22.03.2019 Views

Infokalauz - Szentes, Csongrád (Online változat)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A 22. OLDALTÓL


SPORTDÍJAK, ÉRMEK<br />

OKLEVELEK<br />

AJÁNDÉK TÁRGYAK<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Szabadság tér 7/1.<br />

www.gravomix.hu<br />

gravomix@gravomix.hu<br />

Telefon: 63/444-023


MEGBÍZHATÓ<br />

SZOLGÁLTATÁSOK,<br />

NAPONTA<br />

FRISSÜLŐ<br />

ÁLLÁSAJÁNLATOK<br />

A RÉGIÓBÓL!<br />

WWW.2GOHUNGARY.COM


2<br />

Impresszum<br />

Kiadó:<br />

Magyar Térképház Kft.<br />

1085 Budapest, József krt. 11. 2/4<br />

terkephaz.hu - magyarterkephaz@terkephaz.hu<br />

Design, tördelés és nyomdai előkészítés:<br />

Kovács Zoltán grafikus<br />

A kiadvány tartalmi szöveges részében közreműködtek:<br />

Kovács Gergely<br />

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár<br />

Kozma Aletta a Magyar Térképház Kft. cégvezetője<br />

Szakirodalom:<br />

• Botos Katalin: <strong>Csongrád</strong>. A Körös-torok ősi városa. Kairosz. 2018.<br />

• dr. Kovács József: <strong>Szentes</strong> közgazdasága. Szeged. 1927.<br />

• Kovács Katalin: <strong>Csongrád</strong> város a XVIII. században. Doktori értekezés. Pécs. 1929.<br />

• Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai Budapest. 1988. szótára. Akadémiai Kiadó.<br />

• Labádi Lajos: <strong>Szentes</strong> címertörténete. <strong>Szentes</strong>. 1989.<br />

• Papp Imre: A parasztember élete <strong>Szentes</strong> tanyavilágában. <strong>Szentes</strong>. 1982.<br />

• <strong>Szentes</strong> városismertető útikönyv. Szerk.: Szabó Róbert. <strong>Szentes</strong>. 1985.<br />

Fotók:<br />

Címlap fotó: Csanády: <strong>Szentes</strong> Dónáti szélmalom<br />

Fortepan, Wikipedia, egyéb szabadon felhasználható források, vásárolt fotók<br />

Térkép:<br />

Huber Maps Kartográfiai Kft.<br />

Korrektúra:<br />

Kozma Aletta cégvezető<br />

Nyomdai munkák:<br />

CMYK Press Kft.<br />

1139 Budapest, Frangepán u. 16.<br />

Hirdetésfelvétel:<br />

Biró Ferenc<br />

ferenc.biro@terkephaz.hu<br />

Megjelenik kétévente<br />

Terjesztés: <strong>Csongrád</strong>, <strong>Szentes</strong> és környék<br />

Web: infokalauz.com<br />

2019/2021


3<br />

Kiadványunkat fogadják örömmel,<br />

forgassák haszonnal!<br />

INFORMÁCIÓK 4<br />

TÖRTÉNETI MÚLT 8<br />

LÁTNIVALÓK 16<br />

TÉRKÉPEK 22<br />

ÉPÍTŐIPAR 38<br />

-rét<br />

védelmi<br />

et<br />

VÁSÁRLÁS 42<br />

40<br />

SZERVIZ 46<br />

Széchenyiltp.<br />

IPAR 48<br />

SZOLGÁLTATÁS 49<br />

SPORT / SZÓRAKOZÁS 50<br />

ÉTTEREM / KÁVÉZÓ 51<br />

EGÉSZSÉG 52<br />

Újváros<br />

441


4<br />

INFORMÁCIÓK<br />

<strong>Szentes</strong> és <strong>Csongrád</strong> városok az Alföld szívében helyezkednek el.<br />

Mindkét település a magyarság ősi fészke. Kultúrájukban,<br />

hagyományaikban magukban hordozzák az alföldi<br />

emberek tipikus vonásait, melynek segítségével<br />

megannyi vihart és megpróbáltatást tudtak<br />

átvészelni történelmünk során.<br />

Fotó: Wikipedia - Beroersz - <strong>Csongrád</strong>-Kisrét


5<br />

Mielőtt megismerkednénk e területek színes múltjával,<br />

vizsgáljuk meg elhelyezkedésüket és a legfontosabb<br />

természetföldrajzi adottságokat.<br />

Borsod-Abaúj-Zemplén<br />

Salgotarján<br />

Miskolc<br />

Szabolcs-Szatmár-Bereg<br />

Nógrád<br />

Nyíregyháza<br />

Győr<br />

Győr-Moson-Sopron<br />

Komárom-Esztergom<br />

Tatabánya<br />

Budapest<br />

Heves<br />

Eger<br />

Szombathely<br />

Veszprém<br />

Székesfehérvár<br />

Pest<br />

Jász-Nagykun-Szolnok<br />

Debrecen<br />

Hajdú-Bihar<br />

Vas<br />

Veszprém<br />

Fejér<br />

Szolnok<br />

Zalaegerszeg<br />

Kecskemét<br />

Békés<br />

Zala<br />

Somogy<br />

Tolna<br />

CSONGRÁD<br />

SZENTES<br />

Bács-Kiskun<br />

Békéscsaba<br />

Kaposvár<br />

Szekszárd<br />

Szeged<br />

Pécs<br />

Baranya<br />

Magyarország jelenlegi területének csaknem felét teszi ki az Alföld. A mi<br />

vizsgált két városunk az Alsó-Tiszavidéken helyezkedik el. <strong>Szentes</strong> városa<br />

a Tisza bal partján a Hármas-Körös torkolatától délre, a Kurca-meder<br />

mellett húzódó földháton fekszik. Tengerszint feletti magassága 78-79<br />

méter, gyakorlatilag szinte tökéletes síkvidéket látunk, melyet helyenként<br />

homokhátak tarkítanak.<br />

<strong>Csongrád</strong> címere<br />

<strong>Szentes</strong>től nyugatra folyik a Tisza folyó és a folyó másik partján terül el<br />

<strong>Csongrád</strong> városa. A tengerszint feletti átlagos magassága 83 méter, közvetlenül<br />

a Tisza és a hármas-Körös összefolyása felett terül el.<br />

Fotó: Wikipedia - Papp László Gyula<br />

<strong>Szentes</strong> címere


6<br />

ÉGHAJLAT<br />

A két település éghajlata a földrajzi közelség miatt<br />

nem mutat eltérést. Mérsékelt kontinentális hatások<br />

jellemzőek. Az egy évben mérhető napos órák száma<br />

meghaladja a 2200-at, ennél magasabb értékeket<br />

csak az Alföld legdélibb területein tudunk mérni.<br />

(Hogy a kedves olvasó el tudja helyezni ezt az értéket<br />

a Földön, csak egy példát had említsek: Londonban<br />

ez az érték alig haladja meg az 1400 órát egy évben.)<br />

Nyáron gyakran fordul elő perzselő hőség, nem ritka<br />

a 40 Celsius fokot közelítő hőmérséklet. A fagymentes<br />

napok száma eléri a 200-at, mely ideális feltételt<br />

teremt a növénytermesztésre.<br />

A csapadékviszony tekintetében már kissé hátrányosabb<br />

a helyzet, az évi csapadékösszeg kicsivel<br />

meghaladja az 500 mm-t, ez hazai viszonylatban az<br />

alacsonyabb értékek közé tartozik. Sajnos a csapadék<br />

eloszlása komoly szélsőségeket mutat, tehát ez a<br />

legszeszélyesebb éghajlati elem a térségben. Nyáron<br />

gyakran alakul ki vízhiányos időszak, mely komoly<br />

kihívás elé állítja a gazdálkodókat.<br />

KÖRNYEZETI<br />

JELLEMZŐK<br />

A talajadottságok közepesnek mondhatóak. Réti öntéstalajok jellemzőek, köszönhetően a tájat formáló folyóvizeknek.<br />

Felépítőanyaguk <strong>változat</strong>os, leginkább különböző összetételű agyagos föld. Ezenkívül sok a szikes terület,<br />

mely állandó talajjavításra szorul. A tiszta homokos részek nem meghatározóak, arányuk a településeken belül<br />

kevesebb, mint 10%. Szót kell ejtenünk az utóbbi évtizedek egyik rendkívül hátrányos folyamatáról a talajvízszint<br />

csökkenéséről, mely a globális klímaváltozás miatt egyre gyorsul. Ma 6-7 méterrel van lejjebb a vízszint, mint<br />

a hetvenes években, a hagyományosan termelt növénykultúrák számára ez igen kedvezőtlen. Ahogy egy közel<br />

100 éve megjelent tanulmányban írták: „Mindent összevéve: az elég kedvező talajviszonyokat kedvezőtlenül ellensúlyozza<br />

a szélsőséges éghajlat, ami sokszor teszi eredménytelenné az ember erőfeszítéseit s közvetlenül a beteljesülés<br />

előtt megsemmisíti a gazda reménységét.”<br />

Természetesen néhány mondatot írni kell a két legmarkánsabb természeti elemről: A Tiszáról és a Körösről.<br />

A Tisza folyó Magyarország második legjelentősebb feszíni vízfolyása, módfelett szeszélyes folyó. Eredetileg közel<br />

1500 km hosszan folyt, de mára a szabályozások következtében jelentősen rövidebb lett, jelenleg 962 km hoszszú.<br />

Hajdanán a legmagyarabb folyónak nevezték, mert mind a forrása, mind a torkolata a történelmi Magyarországon<br />

volt. <strong>Szentes</strong> és <strong>Csongrád</strong> térségében a folyó eredetileg kanyarodó (meanderező) jellegű volt, hatalmas,<br />

íves kanyarokat leírva. Az árvizek idején gyakran változtatta medrét, holtágakat hagyva maga után. A Körös folyó<br />

<strong>Csongrád</strong>nál ömlik a Tiszába, miután magához vette a Fekete, a Fehér – és a Sebes Körös vizét. Ezért is nevezik<br />

hivatalosan Hármas-Körösnek. Az e folyók által határolt területet nevezzük Körösvidéknek, melyet a trianoni döntés<br />

következtében tulajdonképpen megfeleztek Magyarország és Románia között. A Tisza, Maros és Szamos folyók<br />

határolják, keletről pedig az Erdélyi-középhegység gyönyörű hegyláncai zárják e tájat.


8<br />

TÖRTÉNETI MÚLT<br />

• Ókor<br />

• Középkor<br />

• Jelenkor


9<br />

Az Alsó-Tiszavidék az újkőkor óta lakott. Az ősemberek<br />

hordái valószínűleg a bőséges ivóvíz-készlet miatt választhatták<br />

a térséget megtelepedésük színhelyéül.<br />

ÓKOR<br />

Az ókori folyamán Augustus császár uralkodása<br />

alatt a Római Birodalom légiói megszállták a Dunántúl<br />

területét. A Duna vonalát egy-egy hadjárat<br />

erejéig lépték csak át, mert úgy gondolták, hogy<br />

államuk akkor védhető a legjobban, ha természeti<br />

határokra (folyók és hegységek) alapul. Bizonyosan<br />

folytattak kereskedést a Tiszavidéken keresztül.<br />

A hunok a 300-as évek második felében vették<br />

birtokukba a Kárpát-medencét. A hun törzsszövetség<br />

központja valahol a Tisza-folyó vidékén<br />

volt, a fennmaradt mondák szerint ide temették el<br />

Attilát, e nép legnagyobb vezetőjét. Azóta is lázas<br />

izgalomban tartja e legenda a kincskeresőket, mert<br />

a nagykirály mellé valószínűleg igen sok aranyat is<br />

temettek.<br />

Érdekesség, hogy Magyarország legnagyobb<br />

római kori kincsét 1963-ban tárták fel Hódmezővásárhely<br />

mellett, ekkor 1439 db aranypénzt<br />

találtak, mely valószínűleg a rómaiak adójának egy<br />

része volt, melyet azért fizettek a hunoknak, hogy ne<br />

támadják meg őket. A leletet egyébként egy TSZ-ben<br />

dolgozó asszony, Jozó Erzsébet pulykái „találták<br />

meg” kapirgálás közben.<br />

KÖZÉPKOR<br />

A következő idevándorló nép az avaroké volt, őket<br />

a szlávok követték. Végül 895-896-ban megérkeztek<br />

a magyarok. Velünk zárult le a népvándorlás nagy<br />

korszaka. Mi voltunk az első olyan népesség, amely<br />

tartósan működő államalakulatot tudott szervezni<br />

a Kárpát-medencében.<br />

Először is kíséreljük meg feltárni, hogy honnan<br />

származhat <strong>Szentes</strong> és <strong>Csongrád</strong> elnevezése, illetve,<br />

hogy mióta rendelkezünk írásos forrásokkal<br />

a településeket illetően. <strong>Csongrád</strong>ot először egy<br />

1075-ös oklevélen említik, mint fallal körbevett települést.<br />

Itt rögtön meg kell állnunk egy pillanatra.<br />

Nem mintha a csongrádiaknak szégyenkezniük<br />

kellene a közel ezer éves városuk miatt, de meg<br />

kell jegyezni, hogy az Árpád-kor okleveles anyaga<br />

igen hiányos, mert a második világháború során<br />

találatot kapott az azt őrző levéltár. Így könnyen<br />

elképzelhető, hogy a települést még korábban is<br />

említették, de egyszerűen megsemmisült az adott<br />

oklevél. Az elnevezést illetően a Chengrad látszik<br />

kézenfekvőnek, mely szláv eredetű és fekete várat<br />

jelent. A fekete szín esetleg utalhat a földsáncokra,<br />

mert az Árpád-kor várai nem kővárak voltak kezdetben,<br />

hanem agyagból, fából és földből tapasztott<br />

erődítmények. Az egykori vár valószínűleg azért<br />

épült, hogy innen biztosítani lehessen a Tisza folyó<br />

menti kereskedelmet.<br />

<strong>Szentes</strong> estében 1211-ből származik az első ismert<br />

említés, de igazán hitelesen egy 1332-ből származó<br />

oklevélen jelent meg Scenthus alakban. A névadás<br />

hátterében valószínűleg a Zentus személynév állhat,<br />

mely a szent szavunkból keletkezhetett. Érdekesség,<br />

hogy a mai írásmód csak a XVII. századtól<br />

vált általánosan elfogadottá, addig többféle formával<br />

is találkozhatunk pl.: Zemphtes és Zenthes.<br />

Augustus császár<br />

A tatárjárásról nem maradtak fent írásos emlékeink,<br />

de a környező vidékek történetéből tudhatjuk,<br />

hogy az Alföld nagy területei fosztották ki 1241-42-<br />

ben, a helyi lakosság jelenetős részét kiirtották.


10<br />

KÖZÉPKOR<br />

A kevés túlélő annak köszönhette életét, hogy még<br />

idejében elmenekült a Tisza és a Körösök mocsárvidékére.<br />

A tatárok betörésének ábrázolása Thuróczi János<br />

krónikájában (1488)<br />

A két település közötti böldi révnek nagy szerepe<br />

volt a középkori kereskedelemben, ugyanis itt haladt<br />

át a Tiszán az Aradot Budával összekötő országút.<br />

1526-ban a mohácsi síkon elvérzett a Magyar<br />

Királyság a hódító Török Birodalommal szemben.<br />

Az oszmánok 1541-től tartósan is megszállták Magyarország<br />

középső vidékét. <strong>Csongrád</strong> vármegye<br />

egész területével a Hódoltsághoz került és kezdetét<br />

vette a másfél évszázados török uralom. Ebben<br />

az időszakban az Alföld gyakran vált különböző<br />

hadseregek felvonulási területévé, a lakosság egy<br />

része emiatt elmenekült, másik része pedig igyekezett<br />

nagyobb népességű településekre menni.<br />

Mind <strong>Szentes</strong>, mind <strong>Csongrád</strong> alapvetően fontos<br />

kereskedővárosok voltak a török korban, bár gyakran<br />

prédálták őket a megszálló csapatok. Az élet<br />

nem volt könnyű, mert nemcsak a török követelte<br />

a magas adókat, de gyakran az egykori magyar földesúr<br />

katonái is megjelentek a környéken behajtani<br />

a jussukat. Ennél csak az volt még kellemetlenebb,<br />

mikor az erdélyi fejedelem katonái is megérkeztek<br />

úgyszintén adóztatási céllal.<br />

<strong>Szentes</strong>en a török korban heti vásárokat tartottak,<br />

valószínű főként görög kereskedők szervezték az<br />

áruforgalmat. Evilja Cselebi török utazó 1665-ben<br />

tett látogatást <strong>Csongrád</strong> városában és a helyi gazdasági<br />

életet virágzónak írta le. Kikötőjének forgalma<br />

vetekedett Szegedével. A legfőbb megélhetési<br />

források a gabonatermelés, a juhtenyésztés és<br />

a halászat voltak.<br />

Az évszázad végén kezdődtek meg a törökellenes<br />

felszabadító háborúk. Az 1684-ben megalakított<br />

Szent Liga tagjai elhatározták, hogy kiűzik az iszlám<br />

hitű törököket Európából. Meg is indultak a harcok,<br />

ám hamar világossá vált, hogy jó, ha Magyarország<br />

területét sikerül visszaszerezni. Ezek a háborúk<br />

újra rengeteg szenvedést hoztak a terület lakóira.<br />

A térséget 1686-ban hagyták el a törökök, de még<br />

hosszú ideig vissza-vissza portyáztak, utoljára<br />

1701-ben dúlták fel <strong>Csongrád</strong> városát. Az 1700-as<br />

évek elejére az Alföld egész térségei néptelenedtek<br />

el, a lakosság nagyrésze elpusztult, sokan az ország<br />

más vidékeire menekültek. Lambion császári tiszt<br />

ebben az időben készített térképet az Alsó-Tiszavidékről<br />

és a Tisza folyótól Gyula városáig nem talált<br />

emberi lakóhelyet. Szegedről megjegyezte: „falu,<br />

magyarok lakják.”<br />

A következő évtizedben sem tudott megindulni<br />

még a békés fejlődés, mert kitört a Rákóczi-féle szabadságharc.<br />

1703-ban a kuruc seregek megkísérelték<br />

a Duna-Tisza közének elfoglalását, ekkor került<br />

sor egy ütközetre <strong>Csongrád</strong> váránál. A csatában 140<br />

császári és 600 kuruc katona veszett oda.<br />

Petrák Ferenc krónikája így emlékezik ezekről<br />

az évekről: „A németségtől, vagy mint a magyarok<br />

nevezték, labancoktól egy ízben, a rácoktól<br />

két ízben kiraboltatván, fölégetetett a város (<strong>Szentes</strong>),<br />

s a fölégetett lakosságnak más menedéke nem<br />

volt, mint a város mellett elnyúló rétség.”<br />

Török előkelő és magyar vitéz


11<br />

KÖZÉPKOR<br />

A szabadságharc után békés évtizedek következtek,<br />

amire óriási szükség is volt, hiszen teljesen újjá<br />

kellett szervezni a Tisza folyó térségét. Az 1730-as<br />

évben <strong>Szentes</strong> város pecsétnyomóján megjelent<br />

a pálmafa szimbólum. Ez egészen egyedi Magyarországon.<br />

Valószínűleg azért választották a helyiek<br />

ezt a jelképet, mert a pálmafának is rendkívül nehéz<br />

körülmények és megpróbáltatások közepette<br />

kell életben maradnia, csakúgy, mint az alföldi embereknek.<br />

A környezet fejlesztésében nagy szerepe<br />

volt báró Harruckern Jánosnak, aki szolgálataiért<br />

jelentős birtokokat kapott <strong>Csongrád</strong> és Békés megyében.<br />

<strong>Szentes</strong> mezőváros is a tulajdonába került.<br />

Az új birtokos mindent megtett, hogy új lakosok<br />

jöjjenek a vidékre: ellátta őket élelmiszerekkel,<br />

megelőlegezte adójukat, elengedte földesúri tartozásaikat,<br />

megváltotta egyházi tizedüket. A városi<br />

lakosság szabadon gyakorolhatta református hitét,<br />

sőt 1730-tól a város vásártartási jogot is kapott az<br />

uralkodótól. 1773-ban már több, mint 7000 lakost<br />

írtak össze, a reformátusok jelentős túlsúlyban voltak<br />

a római katolikusokkal szemben.<br />

<strong>Csongrád</strong> városa a Károlyi család birtokába került,<br />

Károlyi Sándor 1741-ben adta át a települést<br />

Ferenc fiának. Uralmukat a jobbágyság terheinek<br />

egyre jelentősebb emelése jellemezte, ez odáig<br />

vezetett, hogy a városban szabályos zavargások<br />

törtek ki. Mária Terézia 1767-ben kiadott Urbáriuma<br />

maximalizálta a robot (ingyenmunka) mértékét.<br />

A rendelet szerint egy jobbágyot maximum évi<br />

104 nap gyalogos, vagy 52 nap igásrobotra lehetett<br />

kötelezni. (Az igásrobot azt jelentette, hogy a munkára<br />

magával vitte valamelyik állatát, döntően<br />

ökrét.) A földesurak nem különösebben örültek<br />

e fejleménynek, hiszen ezentúl nem tudták korlátlanul<br />

kihasználni jobbágyaik munkaerejét.<br />

JELENKOR<br />

Az 1848-as forradalomból a térség is jelentősen<br />

kivette a részét. Mivel az Alföld összefüggő magyar<br />

etnikumú terület volt, a szabadságharc vezetői az<br />

itteni emberekre építve kívánták megszervezni<br />

a honvédséget. Már tavasszal több, mint 2000 ember<br />

lépett be a Nemzetőrség állományába, rájuk<br />

igen nagy szükség is volt, mert a Bácska déli területén<br />

a szerbek a helyi magyar lakosság szabályos kiirtásába<br />

kezdtek. Kossuth toborzókörútjának egyik<br />

állomása volt <strong>Szentes</strong> városa 1848 október 1-2-án,<br />

ezután további ezrek álltak katonának. A helyi lakosok<br />

részt vettek a szabadságharc minden jelentősebb<br />

ütközetében. A bukás után, a megtorlások<br />

időszakában Boros Sámuel szentesi polgármestert<br />

előbb halálra, majd 4 év várfogságra ítélték és újra<br />

százak menekültek a nádasokba és mocsarakba az<br />

osztrák hatóságok elől.<br />

Az egész évszázadot meghatározta a Tisza folyó szabályozásának<br />

ügye. Az első terveket gróf Széchenyi<br />

István felkérésére Vásárhelyi Pál készítette el még a<br />

reformkorban. A munkálatok 1846-ban kezdődtek<br />

el, de a kitörő forradalom és az azt követő zavaros<br />

évtizedek folyamán csak igen akadozva haladtak. A<br />

mérnökök egy jelentősen lerövidített és nagyrészt<br />

hajózható folyót szerettek volna kialakítani. Ám<br />

a fő problémát az jelentette, hogy mivel megrövidítették<br />

a meder hosszát, így megnövelték a folyó<br />

munkavégző képességét. Hiszen amíg több száz<br />

kilométeren keresztül kanyargott, addig az árhullámok<br />

felesleges vize le tudott vezetődni a különböző<br />

fokokon és csatornákon. Ám a szabályozások miatt<br />

a víz felgyorsult, és egyre veszélyesebb árhullámok<br />

hömpölyögtek rajta minden évben. <strong>Szentes</strong><br />

és <strong>Csongrád</strong> városának rengeteg pénzébe került a<br />

19. század végén, mire biztonságossá tudták tenni<br />

a település közelében elhelyezkedő folyómedret.<br />

Zala György - Szántás


12<br />

JELENKOR<br />

A kiegyezés után nagy lendületet vesz az iparfejlesztés<br />

<strong>Szentes</strong>en. Többek között cukorgyár, kenyérgyár,<br />

szövőtelep és sok-sok gőzmalom létesül.<br />

Érdekesség, hogy a korszak egyik húzóágazata volt<br />

a malomipar. Mivel Magyarország talajadottságai<br />

kiválóak voltak, ezért kedvező eredménnyel lehetett<br />

búzát termelni. A lekaszált kalászokat helyben<br />

megőrölték és az így készült lisztet vasúton és vízi<br />

úton szállították a nagyvárosok felé. A magyar termelés<br />

világszínvonalú volt, még exportra is jutott<br />

bőven.<br />

Szót kell ejtenünk Csemegi Károlyról, aki<br />

<strong>Csongrád</strong> városában született 1826-ban.<br />

A korszak legkiválóbb jogtudósa volt, hozzá kötődik<br />

az első egységes magyar büntetőkönyv megszerkesztése<br />

1878-ban, amit a szakma sokáig Csemegi-kódexként<br />

emlegetett. (Egyes részei az 1960-as<br />

évekig hatályban voltak.)<br />

Az első világháború számos áldozatot követelt a két<br />

város lakosságától. <strong>Csongrád</strong>ról háromezer, <strong>Szentes</strong>ről<br />

közel tízezer főt mozgósítottak, közülük több,<br />

mint ezer személy halt hősi halált a Monarchia különböző<br />

frontjain.<br />

Az 1918-as összeomlást követte az őszirózsás<br />

forradalom, valamint a tanácsrendszer. Végül a<br />

megszálló román csapatok 1919 április 29-én bevonultak<br />

<strong>Szentes</strong>re és a még megmaradt értékeket<br />

felprédálták és Romániába menekítették. <strong>Csongrád</strong>ra<br />

csak később vonultak be a nyár folyamán.<br />

A szentesi polgármestertől idézünk 1922-ből:<br />

„1919. évi július hó 25-én a vörös áttörés, illetve<br />

a románok által történt vörösök visszaverése<br />

idején a reggeli órákban román katonák behatoltak<br />

a városháza épületébe és onnan kihurcolták Fazekas<br />

Sándor és neje hivatalszolgát, ezeknek Sándor<br />

nevű jogszigorló fiát és Lajos nevű kereskedő fiát,<br />

ugyanekkor kihurcolták a városháza épületéből<br />

Pólya Sándor udvarost, s mind az ötöt kikísérték az<br />

Oláh-féle téglagyár felé, s ott a gödrök közt agyonlőtték.”<br />

A két háború közt a két város a lehetőségekhez<br />

képest tovább fejlődött, de a trianoni trauma, az<br />

általános gazdasági helyzet, majd az 1929-es gazdasági<br />

világválság egyaránt nagyon beszűkítették<br />

a lehetőségeket. A harmincas években volt polgármester<br />

<strong>Csongrád</strong>on Piroska János, aki rengeteget<br />

fáradozott a város építésén-szépítésén. Az ő elgondolására<br />

ültették be a közterületeket platánfákkal,<br />

melyek mind a mai napig meghatározzák a település<br />

arculatát.<br />

1939-ben kitört az újabb világégés. Magyarországot<br />

1944-ig a nagyobb harcok elkerülték, viszont ebben<br />

az átkozott évben csőstül kaptuk fejünkre a bajt.<br />

1944 márciusában a német hadsereg elfoglalta<br />

Magyarországot, mert a szovjet Vörös Hadsereg<br />

már csak néhány száz kilométerre volt a Kárpátok<br />

koszorújától. Megkezdődött a magyar zsidók kálváriája.<br />

1910-ben <strong>Csongrád</strong>on 415-en vallották<br />

magukat izraelitának, ugyanekkor kicsivel több,<br />

mint 1000-en voltak a szentesi zsidó közösség<br />

tagjai. A két háború közötti időszakban nagyjából<br />

a zsidó közösség fele kikeresztelkedett és otthagyta<br />

eredeti hitét. Ám 1939-től a magyar hatóságok is<br />

faji alapon határozták meg, hogy ki a zsidó. Tehát<br />

hiába volt valaki mondjuk katolikus vallású, ha<br />

valamely szülője zsidó volt, akkor automatikusan<br />

zsidónak számított. A német bevonulás után a helyi<br />

zsidókat gettóba zárták, amely egy kijelölt kényszerlakhely<br />

volt, melyet csak engedéllyel lehetett<br />

elhagyni. A gettókból a zsidókat 1944 nyarán Szegedre<br />

szállították, ahonnét a vasúti szerelvények<br />

az auschwitz-birkenaui haláltáborba vitték tovább<br />

őket. Néhány nap alatt eltűnt <strong>Szentes</strong>ről és <strong>Csongrád</strong>ról<br />

egy évszázadok óta ott élő szerves kultúra.<br />

Csak nagyon kevesen élték túl a gázkamrákat és<br />

a hazatértek közül sokan a frissen megalakult Izraelbe<br />

távoztak a következő években.<br />

Auschwitz, Lengyelország


13<br />

1944 őszén megérkezett a térségbe a vörös hadsereg.<br />

Sokan elmenekültek a két városból, megbújni<br />

a környező tanyákra, szőlősökbe. A német és magyar<br />

katonák a hídnál várták az oroszokat, ám ők<br />

feljebb a mámai kompnál jöttek át. A révészt, aki<br />

segített áthozni őket öt fiával együtt a felesége<br />

szeme láttára lőtték agyon, a legkisebb gyerek csak<br />

azért élte túl a mészárlást, mert az anyja szoknyája<br />

alá bújt és nem vették észre. Hát így kezdődött és<br />

hasonlóan borzalmasan folytatódott az orosz megszállás.<br />

<strong>Szentes</strong>t október 8-án foglalták el, ugyanezen<br />

a napon robbantották fel a visszavonuló német<br />

csapatok a tiszai hidat. Az oroszok rekvirálásba<br />

kezdtek és szinte minden élelmiszert elkoboztak<br />

a lakosoktól, emellett tömegesen erőszakolták meg<br />

a lányokat, asszonyokat.<br />

Ahogy egy visszaemlékező is írja: „… nagyanyót<br />

is berángatták, bár már nem volt éppen fiatal.<br />

Azt hitte már nem fenyegeti ilyesmi, éppen ezért<br />

ő ment el a parancsra (valójában a nevelt lánya,<br />

vagyis a menye helyett) … Később hetven-nyolcvan<br />

évesen mesélte el szégyenlősen az unokájának: Egy<br />

idősebb katona vitt el. Nem bántott, nem volt durva<br />

legalább…” A második világháború véget ért, de<br />

a frontokon elesett katonákra még évtizedekig tilos<br />

volt hivatalos formában emlékezni.<br />

De az államhatalom kíméletlen harcba kezdett<br />

a tanyavilágban élőkkel szemben is. Velük az volt<br />

a fő probléma, hogy teljesen önellátóak voltak és<br />

nem függtek a kommunista rendszertől. Sokszor<br />

erőszakkal költöztették ki a lakosokat és helyezték<br />

el őket városi laksásokban. Sokan egy éven belül<br />

belehaltak a bánatukba.<br />

A terror mellett az ötvenes évek elején az életszínvonal<br />

is meredeken zuhanni kezdett. A nyomor és<br />

a féktelen, hazug propaganda végül 1956 őszén<br />

robbanáshoz vezetett. <strong>Szentes</strong>en az események<br />

október 25-én kezdődtek el. Tüntetéseket és felvonulásokat<br />

tartottak, ahol rendszerellenes bekiabálások<br />

voltak, a tömegből néhányan elkezdték<br />

szétverni a kommunista jelképeket. Másnap ledöntötték<br />

a szovjet emlékművet. Ugyan a helyi elöljáró<br />

tűzparancsot vezényelt a forradalmárokra, de katonái<br />

nem hajtották végre azt. Az üzemekben munkástanácsokat<br />

választottak és 28-án megválasztották<br />

a város forradalmi bizottságát. Elnöke Hering<br />

Béla lett. A szentesiek élelmiszer szállítmányokat<br />

indítottak a fővárosba. November 4-én a közelgő<br />

szovjet erők hírére a vezetők úgy döntöttek, hogy<br />

értelmetlen lenne a további fegyveres ellenállás és<br />

megadták magukat az oroszoknak.<br />

Az 1945-ös választáson <strong>Szentes</strong>en nagyon sikeresen<br />

szerepeltek a kommunisták, arányaiban országosan<br />

csak Csepelen kaptak több voksot. A lassan<br />

kibontakozó diktatúra 1949-től levetette álarcát.<br />

Megkezdődött a Rákosi-korszak, a szovjet mintára<br />

épülő nyílt, terrorisztikus egyeduralom. Az Alföld<br />

vidékén is megkezdődött a termelőszövetkezetek<br />

kiépítése és a kulákok üldözése. (A kulákok olyan<br />

gazdálkodók voltak, akik 25 holdnál nagyobb földön<br />

termeltek, vagy napszámosokat alkalmaztak.)<br />

Ahogy <strong>Csongrád</strong> megye hírhedt kommunista<br />

vezetője Komócsin Zoltán mondta: „A kulákságnak<br />

össze kell törni a gerincét, meg kell törni<br />

öntudatát, bátorságát… Ha a falun történik valamilyen<br />

provokáció, akkor a kulákságot be kell vinni<br />

a rendőrségre, összeverni, és a falunak is tudnia kell<br />

róla, hogy a kulákot elverték.”<br />

A Négy Nagy, balról jobbra a képen David Lloyd George,<br />

Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau,<br />

Thomas Woodrow Wilson


14<br />

JELENKOR<br />

<strong>Csongrád</strong>on is zajlottak forradalmi események.<br />

A hazaérkező egyetemisták tájékoztatták a helyieket<br />

a pesti eseményekről. Felvonulást szerveztek,<br />

amin gimnazisták, szakiskolások, munkások egyaránt<br />

részt vettek. A Kossuth szobornál egy fiatal diák<br />

elszavalta a Nemzeti Dalt, majd a tömeg elénekelte<br />

a Szózatot. (Ekkor már nagyjából 7 éve gyakorlatilag<br />

tilos volt nyilvánosan elszavalni.) Este a tüntetők<br />

betörtek a Begyűjtési Hivatal irodájába és a nyílt<br />

utcán égették el az iratokat, sokan párttagkönyvüket<br />

is a tűzbe dobták. A tüntetők egy csoportja<br />

ledöntötte Zója Kozmogyemjanszkaja szobrát, ő<br />

egy orosz partizánlány volt, akit a német katonák<br />

kivégeztek a második világháború során. A ledöntött<br />

szobrot a Tiszába dobták, helyére a kommunisták<br />

által megrongált és eltüntetett Turul szobrot<br />

helyezték. Október 27-én újabb nagygyűlést tartottak<br />

a városháza előtti téren, miközben a szónokok<br />

mondták beszédeiket, egy harci repülőgép jelent<br />

meg a város felett és tüzet nyitott a tömegre. Mivel<br />

nem tudott kellőképpen ráfordulni a célra, ezért<br />

csak a gimnázium tetejét és felső ablakait tudta<br />

eltalálni. Ezután a gép kigyulladt és a pilóta katapultált,<br />

de nem élte túl a zuhanást. Két igazolványt<br />

találtak nála: egy magyar és egy orosz nyelvűt.<br />

A véletlennek vagy a gondviselésnek köszönhetően<br />

végül a tüntetők közül senki nem sérült meg. (Nem<br />

voltak ilyen szerencsések a Tiszakécskeiek, mert<br />

ott egy másik vadászrepülő géppuskája 17 embert<br />

ölt meg.)<br />

A forradalom napjaiban a <strong>Csongrád</strong>iak nagyon emberségesen<br />

viselkedtek a kommunista rend képviselőivel<br />

szemben. Csak egy személyt vertek el igen<br />

alaposan, főként a városi asszonyok: a végrehajtót.<br />

Ő volt az állandó résztvevője a begyűjtéseknek<br />

(a köznyelv csak padlássöprésnek nevezte, lényegében<br />

a parasztember majd minden élelmiszerét<br />

erőszakkal elkobozta az állam), ráadásul szexuálisan<br />

zaklatta a szerencsétlen áldozatokat. Állítólag<br />

a verés után egy szál gatyában menekült a szentesi<br />

pártbizottságra. Sajnos az öröm pillanatai nem<br />

bizonyultak tartósnak, mert a szovjet hadsereg<br />

egységei november első napjaiban bevonultak<br />

<strong>Csongrád</strong>ra is. A tüntetők itt sem fejtettek ki fegyveres<br />

ellenállást, állítólag néhányan felidézték, hogy<br />

1849-ben Haynau azért gyújtatta fel <strong>Csongrád</strong>ot,<br />

mert néhány osztrák katonát agyonvertek a helyi<br />

parasztok.<br />

1957 januárjában megkezdődött a megtorlás,<br />

a karhatalmista egységek végigverték a vidéket. Ezt<br />

később letartóztatások, kínvallatások és börtönbüntetések<br />

kísérték. A Kádár-korszakban befejezték<br />

a szövetkezetek kialakítását, majd a hatvanas<br />

évektől egyre több lakos a háztáji gazdaságban találta<br />

meg a boldogulás útját. Az alapvetően sikeres<br />

mezőgazdasági termelés miatt lassú konszolidáció<br />

indult meg a térségben. Az iparosítás lendülete is<br />

kisebb volt, mint az ország egyéb térségeiben, de<br />

a hagyományos paraszti társadalom itt is felbomlott<br />

a rendszerváltoztatás éveiben már csak a lakosság<br />

17%-a élt földművelésből.<br />

A 12 pont nyomtatott példánya<br />

A kilencvenes évek gazdasági sokkja nagyon megviselte<br />

<strong>Csongrád</strong> megyét is, hiszen a termelőszövetkezetek<br />

és a felvevőpiacok megszűntek és ez<br />

párhuzamosan zajlott a szocialista ipar felszámolásával.<br />

A munkanélküliség az egekbe szökött, majd<br />

az évtized közepére lassan csökkeni kezdett.


15<br />

CSONGRÁD, SZENTES MÚLTJA KÉPEKBEN<br />

1936 <strong>Csongrád</strong> - Kossuth tér 1., Állami Polgári Fiúiskola<br />

(ma Batsányi János Gimnázium)<br />

1949 <strong>Szentes</strong> - Repülőtér, Bücker Bü 131 Jungmann<br />

repülőgép, magyar neve Csíz<br />

1970 <strong>Csongrád</strong><br />

1930 <strong>Szentes</strong> - Kerékgyártó Kálmán<br />

Kerékpárkölcsönzője<br />

1968 <strong>Csongrád</strong> - Kossuth tér, Uránia (Szabadság) mozi<br />

1900 <strong>Szentes</strong> - Kossuth tér, Vármegyeháza<br />

és előtte az artézi-kút


16<br />

LÁTNIVALÓK<br />

HELYI JELENTŐSÉGŰ LÁTNIVALÓK<br />

Belsőváros<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Gyökér utca, Öregvár utca és környezetük<br />

<strong>Csongrád</strong>i halászházak 6640 <strong>Csongrád</strong>, <strong>Csongrád</strong>, Gyökér u. 1., 17., 19.; Öregvár u. 34.,37.,<br />

39., 45., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 57./B, 58., 60.; Ék u. 1., 18. -<br />

<strong>Csongrád</strong> K-i részén, a régi Belsővárosban, Belvárosban<br />

Ellés-parti monostor<br />

<strong>Csongrád</strong>tól ÉNY-ra, a Tisza túloldalán, a pontonhídtól<br />

kb. 3 kilométerre<br />

Fahíd<br />

<strong>Csongrád</strong> és Csépa között szeli át a Tiszát<br />

Körös-torok<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Körös-torok<br />

Szent Rókus-templom<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Szent Rókus tér<br />

Csallány Gábor Kiállítóhely 6600 <strong>Szentes</strong>, Széchenyi liget 1.<br />

Ecseri Templomrom<br />

<strong>Szentes</strong>ről Szarvasra vezető út mentén, a szántóföld közepén<br />

Fafaragó gyűjtemény 6600 <strong>Szentes</strong>, Udvardi László u. 17.<br />

Fridrich Fényírda 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth u. 6.<br />

Ké(s)z csodák 6600 <strong>Szentes</strong>, Daru u. 5.<br />

Koszta József Múzeum 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 1.<br />

Levéltár 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 1.<br />

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 1.<br />

Művészetek Háza 6600 <strong>Szentes</strong>, Petőfi u. 4.<br />

Olimpiai tölgy<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Petőfi utca és Szent Imre herceg utca sarok<br />

Péter Pál Polgárház 6600 <strong>Szentes</strong>, Petőfi utca 9.<br />

Postatörténeti Emlékszoba<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth u. 3. (Posta épület)<br />

Református nagytemplom 6600 <strong>Szentes</strong>, Kiss Bálint u. 2<br />

Shinto-kapu 6600, <strong>Szentes</strong>, Jövendő u. 1.<br />

Szent Anna római katolikus nagytemplom 6600 <strong>Szentes</strong>, Erzsébet tér 2.<br />

Tapintható térkép<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér (térplasztika)<br />

Tokácsli Galéria<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 5. I. em.<br />

Tűzoltótörténeti Kiállítás 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth u. 47.<br />

Vasúttörténeti Emlékhely 6600 <strong>Szentes</strong>, Korsós sor 51.<br />

Zsinagóga (Városi Könyvtár) 6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth u. 33-35.


17<br />

BELSŐVÁROS<br />

A Belsőváros (vagy Belváros) <strong>Csongrád</strong> egykori központi<br />

részén fekszik, a Tisza partja mentén. A teljes<br />

városrész gyakorlatilag élő múzeumként funkcionál,<br />

mivel házainak többsége műemléki védettségű, ennélfogva<br />

szépen felújított és gondosan karbantartott.<br />

Nevével ellentétben a mai város szélén található,<br />

a Hármas-Körös és a Tisza összefolyásánál. Lakói<br />

eredetileg helyi hajósok, hajóácsok, halászok, kisparasztok<br />

és kubikosok voltak; többségük jelenleg vendégházként<br />

funkcionál.<br />

A Belsőváros, ahogy neve is mutatja, <strong>Csongrád</strong> ősi<br />

magja, a település első központja. A bonyolult, zegzugos,<br />

tekervényes útrendszer máig fennmaradt és éles<br />

kontrasztot mutat az újabb, tervezőasztalon mértani<br />

rendszerben született városrészekhez képest.<br />

Az Alföld egyetlen település méretű műemléki együttese.<br />

Az itteni utcanevek, mint Öregvár utca, illetve<br />

a Vár köz vélhetően a már régen elpusztult <strong>Csongrád</strong>i<br />

várra utalnak, így valószínűsíthető, hogy a település<br />

akörül alakult ki. A Belsővárosban álló házak<br />

a 18.–19. századból valók, de valószínűleg egy sokkal<br />

régebbi építkezési gyakorlatot követnek. A gyakori<br />

környékbeli csatározások miatt a jobb védhetőség<br />

érdekében a házaknak eredetileg nem volt utcára néző<br />

ablakuk. A ma harminchét műemléki védettségű házzal<br />

rendelkező városrész a Körös-torok mellett alakult ki,<br />

a közeli Tisza-ártéri üdülő- és strandterülettel együtt az<br />

idők során jelentős idegenforgalmi bázissá fejlődött.<br />

Fotó: Wikipedia - Balla Béla - Gyökér utca 6.<br />

Belváros, Halászház homlokzat<br />

A védett házak többsége állóhézagos deszkaoromzatú,<br />

melynek díszét a vízvezető deszka és tartójának<br />

csipkézett széle, a kis világító ablak formája, valamint<br />

a fölé rakott ciráda adta.<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Gyökér utca, Öregvár utca és<br />

környezetük<br />

CSONGRÁDI<br />

HALÁSZHÁZAK<br />

A <strong>Csongrád</strong>i Halászházak ablakából szép kilátás<br />

nyílik a Holt-Tisza partján lévő fákra. Az Alföldön<br />

egyedülálló a 37 házból álló népi műemlékegyüttes.<br />

A házak alapjai néhol 200-300 évesek is lehetnek.<br />

Kiemeljük a Gyökér u. 1. szám alatti múzeumházat,<br />

melyben megtalálhatóak a korabeli halász- illetve<br />

kubikosház berendezése, használati tárgyai. Vannak<br />

házak, melyekben bemutatásra kerülnek a hagyományos<br />

foglalkozások, kézművességek (fazekasság,<br />

kosárfonás, horgolás, tojásfestés, halászat, kovács).<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, <strong>Csongrád</strong>, Gyökér u. 1., 17., 19.;<br />

Öregvár u. 34.,37., 39., 45., 49., 50., 51., 52., 53., 55.,<br />

57./B, 58., 60.; Ék u. 1., 18. - <strong>Csongrád</strong> K-i részén,<br />

a régi Belsővárosban, Belvárosban


18<br />

ELLÉS-PARTI<br />

MONOSTOR<br />

Neve a latin Achilleus (Illés) névből ered. Feltehetőleg<br />

birtokosáról nevezték el. Ellős-, vagy Ellésmonostor<br />

nevét 1306-ban említette először oklevél. 1306-1326<br />

között a Bár-Kalán nemzetséghez tartozó Szeri Pósák<br />

birtoka volt.<br />

A középkori bencés szerzetesek által lakott háromhajós<br />

román stílusban épült monostor és a hozzá<br />

csatlakozó kolostorépület <strong>Csongrád</strong> közelében, a Tisza<br />

árterének egy kiemelkedő dombján épült, északi<br />

oldalához csatlakozó kis sekrestyével. A monostor<br />

épülete a tatárjárás alatt ugyan erősen megrongálódott,<br />

de később, a 13. század közepén újjáépítették.<br />

Ekkor a nyugati zárófalhoz két tornyot is építettek, az<br />

elpusztult sekrestye helyére pedig nagyobb méretű<br />

kápolnát emeltek. Ugyanekkor épült fel a kolostorszárny<br />

is, melynek udvarán egykor kút is állt, és kiszolgáló<br />

épülettként magtárak, konyha, műhelyek is<br />

tartoztak hozzá. A monostor szolgálónépei számára<br />

külön temetőkápolnát is építettek, majd a 15. században<br />

az épületeket mély árokkal is körülvették.<br />

A háromhajós bazilika belsejét márvány borította és<br />

kőfaragványok díszítették.<br />

SZENT RÓKUS-<br />

TEMPLOM<br />

A város négy katolikus temploma közül ez a legkorábbi<br />

építésű. 18. századi faoltárai, szobrai ritka<br />

művészettörténeti értéket képviselnek. A templom<br />

1722-ben épült, egy török mecset alapjain. Eredetileg<br />

barokk stílusó de a többszöri átépítés után klasszicizáló<br />

elemekkel gazdagodott.<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Szent Rókus tér<br />

A török hódoltság idején a hely egyházi jelentősége<br />

megszűnt, a lakatlanul maradt épületek tégláit és<br />

köveit a környék lakói építkezéseikhez használták fel,<br />

mára csak a monostor alapfalai maradtak meg.<br />

<strong>Csongrád</strong>tól ÉNY-ra, a Tisza túloldalán, a pontonhídtól<br />

kb. 3 kilométerre<br />

Fotó: sulinet.hu - Ellés monostor<br />

Fotó: Wikipedia - Balla Béla - Szent Rókus-templom


Fotó: Wikipedia - Kaboldy - Volt megyeháza 19<br />

ECSERI<br />

TEMPLOMROM<br />

A mai Ecser határrészen a török idők előtt falu állt, tulajdonosa<br />

a Dömösi Prépostság volt. Templomának<br />

romjai ma is fellelhetők a <strong>Szentes</strong>ről Szarvasra vezető<br />

mellékút kajánújfalui szakaszánál, az északi oldalon<br />

egy szántóföldön, a Veker csatornához közel. A templom<br />

közvetlenül az esztergomi érsekhez tartozott,<br />

a lelki gondozást ferencesek látták el. A templomról<br />

Gyalus László építész készített felmérési rajzot 1898-<br />

ban. Az ablakai román koriak, a szentély a nyolcszög<br />

három oldalával zárul, egyetlen támpillérrel ami<br />

utólagos hozzátoldás. 1733-ban még álltak a torony<br />

romjai, ma már nem látható. A falazási technika is<br />

román korra vall, de feltételezhető bővítés is (terméskő<br />

és tégla felhasználásával készült). Építése a 13.<br />

század második felére tehető. A romokat 1961-62-<br />

ben tárták föl.<br />

<strong>Szentes</strong>ről Szarvasra vezető út mentén, a szántóföld<br />

közepén<br />

Fotó: Wikipedia - Várkonyi Tibor - Ecseri Templomrom<br />

MEGYEHÁZA<br />

KONFERENCIA ÉS<br />

KULTURÁLIS KÖZPONT<br />

A város főterén áll az 1883-ban épült neoreneszánsz<br />

stílusú volt megyeháza, ami őrzi <strong>Szentes</strong> 1883 és<br />

1950 közötti megyeszékhelyi rangjának emlékét. Az<br />

épületet Makay Endre tervezte. Építése már 1881-<br />

ben elkezdődött, de a kivitelező vállalkozó rossz<br />

minőségű anyagokat használt, emiatt statikai hibák<br />

keletkeztek, így egy éven keresztül állt az építkezés.<br />

Az első ünnepélyes megyegyűlést 1883 december<br />

10-én tartották. A megyeháza homlokzati nagy ablakainál<br />

6 nőalak-szobor található, amelyek különböző<br />

mesterségeket ábrázolnak: mezőgazdaság, háziipar,<br />

hajózás, vadászat, kereskedelem, halászat. A homlokzat<br />

fala eredetileg csupasz téglákból állt volna,<br />

végül be kellett vakolni a téglák eltérő színe miatt.<br />

Hódmezővásárhely 1950-es megyeszékhellyé emelése<br />

után az épületben a <strong>Szentes</strong> Járási Tanács és<br />

a járási földhivatal kapott helyet, valamint itt maradt<br />

a megyei levéltár is. A járási rendszer 1984-es megszűnése<br />

után egyéb irodák kaptak benne helyet, de<br />

a '90-es évekre csak a levéltár maradt dacolva az<br />

épület addigra jelentősen leromlott állapotával.<br />

A teljes felújításra 2004–2005-ben került sor, az ünnepélyes<br />

átadás 2006 januárjában történt. Az épületben<br />

található a Koszta József Múzeum, üzemel konferenciaközpontként<br />

valamint alkalmas bálok és egyéb<br />

közösségi rendezvények rendezésére is.<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 1.<br />

Fotó: Wikipedia - Civertan


20<br />

REFORMÁTUS<br />

NAGYTEMPLOM<br />

1746-ban a reformátusokat Mária Terézia kötelezte<br />

az egykor katolikus templom visszaadására, engedélyezve<br />

azonban új és megfelelő méretű templom<br />

építését. Ez tégla alapon vályog falakkal 1747 decemberére<br />

készült el, de 1760-ban leégett. 1761-<br />

ben - már teljesen tégla falakkal - új épület került<br />

a korábbi alapra, ami elé később torony is épült. Amikor<br />

ez a templom már kicsinek bizonyult, a toronyhoz<br />

igazodva a régi épület köré felépült a ma is álló<br />

templom. Tornyán a Mária Teréziát és fiát II. Józsefet<br />

dicsőítő, 1774-ben felhelyezett ellipszis alakú, vörösmészkő<br />

tábla ma is megvan.<br />

Kiss Bálint református lelkész közreműködésével<br />

Fischer Ágoston kecskeméti építészt bízták meg<br />

a tervek elkészítésével. A végleges formáját elnyert<br />

építmény a legnagyobb magyarországi templomok<br />

sorába tartozik. A 40 métert meghaladó torony klaszszicista,<br />

az épület többi része késő barokk (copf)<br />

stílusjegyeket hordoz. A főbejárat kőkeretes, szemöldökíves<br />

kiképzésű, a torony legömbölyített sarkainál<br />

szintekre tagolt pilaszterek futnak. Kosáríves<br />

oromzata fölött vas korláttal védett körüljáró látható.<br />

A torony magasított, rézből készült, bordázott félgömb<br />

kupolával van fedve.<br />

Az északi homlokzaton a falpillérek között szegmentíves<br />

ablakok láthatók. A déli homlokzatot 1891-ben<br />

támpillér sorral erősítették meg. A templom nyugati<br />

vége egyenes záródású, sarkai lekerekítettek.<br />

A 48 x 24 méteres belső térben kialakított emeletes<br />

karzat aszimmetrikus, a hajó északi oldalán és a két<br />

rövid végén állnak. A karzat mellvédjén copf füzérdíszítés<br />

látható. A szószék késő copf stílusú, politúrozott<br />

felülettel, aranyozott szegélyekkel, kékesszürke<br />

márványozott oszloptesttel és vázadísszel készült<br />

alkotás. A ma is üzemelő orgona Angster József és<br />

fia, pécsi mesterek munkája. A templom felszereléséhez<br />

18. századi iparművészeti tárgyak is tartoznak:<br />

ónlámpák, ónkannák, úrasztali pohár.<br />

Az utóbbi évtizedekben az épület állaga sokat<br />

romlott, teljes felújítása 2008-ban befejeződött.<br />

A munkálatok részeként sikerült megállapítani a korábbi<br />

építési fázisok sorrendjét, és írott forrásainkban<br />

nem említett adatokhoz jutottunk.<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kiss Bálint u. 2.<br />

KOSZTA JÓZSEF<br />

MÚZEUM<br />

Fotó Wikimedia - Papp László Gyula -<br />

Református nagytemplom<br />

A város fő múzeuma, a Koszta József Múzeum 2006<br />

óta a volt Megyeháza épületében működik, azonban<br />

megalakulása és működése a Széchenyi-Ligetben<br />

található neoklasszikus jellegű épülethez kötődik.<br />

Az épületet 1913-ban vette birtokába a <strong>Csongrád</strong><br />

Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, amely<br />

1897-ben alakult meg. Csallány Gábor (1871-1945)<br />

rakta le a múzeumi gyűjtemény alapjait az általa feltárt<br />

szarmata, gepida, avar sírleletekben gazdag gyűjteményével.<br />

A múzeum állandó kiállítást tart Koszta<br />

József szentesi festő műveiből.<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 1.


A felújított zsinagóga 21<br />

ZSINAGÓGA<br />

(VÁROSI KÖNYVTÁR)<br />

A szentesi zsinagóga 1868-1872 között épült romantikus<br />

stílusban, Knábe Ignác budai építőmester tervei<br />

alapján. Felújították 1997-1998-ban Terney László<br />

építészmérnök tervei alapján. Jelenleg városi könyvtárként<br />

működteti <strong>Szentes</strong> város önkormányzata.<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth u. 33-35.


22<br />

TÉRKÉPEK<br />

<strong>Csongrád</strong><br />

<strong>Szentes</strong>


23<br />

JÁSZ-NAGYKUN-<br />

SZOLNOK MEGYE<br />

Tisza<br />

CSONGRÁD MEGYE<br />

BÉKÉS MEGYE<br />

CSONGRÁD MEGYE<br />

BOKROS<br />

MAGYARTÉS<br />

Nagyt∏ke<br />

BELSŐ-ECSER<br />

K∏rös<br />

45<br />

KAJÁNFALU<br />

4,2 km<br />

BÁCS-KISKUNMEGYE<br />

Fény-Lik<br />

CSONGRÁDMEGYE<br />

451<br />

CSONGRÁD<br />

Fábiánsebestyén<br />

Eperjes<br />

Gátér<br />

Felgy∏<br />

NAGYHEGY<br />

KERTVÁROS<br />

KISÉR<br />

SZENTES<br />

Pálmonostora<br />

5<br />

Tömörkény<br />

Csaj-tó<br />

Csanytelek<br />

Tisza<br />

Kurca<br />

Szegvár<br />

45<br />

LAPISTÓ<br />

Derekegyház<br />

Nagyágocs<br />

Árpádhalom<br />

Pusztaszer<br />

Baks<br />

Mindszent<br />

Tompahát<br />

CSONGRÁD ÉS SZENTES KÖRNYÉKE<br />

CSONGRÁD, SZENTES KÖRNYÉK TELEPÜLÉSJEGYZÉKE:<br />

Árpádhalom<br />

Baks<br />

Belső-Ecser<br />

Bokros<br />

Csanytelek<br />

<strong>Csongrád</strong><br />

Derekegyház<br />

Eperjes<br />

Fábiánsebestyén<br />

Felgyő<br />

Kajánfalu<br />

Kertváros<br />

Kisér<br />

Lapistó<br />

Magyartés<br />

Mindszent<br />

Nagyágocs<br />

Nagyhegy<br />

Nagytőke<br />

Pusztaszer<br />

Szegvár<br />

<strong>Szentes</strong><br />

Tompahát<br />

Tömörkény<br />

JELZÉSEK A TÉRKÉPEKEN:<br />

Kerékpárút<br />

Szobor/emlékmű<br />

Óvoda<br />

Polgármesteri<br />

hivatal<br />

Buszpályaudvar<br />

Múzeum<br />

Általános Iskola<br />

Kórház<br />

Vonatállomás<br />

Könyvtár<br />

Sportpálya<br />

Orvosi rendelő<br />

Benzinkút<br />

Posta<br />

Templom<br />

Gyógyszertár


24<br />

CSONGRÁD UTCANÉVJEGYZÉKE:<br />

Ady Endre u. 27/G2-3<br />

Akácfa u. 28/J4<br />

Alma u. 27/G2<br />

Aradi u. 27/G4<br />

Arany János u. 27/G2-3<br />

Árpád u. 27/GH4<br />

Árpád vezér útja 26/C4<br />

Árvíz u. 27/G3<br />

Attila u. 27/F2-G1<br />

Bajza József u. 27/G5<br />

Barátság u. 27/H2-3<br />

Baross Gábor rakpart 28/K3-L2<br />

Bartók Béla u. 26/F2-3<br />

Báthori István u. 27/F2<br />

Batsányi János u. 27/F2<br />

Batthyány u. 27/F2<br />

Bem József u. 26/F3<br />

Bercsényi Miklós u. 27/G1-2<br />

Berzsenyi Dániel u. 27/G4<br />

Bethlen Gábor u. 26/EF2,<br />

27/FG2<br />

Bihari János u. 27/G4<br />

Bocskay István u. 27/G2<br />

Bokros u. 26/C4-D5<br />

Bolyai János u. 26/E1<br />

Bökény sor 27/H3<br />

Bökényalj u. 28/J3-K2<br />

Budai Nagy Antal u. 26/E1-F2<br />

Búzavirág u. 28/K4<br />

Csaba királyfi u. 26/E1<br />

Csáki György u. 27/F2-3<br />

Csemegi Károly u. 27/H2-3<br />

Csengeri u. 26/F2<br />

Csokonai u. 27/H4-5<br />

Dália u. 28/K4<br />

Damjanich u. 26/E3-F2<br />

Dankó Pista u. 27/GH4<br />

Darányi Ignác u. 27/G2<br />

Deák Ferenc u. 27/GH4<br />

Délibáb u. 26/C4-D5<br />

Dembinszky u. 26/F1-2<br />

Dob u. 27/G3<br />

Dobó István u. 27/F2<br />

Dohány sor (Doh. s.) 27/H4<br />

Dózsa György tér 27/H3<br />

Dugonics u. 27/H4-5<br />

Egyetértés u. 27/F2<br />

Ék köz 28/K2-3<br />

Ék u. 28/K3<br />

Eötvös u. 26/F2<br />

Erdélyi János u. 27/G4<br />

Erkel Ferenc u. 27/H3<br />

Erzsébet u. 27/GH3<br />

Fekete János u. 27/G2-3<br />

Fohász u. 27/G2<br />

Fő u. 27/GH3<br />

Fövenyi u. 27/H2-3<br />

Galamb u. 28/J3<br />

Gárdonyi Géza u. 26/F1-2<br />

Gát u. 28/K3<br />

Géza u. 27/F1-2<br />

Görgey Artúr u. 26/F2<br />

Gőzhajó u. 27/GH2<br />

Gróf Andrássy Gyula u. 27/HJ3<br />

Gróf Apponyi Albert u. 27/HJ3<br />

Gyík u. 28/JK3<br />

Gyójai u. 26/C5<br />

Gyóni Géza u. 27/H3-4<br />

Gyökér u. 28/K3<br />

Gyöngyösi u. (Gy. u.) 27/F3<br />

Gyöngyvirág u. 28/J4-K3<br />

Gyulai Pál u. 27/G5<br />

Hajnalka u. 28/K4<br />

Halpiac u. 28/J3<br />

Hámán Kató u. 26/C4<br />

Hársfa u. 27/HJ3<br />

Hegyi Antal u. 27/HJ4<br />

Hild sétány 27/H3<br />

Hoch János u. 26/F2<br />

Hold u. 27/F3<br />

Hortenzia u. 28/K3<br />

Hosszú u. 26/EF2<br />

Hóvirág u. 26/C4-D5<br />

Hunyadi tér 27/H3<br />

Ibolya u. 28/J4<br />

Ifjúság tér 27/H3<br />

Iskola köz 28/J3<br />

Iskola u. 27/H3<br />

István u. 27/F2<br />

Jácint u. 28/K3-4<br />

Jegenye u. 27/G2-3<br />

Jókai Mór u. 27/H2-3<br />

Jósika Miklós u. 27/F3<br />

József Attila u. 27/H3<br />

József u. 27/F2<br />

Justh Gyula u. 27/HJ3<br />

Karinthy Frigyes u. 26/E1<br />

Kassai u. 27/G4<br />

Katona József u. 27/F3<br />

Kazinczy Ferenc u. 26/F2<br />

Kemény Zsigmond u. 26/EF3<br />

Kenderföldek utcája 27/F1-2<br />

Kerek árok 28/J3<br />

Kereszt tér 27/GH2<br />

Kereszt u. 27/G3-H4<br />

Kert u. 26/E2<br />

Kertész u. (K. u.) 28/J3<br />

Kétágú u. 27/H3<br />

Kéttemető u. 27/F4-G3<br />

Kígyó u. 28/K3<br />

Kinizsi Pál u. 26/F1-2<br />

Kis u. 28/J3<br />

Kis-Tisza u. 27/H3-4<br />

Kisfaludy u. 27/GH5<br />

Klapka György u. 26/F2-3<br />

Klauzál u. 26/E2-3<br />

Kodály sor 27/H3<br />

Kolozsvári u. 27/GH4<br />

Kossuth Lajos tér 27/H3<br />

Kölcsey Ferenc u. 26/E2-F1<br />

Könyök u. 28/J3<br />

Körtöltés u. 26/F3<br />

Levendula u. 28/K4<br />

Liliom u. 27/H2<br />

Losonci u. 27/G4<br />

Madách Imre u. 26/F3<br />

Martinovics Ignác u. (Mart. I. u).<br />

26/F2<br />

Mátyás király u. 26/F2<br />

Mikes Kelemen u. 26/F3<br />

Mikszáth Kálmán u. 26/F1-2<br />

Móra Ferenc rakpart 27/G1-2<br />

Móricz Zsigmond u. 26/F1-2<br />

Munkácsy Mihály u. 27/FG2<br />

Muskátli u. 28/J3-4<br />

Nádor u. 27/F3<br />

Nagymező u. 26/EF2<br />

Nap u. 27/F3<br />

Nárcisz u. 28/J3-4<br />

Nefelejcs u. 28/J3-4<br />

Nyíl u. 26/EF2<br />

Nyílt u. 27/H2<br />

Ordódy rakpart 27/HJ3<br />

Orgona u. 28/J3<br />

Öregvár u. 28/JK3<br />

Összetartás u. 27/F2<br />

Pacsirta u. 27/G3-H2<br />

Pajtás u. 26/C4-5<br />

Pálffy u. 28/JK3<br />

Part u. 27/H2<br />

Pázmány Péter u. 26/E2<br />

Perczel Mór u. 27/F2<br />

Petneházi u. 26/F2<br />

Petőfi Sándor u. 27/G3-4<br />

Pipacs u. 28/K4<br />

Piroska János tér 27/G2<br />

Pontonhíd 27/H2<br />

Pozsonyi u. 27/G4<br />

Radnóti Miklós u. 27/G5<br />

Raisio u. 28/J3<br />

Rákóczi Ferenc u. 27/GH4<br />

Réti János u. 28/J3<br />

Rigó Sándor u. 27/G4<br />

Rozmaring u. 28/K4<br />

Rózsa Ferenc u. 27/G2<br />

Rózsa u. 28/J3-4<br />

Segesvári u. 27/G4<br />

Síp u. 27/G3<br />

Sport u. 27/H4<br />

Sugár u. 27/G2-3<br />

Szántó Kovács János u. 26/F2<br />

Széchenyi István u. 26/EF2,<br />

27/F2-3<br />

Széchy Mária u. 26/F2<br />

Szegedi út 27/G5-H4<br />

Szegfű u. 28/J4<br />

Szemere Bertalan u. 26/E2<br />

Szent György u. 27/H3<br />

Szent Imre u. 27/G2-3<br />

Szent János tér 28/J3<br />

Szent Rókus tér 28/J3<br />

<strong>Szentes</strong>i út 27/H4-5<br />

Szentháromság tér 27/H3<br />

Szép u. 27/G2-3<br />

Szigligeti Ede u. (Szigl. E. u.)<br />

26/F3<br />

Szív u. 27/G4<br />

Szőlőhegyi u. 27/FG2<br />

Szűk u. 28/J3<br />

Táncsics Mihály u. 27/H2-3<br />

Tavasz u. 27/HJ3<br />

Temesvári u. 27/G4<br />

Templom u. 27/H3<br />

Thököly Imre u. 27/G2<br />

Tinódi Sebestyén u. 27/F2-3<br />

Tisza-oldali út 27/FG1<br />

Tiszavirág u. 26/C4<br />

Tompa Mihály u. 26/F2<br />

Tópart u. 26/F3<br />

Töltés u. 28/L2<br />

Tömörkény István u. 27/F2<br />

Tulipán u. 28/J3<br />

Új u. 27/G2-3<br />

Úttörő u. 26/C5<br />

Uzsoki u. 26/E3-F2<br />

Vadnai u. 27/G4<br />

Vár u. 28/K3<br />

Vas Gereben u. 27/G5<br />

Vasút tér 27/F3<br />

Vasút u. 27/G3-4<br />

Vasvári Pál u. 26/F1-2<br />

Vasvirág u. 28/JK4<br />

Vég u. 27/G3<br />

Villám u. 27/GH2<br />

Viola u. 28/J4<br />

Virág Benedek u. (V. B. u.)<br />

27/F3<br />

Vörösmarty Mihály u. 26/EF3<br />

Wesselényi Miklós u. 26/F2<br />

Zöldfa u. 26/F3<br />

Zöldkert u. 27/H3<br />

Zrínyi u. 27/GH4<br />

Zsilip u. 27/G2<br />

Zsinór u. 27/G2-3


25<br />

SZENTES UTCANÉVJEGYZÉKE:<br />

Áchim András u. 32/C11<br />

Ady Endre u. 29/C9-10<br />

Akácfa u. 32/D12<br />

Alkony u. 29/B9-10<br />

Alkotmány u. 33/DE11<br />

Apponyi tér 30/D10<br />

Arany János u. 29/CD10<br />

Árpád u. 32/C11-D12<br />

Árvíz u. 29/AB6<br />

Attila út 33/DE10<br />

Aulich Lajos u. 29/C8<br />

Babos u. 29/C8-9<br />

Bacsó Béla u. 32/D11<br />

Balcsy-Zsilinszky Endre u.<br />

30/DE9<br />

Bálint u. 29/CD9<br />

Balogh János u. 29/B9-C10<br />

Bárány köz 32/D12-13<br />

Baross u. 30/E10<br />

Bartók Béla u. 29/B8<br />

Báthory u. 32/D12<br />

Batthyány u. 29/CD9<br />

Béke u. 33/D12-E11<br />

Béládi u. 29/D10<br />

Bem József u. 32/BC11<br />

Bercsényi u. 29/C8-D9,<br />

30/D9-E10<br />

Bihari sor 32/D12<br />

Bocskai u. 29/D10<br />

Boros Sámuel u. 29/C8-9<br />

Borza u. 29/C9<br />

Budai Nagy Antal u. 32/D10-11<br />

Burián Lajos u. 29/C9<br />

Cédrus u. 29/D7<br />

Céhház u. 29/C10<br />

Csaba u. 33/D12<br />

Csallány Gábor part 32/C10-11<br />

Cseuz Béla u. 29/C9<br />

Csík u. 31/J10-K9<br />

Csillag u. 32/D11<br />

Csónakos köz 32/C12-13<br />

<strong>Csongrád</strong>i út 29/B9-C10<br />

Damjanich János u. 29/C8-D7<br />

Dankó Pista u. 32/D12<br />

Daru u. 32/D11<br />

Darvas József u. 29/B8<br />

Deák Ferenc u. 29/C8-D9,<br />

30/D9-10<br />

Derzsi Kovács Jenő u. 29/BC8<br />

Dessewffy Aurél sor 29/BC8<br />

Dobó u. 32/C11<br />

Dósai Molnár Mihály u. 29/D9<br />

Dózsa György u. 29/C7-D9,<br />

30/D9-E10<br />

Dózsa köz 30/D10<br />

Dr. Berényi Imre u. 29/D7-8,<br />

30/D8-E9<br />

Dr. Brusznyai Árpád sétány<br />

29/5D10<br />

Dr. Lakos Imre u. 29/C9<br />

Dr. Mátéffy Ferenc u. 29/BC9<br />

Dr. Négyesi László u. 29/BC10<br />

Dr. Udvardi László u. 29/D7-8<br />

Dr. Uhlár István u. 29/B10<br />

Dr. Váradi Lipót Árpád u. 29/BC10<br />

Drahos István u. 29/B8-C9<br />

Dugovics Titusz u. 32/C12<br />

Epres sor 33/D12<br />

Erdei Ferenc u. 29/B8<br />

Erzsébet tér 29/C10<br />

Esze Tamás u. 29/BC10<br />

Farkas Antal u. 32/C11<br />

Farkas Mihály u. 29/D10<br />

Farkas zug 32/C11<br />

Fekete Márton u. 29/C9<br />

Fogoly u. 29/CD10<br />

Frangepán sor 32/B12<br />

Futó Zoltán u. 29/B10<br />

Gaál István u. 29/B9-10<br />

Galamb u. 29/B10<br />

Garázs dűlő 30/E8<br />

Gergely dűlő 30/F8<br />

Gergely u. 32/BC11<br />

Gógány u. 32/D12<br />

Gróf Teleki László u. 32/B12<br />

Gyalog u. 30/D10<br />

Gyékényes köz 32/C13-D12<br />

Hadzsy János u. 33/E11<br />

Hajdú Lajos u. 29/C10<br />

Hegedűs László u. 29/C10<br />

Hétvezér u. 33/E12-13<br />

Honvéd u. 29/B8-C9<br />

Horváth Mihály u. 29/D10<br />

Horváth telep 33/E12<br />

Hunyadi János u. 29/B10<br />

Huszár u. 32/C11-12<br />

Ifjúság tér 32/C11<br />

Ifjúsági sétány 29/C10<br />

Ilonaparti út 29/B10<br />

Ipartelepi út 33/E10-13<br />

Iskola u. 29/C10<br />

Jókai u. 29/C7-D8, 30/D8-E9<br />

József Attila u. 32/D10-11<br />

Jövendő u. 29/D10<br />

Juhász Gyula u. 33/E12-13<br />

Kalász u. 33/F14<br />

Kálvin tér 29/D9<br />

Kapás köz 32/C12-13<br />

Kasza u. 32/C11<br />

Kátai u. 33/D11<br />

Kéreg u. 32/D12<br />

Kereszt u. 31/J10<br />

Keresztes u. 33/D11<br />

Kertész u. 32/BC11<br />

Kígyó u. 29/CD10<br />

Kinizsi u. 32/C11-12<br />

Kis u. 32/C11<br />

Kisér u. 32/C10-D12<br />

Kishát u. 32/BC11<br />

Kispatéi út 30/DE7<br />

Kiss Bálint u. 29/C10<br />

Kiss Ernő u. 29/CD7<br />

Kiss Zsigmond u. 29/BC9<br />

Klapka u. 32/B12<br />

Klára u. 32/BC11<br />

Klauzál u. 29/D10<br />

Knézich Károly u. 33/DE12<br />

Kodály Zoltán u. 29/B8<br />

Kolozsvár u. 30/E9-10<br />

Korsós sor 30/E9<br />

Kossuth Lajos u. 29/CD10<br />

Kossuth tér 29/C10<br />

Koszta József u. 33/DE10<br />

Kováts Károly u. 29/BC10<br />

Kökény u. 32/C11<br />

Kölcsey Ferenc u. 29/CD9<br />

Könyök u. 29/D10<br />

Kőrösparti u. 29/AB6<br />

Kötő u. 32/D11-12<br />

Köztársaság út 29/C8-9<br />

Kristó Nagy István u. 29/C9-D10<br />

Kurca sor 29/C9-10<br />

Lahner György u. 29/C8<br />

Lajos tér 32/D11<br />

Lavotta u. 33/D12<br />

Lázár Vilmos u. 29/C8-D7<br />

Leiningen Károly u. 29/C8<br />

Liget sor 32/C10-11<br />

Lőrinc u. 32/C11-12<br />

Luther tér 29/D10<br />

Mágocsi út 33/E13<br />

Magyari Imre u. 33/D12<br />

Magyartési u. 29/AB6<br />

Mariska u. 32/B11<br />

Mátyás király út 33/D10-11<br />

Mecs Balogh u. 29/D10<br />

Mentő sor 29/CD12<br />

Mentő u. 32/C11-12<br />

Mező u. 32/BC11<br />

Mézsáros Lázár u. 33/DE12<br />

Mikecz u. 29/D8<br />

Móra Ferenc u. 29/B8-9<br />

Móricz Zsigmond u. 29/BC8<br />

Munkácsy Mihály u. 29/C10<br />

Munkás u. 29/D7-8<br />

Muskátli u. 29/B9<br />

Nádas sétány 29/C8-9<br />

Nádasdy u. 33/E12-13<br />

Nádudvary Jenő u. 31/J9-10<br />

Nagy Ferenc u. 29/CD10<br />

Nagy Sándor u. 29/C8-D7<br />

Nagygörgős u. 29/C9-D10<br />

Nagyhegy sor 30/D7-8<br />

Nagyhegyszéli út 30/D7-E9<br />

Nagyörvény u. 32/C11-D12<br />

Nagypaté út 30/DE7<br />

Nagyvölgy sor 30/E10<br />

Németh László u. 33/E12<br />

Nyár u. 29/B10<br />

Nyíri köz 29/CD11<br />

Nyíri u. 29/CD9<br />

Orgona u. 32/B11-12<br />

Orosházi út 33/F14<br />

Őrház u. 29/B6<br />

Örvény sor 32/C11<br />

Őze Lajos u. 29/B8<br />

Pacsirta u. 32/C11<br />

Pásztor köz 32/C12<br />

Pataki zug 33/D11<br />

Páva u. 32/D11<br />

Petőfi Sándor u. 32/C10-D11<br />

Petrovics Soma u. 29/B9-10<br />

Pintér u. 29/D10<br />

Pipacs u. 32/C11<br />

Pólya u. 29/C10<br />

Pöltenberg Ernő u. 29/C8<br />

Rákóczi Ferenc u. 29/C8-D9,<br />

30/D9-D10<br />

Róna u. 33/F14<br />

Rozgonyi u. 32/C11<br />

Rózsa u. 32/C11-12<br />

Ruzs Molnár u. 29/D9<br />

Sáfrán Mihály u. 32/C11-D12<br />

Sajó köz 29/D9<br />

Sárgaparti u. 29/C8<br />

Sarkadi Nagy Mihály u. 29/C10<br />

Sarló u. 33/E11-12<br />

Schweidel József u. 33/E12-13<br />

Sima Ferenc u. 29/C9-10<br />

Somogyi Béla u. 32/D10-11<br />

Soós u. 32/C11<br />

Sopron u. 33/E10-11<br />

Szabadság tér (Szab. tér)<br />

29/D10<br />

Szalai u. 29/CD8<br />

Szántó Kovács János u. 32/C11<br />

Szarvasi út 30/E9-10<br />

Széchenyi István u. 29/B8<br />

Szeder Imre u. 30/DE9<br />

Szegfű u. 32/C11-12<br />

Szemere Bertalan u. 29/B8<br />

Szent Anna u. 32/C10-11<br />

Szent Imre herceg u.<br />

32/C10-D11<br />

Szent Miklós tér 29/D10<br />

Szeszfőzde dűlő 30/E7-8<br />

Szigeti István u. 29/B9-10<br />

Szilfa u. 32/D11<br />

Szondi u. 32/C11<br />

Szőlős köz 32/C12<br />

Szűrszabó Nagy Imre u.<br />

29/D9-10<br />

Táncsics Mihály u. 29/B9<br />

Tavasz u. 29/B10<br />

Téglagyári út 33/EF12<br />

Temető u. 33/DE11<br />

Tiszavirág u. 29/B9<br />

Toldi köz 32/C11<br />

Topolya u. 29/B9<br />

Tóth József u. 29/C10<br />

Tölgyfa u. 32/B11-12<br />

Török Ignác u. 29/BC8<br />

Törs Kálmán u. 29/D10<br />

Új u. 32/D11<br />

Ürge u. 32/D12<br />

Vadaskert u. 29/BC8<br />

Vajda telep 32/D12<br />

Vásárhelyi út 32/D11,<br />

33/D11-E12<br />

Vasvári Pál u. 29/D7<br />

Vecseri u. 33/D10-E11<br />

Vecserifok út 29/BC10<br />

Vécsey Károly u. 29/CD7<br />

Vekepart u. 31/J10<br />

Veres Péter u. 29/BC8<br />

Villogó u. 33/DE11<br />

Vörösmarty Mihály u. 29/D8-9<br />

Wesselényi u. 29/D7-8<br />

Zolnay u. 29/C9-10<br />

Zrínyi u. 33/D10-E11


C<br />

26<br />

D<br />

Kókai-tny.<br />

E<br />

F<br />

1<br />

2<br />

3<br />

K e s e l y e s - d ? l ∏<br />

451<br />

Palásti-tny.<br />

Szabó I.-tny.<br />

E l s ∏ p a r t<br />

Szirányi-tny.<br />

Pázmány Péter u.<br />

Csaba királyfi u.<br />

Bolyai János u.<br />

Szemere Bertalan u.<br />

Karinthy Frigyes u.<br />

Kert u.<br />

Kölcsey Ferenc u.<br />

Kinizsi Pál u.<br />

Hosszú u.<br />

Oncsö<br />

Nyíl u.<br />

Klauzál u.<br />

Uzsoki u.<br />

Nagymez∏ u.<br />

Keselyes<br />

Damjanich u.<br />

Gárdonyi Géza u.<br />

Csengeri u.<br />

Petneházi u.<br />

Klapka György u.<br />

Görgey A. u.<br />

Mikszáth K. u.<br />

Eötvös u.<br />

Tompa M. u.<br />

Wesselényi<br />

Miklós u.<br />

Kazinczy F. u.<br />

Bem J. u.<br />

Hold u.<br />

Mart. I. u.<br />

Mátyás k. u.<br />

Géza u.<br />

u.<br />

Tömörkény I.<br />

Összetartás u.<br />

Géza u.<br />

Batsányi<br />

J. u.<br />

Jósika M. u.<br />

Tinódi S.<br />

Vörösmarty Mihály u.<br />

Zöldfa u.<br />

Bartók Béla u.<br />

Körtöltés<br />

u.<br />

Vasvári Pál<br />

Budai Nagy Antal u.<br />

Széchenyi István u.<br />

Szigl. E.<br />

u.<br />

Tópart u.<br />

Dembinszky<br />

Szántó<br />

K. J. u.<br />

Bethlen Gábor u.<br />

Mikes K.<br />

u.<br />

Kemény Zsigmondu.<br />

<strong>Csongrád</strong><br />

alsó v. m.<br />

Madách Imre u.<br />

u.<br />

Hoch J. u.<br />

Széchy M. u.<br />

u.<br />

Gy. u.<br />

Katona<br />

J. u.<br />

Móricz Zs. u.<br />

Csáki Gy. u.<br />

V. B.<br />

u.<br />

Attila<br />

Egyetértés<br />

u.<br />

Ip<br />

Sz<br />

Nádor u.<br />

Eszes-tny.<br />

Bodor-tny.<br />

Kónyaszék<br />

4<br />

Keresztes-tanya<br />

Dömsödi-tanya<br />

Tiszavirág u.<br />

Hámán Kató u.<br />

Bokros u.<br />

Pajtás u. Úttör∏ u.<br />

5<br />

Piti-tanya<br />

T a<br />

MıvelŒdési<br />

Házr i - d ? l ∏<br />

Szent Lászlótemplom<br />

Gyójai u. Árpád vezér útja<br />

Hékéd<br />

Délibáb u.<br />

Hóvirág u.<br />

Bokros<br />

Hóvirág u.<br />

Szalkai-tny.<br />

451<br />

Zsidótemet∏-d?l∏<br />

Bokai-tny.<br />

C<br />

D<br />

E<br />

Kállai-tny.<br />

F<br />

Kalmár-tn


G∏zhajó<br />

F<br />

G<br />

H<br />

27<br />

J<br />

Tisza-oldali út<br />

1<br />

Tisza<br />

pa M. u.<br />

Görgey A. u.<br />

Mikszáth K. u.<br />

k<br />

Eötvös u.<br />

Körtöltés<br />

u.<br />

Wesselényi<br />

Miklós u.<br />

Kazinczy F. u.<br />

Bem J. u.<br />

Szigl. E.<br />

Bartók Béla u.<br />

u.<br />

Tópart u.<br />

451<br />

Mart. I. u.<br />

Hoch J.<br />

u.<br />

Hold u.<br />

Kenderföldek utcája<br />

u.<br />

Dembinszky<br />

Mátyás k. u.<br />

Géza u.<br />

u.<br />

Géza u.<br />

Budai Nagy Antal u.<br />

Katona<br />

J. u.<br />

Móricz Zsigmond u.<br />

Tömörkény I.<br />

Batsányi<br />

J. u.<br />

Hosszú u.<br />

Összetartás u.<br />

Jósika M. u.<br />

V. B.<br />

Egyetértés<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Ipari Park<br />

Attila u.<br />

Tinódi S. u.<br />

Nádor u.<br />

Perczel Mór u.<br />

Attila u.<br />

Sz∏l∏hegyi u.<br />

István u.<br />

Batthyány u.<br />

OMV<br />

Vasút<br />

tér<br />

József u.<br />

Bethlen Gábor u.<br />

Csáki Gy. u.<br />

Báthori I.<br />

u.<br />

Széchenyi István u.<br />

Nap u.<br />

Gy.<br />

Dobó I. u.<br />

u.<br />

<strong>Csongrád</strong> alsó v. m.<br />

Madách Imre u.<br />

Heringertelep<br />

Zsidótemet∏d?l∏<br />

Kalmár-tny.<br />

F<br />

Bercsényi M. u.<br />

Fekete János u.<br />

u.<br />

Gácsi-tny.<br />

Munkácsy M.<br />

Pintér-tny.<br />

Rózsa Ferenc u.<br />

PENNY<br />

Móra Ferenc<br />

R. k.<br />

Bercsényi Miklós u.<br />

Bocskay István<br />

Piroska János<br />

tér<br />

Szent Imre u.<br />

F∏ u.<br />

Kápolna<br />

u.<br />

Thököly Imre u.<br />

Piroskaváros<br />

Szoc. Otth.<br />

Ady Endre u.<br />

Szív u.<br />

Vég u.<br />

Arany János u.<br />

LIDL<br />

Rigó Sándor u.<br />

Darányi Ignác u.<br />

Sz∏l∏hegyi<br />

Új u.<br />

Árvíz u.<br />

Víztorony<br />

Segesvári u.<br />

Fohász u.<br />

Szép u.<br />

Alma u.<br />

F∏ u.<br />

Kéttemet∏u.<br />

u.<br />

Bihari<br />

János<br />

Alsóváros<br />

Lantostny.<br />

G<br />

Ötvös-tny.<br />

Sugár u.<br />

Zrínyi<br />

<strong>Csongrád</strong><br />

vá.<br />

rakpart<br />

Zsilip u.<br />

Jegenye u.<br />

Pontonhíd<br />

Kereszt<br />

tér<br />

Villám<br />

u.<br />

u.<br />

VizirendŒrség<br />

Ref.<br />

Hunyadi<br />

tér<br />

Ifjúsági Ház<br />

Vízisporttelep<br />

Bársony István<br />

MezŒzd. SzakképzŒ Isk.<br />

és Koll.<br />

Tisza<br />

Bölcs.<br />

Mıv. Tari<br />

Közp. László Nagyboldogasszony<br />

Múz. templom<br />

Dózsa Gy.<br />

Galéria tér<br />

Kossuth L.<br />

Szabadtéri<br />

tér<br />

Szentháromság<br />

Színpad<br />

tér<br />

Járási<br />

Hiv.<br />

u.<br />

Kétágú<br />

Nyílt u.<br />

Liliom u.<br />

Erzsébet u. Erzsébet u.<br />

Aradi u.<br />

Erdélyi J.<br />

u.<br />

Temesvári<br />

u.<br />

Radnóti Miklós u.<br />

Vadnai u.<br />

Pozsonyi<br />

u.<br />

Gyulai Pál u.<br />

Vas Gereben u.<br />

Bajza József u.<br />

Vasút u.<br />

Síp u.<br />

Fény-Lik<br />

Kassai<br />

u.<br />

Pet∏fi Sándor u.<br />

Árpád u.<br />

Losonci<br />

u.<br />

u.<br />

Dankó Pista u.<br />

Rákóczi Ferenc u.<br />

D. u.<br />

Pacsirta<br />

Berzsenyi<br />

u.<br />

Barátság<br />

u.<br />

F∏ u.<br />

Gyóni Géza u.<br />

Deák Ferenc u.<br />

Doh. s.<br />

Kisfaludy u.<br />

Szegedi út<br />

u.<br />

Zsinór u.<br />

Dob u.<br />

Kereszt u.<br />

Kolozsvári u.<br />

<strong>Szentes</strong>i<br />

Dugonics<br />

u.<br />

u.<br />

Autószervíz Kft.<br />

Part u.<br />

Táncsics Mihály u.<br />

Fövenyi u.<br />

Csokonai<br />

<strong>Szentes</strong>i út<br />

Jókai Mór<br />

u.<br />

Erkel F. u.<br />

út<br />

Sport u.<br />

Csemegi Károly<br />

u.<br />

József Attilau.<br />

Hild sétány<br />

Kodály s.<br />

Ifjúság<br />

Gál-tny.<br />

u.<br />

Juhász Gy.<br />

tér<br />

Templom u.<br />

Zöldkert u.<br />

Szt. György<br />

u.<br />

Hársfa<br />

Tavasz<br />

Réti János u.<br />

Ibolya u.<br />

Hegyi Antal u.<br />

Galamb<br />

u.<br />

Sz?k u.<br />

Halpiac u.<br />

Gróf Andrássy Gyula u.<br />

Gróf Apponyi Albert<br />

u.<br />

Lantos-tny.<br />

Deák-tny.<br />

Á r t é r<br />

2<br />

CSONGRÁD<br />

Ordódy<br />

Adventista<br />

Imaház<br />

Justh<br />

Bökény<br />

sor<br />

Németh-tny.<br />

H<br />

u.<br />

Iskola<br />

Gyula<br />

ÁNTSZ<br />

Kis-Tisza u.<br />

Holt-Tisza<br />

Holt-Tisza<br />

451<br />

rakpart<br />

Kis u.<br />

Nefelejcs u.<br />

u.<br />

K. u.<br />

Raisio u.<br />

Rózsa u.<br />

Szegf? u.<br />

Akácfa u.<br />

Ordódy rakpart<br />

Viola u.<br />

u.<br />

Orgona u.<br />

Orgona u.<br />

Hársfa u.<br />

Muskátli u.<br />

Gyöngyvirág u.<br />

Holt-Tisza (Horgász-tó)<br />

3<br />

4<br />

Arany-sziget<br />

J<br />

u.<br />

Percze-tny.<br />

0 200 400 600m<br />

1:20 000<br />

5


H<br />

28<br />

J<br />

Újszász-tny.<br />

Varga-tny.<br />

K<br />

L<br />

K e s<br />

1<br />

Dög-Körös<br />

Körös<br />

Bakai-tny.<br />

Z s i<br />

Deák-tny.<br />

Á r t é r<br />

2<br />

Tisza<br />

Templom u.<br />

Tisza<br />

rdódyrakpart<br />

Réti János u.<br />

Nagyboldogasszony<br />

templom<br />

3<br />

u.<br />

Zöldkert u.<br />

Sz?k u.<br />

Halpiac u.<br />

Gróf Andrássy Gyula u.<br />

Gróf Apponyi Albert<br />

u.<br />

Szt. Rókus<br />

Szt. János tér<br />

tér<br />

Ordódy rakpart<br />

Köny ö k<br />

u.<br />

Szt. Rókus<br />

templom<br />

Kerek<br />

árok<br />

u.<br />

Iskola<br />

k.<br />

Pálffy u.<br />

Bökényalj<br />

Gát u.<br />

Öregvár<br />

Gyík<br />

Belsőváros<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Vár u.<br />

Baross G. rkp.<br />

Kígyó u.<br />

Gyökér<br />

Öregvár<br />

Bökényalj<br />

Ék<br />

u.<br />

u.<br />

Vízisporttelep<br />

Baross Gábor rakpart<br />

Ék<br />

u.<br />

köz<br />

u.<br />

Halászház<br />

<strong>Csongrád</strong>-BelsŒváros<br />

Múzeum<br />

Töltés u.<br />

Körös-toroki strand<br />

ÜdülŒterület<br />

Szt. György<br />

Galamb<br />

u.<br />

árási<br />

iv.<br />

usth Gyula<br />

sza u.<br />

ársfa<br />

Tavasz<br />

Ibolya u.<br />

u.<br />

Hegyi Antal u.<br />

Holt-<br />

Tisza<br />

4<br />

Kis u.<br />

Nefelejcs u.<br />

u.<br />

K. u.<br />

Raisio u.<br />

Rózsa u.<br />

Szegf? u.<br />

Akácfa u.<br />

Viola u.<br />

Orgona u.<br />

Orgona u.<br />

Hársfa u.<br />

Muskátli u.<br />

Arany-sziget<br />

Tulipán u.<br />

B ö k é n y<br />

Nárcisz<br />

u.<br />

Sághy Mihály<br />

Faipari<br />

Gimn. és Szakk.<br />

Holt-Tisza (Horgász-tó)<br />

Vasvirág u.<br />

Jácint u. Dália u.<br />

Hortenzia<br />

u.<br />

Hajnalka<br />

u.<br />

Pipacs u.<br />

Gyöngyvirág u.<br />

Arany-Sziget<br />

Otthon<br />

Búzavirág<br />

u.<br />

Levendula<br />

u.<br />

Rozmaring<br />

u.<br />

Kádár-tny.<br />

Holt-Tisza (Horgász-tó)<br />

Percze-tny.<br />

SebŒk-tny.<br />

Lantos-tny.<br />

5<br />

Holt-Tisza<br />

Lantostny.<br />

K i s - r é t<br />

Makai-tny.<br />

Fıri-tny.<br />

51<br />

H<br />

J<br />

Szabó-tny.<br />

K<br />

L


u.<br />

u.<br />

u.<br />

Budai<br />

Nagy A.<br />

u.<br />

esztesa<br />

A<br />

Kurca<br />

B<br />

C<br />

D<br />

29<br />

K∏rösparti u.<br />

Árvíz<br />

Magyartési<br />

Őrház u.<br />

K∏rösparti u.<br />

u.<br />

u.<br />

Magyartés<br />

H e k é d<br />

Községháza<br />

Télitanya<br />

Kollártanya<br />

6<br />

Vargatanya<br />

GátŒrház<br />

Horváthtanya<br />

Alsó-rét<br />

451<br />

A<br />

TESCO<br />

Gyakorlótér<br />

JYSK<br />

II. Rákóczi Ferenc<br />

Laktanya<br />

ALDI<br />

Topolya<br />

Muskátli<br />

u.<br />

Tiszavirág u.<br />

Gaál István u.<br />

OMV<br />

u.<br />

Kurca<br />

SZENTES<br />

Fogoly<br />

u.<br />

Papptanya<br />

Nemestanya<br />

lázsnya<br />

Lakostanya<br />

Honvéd<br />

Alkony u.<br />

Őze Lajos u.<br />

Széchenyi István<br />

Szemere<br />

B. u.<br />

Táncsics Mihály u.<br />

Petrovics S. u.<br />

I<br />

Kodály Zoltán u.<br />

I<br />

I I I<br />

I<br />

H∏sök<br />

erdeje<br />

Dr. Uhlár István u.<br />

Galamb<br />

u.<br />

Tavasz u.<br />

Bartók<br />

B. u.<br />

Hunyadi János u.<br />

u.<br />

Erdei F. u.<br />

Veres Péter<br />

Nyár u.<br />

u.<br />

Darvas J. u.<br />

Móra Ferenc u.<br />

Honvéd u.<br />

I<br />

I<br />

I I<br />

I I<br />

Dessewffy Aurél<br />

I<br />

Móricz Zsigmond<br />

u.<br />

Honvéd u.<br />

Esze Tamás u.<br />

Ifj. Ház<br />

Ref.<br />

Sportközpont<br />

L. u.<br />

Hajdú<br />

Széchenyi<br />

liget<br />

Kossuth Szt. Miklós<br />

Koszta József<br />

tér<br />

Bíróság,<br />

Múzeum<br />

Levéltár<br />

tér<br />

Földhiv.<br />

Ügyészség<br />

Sportuszoda<br />

Ligeti<br />

tér<br />

Erzsébet<br />

Luther<br />

tér<br />

Játszóház<br />

Szt. Anna<br />

Szab.<br />

Strand<br />

Polgárh.<br />

tér<br />

Olimpiai<br />

C<br />

Horváth M. tölgy<br />

Gimn.<br />

Hajléktalanszállás<br />

Derzsi Kovács Jen∏<br />

u.<br />

Vadaskert u.<br />

Aulich Lajos<br />

Török Ignác u.<br />

Drahos<br />

Kurca<br />

Kurca<br />

Kórház<br />

Kiss Zsigmond u.<br />

Kováts Károly u.<br />

Dr. Lakos Imre u.<br />

István u.<br />

Dózsa György u.<br />

Mıv. és<br />

Jókai u.<br />

Ált Isk.<br />

Deák Ferenc u.<br />

Rákóczi Ferenc u.<br />

Szalai u.<br />

Dr. Négyesi László u.<br />

u.<br />

Lahner György<br />

u.<br />

<strong>Csongrád</strong>i út<br />

Szigeti István u.<br />

Futó Zoltán u.<br />

Dr. Váradi Lipót Árpád u.<br />

Ilona parti út<br />

B<br />

Gaál István u.<br />

Balogh János u.<br />

Köztársaság<br />

Vecserifok<br />

Pöltenberg Ern∏<br />

u.<br />

Leiningen Károly<br />

Zolnay u.<br />

Sárgaparti u.<br />

Heged?s László u.<br />

út<br />

sor<br />

út<br />

Cseuz Béla u.<br />

Fekete Márton u.<br />

u.<br />

Csallány G.<br />

u.<br />

Boros Sámuel u.<br />

<strong>Csongrád</strong>i<br />

Nádas sétány<br />

Szalai u.<br />

Dr. Mátéffy Ferencu.<br />

0 200 400 600m<br />

Sarkadi Nagy M. u.<br />

Liget<br />

part<br />

út<br />

Szent Anna<br />

Burián Lajos u.<br />

Kurca<br />

Harmónia<br />

Bútoráruház<br />

Ifjúsági sétány<br />

sor<br />

Szent<br />

Anna u.<br />

Babos<br />

Boros<br />

Sámuel<br />

u.<br />

sor<br />

1:20 000<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Borza<br />

Arany<br />

J.<br />

Kisér<br />

Tóth József<br />

Batthyány<br />

Endre<br />

Ady<br />

u.<br />

Bálintu.<br />

Pólya u.<br />

Kiss B. u.<br />

Munkácsy<br />

M. u.<br />

Kiss B. u.<br />

u.<br />

Szt. Imre herceg<br />

u<br />

Hékéd<br />

u.<br />

Iskola<br />

u.<br />

u.<br />

Ady<br />

Kölcsey<br />

F. u.<br />

E.<br />

Pet∏fi S.<br />

Kígyó<br />

Nagy<br />

Páva<br />

u.<br />

u.<br />

Ruzs Molnár u.<br />

Arany János<br />

u.<br />

Farkas<br />

M. u.<br />

Horváth<br />

Könyök u.<br />

F. u.<br />

Kossuth<br />

Rákóczi Ferenc<br />

M.<br />

u.<br />

József Attila<br />

Új<br />

Kálvin<br />

tér<br />

Klauzál<br />

u.<br />

Sajó<br />

köz<br />

Törs<br />

Vasvári Pál<br />

Wesselényi u.<br />

Kiss Ern∏ u.<br />

Vécsey Károly<br />

Cédrus<br />

u.<br />

Jókai u.<br />

Bercsényi u.<br />

Mecs Balogh<br />

Szedertelep<br />

Óbestertelep<br />

Ált. Isk. Dr. Nagy<br />

Sándortelep<br />

Ollatanya<br />

Boros S. Közg. és<br />

Eü-i Szki.<br />

Sportcsarnok<br />

Szalai u.<br />

K.<br />

Lajos<br />

Bacsó Béla u.<br />

u.<br />

Dr. Udvardi László u.<br />

Dr. Berényi Imre u.<br />

Lázár Vilmos u.<br />

Nagy Sándor u.<br />

Munkás u.<br />

Damjanich János u.<br />

Sima Ferenc<br />

u.<br />

Dózsa György u.<br />

Móricz Zs.<br />

Mıv. Ház<br />

u.<br />

Céhház u.<br />

Nyíri<br />

Nagygörg∏s u.<br />

Kristó<br />

Nagy<br />

Református<br />

Mikecz u.<br />

Dózsa György u.<br />

Deák Ferenc u.<br />

Vörösmarty Mihály u.<br />

I.u.<br />

Dósai Molnár Mihály u.<br />

Szeder Imre u.<br />

Pintér u.<br />

u.<br />

u.<br />

Pollák A.<br />

Mıszaki<br />

Szki.<br />

Dr. Brusznyai Á.<br />

stny.<br />

Bercsényi u.<br />

u.<br />

u.<br />

Jövend∏ u.<br />

u.<br />

Hékédi<br />

temetŒ<br />

8<br />

Felsőpárt<br />

Ált. Isk.<br />

Sz?rszabó Nagy<br />

u.<br />

Bocskai<br />

Bocskai u.<br />

I. u.<br />

Jövend∏ u.<br />

7<br />

Jézus Szívetemplom<br />

D<br />

9<br />

Somogyi Béla u.<br />

u.<br />

u.<br />

Béládi<br />

10<br />

Klauzál<br />

u.<br />

u.


Budai<br />

Nagy A.<br />

u.<br />

út<br />

út<br />

I I<br />

I<br />

6<br />

30<br />

D<br />

Veker-éri-fŒcsatorna<br />

E<br />

F<br />

K i s - p a t é - d ? l ∏<br />

Patéi-csatorna<br />

G<br />

N a g y - h e g y<br />

orváthanya<br />

út<br />

Kiskert<br />

d?l∏<br />

N é g y ö l e s - d ? l ∏<br />

asvári Pál<br />

7<br />

Kiskert<br />

u.<br />

Hékédi<br />

temetŒ<br />

Nagyhegy<br />

sor<br />

Hékéd<br />

vasúti megálló<br />

Nagypaté<br />

Kiskert<br />

Kispatéi<br />

Kiskert<br />

Kiskert<br />

Nagy-hegy<br />

Termáltó<br />

r. Udvardi László u.<br />

Munkás u.<br />

Nagyhegyszéli<br />

Wesselényi<br />

Szalai u.<br />

8<br />

Felsőpárt<br />

Mikecz u.<br />

Nagy-völgy-csatorna<br />

u.<br />

Szeszf∏zde<br />

Garázs<br />

d?l∏<br />

Gergely<br />

Gergely d?l∏<br />

Gergely d?l∏<br />

d?l∏<br />

Sajó<br />

z<br />

Új<br />

Református<br />

ercsényi u.<br />

Rákóczi Ferenc u.<br />

Mecs Balogh<br />

Klauzál<br />

Vörösmarty Mihály<br />

Szeder Imre<br />

Pintér u.<br />

Dr. Brusznyai<br />

Á.<br />

Jövend∏<br />

Kossuth<br />

u.<br />

u.<br />

Pollák A.<br />

Mıszaki<br />

Szki.<br />

stny.<br />

Általános Iskola<br />

és diákotthon<br />

VAS-MŰSZAKI<br />

BARKÁCSBOLT<br />

KULCSMÁSOLÁS<br />

Dósai Molnár Mihály u.<br />

Deák Ferenc u.<br />

u.<br />

Somogyi Béla u.<br />

u.<br />

Bajcsy-Zsilinszky Endre<br />

Béládi<br />

Laj os<br />

Dózsa<br />

u.<br />

Daru<br />

Apponyi tér<br />

Apponyi tér<br />

köz<br />

u.<br />

u.<br />

Zrínyi u.<br />

PENNY<br />

TemetŒ<br />

ózsa György u.<br />

9<br />

10<br />

11<br />

Klauzál<br />

u.<br />

Dr. Berényi Imre<br />

Jókai u.<br />

D<br />

Dr. Berényi I. u.<br />

Bartha J.<br />

Kertészeti Szki.<br />

Nagyvölgy<br />

sor<br />

Vecseri u.<br />

Koszta József u.<br />

Gyalog u.<br />

Mátyás király út<br />

Kátai u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Korsós sor<br />

Baross u.<br />

Kolozsvár<br />

Sopron u.<br />

u.<br />

u.<br />

Központi<br />

Református<br />

temetŒ<br />

MOL<br />

Vásártér<br />

Szeder<br />

temetŒ<br />

Ipartelepi<br />

Attila út<br />

Villogó u.<br />

<strong>Szentes</strong><br />

vasútállomás<br />

E<br />

Szarvasi út<br />

M. Petrol<br />

LIDL<br />

Diego<br />

45<br />

F<br />

I I I<br />

I<br />

I<br />

Horgásztavak<br />

Vasúttörténeti<br />

Park<br />

Soóstanya<br />

N a g y - n y o m á s<br />

Berényi-tanya<br />

Vass J.-<br />

tanya<br />

G


G<br />

H<br />

45<br />

J<br />

K<br />

31<br />

6<br />

V e k e r - l a p o s<br />

Aradi-tanya<br />

Termáltó<br />

45<br />

7<br />

0 200 400 600m<br />

1:20 000<br />

8<br />

Cserna-tanya<br />

9<br />

N a g y - n y o m á s<br />

Hegedüs-tanya<br />

Araditanya<br />

Hajdútanya<br />

Tornyai telep<br />

Sáfrány-tanya<br />

Farsangtanya<br />

Vekepart<br />

Vekepart<br />

u.<br />

Nádudvary Nádudvary Jen∏ u.<br />

Csík u.<br />

L<br />

a<br />

SebŒktanya<br />

Székelytanya<br />

Veker-éri-fŒcsatorna<br />

Veker-éri-fŒcsatorna<br />

Kereszt u.<br />

10<br />

Kajánújfalu<br />

Kajánújfalu<br />

G<br />

H<br />

J<br />

K


I<br />

I<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

12<br />

10<br />

11<br />

32<br />

Kurca<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

451<br />

I<br />

I<br />

Alkony u.<br />

Dr. Uhlár István u.<br />

Dr. Váradi Lipót Árpád u.<br />

Galamb<br />

u.<br />

Ilona parti út<br />

Kiskertek<br />

Szennyvíztisztító<br />

telep<br />

Szigeti<br />

I. u.<br />

Tavasz u.<br />

B<br />

Kurca<br />

Hunyadi János u.<br />

Frangepán<br />

sor<br />

Nyár u.<br />

Gaál<br />

István u.<br />

Kováts Károly u.<br />

Esze Tamás u.<br />

Stammerd?l∏<br />

Ifj. Ház<br />

Ref.<br />

Sportközpont<br />

L. u.<br />

Hajdú<br />

Széchenyi<br />

liget<br />

Kossuth Szt. Miklós<br />

Koszta József<br />

tér<br />

Bíróság,<br />

Múzeum<br />

Levéltár<br />

tér<br />

Földhiv.<br />

Ügyészség<br />

Sportuszoda<br />

Ligeti<br />

tér<br />

Erzsébet<br />

Luther<br />

tér<br />

Játszóház<br />

Szt. Anna<br />

Szab.<br />

Strand<br />

Polgárh.<br />

tér<br />

Olimpiai<br />

Horváth M. tölgy<br />

Gimn.<br />

Dr. Négyesi László u.<br />

Mariska<br />

u.<br />

Bem József u.<br />

Orgona u.<br />

Klapka<br />

u.<br />

Gergely<br />

Klára u.<br />

Tölgyfa u.<br />

Gróf Teleki<br />

L. u.<br />

Vecserifok<br />

Kurca<br />

Ment∏<br />

Kishát u.<br />

Kertész u.<br />

Mez∏ u.<br />

Ment∏<br />

Heged?s László u.<br />

Kis<br />

u.<br />

Farkas<br />

zug<br />

u.<br />

Kinizsi<br />

u.<br />

út<br />

Dobó u.<br />

u.<br />

Rozgonyi u.<br />

L∏rinc u.<br />

Dugovics<br />

T. u.<br />

Bánomháti<br />

temetŒ<br />

Csallány G.<br />

sor<br />

Örvény<br />

Szondi u.<br />

<strong>Csongrád</strong>i<br />

Szent Anna<br />

Ifjúság<br />

tér<br />

Soós<br />

Kasza<br />

Pásztor köz<br />

u.<br />

Liget<br />

Pacsirta u.<br />

Szegf? u.<br />

Mıv. és<br />

sor<br />

Szántó Kovács<br />

J. u.<br />

Ment∏<br />

part<br />

Nagyörvény<br />

út<br />

u.<br />

Ifjúsági sétány<br />

Toldi<br />

köz<br />

Pipacs u.<br />

Arany<br />

J.<br />

u.<br />

Szent<br />

Anna u.<br />

Sáfrán<br />

u.<br />

Mihály<br />

Sz∏l∏s köz<br />

C<br />

Kisér<br />

Tóth József<br />

Áchim András u.<br />

u.<br />

IdŒsek<br />

Klubja<br />

Rózsa u.<br />

Pólya u.<br />

Árpád<br />

Huszár u.<br />

Kökény u.<br />

Csónakos köz<br />

Kiss B.<br />

u.<br />

Munkácsy<br />

M. u.<br />

Kiss B. u.<br />

u.<br />

Szt. Imre herceg<br />

Iskola<br />

u.<br />

Farkas Antal u.<br />

Kapás köz<br />

u.<br />

B e r e k l a p o s<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Ady<br />

E.<br />

Pet∏fi S. u.<br />

sor<br />

Kígyó<br />

Nagy<br />

Farkas<br />

M. u.<br />

Horváth<br />

Páva<br />

u.<br />

Ürge<br />

Könyök u.<br />

F. u.<br />

Nagy-völgy-csatorna<br />

Gyékényes köz<br />

Arany János<br />

u.<br />

Harmónia<br />

Bútoráruház<br />

Kossuth<br />

M.<br />

Víztorony<br />

Lakos<br />

tér<br />

ÁNTSZ<br />

Köt∏ u.<br />

Bárány köz<br />

u.<br />

u.<br />

József Attila<br />

Nyíri köz Vásárhelyi<br />

u.<br />

Kéreg<br />

Klauzál<br />

Mecs Balogh<br />

Szedertelep<br />

Boros S. Közg. és<br />

Eü-i Szki.<br />

Sportcsarnok<br />

Bocskai u.<br />

Jövend∏ u.<br />

Új<br />

Bocskai<br />

Kisér<br />

u.<br />

Kisér<br />

Nagyörvény<br />

u.<br />

Törs<br />

Báthory<br />

Gógány<br />

D<br />

K.<br />

Lajos<br />

Bacsó Béla u.<br />

Szilfa<br />

Pintér u.<br />

u.<br />

Dr. Brusznyai Á.<br />

stny.<br />

Sáfrán M. u.<br />

Jövend∏<br />

u.<br />

Budai Nagy Antal u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Béládi<br />

Pollák A.<br />

Mıszaki<br />

Szki.<br />

Klauzál<br />

u.<br />

Somogyi Béla<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Csillag<br />

Dankó Pista u.<br />

Bihari sor<br />

u.<br />

Dózsa köz<br />

Daru<br />

út<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

u.<br />

Akácfa u.<br />

Vajda<br />

telep<br />

Pataki<br />

zug<br />

Zrínyi<br />

Somogyi Béla<br />

Magyari I. u.<br />

Vecser<br />

Koszta Józ<br />

PENNY<br />

Alkotmány<br />

u.<br />

Béke<br />

u.<br />

Vásárhelyi<br />

Shell<br />

Disznó-zug<br />

13<br />

Várostanya<br />

B. Farkastanya<br />

C s o r d a - j á r á s<br />

Csernus-tanya<br />

B e r e k - h á t<br />

B e r e k - h á t<br />

Fogoly<br />

u.<br />

Bagitanya<br />

Kázmértanya<br />

Hegedıstanya<br />

Székelytanya<br />

14<br />

Berek<br />

Magyartanya<br />

Tekerestanya<br />

Luczatanya<br />

A<br />

B<br />

C<br />

Szabótanya<br />

D


u.<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

út<br />

D<br />

Apponyi tér<br />

Koss uth Lajos<br />

Apponyi tér<br />

PENNY<br />

Bartha J.<br />

Kertészeti Szki.<br />

Vecseri u.<br />

Koszta József u.<br />

Zrínyi u.<br />

Gyalog<br />

u.<br />

Deák<br />

Ferenc u.<br />

u.<br />

Nagyvölgy<br />

sor<br />

Kolozsvár<br />

u.<br />

Baross u.<br />

Sopron u.<br />

MOL<br />

Szarvasi<br />

út<br />

Ipartelepi<br />

E<br />

Attila út<br />

M. Petrol<br />

LIDL<br />

Diego<br />

F<br />

G<br />

33<br />

10<br />

Dózsa<br />

köz<br />

Somogyi Béla<br />

Daru<br />

u.<br />

u.<br />

Csillag<br />

Keresztes<br />

Mátyás kir. út<br />

Kátai u.<br />

u.<br />

Pataki<br />

zug<br />

Villogó<br />

Somogyi Béla<br />

Vásárhelyi út<br />

NYÍLÁSZÁRÓK A-Z-IG<br />

u.<br />

Alkotmány<br />

Temet∏<br />

u.<br />

Villogó<br />

Vecseriu.<br />

Nagy-völgy-csatorna<br />

Vásártér<br />

Evangélikus temetŒ<br />

Hadzsy János<br />

Izraelita temetŒ<br />

Ortodox temetŒ<br />

u.<br />

Kálvária temetŒ<br />

Ipari<br />

park<br />

N a g y - n y o m á s<br />

Lakostanya<br />

GyŒritanya<br />

11<br />

Sáfrán M. u.<br />

u.<br />

Kisér u.<br />

Dankó Pista u.<br />

Bihari sor<br />

Csaba u.<br />

Csaba<br />

u.<br />

Akácfa u.<br />

Vajda telep<br />

Lavotta u.<br />

Magyari I. u.<br />

u.<br />

Epres sor<br />

u.<br />

Shell<br />

Mézsáros L.<br />

u.<br />

Béke u.<br />

Vásárhelyi<br />

u.<br />

Sarló<br />

u.<br />

Kiskert<br />

I<br />

Knézich Károly<br />

u.<br />

Schweidel<br />

József u.<br />

Alsó református<br />

temetŒ<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I I I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Nádasdy u.<br />

I<br />

Horváth<br />

telep<br />

Téglagyári út<br />

út<br />

I I<br />

Németh László u.<br />

Berekhát<br />

vasúti megálló<br />

Ipartelepi út<br />

Juhász Gyula u.<br />

Téglagyári út<br />

45<br />

Horgásztó<br />

<strong>Szentes</strong>-fertŒi-csatorna<br />

Hétvezér u.<br />

I I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Ált. Isk.<br />

Mágocsi út<br />

út<br />

Szamosközitanya<br />

0 200 400 600m<br />

1:20 000<br />

12<br />

Csurgaitanya<br />

Gránicztanya<br />

asya<br />

Ipartelepi<br />

Kiskert<br />

N a g y - n y o m á s<br />

Kiskert<br />

Turáktanya<br />

13<br />

Kiskert<br />

Papptanya<br />

Töltanya<br />

Benetny.<br />

45<br />

Lapistó<br />

Dögeitny.<br />

Pásztortanya<br />

D<br />

E<br />

RepülŒtér<br />

TV-állomás<br />

Kalász u.<br />

Orosházi út<br />

Róna u.<br />

F<br />

Katona-tanya Czakótny.<br />

Pataki-tanya<br />

14<br />

G


34<br />

CÉGJEGYZÉK<br />

ÁLOMKONYHA-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Álomszállás Kft.<br />

ÁRPÁD-AGRÁR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.<br />

AUTARK Szolgáltató, Beszerző és Értékesítő Kft.<br />

Autószervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

Central-Pharma Bt.<br />

Dr. Dobos András<br />

D-TRIÓ-07 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

ÉPVÍZGÁZ 2005 Épületgépészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.<br />

Félegyházi-Török János<br />

Góg Gyöngyi e.v.<br />

Grow Group Magyar-Holland Palántanevelő Kft.<br />

Győri Levente e.v.<br />

Horváth Zoltánné e.v.<br />

IDO TRIÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

KANFI Bt.<br />

Karbantartó Centrum Kft.<br />

Keller Bianka Éva e.v.<br />

KISS HARMÓNIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Kókai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.<br />

Komlósi Orsolya e.v.<br />

KOVÁCS GÉPSZER Építőipari, Szerelési és Szolgáltató Kft.<br />

Mélykúti Ferenc Gábor e.v.<br />

Németh Gábor e.v.<br />

Pataki László Norbert e.v.<br />

Pintér-Barkács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


35<br />

<strong>Szentes</strong> Bútorház 6600 <strong>Szentes</strong> József Attila utca 20.<br />

Holdfény Panzió 6600 <strong>Szentes</strong> Arany János utca 8.<br />

(vasútállomástól 2 km-re)<br />

Kertészet, Növénytermesztés, Állattartás, 6600 <strong>Szentes</strong> Apponyi tér 12.<br />

Mezőgazdasági szolgáltatások<br />

Autark Központ 6600 <strong>Szentes</strong> Ipartelepi út 59.<br />

Szalai Tüzép 6600 <strong>Szentes</strong> Szalai u. 15.<br />

Mindszenti Tüzép 6630 Mindszent Vasút u. 2.<br />

Szerviz, Javítás, Műszaki vizsga, Autófényezés, 6640 <strong>Csongrád</strong> Szegedi út 13/A<br />

Eredetiség vizsgálat, Tachográf illesztés<br />

Központi Gyógyszertár és Reformház 6640 <strong>Csongrád</strong> Fő u. 2-4.<br />

Kiséri Állatorvosi Rendelő 6600 <strong>Szentes</strong> Sáfrán Mihály u. 43.<br />

Kiséri Iparcikk 6600 <strong>Szentes</strong> Farkas Antal u. 54.<br />

Víz-Gáz-Fűtés szakkereskedés, Épületgépészeti kivitelezés 6600 <strong>Szentes</strong> Vásárhelyi út 64.<br />

Félegyházi és Társa - Ajtó- Ablak és Árnyékolástechnika, 6600 <strong>Szentes</strong> Dózsa György u. 146.<br />

Redőnyök, Garázskapuk<br />

<strong>Csongrád</strong>i Papír-Kultúrcikk és Lénia Papír-Ajándék 6640 <strong>Csongrád</strong> Kossuth tér 8-10.<br />

Játék, irodaszer, dekor kellékek és ajándék egy helyen<br />

Palánták nevelése és forgalmazása 6645 Felgyő Majsai u. 1.<br />

Nyílászárók forgalmazása és beépítése 6640 <strong>Csongrád</strong> Fő u. 40.<br />

Hélix Csavar és Barkácsbolt 6640 <strong>Csongrád</strong> Széchenyi u. 4.<br />

Hulladékszállítás, Csatornatisztítás, Karbantartás, Takarítás 6600 <strong>Szentes</strong> Sopron sor 1.<br />

Autóvillamosság és Klímaszerviz 6600 <strong>Szentes</strong> Váradi Lipót u. 23.<br />

(Ilonaparti út elején)<br />

Munkavédelem, Hegesztéstechnika, Munkaruházat gyártása 6600 <strong>Szentes</strong> Vásárhelyi út 82.<br />

Térd- és csípőmozgató gép bérlése 6640 <strong>Csongrád</strong> Jácint u. 6.<br />

Harmónia Bútorház 6600 <strong>Szentes</strong> Vásárhelyi út 16.<br />

(víztoronnyal szemben)<br />

Harmónia Bútorház 6600 <strong>Szentes</strong> Tóth József u. 17.<br />

(Ifjúsági Ház utcája)<br />

Szivattyúk javítása és alkatrész kereskedelem, egyéb lakatos ipari, 6640 <strong>Csongrád</strong> Attila u. 73.<br />

épületgépészeti, karbantartási és javítási munkák kivitelezése<br />

Várbirtok <strong>Csongrád</strong> 6640 <strong>Csongrád</strong> (Kisrét) Tanya 41.<br />

Gépi földmunka, Generál kivitelezés 6630 Mindszent 076/114 hrsz.<br />

6600 <strong>Szentes</strong> 068/40 hrsz.<br />

(<strong>Szentes</strong>, 451-es elkerülő 38-as km<br />

kőtől 500 m <strong>Csongrád</strong> irányába)<br />

Házszépítő Bolt 6600 <strong>Szentes</strong> Szalai u. 5.<br />

N-GO Kisgépszerviz - Erdészeti-kerti kisgépek javítása 6640 <strong>Csongrád</strong> Nagymező u. 7.<br />

N-GO Kisgépszerviz - Szaküzlet 6640 <strong>Csongrád</strong> Széchenyi út 28/A<br />

Pataki Team Nyílászárók A-Z-ig 6600 <strong>Szentes</strong> Mátyás Király u. 21.<br />

Vas-Műszaki Barkácsbolt, Kulcsmásolás 6600 <strong>Szentes</strong> Rákóczi Ferenc utca 26.


36<br />

Mélykúti Ferenc Gábor e.v.<br />

Németh Gábor e.v.<br />

Pataki László Norbert e.v.<br />

Pintér-Barkács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Pro - Kontrol 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

Szabó Fény-Lik Kereskedelmi Kft.<br />

<strong>Szentes</strong> Gravir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br />

T.L.C. Főnix Kft.<br />

VÁCZI-VILL Kereskedelmi Kft.<br />

ÉPÍTŐIPAR<br />

ÉTTEREM / KÁVÉZÓ<br />

SZERVIZ<br />

KÖVESD A KALAUZBAN<br />

SZEREPLŐ CÉGEK,<br />

SZOLGÁLTATÓK AJÁNLATAIT<br />

ÉS ÉRTESÜLJ RÓLUK<br />

NAPRAKÉSZEN.<br />

MEGBÍZHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK,<br />

ÁLLÁSAJÁNLATOK A RÉGIÓBÓL!


Házszépítő Bolt 6600 <strong>Szentes</strong> Szalai u. 5.<br />

N-GO Kisgépszerviz - Erdészeti-kerti kisgépek javítása 6640 <strong>Csongrád</strong> Nagymező u. 7.<br />

N-GO Kisgépszerviz - Szaküzlet 6640 <strong>Csongrád</strong> Széchenyi út 28/A<br />

Pataki Team Nyílászárók A-Z-ig 6600 <strong>Szentes</strong> Mátyás Király u. 21.<br />

Vas-Műszaki Barkácsbolt, Kulcsmásolás 6600 <strong>Szentes</strong> Rákóczi Ferenc utca 26.<br />

Kertész Áruház 6600 <strong>Szentes</strong> Szarvasi út 10.<br />

Villamossági és Világítástechnikai Szaküzlet 6640 <strong>Csongrád</strong> Fő u. 39.<br />

6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 1.<br />

Gravomix Üzlet 6600 <strong>Szentes</strong> Szabadság tér 7/1.<br />

Prima Nyomda és Dekor 6600 <strong>Szentes</strong> Vásárhelyi u. 21.<br />

budmil 6600 <strong>Szentes</strong> Kossuth u. 24.<br />

Bárka étterem 6640 <strong>Csongrád</strong> Andrássy Gyula u. 17.<br />

Bárka grill terasz 6640 <strong>Csongrád</strong> Körös-torok<br />

Villamossági szaküzlet 6600 <strong>Szentes</strong> Rákóczi Ferenc u. 155.<br />

Villanyszerelési anyagok nagykereskedése 6600 <strong>Szentes</strong> Lengyel u. 5.<br />

37<br />

SZOLGÁLTATÁS<br />

IPAR<br />

VÁSÁRLÁS<br />

SPORT / SZÓRAKOZÁS


38<br />

Telephelyeink:<br />

Központ: <strong>Szentes</strong>, Ipartelepi út 59.<br />

30-456-0820 autark@autark.hu<br />

<strong>Szentes</strong>, Szalai u. 15. „Szalai Tüzép”<br />

30-606-1728 szalaituzep@autark.hu<br />

Mindszent, Vasút u. 2. „Mindszenti Tüzép” 30-814-8844 mindszentituzep@autark.hu<br />

Szolgáltatásaink:<br />

• betongyártás, betonpumpa,<br />

betonszállítás,<br />

• törés, osztályozás<br />

a legkorszerűbb technológiával,<br />

• kivitelezés,<br />

• építőanyag kereskedelem.


39<br />

NYÍLÁSZÁRÓK A-Z-IG<br />

AJTÓ•ABLAK•GARÁZSKAPU<br />

KERESKEDÉS ÉS BEMUTATÓTEREM<br />

<strong>Szentes</strong>, Mátyás kir. u. 21.<br />

Tel.: +36 30 510 5853 • 06 63 315 018<br />

A<br />

VÁLASSZON KATEGÓRIÁS<br />

CT70 LIVING 82-S PROFILJAINKBÓL<br />

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK<br />

IPARI KAPUK<br />

GARÁZSKAPUK<br />

Nyílászárók: Fából, Műanyagból, Aluníniumól, Garázskapuk<br />

Redőnyök, Napellenzők, Reluxák, Roletták, Szalagfüggönyök,<br />

Sávrolók, Fix-Pliszé és Mobil Rovarhálók, Párkányok<br />

BEÉPÍTÉSSEL, UTÓLAGOS HELYREÁLLÍTÁSSAL


40<br />

Tel.: +36 30 366-9459<br />

Tel.: 06 62 850-014<br />

Fax: 06 62 850-014<br />

E-mail: kovacsgepszer@kovacsgepszer.hu<br />

Web: www.kovacsgepszer.hu<br />

Szolgáltatásaink:<br />

→ Acélszerkezetű csarnokok, tárolók gyártása<br />

és helyszíni szerelése<br />

→ Gépi fölmunka végzése<br />

→ Vasbeton szerkezetek teljes kivitelezése<br />

→ HDPE medencék és tározók kivitelezése<br />

→ PVC lágyfedésű tetők készítése<br />

→ Daruzás<br />

→ Mixer beton gyártása és szállítása<br />

→ Ipari padlók készítése<br />

→ Generál kivitelezés az első kapavágástól az<br />

utolsó csavarig egy helyen<br />

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS<br />

SZAKKERESKEDÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS<br />

Családi házak, intézmények teljes körű<br />

épületgépészeti kivitelezése,<br />

fűtés korszerűsítése,<br />

napkollektoros rendszerek kiépítése,<br />

igényfelmérés, tervezés, pályázatok<br />

ÉPVÍZGÁZ 2005 BT. · <strong>Szentes</strong>, Vásárhelyi u. 64.<br />

Tel.: 06-30/903-7923 · E-mail: epvizgaz2005@upcmail.hu


41


42<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Farkas Antal utca 54.<br />

+36 63 440 707; +36 30 635 5639<br />

www.d-trio.hu<br />

kiseri.iparcikk@gmail.com<br />

Elektromos kisképek, kötőelemek, kőműves- festő kéziszerszám,<br />

növényvédő szerek, mezőgazdasági, állattenyésztési termékek,<br />

háztartási áruk, tisztítószerek, kerékpáralkatrészek.<br />

Keményfa brikett, zsákos szén kiszállítás (100 kg-tól ingyenes)<br />

Belföldi és nemzetközi fuvarozás! +36 30 406 4106; +36 30 987 4120<br />

Építőipari szolgáltatás, kivitelezés, lakésfelújítás, festés +36 30 413 1540<br />

Barkács - Kertész - Hobbi - Állateledel - Fabrikett<br />

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK<br />

NAGYKERESKEDÉSE<br />

Viszonteladók, kivitelezők,<br />

villanyszerelők részére<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Lengyel u. 5.<br />

T/F: (63) 561 400<br />

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET<br />

A lakosság részére<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Rákóczi Ferenc u. 155.<br />

T/F: (63) 561 100<br />

E-mail: level@vaczi-vill.hu<br />

Web: www.vaczi-vill.hu


43<br />

VAS-MŰSZAKI<br />

BARKÁCSBOLT<br />

KULCSMÁSOLÁS<br />

<strong>Szentes</strong>, Rákóczi F. u. 26.<br />

Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 8-17, szombaton 8-12 óráig<br />

Fény-Lik<br />

VILLAMOSSÁGI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET<br />

<strong>Csongrád</strong>, Fő u. 39.<br />

Tel.: 63/473-901; 30/652-6876<br />

Nyitva: H-P: 7.30-17.30<br />

Szo.: 8.00-12.00<br />

Fény-Lik, ahol<br />

felvillanyozzák!<br />

Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.<br />

Tel.: 31/780-6218<br />

Nyitva: H-P: 8.30-17.30<br />

Szo.: 9.00-12.00<br />

HÁZSZÉPÍTŐ BOLT<br />

––– Minden ami a szép házhoz kell –––<br />

• Nyílászárók<br />

• Burkolatok<br />

• Vakolatok<br />

30/606-6502<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Szalai u. 5.<br />

info@hazszepitobolt-szentes.hu<br />

www.hazszepitobolt-szentes.hu


44<br />

Játék, irodaszer és<br />

ajándék egy helyen<br />

Góg Gyöngyi Ev.<br />

Nyitva tartás:<br />

H-P: 8.00 -18.00<br />

Szo.: 8.00 -12.00<br />

Cím: <strong>Csongrád</strong>, Kossuth tér 8-10.<br />

Tel.: 63/483-308<br />

E-mail: uzlet@papirkulturcikk.hu<br />

Web: www.papirkulturcikk.hu<br />

Facebook: <strong>Csongrád</strong>i Papír-Kultúrcikk<br />

és Lénia Papír-Ajándék<br />

Harmónia Bútoráruház<br />

<strong>Szentes</strong>, Vásárhelyi út 16.<br />

(a víztoronnyal szemben)<br />

Tel.: 63/318-834<br />

<strong>Szentes</strong>, Tóth József utca 17.<br />

(az Ifjúsági Ház utcája)<br />

Tel.: 63/311-561<br />

Nyitva: H-P: 9-17<br />

Szo.: 9-12<br />

V: Zárva<br />

Facebook: Harmónia Bútorbolt


Félegyházi és Társa <strong>Szentes</strong><br />

Mobil: +36 30 382 4924 Tel.: +36 63 322 397<br />

Bemutatóterem: 6600 <strong>Szentes</strong>, Dózsa György u. 146.<br />

45<br />

Ajtó- Ablak és Árnyékolástechnika, Redőnyök, Garázskapuk<br />

www.nyilaszaroszentes.hu<br />

Zsaluziák<br />

Napellenzők<br />

Külső és belső árnyékolók<br />

HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, TELJES KIVITELEZÉS<br />

Egész évben<br />

zöldségpalánta<br />

nevelés<br />

Kőzetgyapotos, tápkockás,<br />

cserepes, tálcás palánták<br />

nevelése és forgalmazása<br />

az ország legmodernebb<br />

palántanevelő üvegházából<br />

6645 Felgyő, Majsai út 1.<br />

Tel.: 63/480-050, Fax: 63/480-045<br />

E-mail: growgroup@invitel.hu


46<br />

Székhely: 6640 <strong>Csongrád</strong>, Zöldkert u. 12/A Nyitva tartás: H-P: 7:00–16:00<br />

Telephely: 6640 <strong>Csongrád</strong>, Attila u. 73.<br />

kistvan52@gmail.com<br />

Tel.: +36 30 542 9922 Fax: +36 63 471 347<br />

www.kokaikft.hu<br />

‣ szivattyúk javítása (kertészeti-, öntöző-, szennyvíz-, stb.)<br />

‣ szivattyúk, illetve szivattyú alkatrészek kereskedelme - átemelő<br />

➢ szivattyúk javítása<br />

berendezések építése - komplett elektronikai vezérléssel -, felújítása,<br />

tisztítása és üzemeltetése, (kertészeti-, öntöző-, szennyvíz-, stb.)<br />

‣ egyéb lakatos ipari, épületgépészeti, karbantartási és javítási munkák<br />

kivitelezése ➢ szivattyúk, illetve szivattyú alkatrészek kereskedelme<br />

- átemelő berendezések építése - komplett<br />

elektronikai vezérléssel<br />

- felújítása, tisztítása és üzemeltetése,<br />

➢ egyéb lakatos ipari, épületgépészeti, karbantartási és<br />

javítási munkák kivitelezése<br />

• VÁROSTÉRKÉPEK<br />

• KÖRZETTÉRKÉPEK<br />

• TÁJTÉRKÉPEK<br />

• TURISZTIKAI TÉRKÉPEK<br />

• TEMATIKUS TÉRKÉPEK<br />

• ILLUSZTRÁLT TÉRKÉPEK


47<br />

N-GO KISGÉPSZERVIZ<br />

Németh Gábor e.v.<br />

Erdészeti-kerti kisgépek javítása<br />

<strong>Csongrád</strong>, Nagymező u. 7.<br />

Tel.: 30/498-5396<br />

Szaküzletünk:<br />

<strong>Csongrád</strong>, Széchenyi út 28/A<br />

Tel.: 63/785-934<br />

Autószervíz Kft.<br />

Szerviz · Javítás · Műszaki vizsga<br />

Autófényezés · Eredetiség vizsgálat<br />

Tachográf illesztés<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Szegedi út 13/A<br />

E-mail: autoszerviz@csongrad.hu<br />

Tel.: +36 63 570 333<br />

Fax: +36 63 570 331<br />

AUTÓVILLAMOSSÁG ÉS KLÍMASZERVIZ<br />

KANFI BT.<br />

· Autóvillamossági javítások<br />

· Klímaszerviz<br />

· Motordiagnosztika<br />

· Akkumulátorok<br />

· Utólagos autóextrák beépítése<br />

<strong>Szentes</strong>, Váradi Lipót u. 23. (az Ilonapart elején)<br />

Tel.: 30/293-2261, 20/428-3569, 63/444-069


48<br />

Karbantartó Centrum Kft.<br />

<strong>Szentes</strong>, Vásárhelyi út 82.<br />

Tel: 63/788-467<br />

Neked is kellene gyorsan<br />

EGY JÓ WEBLAP?!<br />

Az <strong>Online</strong> jelenlétre szükség van.<br />

A kereső motorok több száz feltételt vizsgálnak egy<br />

weblapon és aszerint rangsorolják a találati<br />

eredmények között.<br />

- Tudta, hogy vizsgálják a weblap technikai felépítését és a<br />

háttérben futó rendszer frissességét is?<br />

- Tudta, hogy a weblap kora is számít az organikus<br />

rangsorolásban?<br />

Lépjen szintet az online világban<br />

A mai technikai követelményeknek<br />

maximálisan megfelelő honlap most verhetetlen áron<br />

és kisbetűk nélkül! :)<br />

Szálljon be most,<br />

hogy az idő ÖNNEK dolgozzon!<br />

Rapid weblapjainkat rövid határidővel, maximális<br />

felkészítéssel adjuk át kulcsrakészen:<br />

80.000 Ft-ért<br />

Keresse honlapunkon: „Rapid Weblapok„<br />

GYORS, EREDMÉNYES, ORGANIKUS<br />

www.adhousecreative.com | info@adhousecreative.com<br />

facebook.com/AdhouseCreative


[Ragadja meg az olvasó figyelmét egy érdekes idézettel a<br />

dokumentumból, vagy használja ezt a területet egy lényeges pont<br />

kiemelésére. A szövegdobozt húzással bárhová helyezheti az oldalon.]<br />

49


50<br />

Tevékenységek<br />

● Kertészet<br />

- zöldséghajtatás<br />

- palántanevelés<br />

● Szántóföldi növénytermesztés<br />

● Terménytisztítás, szárítás, tárolás<br />

● Tejelő szarvasmarha tartás<br />

● Takarmánygyártás<br />

● Mezőgazdasági szolgáltatások<br />

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.<br />

6600 <strong>Szentes</strong>,<br />

Apponyi tér 12.<br />

Tel.: 63/510-100<br />

Fax: 63/311-812<br />

E-mail: kozpont@arpad.hu<br />

www.arpad.hu<br />

Az Árpád cégcsoport tagjai<br />

Árpád Biokontroll Kft.<br />

<strong>Csongrád</strong>bor Kft.<br />

Árpád-Masterplant Kft.<br />

<strong>Szentes</strong>i Árpád Nagybani Piac Kft.<br />

A hagyomány kötelez!<br />

→ Középkori vár - Fekete Tündérvár<br />

→ Esküvő, lakodalom helyszíne<br />

→ Családi és céges rendezvények<br />

→ Állatsimogató<br />

→ Nyári napközi<br />

→ Szálláshely - Várbirtok Vendégház<br />

→ Ribizli csűrszínház<br />

→ Helyben sütött házi rétes<br />

→ Büfé<br />

Foglalás/Információ: +3630/351-5485<br />

E-mail: malaga.orsi@gmail.com; varbirtokom@gmail.com<br />

Címünk: 6640 <strong>Csongrád</strong> (Kisrét), Tanya 41.<br />

Web: orsycottage.wixsite.com/orsycottage<br />

Facebook: Várbirtok


51<br />

• Zárt parkoló<br />

• Klimatizált szobák<br />

• Internet használat<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Arany János u. 8.<br />

(vasútállomástól 2 km-re)<br />

Tel.: +36-63/444-076,<br />

+36-30/293-4581<br />

E-mail: hpanzio@szentes.hu<br />

www.holdfenyszentes.hu<br />

BÁRKA<br />

Éerem<br />

<strong>Csongrád</strong>, Andrássy Gyula utca 17.<br />

Tel.: 06 30 701 9111<br />

Bárka-Éerem-<strong>Csongrád</strong><br />

www.barkaeerem.hu<br />

BÁRKA<br />

étterem<br />

BÁRKA<br />

<strong>Csongrád</strong>, Körös-torok<br />

Tel.: 06 30 700 8111<br />

Bárka-Éerem-<strong>Csongrád</strong><br />

www.barkaeerem.hu


52<br />

• Kiséri Állatorvosi Rendelő<br />

• Állatorvosi szemészeti szakrendelő<br />

• Állatorvosi lézerszemészet<br />

6600 <strong>Szentes</strong>, Sáfrán Mihály u. 43.<br />

Web: szentesiallatorvos.com<br />

E-mail: szentesiallatorvos@gmail.com<br />

Tel.: +36/30/357-44-68<br />

Nyitva: H-P: 14:00-17:00; Szo-V: zárva


TELJESKÖRŰ NYOMDAI<br />

SZOLGÁLTATÁSOK<br />

• iskolai emlékkönyvek<br />

• ballagási meghívók<br />

• iskolai szóróanyagok<br />

• bemutatkozó anyagok<br />

• egyedi tankönyvek<br />

• üzleti jelentések<br />

• bemutatkozó brossurák<br />

• térképes tájékoztatók<br />

• reprezentatív nyomtatványok<br />

• meghívók<br />

• formanyomtatványok<br />

• reklámnyomtatványok<br />

• katalógusok<br />

• szórólapok<br />

• belépojegyek<br />

• ruhatárjegyek<br />

Szh.: 2365 Inárcs, Kastély u. 12.<br />

Th.: 1139 Budapest, Frangepán u. 16.<br />

Tel.: 70/316-6998<br />

egyhelyre.hu


Az ALMA Gyógyszertárak hálózatának partnere<br />

Szakértő gyógyszerészekből és<br />

készséges szakasszisztensekből<br />

álló csapat segít Önnek<br />

gyógyszerei kiválasztásában,<br />

egészségmegőrzési<br />

tanácsadásban.<br />

Keresse havonta jelentkező<br />

akciós katalógusunkat is, ahol<br />

több mint 100 termék<br />

közül válogathat!<br />

Nyitva: H-P: 8-19; Szo: 8-12<br />

KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁR ÉS REFORMHÁZ<br />

6640 <strong>Csongrád</strong>, Fő u. 2-4. Tel.: 63/483-220

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!