Sharda_katalogus_2019Új

f.msn15720

Sharda technológiák

Shardaőburgonya technológia

Silico

Drop-Air

Dessicash 20 SL

Penncozeb DG

Shametrin 70 WG

Sharpen 330 EC

Marsh 480 SL

Drop-Air

Termék

Hatóanyag

Adag

l;kg/ha

Kezelések

száma

Sharpen 330 EC pendimetalin 4,0 - 5,0 1

Károsító

Magról kelő egyszikű gyomok és

néhány kétszikű gyomok

Shametrin 70 WG metribuzin 0,5 - 1,2 1 Magról kelő kétszikű gyomok

Penncozeb DG mankozeb 2,1 7

Dessicassh 20 SL

diquat-dibromid

4,0 - 5,0

2,5 + 2,5

Marsh 480 SL glifozát 3,0 - 5,0 2

Drop-Air

sz rol-akrillát kopolimer

+ trisziloxán

Burgonyavész, alternáliás

levélfoltosság

1 Betakarítás segítése

Magról kelő, évelő egy- és kétszikű

gyomok

Javaslatok

Preemergensen Shametrin 70 WG -vel kombinálva.

Preemergensen önmagában és poszt Shametrin 70 WG -vel kiegészítve.

Preemergensen Sharpen 330 EC-vel kombinva. Poszt-emergensen önmagában

vagy rimszulfuron hatóanyaggal kombinálva.

Járványos időszakban 7 napos permetezési fordulóval kell alkalmazni.

Nagy lombozatú fajtáknál minden esetben az oszto kezelést alkalmazzunk

Drop-Air -rel kombinálva.

Tarlókezelésre, a biológiai hatékonyság Drop-Air alkalmazásával fokozható.

0,10 % n.k. Elsodródásgátlás és hatásfokozás Állományszárításkor és tarlókezeléskor javasolt az alkalmazása

Silico trisziloxan 0,05 - 0,10 % n.k. Fede ség és hatásfokozás Általánosan alkalmazható, biológiai hatékonyság fokozására.

64

Similar magazines