20.02.2019 Views

A Nemzet Zászlója 2018

A magyar zászló és címer napján, 2018. március 16-án reggel keservesen ömlő esőre ébredtem. A telefonom meg-megcsörrent. Aggódóan érdeklődő zászlóvivők hívtak tudakolva, hogy megtarjuk-e mégis a meghirdetett zászlóvitelt az Andrássy úton. Kissé remegő hangon, de igent mondtam mindenkinek. 1848. március idusán is esett az eső, mondogattam. Elindultam, hogy elhozzuk az előző nap egy állványra feltekert zászlót, és elvigyük az Operához, ahonnan majd indulnunk kell.Korán volt még, s mégis, már zászlóvivők vártak a helyszínen, majd egyre többen és többen érkeztek. Gyűlt a tömeg a szakadó, hideg eső ellenére. Déli indulást ígértünk, s hogy elegendő idő legyen a zászlóvivők elrendezésére, sorba állítására, fél tizenegyet jelöltem meg a gyülekezés kezdeteként. Háromnegyed tizenegyre már gyakorlatilag mindenki megérkezett. Aggódva figyeltem a tömeget, ezeket a csodálatos, magyar embereket. Nem azért aggódtam, hogy végigállják-e a másfél órát az indulásig. Akkor már tudtam, hogy bennük nem fogok csalódni. Azért aggódtam, nehogy az egészségük lássa kárát ennek a várakozásnak és a még előttük álló 1848 méteres útnak, amíg elérnek az Operától a Hősök teréig. Az eredeti terv szerint a Hősök terére tekeredik be a zászló, egy élő kokárdát alkotva. Akadtak szemlélőktől származó hangok, akik le akartak beszélni erről a tervemről az időjárásra hivatkozva, mondván, hogy az emberek meg fogják unni, ott fogják hagyni, el fogjak dobni a zászlót. A válaszom rövid volt. Ezek az emberek előbb vágatnák le a kezüket, minthogy a földre dobják nemzetük rájuk bízott zászlaját. Köszönettel tartozom minden zászlóvivőnek és támogatónak, hogy engem igazolt. Ez a könyv nekik állít emléket, tisztelegve előttük, akik hősiesen megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Szilágyi Ákos szervező - ötletgazda

A magyar zászló és címer napján, 2018. március 16-án reggel keservesen ömlő esőre ébredtem. A telefonom meg-megcsörrent. Aggódóan érdeklődő zászlóvivők hívtak tudakolva, hogy megtarjuk-e mégis a meghirdetett zászlóvitelt az Andrássy úton. Kissé remegő hangon, de igent mondtam mindenkinek. 1848. március idusán is esett az eső, mondogattam.
Elindultam, hogy elhozzuk az előző nap egy állványra feltekert zászlót, és elvigyük az Operához, ahonnan majd indulnunk kell.Korán volt még, s mégis, már zászlóvivők vártak a helyszínen, majd egyre többen és többen érkeztek. Gyűlt a tömeg a szakadó, hideg eső ellenére.
Déli indulást ígértünk, s hogy elegendő idő legyen a zászlóvivők elrendezésére, sorba állítására, fél tizenegyet jelöltem meg a gyülekezés kezdeteként. Háromnegyed tizenegyre már gyakorlatilag mindenki megérkezett.
Aggódva figyeltem a tömeget, ezeket a csodálatos, magyar embereket. Nem azért aggódtam, hogy végigállják-e a másfél órát az indulásig. Akkor már tudtam, hogy bennük nem fogok csalódni. Azért aggódtam, nehogy az egészségük lássa kárát ennek a várakozásnak és a még előttük álló 1848 méteres útnak, amíg elérnek az Operától a Hősök teréig.
Az eredeti terv szerint a Hősök terére tekeredik be a zászló, egy élő kokárdát alkotva. Akadtak szemlélőktől származó hangok, akik le akartak beszélni erről a tervemről az időjárásra hivatkozva, mondván, hogy az emberek meg fogják unni, ott fogják hagyni, el fogjak dobni a zászlót.
A válaszom rövid volt. Ezek az emberek előbb vágatnák le a kezüket, minthogy a földre dobják nemzetük rájuk bízott zászlaját.
Köszönettel tartozom minden zászlóvivőnek és támogatónak, hogy engem igazolt.

Ez a könyv nekik állít emléket, tisztelegve előttük, akik hősiesen megcselekedték, amit megkövetelt a haza.

Szilágyi Ákos
szervező - ötletgazda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A NEMZET ZÁSZLÓJA

2018


A NEMZET ZÁSZLÓJA 2018


„Március 15-én a zászló visz ki

minket az utcára, 16-án mi visszük

ki a zászlót az utcára”

Szilágyi Ákos


A NEMZET ZÁSZLÓJA

2018


A NEMZET ZÁSZLÓJA 2018

© 2018 MAGYAR TRIKOLÓR KFT. / 56 LÁNGJA ALAPÍTVÁNY – MINDEN JOG FENNTARTVA

ISBN 978-615-00-4071-4

KIADJA: 56 LÁNGJA ALAPÍTVÁNY / MAGYAR TRIKOLÓR KFT.

KIADÓ CÍME: 1077 BUDAPEST, BAROSS TÉR 18.

WEBOLDAL: MAGYARTRIKOLOR.COM

E-MAIL: 1848@MAGYARTRIKOLOR.COM

FELELŐS SZERKESZTŐ: SZILÁGYI ÁKOS

BORÍTÓ FOTÓK: NAGYNÉ IGAZ MELINDA SÁRA

FOTÓK: NAGYNÉ IGAZ MELINDA SÁRA, VÉKÁS PÉTER, HAMZA ISTVÁN,

SZILÁGYI ÁKOS, GLOBEART STUDIOS AND PROMOTION

BORÍTÓGRAFIKA: SZILÁGYI ÁKOS

NYOMDA: LOMBOS NYOMDA KFT.


Előszó

magyar zászló és címer napján, 2018. március 16-án reggel keservesen ömlő esőre ébredtem. A telefonom meg-meg-

A csörrent. Aggódóan érdeklődő zászlóvivők hívtak tudakolva, hogy megtartjuk-e mégis a meghirdetett zászlóvitelt az

Andrássy úton. Kissé remegő hangon, de igent mondtam mindenkinek. 1848 márciusán is esett az eső, mondogattam.

Elindultam, hogy elhozzuk az előző nap egy állványra feltekert zászlót, és elvigyük az Operához, ahonnan majd indulnunk kell.

Korán volt még, s mégis, már zászlóvivők vártak a helyszínen, majd egyre többen és többen érkeztek. Gyűlt a tömeg a szakadó,

hideg eső ellenére. Déli indulást ígértünk, s hogy elegendő idő legyen a zászlóvivők elrendezésére, sorba állítására, fél tizenegyet

jelöltem meg a gyülekezés kezdeteként. Háromnegyed tizenegyre már gyakorlatilag mindenki megérkezett.

Aggódva figyeltem a tömeget, ezeket a csodálatos, magyar embereket. Nem azért aggódtam, hogy végigállják-e a másfél órát

az indulásig. Akkor már tudtam, hogy bennük nem fogok csalódni. Azért aggódtam, nehogy az egészségük lássa kárát ennek a

várakozásnak és a még előttük álló 1848 méteres útnak, amíg elérnek az Operától a Hősök teréig.

Az eredeti terv szerint a Hősök terére tekeredik be a zászló, egy élő kokárdát alkotva. Akadtak szemlélőktől származó hangok,

akik le akartak beszélni erről a tervemről az időjárásra hivatkozva mondván, hogy az emberek meg fogják unni, ott fogják

hagyni, el fogjak dobni a zászlót.

A válaszom rövid volt. Ezek az emberek előbb vágatnák le a kezüket, minthogy a földre dobják nemzetük rájuk bízott zászlaját.

Köszönettel tartozom minden zászlóvivőnek és támogatónak, hogy engem igazolt. Ez a könyv nekik állít emléket, tisztelegve

előttük, akik hősiesen megcselekedték, amit megkövetelt a haza.

Szilágyi Ákos,

szervező – ötletgazda

7


Védnöki köszöntő

zászló, különösen, ha magyar, több mint egyszerű jelkép. Hát még akkor, ha a közepe lyukas. Az 1956-os lyukas zászló,

A mely közepéből a forradalmárok kivágták a szovjet típusú kommunista címert, azt üzeni az ürességével, hogy mi, magyarok

magunk kívánjuk betölteni a szabadság által nyitott teret. Azon a lyukon, ha keresztülnézünk, lelki szemeinkkel látjuk

mindazt, ami ennek a szabadságnak a gyümölcse lehet: virágzó magyar kultúra, gyarapodó családok, erős gazdaság, nemzetközi

tekintély, összetartó nemzeti közösség.

Amikor az Úr 2000. esztendejében a millenniumi zászlót minden település ajándékba kapta a magyar kormánytól, annak a

zászlónak az egyik oldala szintén üres volt. Felhívás volt ez az üres, fehér selyem oldal, hogy minden magyar közösség gondolkodjon

rajta, mit kíván a 21. században ráhímezni erre a nemzeti zászlóra.

A magyar zászló mindig újra kérdez bennünket és biztat. Kérdezi, hogy tudod-e, mi a magyar? Tudod-e, hogy Te is része vagy a

magyarok közösségének? Tudod-e – ahogyan az Alaptörvény vonatkozó cikke is meghatározza –, hogy „a piros szín az erő, a fehér

a hűség, a zöld szín a remény” jelképe? S éppen erre biztat bennünket a magyar trikolór: légy úgy erős, hogy erődből a közjó

is részesedjen, légy hűséges Magyarországhoz, és tartsd életben a reményt, hogy a magyarokra újabb aranykor köszönthet.

Isten éltesse mindazokat, akik tetteikkel, hitükkel és szeretetükkel a magyar zászlót magasra emelik.

Balog Zoltán

miniszter,

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

az esemény fővédnöke

8


A zászlóanya köszöntője

zászló, a címer elhelyezi és egyben elhatárolja használóját másoktól. Önállóságát, önrendelkezését, sajátjogúságát mutatja.

A zászló, a címer ezért több mint egyszerű jelkép: rendszert alkot, és magában hordozza a történelmi változásokat, de

A

egyben mutatja az állandóságra való törekvést is. A magyar címer és a magyar zászló minket, a világon egyedül csak minket,

magyarokat jelöl. Benne van egész történelmünk, minden küzdelmünk, fájdalmunk, forradalmunk és tragédiánk. A zászló

lobogása szívünk dobbanása a hazáért.

Mindig elfogódott leszek, amikor nemzeti ünnepünkön fölvonják a nemzeti lobogót. Felemelő érzés látni a kék égben lengő

vásznat, amiért egykori bajtársaim az életüket adták. A zászló nekem ezért nagyon is konkrét dolog, beégett a szívembe, hiszen

56-ban a kommunista címer kihasításával adtuk vissza méltóságát. Akkor ezzel a gesztussal azt fejeztük ki, hogy a nemzeti

lobogó a nemzet szabadságának és önrendelkezésének a tiszta szimbóluma.

Igaz magyarnak vallom magam, ezért nemcsak a szívemben hordom nemzeti jelképeinket, hanem ki is tűzöm a kokárdát,

vagy a kis zászlójelvényt az öltözetemre, és ünnepeinken magam is zászlót veszek a kezembe. Meggyőződésem ugyanis,

hogy a zászló élő személyiséggel bír, aminek hagyni kell, hogy éljen, lobogjon, jelezzen, hirdessen. Mondja el mindenki

számára azt, hogy hazám, nemzetem hű tagja vagyok. A trikolór összetart bennünket, körülölel, magába foglal, otthont, hazát

mutat. A nemzteti lobogónk értünk harcol a széllel, nekünk mutatja színeit a napfényben. A zászlónk szól hozzánk: kifejezi

a nemzet erejét, a nemzetünkhöz kötődő hűségünket és a nemzet fennmaradásához érzett reményt. Mert erről szól a piros,

a fehér, a zöld…

Wittner Mária

ötvenhatos hős

9


Az esemény házigazdájának gondolatai

költőt idéztem a zászló ünnepen: „Csak bot és vászon?” – és a választ is: nem, hanem ZÁSZLÓ ! Úgy mint bármely más

A nemzeti lobogó sokkal többet jelent a nemzetben hívő emberek számára, mint egy botot és vásznat.

Vajon mióta lobog felettünk a háromszínű lobogó? Az 1600-as évektől a királyok koronázási ünnepein már együtt van a

három szín, melyet Mária Terézia tett hivatalossá, például úgy, hogy a hivatala, a Kancellária írásait háromszínű szalaggal

köttette át, és úgy nyomták rá a hivatali pecsétet. 1848-ban a Parlamentben kimondatott, hogy a piros-fehér-zöld színű lobogó

használtassék a címerrel együtt minden nyilvános ünnepségen.

1849 és 1867 között tiltva volt a használata és csak a kiegyezés után lett újra engedélyezve. 1945-ig egy kis címer volt a közepén,

majd 1946 és 1949 között a korona nélküli Kossuth-címer díszítette. 1949-től 1956-ig szovjet mintára a Népköztársaság

vagy ismertebb nevén a Rákosi-címert varrták rá. Ezt vágták ki a közepéből 1956-ban, és lett a lyukas lobogó a forradalom

jelképe. 1957-től a vörös csillagos Kádár-címer volt rajta, majd végre 1989. október 23-tól a három sávot a magyar címer

díszíti. Ezt a zászlót és címert köszöntjük hivatalos állami ünnepként 2015-től.

„Csak bot és vászon,

de nem bot és vászon,

hanem zászló.

Mindíg beszél.

Mindíg lobog.

Mindíg lázas.

Mindíg önkívületben van

az utca fölött,

föllengő magasan

egész az égben,

s hirdet valamit

rajongva. [...]”

– írja Kosztolányi Dezső a Zászló című versében. Egy századdal előbb költőelődje, Garay János is vizionálta, mit hirdethet

nekünk, magyaroknak a lobogó, miért nem adhatjuk fel nemzetünkbe vetett hitünket, miért kell vállalnunk az őseinktől kapott

jelképet, mert: „[...] A három szín, a veres, fehér, zöld / A nemzet választott színe. / Nem tűzünk rád más lobogót / Magyar

hazánk gyönyörű földedre! [...]”

kovács P. József

médiaszemélyiség

10


A főszervező köszöntője az Operánál

Üdvözlök minden zászlóvivőt! Azok, akik a zászlót viszik, mindig elől menetelnek. Ők mutatják az utat a többieknek. A zászlóvivők

a magasra tartott zászlóval azonban nemcsak utat mutatnak, hanem a feltartott jelképpel a küzdeni akarást erősítik a

követőkben, és a reményt mutatják fel számukra. Azt, hogy a kitartó küzdelem mindig méltó elismerést arat. Tudom, hogy itt

ilyen emberek gyűltek össze. Az elmúlt hónapok toborzása során sokukkal személyesen is beszéltem, és a zászlóvivők világtérképén

megjelent bejegyzések és vallomások is ezt bizonyítják. Kinek – kinek miért is szívügye a lobogó.

Jómagam 25 éve élek az Egyesült Államokban, de sose szakadtam el az anyaországtól. Bennem is a magyar trikolór tartotta a

lelket. Tapasztalom, hogy a magyar ember is büszke nemzeti jelképére. Ma már mer büszke lenni rá, jóllehet, volt olyan időszak,

amikor tiltott nacionalizmusnak számított – a kommunista ideológia internacionalista téveszméje szerint – magyarnak,

büszke magyarnak vallani magunkat külföldön és idehaza egyaránt. Pedig a zászlónak büszkévé kell tennie bennünket!Csak

büszke nemzet alkothat nagy dolgokat! Lehorgasztott fővel még hétköznapi kis egyszerű csatáinkat sem tudjuk megvívni.

A világban 40 országban volt már zászlónap, kijelölt ünnepnapja a nemzeti jelképnek, amikor elkezdtünk dolgozni azon, hogy

mi is ünnepelhessük a piros, fehér, zöld lobogónkat a címerünkkel együtt, egy erre kijelölt, hivatalossá tett ünnepnapon. Ezt

végre megérhettük nemzeti kormányunk előző ciklusának idején, amikor 2014. december 17-én az Országgyűlés megalkotta

a magyar zászló és címer napjáról szóló törvényt. Olyan elkötelezett, hazafi országgyűlési képviselők kezdeményezték, támogatták

a javaslatot, mint Wittner Mária, Rogán Antal, Németh Szilárd. Ezt megelőzően „csak” a négy fal között, az un. Trikolór

Gálán ünnepelhettük nemzeti jelképünket. Mostanra azonban már hivatalosan is ünnepnap a magyar zászló napja.

Ma ennek köszönhetően állunk itt, kezünkben a lobogóval, készen arra, hogy felmutassuk a világnak. A zászlót hozzá méltó

módon visszük végig az Andrássy úton, az Operától, a Hősök teréig. Ez az út pontosan 1848 méter. Jelképes a táv, utal a nemzeti

forradalmunkra, amely megteremtette az önálló, független, polgári Magyarországot.

A mi zászlónk. Az Önök zászlója. A nemzet zászlója. Ragadjuk meg szorosan! Vigyázzunk rá, mert ő is vigyáz ránk!

Szilágyi Ákos

szervező, ötletgazda

11


Útmutató

könyv a 2018. március 16-án Budapesten az Andrássy úton, az Opera és a Hősök tere között megtörtént zászlóvitelben

E résztvevő zászlóvivőket és ennek az eseménynek anyagi támogatóit mutatja be, valamint közreadja mindazokat a bejegyzéseket,

amelyeket az eseményre történő regisztrációt követően tett a regisztrálók mintegy fele akár bemutatkozásként, akár a

várt eseménnyel kapcsolatos várakozásainak hangot adva.

A résztvevők és a támogatók alapvetően ABC sorrendben kerültek felsorolásra, feltüntetve az országot és a települést is

ahonnan bejelentkeztek. Ugyanakkor nem csak egyének, hanem családok, szervezetek, baráti társaságok is jelentkeztek a

zászlóvitelre. Ezért úgy gondoltuk, hogy nemcsak individuális személyek, hanem igazi magyar közösségek gyűjteménye is,

legyen ez a könyv.

Ezt úgy igyekeztünk elérni, hogy az ABC sorrendben mindenki, aki egy csoport részeként regisztrált, azon személy után találja

saját nevét, aki az adott szervezet nevében a szervezetet, családot, baráti társaságot regisztrálta. Ezeket az összefüggő és egy

csoportba tartozó személyeket egy vékony, függőleges vonallal jelezzük. A nevek előtt halvány szürkével az adott személy regisztrációs

sorszáma látható. Ez pusztán a regisztráló beazonosítását szolgálja.

12


Zászlóvivők

305 A jó Laci Betyár

Magyarország, Rezi, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

152/1 Aba Béla György, Dr. Csiszér Annamária

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Magyar

Páneurópa Unió

Ellentétben a jelenlegi nemzetközi páneurópai szervezetek irányvonalával,

a Magyar Páneurópai Unió Egyesület ma is határozottan

az eredeti alapeszmék szerint, a nemzetek Európáját hirdeti és támogatja.

Ennek megfelelően egyik legjelentősebb tevékenységünknek a

több éve folytatott határon túli magyarság támogatását tekintjük,

a népek, így a kisebbségben élő honfitársaink önrendelkezésének

előmozdítása érdekében. A felvonuláson a MPUE képviseletében két

elnökségi tagunk, Dr. Csiszér Annamária és Csányi Judit fognak

részt venni.

152/2 Csányi Judit

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Páneurópa Unió

642 Ádámosi-Sipos Albert

Magyarország, Százhalombatta, Szervezet – zászlóvivő,

Ádámosi-Sipos család

Nemzeti hagyományaink ápolása, megélése és továbbadása utódainknak

szent kötelességünk.

629 Altordai Éva Magdolna

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

133 Angi Károly György

Magyarország, Dunaújváros, Magánszemély – Zászlóvivő

A ’48-as hősök iránti tiszteletből.

378 Angyal Csilla

Magyarország, Keszeg, Magánszemély – Zászlóvivő

Ahogy megláttam a hirdetést, arra gondoltam, hogy akár én is ott

lehetek és ettől hevesebben dobogott a szívem!

195 Angyal Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Olyan felemelő és magasztos, hogy magyarságomat ezzel is kifejezem.

Jó cél érdekében jó együtt lenni hasonló gondolkodású emberekkel.

232 Antal Sándorné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Tisztelt Szervezők! Azért szeretnék részt venni a rendezvényen mert

nagyon szeretem a hazámat. Magyarországon élni jó. Ez a nap egy

történelmi esemény lesz, mely jelképezni fogja a magyar nép összetartozását

bárhol éljen is a világban. Tisztelettel: Antal Sándorné.

329 Árkosi-Nagy Judit

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

Képzőművész vagyok, magam előtt látom az Andrássy úton kanyargó

1848 méter hosszú zászlót. Képzeletben is gyönyörű a látvány, hát

még a valóságban milyen lesz!! Úgy gondolom mindazoknak, akik

részt vesznek ebben,nemcsak vizuális, hanem maradandó, nemzeti

összetartozást építő élményt is jelent majd!!

13


162 Árvai Lajos

Magyarország, Kapuvár, Magánszemély – Zászlóvivő

70 éve ennek az országnak élek, büszkén viselem és mindig is viseltem,

hogy Magyar vagyok! Számomra ez egy megtiszteltetés lenne,

hogy vihetnem a zászlót !

691 Baczkó Norbert

Magyarország, Szervezet – zászlóvivő, ECHO TV-KLUB

160 Babusa Sándorné

Magyarország, Budaörs, Magánszemély – Zászlóvivő

Szuper ötlet!

174 Bakos Csongor Attila

Románia, Marosvásárhely, Támogató

256 Bakro Erzsébet

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nemzeti érzelmű vagyok szeretném vinni a zászlót.

191 Balássy András

Magyarország, Budapest, Támogató

231 Balássy Andrásné

Magyarország, Budapest, Támogató

336 Balázsy Péter

Magyarország, Szeged, Magánszemély – Zászlóvivő

„Legyen hű a nemzet önmagához; még mindent meg lehet menteni.

Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.”

(Kossuth Lajos)

14


159 Bálint Béla Zoltán

Magyarország, Sárospatak, Magánszemély – Zászlóvivő

512/1 Bálint Bertalan

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

Szép és méltó ünneplése a magyarságot és a hazát jelképező zászlónak.

512/2 Fekete Antónia

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

176 Báló Imre István

Magyarország, Pécs, Támogató

522 Balogh Róbert

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

379 Baloghné Szentirmay Judit

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

640 Bányai Miklós

Magyarország, Inárcs, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert Magyar vagyok.

554 Bárány Gyula

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

658/1 Bardóczky Péter

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Bardóczky család

Minden módon ki kell fejeznünk hovatartozásunkat!

658/2 Bardóczky Péterné

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Bardóczky család

457 Barna Károly

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély – Zászlóvivő

A barátaimmal és a feleségemmel veszek részt a rendezvényen. Méltó

módon szeretnénk emlékezni a magyar hősökre.

456 Barna Károlyné

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély – Zászlóvivő

Tanítványaimmal és barátaimmal veszünk részt a rendezvényen.

Örömmel tölt el, hogy így is tiszteleghetünk nemzeti jelképünk, a

magyar zászló előtt.

676 Barth Béla

Magyarország, Gyenesdiás, Szervezet – zászlóvivő,

Betyár

Magyar vagyok, magyarnak születtem.

225 Bartl Erzsébet

Magyarország, Budapest, Támogató

415 Bartók Alexandra

Magyarország, Zsombó, Magánszemély – Zászlóvivő

Unokahúgommal veszek részt a rendezvényen. Örülök, hogy együtt

tiszteleghetünk a nemzeti lobogónak.

84 Bedő Aranka

Románia, Csíkszereda., Magánszemély – Zászlóvivő

172 Bedő Csongor László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok!

401 Bekő Dezső

Magyarország, Cegléd, Szervezet – zászlóvivő,

Betyár

Hazaszerető családban élek és próbálok magyarhoz méltóan élni.

Hagyományéltető egyesület elnöke lévén szeretnék minél értéknövelőbb

rendezvényeken részt venni.

15


402 Bekő-Dudás Mónika

Magyarország, Cegléd, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

A családom és jómagam számára is fontos hagyományaink megismerése

és gyakorlása. Egy hagyományéltető egyesület tagjaként

célom, hogy olyan rendezvényeken vegyek részt, amelyeken tanulhatok

hazámról, illetve minél több emberben felébreszteni a hazai

öntudatot.

76 Bencsik Zoltán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen

sors keze: Itt élned, halnod kell.

131 Benda Csilla

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Fantasztikus kezdeményezés! Erősítsük magyarságunkat, mutassuk

meg a világnak, hogy Európa közepén ez a pici kis ország

milyen büszke a múltjára és jelenére! Valahányszor meglátják a

zászlónkat ez jusson eszükbe és az, hogy méltán lehetünk büszkék

Nemzetünkre!

405 Benkő József

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Egyszerűen csak a részvétellel szeretném demonstrálni, hogy mi, a

nemzet mellett elkötelezettek vagyunk többségben, és nem azok, akik

időnként az utcán randalíroznak, provokálnak minket, a csendes

többséget.

509 Benson Zsuzsanna

Magyarország, Gyömrő, Magánszemély – Zászlóvivő

Azért mert szeretem a hazámat, ezért a jelképeit ahol csak tehetem

felmutatom.

324 Beöthyné Sitkei Ildikó

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

Felemelőnek, nemes ötletnek tartom.

673/1 Berente Imre Jánosné

Magyarország, Budaörs, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Megtiszteltetés lenne számomra, ha vihetném zászlónkat. Kifejezhetném

tiszteletemet a zászlónk, 1848. és közvetve így, a magyarságunk iránt.

673/2 Berente Imre János

Magyarország, Budaörs, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

623 Bindes Ferenc

Magyarország, Piliscsaba-Klotildliget, Támogató

146 Bocsi Teodóra

Magyarország, Érd, Magánszemély – Zászlóvivő

149 Bocsi Tibor

Magyarország, Érd, Magánszemély – Zászlóvivő

147 Bocsi Tiborné

Magyarország, Érd, Magánszemély – Zászlóvivő

669 Bódis Péter

Magyarország, Balatonőszöd, Magánszemély – Zászlóvivő

670 Bódis Péter

Magyarország, Balatonőszöd, Magánszemély – Zászlóvivő

425 Bodnár Imre

Magyarország, Tahitótfalu, Támogató

189 Bogschütz Károly

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Úgy érzem, hogy ott a helyem.

529 Boros László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

16


108 Boros László

Magyarország, Balatonlelle, Magánszemély –

Zászlóvivő

Igaz magyarnak érzem magamat, ismerőseim is annak tartanak.

Számomra első helyen szerepelnek a magyar ünnepek, azokon minden

alkalommal részt veszek.

175 Borza Teréz

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Alkotóművészként mindig fontos volt számomra a magyarságom.

Nemzetközi kiállítások alkalmával is büszke voltam, hogy Magyarországot

képviselhettem. A magyar zászló szorosan hozzátartozik a

hazaszeretetemhez. Ezért szívesen veszek részt zászlóvivőként az eseményen.

345 Bozzay Kató

Magyarország, Budapest, Magánszemély –

Zászlóvivő

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége nevében jelentkezem mint

elnökségi tag.

637 Böcskei Péter

Magyarország, Szada, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert magyarnak születtem, és ez a zászló jelképez minket az egész

világon. Nagyapámért, aki börtönben ült 56-ért ártatlanul és

nagybátyámért akinek el kellett hagynia a hazáját abban az

időben!

377 Brenner Dominik

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

ECHO TV-KLUB

Nagyon fontos dolog egy ilyen rendezvény, főleg a fiatalok számára.

A hazaszeretet lángját újra meg kell gyújtani. Ez egy remek

lehetőség arra, hogy büszkék legyünk hazánkra. Én nagyon nagy

hazafiként kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a magyarországi

zászló ünnepén. Remélem, több hasonló, velem egykorú ifjú velem

ünnepelhet. Legyünk büszkék hazánkra!

262/1 Brunecker Jenő

Magyarország, Százhalombatta, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Én és a feleségem

Feleségemmel együtt azért szeretnénk részt venni a rendezvényen, mert

nem csak érzelmeinkben, tetteinkben is MAGYAROK vagyunk!

262/2 Brunecker Jenőné

Magyarország, Százhalombatta, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Én és a feleségem

359 Buczkó Ágnes

Magyarország, Újfehértó, Támogató

A keblünkről letiltották,Leszaggatták a három színt, Keblünkről beljebb

vándorolt: Befogadták a szíveink. Minden magyar szívében zászlónk

otthonra talált, hála érte a Mindenhatónak. Buczkó Ágnes tanár.

481 Budai Gáborné

Magyarország, Budapest, Támogató

295 Bujdosó Attila Tibor

Magyarország, Tata, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

Hagyományőrző betyár vagyok, minden hasonló nemzeti eseményen jelen

vagyok, mert fontosnak tartom a hagyományok ápolását, terjesztését,

történelmükről, ünnepeinkről, hőseinkről való méltó megemlékezést.

525 Buvári Márta

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretem nemzeti színeinket, a 48-as forradalmat és szabadságharcot.

Szívesen viszem a zászlót, de nyugdíjas lévén a 3000 Ft-ot soknak

tartom. Szerintem inkább annak kellene fizetnie, aki a munkát nem

vállalja. 1000 Ft-ot még rászánnék, ha így megfelel, megyek.

600/1 Búzás István

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, László Tibor és barátai

„Csak most, hogy lélegzetünk nehezül, Csak most, hogy szívünk verése

kihagy, Csak most, hogy napunk megfogyatkozott, Most tudjuk:

17


Haza, Szabadság, mi vagy! Mint akinek eltűnt a kedvese, Ki addig

mindennapos volt neki -- Csókolva szélhantolta lábnyomát, Eszmél,

mily végtelenül szereti!” (Reményik Sándor)

600/2 Lados József

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, László Tibor és barátai

600/3 Lados Józsefné

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, László Tibor és barátai

600/4 Lados Tamás

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, László Tibor és barátai

600/5 László Tibor

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, László Tibor és barátai

665 Büki Béla

Magyarország, Zalaegerszeg, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazafias érzelmeim miatt.

426 Chalmovánszky József Gábor

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Érzelmileg kötődöm hazámhoz...

376 Chriszt László

Magyarország, Nagymaros, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

508 Csaba Margit

Németország, Magstadt, Magánszemély – Zászlóvivő

1982 óta élünk távol Hazánktól, és még eddig nem volt alkalmunk a

Magyarság Nemzeti Ünnepein részt venni. Ezúttal azonban ott leszünk

március 15-én. Ez egy nagyszerű lehetőség az összefogás példájával

ezen a rendezvényen is aktívan jelen lenni. Köszönöm.

212 Csepreghy Attila

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert nagyon jól hangzik és ennyi.

85 Cserfalvi József

Magyarország, Szolnok, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem, Magyar dalt dalolt

Nagymama felettem, Magyarul tanított imádkozni nagyanyám. És

szeretni téged, édes Magyar hazám! Pósa Lajos versét picit átköltve,

erre tanított apai nagymamám, s rögzíttette hanglemezre 5 éves unokája

szavalatát 1954-ben. Népművelőként, közéleti tevékenységemben,

ezt a hitvallást követtem.

493 Csoma Ferenc

Magyarország, Ócsa, Magánszemély – Zászlóvivő

Hivatásos katonaként szinte kötelességemnek érzem a részvételt. Az

összetartás és magyar virtus egyediségének jelképeként tekintek a

rendezvényre amely egy olyan élmény, amit át KELL élnem! :)

584 Csongrádi Péterné

Magyarország, Pomáz, Támogató

Szeretem a hazámat, büszke vagyok, hogy magyarnak születtem, biztos vagyok

abban, hogy a magyarságnak különös hivatása van. Ezt az ötletet

nagyszerűnek tartom, sajnálom, hogy személyesen nem tudunk ott lenni.

285 Csontos András

Magyarország, Pécel, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

638 Csorba Péter

Magyarország, Budapest, Támogató

Én már éltem akkor, amikor megverték az embert, ha nemzeti színű

zászlóval merészelt sétálni. Örülök, hogy elmúltak azok az idők. Boldog

lennék, ha én is bekerülhetnék a zászlóvivők csapatába, de sajnos

szívműtétem miatt nem merem a fizikai megterhelést vállalni.

568 Csúcsy István

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

18


296 Csudai Sándor

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Arany János : Az örökség.

25 Czegka Miklós

Magyarország, Tatabánya, Magánszemély – Zászlóvivő

434 Czipri Ernőné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

273 Czuczai László

Magyarország, Kunadacs, Magánszemély – Zászlóvivő

Amióta élek magyar hazafi vagyok,nagyon boldog lennék, ha részt

vehetnék a zászló vivésen. Nagyon jó ötletnek tartom, amely összekovácsol

minden igaz magyar embert!

397 Czuczai Máté

Magyarország, Kunadacs, Magánszemély – Zászlóvivő

352 Dancs Árpád

Magyarország, Érd, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

271/1 Dani Attila

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Családommal regisztráltam és továbbítottam a rendezvény hírét azon

szervezetek felé, melyeknek tagja vagyok: Nép Nemzeti Szövetség, az

1956-os Magyar Nemzetőrség, 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége.

Barátaim, tagtársaim, bajtársaim felé történő ajánlásom

részletét mellékelem belépőmként: „Egy igazán szép kezdeményezésről

szereztem tudomást, amely mellé oda tud állni mindenki, akinek

19


fontos nemzetünk történelme, jelene, jövője és akinek szívében és lelkében

ott lobog a piros, a fehér és a zöld, a magyar trikolór.”„Én a

családommal, feleségemmel, gyerekeimmel regisztráltam. Ezt azért

is tartom fontosnak, mert egy ilyen rendezvény lehetőséget ad arra

is, hogy a fiatalok egy szívet melengető, nem mindennapi rendezvény

keretében, s nem csak egy kötelező ünnepi alkalomként találkozzanak

történelmünkkel. A fiatalok jelentik a jövőt, ők viszik tovább hagyományainkat,

őrzik nemzeti értékeinket. Szívesen segítek a rendezvény

szervezésében, hisz felemelő érzés, mikor egy nemes eseményen megmutatkozik

a nemzeti összefogás.”

271/2 Dani Andrea

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

271/3 Dani Attila László

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

271/4 Dani Benjamin Károly

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

271/5 Novák Dóra

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

427 Dankó Attiláné

Magyarország, Kimle, Magánszemély –

Zászlóvivő

1920. 03. 16-án született édesanyánk, utoljára 2017. 03. 16-án

köszöntöttük 97. születésnapján, majd 03. 30-án meghalt. 2 testvéremmel

úgy döntöttünk, hogy idén köszöntés helyett részt veszünk az

eseményen.

662 Dávid Zsuzsanna

Magyarország, Terény, Magánszemély – Zászlóvivő

663 Dávidné Esztergályos Zsuzsanna

Magyarország, Dunakeszi, Magánszemély – Zászlóvivő

356 Déberling Judit

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

355 Déberlingné Kovács Zsuzsanna

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

650 Dékány Ilona

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Dobay János Polgári Kör Gyula

Egyetlen mondatban: Március 15-én születtem, és eszmélésem óta

boldog vagyok miatta, és az egész ország engem is ünnepel 81 év

óta. Megköszönöm, hogy ott lehetek ezen a felemelő eseményen !

97 Deme István

Magyarország, Bag., Magánszemély – Zászlóvivő

Úgy érzem, hogy a nemzetünk zászlaja kifejezi hovatartozásunkat,

örökségünket és kijelöli az irányt amerre nemzetünk érdekében feltétel

nélkül haladnunk kell !

438 Dér László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

566 Derdák Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

364 Dereskey Éva

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

325 Dessewffy Béláné

Magyarország, Monor, Magánszemély – Zászlóvivő

Csodálatos dolognak tartom, részese szeretnék lenni ennek a csodálatos

kezdeményezésnek.

20


89 Dohanics István

Magyarország, Veresegyház, Magánszemély –

Zászlóvivő

Nemzetünk lobogójának látványa mindig nagy büszkeséggel tölt el.

Támogatni kívánom méltó ünneplését.

93 Domokos Mária

Magyarország, Csongrád, Magánszemély – Zászlóvivő

Azért szeretnék részt venni, mert ezzel is a hazám melletti kiállásomat

fejezem ki! Továbbá demonstrálni akarom, hogy egy másfajta

felvonulás is létezik, a szivárványos, abnormális vonulással

szemben!

246 Dömötör Istvánné

Magyarország, Budapest, Támogató

98 Dr. Bakcsy György

Magyarország, Solymár, Magánszemély –

Zászlóvivő

Vannak az ember életében olyan alkalmak, amikor, ha csak egy

mód van rá, ott kell lenni. Ezekre aztán jó később visszaemlékezni,

mint pl. a Sztálin szobor ledöntése, az 56-os Hősök újra temetési

ünnepsége a Hősök terén, a Köztársaság kikiáltása.

100 Angyal Sándor Gergő

Magyarország, Baja, Magánszemély – Zászlóvivő

330 Dr. Kelemen Andrásné

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

ECHO TV-KLUB

A Magyar Hazáért.

165/1 Dr. Kontra Jenő

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

Hogy Nagy-Magyarország helyre álljon, a mi zászlónk alatt. A nemzet

zászlajának becsülete is helyre álljon.

557 Dr. Piskóty Gáborné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Ezen a magyarok összefogását jelképező eseményen szívesen részt veszünk.

99 Dr. Radnóti Judit

Magyarország, Baja, Magánszemély – Zászlóvivő

182 Dr. Szőke Tibor

Magyarország, Budapest, Támogató

316/1 Dr. Angyal Sándor

Magyarország, Tornyospálca, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Angyal család férfi tagjai

316/2 Angyal Sándor Gergő

Magyarország, Tornyospálca, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Angyal család férfi tagjai

368 Dr. Baczkó Márk

Magyarország, Csömör, Szervezet – zászlóvivő, ECHO TV-KLUB

199 Dr. Basky Zsuzsa

Magyarország, Budapest, Támogató

Legalább támogatóként hazafias kötelességem részt venni.

407/1 Dr. Boór Ferenc

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

YouTube: Fejér Szövetség www.youtube.com/user/fejerszovetseg/

407/2 Dér Csaba

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

407/3 Dér Csabáné

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

21


407/4 Sajó Mária

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

687 Dr. Borzsák Levente

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Egy csodálatos kezdeményezésnek tartom, és büszke vagyok rá, hogy

részt vehetek benne. Köszönettel!

61 Dr. Both Előd

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagyszerű kezdeményezés, sajnos korábban még soha nem hallottam

róla. Most a magyaridok.hu cikkében olvastam. Úgy gondolom ez a

nemzeti érzés kifejezésének kitűnő lehetősége. Remélem még időben

jelentkezem, büszke leszek rá, hogy a zászlóvivők között lehetek.

141 Dr. Csernák László

Magyarország, Budapest, Támogató

Eddig is részt vettem a magyar zászló napján tartott megemlékezéseken,

mert véleményem szerint a zászlónk fontos jelképe a hazafiságnak.

649 Dr. Eőryné Szabó Irén

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Jelen korunkban különösen fontos a nemzethez tartozás, az összetartozás

érzésének erősítése – s ez a szimbolikus esemény kiváló alkalom erre.

675 Dr. Frischfeld Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Az eseményt az 56-os lyukas zászló harcosainak és valamennyi magát

magyarnak megvallónak, különösen akkori tanárom: Mérey

György emlékének ajánlom.

22


596 Dr. Hardy F. Gábor

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Hardy F. Gábor Családja

Kicsi gyermekkoromtól kezdve mindig megdobogtatta a szívemet 1848

eseménye. Évtizedek óta ott lobog erkélyünkről a nemzeti színű, szép nemzeti

címeres zászló. Nem csak ünnepekor, mindig ott van, mert büszke vagyok,

és büszkék családunk tagjai is, hogy magyarnak születtünk, hogy

szülőföldünk a Kárpát-medence, hol keresztény kultúrában élhetünk.

449 Dr. Kovács Ilona Rita

Magyarország, Szabadbattyán, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV Klub

110 Dr. Lukács Kinga Krisztina

Magyarország, Debrecen, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert magyar vagyok, és szeretem a hazámat.

478 Dr. Melkó Erika Mária

Magyarország, Pilisjászfalu, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretem hazámat, népemet, nemzetemet. Csodálom, hogy több mint ezer

éven át megmaradtunk magyarnak, sőt „Él nemzet e hazán” Örülök,

hogy magyar lehetek és szabadon élhetünk. Ezt szeretném nyilvánosan

is megvallani. Élek a lehetőséggel, hogy kinyilvánítsam a hazám,

valamint a világon legárvább népem, nemzetem iránti szeretetemet és

hűségemet, továbbá a magyar hőseink iránti tiszteletemet és nagyrabecsülésemet.

Isten, áldd meg a magyart!

534 Dr. Mihálka György

Magyarország, Szeged, Magánszemély – Zászlóvivő

660 Dr. Mihálka Györgyné

Magyarország, Cegléd, Magánszemély – Zászlóvivő

43 Dr. Nagy Árpád

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Fontosnak tartom, hogy a magyarok vállalják nemzeti hovatartozásukat

és tegyenek is a nemzetért.

598 Dr. Németh Zsoltné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

37 Dr. Petrasovits Anna

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok hitben s lélekben, és meg kell mutatnunk a világnak,

hogy erősek és tántoríthatatlanok vagyunk.

155 Dr. Takács Katalin

Magyarország, Pécs., Magánszemély – Zászlóvivő

602 Dr. Temesvári I. Péter

Magyarország, Remeteszőlős, Magánszemély – Zászlóvivő

95 Dr. Vajda Ferencné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

41 Dr. Wittmann Gyuláné

Magyarország, Budapest, Támogató

609 Dr. Zelliger Erzsébet

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

587 Dr. Deméné Kovács Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Megtisztelő érzés az Andrássy úton a magyar zászlót sokadmagammal

kézben tartani.

251 Dr. Éry Pál

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Egyszerűen: patrióta vagyok

358/1 Dr. Francsics Ottó

Magyarország, Heves, Szervezet – zászlóvivő, Magyar Rendőrmúzeum

Baráti Köre – Dani Attila ajánlásával

A rendvédelmi kultúra terjesztése az egyesületünk fő célja. Nagyon

fontosnak tartjuk és tartom a hazafias érzelmek és értelmek megta-

23


lálását és tovább élésének a biztosítását. Jelenünk és jövőnk attól is

függ, mennyire vesszük számba, és mennyire használjuk fel a múlt

értékeit az életünk alakításában. Ez a rendezvény is ezt szolgálja.

Dani Attila ajánlásával tudtam regisztrálni, és egy csapatban szeretnék

lenni velük.

358/2 Dr. Francsicsné dr. Patyi Zsuzsa

Magyarország, Heves, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre – Dani Attila ajánlásával

363 Dr. Papp György

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Mert magyar vagyok.

504 Dr. Petrekovich Perjés András C. S. R.

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert MAGYARNAK vallom magam! Szent István Lovag vagyok.

688 Dr. Viszlói Tamás

Magyarország, Gödöllő, Magánszemély – Zászlóvivő

573/1 Dudás Ferenc

Magyarország, Vácrátót, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Dudás Család

573/2 Dudás Botond

Magyarország, Vácrátót, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Dudás Család

573/3 Ifj. Dudás Ferenc

Magyarország, Vácrátót, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Dudás Család

513 Dzsida Gabriella

Magyarország, Agostyán, Magánszemély – Zászlóvivő

448 Együtt József

Magyarország, Halmajugra, Magánszemély – Zászlóvivő

375 Erdei József

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Részese akarok lenni a magyarság öntudatát növelő rendezvénynek.

321 Erdélyi Gábor

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A haza minden előtt!

582 Erdélyi Györgyi

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert nagyon szeretem a hazámat és ezt ki is akarom nyilvánítani.

648 Erdélyi Réka

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

112/1 Eröss Károly

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Eröss Károly és Eröss Katalin

15 éve újra honosítottak.

112/2 Erőss Katalin Anna

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Eröss Károly és Eröss Katalin

384 Fábry-Ivicz Péter

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

668/1 Berki László

Magyarország, Pilisborosjenő, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/2 Bertalan Márton Imre Albert Sándor Géza Töhötöm

Magyarország, Nagykovácsi, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

24


668/3 Bíró Tamás

Magyarország, Rákos , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/4 Csimin Tímea

Magyarország, Budafokos , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/5 Dudás Bence

Magyarország, Baracska , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/6 Falatovics Ádám

Magyarország, Nyíregyháza, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/7 Fazekas Klaudia

Magyarország, Rákócziújfalu, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/8 Garczik Orsolya

Magyarország, Budapest, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/9 Kerstner Richárd

Magyarország, Vácduka , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/10 Kerstner Róbert

Magyarország, Váchartyán, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/11 Kis Martin

Magyarország, Kunszentmárton, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/12 Kiss Csenge Mária

Magyarország, Rákos, Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/13 Kocsár Árpád

Magyarország, Rákos , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/14 Kozma András

Magyarország, Győr, Szervezet – Zászlóvivő, Országos

Baranta Szövetség

668/15 Odor Máté

Magyarország, Eger , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/16 Seres Dávid

Magyarország, Solymár , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/17 Vojnits Kincső

Magyarország, Rákos , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/18 Walter Kira

Magyarország, Halásztelek , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

668/19 Wittinger Attila

Magyarország, Rákos , Szervezet – Zászlóvivő,

Országos Baranta Szövetség

428 Falb Sándor

Magyarország, Budapest, Magánszemély –

Zászlóvivő

1920. 03. 16-án született édesanyánk, utoljára 2017. 03. 16-án

köszöntöttük 97. születésnapján, majd 03. 30-án meghalt. 2 testvéremmel

úgy döntöttünk, hogy idén köszöntés helyett részt veszünk az

eseményen.

25


78 Faragó Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Megtiszteltetésnek vennem, ha képviselhetném az idősebb korosztályt

ennek a nagyszerű ötletnek megvalósításában. Ne riassza el Önöket

jelentkezésem elfogadásától életkorom; remek fizikai állapotban vagyok,

eddig minden békemenet aktív résztvevője voltam barátaimmal.

Jelenlétemmel nagycsaládomat, s a Nagycsaládosok Józsefvárosi

Egyesületét is képviselném... A találkozás reményében, üdvözletem.

317 Farkas Jenőné

Magyarország, Solymár, Magánszemély – Zászlóvivő

Szívügyem a Magyar Zászló és Magyarország.

342 Farkas Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

241 Farkas Turánka

Magyarország, Szentendre, Támogató

516 Farkas Zoltán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

150 Fodor Zoltánné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Büszke vagyok a magyarságomra, ezzel is jó példát szeretnék mutatni

az unokáimnak.

689 Földí Adél

Magyarország, Szeged, Magánszemély – Zászlóvivő

51 Frankovits Ferenc

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Frankovits család, Dunaharaszti

Szeressétek ezt a zászlót, Híven szeressétek. Fonjatok rá hőstettekből

Új koszorút, szépet! Hadd lengje be dicsőséggel Kárpát ősi

ormát És hirdesse, hogy feltámad Szép Magyarország, Régi Magyarország.

114 Furuglyás Mihály

Magyarország, Dunaújváros, Magánszemély – Zászlóvivő

Tetszik a nemes gondolat.

91 Füle Ferenc

Magyarország, Cegléd, Magánszemély –

Zászlóvivő

Hazám és történelmi szimbólumának tisztelete – szeretete, világ végéig

történő megmaradásának segítése, és végül porszemnyi személyem

születésének és a zászló törvényes használatának és hosszának egybe

eső évfordulója alkalmából.

467 Fülöp Dezső

Felvidék, Ekel, Magánszemély – Zászlóvivő, Székhát 169

555/1 Füstös Péter

Magyarország, Badacsonytördemic, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Füstös Család

Jó ötlet, örök élmény.

555/2 Füstös Flórián

Magyarország, Badacsonytördemic, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Füstös Család

624 Gaál Mária

Magyarország, Piliscsaba-Klotildliget, Támogató

167 Gabnai Zsuzsanna

Magyarország, Gyula, Támogató

524/1 Gál Józsefné

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gál-család

Kárpátaljáról hazatelepült magyartanár vagyok. Családom számára

a nemzeti értékek nagyon fontosak! Ebben a szellemben neveljük

unokáinkat is, akik jómagammal együtt egy helyi cserkészcsapat

tagjai.

26


524/2 Gál József

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gál-család

524/3 Gál Marcell

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gál-család

524/4 Gál Marianna

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gál-család

404 Gál Péter

Magyarország, Érd, Magánszemély – Zászlóvivő

Jó az ötlet és támogatni szeretném a megvalósítását.

264 Garamvölgyi Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A lelkem követeli hogy ott legyek. Ha nem lehet mint zászlóvivő, hát

ott leszek a járdán, levett kalappal.

458 Garamvölgyi Péterné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Belső kényszer.

396 Gáspár András

Magyarország, Pilisszentiván, Magánszemély –

Zászlóvivő

Örülnék, ha tagja lehetnék ennek a TÁRSASÁG-nak.

328 Gecsey Mihály Csaba

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar nemzettudatom alapján lehetőségeimhez mérten támogatok

minden olyan kezdeményezést, ahol a nemzettudat kisebb és

nagyobb közösségekben tovább terjed és erősödik. A nemzettudat

erősítésnek egyik kiváló, szép és látványos elemének tartom ezt a

rendezvényt.

136 Gereben János

Magyarország, Dunakeszi, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert Magyar vagyok

655 Gernedl Gyula

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Tisztelgés egy Nemzet előtt és annak címere és zászlója előtt. Méltósággal

megemlékezni a 48-as szabadságharcról, amiről sajnos önálló

-állandó- kiállítás egyik múzeumban sincs. Tisztelegni azok előtt,

akik életüket adták a történelem során a magyar nemzetért.

657 Gernedl Gyula

Magyarország, Pilisszentiván, Magánszemély – Zászlóvivő

Gyermekeimnek szeretném megmutatni, hogy egy zászló, mit ér ha

áll mögötte egy nemzet és mit jelent egy nemzetnek, tárgyai, jelképei

és egy több mint ezer éves összetartozás ereje.

656 Gernedl Gyuláné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

239/1 Gerő Péter

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

Megtiszteltetésnek veszem

239/2 Vida Anikó

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

357 Ginelli Zoltánné

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

Örömmel veszem, hogy részt vehetek ilyen megmozduláson! A Békemeneten

is mindig részt vettem.

647/1 Giszinger Károly

Magyarország, Pomáz, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Giszinger

27


647/2 Giszinger Károlyné

Magyarország, Pomáz, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Giszinger

579 Gombos Sándor

Magyarország, Gödöllő., Támogató

581 Gombos Sándorné

Magyarország, Gödöllő, Támogató

88 Gőbel Adrienn

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

483 Gőbel Zita

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

347 Gőgös Árpád

Magyarország, Budapest, Támogató

Zseniális öletnek tartom, hogy ebben a helyzetben, amikor az

identitásunk szervezett támadás alatt áll, ilyen erős szimbolikus

kiállással támogassuk meg azt, ha már békemenetet nem tartottunk

(pedig szerintem indokolt lett volna). Ezenfelül a választáshoz

közeli időpont miatt egy felemelő lelki előzmény április

8-ához.

306/1 Gubinyi András

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gubinyi

Dani Attila ajánlásával

306/2 Borosné Varga Ilona

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gubinyi

306/3 Dr. Keserű József

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Gubinyi

127/1 Gucsek István

Magyarország, Martonvásár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

127/2 Gucsekné Pataki Edit

Magyarország, Martonvásár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

103 Guszter János

Magyarország, Pomáz, Magánszemély – Zászlóvivő

132 Gyarmatiné Törőcsik Erzsébet

Magyarország, Érd, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazaszeretet, tisztelet.

575 Gyimesi Fruzsina

Magyarország, Pomáz., Magánszemély – Zászlóvivő

535 Gyöngyösi Imre

Magyarország, Kalocsa, Magánszemély – Zászlóvivő

134 György Piroska

Magyarország, Dunaújváros, Magánszemély – Zászlóvivő

A ’48-as hősök iránti tiszteletből.

59 Győry Zoltán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Olyan kezdeményezésnek tartom, mely elősegíti Szabó Zoltán jelszavának

érvényesülését – melyet a Magyar Nemzet című napilap

alapító főszerkesztője, Pethő Sándor is célul tűzött ki 1938 augusztusában

– és amellyel teljes mértékben azonosulok: ...küzdeni, hogy

Magyarország magyar ország maradjon.

90 H. Balázs József

Magyarország, Salgótarján, Magánszemély – Zászlóvivő

Csodálatos kezdeményezés, ezen részt venni egy olyan életre szóló élmény,

amit semmiképp nem szeretnék kihagyni.

28


523 Hadaghián János

Magyarország, Mezőtúr, Magánszemély – Zászlóvivő

268/1 Hamza Istvánné

Magyarország, Torony, Család vagy baráti társaság – zászlóvivő,

Hamza István családja

Férjemmel együtt úgy gondoljuk, hogy hazánk zászlaját vinni számunkra

nagy megtiszteltetés!

268/2 Hamza István

Magyarország, Torony, Család vagy baráti társaság – zászlóvivő,

Hamza István családja

278 Hargitai György István

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A magyarságot mindenhol és minden fórumon képviselni kell. Ennek

a rendezvénynek összetartó ereje van.

476 Hegedűs Béla

Magyarország, Tatabánya, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Mert köszönettel tartozom a Hazámnak!

96/1 Hélisz György

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Hélisz család

Szeretnénk részt venni egy ilyen felemelő eseményben, mert szeretjük

a hazánkat.

96/2 Hélisz Györgyné

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Hélisz család

58 Henter Csaba

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

29


18 Hertelendi Jolán

Magyarország, Papa, Magánszemély – Zászlóvivő

335 Hock Gyula

Magyarország, Kerepes, Magánszemély – Zászlóvivő

Felemelő, békés nemzetegyesítő tettnek tartom a kezdeményezést.

Tudom, hogy az ilyen események áldásos hatása akár többgenerációs

is lehet, ezért szeretnék a részese lenni. Külön buzdító

erő, hogy a Szent István Lovagrend tagjaként a Szent Jobb előtt

esküt tettem a hit és a nemzet védelmére. Köszönöm megtisztelő

figyelmüket.

69 Hollóné Szalontai Erzsébet

Magyarország, Isaszeg, Támogató

451 Horváth Antal René

Magyarország, Abda, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

366 Horváth Dávid

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

ECHO TV-KLUB

450 Horváth Ferenc

Magyarország, Abda, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Betyár

571 Horváth Hajnalka

Magyarország, Budapest, Támogató

204/1 Horváth István

Magyarország, Tiszaföldvár, Család vagy baráti társaság

– zászlóvivő

549 Horváth Tibor

Magyarország, Győr, Támogató

Valószínű nem tudok az eseményen részt venni, de magyar szívem azt

diktálja, hogy segítsem a nemes kezdeményezést!

514 Horányi Ágnes C. S. R.

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Talpra Magyar hív a Haza! Szent István Lovag vagyok.

412 Huszár Tibor

Magyarország, Szentgotthárd, Magánszemély –

Zászlóvivő

552 Igaz Andrea

Németország, München, Magánszemély – Zászlóvivő

49 Ignéczi János

Magyarország, Szombathely, Magánszemély – Zászlóvivő

Életre szóló megható élmény lenne számomra a részvétel. Különösen

azért is mert feleségem szép nagyapja, Hodászy Sándor őrnagy

is tevékenyen részt vett az 1848-49-es szab. harcban, az Isaszegi

csatában, Klapka György katonájaként. A szabadságharc bukása

után Aradon várfogságra ítélték, ahol megbomlott az elméje. Ezzel

engedték haza lakhelyére, Söptére. Rá és a hozzá tartozó huszárokra

emlékezvén is szeretnék részt venni e jeles ünnepen!

117 Ihász Lajos

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretnénk megmutatni azon honfitársainknak, akik a nemzeti

zászló kitűzését fölöslegesnek és magyarkodásnak tartják, hogy

mi fontosnak érezzük szétszakított nemzetünk összetartozásának és

megmaradásának szimbólumát. Nagyon örülök a kezdeményezésnek.

680 Ilyés Zsuzsanna

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagy öröm és ajándék lenne részt venni egy ilyen megtisztelő eseményen,

megtisztelő módon. A népért, a hazáért, a magyar nemzetért, a hazámért.

570 Istenes László

Magyarország, Gyöngyöspata, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert magyar vagyok!

30


94 Ivacs Ferenc Károly

Magyarország, Eger, Magánszemély – Zászlóvivő

Röviden: Hogy büszkék legyenek a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim ott

fenn! A zászlót szívesen vinném magammal Csíksomlyóra Pünkösdkor.

169 Jablonkay Gáborné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok! Tisztelem és szeretem Hazánk zászlaját.

441 Jaczkovics László

Magyarország, Szombathely, Magánszemély – Zászlóvivő

Több barátom és rokonom is jelentkezett már.

74 Jäger Andrea

Magyarország, Kozármisleny, Magánszemély – Zászlóvivő

194 Jakabffy Miklós

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Decent

Travel Bt. Bp.

Budapest, Magyarország és Európa történelmi, művészeti, szellemi

értékeinek ismertetése érdeklődőknek magyar, angol, német, stb,

nyelven város-, ország-, régió-látogatásokon idegenvezetéssel. Kérem

ZÁSZLÓVIVŐKÉNT számítsanak rám, de arra is, hogy szükség esetén

helyettesítsenek!

367 Jáki Luca

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

455 Janitsáry Lászlóné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok, kötelességemnek érzem.

604 Janovich Albin László

Magyarország, Budapest, Támogató

Nagyon jó kezdeményezés! A zászlók a történelem során szimbolizálták

az alatta, mögötte felsorakozók egységét, közös akaratát. Számtalan

hős az életét adta, hogy a zászló fenn lobogjon. Amíg a zászló áll, addig

van remény. Adjunk jelet, hogy a Nemzet Zászlója él, összefog minket,

és közös akarattal célba juttat, ha hűségesen kitartunk!

381 Jebudánszki Krisztina

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

393 Jeney Zsigmond

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Jeney Család

393 Morenth-Jeney Kristóf

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Jeney Család

270 Kádár Kadosáné dr. Kiss Jolán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok!

489 Kálai-Kovács István

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Dani Attila ajánlásával

144 Kálmáncsi Gyula

Magyarország, Pécs, Magánszemély – Zászlóvivő

Nemzeti elkötelezettségű, keresztény családból származom. Számomra

a Szent Korona és a Magyar Zászló a Kárpát-medence minden

becsületes magyarjának legfőbb iránymutatója és védelmezője. Ezért

szeretnék részese lenni e csodálatos kezdeményezésnek és szerepet vállalni

annak megvalósításában.

42/1 Kammerer Ágnes

Egyesült Államok, New York, Szervezet – zászlóvivő,

Széchenyi István Társaság, New York

42/2 Bagosi Hajnal

Egyesült Államok, New York, Szervezet – zászlóvivő,

Széchenyi István Társaság, New York

31


42/3 Kovács Ákos

Egyesült Államok, New York, Szervezet – zászlóvivő,

Széchenyi István Társaság, New York

154 Kancsal József

Magyarország, Budapest, Támogató

440 Karácsony Géza Imre

Magyarország, Szigetszentmiklós, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

Szép nemzeti megemlékezés, amire nagy szükség van éppen

a mai világban, valamint koromnál fogva nem tudom, hogy

lenne-e még alkalmam rá, hogy ott legyek a menetben. Természetesen,

ha lesz elég fiatalabb jelentkező, akkor őket kell

választani.

245 Kárpule Kázmér

Magyarország, Siófok, Magánszemély – Zászlóvivő

40/1 Katona János

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Katona János és Gabriella

Természetesen ott a helyünk, mert mi: ÖSSZETARTOZUNK!

40/2 Katona Gabriella

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Katona János és Gabriella

11/1 Kavecsánszki Ádám

Magyarország, Hidasnémeti, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

32


11/2 Balogh Péter

Magyarország, Sárospatak, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

11/3 Bigda Márk

Magyarország, Sárospatak, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

11/4 Hornyák Dávid

Magyarország, Sárospatak, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

11/5 Ténai Éva

Magyarország, Sárospatak, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

442 Kékesi Márton

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nemes, szép kezdeményezésnek tartom, az ünnepi megemlékezés

különleges alkalmának. Szükségesnek tartom, hogy megmutassuk

magunknak és a nagyvilágnak, hogy méltóképpen tudunk megemlékezni

1848/49-ről, és hogy örökösei vagyunk a forradalom és szabadságharc

nagyjainak.

543 Kékkői Károly

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Ez egy újabb nagyszerű lehetőség arra, hogy „határok nélkül” kifejezzük

összetartozásunkat, nemzeti elhivatottságunkat. Köszönet érte

a szervezőknek!

603 Kelemen Ivánné

Magyarország, Pilisborosjenő, Magánszemély –

Zászlóvivő

Fantasztikus ötlet. Nagy, egyedi és dicsőséges eseménynek tartom.

Egész családom hazaszeretet benne van. Felvidékről édesapám családjával

együtt 1948-ban magyarsága miatt lett áttelepítve Magyarországra.

Hálás vagyok a jó Istennek,hogy ezt megélhettem,

részese lehetek egy ilyen eseménynek ahol hazáját szerető honfitársaimmal

együtt, ünnepelve, énekelve vihetem a magyar zászlót.

Köszönet az ötletgazdának és a szervezőknek. Hajrá Magyarország,

Hajrá magyarok!

605 Kelemen Magdolna

Magyarország, Pilisborosjenő, Magánszemély – Zászlóvivő

Hajrá Magyarország! Szenzációs program.

645 Kelemen Zsuzsa

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A szükséges nevezési pénzt, 3000 Ft-t előbb utaltam, mintsem ezt a

regisztrációt kitöltöttem volna, így az azonosítóm (645) az utalásban

nem szerepel sajnos. Remélem, hogy a nevem, email-címem és telefonszámom

alapján mégis tudnak majd azonosítani.

515 Kerekes Zsuzsanna

Magyarország, Tiszabercel, Magánszemély – Zászlóvivő

694 Kertesi Géza

Magyarország, Budapest, Támogató

237 Kertész Csilla

Magyarország, Ipolyvece, Magánszemély – Zászlóvivő

Ezzel szeretném megadni a tiszteletet 1848 Hőseinek!

44 Kiss Ágnes

Ausztrália, Gladesville, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Rádió Mozaik Sydney

Magyar Rádió Mozaik Sydney 25 éve közvetít heti 2 órában magyar

nyelven Sydneyben. Szoros kapcsolatunk van a helyi magyar

szervezetekkel, látogatjuk rendezvényeiket, beszámolunk munkájukról.

Adásunkat nemcsak Sydney-ben de a világ minden táján

lehet hallani honlapunkon keresztül. Facebookon is elérhetők vagyunk.

A világ majdnem minden sarkában van munkatársunk,

és örömmel küldjük budapesti munkatársunkat Kiss Ágnes mesemondót,

hogy nevünkben zászlóvivő legyen ezen az egyedülálló

eseményen, bizonyítva az egyetemes magyarság fontosságát.

33


464/1 Kiss András Ferenc

Magyarország, Szolnok, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kiss család

464/2 Kiss András Ferencné (Pénzes Etelka)

Magyarország, Szolnok, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kiss család

569 Kiss Kálmán Ernő

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Kifejezetten patrióta, hazaszerető ember vagyok. Örömmel tölt el és

megtiszteltetésnek veszem, hogy részese lehetek egy ilyen felemelő

eseménynek.

474 Kiss Kitti Mária

Magyarország, Nyíregyháza, Magánszemély – Zászlóvivő

„Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz.”

(Gróf Széchenyi István)

227/1 Kiss Lajos

Románia, Dorobanti, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Örömmel és büszkeséggel töltene el, ha ott lehetnénk .

227/2 Kiss Nikolett

Románia, Dorobanti, Család vagy baráti társaság – zászlóvivő

644 Kiss László

Magyarország, Budapest, Támogató

Szeretem Magyarországot. Szeretem a zászlónk színét. Megtisztelőnek

tartom, hogy e szép ünnepségen ezt a monumentális lobogót honfitársaimmal

együtt kezemben tarthatom.

210 Kiss Orsolya

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretem a hazámat és büszkén vinnék egy ilyen hatalmas magyar

zászlót.

26 Kiss Piroska

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Ki az a magyar ember, aki nem szívből, örömmel vesz részt a lobogójának

viselésében?

460 Kiss Seftes Balázs

Magyarország, Pomáz, Magánszemély – Zászlóvivő

Megtisztelő.

422 Kocsis László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Jó magyarnak lenni!

403 Kocsó Zsaklin

Magyarország, Cegléd, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

Szerencsére olyan családban nőttem fel, ahol megtanultam, hogy büszke

legyek arra, hogy magyarnak születtem. Remélvén, hogy fiatalként

büszkén viselem őseink népviseletét, majd más fiatalok is kezdik megérteni,

hogy nem más nemzetek majmolásával kellene foglalkozni. Inkább

megismerni a saját kultúránkat és hagyományainkat.

111 Koháry Uzonka

Magyarország, Debrecen, Magánszemély – Zászlóvivő

Ott a helyem. A hazám hív.

374 Koller Kata

Magyarország, Dunaújváros, Szervezet – zászlóvivő, ECHO

TV-KLUB

143/1 Koncz Gábor

Németország, Nandlstadt, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Tolna város szülötte vagyok. Amikor a kommunista diktatúrától először

kaptam kék útlevelet, az első külföldi utam alkalmával ellátogattam

Rodostóba, ahova emlékkoszorút vittem II. Rákóczi Ferenc

emlékházába. (Piros-fehér-zöld nemzeti szalagos koszorúmat dokumentálta

Rapcsányi László a 70-es évek közepén megjelent Élet és

34


Irodalom c. folyóiratban.) Második nyugati utamról családommal

már nem tértem vissza a kommunista Magyarországra. A Szilágyi

úr által szervezett rendezvény közel áll a szívemhez, melyhez büszkén

adom nevemet és arcomat. Baráti üdvözlettel: Koncz Gábor

143/2 Ránky István

Németország,Nandlstadt, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

143/3 Ránkyné Belicza Erzsébet

Németország, Nandlstadt, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

439 Konstanczer Máté

Magyarország, Bonyhád, Magánszemély – Zászlóvivő

Érdekes és értékes kezdeményezésnek tartom, szeretnék én is részese lenni.

173 Koros Miklós Ferenc

Románia, Marosvásárhely, Támogató

106 Korponai Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Azért szeretnék ezen a rendezvényen részt venni, mert ez is hozzájárul

ahhoz a nagyszerű érzés kifejezéséhez, megnyilvánulásához, hogy szeretem

a hazámat, tisztelem a zászlót, amiért sok ezer honfitársunk vére

folyt a történelem során. Nagy tisztességnek, megtiszteltetésnek tartom,

hogy egy ilyen nagy, nemzetközi rendezvényen részese lehetek egy ilyen

felemelő, szívet melengető, nagyszerű, a magyarság összetartozását kifejező

összejövetelnek. Örülök, hogy ez az ötlet megszületett és minden

tiszteletem, köszönetem a rendezésben, szervezésben való részvételért

mindenkinek. Ha bármiben segítségre lehetnék, szívesen felajánlom

segítségemet. Üdvözlettel: Korponai Mária

360 Kovács Attila

Magyarország, Pázmánd, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Betyárok

Mert magyar vagyok.

259 Kovács Csilla

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

608 Kovács Gábor

Magyarország, Mosonmagyaróvár, Támogató

507 Kovács János István

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Elsősorban 1848-49 szellemisége, öröksége inspirált, és az édesapám

emlékére aki 1956-ban halt hősi halált Corvin közben. Valamint a

magyar zászló tisztelete és szeretete.

574 Kovács Péter

Magyarország, Pomáz, Család vagy baráti társaság – zászlóvivő

315 Kovács Rozália

Magyarország, Úrhida, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

126/1 Kovács Sándor József

Magyarország, Debrecen, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kovács család

Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek! Nyelvemen izzó

vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Hunyjon ki két szemem

világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága!

126/2 Kovács Tímea Magdolna

Magyarország, Debrecen, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kovács család

585 Kovács Zsuzsanna

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

436 Kovácsné Zorkóczy Ildikó

Magyarország, Szentendre, Magánszemély – Zászlóvivő

695 Kovács Tibor

Magyarország, Budapest, Támogató

35


229 Kozma Tünde

Magyarország, Harsány, Magánszemély – Zászlóvivő

484 Kravalik Istvánné

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Család

Kifejezhetem ezáltal a hazámhoz való büszke tartozást.

242 Kravecz – Vajna Ágnes

Magyarország, Budapest, Támogató

465 Kun-Gazda Péter

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV Klub

280 Kunsági Bogár Bálint

Magyarország, Kisszállás, Szervezet – zászlóvivő,

Betyár

9-10 éve betyár hagyományőrző vagyok. Az ország számos pontján

tartottam, tartok előadásokat Rózsa Sándorról, a korabeli társadalmi

rendszer felépítéséről, és a betyárvilágról általánosságban.

Tanítok ostorforgatást és rovásírást is táborokban. Nagyon fontos

számomra a magyarság tudat, és nagy megtiszteltetésnek éreznem,

ha én is ott lehetnék a zászlóvivők között. Köszönöm.

351 Kunszenti Erika Márta

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

35/1 Lakatos Nándor Csaba

Magyarország, Bátonyterenye, Család vagy baráti társaság

– zászlóvivő, Lakatos család

Mindig is első volt a hazám, aminek egyik jelképe a trikolór. Szeretnék

részt venni e nemes, hazafias cselekedetben!

35/2 Hugliné Radics Edit

Magyarország, Bátonyterenye, Család vagy baráti társaság

– zászlóvivő, Lakatos család

288 Langa József

Magyarország, Salgótarján, Magánszemély – Zászlóvivő

80/1 László Csaba István

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Mert 2 évtizede Otthonról Haza jöttünk. Felemelő érzés a zászlónkat

viselni, megmutatni, kísérni és oltalma alatt lenni.

80/2 László Eszter

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

80/3 László Róbert Márton

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

501 Legeza József

Magyarország, Tótvázsony, Magánszemély – Zászlóvivő

Azért fontos, mert a szívem és lelkem alapvető szükséglete, hogy minden

lehetőséget kihasználjak arra, hogy kifejezzem a nemzethez, hazához

tartozásomat. Ráadásul az Andrássy úton megyünk, ott, ahol már anynyi,

de annyi felesleges és megalázó színkavalkád tobzódott. Így egy

kicsit helyre billen a világ egyensúlya.

685 Lehoczki Imre István

Magyarország, Baja, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert ahol nemes és emelkedett dolog történik, ott van a helyem

686 Lengyel Gabriella

Magyarország, Budapest, Támogató

671 Lengyel Géza

Magyarország, Budapest, Támogató

632 Lévai-Nagy Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nem tudok részt venni a Békemeneten, ezért örülnék ha itt lehetnék.

36


118 Lieli György

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Keresztény magyar vagyok. Nemzeti múltunk, hőseink és az őket

megéneklők előtt szeretnék tisztelegni. Jövőnk is csak ebből és

a mi tetteinkből eredhet. Bízom abban, hogy a rendezvény lélekemelő

és nemzeti öntudatot növelő lesz sokak számára. Isten

áldjon minden magyar embert országhatárainkon belül és túl!

205 Lovas Károlyné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

520 Lugosi BaBett

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyarság, és nemzettudatért sokak szerint többször álltam

sorban. Szervezetten a Csíksomlyói búcsún és a Lengyel barátainkért,

Krakkói szolidaritási látogatásunkra saját tekintélyes

méretű zászlóval érkezve, dalokat, himnuszokat énekelve megkaptam

a Honleányi kitüntető címet utastársaimtól. Márpedig

a Honleányság kötelez, ezért szeretnék jelentkezni zászlóvivőnek.

Isten áldja a szervezőket, a résztvevőket, és egész Népünket.

Lugosi BaBett

641 Lukács Katalin

Magyarország, Nagykáta, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretném a tiszteletem leróni a Magyar zászló előtt, tisztelegni az

1848-as hősök előtt.

567 Lukács Lászlo Attila

Magyarország, Szeged, Magánszemély – Zászlóvivő

138 Lukovics Péter

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Lukovics

Megtetszett az ötlet, és fontosnak tartjuk a keresztény gyökereken alapuló

magyar kultúra védelmét és ápolását. Sajnos későn értesültem

az eseményről, így most nem tudok ott lenni, de fiam, Lukovics Péter

képviselné a családot.

459 Magyar Tibor

Magyarország, Tiszacsege, Magánszemély –

Zászlóvivő

202 Majoros Pál József

Magyarország, Inárcs, Magánszemély – Zászlóvivő

15 éve a házunk előtt lobog a magyar zászló. Nagy dolog, hogy a

magyar szabadság ünnepén egy hatalmas zászlóval vonuljunk a fővárosban.

Szeretnék ebben részt venni.

615/1 Manninger Sándor

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

615/2 Manninger Sándorné

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

615/3 Skublics Mária

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

615/4 Skublics Márk

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

615/5 Skublics Tamás

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

615/6 Skublicsné Manninger Alexandra

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Manninger

66 Markovits Erzsébet

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Tisztelem, szeretem a hazámat és annak minden szimbólumát.

37


532 Marton Éva Rita

Magyarország, Hatvan, Magánszemély – Zászlóvivő

593 Mártonfalvi-Tóth Attila

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Számomra öröm a részvétel.

101 Maschek László

Magyarország, Bag, Szervezet – zászlóvivő, Piros Bagért

Egyesület

Az egyesületet és a bagiakat szeretném képviselni a rendezvényen .

684 Mató Marcell

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mi lehetne ennél szebb és méltóbb jelképe egy magyar 1848-as megemlékezésnek,

mint ez a gyönyörű és látványos, nagy Magyar Zászló!

Remek ötletnek tartom. Valamint üknagyapám, Madunitzi Mihalik

János emlékének szeretnék tisztelegni, aki az 1848-as szabadságharc

idején és utána is tevékenyen részt vállalt a magyar közéletben,

Magyarország szebb és jobb jövőjéért tevékenykedett egész életében!

1848-ban a szabadságharc kitörésekor honvéd századosként

a magyar hadseregbe lépett be és Vécsey Károly honvéd vezérőrnagy

táborkarában szolgált. A viszonyok kedvezőbbre fordulásakor Komáromba,

Tokajba és Nagyváradra küldték az ottani erődítési munkák

vezetésére. A háború folyamán őrnagy lett, 1849-ben pedig Vetter

Antal tábornok mellett táborkari főnök volt, és a hegyesi csata után,

melyben sebet is kapott, ezredessé léptették elő. A világosi fegyverletétel

után állás nélkül maradt és Pestre költözött, ahol jobb híján

tanítani kezdett.

433 Mátyás Zoltán

Felvidék, Surice, Magánszemély – Zászlóvivő

518 Medveczky István László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert magyar vagyok és nem világpolgár... és nemzeti zászlónk ezt

fejezi ki...

38 Meleg György

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert fontos számomra bármilyen, a dicsőséges és egyedülálló magyar

történelmi eseményekhez kapcsolódó megmozdulásokon részt

venni.

203 Menyhárt Győzőné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hallottam Szilágyi Ákossal a beszélgetést a Karc FM rádióban. Örülök,

ha részese lehetek ennek a csodálatos eseménynek.

87 Mészáros György

Magyarország, Szolnok, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok, magyarnak születtem. Örülök, hogy részt vehetek a

nemzeti ünnepen, a Magyar Zászló és Címer Napi megemlékezésen,

Európa közepén, Isten áldásával, 1848-ra és 1956-ra emlékezve.

81 Mészáros József

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Szilágyi Ákost hallgatva, teljes mértékben egyetértek vele, miszerint

az Isten, Haza, Család melletti határozott kiállásunk mentheti meg

népünket attól, hogy elveszítse azt is, ami még megmaradt: Magyarországot!

343 Miklauzič Istvánné Veress Orsolya

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazaszeretetből.

166 Mohácsy Judit

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagyon fontosnak tartom a magyarságtudat ébren tartását, szívünkben

és lelkünkben. Példát is szeretnék mutatni az unokáimnak, hogy

majd ők is folytassák a jövőben, ha bármi ilyen csodás esemény lesz,

és én már nem tudok azon részt venni.

348 Molnár Gusztávné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

38


130 Molnár István

Magyarország, Törökszentmiklós, Magánszemély –

Zászlóvivő

209 Molnár József

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Foglalja el az emberek tudatában végre a megfelelő helyét ez a lobogó.

Magyar ország, magyar föld.

664 Molnár Józsefné

Magyarország, Üllő, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagy büszkeség tölt el, hogy részt vehetek !

206 Molnár Sándor

Magyarország, Pásztó, Magánszemély – Zászlóvivő

521 Moritz László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Erős magyar nemzeti identitással rendelkező ember vagyok, aki

tisztel minden más nemzetet, fajt,akik minket is tisztelnek. Számomra

óriási megtiszteltetés lenne nemzeti színű zászlónkkal a Hősök

tere felé vonulni. A nemzeti összefogás egyik nagy szimbólumát

látom ebben

350 Mrs Piroska Keddy

Kanada, Toronto, Magánszemély – Zászlóvivő

Kanadában élek évtizedek óta, nemrég megözvegyültem. (Férjem

soproni ötvenhatos volt). Gyakran utazom Magyarországra.

Torontói karitatív munkában is részt veszek, igyekszünk segíteni

az otthoni rászorulókat. MAGYAR-nak tartom magamat,

s örömmel értesültem a március 16-i eseményről. Igyekszem

39


erre hazautazni, ha még sem sikerülne, akkor az egyik otthoni

rokonom fog beugrani helyettem. Most mindenképpen a célra

10 000 Ft-ot átutalok egy otthoni barátom révén. Köszönöm

Önnek a fáradozását !

635 Muhari Kálmán

Magyarország, Remeteszőlős, Magánszemély – Zászlóvivő

A hazát és a nemzetet képviselem.

243 Muhi András

Magyarország, Kecskemét, Magánszemély – Zászlóvivő

318/1 Müller Ernő

Magyarország, Szigetmonostor, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Básti, Monoki, Müller

Dani Attila barátom ajánlására veszünk részt a rendezvényen.

318/2 Básti Mária Anna

Magyarország, Szigetmonostor, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Básti, Monoki, Müller

318/3 Monoki Mária

Magyarország, Szigetmonostor, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Básti, Monoki, Müller

116 Nagy György Károly

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, A Nagy Család

Zászlóvivőnek lenni nagy dicsőség és nagy felelősség. A Hazáért és

a Nemzetért, végtelenül nagy tisztesség. Akarjuk, hogy lássa a világ

és lássák Nemzettársaink, hogy vagyunk és míg élünk, csonka Magyarországban

is él a Nemzet. Székely Testvéreink példát mutattak,

amikor több ezren vonultak ugyanígy a Székely Zászlóval. Mutassuk

meg ezzel is az összetartozásunkat.

651 Nagy Huba Kende

Magyarország, Izsák, Magánszemély – Zászlóvivő

353 Nagy Illés István

Magyarország, Kisújszállás, Szervezet – zászlóvivő, ECHO

TV-KLUB

Megtiszteltetésnek érzem, nemzeti identitásom és a kultúra ápolását.

275 Nagy Istvánné

Magyarország, Vecsés, Magánszemély – Zászlóvivő

79 Nagy Judit Ágnes

Magyarország, Tatabánya, Magánszemély – Zászlóvivő

Számomra nagyon fontos, hogy erősítsük minden módon nemzeti

összetartozásunkat, identitásunkat, keresztény hitvallásunkat. Ennek

a gondolatnak, tettnek ez a nap is gyönyörű alkalma lehet!

53 Nagy Kálmánné Noémi

Magyarország, Nagyberki, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Nagy Kálmán és családja

A nemzethez való tartozás erősítéséért családunkban, környezetünkben.

453 Nagy Krisztián Ferenc

Magyarország, Erdőkertes, Magánszemély – Zászlóvivő

Csak a Nemzet.

486 Nagy Máté

Magyarország, Litke, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV Klub

196 Nagy Milán

Magyarország, Lőrinci, Magánszemély – Zászlóvivő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként felelősséget érzek

a magyar nemzeti és történelmi jelképeket megillető megbecsülés kinyilvánítása

iránt.

261 Nagy Zoltán

Németország, Frankfurt am Main, Magánszemély – Zászlóvivő

Minden szó fölösleges, ha olvasod Petőfi Sándor A vén zászlótartó

című versét.

40


414 Nagygyörgy Natália

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély – Zászlóvivő

A szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola 8.a osztályos tanulójaként

jutalomként veszek részt a rendezvényen.

652 Nagyné Igaz Melinda Sára

Magyarország, Izsák, Támogató

253 Návay Ákos

Magyarország, Bodony, Magánszemély – Zászlóvivő

Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő,

imádott kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag állt gondolataim,

terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló... Ezek

Petőfi Sándor szavai az 1848. március 15-re virradó éjszakáról. Nekem

budapestiként a 2006-os eseményekkor vált igazán jelentőssé a

Magyar Zászló. Büszkeség volt vele menni nap mint nap a Kossuth

térre. Október 23-án ennél még felemelőbb érzés volt pesti srácként,

magasba tartott nemzeti zászlóval felvonulni szülővárosom utcáin.

A később lakóhelyemmé vált Bodonyban (Mátra), a Haza-Tér nevet

viselő emlékhelyen, az ott felállított Kettős-keresztre Lyukas zászlót

függesztek a 60. évforduló óta. 2017. március 15-e lángbetűs ünnepére,

-nem tudva a Magyar Zászló és Címer Napjáról- a korábban

Bodonynak ajándékozott nagy lobogóra a magyar címert hímeztettem.

Ezek után számomra természetes, hogy az 1848 m hosszú Nemzet

Zászlóját is szíves-örömest kísérném, aminek a kezdeményezését és

megvalósítását ezúton is nagy tisztelettel üdvözlöm.

588 Nemes Ákos

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Ezzel tartozom a magyar szabadság eszményének!

627 Nemes Lajosné

Magyarország, Balatonföldvár, Támogató

672 Németh János

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

Elnökünk, Sajó Victor (#550) már regisztrált, feltételezem, ő már bemutatta

szervezetünket. Jómagam határidőn túl jelentkezem, abban

a reményben, hogy még beleférek. ;)

319 Németh László

Magyarország, Budapest, Támogató

A kezdeményezés nagyszerű, ezért szeretnék támogató lenni!

517 Németh Zoltán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

630 Novák György

Magyarország, Budaörs, Magánszemély – Zászlóvivő

392 Nyéki Attila

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagy öröm lenne a számomra,ha a Nemzeti lobogónkat ilyen ünnepi

alkalmon vihetném.

291 Oláh Gábor

Anglia, Manchester, Támogató

Az angliai Manchesterben működő Angliai Magyar Kulturális Társaság

vezetőjeként szeretném támogatni a rendezvényt. Kulturális

társaságunk Észak-Angliában szervez magyar vonatkozású programokat,

eseményeket. Szeretnénk a magyar közösséget összefogni és

az angol nagyközönséggel megismertetni a magyar kultúrát, történelmet,

hagyományokat. Ezen kívül hozzánk tartozik Anglia első,

Magyar Huszár Bandériuma, kiadjuk a MIZU? című kétnyelvű

kulturális programmagazint valamint Fémkereső detektoros csoportot

is működtetünk, az élő történelem iránt érdeklők számára. Idén

sajnos nem tudok személyesen részt venni az eseményen, ezért szeretnék

pénzt küldeni. Tisztelettel, Oláh Gábor – Manchester.

124 Oláh Gyula

Magyarország, Vámosgyörk, Magánszemély –

Zászlóvivő

Hazafiasságból szeretnék részt venni rajta.

41


338 Oláh Gyula betyár

Magyarország, Nagysáp, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

181/1 Oláh Miklós

Magyarország, Budaörs, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Hazaszeretet plántálásaként a két fiam miatt tartom fontosnak. A nagyobbikat

el szeretném magammal vinni.

181/2 Oláh Miklós Domonkos

Magyarország, Budaörs, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

601 Olajos Csaba

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert a NEMZET az első.

139 Orbán István

Magyarország, Tata, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazaszeretetből, nemzeti öntudatból. Így nőttem fel.

83/1 Orbán Lajos Andor

Magyarország, Nagysáp, Család – zászlóvivő, Orbán család

83/2 Orbán Kristóf

Magyarország, Nagysáp, Család – Zászlóvivő

42


83/3 Orbán Lajosné

Magyarország, Nagysáp, Család – Zászlóvivő

83/4 Orbán Renáta

Magyarország, Nagysáp, Család – Zászlóvivő

104 Oszlánszki Tibor Ernő

Magyarország, Székesfehérvár, Magánszemély –

Zászlóvivő

A rendszerváltozás óta, ha hallom, hogy hív a Haza, menni kell.

499 Pál Csaba

Magyarország, Érd, Támogató

500 Pál Melinda Klára

Magyarország, Érd, Támogató

281 Palotai Attila

Magyarország, Nagysáp, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

Mert hű magyar vagyok!

690 Palóc André

Magyarország, Szervezet – zászlóvivő, ECHO TV-KLUB

536 Pálvölgyi Judit

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mint magánszemély szeretnék jelentkezni a megtisztelő feladatra.

Nagybátyám emlékére, aki harcolt 1956-ban a pesti utcán, és végtelen

hazaszeretetem miatt szeretnék ott lenni.

572 Pálvölgyi Szilveszterné

Magyarország, Budapest, Támogató

304 Panyi Antalné Nádudvari Jolán

Magyarország, Mesztegnyő, Magánszemély – Zászlóvivő

A 75 éves nagynénénk nevében tesszük meg a regisztrációt, nincs elektronikus

elérhetősége, de nagy álma, hogy részt vehessen ezen a rendezvényen.

274 Pap Zsuzsanna

Magyarország, Szolnok, Magánszemély – Zászlóvivő

A Március 15. ünnepségen szeretnék részt venni.

365 Papp Emese

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok.

488/1 Papp Ferenc

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc városának mindig fontos volt és fontos is lesz a nemzeti identitásunk

megőrzése érdekében tett bármilyen lépés.

488/2 Dicsőfi Mátyás

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

488/3 Ficsór Patrik

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

488/4 Nagy Dominik

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

488/5 Szklenár Eszter

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

488/6 Üszögh Angelika

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Miskolc

Megyei Jogú Város Önkormányzata

43


187 Párczen József

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Bátyámra, Párczen Istvánra emlékezve jelentkezem, akit a bácsalmási

Sztálin szobor ledöntése miatt – katonai szolgálat teljesítése közben

– véletlenül lelőttek.

277 Párkányiné Kaszab Erzsébet

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Részt veszek a rendezvényen, mert igen fontosnak tartom nemzettudatunk

ápolását, a magyarságtudat ébrentartását, a példamutatást a

jövő nemzedék számára.

39 Pázmán Lászlóné

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Bona

Media Alapítvány

A Bona Media Alapítvány a nemzeti összetartozást a haza szeretetét

és a Kárpát-medencében élő magyarok életét nagyon fontosnak

tartja.

323/1 Pénzes Anna

Magyarország, Komárom, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

323/2 Szabados László Attila

Magyarország, Komárom, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

583 Perjés Klára

Magyarország, Budaörs, Magánszemély – Zászlóvivő

A magyar trikolór a nemzet jelképe. Ha kezemben tartom, kézzelfoghatóvá

válik, amit több évtizeddel ezelőtt, ’56-os, megalázott,

börtönviselt Édesapám is tanított öt gyermekének, hogy legfontosabb

a haza, a nemzet. Éljen a magyar az elszakított országrészeken,

vagy az óceánon túl, összetartozunk és megőrizzük identitásunkat.

597 Péter Károly

Magyarország, Kecskemét, Magánszemély –

Zászlóvivő

201 Pleier Tamás Erik

Magyarország, Tatabánya, Magánszemély – Zászlóvivő

Egy az Isten, egy a Nemzet.

334 Pongrácz Gyula

Magyarország, Jenő, Szervezet – zászlóvivő, Betyárok

429 Potocska Györgyné

Magyarország, Maglód, Magánszemély – Zászlóvivő

1920. 03. 16-án született édesanyánk, utoljára 2017. 03. 16-án

köszöntöttük 97. születésnapján, majd 03. 30-án meghalt. 2 testvéremmel

úgy döntöttünk, hogy idén köszöntés helyett részt veszünk az

eseményen.

561 Prevoz Jánosné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

435 Prof. Dr. Dr. h. c. v. Zilahy Miklós

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Minden magyar hagyományt támogató rendezvényt nagyon fontosnak

tartok. Meg kell tartanunk történelmünket. 1848 és 1956 a

magyarság létéhez tartozik.

29 Puck József

Magyarország, Pilisszentiván, Magánszemély – Zászlóvivő

190 Putnoky Éva

Magyarország, Göd, Magánszemély – Zászlóvivő

A magyar trikolór mindig megdobogtatja a szívemet, jónak találom

ezt a sok hazafias érzelmű embert megmozgató eseményt, különösen

a mai világban -ahol el akarják törölni a nemzeteket – meg

kell mutatnunk, hogy ez egy erős és összetartó nemzet és ezzel is

tiltakozunk a nemzetek felszámolása ellen. Remélem, hogy sokan

fognak jelentkezni.

236 Rácz Péter

Magyarország, Budapest, Támogató

44


496 Rajzó István

Magyarország, Piliscsaba, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretném, ha unokáim a Magyar Nemzethez tartoznának, nem

akármilyen kitalált Unióhoz!

495 Rajzó Istvánné

Magyarország, Piliscsaba, Magánszemély –

Zászlóvivő

Szeretném, ha unokáim a Magyar Nemzethez tartoznának, nem

akármilyen kitalált Unióhoz!

68 Ráthy István

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő

Szalagszövödémben évek óta gyártom kollégáimmal a nemzeti színű

szalagot, megtiszteltetés lenne a Zászlót vinni

244 Rátky Anna

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Kreatív ötletnek és felemelőnek érzem.

633 Regenhart Pálné Demetrovics Eszter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Egyetértek a kezdeményezéssel.

272/1 Reiner Péter

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Reiner Péter családja

272/2 Pereszlaginé Gaál Zsuzsa

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Reiner Péter családja

45


28/1 Rendetzky János

Magyarország, Kecskemét, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Rendetzky

Kiváló kezdeményezésnek tartom a Zászlónapot is, és ezt az óriási

zászló akciót ennek a megkoronázásának gondolom. Ezekben a globális,

multi-kulti időkben minden olyan kezdeményezés, ami az emberek

nemzeti összetartozását segíti, különösen fontos. Ez szerintem

egy ilyen kezdeményezés, ezért ha esik, ha fúj, ott leszünk!

28/2 ifj. Rendetzky János

Magyarország, Kecskemét, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Rendetzky

421 Répás Margit

Felvidék, Marcelová, Magánszemély – Zászlóvivő

420 Répás Zoltán

Felvidék, Marcelová, Magánszemély – Zászlóvivő

185 Reznicsek György

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mély érzelmek kötnek a Nemzet lobogójához, a Magyar Zászlóhoz.

Nagy tisztelettel köszöntöm és egyben köszönöm a szervezők és a leendő

résztvevők odaadó munkáját. A rendezvény által így az egész

világ közelebb kerülhet Petőfi Sándor országához, Magyarországhoz.

391 Rohoska István

Magyarország, Kiskőrös, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyarország szabadságának a megőrzése miatt.

506 Rózsa Zoltán Márton

Magyarország, Szurdokpüspöki, Magánszemély – Zászlóvivő

Március 15-én születtem, Marosvásárhelyen, Erdélyben. Mindig fontos

volt a március 15-e, nem mint születésnap, hanem mint ÜNNEP.

Életem legszebb napja 1990. 03.15. volt, az első szabad Nemzeti ünnep.

Ha engem ér a megtiszteltetés, hogy vihetem a zászlót, talpig

székely népviseletben fogok megjelenni.

418 Ruzsonyi Mária

Magyarország, Szombathely, Magánszemély – Zászlóvivő

550/1 Sajo Victor

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

A Fejér Szövetség jelenleg 7 társadalmi szervezetet tömörít egy szövetségbe

azonos célkitűzések mellett, Szövetség fejéren. A szövetségnek

nincsen feje, gazdája, de kemény alapelvei vannak, amelyet minden

szövetkező tagnak, közösségnek, szervezetnek be kell tartania! A

szövetségnek nincsen lába, se alattvalója, de van szervezete, magja,

melyek mindegyikének megvan a maga feladata! A szövetségnek

nincsen se eleje, se háta, se vége, se hossza, de van szövete, mintája,

melyet ezernyi szállal fonnak keresztbe-kasba, körbe-körbe, karikába!

A szövetség egységes, de véletlenül sem egyforma, mert egészségesen

más benne minden, ami egyben van és nincsen benne kettő, ami egy

és ugyan az. A szövetség egységesebb, mint bármi, amit elképzelsz,

legyen az pont, vagy gömb, vagy más forma, mert égi lélek szövi

egybe, ami ha nem is látszik, mégiscsak van, ami erősebb, mint bármi,

amit fel- vagy megfoghatsz, a lélek tartja egyben, a lelkiismeret,

ami mindig mindenhol jelen van. A szövetségnél nincs egységesebb,

mert nem együgyű és nem oktalan, mert minden szövetségnek oka,

célja és következetesen egyértelmű módja van. A szövetségben minden

mellérendelt, felette senki, azaz mindenki felett is csak egyetlen van.

Egyetlen minden, a minden, aki minden szövetségesben jelen van.

Megoszlik minden, azaz semmi sincs egyben, azaz megoszlik az is,

ami egyben van. A szövetség alulról épül, mert mindenki alul van,

azaz senki sincs felül, ha mindenki mindenki mellett van. A szövetség

az szövetség. Tagjai közt senki sem arctalan. Sem cím, sem zászló

nem tartja egyben, de összecsomózzák az elvek és tettek, s a lelkesítő

gondolat, hogy tudja, hogy érzi, hogy senki és semmi sincs veszve,

hogy magában semmi és egymaga senki sem maradhat. Csak az elvek

legyenek Fejérek! Csak Fejér alapok maradjanak!

550/2 Kenderi László

Magyarország, Székesfehérvár, Szervezet – zászlóvivő,

Fejér Szövetség

46


62 Sándor Karola – Dr. Both Előd

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

320 Sári Éva

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hitvallásom: A haza mindenek előtt! Hazádnak légy híve ő magyar!

Sári Éva

643/1 Sárváriné Horváth Nóra

Magyarország, Soroksár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

643/2 Sárvári E. Olivér

Magyarország, Soroksár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

643/3 Sárvári Kristóf

Magyarország, Soroksár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

666 Sáry Barna

Magyarország, Budapest, Támogató

423/1 Sátán Barnabás

Magyarország, Miskolc, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

Szívügyem Magyarnak lenni, hiszek Magyarország feltámadásában.

Talpra Magyar!

423/2 Langweil Éva

Magyarország, Miskolc, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

184 Schepácz Katalin

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nemzetem szeretete, hazám iránt érzett hűsége végett is szeretnék

jelentkezni.

234 Schmidt Veronika, Becker Ferenc

Magyarország, Budapest, Támogató

679 Sebők Lehel

Magyarország, Dunakeszi, Magánszemély – Zászlóvivő

A Lelkem döntött, a Testem (szívesen) engedelmeskedik!

331 Seres Sándor

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

Nekem a hazám, Magyarország az első!

634 Serfőző Bence

Magyarország, Dunaharaszti, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

619 Simon Béláné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazafias érzés az igazi hősökért vinni a zászlót.

380 Simonics Béla

Felvidék, Komárom (Komárno), Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Felvidéki baráti Kör Viharos Ekel

A hazához tartozás jelképeként.

678 Sipos Dániel László

Magyarország, Pomáz, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretem a hazámat,a történelmét, a földjeit,a vizeit, a zászlaját!

121 Sipos Jolán Mária

Magyarország, Debrecen, Magánszemély – Zászlóvivő

Szívet melengető az ötlet. Nagy pillanat lesz ez, ráadásul a legszebb

ünnepünkön.

528 Sipos Kata

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

47


373 Sipos Márta

Magyarország, Szolnok, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

362 Sipos Tamás

Magyarország, Pomáz, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

Szeretem a hazámat és szeretnék minden jelentősebb rendezvényen

aktívan részt venni

361 Siposné Juhász Aranka

Magyarország, Pomáz, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

Idén leszek 68 éves, és szeretnék egy ilyen csodás esemény résztvevője

lenni. Még nem volt soha alkalmam arra,hogy a hazám iránti

szeretetemet valamiként bizonyíthassam. Úgy érzem, ez egy remek

alkalom!

310 Smahajcsik Péter József

Magyarország, Cegléd, Magánszemély – Zászlóvivő

Betyár hagyományéltető vagyok két gyermekemmel együtt. Betyár

testvérekkel, akik már egyénenként jelentkeztek, szeretnénk fiammal

részt venni e jeles eseményen, bizonyságot adva, hogy a betyárok,

a hiedelmekkel ellentétben, jó emberek, és összefogásuk példázza a

hazaszeretetüket, a történelmünk, és történelmi hőseink iránti tiszteletüket,

a népi hagyományok tovább örökítése iránti elkötelezettségüket.

A betyárok egyik jelmondatával köszönöm meg a lehetőséget:

Magyar múltban Magyar jövő!

311 Smahajcsik Péter Patrik

Magyarország, Cegléd, Magánszemély – Zászlóvivő

Betyár hagyományéltető vagyok édesapámmal és a húgommal

együtt. Betyár testvérekkel, akik már egyénenként jelentkeztek, szeretnénk

édesapámmal részt venni e jeles eseményen, bizonyságot adva,

hogy a betyárok, a hiedelmekkel ellentétben, jó emberek, és összefogásuk

példázza a hazaszeretetüket, a történelmünk, és történelmi hőseink

iránti tiszteletüket, a népi hagyományok tovább örökítése iránti

elkötelezettségüket. A betyárok egyik jelmondatával köszönöm meg a

lehetőséget: Magyar múltban Magyar jövő!

565 Sohajda Lajos

Magyarország, Diósd, Magánszemély – Zászlóvivő

252 Soltész Imre István

Magyarország, Sajószentpéter, Magánszemély –

Zászlóvivő

Nemzeti értékek ápolása!

590 Soltész Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

477 Somlai Ferenc

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar!

370 Somogyi Kinga

Magyarország, Karcag, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

424 Somkuti Ágostonné

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő

Mert magyar vagyok nem turista

610 Soós Gyuláné

Magyarország, Érd, Támogató

Szép gondolat, hogy így is emlékezzünk.

533 Soós János Ádám

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Yorkból, ahol magam is éltem 20 éven át. Ákos keményen dolgozik

szabadidejében úgy kint mint idehaza! A Zászló Napja fontos kell,

hogy legyen mindenkinek, pártállástól függetlenül!

411 Sováczki Dominik

Magyarország, Sándorfalva, Magánszemély – Zászlóvivő

A szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola 8.b osztályos tanulójaként

jutalomként veszek részt a rendezvényen.

48


413 Sováczkiné Vidács Ibolya

Magyarország, Sándorfalva, Magánszemély –

Zászlóvivő

Fiammal veszek részt a rendezvényen. A családom fontosnak tartja,

hogy gyermekeinket magyarságtudatra neveljük.

228 Steinhauser Klára

Magyarország, Budaörs, Magánszemély – Zászlóvivő

Tisztelem a hazámat és azokat, akik életüket adták érte.

224 Süveges Erika

Magyarország, Sátoraljaújhely, Támogató

Igen nagy szüksége van rá a magyarságnak hogy azok is akik

eddig nem voltak büszkék a nemzetükre a múltjukra az őseikre és

hőseikre egyre több ilyen rendezvényt lássanak.....meg kell egyszer

hogy érintse őket is....ezek a rendezvények remélhetőleg megmutatják,

mit jelentenek azok az érzések hogy Hazaszeretet Tisztelet

Becsület Hit....

30 Szabó Bernadett

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy magyar vagyok, és a világ leggyönyörűbb

zászlóját szívesen vinném!

497 Szabó Géza

Magyarország, Neszmély, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretnék részt venni az összmagyarság felemelő eseményén. Boldog

vagyok, hogy részt vehetek.

92/1 Szabó György

Magyarország, Győrújbarát, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

Magyarságtudat, hazaszeretet, őseink tisztelete

92/2 Szabó Györgyné

Magyarország, Győrújbarát, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

221 Szabó Károly

Magyarország, Csömör, Magánszemély – Zászlóvivő

613 Szabó Miklós

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

482 Szabó Sándor

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély – Zászlóvivő

Barátaimmal közösen szeretnénk tisztelegni nemzeti jelképeinknek.

255 Szabó Sz. István, Szabó Vilma

Ausztrália, Melbourne, Támogató

70 Szakállné Rudolf Hajnalka

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hasonló rendezvényeken már többször részt vettem. Megtiszteltetésnek

érzem, ha vihetem a magyar lobogót.

692 Szalai Klára

Magyarország, Budapest, Magánsz. – Zászlóvivő

618 Szandi György

Magyarország, Veszprém, Magánszemély – Zászlóvivő

Szőke István Attila: A lélek útja c. versének utolsó versszakával válaszolok.

„Szép Múlt vagyok, hitet adó,Jelen vagyok, szétáradó,Jövő

vagyok, lélek-szőttes,Magyar vagyok, örök győztes!”

19 Szaniszló Márta

Magyarország, Dunaharaszti, Magánszemély – Zászlóvivő

Ezt egy páratlanul, jó ötletnek tartom! Szent Hazám iránti szeretetemet

ezzel a cselekedettel kimutathatom! Ez rendkívül boldoggá tesz

már most is! Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget a szervezőknek

és annak az Embernek aki ezt kitalálta! A Jóisten áldja meg

Önöket, és adjon jó erőt-egészséget! Kérem, hogy minél több ilyen

nemzeti programot találjanak ki! A szervezésben vagy terjesztésében

nagyon szívesen részt veszek, bármikor! Írjanak emailt, vagy telefonáljanak!

Hazafias szeretettel: Szaniszló Márta

49


446 Szántó László

Magyarország, Lesencefalu, Magánszemély – Zászlóvivő

290/1 Szathury Kolos

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

Elkötelezettségből.

290/2 Szathury Benedek

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

279/1 Szegedi Dezsőné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete 2010-ben alakult. Az

egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban, hagyományőrző

találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely

népszokásokat. Részt vettünk a székely összetartozás napján is, és

úgy érezzük, hogy ebben az esetben is a zászlóvivők között a helyünk.

279/2 Deme Istvánné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/3 Lovász Imréné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/4 Palkóné Berta Hedvig

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/5 Papp Tíbor

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

50


279/6 Pék József

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/7 Smid Lajos

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/8 Smid Lajosné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/9 Straubinger Antalné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/10 Tamás Lázár

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/11 Varga Tíbor

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

279/12 Varga Tíborné

Magyarország, Szekszárd, Szervezet – zászlóvivő,

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

628 Szegedi László

Magyarország, Székesfehérvár, Magánszemély –

Zászlóvivő

659 Székely László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Az EGGYÜTTARTOZÁS okán.

333 Székelyi-Szigethy Eszter

Magyarország, Pécs, Magánszemély – Zászlóvivő

A nemzeti érzés, az ez irányú elkötelezettség nem egy fellobbanó és

hamar kialvó szalmaláng kell hogy legyen, hanem belénk ivódott

örökség, múltunkból, az őseink tetteiből fakadó kötelezettség a

megmaradás érdekében. Abban az Európában, ahol az évszázados

értékek ütköznek a globalizáció eszméivel, ahol a keresztény erényeket

nyirbálják, ahol a nemzeti kisebbségek jogai sokadrangú

figyelmet sem élveznek, érdekeinket tudnunk kell együtt, erősen

képviselnünk.

606 Szekeres Sándor

Magyarország, Nagykáta, Szervezet – zászlóvivő, Betyár

409 Szél Bence

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély –

Zászlóvivő

A szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola 8. a osztályos

tanulójaként jutalomként kaptam a részvételi lehetőséget, hogy nemzetünk

zászlaját vihessem.

410 Szél Gábor

Magyarország, Szatymaz, Magánszemély – Zászlóvivő

A fiammal együtt veszek részt a rendezvényen. Fontosnak tartom,

hogy a felnövekvő fiatalok megismerkedjenek nemzeti értékeinkkel és

hogy megtanuljanak méltó módon ünnepelni.

109 Szemerey László

Magyarország, Eger, Magánszemély – Zászlóvivő

Méltó megemlékezésnek tartom ezt az ötletet, amelyben a magyarságtudattól

vezérelve díszmagyar ruhában örömmel vennék részt én is.

105 Szemerey Zsolt

Magyarország, Kecskemét-Méntelek, Magánszemély –

Zászlóvivő

Szeretnék tevőleges részese lenni ennek a nagyszerű kezdeményezésnek.

Sajnálnám, ha éppen miattam nem lennénk elegen zászlóvivők.

51


445 Szentirmay Anna

Magyarország, Nagyigmánd, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

73 Szentiványi Gábor

Magyarország, Kozármisleny, Magánszemély – Zászlóvivő

681 Szentmihályi Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

289 Szentmihályi-Győrffy Lászlóné Kazal Mária

Magyarország, Gosztola, Magánszemély – Zászlóvivő

Ma különösen nehéz helyzetben van hazánk, úgy érzem fontos, hogy

megmutassuk a világnak ilyen formában is a magyarság összefogását;

hogy büszkék vagyunk magyarságunkra, akik tudnak és akarnak

méltón ünnepelni.

461 Szentpáli Lidia

Magyarország, Dunaalmás, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazám iránti szeretetem kifejezésének érzem. Örülök, hogy az életemben

először részese lehetek ennek a magasztos eseménynek.

60 Szeredi Ambrus Kálmán

Magyarország, Piliscsaba, Magánszemély – Zászlóvivő

Legszebb dolog a világon e kettő. A zászlónk és a címerünk.

466 Szerencsi Imre

Magyarország, Békés, Támogató

599 Szeyffert Ödön

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

337 Szigethy Timea

Magyarország, Szeged, Magánszemély – Zászlóvivő

Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szendereg csak, és a pallérozás

serkenti fel. (Eötvös József)

2 Szilágyi Ákos

Egyesült Államok, New York, Szervezet – zászlóvivő,

Szervező, Ötletgazda

Kosztolányi Dezső, Zászló: „Csak bot és vászon, de nem bot és vászon,

hanem zászló. Mindíg beszél. Mindíg lobog. Mindíg lázas.

Mindíg önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan egész

az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták és rá se

figyelnek, ha alszanak is, éjjel és nappal, úgy hogy egészen lesoványodott,

s áll, mint egy vézna, apostoli szónok a háztető ormán,

egyedül, birkózva a csönddel és a viharral, haszontalanul és egyre

fönségesebben, lobog, beszél. Lelkem, te is, te is – ne bot és vászon

– légy zászló.”

625 Szilágyi András

Magyarország, Csorna, Magánszemély – Zászlóvivő

621 Szilágyi Andrásné

Magyarország, Csorna, Magánszemély – Zászlóvivő

10 Szilágyi Endre, Szilágyi Endréné

Magyarország, Szombathely, Támogató

266 Szilágyi László Gábor

Magyarország, Budapest, Támogató

1 Szilágyi Sándor

Magyarország, Agárd, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

537 Szilágyi Zsuzsanna

Magyarország, Budapest, Magánszemély –

Zászlóvivő

519 Szlatényi Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Wittner Mária személye nekem hívó szó és garancia is.

52


82/1 Szmrtyka Tibor

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

Csodálom ezt az ötletet! Szeretnék részt venni a családommal egy

ekkora méretű nemzet erősítő rendezvényen!

82/2 Nagy Nikoletta

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

82/3 Szmrtyka András

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

82/4 Szmrtyka Hanna

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

82/5 Szmrtyka Júlia

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

82/6 Szmrtyka Zsófia

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Szmrtyka Tibor

235 Szrsen József

Felvidék, Ipolyság, Magánszemély – Zászlóvivő

Felvidéki magyarként, megtiszteltetés részt venni minden ünnepen.

443 Szuromi Benedek

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV Klub

Én annál az oknál fogva szeretnék részt venni, mivel hazámat nagyon

szerettem, és ha csak egy ilyen felvonuláson is de legalább

valahogy ki mutassam hazám által érzet szeretetemet és tiszteletemet!

219/1 Szűcs Ottó Sándor

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

Fontosnak tartom, hogy tegyek a közösségért és példát mutassak a

gyerekeimnek és ismerőseimnek.

219/2 Szűcs Kristóf Ottó

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

177 Takács István

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Pestszenterzsébeti Kolping

Rádióban hallottam, nagyon tetszett ez a szervezés.

220/1 Talált József

Magyarország, Jászalsószentgyörgy, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

1999-ben és 2015-ben megválasztott, emeritus hagyományőrző

jászkapitányként, jász viseletben, szeretnénk a feleségemmel részt

venni a rendezvényen. A YouTube-n láthatóak vagyunk, Stúdióbeszélgetés-

Talált József – Leköszönő Jászkapitány. https://youtu.be/

bMZFL09KnhM

220/2 Találtné Kovács Erzsébet

Magyarország, Jászalsószentgyörgy, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

230 Tenor Gábor

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Hazaszeretetből, s jó ötletnek tartom a rendezvényt és a kísérő elemeket.

254/1 Tercsi András

Magyarország, Kecskemét, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Tercsi András és családja

Hazaszeretetből

53


254/2 Tercsi Zoltán

Magyarország, Kecskemét, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Tercsi András és családja

145 Torma János Bálint

Magyarország, Kőröshegy, Magánszemély –

Zászlóvivő

192 Tory Kálmán

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A nemzeti ünnepen szívesen vagyok (vén) zászlótartó.

129/1 Tóth Aladár

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

Pártiumi magyarok vagyunk, nagyszerű lehetőség, hogy hitet tegyünk

hazánk múltja,jelene és jövője mellett.

129/2 Fiaim: Tóth Aba Levente (41 év)

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

129/3 Tóth Alpár Lukács (37 év)

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

129/4 Tóth Andor Lél (4 év)

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

129/5 Tóth Anna Lili

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

129/6 Tóth Attila Levente

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

129/7 Tóth Dalma

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A .L.

129/8 Unokám: Tóth Apor Lóránt

Magyarország, Győr, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, T. A. L.

27/1 Tóth Anikó Zsuzsanna

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kiss-Leizer Ákos -Gergő

27/2 Kiss-Leizer Ákos-Gergő

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Kiss-Leizer Ákos -Gergő

616 Tóth György

Magyarország, Tállya, Támogató

580 Tóth Jánosné

Magyarország, Monor, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar érzelmű vagyok. Szeretnék a lehetőségeimhez mérten, mindent

megtenni a HAZÁMÉRT.

260 Tóth Katalin

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar,

mint tenger csigája a gyöngyét.

542 Tóth László József

Magyarország, Budapest, Támogató

313/1 Tóth Miklós

Magyarország, Gödöllő., Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Ott kell lennem!... ezt érzem mióta hallottam a kezdeményezésről,

ezt egy magyarnak nem kell elmondani, miből fakad ez a gondolat.

Lehet a kertben érő eper illatából, a Mátra havából, a bakonyi

ősfenyvesből, de nem kell keresni . Ott kell lenni!

54


313/2 Tóth Miklósné

Magyarország, Gödöllő, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

157 Tóth Miklósné

Magyarország, Karancslapujtő, Magánszemély – Zászlóvivő,

Hazám szeretete motivál.

614 Tóthné Unghy Ilona

Magyarország, Simontornya, Magánszemély – Zászlóvivő

A magyar nép múlhatatlan és kimeríthetetlen erejét, s annak szétáradását

érzem benne.

168 Tönköl Gábor

Magyarország, Mány, Magánszemély – Zászlóvivő

538 Török József

Románia, Sepsiszentgyörgy, Magánszemély –

Zászlóvivő

Számomra hatalmas élmény volna részt venni a nagy ünnepségen,

feltöltődni a nemzeti összetartozás nagy ünnepén. A fizikai távolság

nem tud gátat emelni a nemzeti összetartozás kinyilvánítása

elé! Jelenlétemmel az erdélyi Volt Politikai Foglyok szolidaritását

kívánom vinni a zászlóvivők közé. Éljen Magyarország! Hajrá magyarok!

55


400 Turba László

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Történelmi Vitézi Rend

444 Turi Ádám

Magyarország, Komárom, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-Klub

677 Túri Mária

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

45 Turi Olga

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Magyar Rádió Mozaik Sydney

A Magyar Rádió Mozaik Sydney „Ismerjük meg Budapestet” műsorának

szerkesztője Kiss Ágnessel (facebook.com/agnes.kiss.773124)

közösen.

419 Turi Zsolt

Magyarország, Komárom, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-Klub

437 Udvardi László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Koronaőr sajnos nem lehetek, így marad a zászlóőrség lehetősége. Jó lesz

1847 honfitársammal az Andrássy út egy szakaszán végigvonulni! Remélem,

ez lesz a magyar és székely nép utolsó nagyböjtje!

479 Ürmös Gábor

Magyarország, Pánd, Magánszemély – Zászlóvivő

Szeretnék zászlóvivő lenni, szeretnék a magyarokkal együtt ünnepelni.

369 Üszögh Dávid

Magyarország, Miskolc, Szervezet – zászlóvivő, Echo TV-klub

22/1 v. Balog Barna

Magyarország, Monor, Család vagy baráti társaság – zászlóvivő,

v. Balog Barna a Kormányzó úr által alapított Történelmi

Vitézi Rend Pest Törzsszékének mb. törzskapitánya.

56


22/2 Dér Judit

511 v. Hajdú Szabolcs

Magyarország, Pázmánd, Támogató

A Történelmi Vitézi Rend tagjaként ajánlottam a Rendnek a szervezeti

részvételt a zászlóvivők bejelentkezésével egyetemben. A zászlóhoz 10 000

forinttal járulok hozzá, de sajnos, koromnál fogva nem tudok személyesen

részt venni a zászlóvitelben, de ott leszek a Hősök terén.

406/1 v. Mihályi Borbála Reinerné

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Székesfehérvári Mihályi család

Egy olyan nagy család tagjai vagyunk, mely több generáción keresztül

vallja az Isten, Haza, Család! értékrendjét, összetartó erejét. Számunkra

nemzetünk lobogója szimbolizálja családunk és nemzetünk

összetartozását. Isten áldja meg a magyart!

406/2 Keszei Balázs

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Székesfehérvári Mihályi család

406/3 v. Mihályi Katalin Mohosné

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Székesfehérvári Mihályi család

406/4 v. Mihályi Mária Keszei Endre Tiborné

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Székesfehérvári Mihályi család

406/5 v. Mohos László

Magyarország, Székesfehérvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Székesfehérvári Mihályi család

589 v. Bornemissza György

Magyarország, Kaposvár, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

Azért jelentkezem és szeretnék részt venni, mert nem csak az igazolványom

magyar.

558 v. Gangler-Baróthy Éva

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő, Vitézi Rend

A Vitézi Rend a Horthy Miklós kormányzó Úr által alapított szervezet

jogfolytonos szervezete. Tevékenységének fő célja a nemzeti

tudat és érzés ápolása. Tagozatai: hagyományőrzés,hadisír

gondozás,nemzetvédelmi tagozat, karitatív tevékenység, az ifjúság

nemzeti tudatának fejlesztése kadét felvételeken keresztül.

23/1 v. Schneider József

Magyarország, Monor, Szervezet – zászlóvivő,

Történelmi Vitézi Rend Pest Törzsszék

Történelmi Vitézi Rend Pest Törzsszékének mb. törzskapitányaként

jelzem törzsszékünk részvételi szándékét.

23/2 Moóri László

Magyarország, Monor, Szervezet – zászlóvivő,

Történelmi Vitézi Rend Pest Törzsszék

23/3 Szabó Lajos

Magyarország, Monor, Szervezet – zászlóvivő,

Történelmi Vitézi Rend Pest Törzsszék

23/4 Szigeti-Német Sándor

Magyarország, Monor, Szervezet – zászlóvivő,

Történelmi Vitézi Rend Pest Törzsszék

505 Vadnai Szabolcs

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Barátom is jelentkezett zászlóvivőnek, és mint hallottam, még van

szabad zászlóvivői hely. Szívesen segítek, és hátha egymás mellett

haladhatunk majd...

226/1 Varga Anikó

Magyarország, Pilisborosjenő , Család vagy baráti társaság

– zászlóvivő, Család

Azért, mert büszkeséggel tölt el, hogy magyar vagyok, mert jó magyarnak

lenni! Isten kalapjának legszebb pántlikáját vinni.

57


226/2 Marik László

Magyarország, Pilisborosjenő , Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

226/3 Vrisic Lajos

Magyarország, Pilisborosjenő , Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő, Család

620 Vargoczky Tamás

Ausztrália, Longueville, Magánszemély –

Zászlóvivő

Változó időket élünk. Fontosnak érzem az összetartozás kinyilvánítását.

Ez a rendezvény nagyon szép példája ennek.

200 Varjú Viktor

Magyarország, Tápé, Magánszemély – Zászlóvivő

Tisztelt Szervezők! Örülök a lehetőségnek, hogy részese lehetek

egy ilyen nagyra becsült és identitásomhoz méltó eseménynek...

mindenek előtt, egyben tisztelegve e nemes gesztussal az 1848-as

szabadságharc kialakulásának történetére. Ottlétemmel a szívem

minden dobbanásával, méltó példát szeretnék mutatni a jövő magyarjainak.

693 Vékás Péter

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

„... az égre írj, ha minden összetört.” (Radnóti Miklós)

594 Vető Olga és Vető Tíbor

Ausztrália,, Melbourne, Támogató

120 Vida Zsolt

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Mert MAGYAR vagyok!

371 Vigh Gáborné

Magyarország, Budapest, Szervezet – zászlóvivő,

Echo TV-klub

611 Világos István

Anglia, Camberwell, Támogató

Hazámat szolgálom mindhalálig. Hajrá magyarok!

502 Virág Károlyné

Magyarország, Kerepes, Magánszemély – Zászlóvivő

A korábbi összes Fidesz szimpátia megmozduláson mindig részt vettem. Szeretnék

legalább a zászlóvivéssel segíteni a rendezvény létrejöttében. Városunk

kiváló polgármesterének ezúton is szívből gratulálok a rendkívüli ötlethez.

263/1 Visnyei György

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

Feleségemmel együtt szeretnénk vinni a zászlót, mert össze vagyunk

nőve. Nemrég volt az 50. házassági évfordulónk, és az itt kapott könyv

egy szép emlék lehetne, egyébként is minden megmozduláson ott vagyunk,

ami összefügg a HAZÁVAL, mint ez a zászlóvivés.

263/2 Visnyei Györgyné

Magyarország, Budapest, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő

452 vitéz Bagaméri László Ádám

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyarként nem tudok szebbet elképzelni,mint nemzetem zászlóját vinni!

238 vitéz Juhász Béla

Magyarország, Gönc, Család vagy baráti társaság –

zászlóvivő, Történelmi Vitézi Rend

541 vitéz Juhász Mária Dr. Maklári Endréné

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

349 vitéz Nagy Zoltán István

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

Felemelő és szívet megdobogtató érzés, hogy a világ összes magyarját

összefogó Magyar Zászlót vihetem.

58


180 vitéz Nyárfás Csaba

Magyarország, Pécs, Támogató

Azért támogatom a rendezvényt, mert igen fontosnak tartom nemzettudatunk

ápolását!

158 vitéz Somogyi Gabriella

Magyarország, Tállya, Magánszemély – Zászlóvivő

Magyar vagyok, magyarnak születtem...

494 vitéz Takács Gyula

Magyarország, Várpalota, Támogató

Történelemmel amatőr szinten foglalkozom, a zászló történelmi jelentőségét

elismerem, azt magamévá teszem !

327 Zömbikné Kósa Mariann

Magyarország, Budapest, Támogató

Gyönyörű zászlónk színei szimbolizálják az erőt, a hűséget és a reményt.

Családommal együtt mint minden országához hű magyart

kötelez üzenete.

119 Zsó

Felvidék, Támogató

416 Zsolt Miklós László

Magyarország, Budapest, Magánszemély – Zászlóvivő

498 Vörös Attila

Magyarország, Solymár, Magánszemély – Zászlóvivő

287/1 Wabrosch Géza

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

287/2 Puskely Péter

Magyarország, Leányfalu, Család vagy baráti

társaság – zászlóvivő

485 Zoltán Attila

Magyarország, Budapest, Támogató

Mindig örömmel támogatom magyarként, hazafiként szétzilált, többre

érdemesült nemzetünk minden előremutató eseményét, történését,

ami bárhogyan is, de nemzetünk összetartozását célozza és eredményezheti,

jövőképét megerősíti.

326 Zömbik Viktor

Magyarország, Füstifecske, Támogató

Igaz magyarként a legszebb zászlónak tartom az egész világon. Ha

ránézek, filmként pereg le előttem történelmünk, a sötét kilátástalanságtól,

a boldog felemelkedésig.

59


Zárógondolatok

Szilágyi Ákos beszéde a Hősök terénél

világ hangadói ma mind azt harsogják, hogy vége, vagy ahol még létezik, ott véget kell vetni a nemzetállamoknak.Azt

A hirdetik, hogy a hagyománynak, a kultúránknak, a nemzet történetének, nincs semmi jelentősége. Nos, mi itt állunk a

Hősök terén, azaz hőseink terén, és büszke főhajtással emlékezünk meg a magyar történelem legnagyobb személyiségeiről.

Kőbe vésett alakjaikkal együtt állunk itt, jelképezve a jelent és a múltat, a nemzet történetének ezer esztendejét. Idehoztuk

zászlónkat, hogy büszkén felmutathassuk elődeinknek, bizonyítva, hogy él még nemzet e hazán; és legyen bár zivataros e

század - melyik nem volt az? - mi itt, most hitet teszünk amellett, hogy e zászló alatt menetelve megóvjuk a nemzet három

alappillérét. Az Istent, a Hazát és a Családot.

Épp ezt, a nemzetet alkotó három elemet – a keresztény hitet, a nemzeti elkötelezettséget és a népben való

gondolkodást – akarják elvenni tőlünk. Ma azonban azt mutattuk meg, hogy amíg akadnak zászlóvivői egy nemzetnek,

nem lesz könnyű dolguk a világproletárságban gondolkodóknak.

Köszönöm Önöknek, zászlóvivőknek, hogy ma itt velünk voltak és az élen jártak! Isten áldja Önöket, térjenek haza a ma átérzett

nemzeti büszkeséggel felvértezve, és ne felejtsenek el minden nap felnézni, rápillantani a lobogónkra.

Mert aki felfelé néz, az emelt fővel jár!

Szilágyi Ákos,

szervező – ötletgazda

61


Köszönetnyilvánítás:

Köszönet a zászlóvivőknek és a támogatóknak akik hozzájárulásaikkal lehetővé tették

ennek a teljesen civil rendezvénynek létrejöttét.

Balog Zoltán fővédnöknek

Wittner Mária zászlóanyának

Kovács P József házigazdának

László Andrea énekesnőnek

Farkas Boglárkának, az Echo TV vezérigazgatójának

az Országos Baranta Szövetség 20 fős csoportjának, akik Falatovics Ádám vezetésével a helyszíneken nyújtottak segítséget

Lénárd Endrének a zászló elkészítéséért

Lengyel Gézának és Kovács Tibornak a zászló felhengerlésére szolgáló eszköz elkészítéséért

Lengyel Gabriellának és Kertesi Gézának a zászló helyszínre és onnan való elszállításáért

Kavecsánszki Ádámnak a szervező munkájáért

Liebmann Katalinnak, az ’56 Lángja Alapítvány kuratóriuma elnökének, e könyv létrejöttében nyújtott segítségéért

Vékás Péternek, az ’56 Lángja Alapítvány kurátorának a zászlóvivők szervezésében nyújtott segítségéért,

és ezen könyv összeállításában végzett munkájáért

Hungarofest Nonprofit Kft.

Szervezők:

56 Lángja Alapítvány

Magyar Trikolór Kft.

62


„Ez a zászló nem fog lobogni már

Se vár fokán, se sáncárok felett.

Egyet jelent: a gyűlölet erős,

De mégis erősebb a szeretet.

Egyet jelent: míg zimankós idő jár,

És körös-körül felleges az ég,

Alatta dolgozik s imádkozik,

S dalol, dalol egy zászlóaljnyi nép.”

Reményik Sándor: Zászlószentelés

A NEMZET ZÁSZLÓJA 2018

Zaszlo.MagyarTrikolor.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!