Sharda_katalogus_2019Új

f.msn15720

Deszikkánsok és érésgyorsítók

52

Marsh

Gyomirtó permetezőszer kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce és

szója állományszárítására

A Marsh® 480 SL gyomirtó permetezőszer hatóanyaga a glifozát-izopropilamin só, amely a EPSP szintetáz gátló

gyomirtó szerek csoportjához tartozik. Az EPSP (enol-piruvil-sikiminsav-5-foszfát) szintetáz enzim csak a

növényekben és egyes mikroorganizmusban található meg. A magasabb rendű élőlények (pl. emlősök,

madarak) nem rendelkeznek az EPSP szintetáz enzimmel, ezért az aminosavakat (a fehérjék építő elemeit) a

táplálkozásuk során veszik magukhoz.

A Marsh® 480 SL eredményesen használható a kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce és a szója

állományszárítására. A hatóanyagot a növény a levélen keresztül veszi fel, majd felszívódik (transzlokálódik) az

egész növényben. Kezdetben a növény levelei sárgulnak, majd 10-15 nap múlva bekövetkezik a teljes

növényszáradás. Magas páratartalomnál, mérsékelten meleg időjárási körülmények között jobb biológiai

hatás várható.

A Marsh® 480 SL alkalmazásának előnyei:

- széles a felhasználási lehetősége

- jól felszívódik és a növényben minden irányba mozog

- kíméletes a deszikkáló hatása

- a magról kelő és az évelő gyomnövények ellen is hatékony

- gazdaságos a felhasználása

A Marsh® 480 SL felhasználható:

480 SL

Érésgyorsító - gyomirtó szer ( 360 g/l glifozát - IPA só)

A Marsh® 480 SL hatására az EPSP szintetáz működése leáll, ezért az EPSP képződése megszűnik. A folyamat

kihat az egész anyagcserére, emiatt totális gyomirtó szernek nevezzük.

A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30 %-os, kukoricában a szemek 30-40 %-os nedvességtartalmánál kell

elvégezni. Gyommentes kultúrában az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban, évelő

gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában a magasabb dózisban kell alkalmazni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60 %-a

barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek

nedvességtartalma 30 % körül van.

Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet!

Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére,

kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, mezei acat, stb.)

erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10.0 ha összefüggő táblaméret esetén, a

permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag - Drop-Air - kötelező hozzáadásával és

elsodródásgátló szórófej alkalmazásával.

A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-

GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását

gátló cseppnehezítő - Drop-Air - elsodródásgátló adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Kultúra

Kukorica

takarmány

Házikerti felhasználás esetén:

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kukoricában, napraforgóban, szójában, őszi búzában,

őszi és tavaszi árpában 14 nap, repcében 10 nap

Forgalmazási kategóriája:

III

Kiszerelése:

1,0 liter,

20 liter, 1000 liter

Eltarthatósági ideje:

3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

Koncentráció

A Marsh® 480 SL totális hatású, felszívódó gyomirtó szer, amely 15,0-25,0 °C között és magas páratartalom

mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon

csapadék, hogy a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a növényben.

Az Drop-Air adalékanyag hozzáadásával fokozhatjuk a készítmény biológiai hatását és csökkenthetjük a

permetezőszer elsodródásának a veszélyét.

TM

Permetlé készítése Drop-Air alkalmazása esetén:

A Marsh ® 480 SL felhasználási engedélye

Károsító

Állományszárítás 2,0 - 5,0

Napraforgó Állományszárítás 2,0 - 5,0

1. Először a kijuttatáshoz szükséges vizet és a Drop-Air permetezőszer

segédanyagot 0,1 %-os koncentrációban kell bekeverni

2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetést

A kijuttatáshoz szükséges

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyiség

3. Folyamatos kevertetés mellett öntsük be a Marsh® 480 SL -t a tartályba

4. További segédanyag esetleges hozzáadása a permetléhez csak a

Drop-Air permetezőszer segédanyag bekeverése után történjen

A permetezést lehetőleg durva cseppekkel (cseppátmérő 800-1200 µ)

végezzük, hogy a négyzetcentiméterenkénti cseppszám ne haladja meg az 10-30 db-ot.

Az elsodródás veszélye miatt csak szélcsendes időben permetezzünk!

150 - 200

50 - 60

150 - 200

50 - 60

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a

használati útmutatót!

Adag

250 liter/ha = 2,5 liter/100 m 2 lémennyiségnél

2,0 % = 200 ml/10 liter 4,0 liter/ha = 40 ml/100 m 2

3,5 % = 350 ml/10 liter 6,0 liter/ha = 60 ml/100 m 2

Az utolsó kezelés

időpontja

(fenológiához viszonyítva)

30-40 %-os szem

nedvességtartalomnál

20-30 %-os kaszat

nedvességtartalomnál

Repce Állományszárítás 4,0 150 - 250 60 %-os magbarnulásnál

Szója Állományszárítás 3,0 - 5,0 150 - 250

30 % -os szem

nedvességtartalomnál

Őszi búza Évelő egy- és kétszikű gyomfajok 4,0 - 6,0 150 - 250 Két héttel a betakarítás előtt

Őszi- és tavaszi

árpa

Évelő egy- és kétszikű gyomfajok 4,0 - 6,0 150 - 250 Két héttel a betakarítás előtt

Similar magazines