Sharda_katalogus_2019Új

f.msn15720

Gyakorlati ajánlatok

Pre-emergensen és posztemergensen

is kukoricázzunk

Talán szokatlan dolog, hogy egy kezdő úszó egyből fejest ugrik a növényvédelmi technológiák mély vízébe, de

mi még is megtesszük ezt a kukorica esetében.

A növényvédőszerek EU felülvizsgálatának az eredményeként napjainkban jelentős változásokon megy

keresztül a kukorica vegyszeres gyomirtási tecnológiája, mivel a rendkívül népszerű propizoklór és acetoklór

hatóanyagú készítményeknek, illetve azok kombinációinak a forgalomba hozatali engedélyét 2011.10.27-én,

illetve 2012.06.30-án visszavonták Magyarországon. Így a felhasználók 2012-ben és 2013-ban alkalmazhatták

utoljára ezeket a hatóanyagokat a kukorica vegyszeres gyomirtási technológiájukban. Egyes hatóanyagoknak

(pld. terbutilazin, bentazon) pedig maximalizálták a vegetációs időszakban alkalmazható adagját, mely

csökkenti a biológia hatékonyságukat vagy a hatástartamukat.

Észrevételek a pre- és poszt-emergens gyomirtási technológiákkal kapcsolatosan…

A pre-emergens kezelések megfelelő biológiai hatékonyságához csapadékra van szükség. Száraz időjárási

körülmények között gyakran szükség volt/van kiegészítő állománykezelésekre. Egyes nehezen irtható

gyomnövénnyekkel szemben (pld. árvakelésű napraforgó, csattanó maszlag, fenyércirok, folyondár szulák,

mezei acat, parlagfű, selyemmályva, sövényszulák, szerbtövis félék,) a pre-emergens gyomirtási technológiák

nem biztosítanak megfelelő biológiai hatást.

A száraz tavaszi időjárás, illetve a pre-emergens gyomirtó szerek piacán kialakult szerválaszték-csökkenés

miatt – szakmai, de főleg marketing szempontok alapján – egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kukorica korai

poszt-emergens, poszt-emergens gyomirtási technológiái. Ilyenkor a permetezések időpontját a

gyomnövények fenológiai állapotához kell igazítani, amely a magról kelő egyszikű gyomnövények esetében az

1-3 leveles, a magról kelő kétszikűeknél pedig a 2-4 leveles fenológiai állapot.

Munkaszervezés szempontjából…

Gyakorlati megfigyelések alapján, a poszt-emergens kezelések szempontjáből kritikus fenológiai állapotukat

(5 leveles az egyszikűnél, 6 leveles a kétszikűnél) a magról kelő gyomnövények kedvezőtlen időjárási

körülmények között 8-12 nap alatt, míg kedvező viszonyok mellett 3-6 nap alatt érik el. Ez azt jelenti, hogy az

üzemben olyan permetezőgép kapacitással kell rendelkezni, amellyel 5 nap alatt biztosan le tudjuk

permetezni az összes poszt-emergens gyomirtásban részesítendő kukoricatáblánkat.

A gyakorlati kérdéseknél maradva felmerül még egy szempont, mikor találkozunk egyöntetű 2-3 leveles

kakaslábfű, muhar, disznóparéj, fehér libatop vagy varjúmák keléssel a tábláinkon, amely biztosítaná az ideális

feltételeket a poszt-emergens gyomirtáshoz? Egyáltalán, hogy alakulnak a kukoricatábláink gyomviszonyai?

Az eredményes tervezési munkához elengedhetetlen a táblaszintű gyomismeret.

A kukoricatábláink gyomviszonyaiban komoly változások voltak az elmúlt években. Az V. országos

gyomfelvételezés adatai alapján megállapítható, hogy a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a parlagfű

(Ambrosia artemisiifloria) és a fehér libatop (Chenopodium album) fertőzöttsége továbbra is emelkedik. A

fakó muhar (Setaria viridis), a varjúmák (Hibiscus trionum), a pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis) és a zöld

muhar (Setaria viridis) térhódítása látványos emelkedést mutat.

A kukorica korai gyomosodásáról…

Köztudomású, hogy a kukorica rendkívül érzékeny a kezdeti fejlődése alatt kialakuló korai gyomosodásra.

Morfológia tulajdonságai miatt nem rendelkezik megfelelő gyomelnyomó/árnyékoló képességgel. Így ha nem

avatkoztunk be mesterségesen - gyomirtószerek alkalmazásával - a rendszerbe, még a legjobb tápanyag

ellátottságú tábláinkon is alulmarad a kukorica növényünk a fényért és a tápanyagért folytatott versenyben,

amely a betakarításkor mérhető terméskiesésben realizálódik.

Ha megvizsgáljuk a kukoricában előforduló egyszikű gyomnövények kelési idejének az alakulását, mindenki

számára világossá válhat az a tény, hogy ha hosszútávon nem akarjuk magunkat ma még ismeretlen szakmai

kihívások elé állítani, akkor meg kell találni a kompromisszumot a biológiai törvényszerűségek és a legújabb

marketing irányzatok között.

A kukorica egyszikű gyomnövényeinek elhúzódó a kelése…

Kiemelkedő fajok

Kakaslábfű

Fakó muhar

Zöld muhar

Ragadós muhar

Pirók ujjasmuhar

Termeszte köles

Gyomköles

Hajszálágú köles

Késői köles

Par köles

Fenyércirok magról kelő

Fenyércirok évelő

Április Május

1. dekád 2. dekád 3. dekád 1. dekád 2. dekád 3. dekád

Kiemelkedő fajok

Echinochloa crus-galli

Setaria pumila

Setaria viridis

Setaria ver cillata

Digitaria sanguinalis

Panicm miliaceum

Panicum ruderale

Panicum capillare

Panicum

dichotomiflorum

Panicum riparium

Sorghum halepense

Sorghum halepense

76

Similar magazines