park<br />

5<br />

A<br />

Mária<br />

Valéria<br />

híd<br />

Nagy-<br />

Duna<br />

2<br />

SZLOVÁKIA<br />

3<br />

ŠTÚROVO<br />

4<br />

(PÁRKÁNY)<br />

5<br />

30<br />

Vízivárosi<br />

templom<br />

Mindszenty<br />

hercegprímás<br />

tere<br />

sétány<br />

Helischer J. u.<br />

híd<br />

Kossuth<br />

VámŒrház<br />

Macska lép.<br />

Kincstár<br />

u.<br />

Kis-Duna<br />

Gesztenye<br />

Táncsics Mihály<br />

Duna<br />

Mária Valéria híd<br />

A<br />

B<br />

Szent Adalbert<br />

FŒszékesegyház Szent István<br />

(Bazilika) volt tér<br />

Rondella<br />

Várszínház<br />

Pázmány P. u.<br />

Vármúzeum<br />

I. u.<br />

Katona<br />

Aquasziget<br />

Kis-Duna<br />

Vécs O.<br />

köz<br />

u.<br />

Sobieskisétány<br />

Liszt F.<br />

u.<br />

fasor<br />

Horváth Géza<br />

Szt.<br />

Adalbert<br />

kp.<br />

István kir.<br />

megkoron.<br />

Rendház<br />

Vízivárosi<br />

templom<br />

Mindszenty<br />

hercegprímás<br />

tere<br />

Országzászló<br />

Berényi Zsigmond<br />

Víziváros<br />

Majer I. u.<br />

Bercsényi M.<br />

Molnár<br />

u.<br />

sorF?zfa<br />

Macskalépcs∏<br />

Balassa Bálint<br />

u.<br />

Knézich K. u.<br />

Dózsa<br />

u. György<br />

tér<br />

sor<br />

48-as<br />

tér<br />

Mindszenty<br />

Múzeum<br />

István<br />

Szent Adalbert<br />

FŒszékesegyház<br />

(Bazilika)<br />

Rondella<br />

Várszínház<br />

Vármúzeum<br />

Balassa B.<br />

Múzeum<br />

Pázmány P.<br />

u.<br />

Táncsics Mihály<br />

Kanonoki házak<br />

Strand<br />

Koll.<br />

Pázmány P.<br />

Kat. Egy.<br />

Czuczor<br />

sétány<br />

Bottyán<br />

híd<br />

ESZTERGOM<br />

u.<br />

Álmo s<br />

u.<br />

G.<br />

Sánc u.<br />

Balassa Bálint u.<br />

u.<br />

u.<br />

Szent György u.<br />

Rimay János<br />

u.<br />

Sánc<br />

Vécsey Károly<br />

u.<br />

Batthyány Lajos<br />

Török<br />

I. u.<br />

Szt. Tamás kál. lép.<br />

Kiss Ern∏<br />

u.<br />

u.<br />

Andrássy u.<br />

Gyermekotthon<br />

SzentgyörgymezŒi<br />

temetŒ<br />

Miklósffykápolna<br />

SzentgyörgymezŒi<br />

Róm. kat.<br />

templom<br />

Aulich Lajos<br />

Nagysándor<br />

J. u.<br />

u.<br />

Kollégium<br />

köz<br />

Kollégium<br />

Klapka<br />

Gy. tér<br />

Szent István<br />

tér<br />

Szent Kis püspöki<br />

palota<br />

u.<br />

Basa<br />

Szt.<br />

Tamáshegy<br />

SzabadidŒ-<br />

Központ<br />

Aradi<br />

vértanúk tere<br />

Vámhivatal<br />

Tégla-u.<br />

Basa<br />

Majer I. u.<br />

ház u.<br />

Becket<br />

Bajcsy-Zsilinszky<br />

Tamás<br />

Rózsa u.<br />

volt<br />

Kanonoki<br />

házak<br />

Koll.<br />

Czuczor<br />

Bottyán<br />

híd<br />

u.<br />

Új<br />

Lépcs∏<br />

Vár<br />

Batthyány Lajos<br />

G. u.<br />

Vasvári Pál<br />

u.<br />

u.<br />

Vár<br />

Aradi<br />

vértanúk tere<br />

Bíróság,<br />

Ügyészség<br />

u.<br />

Keresztény<br />

Múz.<br />

Prímási-<br />

Palota<br />

Rendház<br />

Balassa B.<br />

Múzeum<br />

Kálvária<br />

FŒszékesegyh.-<br />

Bibliothéka Káp.<br />

Könyvtár és<br />

Prímási Levéltár<br />

Hévízi<br />

Bástya József A.<br />

tér<br />

Malom<br />

u.<br />

Hegytet∏<br />

u.<br />

Techn.<br />

háza<br />

Imaház<br />

Béke<br />

tér<br />

Báthory Schulcz Bódogu.<br />

Dobozi M. u.<br />

Basa<br />

u.<br />

u.<br />

Madách<br />

tér<br />

Bajnok u.<br />

u.<br />

u.<br />

Könyök<br />

Attila<br />

Galamb<br />

Basa<br />

u.<br />

1848-as<br />

Honvéd temetŒ<br />

Leiningen Westerburg Károly<br />

Oltósy<br />

P. u.<br />

Palkovics K. u.<br />

Ált. isk.<br />

u.<br />

Szt.<br />

Tamáshegy<br />

Erzsébet<br />

park Kincstár<br />

Keresztény<br />

Múz.<br />

Prímási-<br />

Palota<br />

Malombástya<br />

Dzsámi<br />

Hunyadi János<br />

köz<br />

Nap<br />

Esze<br />

Káp.<br />

Rózsa u.<br />

Régi Simor<br />

Kórház<br />

Várfok<br />

u.<br />

u.<br />

Szent Kingau.<br />

Béke<br />

tér<br />

Telegdy<br />

Levélt.<br />

Rákóczi<br />

tér<br />

Csanád<br />

Honvédtemet∏ u.<br />

Barkóczy F. u.<br />

Új<br />

u.<br />

u.<br />

Fecske<br />

u.<br />

Bajóti<br />

S. u.<br />

Csillag<br />

tér<br />

Martsa Alajos<br />

Nap<br />

u.<br />

Kopácsy József<br />

Ált. isk.<br />

Garam<br />

Lakatos<br />

J. u.<br />

u.<br />

u.<br />

Széchy Dénes<br />

Rozetti Lázár diák<br />

Rényi Rezs∏ u.<br />

u.<br />

Matyasovszky u.<br />

K∏rösy László<br />

Rudinai Molnár<br />

u.<br />

Kopácsy József u.<br />

Hild<br />

Irányi D.<br />

u.<br />

Szent<br />

Margit u.<br />

III.<br />

u.<br />

király Béla Gizella királyné<br />

Dessewffy A. u.<br />

Iskola u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

T. u.<br />

Duna<br />

Múzeum<br />

Géza fejedelem<br />

u.<br />

Földm?ves<br />

u.<br />

J<br />

István u.<br />

u.<br />

.<br />

u.<br />

u.<br />

Vitéz J. u.<br />

Dobó Katalin<br />

Gimnázium<br />

Gesztenyés<br />

u.<br />

Kukländer-domb<br />

Kaán<br />

Szent György árok<br />

Dobozi Mihály u.<br />

Bánom<br />

u.<br />

Vörösmarty<br />

Várfok u.<br />

Bánom<br />

u.<br />

Bánfi<br />

Perc u.<br />

u.<br />

Lukács<br />

Hild J.<br />

Rudinai Molnár<br />

István u.<br />

u.<br />

Szentgyörgymezo˝<br />

Kukländer-<br />

Szent<br />

Tamás u.<br />

domb<br />

Magyary László<br />

Irinyi József<br />

u.<br />

Irányi<br />

D. u.<br />

A B C<br />

Helischer J. u.<br />

híd<br />

VámŒrház<br />

Pázmány P.<br />

Egyetem<br />

Sportcsarnok<br />

Nagy-Duna sétány<br />

Kis-Duna<br />

Kis-Duna<br />

Gesztenye<br />

I. u.<br />

Katona<br />

Hévízi<br />

Kossuth<br />

Bástya<br />

Ált. isk.<br />

B<br />

Vécs<br />

O. k.<br />

Kis-<br />

Gesztenye<br />

fasor<br />

Liszt F.<br />

u.<br />

fas.<br />

Álm o s<br />

Duna stny.<br />

u.<br />

stny.<br />

Szt. Tamás kál.<br />

lép.<br />

Becket<br />

Könyvtár és<br />

Prímási Levéltár<br />

Bajcsy-Zsilinszky<br />

ÁNTSZ<br />

Strand<br />

L∏rinc<br />

u.<br />

Tamás<br />

Vámhiv.<br />

u.<br />

<strong>Esztergom</strong>,<br />

Petőfi Sándor utca 2.<br />

30/234-0880<br />

u.<br />

D<br />

Aranyhegy<br />

Lépcs∏<br />

u.<br />

Pet∏fi<br />

S. u.<br />

C<br />

Vasvári Pál<br />

Bajnok u.<br />

u.<br />

Attila<br />

Madách<br />

tér<br />

Könyök<br />

u.<br />

Bánfi<br />

u.<br />

Lukács<br />

Esze T. u.<br />

Ar anyes∏<br />

u.<br />

Irinyi J.<br />

Duna Múz.<br />

Kölcsey<br />

F.<br />

u.<br />

u.<br />

Ar anyes∏<br />

u.<br />

Aranyhegyi<br />

út<br />

Bánomi út<br />

Monteverdi<br />

u.<br />

u.<br />

Malom<br />

u.<br />

Papnevelde<br />

Hunyadi<br />

köz<br />

u.<br />

Magyary<br />

Aranyhegyi<br />

út<br />

u.<br />

Bánomi<br />

Szent György árok<br />

u.<br />

Bánomi ltp.<br />

Einczinger<br />

F. k.<br />

Vadrózsa<br />

Vaskapui<br />

Királyszíve<br />

u.<br />

Kökényes<br />

út<br />

Ferenczy<br />

B. u.<br />

u.<br />

Vaskapui<br />

(Panoráma) út<br />

út<br />

Regiomontanus<br />

u.<br />

(Pa noráma)út<br />

Szent<br />

Szenttamás<br />

L.<br />

<strong>Esztergom</strong>,<br />

Petőfi Sándor utca 2. méteráru<br />

30/234-0880<br />

C<br />

Aquasziget<br />

Monteverdi<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

köz<br />

Rezeda u.<br />

János<br />

D<br />

u.<br />

Tvtorony<br />

Víztorony<br />

u.<br />

Bocskoroskúti út<br />

Lidl<br />

Küls∏ Bán<br />

A<br />

F<br />

K<br />

S<br />

K<br />

Pro hászka Ottoká


u. u.<br />

D E F 31<br />

G<br />

Duna<br />

1<br />

Bagoly Bagoly u. u.<br />

2<br />

Homok-d?l∏<br />

Kiskert<br />

Kiskert<br />

Kistói-d?l∏<br />

k<br />

talin<br />

um<br />

Királyszíve<br />

u.<br />

u.<br />

b<br />

Szent Szent György György árok árok<br />

u.<br />

u.<br />

i ltp.<br />

út<br />

Ferenczy<br />

B. u.<br />

u.<br />

(Panoráma) (Panoráma) út út<br />

u.<br />

ESZTERGOM<br />

Bocskoroskúti Bocskoroskúti út út<br />

Lidl<br />

Kistói u.<br />

hászka hászka Ottokár Ottokár<br />

Pro Bánomi<br />

Küls∏<br />

u.<br />

Fátyol<br />

Fátyol<br />

Ipolyu.<br />

Ká polna<br />

Gyurgyalag<br />

Gyurgyalag<br />

u.<br />

Arnold u.<br />

i<br />

u.<br />

KeresztelŒ<br />

Szent János<br />

Kápolna<br />

Bocskoroskúti<br />

Bocskoroskúti Bocskoroskúti d?l∏ d?l∏<br />

Borzhegy Borzhegy<br />

d?l∏ d?l∏<br />

11<br />

Visegrádi út<br />

Szabó Szabó<br />

Boldog<br />

Boldog Özséb<br />

u.<br />

Pillangó Pillangó<br />

Bánomi<br />

Bánomi d?l∏<br />

A r a n y h e g y<br />

Erna Erna u. u.<br />

Döbönkút<br />

Zsellér-földek<br />

El∏-hegy<br />

Gyurgyalag<br />

út<br />

Eper u.<br />

Pilismaróti út<br />

Vaskapui Vaskapui<br />

Regiomontanus<br />

Regiomontanus<br />

u. u.<br />

Szt. Jánoskúti<br />

Lippert János u.<br />

Lejt∏s Lejt∏s<br />

Vaskapui Vaskapui<br />

út<br />

(Panoráma)<br />

u.<br />

Hármas-szikla<br />

Hármas-szikla<br />

Meredek<br />

Meredek<br />

u.<br />

u.<br />

Királyka<br />

u.<br />

Csengele Csengele u. u.<br />

Bocskoroskúti<br />

u.<br />

Kiskert<br />

Vadvirág köz<br />

Áfonyás Áfonyás u. u.<br />

Sándor Sándor u. u.<br />

Dr. Dr. Feichtinger Feichtinger<br />

Bocskoroskút<br />

út<br />

Gyopár<br />

Kiskert<br />

Kemping<br />

D<br />

Kett∏spince<br />

sor<br />

Szedres Szedres u. u.<br />

Lombos u.<br />

út<br />

Vadvirág<br />

lakópark<br />

Döbönkút<br />

Döbönkút<br />

d?l∏ d?l∏<br />

d?l∏<br />

Barátkúti<br />

Barátkúti<br />

Bokréta<br />

E<br />

út út<br />

Vaskapui<br />

u.<br />

Küls∏ Bánomi út<br />

Barátkúti<br />

Barátkúti<br />

d?l∏ d?l∏<br />

völgy<br />

Csendes<br />

Csendes<br />

u.<br />

út<br />

Szépkilátás<br />

Aranyhalas<br />

Aranyhalas<br />

u. u.<br />

d?l∏<br />

Gyurgyalag<br />

Gyurgyalag<br />

3<br />

Szentjánoskút-feletti-<br />

Kiskert<br />

d?l∏<br />

gy-<br />

Tvtorony<br />

Bírórétinnenid?l∏<br />

4<br />

u.<br />

0 200 400m<br />

Sipoló-<br />

1:15 000<br />

hegy II.<br />

Barátkút<br />

Kusztusi<br />

5<br />

F<br />

G<br />

u.


Kosbor<br />

u.<br />

32<br />

G<br />

H<br />

Helemba-sziget<br />

I<br />

J<br />

1<br />

Duna<br />

Újföldek<br />

d?l∏<br />

2<br />

3<br />

Rövid u.<br />

Margaréta u.<br />

Cinege u.<br />

Csenkei<br />

Csenke-patak<br />

Akácos<br />

Orgona u.<br />

Ibolya u.<br />

Százszorszép u.<br />

Vörösk∏i<br />

Fácán u.<br />

Csenke<br />

Visegrádi út<br />

Bíróréti<br />

u.<br />

Kiskert<br />

u.<br />

Nyírfa köz<br />

Jázmin<br />

u.<br />

Bíróréti út<br />

út<br />

u.<br />

Beszédes Sándor<br />

Alig u.<br />

Vadlúd<br />

u.<br />

Len u.<br />

Meggyfás u.<br />

Köves u.<br />

Rakotya<br />

Kapu<br />

köz<br />

Duna-d?l∏<br />

út<br />

Kincses u.<br />

Körtvélyes<br />

u.<br />

Kincses<br />

Almavirág u.<br />

Szamárhegyi út<br />

Akácosu.<br />

Csajkavirág<br />

u.<br />

Meggyfás u.<br />

Meggy fás u.<br />

Árnyas<br />

Homok d?l∏<br />

Zanót<br />

Vörösk∏i<br />

Balázs<br />

u.<br />

Barackfás<br />

u.<br />

Szilvafás<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Matricásbarlang<br />

Harangvirág<br />

u.<br />

u.<br />

Bükkfa u.<br />

Hegyalja<br />

Árvahegyi<br />

út<br />

Hársfa u.<br />

Csenkei<br />

Nyárfa köz<br />

Zsilip út<br />

11<br />

Árnyas<br />

út<br />

Venyige<br />

út<br />

Dédai-sziget<br />

Visegrádi<br />

Akácos<br />

Szamárhegy<br />

Szamár-hegy<br />

307m<br />

Szamárhegyierd∏<br />

Dunaköz<br />

u.<br />

u.<br />

út<br />

u.<br />

Őrtoro<br />

Mini-tó<br />

Fá<br />

Bírórét-inneni-d?l∏<br />

Venyige<br />

u.<br />

u.<br />

Fakopáncs<br />

Ökörszem<br />

u.<br />

u.<br />

Horgász<br />

tanyák<br />

4<br />

u.<br />

u.<br />

Fenyves<br />

Völgy<br />

u.<br />

u.<br />

Kerektó<br />

Küls∏ Bánomi út<br />

u.<br />

Tas u.<br />

Fárikúti<br />

Sipoló-hegy II.<br />

Kusztusi<br />

Partifecske<br />

u.<br />

Kusztusi-d?l∏<br />

5<br />

Pilisi tájvédelmi<br />

G<br />

H<br />

körzet<br />

Török út<br />

Döbönkúti út<br />

Dédaitó<br />

Vöröstölgy u.<br />

I<br />

Borostyán köz<br />

Tündérkert u.<br />

Nevesincs köz<br />

Tas<br />

Rétkert<br />

u.<br />

Fárikúti út<br />

Zamárd<br />

Cseresznyés<br />

Cickafark<br />

u.<br />

Kerektó<br />

Bioszféra<br />

rezervátum<br />

u.<br />

J<br />

Fárikúti út<br />

u.<br />

út


I<br />

.<br />

I I I I I I I I I I<br />

II I I I I I I I I I<br />

I<br />

ZOLL<br />

Duna<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Mária Valéria híd<br />

Szér?skert<br />

u.<br />

I I I I I I I I<br />

Kincses-patak<br />

11<br />

A<br />

I I I<br />

Palkovics<br />

Park<br />

Nagy-Duna sétány<br />

Gesztenye<br />

Kis-Duna<br />

I I<br />

sziget<br />

Tartsay Vilmos<br />

Pöltenberg Ern∏<br />

Töltés u.<br />

Szent Pál<br />

u.<br />

Révész B.<br />

u.<br />

Lázár Vilmos<br />

Duna<br />

u.<br />

Zsolt Nándor<br />

u.<br />

Verseghy F.<br />

u.<br />

Szentkirályi<br />

I I I I I I I<br />

I I I I I I<br />

Testvérvárosok<br />

parkja<br />

Kis-Duna<br />

Munkaügyi<br />

Központ<br />

Táti<br />

Nagy-Duna<br />

u.<br />

VámŒrház<br />

Bajor Á. u.<br />

I<br />

I I<br />

Zsák u.<br />

Verseghy<br />

F. u.<br />

sétány<br />

fasor<br />

I I I I I I I I<br />

Sporttelep<br />

I I I I I I I<br />

Helischer J.u.<br />

Táncsics Mihály<br />

Pázmány Péter<br />

Egyetem<br />

Ált. isk.<br />

Prímás-<br />

Árpádh.<br />

Szt. Erzsébet<br />

híd<br />

sétány<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Gesztenye<br />

I<br />

Rubik<br />

E. tér<br />

Nefelejcs u.<br />

I<br />

Kis-Duna<br />

Gesztenye fasor<br />

Petz testvérek<br />

Deák Ferenc<br />

Árok<br />

Eötvös József<br />

Jókai Mór<br />

u.<br />

u.<br />

Vasas<br />

Poór Antal<br />

tér<br />

Missiókápolna<br />

Ev.<br />

templom<br />

Muskátli<br />

u.<br />

u.<br />

stny.<br />

Eszperantó<br />

Árok<br />

I I I I I I I I<br />

u.<br />

I I I I I I I I<br />

Knorr János u.<br />

Csapási d?l∏<br />

u.<br />

Szt.<br />

Miklós<br />

Szt. Miklós u.<br />

híd<br />

G∏zhajó u.<br />

B<br />

Aquasziget<br />

Jókai Mór u.<br />

Déli-városrész<br />

(Szentannaváros)<br />

Kis-Duna<br />

Vécs O.<br />

köz<br />

I<br />

I<br />

Polg. Hiv.<br />

Bíróság,<br />

Ügyészség<br />

111<br />

Aradi<br />

vértanúk tere<br />

Ferences<br />

temp.<br />

HŒsi<br />

emlékmı<br />

Kincses-patak<br />

Rákóczi<br />

tér<br />

Bottyán János<br />

Középisk.<br />

Ferences<br />

Gimn.<br />

H∏sök<br />

tere<br />

Földhivatal<br />

Rudnay S.<br />

tér<br />

Erzsébet királynéu.<br />

Ált. Szt. Anna<br />

Isk. templom<br />

Sándorpalota<br />

Szerbortodox<br />

templom<br />

<strong>Esztergom</strong><br />

vá.<br />

Ref.<br />

templom<br />

Gyermekotthon<br />

u.<br />

Szegf? u.<br />

u.<br />

fasor<br />

Czuczor<br />

Bottyán<br />

híd<br />

fasor<br />

Gesztenye<br />

Kis-<br />

Duna<br />

u.<br />

IV. Béla kir.<br />

u.<br />

Csatai Szabó<br />

János u.<br />

Strand<br />

stny.<br />

NAV<br />

u.<br />

G. u.<br />

Mikszáth Kálmán u.<br />

u.<br />

út<br />

u.<br />

Bottyán J. u.<br />

u.<br />

Arany<br />

F∏apát<br />

u.<br />

Virágos u.<br />

Kiss János altábornagy út<br />

Bajcsy-Zsilinszky<br />

Vámhivatal<br />

L∏rinc u.<br />

ÁNTSZ<br />

Széchenyi<br />

tér<br />

Bartók Béla u.<br />

Rózsa u.<br />

Ady Endre u.<br />

Árpád u.<br />

Budapesti u.<br />

János<br />

Sissay<br />

köz<br />

Magyar u.<br />

Angyal u.<br />

Baross Gábor<br />

Kincses patak u.<br />

u.<br />

Kossuth Lajos u.<br />

Vágány<br />

köz<br />

Simor<br />

Simor János u.<br />

Kovácsiu.<br />

Vörösmarty<br />

Pet∏fi<br />

János u.<br />

Attila<br />

Madách<br />

tér<br />

Simor János<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Budai Nagy Antal<br />

Malom<br />

u.<br />

Malonyai<br />

u.<br />

Meszéna u.<br />

Móricz Zsigmond u.<br />

Bem József<br />

tér<br />

Irányi D.<br />

u.<br />

Láhner György u.<br />

Terézia<br />

Honvéd<br />

u.<br />

Terézia u.<br />

Baross G. út<br />

Babits<br />

Besze József u.<br />

Rozália u.<br />

Ált. Isk.<br />

Mátyás király u.<br />

Beatrix<br />

kir. u.<br />

BölcsŒde<br />

Vassary Kolos<br />

Kórház<br />

Babits Mihály<br />

Emlékmúzeum<br />

(idŒsz. nyitvat.)<br />

Ref.templom<br />

Kollégium<br />

Belvárosi<br />

temetŒ<br />

Schleiffer Mátyás u.<br />

Géza Fejedelem<br />

Szakiskola<br />

Rozália<br />

Kápolna<br />

Szociális<br />

Otthon<br />

Áchim Andrásu.<br />

u.<br />

Kaán<br />

Pet∏fi S.u.<br />

Mihály<br />

Etter Jen∏<br />

Juliánus<br />

barát u.<br />

Tompa Mihály u.<br />

Sugár út<br />

út<br />

u.<br />

Esze T<br />

S.<br />

. u.<br />

Levéltár<br />

Bánfi L. u.<br />

Népkert<br />

u.<br />

Irinyi József<br />

Duna<br />

Múzeum<br />

Kölcsey F<br />

u.<br />

Schweidel József u.<br />

Bubik I. u.<br />

Semmelweis<br />

u.<br />

Ált.<br />

isk.<br />

u.<br />

C<br />

Magyary L ászló<br />

Ar anyes∏<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Aranyhegyi<br />

Temet∏<br />

Monteverdi<br />

Siszler<br />

Einczinger<br />

F. köz<br />

út<br />

El∏hegy<br />

köz<br />

u.<br />

Kálvária<br />

Mátyás király u.<br />

33<br />

u.<br />

Dobogók∏i út<br />

Víztorony u.<br />

u.<br />

út<br />

5<br />

Aranyhegy<br />

Kiskert<br />

Jópász<br />

to<br />

Sz∏l∏hegy<br />

u.<br />

Mély<br />

r<br />

u.<br />

Babits M. u.<br />

Jó pásztor-<br />

Kápolna<br />

út<br />

Kenderesi u.<br />

Dobogók∏i<br />

6<br />

út<br />

út<br />

Dobogók∏i út<br />

út<br />

Kálvária<br />

kápolna<br />

7<br />

Montágh Imre<br />

Óvoda,<br />

Ált. Iskola és<br />

Spec. Szakiskola<br />

8<br />

D<br />

Kertész<br />

u.<br />

0 200 400m<br />

1:15 000<br />

Csapási-földek<br />

A<br />

Major u.<br />

B<br />

Dorogi út<br />

Csonka u.<br />

Schweidel József u.<br />

Kertész u.<br />

<strong>Esztergom</strong>i<br />

Ipari Park<br />

C<br />

Mátyás király u.<br />

9<br />

D


u.<br />

út<br />

Kiskert<br />

34<br />

D<br />

Pillangó<br />

Gyopár<br />

Kemping<br />

u.<br />

E<br />

Barátkúti<br />

Szentjánoskút-felettid?l∏<br />

Barátkút<br />

Kiskert<br />

út<br />

F<br />

G<br />

5<br />

Meredek<br />

Babits Mihály<br />

Emlékmúzeum<br />

(idŒsz. nyitvat.)<br />

d?l∏<br />

Borzhegy<br />

A r a n y h e g y<br />

Kiskert<br />

u.<br />

Aranyhegy d?l∏<br />

Kiskúria<br />

Vaskapui<br />

Sipoló-hegy<br />

316m<br />

Holopkút<br />

d?l∏<br />

6<br />

Kálvária-<br />

Forrás<br />

út<br />

út<br />

út<br />

út<br />

hegy<br />

Turista ház<br />

Vaskapui út<br />

Vaskapu<br />

404m<br />

Rizling<br />

u.<br />

Nagy-Szémon<br />

295m<br />

Szlankau.<br />

Fárikúti út<br />

Mélyvölgy<br />

K∏alja<br />

Mély<br />

Kenderesi<br />

7<br />

út<br />

Rizling<br />

Kiskert<br />

u.<br />

K∏alja<br />

Mohácsy<br />

Mathiász J. u.<br />

köz<br />

Galagonyás<br />

Mély út<br />

Szent Orbánkápolna<br />

Szent Orbán u.<br />

d?l∏<br />

Fels∏kenderes<br />

Dobogó- k∏i út<br />

Fels∏-Kenderesi<br />

út<br />

Kiskert<br />

Hideg-völgy<br />

8<br />

Kertész u.<br />

Tölgyesi u.<br />

Aldi<br />

u.<br />

Világoshegy d?l∏<br />

Tölgyesi<br />

u.<br />

Galagonyás<br />

Kincses-hegy<br />

312 m<br />

Dobogók∏i<br />

Lidl<br />

Diósvölgy<br />

d?l∏<br />

9<br />

Világos-hegy<br />

u.<br />

Mátyás király u.<br />

Diósvölgyi út<br />

Öreg-kúria<br />

D<br />

Öregkúria<br />

E<br />

Malonyai<br />

pincesor<br />

F<br />

G


u.<br />

G<br />

Kusztusi-d?l∏<br />

Török út<br />

H<br />

Döbönkúti út<br />

I<br />

köz<br />

Borostyán<br />

Vöröstölg y<br />

Nevesincs köz<br />

Fárikúti út<br />

u.<br />

35<br />

Dédaitó<br />

Kerektó<br />

Fárikúti út<br />

J<br />

5<br />

Dankhegy d?l∏<br />

Mexikó<br />

Döbönkúti út<br />

Fárikúti út<br />

Barátkúti út<br />

Nyaktekercs u.<br />

Barátkúti<br />

út<br />

6<br />

Eredeti<br />

Fénytemplom<br />

Irvány-földek<br />

Mély-völgy<br />

Fárikúti út<br />

Fárikúti<br />

út<br />

0 200 400m<br />

1:15 000<br />

7<br />

Szilva-rét<br />

Vaskapu-erd∏<br />

E F G<br />

Szarvas-hegy<br />

J<br />

K<br />

Törpesziget<br />

deres<br />

10<br />

Sas-hegy<br />

Diósvölgyi<br />

út<br />

Diósvölgy<br />

Diósvölgy<br />

d?l∏<br />

Bari-hegy<br />

Csenke-patak<br />

10<br />

2<br />

Őrtorony<br />

Visegrádi<br />

Kikericses<br />

u.<br />

út<br />

u.<br />

út<br />

út<br />

Római út<br />

2<br />

Búbánatvölgy<br />

11<br />

Dobogók∏i<br />

Diósvölgyi-patak<br />

Lajtos-kert<br />

Ispita-hegy H e g y m e g<br />

Juhszalagos u.<br />

Sós-völgy<br />

11<br />

3<br />

Mini-tó<br />

Halastó<br />

Hág-hegy<br />

Ákos- palotai<br />

Sás<br />

u.<br />

Halastó<br />

Szarvask∏i<br />

Tógát<br />

u.<br />

265m<br />

út<br />

Fárikúti<br />

3<br />

Fürd∏-tó<br />

Kis-Látóhegy<br />

Pilisi tájvédelmi<br />

12<br />

12<br />

4<br />

körzet<br />

Horgász<br />

tanyák<br />

E F G J K<br />

út<br />

Hosszúvölgy u.<br />

Kerektó<br />

Fárikúti<br />

4


u.<br />

út<br />

B<br />

Csonka u.<br />

36<br />

Schweidel József u.<br />

C<br />

Kertész u.<br />

Lidl<br />

Dobogók∏i<br />

D<br />

E<br />

9<br />

Világos-hegy<br />

u.<br />

Öregkúria<br />

Diósvölgyi út<br />

<strong>Esztergom</strong>i Ipari Park<br />

Öregkúria<br />

pincesor<br />

AMP út<br />

Malonyai<br />

10<br />

út<br />

Diósvöl<br />

Mátyás király u.<br />

Rubik Ern∏ u.<br />

út<br />

Látóhegyi<br />

Erdélyi<br />

völgy<br />

11<br />

B<br />

Látóhegyi út<br />

C<br />

D<br />

E<br />

D<br />

13<br />

triai<br />

Otthona<br />

E F<br />

E l s ∏ - r é t e k<br />

Pálos-Kolostor<br />

romjai<br />

G<br />

Alsó-d?l∏<br />

Szentléleki-patak<br />

13<br />

Kossuth Lajos<br />

Szentléleki-patak<br />

Száraz-farkas<br />

14<br />

Hegyalja<br />

Kulturház<br />

út<br />

u.<br />

Pilisszentlélek<br />

Pet∏fi Sándor<br />

14<br />

Kis-Strázsa-hegy<br />

233m<br />

Postás<br />

út<br />

Falumúzeum<br />

Kálmánforrás<br />

köz<br />

Szentlélektemplom<br />

Hunyadi<br />

Pálosok<br />

utcája<br />

TemetŒ<br />

Szentléleki-tet∏<br />

15<br />

Postás út<br />

Postás út<br />

János<br />

u.<br />

15<br />

D<br />

Szentléleki-patak<br />

E F G


G<br />

H<br />

I<br />

Dr. Niedermann<br />

Gyula u.<br />

J<br />

Szalézi<br />

u.<br />

Szalézi u.<br />

37<br />

Kenyérmezomajor ˝<br />

<strong>Esztergom</strong>-Kertváros<br />

vá.<br />

Vasút<br />

sor<br />

Wesselényi Miklós<br />

Kenyérmez∏i-patak<br />

Határ u.<br />

Kinizsi Pál<br />

Technika köz<br />

Jósika u.<br />

Mikes Kelemen u.<br />

Kenyérmező<br />

Oktáv Ipari<br />

TovábbképzŒ<br />

Dobó István u.<br />

Erkel Ferenc<br />

Dobó István u.<br />

u.<br />

Vízimalom<br />

H∏táv u.<br />

Retek<br />

Dobó István u.<br />

Pozsonyi<br />

Szent István<br />

király templom<br />

u.<br />

Sport u.<br />

Párkányu.<br />

H∏táv u.<br />

Hell József<br />

Károly u.<br />

Víztározó u.<br />

Hét vezér u.<br />

u.<br />

u.<br />

Pozsonyi u.<br />

Bányai Kornél u.<br />

Zsemberi<br />

Berta u.<br />

Temesvári<br />

Általános<br />

Iskola<br />

111<br />

SPAR<br />

Sátork∏i u.<br />

L∏tér u.<br />

Kassai u.<br />

Strázsa út<br />

Strázsa út<br />

Kesztölci<br />

út<br />

u. Kesztölci<br />

Damjanich u. Dorogi út<br />

Tábori u.<br />

Schalkház Ferenc u.<br />

LŒtér<br />

Homok u.<br />

Szalézi<br />

ACÉL, NEMESACÉL<br />

ÉS SZERELVÉNY<br />

KERESKEDELEM<br />

u.<br />

Szalézi<br />

út<br />

Hegy u.<br />

u.<br />

Látóhegyi<br />

út<br />

<strong>Esztergom</strong>-<br />

Kertváros<br />

TemetŒ<br />

8<br />

9<br />

117<br />

10<br />

Kolozsvári u.<br />

Kenyérmez∏ u.<br />

Nyitrai u.<br />

Kenyér-mez∏<br />

G<br />

Régi-d?l∏<br />

Ménesvölgyi u.<br />

K∏rösi Csoma Sándor u.<br />

DOROG<br />

10<br />

K∏rösi Csoma<br />

S. u.<br />

Féja Géza u.<br />

I I I I I I I<br />

I<br />

I<br />

Arany János u.<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

Jókai Mór u.<br />

Balassa Bálint u.<br />

Bartók Béla u.<br />

H<br />

Vörösmarty Mihály<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Gábor Áron<br />

u.<br />

<strong>Esztergom</strong>i<br />

Bulhardt<br />

Vilmos u.<br />

Béketelep<br />

0 200 400m<br />

1:15 000<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Damjanich<br />

111<br />

Diófa<br />

F?zfa u.<br />

Feny∏fa u.<br />

út<br />

Eperjesi u.<br />

Tölgyfa u.<br />

Bányász<br />

<strong>Esztergom</strong>i<br />

BölcsŒde<br />

Akácfa u.<br />

Bányász<br />

Legény Pál u.<br />

körönd<br />

u.<br />

Szent<br />

Borbálaltp.<br />

I<br />

út<br />

Nyitrai u.<br />

Gárdonyi Géza u.<br />

Bocskaisor<br />

IdŒsek<br />

Klubja<br />

Gárdonyi<br />

u.<br />

körönd<br />

Mészáros Lázár<br />

Kölcsey<br />

u.<br />

Brikettgyár<br />

u.<br />

Puskás T. u.<br />

Jedlik Á. u.<br />

Ganz Á. u.<br />

Bánki D. u.<br />

Csonka J. u.<br />

Honvéd u.<br />

Kiss Ern∏ u.<br />

u.<br />

Jubileumi tér<br />

Kolozsvári u.<br />

Blaha Lujza u.<br />

I I I I I I I I I I I I I I<br />

Gyep u.<br />

Eperjesi u. Eperjesiu.<br />

Aradi<br />

Köztársaság út<br />

Irinyi J. u.<br />

Schlattner J. u.<br />

Bem J.<br />

u.<br />

vértanúk u.<br />

u.<br />

Kassai u.<br />

Gáthy<br />

Z. u.<br />

Tópart u.<br />

Dobó I.<br />

u.<br />

Szénoltár köz<br />

Deák F. u.<br />

Bányásztemplom<br />

Schmidtvilla<br />

Wesselényi<br />

u.<br />

Blaha Lujza u.<br />

Tópart u.<br />

J<br />

I<br />

I<br />

Temesvári u.<br />

11<br />

I<br />

Kassai u.<br />

I I<br />

www.huber-maps.com<br />

I<br />

12<br />

I<br />

I<br />

Fáy<br />

Andrásltp.<br />

Hám<br />

Kálmánltp.<br />

Palatinustó


I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

H<br />

11<br />

Bartók Béla u.<br />

I I<br />

Úttör∏ u.<br />

I<br />

H egyalja<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

u.<br />

I<br />

I<br />

Hungária u.<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

<strong>Esztergom</strong>i<br />

Bulhardt<br />

Vilmos u.<br />

Béketelep<br />

12<br />

13<br />

14<br />

Bécsi<br />

Ágnestelep<br />

14<br />

38<br />

Kálvária<br />

Ady Endre<br />

111<br />

Kálvária<br />

Jubileumi<br />

aknatorony<br />

Kálvária-hegy<br />

Baumit út<br />

F?zfa u.<br />

Feny∏fa u.<br />

út<br />

Diófa<br />

Er∏m? u.<br />

Tölgyfa u.<br />

Bányász<br />

I<br />

DOROG<br />

Nefelejcs<br />

Közösségi<br />

Ház<br />

BölcsŒde<br />

Bimbó u.<br />

Er∏m? u.<br />

Kálvária<br />

köz<br />

u.<br />

Eperjesi u.<br />

I<br />

I<br />

Akácfa u.<br />

Bányász<br />

Legény Pál u.<br />

körönd<br />

I<br />

u.<br />

I<br />

I<br />

u.<br />

Szent<br />

Borbálaltp.<br />

<strong>Esztergom</strong>i<br />

Orgona u.<br />

István király u.<br />

I<br />

111<br />

Róm. kat.<br />

templom<br />

MáriaTemplom<br />

tér tér<br />

Nyitrai u.<br />

Bocskaisor<br />

IdŒsek<br />

Klubja<br />

Zrínyi M. u.<br />

H∏sök<br />

tere<br />

Dorog<br />

Vasútáll.<br />

Hunyadi L. u.<br />

Blaha Lujza u.<br />

Szent Borbála Szakkórház<br />

és Szakorvosi RendelŒ<br />

I I I I I I I I I I I I I I<br />

Eperjesi u. Eperjesiu.<br />

Pet∏fi S. u.<br />

Mátyás király u.<br />

Béla király u.<br />

Árpád<br />

Ady Endre<br />

Gárdonyi<br />

u.<br />

körönd<br />

Mészáros Lázár<br />

út Bécsi<br />

u.<br />

Gárdonyi G. u.<br />

Attila<br />

Kölcsey<br />

u.<br />

Brikettgyár<br />

u.<br />

Puskás T. u.<br />

Jedlik Á. u.<br />

Ganz Á. u.<br />

Bánki D. u.<br />

Csonka J. u.<br />

IV. Béla<br />

Kossuth Lajos u.<br />

u.<br />

u.<br />

Honvéd u.<br />

Kiss Ern∏ u.<br />

KönyvesKálmán<br />

u.<br />

Jubileumi tér<br />

Köztársaság út<br />

Hantken Miksa u.<br />

Táncsics M. u.<br />

Ella köz<br />

Fáy<br />

Andrásltp.<br />

Hám<br />

Kálmánltp.<br />

út<br />

15<br />

Aradi<br />

Irinyi J. u.<br />

Zrínyiltp.<br />

Erőműltp.<br />

Kandó<br />

Kálmánltp.<br />

Árpád<br />

Bem J.<br />

u.<br />

vértanúk u.<br />

Mátyás király u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Tópart u.<br />

Dobó I.<br />

u.<br />

Szénoltár köz<br />

Deák F. u.<br />

Otthon<br />

tér<br />

Temet∏ u.<br />

Sportcsarnok<br />

Schmidtvilla<br />

Csolnoki<br />

út<br />

Panorámau.<br />

Wesselényi<br />

u.<br />

Rákóczi Ferenc u.<br />

Baross<br />

Gáborltp.<br />

Schlattner J. u.<br />

út<br />

Kolozsvári u.<br />

Gáthy Z. u.<br />

u.<br />

Csolnoki<br />

út<br />

Tópart u.<br />

Szabadság<br />

tér<br />

Székely Lajos u.<br />

TemetŒ<br />

Gyep u.<br />

Munkás u.<br />

Szt. József<br />

u.<br />

Szent<br />

László u.<br />

Ötház u.<br />

I<br />

I<br />

Bányásztemplom<br />

Szent Erzsébet u.<br />

Mária u.<br />

Bécsi<br />

J<br />

József Attila<br />

MıvelŒdési Ház<br />

Kassai u.<br />

Blaha L. u.<br />

Bányász<br />

Múzeum<br />

Zsigmondy-<br />

Vilmos ltp.<br />

Munkás<br />

u.<br />

Vasút sor<br />

Szent Imre u.<br />

I<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

TESCO<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Pet∏fi<br />

tér<br />

I I<br />

Iskolapark u.<br />

Radnóti u.<br />

Heine u.<br />

Goethe u.<br />

Schiller u.<br />

Eötvös u.<br />

Martinovics I. u.<br />

Temesvári u.<br />

Álmos u.<br />

Gorkij u.<br />

Kassai u.<br />

Palatinus-tó<br />

Köztársaság út<br />

Pataksor<br />

Schmidt<br />

lakótelep<br />

Széchenyi<br />

ltp.<br />

Iskola u.<br />

Híd<br />

Puskin u.<br />

út<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Híd u.<br />

u.<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I I I I<br />

Baross Gábor<br />

u.<br />

K<br />

Pataksor-Alsó u.<br />

Kenyérmez∏i-patak<br />

Tél u.<br />

Ref.<br />

Templom<br />

Munkás u.<br />

Alkotmány u.<br />

10<br />

Sátorkopuszta ˝<br />

Patak<br />

köz<br />

Szakura<br />

köz<br />

I I<br />

Munkácsy Mihály u.<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I<br />

I I I I I I I I I I I I<br />

Homok gödör<br />

Pataksor<br />

alsó<br />

Hársfa u.<br />

Derkovics u.<br />

Szigligeti Ede u.<br />

I<br />

Kesztölci u.<br />

I<br />

I<br />

I I I<br />

Martinovszki<br />

u.<br />

I I I I<br />

I<br />

I<br />

Sátor k∏<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

II<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

H<br />

Baumit út<br />

I I I I I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Csolnoki<br />

út<br />

J<br />

Árokföldek d.<br />

K


40<br />

CÉGJEGYZÉK<br />

5M Team Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

AUTOTUNING HAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Balaya Kft.<br />

BAUMIT Épitőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.<br />

Binderné Máté Melinda e.v.<br />

Bőrcsök Viktória e.v.<br />

Dallos Jánosné e.v.<br />

Dolgos Szilvia e.v.<br />

DOSZÉNKER Építő-, és Tüzelőanyag Kereskedelmi Kft.<br />

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.<br />

EGÜMOTORS-RS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.<br />

FLOOR-A-TECH Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

Hajdú és Társa Kisgép-Kereskedelmi és Javító Kft.<br />

Handy / Tok Shop Kft.<br />

KAOLIN Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató Kft.<br />

KASZKER-07 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.<br />

KITTY TREND Kft.<br />

Lakházi Júlia Emőke e.v.<br />

LÉTHÉ Temetkezési Kft.<br />

MACI COLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Magyar Suzuki Zrt.


41<br />

Autóbérlés 2500 <strong>Esztergom</strong> Lázár Vilmos u. 46.<br />

Környezetbarát Hulladékkezelés 2500 <strong>Esztergom</strong> Schweidel u. 50/c<br />

Autó Shop BMW márkafüggetlen autószerviz 2500 <strong>Esztergom</strong> Dobozi Mihály u. 39.<br />

Club Balaya, Balaya játszóház, kávézó és fitness 2510 Dorog Hantken Miksa u. 8-9.<br />

baumit.hu 2510 Dorog Baumit út 1.<br />

Kézműves ajándékbolt, Ruhajavítás 2500 <strong>Esztergom</strong> Bajcsy-Zsilinszky u. 27.<br />

Viki Optika 2500 <strong>Esztergom</strong> Simor János u. 48.<br />

Viki Optika 2510 Dorog Mária u. 15.<br />

ER-Optika 2500 <strong>Esztergom</strong> Vörösmarty u. 6.<br />

Szilvi Méteráru, Textilkisker 2500 <strong>Esztergom</strong> Petőfi Sándor u. 2.<br />

Alagút Barkácsbolt 2510 Dorog Hantken Miksa út 8.<br />

Teljes körű banki szolgáltatások 2821 Gyermely Petőfi tér 5.<br />

2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos u. 166.<br />

2534 Tát Fő út 120. a. ép.<br />

2525 Bajna Kossuth Lajos u. 16.<br />

2510 Dorog Bécsi út 64.<br />

2500 <strong>Esztergom</strong> Bajcsy-Zsilinszky u. 11.<br />

2523 Sárisáp Malom u. 12.<br />

2531 Tokod Köztársaság u. 1.<br />

Egümotors robogó- és motorkerékpár szaküzlet 2510 Dorog Bécsi út 28.<br />

robogó és motor szerviz<br />

Minőségi felnőttképzés 2500 <strong>Esztergom</strong> Kis-Duna stny. 11.<br />

Szőnyegtisztítás 2500 <strong>Esztergom</strong> Dorogi út 2.<br />

STIHL - VIKING Szakkereskedés és szerviz 2500 <strong>Esztergom</strong> Dobogókői út 78.<br />

Handy Shop Mobiltelefon és Játékkonzol Szaküzlet 2510 Dorog Mária u. 19.<br />

2500 <strong>Esztergom</strong> Bajcsy-Zsilinszky u. 1.<br />

Kaolin Kerámia 2500 <strong>Esztergom</strong> Petőfi Sándor u. 12.<br />

Kaszker Kertészeti Áruda 2500 <strong>Esztergom</strong> Visegrádi út 8169/1.<br />

(Csenkei hídi buszmegállótól 100 m-re)<br />

Kitty Függönyszalon 2510 Dorog <strong>Esztergom</strong>i út 19.<br />

Frézia Virágbolt 2500 <strong>Esztergom</strong> Simor János u. 62.<br />

Temetkezési szolgáltatás 2500 <strong>Esztergom</strong> Malonyai utca 8/a.<br />

2510 Dorog Mária út 31/b.<br />

2523 Sárisáp Petőfi Sándor u. 47.<br />

2028 Pilismarót Dobozi M. út 80.<br />

2541 Lábatlan Rákóczi u. 43.<br />

2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos u. 190.<br />

Maci Lézer Gravír 2500 <strong>Esztergom</strong> Petőfi Sándor u. 21.<br />

karrier.suzuki.hu 2500 <strong>Esztergom</strong> Schweidel József u. 52.


42<br />

CÉGJEGYZÉK<br />

MÁRKAKŐ Betonelem és Műkőgyártó Kft.<br />

Matheo Kegyeleti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

METALL MÉH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Reiser Attila János e.v.<br />

SEMPER SERVIENS Humán Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.<br />

SETAM TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

SH MECHANIC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

Tercsinecz Lászlóné e.v.<br />

TRGY, Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft.<br />

UNIFER Kereskedelmi Kft.


43<br />

Lakosság részére is! 2080 Pilisjászfalu Külső Bécsi u. 038/3.<br />

2081 Piliscsaba 085/8. hrsz.<br />

Temetkezési szolgáltatás 2543 Süttő Dunamocsi sor 12.<br />

MÉH Telep Vas-, színesfém-, papírhulladék 2510 Dorog Tömedék akna 2326. hrsz.<br />

és akkumulátor átvétel (Csolnoki út 53.)<br />

Informatikai megoldások, kiskereskedelem, szerviz 2500 <strong>Esztergom</strong> Kossuth Lajos u. 13.<br />

duodekor.com 2500 <strong>Esztergom</strong> Kiss János altábornagy u. 55.<br />

Szentlélek vendégház 2508 Pilisszentlélek Petőfi Sándor u. 26.<br />

Műanyag termékek gyártása és forgalmazása 2532 Tokodaltáró Tárna u. 1.<br />

Chocolate Brown Szolárium 2510 Dorog Mária u. 5.<br />

2500 <strong>Esztergom</strong> Kossuth Lajos u. 36.<br />

Hobo Ruhatisztító és Ruhajavító 2500 <strong>Esztergom</strong> Aradi vértanúk tere 2/C.<br />

Kis és nagykereskedés 2532 Tokodaltáró Tárna u. 1.<br />

Acél, nemesacél és szerelvény kereskedelem 2509 <strong>Esztergom</strong>-Kertváros Kesztölci út 15.


44


45


46


EUROKT-AKADÉMIA Kft.<br />

A minőségi felnőttképzés<br />

47


48


49


50


konyhabútor-étkezőbútor-szekrénysorok<br />

franciaágy-kanapé-ülőgarnitúra-matracok<br />

51


52


53<br />

ACÉL, NEMESACÉL<br />

ÉS SZERELVÉNY<br />

KERESKEDELEM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!