12.04.2019 Views

ÚJság - Tavasz

Kistérségi magazin

Kistérségi magazin

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tavasz<br />

Festmény: Zsolnay Júlia -<br />

<strong>Tavasz</strong>i virágok<br />

I / 1 .


Az Újság<br />

C É L J A I<br />

BEVEZETŐ


Kedves Falu lakó!<br />

Szeretettel köszöntelek Téged, aki olvasod e sorokat.<br />

Szeretném bemutatni kezdeményezésünket.<br />

Az <strong>ÚJság</strong> célja, hogy évszakonként megmutassuk a régi és<br />

megújuló - jelenlegi, modern életünkbe is beépíthető -<br />

hagyományok szépségét. Hogy rávilágítsunk arra, hogy<br />

falun élni hatalmas érték és megéri megtartani a<br />

termelő/ teremtő munka lehetőségét itt.<br />

Cikkeink segítenek a ráhangolódásban és a régmúlt<br />

megértésében. Terveink szerint az <strong>ÚJság</strong><br />

negyedévenként fog megjelenni.<br />

A mostani lapszám a <strong>Tavasz</strong> köré rendeződik, amelyben<br />

a teljes megújhodás és termékenység öröme benne van.<br />

A közösség építés szellemében, önszerveződő kis<br />

csoportok vagy klubbok létrejöttében és<br />

népszerűsítésében szeretnénk segíteni.<br />

Ezt megkezdve, első összejövetelünk a Wass Albert<br />

Maraton volt, melyben Szőkéd és Áta közeledett<br />

egymáshoz. Meghirdettük a Kispad programot és a<br />

Lélekhez szóló Haranglábat.<br />

Ezt követte a Medvehagyma-túra, ahol az egészség és<br />

természet nevelő szándék is megvolt.<br />

A tavaszi ünnepkörhöz a Tojásírás rendezvénnyel<br />

járulunk hozzá, melyen szeretettel látunk minden<br />

szomszédos falut.<br />

Várjuk azokat a vállalkozó szelleműeket, akik meg<br />

akarják osztani értékeiket másokkal.<br />

CSELEKEDJ, NE VÁRJ MÁSRA!<br />

Pagonyi Gabriella, főszerkesztő


01<br />

Wass Albert maraton<br />

Terényi Gyöngy vezetésével<br />

az átai könyvtárban<br />

élvezhettük a felolvasásokat.<br />

Az író hagyatéka,<br />

sokszínűsége szolgálta a<br />

hallgatók és felolvasók<br />

szórakozását és<br />

elmélyülését.


02 Harangláb<br />

Falun szokás volt a<br />

harangszókor megállni egy<br />

lélegzetvételre. Egy kis belső<br />

rendeződésre. Mai<br />

világunkban még nagyobb<br />

szükség van rá, hogy ezt<br />

megtegyük. Nyitray Béla<br />

Árpád ötletére, szeretnénk<br />

visszahelyezni méltó helyére.


03<br />

Kispad program<br />

Régi-új ötletből szeretnénk<br />

folyamatosan közösségépítő,<br />

kapcsolat fenntartó időket<br />

kialakítani. A kispadon<br />

közösséget építhetsz a<br />

házad előtt.


04<br />

Medvehagyma túra<br />

Jó kedélyű, hasznos,<br />

tanulságos napot zárhattunk.<br />

Mindenki magával vitte a<br />

kirándulin beszerzett kincset.


Cirka másfél éve, hogy Átán<br />

élünk. Lassan belakjuk a házat,<br />

kertet, irányba tettük ismét<br />

életünk szekerét. Úgy érzem<br />

eljött az ideje, hogy ismerkedjünk<br />

a körülöttünk élő emberekkel, a<br />

minket körülvevő természettel…<br />

a mi kis világunkkal.<br />

Örömmel vettem hírét, hogy<br />

medvehagyma túra szerveződik,<br />

naná, hogy ott volt a helyem! Az pedig<br />

már csak hab volt a tortán, hogy az<br />

unokáimmal együtt sétálhattunk azon<br />

szép, napsütéses, márciusi délelőttön<br />

.Mert igazából egy kiadós séta volt ez<br />

a túra. A két falu,<br />

Áta és Szőkéd közötti erdőben, az<br />

ébredő természet mutatta<br />

érdekességek, csodák között. Hiszen<br />

a magamfajta városi népnek minden<br />

érdekes, amit az erdőn-mezőn járva<br />

láthat! A békák násza, a virágzó<br />

kankalin, és hunyor varázslatos<br />

szépsége.<br />

Erdőt-mezőt értő kísérőnk bámulatba ejtő tudásából is kaptunk egy<br />

leheletnyit... bemutatta, és mesélt nekünk a zamatos turbolyáról, boglárkáról,<br />

kígyóhagymáról, a szép, de mérgező növényekről.<br />

Büszkeséggel hallgattam a menyemet is, aki már szintén sokat tud fűről-fáról,<br />

a természet gyógyító erejéről.<br />

És persze szedtünk medve-hagymát is. Amiből,<br />

kinél még aznap délután, kinél csak másnap<br />

reggel, finom pogácsa készült.<br />

Várhelyi Panni<br />

Áta


Ősi<br />

TAVASZI<br />

NAP-ÉJ<br />

EGYENLŐSÉG<br />

ÉS BOLDOG-<br />

ASSZONY<br />

ÜNNEPEK<br />

ÜNNEPELJ ÉS ZENGD A SZÍVNEK DALÁT!


Mi közük egymáshoz ezeknek az ünnepeknek? Közös bennük az Élet<br />

ünneplése. Négy-öt nap eltéréssel vannak feltűntetve a Gergely naptárban.<br />

Talán valamikor egy és ugyanaz időben lehettek, hisz a <strong>Tavasz</strong>t, az Új Életet<br />

a termékenységet, a gyermekáldást, a NŐvekedést, a virágba borulást<br />

jelentik. A zsongó méhek, a fák virágkoronája, a jácintok balzsamos illata<br />

bódító, és cselekvésre, ünneplésre ösztönző, szerelmetességre csábító.<br />

Az évkör kezdetektől négy nagy szeletre volt osztva. Ezt a<br />

körosztós jelképünk mutatja leginkább. A földi élet Szent<br />

ügyelőjére, a Nap változására. Kettő Nap-Éj egyenlőség -<br />

<strong>Tavasz</strong>i, Őszi - és kettő Napforduló - Nyári, Téli. A<br />

természetközeli ember figyel az évszakok változására, éli azt,<br />

ünnepeli.<br />

A Nap és Éjszaka egyenlő hosszúsága az<br />

emberben is kiegyenlítik az erőket. A megjelenő<br />

friss, zöld ételekben megtaláljuk a feltöltő,<br />

kiegyenlítő tápanyagokat is. A téli búskomorság<br />

után, a nap fénye, játékossága, a csicsergő<br />

madarak, mind a szabadba hívnak minket. Nem<br />

véletlen az ünneplés sem ilyenkor. A hideg és<br />

sötét hónapok után felszabadulásra vágyik a<br />

lélek.<br />

Gyümölcsoltó Boldogasszony visszahozza az<br />

áldást, megnyitja a földeket a bőség előtt.<br />

Szétszórja termékenységét, hogy szárba<br />

szökkenjenek a növények, kivirágozzanak a<br />

fák. Mintegy varázsütésre feléled minden. Égi<br />

Édesanyánk, a Mindenség Anyja lehozza<br />

nekünk tudását, fényét, istenségét és<br />

hagyatékát. Áldást hoz az egész világra.


Gébics - Gyümölcsoltó Boldogasszony<br />

François Villonnak<br />

Kolozsvári-Donkó Rebeka -<br />

Gyümölcsoltó Boldogasszony<br />

Megkondul az ég,<br />

itt a kikelet,<br />

metszett ágak végén<br />

éltető nedv sajog,<br />

a föld omlós, langyos ölében<br />

fény felé hasadnak a magok,<br />

szoknya libben,<br />

hamisan int csitri lófarok,<br />

és hiába öleltem ezerszer, tízezerszer,<br />

izmaimban lüktetnek ősi tam-tamok.<br />

Röstellem Villon komám,<br />

de neked megvallhatom,<br />

hogy újrakezdeném a táncot,<br />

ha jönne alkalom<br />

Gyümölcsoltó Boldogasszony<br />

zsongó ünnepén,<br />

zeng a barackvirágos angyalkórus,<br />

s tiltott gyümölcsre vágyom én.


Másik tavaszi Boldogasszony ünnepünk a Babba.<br />

Székelyföldön Babba Máriának is hívják. Itt a<br />

Pünkösdhöz kapcsolódik<br />

Baba sumer anyaistennő, „a bőség úrnője”.<br />

Badinyi Jós Ferenc szerint Babba jelentése - az "Ég<br />

Kapuja".<br />

"Babba Mária elnevezéssel a néphit a fényesen ragyogó ég félhold alakú<br />

nyílásában ma már Máriát is köszönti, aki kinyitja az ég kapuját. A hivők<br />

lelkében életre kel az a biztos tudat, hogy imájuk és kérésük a<br />

Boldogasszony segítségével bejutott a Fény Birodalmába. Nyugodt szívvel<br />

mennek a misére, teljes szívvel vesznek részt annak minden részletében,<br />

buzgón énekelnek, a templomban megsimogatják a Napba öltözött<br />

Boldogasszonyt jelképező szobrot, de a nagy istenvárást a hajnal<br />

hasadása hozza. A Babba Máriához intézett könyörgésük és imájuk<br />

emlékével ők a napkelte bíborában, ott a PÍR-ban, a Napba öltözött<br />

Boldogasszony érkezését látják, hiszik, és imádják, aki ott előttük szüli meg<br />

bíborból fakadt szent fiát, a Fény Fiát, aki a teremtő szándéka szerint a<br />

Világ Világosságát hozza(hozta) el számunkra. Nézik, csodálják a Fényt,<br />

mert tudják, hogy lelkük sugallata a Babba Mária által kinyitott kapun át a<br />

Fényben életet kap és teljesül. A Világ Világosságát megjárva az életük<br />

teljesül ki általa, így érzik."<br />

Erdélyjárók


Nem akarok túl elvadultnak tűnni, és remélem a megkövezést is<br />

elkerülhetem, de ennek az Istenanyai megnyilvánulásnak az idejét április<br />

30-ról május elsejére virradó éjjelre tenném. (Mégcsak próbálgatom helyére<br />

tenni ezt a dolgot, úgyhogy előre is elnézést kérek a tévedéseimért. Az<br />

építő szándékú segítséget szívesen fogadom.)Tudom, hogy Babba Máriát<br />

a Pünkösdhöz kötik sokan, de nekem hiányzik egy Boldogasszony ünnep<br />

ebben az időpontban. Máshol, más népeknél megtalálható. Valahol nekünk<br />

is megvan, mert a legények falun ekkor mennek éjjel, vagy hajnalban<br />

májusfát vágni és "ültetik" a leány háza elé, akit kiszemeltek maguknak. A<br />

legfontosabb döntés az évkörben. Az elköteleződésé. A májusfa maga is<br />

egy jelkép. Szerelmi ajándék és a természet újjászületésének szimbóluma.<br />

Egy fallikus jelkép, tetején a koszorúval, mely az ölet jelképezi.<br />

Tulajdonképpen egy ima a Teremtő felé.<br />

Mi is a Pünkösd?<br />

A Szentlélek lejövetele.<br />

Talán már az ősök is lehozták valahogy? Egy májusfával? Hogy az a<br />

létrejövő szerelmi kapcsolat a teremtő által legyen megszentelve? Majálist<br />

ültek aznap éjjel.<br />

A SZER-elem lejövetelét és szakrálissá tételét.<br />

A középkorban minden angol falunak volt májusfája, amit Maypole-nak<br />

hívnak. Eljárták körülötte a táncot, gyönyörű szalag díszt képezve ezzel a<br />

fára. Náluk Beltane ünnepnek hívták.<br />

Beltane májusfa tánc, Glastonbury 2009.<br />

Talán kedves olvasó most te is látod, hogy milyen szép hagyományaink<br />

vannak és remélem, segíthettem a megértésükben is. Örömteli ünneplést<br />

kívánok a <strong>Tavasz</strong>on át!<br />

P.G..


pitypang<br />

LÉLEKTANI HATÁS: SEGIT<br />

MEGSZÜNTETNI A SZELLEMI<br />

TOMPASÁGOT, FOKOZZA A<br />

TISZTÁNLÁTÁST, CSÖKKENTI A<br />

TÉVES KÉPZETEK MÉRGEIT,<br />

ŐSZINTESÉGRE SERKENT. AZ<br />

ELEMZŐ GONDOLKODÁSBÓL<br />

ELTÁVOLIJA AZ INDULATOKAT. A<br />

NYOMASZTOTTSÁG ÉS A<br />

TEHETETLENSÉG ÁLLAPOTÁBÓL<br />

KIEMELI A LELKET, AZ ÉRZELMI<br />

TERHEKET, MOZDULATLANSÁGOT<br />

SZÜNTETI. A LERAKÓDOTT, LELKET<br />

SZŰKITŐ, KORLÁTOZÓ ÉLMÉNYEK<br />

FELOLDÁSÁBAN, ELENGEDÉSÉBEN<br />

SEGT. FOKOZZA A VÁLTOZÁSRA<br />

VALÓ HAJLAMOT ÉS A SZABADSÁG<br />

ÉRZÉSÉT.<br />

JAVAS.HU


05 Tojásírás<br />

Az Újsággal egynapon<br />

tartjuk a hagyományteremtő<br />

tojásírásunkat. A leányok<br />

varázsjeleket vihetnek fel a<br />

tojásokra, mellyel locsoláskor<br />

elajándékoznak.


A tojásírás ősisége, a varázsjelek felvitele. Az<br />

Istenanyai tojás teljessége összefogja az arra<br />

érzékenyeket. Közös bennük a szeretet, mellyel<br />

készítik, akiknek készítik ❣<br />

Tojásíró mester, asszony lehetett. Ő tanította be a leányokat, akik felpingálták a<br />

mágikus jeleket, melyek mindegyike varázslást adott annak a legénynek, akinek<br />

készült.<br />

A tojás maga is a teremtés szimbóluma, a teljességet fejezi ki.<br />

A megváltoztatott és átalakított hittel ellentétben nem húsvéthoz, hanem<br />

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez tartozik a TOJÁS, mint szakrális<br />

Istenanyai szimbólum.<br />

Minden ősi népnél előfordul.<br />

A germán tavasz ünnep, Ēostre - ami világítanit, fénylenit jelent - idején is már<br />

tojásokat festettek, varázs rúnákkal. Szent állat a nyúl lett, mint ahogy a Közép-<br />

Amerikai maja Istennőé is, Ix-Chel-é. De minden fiatal állat képviseli az újhodás,<br />

megújulás energiáit.<br />

Egy Új Élet kezdetét rakják le ilyenkor, amihez szorosan kapcsolódnal a nők által<br />

pingált, írt tojások is.


Engem nem tanítottak arra, hogy milyen mély,<br />

ősi bölcsesség van ebben a régi rítusban.<br />

Magamtól kellett felfedeznem minden egyes<br />

lépését. Kikísérletezni, hogy hogyan kell<br />

kifújni a tojásokat. Hogy a fehér színű tojáson<br />

szebben mutatnak a motívumok. Hogy miből<br />

lehet természetes festőlevet készíteni.<br />

Gyermekkoromban festettünk tojást, de<br />

amolyan panel gyerek szinten. Piros, kék,<br />

sárga színlapokkal, forró vízben. hamar kész<br />

volt. De hálás vagyok Édesanyámnak, hogy<br />

legalább ennyit megmutatott ebből a fontos<br />

szokásból.<br />

A szép, varázs tojások mit sem érnek férfiak nélkül. Hálásan gondolok<br />

Édesapámra, aki minden húsvét hétfőn azzal keltett engem és Húgomat,<br />

hogy verset mondott és kölnit loccsantott a nyakamba. Aztán jöttek a fiúk is.<br />

Szódásüveggel. Folyt minden a panelban és akkor kissé nehezteltem is rájuk,<br />

ezért volt, hogy bikiniben fogadtam őket.<br />

Azóta tudom, hogy milyen fontos a locsolás. Hogy a leányokat három helyen<br />

megloccsantsák. Alul a gyermekáldás miatt, középen a szívre, szeretet tájon<br />

és a fején is, hogy áldás legyen rajta.


Tanítsátok meg lányaitoknak, hogy ne feledjék el az Istenanya hagyományait<br />

és tiszteletét!<br />

Tanítsátok meg fiaitoknak, hogy éljék Istentől való jogukat és erejüket!<br />

Tanítsátok meg és Ti is éljétek meg a kiegyenlítődést ezekben a Régi-Új Élet<br />

teremtő rituálékban.<br />

Nagy szükség van ezekre ebben a kiüresedett világban. Keressétek azokat a<br />

helyeket, ahol alkalom van tanulni ezeket és kérem férfi társaimat is, hogy<br />

vegyék kezükbe Teremtő mivoltukat.<br />

Én el tudom fogadni, hogy a katolikus egyház átvette eme szép hagyományt.<br />

Gondolom, olyan erősen be volt rögzítve az emberek lélektanába ez az ünnep<br />

is, mint a Boldogasszony tisztelet. Így bekötötték a saját liturgiáikba. A<br />

Szűzanya tisztelet is teljesen rendben van, mert Mária az Istenanya<br />

inkarnációja volt. De ősi Boldogasszony hitünket, se tűzzel, se vassal, semmivel<br />

sem tudták kitörölni.<br />

P.G.


„BOLDOG AZ A NEMZET, MELY IGAZ MÓDON<br />

MOTTÓ:<br />

ÜNNEPELNI.”<br />

TUD<br />

Húsvéti<br />

locsolkodás<br />

- Húsvéti locsolkodás<br />

Markó<br />

(1889)


vagy most is<br />

jártál,<br />

locsolkodni. Ki<br />

jársz<br />

népszokás eredete a kereszténység előtti mágikus (pogány)<br />

A<br />

vezethető vissza, amikor az emberek még összhangban<br />

hitvilágra<br />

H Czékmány Ilona - Husveti locsolas<br />

olvasóm! Te<br />

Kedves<br />

hogy húsvét<br />

tudod,<br />

miért<br />

hétfőn<br />

Ugye<br />

locsolkodunk?<br />

hagyd, mert a<br />

ne<br />

és asszonyok<br />

lányok<br />

szomorúak lesznek!<br />

a természettel és a Földanyával. Termékenységi és megtisztító<br />

éltek<br />

volt a locsolás, hiszen a régi eleink pontosan tudták, hogy az új<br />

rítus<br />

kisarjadásához vízre van szükség, és az emberi élet foganását is<br />

élet<br />

„locsoló-öntöző” szertartás előzi meg. Megtalálható benne a<br />

egyfajta<br />

megtisztulás is, ami a hosszú téli lelki és testi elmerevedés<br />

rituális<br />

tavasszal, patakvízbe merüléssel hajtottak végre az őseink. Ez a<br />

után<br />

termékenységgel-megtisztulással kapcsolatos szertartás fonódott<br />

női<br />

a kereszténység húsvéti ünnepkörével, és kialakult a vödör<br />

össze<br />

vízzel, szódával, kölnivel való, húsvét hétfői locsoló ünnep.<br />

V. József néprajzkutató gyűjtésében találhatjuk, hogy a<br />

Molnár<br />

megyei Marcaliban és a környéken, (a két világháború<br />

Somogy<br />

között) a locsoló férfiak az ismerős lányokat 3 helyen öntözték meg.<br />

szoknya alatt, –a gyökércsakránál- hogy a foganás szent kelyhe<br />

A<br />

a szívcsakránál, hogy az érzelmei és a szerelme szent<br />

megtisztuljon,<br />

legyen, és a feje tetején, a koronacsakránál, hogy a tisztító víz a női-<br />

fejeket is átmossa, és az ne gondoljon bolondságokat. A női<br />

asszonyi<br />

leképezi a Földanyát és a természetet, ezért minden<br />

minőség<br />

megtisztul, majd megújul. Őseink ezt a megtisztulást és<br />

tavasszal<br />

varázsolták, ünnepelték a locsolkodás rítusjátékában.<br />

újjászületést<br />

szövődött egybe a keresztény kultusz húsvéti ünnepkörével. Jézus<br />

Ez<br />

feltámad, mint ahogy az élet, a természet minden<br />

ugyanúgy<br />

tavasszal megújul, feltámad a téli fagyhalálból.


talán Földanyával, Boldogasszonnyal, Szűz Máriával kerülnek<br />

bennük,<br />

kapcsolatba, néhány percig megélik az ISTEN női minőségét!<br />

lelki<br />

ezzel az egész világon egyedül csak a Kárpát- hazában<br />

lelkekbe,<br />

ősi szertartással.<br />

létező<br />

olvasó! Azt saját tapasztalatomból is tudom, hogy a fiatal<br />

Tisztelt<br />

a virágzásuk legjavában tartó nők, és az idős asszonyok mind<br />

lánykák,<br />

mai napig szeretettel várják a locsolókat. Ilyenkor más lelki minőség<br />

a<br />

rajtuk úrrá. Valami nagyon ősi és szent érzelmek törnek fel<br />

lesz<br />

is kérek minden fiúcskát, legényt, férfit és édesapát, hogy húsvét<br />

Ezért<br />

menjen locsolkodni. Tisztítsuk meg, teremtsük újjá a szebbik<br />

hétfőn<br />

nemet. Varázsoljunk valami szentet és gyönyörűt a női szívekbe,<br />

Bodrogközi locsolás<br />

Péter<br />

Lehoczki<br />

Nagykozár


· Bibity Levente 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el a Területi<br />

A Z E G E R Á G I I S K O L A<br />

HÍREI<br />

Versenyeredmények:<br />

birkózásból.<br />

Diákolimpián<br />

Bakonyi Levente 8. osztályos tanulónk 5. helyezést ért el az Országos<br />

·<br />

kötöttfogású birkózásban.<br />

Diákolimpián,<br />

Nemes Anna 5. osztályos tanuló 1. helyezést ért el Csúzán a<br />

·<br />

versenyen.<br />

népdaléneklési<br />

A diákalkotók nemzetközi grafikai biennáléján Baján Borbás Olga 8.<br />

·<br />

tanulónk különdíjat kapott. Kiállították még Horváth Zsolt 7.<br />

osztályos<br />

Nemes Anna 5. osztályos, Petik Dóra 3. osztályos tanulóink<br />

osztályos,<br />

A 350, több külföldi pályaműből a neves versenyen 170 alkotás lett<br />

munkáit.<br />

Óriási eredmény, hogy iskolánk tanulói is részt vehettek az<br />

kiállítva.<br />

képeiket kiállították, és Borbás Olga kitüntetésben részesült.<br />

eseményen,<br />

Iskolánk csapata · helyezést ért el a KISTÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁS<br />

ELSŐ<br />

rendezett vetélkedőn. A képen a már MÁSODSZOR megszerzett<br />

napján<br />

látható.<br />

vándorserleg<br />

tanár: Rákóczy Gábor<br />

Felkészítő<br />

Teremlabdarúgó csapatunk 1. helyezést ért el Kővágószőlősön.<br />

·<br />

tanár: Rákóczy Gábor<br />

Felkészítő<br />

2018. december 11-én iskolánk csapata 5. helyezést ért el a diákolimpia<br />

·<br />

versenyén grundbirkózásból. Felkészítő tanár: Bakonyiné Sütő Diana<br />

megyei<br />

grafika versenyre jutott be Petik Dóra 3. o. tanuló<br />

Országos<br />

matematika versenyen, Pellérden is jól szerepeltek tanulóink. 2.<br />

Kistérségi<br />

ért el Szabadi Petra és Mester Zsombor páros, 3. helyezést Bakonyi<br />

helyezést<br />

és Bőczin Ármin. Szintén 3. lett Bibity Levente és Papp Kinga.<br />

Levente<br />

tanár: Cickai Brigitta.<br />

Felkészítő


Bulgáriában megrendezett válogatott nemzetközi versenyen szabadfogású<br />

A<br />

3. helyezést ért el Bakonyi Levente, iskolánk 8. osztályos tanulója.<br />

birkózásban<br />

ÉN KÉPREGÉNYEM” című Országos Verseny döntősei: Elter Rebecca,<br />

„AZ<br />

Máté és Walter Marina.(Kiss Dorka néni, Diabelli)<br />

Csendics<br />

Egészségnap, 2019. 03. 22.<br />

fenntarthatóság hetén több program is zajlott iskolánkban: papírgyűjtés, Te<br />

A<br />

egészségnap, melyet ezúton köszönök a tantestületnek. Több<br />

Szedd!,<br />

is érkezett, melyek közül kiemelném az egerági Coop boltot, és az<br />

felajánlás<br />

konyhát, a Kovács családot, valamint Sztergár Tímea védő nénit, aki<br />

egerági<br />

egybekötött előadást tartott a gyerekeknek. Köszönet<br />

bemutatóval<br />

aki részt vett a programok szervezésében és lebonyolításában!<br />

mindenkinek,<br />

napot tartottunk az iskolában a leendő első osztályosoknak és szüleiknek.<br />

Nyílt<br />

Hilgert Gabriella, Mondrákné Márk Bernadett, Petikné Kozmann Judit<br />

Köszönet<br />

néninek. Várjuk az elsősöket!<br />

beiskolázási körzete: Áta, Egerág, Kisherend, Szőkéd községek<br />

Iskolánk<br />

területe.<br />

közigazgatási<br />

Petik Róbert<br />

tagintézmény-vezető<br />

2018. március 20.<br />

Egerág,<br />

Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, 7763 Egerág, Pozsony<br />

Szalántai<br />

1. Tel: 72/376-823<br />

u.<br />

iskola@egerag.hu<br />

e-mail:


TÁMOGATHATOD<br />

LAPUNKAT, HA<br />

TÖBB HELYRE<br />

ELJUTTATOD.<br />

Szeretnénk egyesületi formát alakítani. Célunk<br />

nyomtatott formában is eljutni azokhoz,<br />

akiknek internet elérésre nincs lehetőségük.<br />

Ha az egyesületben részt szeretnél vállalni,<br />

ha értékesnek tartod munkánk, vagy bármiben<br />

segíteni tudsz, kérlek írj levelet az alábbi címre!<br />

ujsag@googlegroups.com<br />

Köszönjük


fiatalok,<br />

rítusok,<br />

korunk


A különböző rítusok mindig is meghatározó elemei voltak az emberiség<br />

történelmének, kultúrájának. Az egyén életének bizonyos szakaszai olykor nagy<br />

változásokkal jár együtt, fizikai és lelki szinten egyaránt. E változásoknak a<br />

feldolgozására és integrálására számtalan szimbolikus megoldás született,<br />

melyeknek fontos szerepe volt, van pl. a természeti népek törzsi közösségeiben,<br />

de a régiségben élt falusi emberek számára is. A rituálék nagy része általában az<br />

emberi élet egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb fordulópontjához<br />

kapcsolódnak: amikor a gyermek felnőtté válik, és az emberi élet szakaszai<br />

sokhelyütt párhuzamba állíthatóak a természet változásrendjével is. E drasztikus<br />

változás kezelésére nagyon kreatív és sokszínű módszereket fejlesztettek ki a<br />

különböző korok és kultúrák. Nincs ez másképp korunkban sem. A mai<br />

fiataloknak is szüksége van ezekre az átmenetei rítusokra, és mivel a modern<br />

társadalom már nem feltétlenül képes megadni az ehhez szükséges feltételeket,<br />

így gyakran maguknak alakítják ki azokat, a felnőttek bevonása nélkül. a<br />

középiskolai ballagás szertartása például, szintén egy modern átmeneti<br />

rituálénak tekinthető, de már egy jóval finomított formában. A törzsi rítusok sok<br />

esetben együtt jártak valamiféle fizikai megpróbáltatással, fájdalommal is, ami a<br />

lelki átalakulás folyamatával analóg. A testi érzetek intenzívebbek, így a<br />

fájdalom szimbolikus jelentése is erősebben beépül a tudatba és válik az új,<br />

felnőtt személyiség részévé.<br />

A mai fiatalok beavatási, átmeneti rítusait, többek között korunk<br />

szubkultúráiban és parti kultúrájában találhatjuk meg. Az ezekhez kapcsolódó<br />

események egyik meghatározó része maga a közösségi élmény, a kollektív<br />

összetartozás érzése. Ilyenkor az adott társaság, csoport tagjai gyakorlatilag úgy<br />

tekintenek egymásra, mint sorstársakra, bajtársakra, akik átsegítik, átvezetik<br />

egymást a felnőtté válás folyamatának viharos szakaszain. Ezt a szerepet már<br />

nem olyasvalaki tölti be, aki nagyobb élettapasztalattal bír (mint pl. a szülők),<br />

hiszen ezek a kis mikrokozmoszok szinte teljesen leválasztják, elkülönítik<br />

magukat a jórészt felnőttek alkotta többségi társadalomtól és annak<br />

rendszerétől, szokásaitól és követelményeitől. A felnőtté válás ellenkezésben,<br />

lázadásban manifesztálódik.<br />

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezen törekvéseknek ne lenne meg a<br />

maguk létjogosultsága. Valahol úgy gondolom, hogy a körülöttünk lévő<br />

események, jelenségek a világ változásaihoz próbálnak igazodni, azzal lépést<br />

tartani. Ugyanez elmondható a fiatalok probléma kezelési szokásairól is. Mai,<br />

sajnos elidegenedett társadalmunkban is szükségük van a fiataloknak arra, hogy<br />

valahogy átvészeljék a felnőtté válás zavaros időszakát. És ha ehhez nincs meg a<br />

kellő segítség a felnőttek részéről, akkor a kortársak között keresik és kapják<br />

meg ezt.<br />

Poór Anna<br />

művészetterapeuta<br />

asszisztens


TAVASZ<br />

A tavasz mindenki számára fontos, nekünk is sokat jelent!<br />

Melitta: Én azért szeretem a tavaszt, mert akkor van a<br />

szülinapom, olyankor rügyeznek a fák, virágba borul a természet.<br />

Jó az idő. Sokat lehet játszani, a testvéreimmel a virágzó<br />

cseresznyefa alatt!<br />

Kincső: Nekem azért fontos a tavasz, mert elolvad a hó<br />

megszikkad a sár és ezért nagyon jó terepre menni a lovak is<br />

szeretik. Ilyenkor felszabadultnak érzem magam. Lehet a<br />

kutyával a réten virgonckodni, és élvezni a tavasz illatát!<br />

Ezért fontos nekünk a tavasz, Ti is keressétek meg benne az<br />

apró örömöket!<br />

Nagy Kincső és Gothár Melitta<br />

Egerági általános iskola


VÁRJUK AZ UNOKÁK<br />

SZERETETTEL<br />

VAGY GYEREKEK<br />

ARANYKÖPÉSEIT,<br />

A VILÁGRÓL, AZ ISKOLÁRÓL, A<br />

ÉSZREVÉTELEIT<br />

FELNŐTTEKRŐL.<br />

GYerek<br />

száj<br />

KÖLTEMÉNYEIT, NOVELLÁIT, ÍRÁSAIT,<br />

A TÉMA KIFOGYHATATLAN.


A VIRÁGOK ANYJA<br />

Hol volt, hol nem volt, oly igen régen, mint a mesében, élt egy öreganyó,<br />

öreg, magányos. Ha szólhatott, csak a virághoz... Mert senkije sem volt<br />

szegénynek, fia, lányai, mint rajméhek elszéledtek, magára hagyták.<br />

Élt, éldegélt hát egymagában, feketében járt bánatában. S mert nem volt<br />

kivel szót cserélni, egy virágot kezdett becézni. Maga vetette magját, alig<br />

várta kelése napját. S mikor kibújt gyönge hajtása, megszólította, legyen a<br />

társa. Így szólott hozzá:<br />

- Kisvirágom, árvaságomban légy a társam!<br />

A kisvirág hajlott a szóra, szólásra nyílt feslő bimbója. S ez virágnyelven azt<br />

jelenti, egy kisvirág is tud szeretni. Értette anyó ezt a nyelvet, s így válaszolt:<br />

- Én is szeretlek.<br />

Minden hajnalban megöntözte, ki ne száradjon puha földje. Óvta hidegtől,<br />

széltől, portól-, aki szeret, mindenre gondol. Így telt az élet napról napra.<br />

Nyárból az őszbe, majd tavaszba. Egyszer csak anyó észrevette,<br />

megcsappant a kis virág kedve. Nem hajtott újabb bimbós ágat. Gondolta<br />

anyó, talán fáradt. Csak téblábolt ott körülötte, majd aggó szóval<br />

megkérdezte:


- Mi bajod van, kincsem, kis virágom? Tán nem volt elég nap a nyáron? Vagy<br />

megszomjaztál a tó vizére? Netán harmatban fürdenél-e? Vagy ha pajtásod<br />

volna más is? Elkelne hozzád egy kisvirág is.<br />

A virág bókolt. Anyó látta, hogy kívánságát eltalálta.<br />

Sürgött, forgott, munkába kezdett. És bevetette az egész kertet : a kerítéshez<br />

mályvarózsát, had lássák messziről dús virágát. Nefelejcset az út szélére,<br />

szegfűt az ágyás közepébe.<br />

Bazsalikomot illatáért, árvácskát árva sóhajáért.<br />

Volt is gondja, reggel, este a kertet óvta, leste. Jött károgva a tolvaj kánya,<br />

tán hogy a kertet megcsodálja?<br />

- Kár volt bevetned kerted, kár, kár, eztán korán kell kelned! Kár! Kár!<br />

Jött a veréb is csiripelve:<br />

- Csak egy magot csípek fel begyembe!<br />

Jött a vakond, és mondta:<br />

- Itten, itt ástam el múlt héten a kincsem!<br />

Elég volt velük szembeszállni, de egy sem tudott kárt csinálni. Seprűt fogott,<br />

elűzte őket, a károgó, csirpelő népet. A vakondot is nyakoncsípte,- keresse<br />

másutt, hol van a kincse!<br />

Eljött a május. Anyó kertjét a virágok birtokba vették. Csupa illat volt háza<br />

tája, aki arra járt, megcsodálta. Nem volt már sem magányos, sem árva, sok<br />

sok virág volt anyó társa.<br />

/forrás: http://www.noralap.eoldal.hu/ Molnár Nóra old


A húsvéti kosár<br />

Húsvétra készülődtünk akkor is, amikor szembejött velem a neten a recept.<br />

Szerelem volt első látásra, tudtam, hogy sokszor lesz asztalunk dísze<br />

ezután.<br />

És, bár igazán húsvétra szeretem megsütni, készült már ajándékba,<br />

versenyre is.<br />

Idén három fog sülni belőle, kettő ajándék lesz, egy pedig a mi húsvétunkat<br />

szépíti majd.<br />

A receptje a következő:<br />

2,5 gramm élesztő<br />

½ csésze meleg víz<br />

½ csésze tej<br />

1 tojás<br />

¼ csésze cukor<br />

½ teáskanál só<br />

¼ csésze olíva olaj<br />

4 csésze liszt (ha a tészta ragad, akkor önts még hozza lisztet, de maximum<br />

½ csészével)<br />

1 tojás kell majd a tészta kenéséhez.<br />

Kellett hozzá még egy szép, kerekded tál, fólia, és jó adag önbizalom…<br />

hogy márpedig ebből a masszából itten kosár lesz.<br />

Felfuttattam az élesztőt és összekevertem a többi hozzávalóval (tojás, víz,<br />

tej, olíva olaj, só, cukor). Alaposan eldolgoztam, majd a lisztet is<br />

fokozatosan, fél csészénként hozzáadtam. Addig gyúrtam, amíg puha és<br />

rugalmas tésztát kaptam, amit hagytam megkelni. Amíg a tészta kelt, egy<br />

hőálló, kerekded tálat bevontam alufóliával.<br />

A megkelt tésztát kinyújtottam kb. 3-4 cm vastagságúra, majd fölvágtam 1,5<br />

cm széles csíkokra. Kb. 6 csíkot félretettem a kosár fogantyújához. A többi<br />

csík felét sugárban ráhelyeztem az alufóliával bevont félgömb alakú edényre<br />

(ahol fedik egymást, lenyomkodtam), majd a csíkok másik felét egyenként<br />

beleszőttem a tálon levőkbe úgy, hogy minden második hosszanti csík alatt<br />

áthúztam keresztben egy tésztacsíkot. Amikor végeztem a kosár oldalával,<br />

akkor a kilógó tésztacsíkokat az óra járásával megegyező irányban<br />

eldolgoztam. Bekentem tojással a tészta felületét, és megsütöttem a<br />

kosarat. A maradék csíkokból kétszer 3 szálas fonatot készítettem. Amikor a<br />

kosár kihűlt levettem a fóliás tálról. A tál pereméhez mérten kört formáztam<br />

az egyik fonatból (ez lesz a kosár pereme), a másik fonatot pedig keresztbe<br />

fektettem a fóliás tálon (fogantyú). A nyers tésztát tojással lekentem, és<br />

megsütöttem mindkettőt.<br />

Amikor kihűltek, fogpiszkáló segítségével állítottam össze a kosarat.


Húsvéti<br />

kosár<br />

V Á R H E L Y I P A N N I R E C E P T J E<br />

É S F O T Ó I


Köszönjük a<br />

figyelmet!<br />

ELÉRHETŐSÉGEINK:<br />

PAGONYI GABRIELLA<br />

FŐSZERKESZTŐ<br />

TERÉNYI GYÖNGY<br />

VÁRHELYI PANNI<br />

KÁLMÁN DIÁNA<br />

SZERKESZTŐ<br />

UJSAG@GOOGLEGROUPS.COM<br />

ÁLDOTT ÜNNEPLÉST!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!