Sharda_katalogus_2019Új

f.msn15720

Sharda technológiák

Shardaőnapraforgó technológia

Silico

Drop-Air

Marsh 480 SL

Dessicash 20 SL

Quick 5 EC

I-Maza 40 SL

Sharpen 330 EC

Drop-Air

Marsh 480 SL

Cyren EC

Termék

Hatóanyag

Adag

l;kg/ha

Kezelések

száma

Károsító

Cyren EC klórpirifosz-e l 1,5 1 Keléskor károsító kártevők

I-Maza 40 SL imazamox 1,0 - 1,2 1

Marsh 480 SL glifozát (IPA só) 3,0 - 5,0 2

Sharpen 330 EC pendimetalin 4,0 - 5,0

Quick 5 EC quizalofop-P-e l 1,0 - 1,5 1

1

Magról kelő, évelő egy- és kétszikű

gyomok

Magról kelő, évelő egy- és kétszikű

gyomok

Magról kelő egyszikű gyomok és

néhány kétszikű gyomok

Magról kelő és évelő egyszikű

gyomok

Marsh 480 SL glifozát (IPA só) 3,0 - 5,0 1 Érésgyorsítás

Dessicash 20 SL diquat-dibromid 2,0

Drop-Air

Silico

sz rol-akrillát kopolimer

+ trisziloxán

poliéterrel módosíto

trisziloxán

1

Állományszárítás

Javaslatok

Vetéssel egy menetben perisztal kus sziva yúval vagy sorpermetzéssel. Kelés

után legfeljebb 4 hé g, a kul vátorozással egy menetben.

Poszt-emergens a napraforgó 2 - 8 leveles-, illetve a magról kelő kétszíkű gyomnövények

2 - 4 leveles, a magról kelő egyszíkű gyomnövények 1 - 3 leveles állapotánál

Sávos műveléskor vagy pre-poszt alkalmazással. Kelése elő , a gyomnövények

tömegesen kicsirázásakor, Drop-Air-rel kombinálva.

Preemergensen fluorkloridon -nal, oxifluorfen -nel kombinálva. Pre- önmagában,

poszt imazamox -al vagy tribenuron-me l -lel kiegészítve.

Poszt-emergensen önmagában vagy tribenuron-me l -lel kombinációban.

imazamox -al, tankkeverékben nem ju atható ki, csak külön menetben.

A kaszatok 25 - 30 %-os nedvesség tartalmánál kipermetezve, Drop-Air-rel

tankkeverékben.

A kaszatok 20 - 25 %-os nedvesség tartalmánál kipermetezve, Drop-Air-rel

tankkeverékben. Zöldszáron érő, robosztus hibrideknél lassúbb hatás.

0,10 % n.k. Elsodródásgátlás és hatásfokozás Állományszárításkor javasolt az alkalmazása.

0,05 - 0,10 % n.k. Hatásfokozó adalékanyag Általánosan alkalmazható, biológiai hatékonyság fokozására.

67

Similar magazines