A Mi Lapunk 2019. május

szatymaz

Szatymaz Község Önkormányzatának lapja

XXII. évfolyam 4. szám

2019. MÁJUS

A MI LAPUNK

SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Húsvéti családi nap a faluházban (Bakos Brigi fotója)


2019. MÁJUS A MI LAPUNK

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az Európai Parlament

tagjainak 2019. évi választását.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Minden nagykorú magyar állampolgárnak,valamint – ha kérte – az Európai Unió más tagállama Magyarországon

élő nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az EP- választáson választó és választható

legyen.

Azoknak a választópolgároknak, akik március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a

Nemzeti Választási Iroda már megküldte az értesítőt arról, hogy melyik szavazókörben szavazhatnak.

Akiket március 20-át követően vettek fel a település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a Helyi

Választási Iroda (HVI) értesíti a névjegyzékbe vételről.

Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.

Az a választópolgár, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága,

illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, mozgóurnát kérhet. A kérelmet legkésőbb

2019. május 22-én 16:00 óráig lehet benyújtani a HVI-vezetőhöz (jegyzőhöz), vagy a szavazás

napján (2019. május 26.) 12:00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB).

Aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő

helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti

szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe,

ahol a választópolgár szavazni kíván. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16:00 óráig kell

megérkeznie a HVI-vezetőhöz. A választópolgár ugyanezen időpontig kérheti visszavételét a lakcíme

szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az elektronikus azonosítással beadott átjelentkezési kérelem esetében

a határidő 2019. május 24. 16:00 óra.

A KÉPVISELŐTESTÜ-

LET ÁPRILISI ÜLÉSE-

IRŐL

Az április 10-ei rendkívüli ülésen személyi

kérdéseket tárgyaltak a képviselők.

Dr. Somogyi György Szatymaz

Község Gazdasági Bizottságának

nem-képviselő tagjaként 2014. október

26. óta tevékenykedett, ám betegsége

miatt 2018. április 6-a óta nem

tudott részt venni a bizottság munkájában,

ezért megbízatása 2019. április

10. napjával hivatalosan is megszűnik.

A vonatkozó rendelet a képviselő-testület

gazdasági bizottsági tagjainak

számát három fő képviselő és két fő

nem-képviselő tagban határozza meg.

Barna Károly polgármester dr. Somogyi

György helyére Szél József szatymazi

lakost javasolta nem-képviselő

tagnak. Az indítványt a testület elfogadta,

az új bizottsági tag, megválasztását

követően, esküt tett képviselő-testület

előtt.

A Dankó Pista Művelődési Ház eddigi

vezetője, Kálmán János kora tavasszal

lemondott tisztségéről, ezért

a közalkalmazotti törvény szerint az

intézményvezetői posztra nyilvános

pályázatot írtak ki. A rendkívüli ülésén

a felhívásra érkezett hat pályázat

közül Kaszás-Krupiczer Kata jelentkezését

fogadta el a testület. Az új

igazgató megbízatása augusztus 1-jétől

indul. Az átmeneti időszakban

Burkus Andrásné koordinálja a faluház

munkáját, amelybe azonban Kaszás-Krupiczer

Kata már most bekapcsolódott.

Az április 18-i rendes testületi ülésen

a Csongrád Megyei Kormányhivatal

2018. évi tevékenységéről dr. Holubán

Csilla járási hivatalvezető számolt be.

A kormányhivatal munkájának általános

ismertetését szatymazi adatokkal

egészítette ki.

A településen üzemelő közszolgáltatók

ismertették tevékenységeiket. A

Magyar Államvasutak területi igazgatósága

tavaly korszerűsítette az állomás

világítását, és a nátriumlámpákat

vezérelhető LED-világításra

cserélték. Statisztikájuk szerint 2018-

ban a Szatymazt érintő 11,124 Intercity

vonat 81 százaléka érkezett pontosan.

A vasúti menetrenden és a

menetjegyi pénztár nyitvatartásán

nem terveznek változtatni a közeljövőben.

A busszal közlekedőknek jó hír, hogy

három megállót korszerűsítenek: az

5-ös főút mentén a Magasőrház megállóhelyen,

a Szegedi úton a Jánosszállás

megállóhelyen, valamint a Neszűrjhegyi

úton a Gulyás-saroknál

építenek fedett várót, amelyre a település

idei költségvetési tervében már

elkülönítették a szükséges pénzforrást.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik,

Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár 2019. május

17. 16:00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához

fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

telefonon: 62/583-560, e-mail: jegyzo@szatymaz.hu

További információk: www.valasztas.hu weblapon.

dr. Makay Enikő

HVI-vezető

3


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK – MINDENKINEK – BÁRHONNAN

ONLINE ÜGYINTÉZÉS

Az online elérhető Önkormányzati

Hivatali Portál nemcsak

magánszemélyeknek, hanem a

vállalkozásoknak is megkönnyíti

a mindennapjait. Az e-ügyintézési

felületen – a korábban személyes

megjelenést igénylő, papíralapú

ügyintézés helyett – az ország

bármelyik pontjáról gyorsan

és kényelmesen eljárhatunk az

önkormányzati ügyekben, így nemcsak

a sorban állás miatti bosszankodástól

kímélhetjük meg magukat, hanem

támogathatjuk a papírmentes és

környezetkímélő adminisztrációt is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy

meglévő adminisztrációs feladatainak

teljesítése mellett a zsúfolt hétköznapok

során nehézséget okozhat még az

önkormányzati hivatalt is útba ejteni.

Szerencsére erre már nincs feltétlenül

szükség, hiszen az online ügyintézési

felületen közel félszáz, különféle lakossági,

hagyatéki, birtokvédelmi, ipari,

kereskedelmi és szociális ügyintézés

indítható és egyszerűen nyomon követhető,

sőt a portálról közvetlen linken

elérhető, ún. e-Papír szolgáltatás

(epapir.gov.hu) segítségével több más

dokumentum is benyújtható elektronikus

úton. A bejelentkezett felhasználók

bármikor nyomon követhetik

az általuk indított helyi önkormányzati

ügyeket, illetve a korábban kitöltött

űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az ügytípusok között megtaláljuk a

magán- és vállalkozói helyi adóügyeket

(adóigazolás-igénylés, túlfizetés

esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezése,

gépjármű- és termőföldadó-bejelentés,

helyi/önkormányzati

adó- és értékbizonyítvány-igénylés).

A helyi iparűzési adó bevallása – a lakosság

és a gazdálkodó szervezetek

számára egyaránt – a portál segítségével

szintén könnyűszerrel megoldható

függetlenül attól, hogy általános vagy

ideiglenes tevékenységről van szó. Az

online rendszerbe belépést és azonosítást

követően a közhiteles nyilvántartásokban

meglévő személyes adatok

már automatikusan kitöltve jelennek

meg az űrlapokon, és a helyi adóegyenleg

is könnyűszerrel lekérhető.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az

https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon

és településünk weboldaláról is

elérhető.

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI

ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés,

autóvásárlás, vállalkozásindítás

– mind-mind fontos és örömteli,

ugyanakkor hivatalos ügyintézéssel

is járó események. Januártól minden

magyarországi településen, így Szatymazon

is elérhető az Önkormányzati

Hivatali Portál. A rendszeren keresztül

online, akár a saját nappalinkból

kényelmesen és gyorsan intézhetjük

önkormányzati hivatali ügyeinket a

hét bármely napján, így az életünk kisebb-nagyobb

eseményeihez kapcsolódó

adminisztrációs feladatok is sokkal

könnyebbé válnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük

fel a helyi önkormányzatot, a hivatali

látogatások száma pedig tovább

növekszik életünk nagy pillanataihoz

kapcsolódva. Anyakönyvi kivonat kiállítása,

gépjármű- és építményadó

bejelentése, szociális támogatási kérelem

benyújtása, szálláshely nyilvántartásba

vétele, iparűzésiadó-bevallás,

és még sorolhatnánk azon tevékenységeket,

amelyek általánosan a személyes

ügyintézések közé tartoznak, és automatikusan

a hosszú sorban állás jut

róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-

től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati

Hivatali Portálon keresztül

egyre több ügyet elektronikusan

is intézhetünk, amikor időnk engedi,

akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes

ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes

ügyfélfogadásnál megszokhattuk,

a digitális térben is végig vezet

minket a jól ismert folyamatokon.

Első lépésben saját magunk beazonosítása

történik, majd a lakossági és vállalkozási

ügyintézés kiválasztása, ezt

követően pedig a szükséges adatok

megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság

mellett, gyorsabban, átláthatóbban

és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb

módon tehetjük, mint

korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon

keresztül bejelentkezett felhasználók

számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,

szociális vagy adóügyet indíthatnak,

az online űrlappal nem rendelkező

ügyek esetén pedig az e-Papír

szolgáltatást vehető igénybe.

Az e-ügyintézést választókat a belépést

követően azonosítja a rendszer, az űrlapok

általános adatait automatikusan

kitölti, megrövidítve az ügyintézésre

fordított időt. A felhasználók bármikor

nyomon követhetik az elektronikusan

indított helyi önkormányzati

ügyeket, pár kattintás után megismerhetik

a folyamatok aktuális állapotát,

és megnyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogatja,

hogy a lakosság mellett a vállalkozások

ugyancsak kényelmesen teljesíthetik

adóbevallással kapcsolatos

ügyeiket, és távolról is lekérhetik helyi

adóegyenlegüket és aktuális folyamataik

státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a

https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon

érhető el, amelyet településünk

weboldalán is megtalálnak.

Búcsúzunk tőlük

Czernák József (1956)

Árpád u. 60.

Dr. Győrfy László Gábor

(1944) Béke u. 62.

Fogas Józsefné (1935)

II. körzet tanya 58.

NÉPSZERŰ VOLT AZ

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ

TANFOLYAM

Első alkalommal tartottak kisgyermekes

szülőknek csecsemő- és kisgyermek

elsősegélynyújtó tanfolyamot

az EFOP-1.5.3-16-2017-00039

azonosítószámú projekt keretein belül.

Az előzetes regisztrációhoz kötött,

ám ingyenesen igénybe vehető

elméleti és gyakorlati oktatást Nyeste

Zsolt, a szegedi mentőállomás vezetője,

és dr. Mogyorósi Lilla gyermekorvos

tartották.

Aki részt vett volna, de lemaradt erről

a tanfolyamról, ne keseredjen

el, ugyanis az ingyenes képzést őszszel

megismételjük, amelyre akár már

most is jelentkezhetnek Mezeiné Bérczy

Sarolta védőnőnél.

TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz

Község Képviselő-testületének soron

következő ülését 2019. május 16-án

14 órakor tartjuk meg a Dankó Pista

Művelődési Ház és Könyvtárban.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a 2019. évi falunapi előkészületekről;

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési

rendeletének módosítása;

3. Beszámoló a települési médiareferens

2018. évi munkájáról;

4. Tájékoztató a település közbiztonságának

helyzetéről;

5. Az önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatellátásának

értékelése;

6. Javaslattétel a 2019. évi kitüntető címek

adományozására;

7. Előterjesztések.

Barna Károly

polgármester

MEGÉRKEZETT

NŐGYÓGYÁSZATI

RÁKSZŰRÉS

Nőgyógyászati rákszűrést tartunk

2019. június 17-én, hétfőn

12:00–18:00-ig a szatymazi védőnői

tanácsadóban, dr. Nyirati Ildikó

rendelésével. Jelentkezni lehet

minden reggel 8:00–9:00 óra

között 62/283-101/15-ös telefonszámon.

Mezeiné Bérczy Sarolta

naprakész települési információk:

facebook. com/Szatymaz

SZALAI ZALÁN JÓZSEF

Szabó Andrea es Szalai Gábor kisfia 2019. március 21-én született.

4 5


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

TERÜLETALAPÚ

TÁMOGATÁS

A 2019. évi területalapú támogatással

kapcsolatos ügyintézésre hétfőnként

a Faluházban (Művelődési házban)

vagy a 70/489-3852-es telefonszámon

lehet időpontot egyeztetni! Mivel a

kérelem benyújtásának utolsó napja

május 15-e, kérjük az érdeklődőket,

hogy – a hosszas várakozás elkerülése

érdekében – jelentkezzenek be időpontra!

Amit biztosan hozni kell, mert kizárólag

ezen dokumentumok meglétével

nyújtható be a kérelem:

– államkincstári („MVH”) jelszó,

– regisztrációs szám,

– kártyaalapú őstermelői igazolvány.

Megértésüket köszönöm!

Gémes Dóra (tel.: 70/489-3852)

fogadóóra: minden hétfőn 8:00–16:30

DANKÓ PISTA EMLÉKÉRE

Szeretnénk tájékoztatni kedves Olvasóinkat,

hogy dr. Lakos Istvánné

könyvtárunknak adományozta

Csongor Dezső Dankó Pista: Emlékkoszorú

születésének centenáriumára

című könyvet. A kiadványt örömmel

fogadtuk a könyvtárban, amely

helyben olvasható a Tisztelt Közönség

számára.

tartott Börcsök Erzsébet: ki mit tud

Szatymazról? A QR-kódos feladatok

megoldása során Szatymaz múltjáról

olvashattak, a program végén pedig

Szatymazról szóló kiadványokat kaptak

ajándékba, amelyet nagy örömmel

lapozgattak. Reméljük, hogy kedvet

kaptak ahhoz, hogy minél jobban

megismerjék településünket!

Április 16-án elindult az Okosan a neten!

képzés, amelynek során könyvtárosunk

a tabletek kezelését tanítja

meg az érdeklődőknek.

Április 18-án tartottuk meg a Húsvéti

Családi Napot, amelynek sok izgalmas

dolgot próbálhattak ki a gyermekek.

Könyvtárunk a „Ki mit tud

Szatymazról?” helytörténeti tabletes

játékkal és az eszközön életre kelő színezőkkel

készült a programra.

A tableteket a Somogyi Károly Városi

és Megyei Könyvtár kölcsönözte nekünk,

amelyet ezúton is köszönünk.

Börcsök Erzsébet

Húsvéti Családi Nap: Ki mit tud Szatymazról - Quiver színezős játék

VI. együtt

a gyerekekkel

nap

Mókázás, játék a művészetek

jegyében

Helyszín: Dankó Pista Művelődési

Ház és környéke

Megnyitó: 2019. május 18.

9 órától

A szokásos pontgyűjtési lehetőség

a különböző állomásokon.

Regisztrációhoz kötött ebédelési

lehetőség (gulyásleves, süti)

Tel. 0620 934 4730

Mindenkit szeretettel vár:

Csipet-Csapat

Nagycsaládosok

Egyesülete

BEKÖSZÖNTÖTT A

VÁRVA VÁRT TAVASZ

Mi kék

Az ég!

Mi zöld

A föld!

Zöld föld felett, kék ég alatt a

Hangos pacsírta fütyörész:

Dalával a napot kicsalta,

A nap rá gyönyörködve néz.

Petőfi Sándor: Mi kék az ég! (részlet)

Áprilisban sok nagyszerű esemény

történt könyvtárunkban a Szent István

Katolikus Általános Iskola és a

Somogyi-könyvtár szervezésében.

Azokról a programokról, amelyek a

lapzárta után valósulnak meg, a júniusi

lapszámban számolunk be.

Április 3-án együtt kertészkedtünk

a babákkal, a mamákkal és Mezeiné

Bérczy Saroltával, hogy színpompássá

varázsoljuk a Meseudvart, azaz a

könyvtár mögötti területet, ahol gémeskút,

kemence és kis vályogházi-

Lajkó Zoltán és Rácz Laci bácsi a Húsvéti Családi Napon

Húsvéttól pünkösdig kiállítás

6 7

kó várja a pihenni vágyókat, a nyárfa

szomszédságában. Köszönjük falunk

lakóinak – nélkülük nem valósult volna

meg a program –, hogy virágokat

hoztak a virágültetésre! Mindenkit

szeretettel vár a faluház mögötti Meseudvar,

gyönyörködjünk együtt a kinyílt

jácintokban, dáliákban és sárga

nárciszokban!

Több osztályban is megvalósulhattak

a könyvtár és az iskola közös szervezésében

a könyvtárosunk által koordinált

digitális kompetenciafejlesztési

foglalkozások. A könyvtár tabletjein

futó Quiver-alkalmazás (Android

app) segítségével Süsü életre kelt:

3D-ben jelent meg a híres egyfejű. A

mese felolvasását – amelyben Süsü

barátságot kötött a kóbor lovaggal –

követően előkerültek a színezők, és a

gyermekek gazdag fantáziájukkal kifestették

a lapokat. Nagy izgalom közepette

kézbe vehették a tableteket,

és életre keltették Süsüt: focizhattak

a mókás sárkánnyal, kiszínezhették,

és megtanulták eldobni a szórakoztató

figurát. A felső tagozatosok számára

játékos honismereti foglalkozást

Digitális témahét

Digitális témahét

Szabó Sándor és Nagy Norbert a Húsvéti

Családi Napon

Kertészkedés a Baba-mama klubban –

Meseudvar


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

HÚSVÉTI CSALÁDI NAP

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Idén április 18-án tartottuk a Dankó

Pista Művelődési Ház és Könyvtárban

a már hagyományosnak tekinthető

Húsvéti Családi Napot.

A rendezvényen kézművesek foglalkoztak

a gyerekekkel, nagyon szép

ünnepi alkotások születtek.

Rácz Laci bácsi, amatőr királyi szakács

különleges óriáspalacsintái nagy

népszerűségnek örvendtek a kicsik és

a nagyok körében egyaránt.

A Csongrád Megyei Esélyteremtő és

Önkéntes Ház tevékenységét is szeretném

kiemelni; ünnepi arcfestésükkel,

csillámtetoválásukkal és a modern

játékokkal nagy örömet szereztek a

szatymazi családok számára.

Tengeri Attila tavaszköszöntő vidám

előadásával kicsábította a szabadba a

közönséget, és szerencsére gyönyörű

napsütés, tiszta égbolt, igazi tavaszi

időjárás fogadott bennünket.

Szatymazi sport- és egészségnap

Burkus Andrásné jóvoltából létrejött

a Húsvéttól Pünkösdig című kiállítás.

amely színvonalas képi és írásos

illusztrációk segítségével mutatja be

az ünnepkört.

A kiállítás pünkösdig, nyitvatartási

időben bármikor megtekinthető.

Külön köszönet a helyi közösségnek,

segítségük nélkül a kiállítás és a családi

nap nem jöhetett volna létre.

Gondi Klára

2019. május 11.

Dankó Pista Művelődési Ház

Telefon: 62/583-520

MINDEN PROGRAM ÉS ELŐADÁS INGYENES!

10:00 Polgármesteri köszöntő, futókör avatás

Örömfutás „ÖT KÖR TÍZKOR”

5 fős csapatok nevezését várjuk. Jelentkezni a Dankó Pista Művelődési Házban lehet személyesen vagy telefonon. A legygyorsabb

versenyzők között értékes nyereményeket osztunk ki! Feladat: minden csapattag egy kört fut, az a csapat nyer,

amelyik a legrövidebb idő alatt futja körbe a pályát. A versenyzőket a futás végén frissítővel és tízóraival várjuk! Családi

és barát csapatok jelentkezését is várjuk!

Vendég: Nagy Péter U23-as Európa Bajnok, felnőtt Európa bajnokság hármoszoros bronzérmese, többszörös magyar

bajnok súlyemelő

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS

14:00 Táplálkozási- és életmód tanácsadás, valamint testanalízis dietetikus vezetésével. (Előzetes bejelentkezéshez kötött!

Időpontot a Dankó Pista Művelődési Házban telefonon és személyesen lehet egyeztetni.)

14:00 Melanóma szűrés bőrgyógyász szakorvossal a melanóma világnap alkalmából

A program a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban című, EFOP-1.5.3-16-2017-

00039 azonosítószámú projektből valósul meg.

ÓVODÁNK HÍREI

Hagyományainkhoz híven idén is

megrendeztük óvodánkban a házi

versmondó versenyt. 32 kisgyermek

változatos, vidám, kedves gyermekverssel

indult a megmérettetésen,

mindegyikükre nagyon büszkék vagyunk,

nehéz volt közülük kiválasztani

a legügyesebbeket.

A Deszken megrendezett kistérségi

Móra Ferenc versmondó versenyen

óvodánkat Németh Orsolya, Görbe

Zselyke, Márta Botond, Czékmán

Hanna és Tóth Szilvia képviselte. Bátor

kiállással, ügyes versmondással

örömet szereztek mindannyiunknak.

A zsűri külön elismerésben részesítette

Görbe Zselykét és Márta Botondot.

Gratulálunk minden kisgyermeknek!

Április 8-án látogattak el a leendő első

osztályosok a szatymazi Szent István

Katolikus Általános Iskolába. A nyílt

délelőttön a gyerekek és a szüleik is

megismerkedhettek a tanító nénivel

és az iskolával. A húsvétra hangolódva

vidám tavaszi foglalkozáson vehettek

részt a gyerekek, az iskola tornatermében

pedig játékos akadálypálya

várta őket.

Áprilisban a szatymazi óvoda pedagógusközössége

több, a csecsemők

és kisgyermekek jóllétét és egészségmegőrzését,

illetve a prevenciót és a

balesetvédelmet középpontba helyező

programon vett részt. Április 5-én a

Művelődési Házban dr. Kohán József

bőrgyógyász „Élősködők a bőrön”

címmel különböző bőrbetegségek felismerésének

lehetőségeiről és kezelési

módjairól tartott előadást.

A csecsemő- és óvodáskorú gyermekekre

vonatkozó elsősegély tanfolyamon

az újraélesztést mutatták be,

próbáltuk ki, valamint felfrissítettük

tudásunkat a csont-, ízületi és égési

sérülésekkor, valamint különböző

mérgezésekkor szükséges teendőkre

vonatkozóan.

Április 15-én elkezdődött a pedagógusok

Difer-képzése. Az első alkalommal

a Diferről mint diagnosztikus

fejlődésvizsgáló rendszerről, annak

elméletéről, összetevőiről szerezhettünk

mélyebb ismereteket, majd gyakorlatiasabb

megvilágításban is gyarapíthattuk

tudásunkat.

Az április 18-ai SZKTT Óvodái Tavaszi

Pedagógiai Napok változatos

előadásokat kínáltak az érdeklődők

számára. Előadókként a Csongrád

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi

Tagintézmény Nevelési Tanácsadó

munkatársait köszönthettük. Az

első előadást a Beilleszkedési és magatartási

problémákkal küzdő gyermekek

pedagógusainak segítése témában

tartották, szakpszichológusok

részvételével. A Lateriális dominancia

kérdéskörét gyógypedagógus kollégák

prezentálták.

Nagyné dr. Hegedűs Anita pszichológus,

speciálpedagógus, mozgásterápiás

fejlesztő április 11-én az óvodában

tartott előadást az elégedett, kiegyensúlyozott

és sikeres gyermekek jellemzőiről,

valamint arról, hogy mit

tehetnek a szülők, hogy gyermekük

boldog, problémamentes lehessen.

Gyakornok kolléganőnk, Szabó Fanni

áprilisban mutathatta be húsvéti

témára épített bemutató óráját a helyi

óvoda dolgozói és a deszki kollégák

előtt. Változatos módszerekkel komplex

foglalkozást sikerült megvalósítania.

Gratulálunk eredményes szerepléséért!

A Truffaldino Bábszínház sokadik

alkalommal szórakoztatta a csemetéket,

akik ezúttal a Hüvelyk Matyi

történetét mesélték el színpompás

bábjaikkal. A gyermekek élvezték

az előadást, néhányan a délutáni játék

ideje alatt a mese történéseit újra

és újra eljátszották, beleszőve saját elképzeléseiket,

gondolataikat.

Papp Dóra

óvodapedagógus

Kiadó: Dankó Pista Művelődési Ház

milapunk@szatymaz. hu

ISSN 1789-7165 (print)

és Könyvtár

telefon: + 36 30 3 722 622

ISSN 1789-7173 (online)

Felelős szerkesztő: Kémeri Attila

Lapzárta: minden hó 20-án

Nyomtatás:

Nyomdai előkészítés:

Tisza Press Nyomda

8

MovieArt Agency / Kultúrkubikos

A lap 1850 példányban jelenik meg.

9


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

DIFER-PROGRAM-

CSOMAG HASZNÁ-

LATA A SZATYMAZI

ÓVODÁBAN

A 2018/2019-es nevelési évben kezdeményeztem

az Oktatási Hivatal szakembereinél

a Difer-mérőeszköz használatáról

szóló képzés megszervezését

a szatymazi óvodában. Az ismeretek

felelevenítése nagyon időszerű, hiszen

a 2004-ben kiadott (a korábbi 1975-

ben kidolgozott Preferre épülő) eszköz

két új területtel egészült ki 2017-ben.

Rendszerező és kombinatív képességekkel

és mérési módszerekkel a Szegedi

Tudományegyetem kutatói, Józsa

Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné

Holló Katalin foglalkoztak. Az eredeti

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló

rendszer (Difer) az iskolai előrehaladás

szempontjából kritikus elemi készségek

(írásmozgás-koordináció és beszédhallgatás

készsége, relációszókincs, elemi

számolás, tapasztalati következtetés

és összefüggés-megértés, szocialitás)

diagnosztikus értékelésére alkalmas.

Szerzői Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa

Krisztián, Nagy József és Vidákovich

Tibor. Bár a teszt 4–8 éves korban

mér, a mi óvodánkban az ötéves korú

gyermekekkel végezzük ezt a feladatot.

Minden óvodapedagógus előbb-utóbb

részt vesz a munkában, így felelevenítették,

rendszerezték a már meglévő

ismereteiket és tájékozódhattak a pedagógiatudomány

újabb kutatásairól,

eredményeiről. Az érintett szülők fogadóóra

keretében betekinthetnek gyermekeik

munkáiba, és tájékozódhatnak

a további fejlesztési lehetőségekről.

Az írásmozgás-koordináció az eredményes

írástanulás feltétele. A mintaként

szereplő vonalkombináció másolása

pontos észlelést, továbbá szem-kéz koordináció

meglétét feltételezi. A mérés

során a tesztfelvevő figyel a tartalom,

elhelyezkedés és méret másolására.

A beszédhanghallás spontán fejlődő

készség. A beszédészlelés fontos pillére

az olvasás és írás tanulásának, fontos

a helyesírás zavarainak megelőzésében.

A beszédhangok jellegzetes jegyei a

képzés helye, a zöngésség, az időtartam,

a képzés módja. A teszt kitér más fontos

összetevőre is pl. a hangkihallásra.

A beszédhanghallás fejlesztésére helyben

logopédiai megsegítést is igénybe

veszünk.

A relációszókincs alapja a dolgok, tulajdonságok,

folyamatok viszonyainak

kifejezése. A gyermeknek fel kell ismernie

mennyiségi, térbeli, cselekvésbeli,

időbeli és hasonlósági viszonyokat.

Amennyiben az iskolát kezdő gyermek

a relációt kifejező szavakat nem ismeri,

vagy gyakran téveszti, a beszéd megértése

jelentősen módosulhat. A vizsgálatot

végző óvodapedagógus négy

tesztváltozatból választhat és a fejlődési

útmutatóban rögzíti.

Az elemi számolás készségének vizsgálata

hat lépésből áll. Foglalkozik a

számlálással és a számossággal. A (1)

számlálás területén ismert és gyakran

használt a „meddig tudsz számolni?”

típusú feladat. Az óvodában játék közben,

játék indításakor használjuk a (2)

visszafelé számlálást is. E terület sarkalatos

pontja a (3) számkör átlépése. A

mérőeszközzel megállapításokat tehetünk

mennyiségi témakörben a (4) manipulatív

számolásról: kiszámlálásról,

hozzászámlálásról, elvételről, bontásról,

csoportosításról. Foglakozik még

(5) számkép-felismeréssel és (6) számolvasással.

A tapasztalati következtetés mérésének

vizsgálata épít a gyermekek spontán tapasztalataira.

A feladatok két állítással

kezdődnek. Ez alapján a gyermekeknek

be kell fejezniük a megkezdett harmadik

állítást. Bár a feladat első olvasatra

olykor-olykor megoldhatatlannak tűnik,

az iskolát kezdő gyermekek gyakran

a szüleiket is meglepő módon, a

vártnál jobban teljesítenek.

A másik, nehéznek tűnő terület a tapasztalati

összefüggés-megértés. A mérőeszköz

feladatai olyan összefüggéseket

vizsgálnak, amelyekhez konkrét

megtapasztalások fűzik a gyermekeket.

Az eszköz szóhasználatában igyekszik

követni az életkornak megfelelő

szókincset. Az összefüggés-megértési

készség fejlődését nagyban befolyásolja

a környezet, a szociális közeg, a mesékben

előforduló összefüggések gyakorisága.

Megsegítésének fontos módszere

a gyermekkel való beszélgetés, amelynek

során tisztázódnak összefüggések,

ismeretek, megértések.

A Difer-programcsomag szociális kompetenciákkal

foglalkozó része hat vizsgálatból

áll. Egyet csoportosan (írásmozgás-koordináció

mérése), ötöt

pedig egyénileg kell elvégezni. A vizsgálat

kitér a kapcsolatfelvevő viselkedésre,

az erkölcsi érzékre, a feladatvállalásra

és a feladattartásra.

A hét elemi alapkészség két új területtel

bővült. Az egyik az elemi rendszerező

képesség. Óvodás korban a gyermekek

manipulatív (rakosgatás) szinten végzik.

A feladatok a felismerés, szelektálás,

szortírozás, sorképzés területei köré

rendeződnek. A másik az elemi kombinatív

képesség. Területei: variálás, kombinálás,

permutálás. A feladat próbafeladattal

kezdődik, ahol a gyermekek

megismerhetik a mérést segítő színes

eszközöket. A feladat egy kerettörténetbe

van ágyazva, ami a motivációra és

megértésre is kedvezően hat.

Az óvodában elvégzett mérési eredmények

egyik felhasználása az iskolakészültség

megállapítása, de ennél sokkal

nagyobb jelentőséggel bír a további

óvodai fejlesztési lehetőségek, játékok

kiválasztása. Az óvodapedagógusok a

gyermekekről több éves együttmunkálkodás

után olyan eredményeket is

szerezhetnek, amely igyekszik kizárni a

szubjektív tényezőket.

A fejlesztés sikerében nagy jelentősége

van a szabad játéknak, a kortársakkal

való együttműködésnek. Az óvodában

és családban szerzett élmények, megtapasztalások

nagy hatással vannak az értelemre,

szociális készségek fejlődésére,

az aktív mozgással pedig segítjük mentális

és fizikális egészségük megtartását.

(Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich

Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit

(2004): DIFER Programcsomag:

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált

fejlesztő rendszer 4–8

évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.

Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és

Hajduné Holló Katalin (2017): A gondolkodás

fejlesztése 4–8 évesek életkorban.

Mozaik Kiadó, Szeged.)

Marótiné Balogh Zita

tagóvoda-vezető

ISKOLÁNK HÍREI

Bár a maga módján minden nap, hét,

hónap, évszak mozgalmas, ha rangsorolni

kell, kétségkívül a tavasz a

legeseménydúsabb időszak egy iskola

életében. Csak kapkodjuk a fejünket,

hogy ki mikor milyen versenyre

megy, mikor mit ünneplünk,

milyen témahét vagy épp milyen világnap

van…

Adósságunk a február 15-ei Zrínyi

matematikaverseny megyei fordulójáról

való beszámoló, hiszen meg kellett

várnunk a hivatalos eredményeket.

Iskolánk idén különösen nagy

létszámmal képviseltette magát, 2–8.

osztályig. Az összesített eredmények

alapján a legjobban teljesítő tanulóink:

2. osztály: Árva Kata 41. hely, Suhajda

Sándor 42. hely, Nagy János 50.

hely (felkészítő tanáraik: Kunné Vaga

Gyöngyi, Pölösné Rovó Zsanett); 7.

osztály: Szabó Lőrinc 70. hely, Farkas

Nándor 78. hely; 8. osztály: Kormányos

Viktor 65. hely (felsős felkészítő

tanár: Horváthné Bodor Margit).

A MATEGYE Alapítvány az eredményesen

teljesítők 70%-át rangsorolja,

és az így megszerzett pontszámok

alapján tanulóink az első harmadban

szerepelnek. Külön dicséret illeti a

legfiatalabb (2. osztályos) versenyzőinket,

akik eredményeikkel az iskolák

közti csapatversenyben a kiemelkedő

12. helyet érték el. Szívből gratulálunk!

Március 22-én, pénteken iskolánk is

csatlakozott az országosan meghirdetett

TeSzedd! akcióhoz, azaz diákjaink

szorgosan szedték a községünk

utcáin elszórt szemetet, mert sajnos

volt mit. Bízunk benne, hogy környezetünk

„nagytakarítása” után mindenki

vigyáz majd a rendre, és megtanulta,

hogy a kukákban van a szemét

helye. Ugyanezen a napon a víz világnapját

stílszerűen egész nap „folyó”

érdekes kísérletekkel, csak úgy „áradó”

információkkal, valamint egy

vízivóversennyel ünnepeltünk meg.

Az ATIVIZIG az 1879-es nagy szegedi

árvíz óriási pusztításához kapcsolódó

tudósításíró-versenyt hirdetett,

amelynek ünnepélyes díjátadó ünnepségén

Polyák Emese (7/B) az 1. díjat,

Kormányos Viktor (8/B) a 2. díjat,

Papp Roland (6/A) különdíjat kapott.

Szívből gratulálunk nekik és felkészítő

tanáruknak, Farkas-Csamangó

Etelkának!

Szintén március 22-i esemény volt a

Bor Pál Fizikaverseny középdöntője

a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban,

amelyen négy tanulónk képviselte

– az elődöntőből sikeresen továbbjutva

– iskolánkat: Ocskó Lili,

Polgár Benedikta, Zsom Galen Lajos

és az a Szabó Lőrinc (7/B), aki teljesítményével

továbbjutott az országos

döntőbe! Fantasztikus eredmény,

amelyhez büszkén gratulálunk neki

és felkészítő tanárának, Daniné Prohászka

Ildikónak!

Március 26-án délután angol szavaktól

voltak hangosak a folyosóink, hiszen

iskolánk angol munkaközössége

Területi tematikus angolversenyt

szervezett. Az évente megrendezett

10 11


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

verseny idei témaköre a „Homes”

(Otthonok) volt, amelyben öt település

(Dóc, Harkakötöny, Öttömös,

Pusztamérges és Szatymaz) hét csapata

mérettetett meg, és az alábbi, büszkeséggel

eltöltő végeredmény született:

I. helyezett: Szatymaz II. csapata

(Kónya Eszter 8/B, Szabó Laura 6/B,

Papp Roland 6/A), II. helyezett: Szatymaz

I. csapata (Bozsics Emese 6/A,

Horváth Rianna 4/A, Polgár Szimonetta

8/B), III. helyezett: Öttömös,

különdíjas: Pusztamérges. A jó hangulatú,

sikeres délután szervezői és

az eredményes szatymazi diákok felkészítő

tanárai: Doszpod Endréné,

Lindholm-Csányi Eszter és Pölösné

Hudák Dóra. Szeretettel várunk mindenkit

jövőre is!

Az április 5-ei csongrádi XI. Határon

túli honismeret versenyre első ízben

neveztek iskolánk diákjai. A gyerekek

előzetesen plakátokat és menetlevelet

készítettek, valamint dramatizált jelenetben

idézték meg a fonóban zajló

életet. Az akadályverseny-jellegű

megmérettetésen csapatunk a középmezőnyben

végzett, és persze számos

tapasztalattal gazdagodott. Résztvevők:

Bozsics Emese, Csányi Soma,

Oláh Bianka, Papp Roland, Szél Boglárka

(valamennyien 6/A osztályos

tanulók). Felkészítő tanáruk: Rácz

Andrea.

Április 11-én – a költészet napján –

a szegedi Vörösmarty Mihály Általános

Iskola adott otthont a Tankerületi

könyv- és könyvtárhasználati

versenynek, ahol az idei évben Radnóti

Miklós és Szeged kapcsolatát állították

a vizsgálódás középpontjába.

Nyolcadikosaink a nagyon szoros

küzdelemben végül a hatodik helyen

végeztek, de mindenképpen kiemelnénk

Szanka Boglárka teljesítményét,

aki a zsűritagokat lehengerlő módon

adta elő Radnóti Miklós Tétova óda

című költeményét, ezzel maximális

pontszámot szerezve a csapatának.

Kónya Eszter, Kormányos Viktor,

Polgár Szimonetta és Szanka Boglárka

(valamennyi 8/B), köszönjük a lelkiismeretes

felkészülést és Rácz Andrea

tanárnőnek az alapos felkészítést!

Április 16-án járási prózamondó versenyen

jártunk a szegedi Petőfi Sándor

Általános Iskolában. Intézményünket

Palotás Kincső 5/A osztályos

tanuló képviselte, aki tizenkilenc kis

prózamondóval vetélkedett, és igényes

előadásával az előkelő negyedik

helyet és a zsűri elnökének méltató

szavait érdemelte ki. Gratulálunk

Kincsőnek és Rácz Andrea tanárnőnek!

Bitterné Benkó Ilona tanárnő és tanítványai

sem tétlenkedtek az elmúlt

időszakban. A víz világnapját Szokai

Renáta, Király Lilla és Rácz Dóra a

szegedi Gregor József Általános Iskolában

ünnepelték, ahol a vízzel kapcsolatos

vetélkedőn vettek részt.

Március 26-án a Kossuth Zsuzsanna

Szakgimnázium által megrendezett

Egészséges életmód vetélkedőn szerepelt

a Lóky Anna, Kőhegyi Fanni és

Polyák Emese alkotta csapatunk.

Március 28-án az immáron 19. alkalommal

megrendezett szentesi Országos

Életvitel és Gyakorlati Ismeretek

technikaverseny megyei fordulóján

Király Lilla, Rácz Dóra és Polyák

Emese (valamennyien 7/B) képviselték

iskolánkat. Ugyanez a csapat április

10-én a sándorfalvi Pallavicini

Sándor Általános Iskolában versenyzett

a hagyományos területi háztartási

vetélkedőn, ahol 9 csapat közül

végeztek az élen, sőt az I. helyezés

mellett még külön jutalomban is részesültek.

Gratulálunk!

Április 8–12. között iskolánk is részt

vett az országos digitális témahéten.

A témakört a tanítási órákon is feldolgoztuk,

emellett számtalan programot

szerveztünk diákjainknak.

Alsó tagozatosaink többek közt a digitális

tábla és tabletek segítségével

tanultak-játszottak, életre keltették

Süsüt, házi 3D-filmvetítést tartottak

(irigykedtünk is a pattogatott kukorica

miatt). A felsős osztályok közös feladatként

fotókollázst állítottak össze,

matematikai, fizikai, kémiai és informatikai

ismereteket igénylő természettudományos

versenyen vehettek

részt, valamint Daniné Prohászka Ildikó

vezetésével az algoritmusok világával

ismerkedhettek. Április 10-én a

„Game tour – Vár a kalandzóna” projekt

települt ki iskolánkba.

Április 11-én a 7. és 8. osztályos tanulóink

részt vettek a Dankó Pista

Faluház és Könyvtár szervezésében

megrendezett „Ki tud többet Szatymazról?”

honismereti vetélkedőn,

ahol tabletek segítségével dolgoztak.

Egy önkormányzati pályázat segítségével

60 tanulónknak nyílt lehetősége

eljutni a budapesti Gateway to Space

űrkiállításra, ahol hatalmas élmény

volt betekintést nyerni az univerzum

titkaiba. Köszönjük! A magyar

költészet napját – a digitális témahét

ellenére – hagyományosan, közös

szavalással ünnepeltük. Megható

volt kicsik és nagyok, kevesek és sokak

halk és hangos tolmácsolásában

hallgatni József Attila De szeretnék és

Születésnapomra című műveit.

Megszokhattuk már, hogy diákjaink

nemcsak tanulmányi, hanem egyéb

versenyeken is szépen szerepelnek

mind egyéni, mind csapatmegmérettetések

esetén. Kormányos Viktor

(8/B) és Bartók Miklós Dániel (5/A)

többek között csodálatos énekhangjukkal

varázsolják el a szakavatott

zsűrit időről időre. Viktor legutóbb a

XXI. Deszki Maros Menti Fesztiválon

ért el I. helyezést szóló népdaléneklés

kategóriában, gratulálunk! Dani

a XX. Országos Rajeczky Benjamin

gregorián- és népdalének-, népi hangszeres

versenyről tért haza Kiemelt

aranyminősítéssel, gratulálunk!

Ritmikus gimnasztikás lányaink a

Diákolimpia kelet-magyarországi regionális

döntőjében képviselték iskolánkat

március 22-én, Monoron.

Mindkét induló csapatunk megnyerte

korosztálya versenyét, és ezzel to-

vábbjutottak az országos döntőbe A

III. korcsoportos csapat tagjai: Csíkos

Júlia, Petrács Alexandra, Salánki

Martina Laura, Kis Blanka, Dohány

Eszter Magdolna és Kiss Zoé Mária.

A IV. korcsoportos csapat tagjai: Oláh

Bianka Effi, Nyári Viktória, Szanka

Boglárka Katalin és Hegykői Boglárka.

Edzőik: Madácsi Ildikó és Gábor

Letti. Szeretettel gratulálunk!

Amikor Önök ezeket a sorokat olvassák,

vészesen közeleg a 2018/19-

es tanév vége, amely mint minden

vég esetén, egyben valami új kezdete

is lesz. Nyolcadikosaink hamarosan

kirepülnek, és számukra megkezdődik

valami nagyon új, akárcsak azon,

ma még nagycsoportos ovisok számára,

akiknek szeptembertől átadják

az elballagók a padjaikat. Április

8-án már megkezdtük ám az ismerkedést,

hiszen aznap kinyitotta a kapuit

a Szent István Katolikus általános

Iskola nemcsak az idejáró diákjai,

hanem a leendő első osztályosok, szüleik

és az óvó nénik előtt is. Jó volt látni

a sok kis lelkes szempárt – szeretettel

várunk mindenkit szeptemberben!

Pölösné Hudák Dóra, Bitterné

Benkó Ilona, Rácz Andrea,

Zomboriné Őze Edit

12 13


A MI LAPUNK 2019. MÁJUS 2019. MÁJUS A MI LAPUNK

SPORT

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

RITMIKUS

GIMNASZTIKA

2019. március 22-én Monoron rendezték

meg a Diákolimpia kelet-magyarországi

regionális döntőjét. A

Szent István Katolikus Általános Iskolát

III. és IV. korcsoportban képviselték

a lányok. Mindkét csapat megnyerte

korosztálya versenyét, és ezzel

továbbjutottak az országos döntőbe,

amelynek április utolsó hétvégéjén

Somogyjád ad otthont.

III. korcsoport: Csíkos Júlia, Petrács

Alexandra, Salánki Martina Laura,

Kis Blanka, Dohány Eszter Magdolna

és Kiss Zoé Mária

IV. korcsoport: Oláh Bianka Effi,

Nyári Viktória, Szanka Boglárka Katalin

és Hegykői Boglárka

CSELGÁNCS (JUDO)

EREDMÉNYEK

2019. 03. 23.

TÖKMAG KUPA (DOMASZÉK)

II. hely: Flender Márk (55 kg)

III. hely: Czékmán Viktória (30 kg)

V. hely: Sisák Dániel (32 kg)

2019. 03. 24.

GLISSANDO KUPA, SERDÜLŐ

(TEMESVÁR, ROMÁNIA)

I. hely: Kónya Ádám (34 kg)

III. hely: Kőhegyi Fanni (63 kg)

Túri Alex (73 kg)

V. hely: Andódi Bálint (50 kg)

Sáringer Kornél (66 kg)

2019. 03. 30.

EB-MEX KUPA, IFI (MISKOLC)

III. hely: Zádori Panna (40 kg)

2019. 04. 06.

PRIMAVERII KUPA

(SZENTANNA, ROMÁNIA)

I. hely: Kónya Ádám (34 kg)

II. hely: Andódi Bálint (50 kg)

III. hely: Andódi Marcell (50 kg)

Sáringer Kornél (66 kg)

Túri Alex (73 kg)

2019. 04. 13.

VI. OROS-HONVÉD KUPA

(OROSHÁZA)

I. hely: Czékmán Viktória (27 kg)

Kónya Ádám (36 kg)

Rafael Ábrahám (39 kg)

Zádori Panna (40 kg)

Szekeres Katalin (57 kg)

Kiss Máté (40 kg)

II. hely: Sisák Dániel (32 kg)

Szabó Lili (33 kg)

Rafael Ábrahám (40 kg; serdülő)

Butterer Nóra (50 kg)

Varga Kende (41 kg)

III. hely: Sisák Dániel (33 kg; serdülő)

Zombor Dominik (45 kg)

Andódi Bálint (50 kg)

Körmendi Kristóf (55 kg)

Kőhegyi Fanni (63 kg)

Nagy Boglárka (63 kg)

Mészáros Erik (36 kg)

V. hely: Sáringer Kornél (66 kg)

Csapatkupa: II. hely Szatymazi SE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szatymaz, Kossuth u. 30.

tel. : 62 583 560

Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8 00 –12 00

szerda: 8 00 –16 00

Polgármester: Barna Károly

tel. : 20 956 8786

Alpolgármester: Dékányné dr. Balogh

Andrea tel. : 30 517 7820

Jegyző: dr. Makay Enikő

tel. : 30 678 5548

Képviselők:

Báló Bertalan tel. : 30 935 3743

Bérczi Tamásné tel. : 20 227 7161

dr. Kónya Ferenc tel. : 20 960 7780

Novák Pál tel. : 30 642 9206

Pölös László tel. : 30 229 7390

Tanyagondnokok:

Farkas Anett tel. : 20 455 4880

Bérczi Tamás tel. : 20 539 4370

ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSI HATÓSÁG

Szegedi Polgármesteri Hivatal • Szeged,

Széchenyi tér 11. tel. : 62 564 364

Ügyfélfogadás: szerda: 8 00 –16 00

péntek: 8 00 –12 00

ORVOSOK RENDELÉSE

Szatymaz, Kossuth u. 6.

dr. Lengyel Dezső tel. : 62 283 130

Hétköznap: 8 00 –11 00

Sürgősségi orvosi ügyelet

FELNŐTT:

Hétköznap: 11 00 –16 00

helyi háziorvosok közreműködésével a

20 55 44 901 telefonszámon.

16 00 –7 30 a 104-es telefonszámon.

Szombaton, vasárnap, valamint

munkaszüneti napokon: 07 30 –07 30

Elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás:

104 ingyenesen hívható telefonszámon.

Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. szám alatti

felnőtt ügyeleti rendelőben (bejárat a Szilágyi utca felől).

EGÉSZSÉGHÁZ

Szatymaz, Ady E. u. 32.

dr. Lengyel Andrea tel. : 62 283 101/13

Hétköznap: 8 00 –11 00

Csak rendelési időben hívható mobiltelefon:

20 214 1545

GYERMEKORVOS RENDELÉSE:

dr. Szilágyi Katalin tel. : 30 622 9428

rendelési idő alatt: 62 283 101/14

H, K, Cs, P: 8 00 –11 00

Szerda: 8 00 –10 00

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS:

62 565 881 / 4-es menü

GYERMEK:

SZATYMAZI KÖZMŰVELŐDÉSI

EGYESÜLET

Burkus Andrásné tel: 20/263 8494

Hétköznap 11 00 –16 00 helyi

GONDOZÁSI KÖZPONT

gyermekorvos közreműködésével

Vezető: Simon Lajosné tel. : 62 283 169

sürgősségi ügyelet: 30 622 9428

Hétköznap 16 00 –7 30 a mentőállomáson.

Szombaton, vasárnap, valamint

munkaszüneti napokon: 07 30 –07 30

TANYAGONDNOKOK

Rózsa Zoltán tel. : 20 260 0750

Karácsonyi Gergely tel. : 30 500 0532

Sarapka Irén Katalin tel. : 30 567 1006

Vidácsné Lukucza Éva tel. : 30 229 7123

SZATYMAZI POSTA

Dózsa Gy. u. 19/A. tel. : 62 283 150

Nyitvatartás:

VÉDŐNŐK FOGADÓIDEJE:

hétfő: 8 00 –12 00 , 12 30 –17 00

Igazné Herkó Mária

kedd: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

tel. : 62 283 101/15

szerda: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

Várandós tanácsadás: csütörtök: 12 00 – csütörtök: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

14 00

péntek: 8 00 –12 00 , 12 30 –15 00

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás:

szerda: 10 00 –12 00

ÁLLATORVOS

(orvosi tanácsadással) szerda: 12 00 –14 00 Szatymaz, Rákóczi u. 50. tel. : 30 945 1386

Mezeiné Bérczy Sarolta

dr. Martinek Vilmos

Tel. : 62 283 101/15

Rendelési idő: hétköznap: 8 00 – 9 00

Várandós tanácsadás: hétfő: 12 00 –14 00

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás:

hétfő: 14 00 –16 00 , szerda: 12 00 –14 00

FOGORVOSI RENDELÉS

dr. Bandl Erzsébet tel. : 62 283 101/12

Ügyelet: www. maok. hu/allatorvosi_

ugyeletek/csongrad_megye_2

RENDŐRSÉG

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

Andódi Tamás tel. : 20 209 5307

hétfő, szerda: 14 00 –19 00

Kazi Tibor tel. : 20 209 5302

kedd: Iskolafogászat

csütörtök: 8 30 –14 00 , péntek: 8 30 –12 30 FALUGAZDÁSZ

Gémes Dóra tel. : 70 489 3852

GYÓGYSZERTÁR

Fogadóóra: hétfő: 08 00 –16 30

tel. : 62 283 110, 30 320 8330

Hétköznap: 7 30 –15 30

TELEHÁZ

Dózsa György u. 42. tel. : 62 583 520

ÁLTALÁNOS ISKOLA

hétfőtől péntekig: 8 00 –19 00

Szatymaz, Petőfi S. u. 6. tel. : 62 283 149 szombat: 10 00 –15 00

Igazgató: Barna Károlyné

vasárnap:

zárva

ÓVODA

Szatymaz József A u. 1. tel. : 62 283 114

Vezető: Marótiné Balogh Zita

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK

EGYESÜLETE

Dózsa Gy. u. 42. (faluház)

BÖLCSŐDE

tel. : 20 213 9534

Elnök: Horváth Istvánné

Szatymaz, József A u. 1. tel. : 62 283 020

Vezető: Kormányos Éva

CSIPET-CSAPAT NAGYCSALÁ-

DOS EGYESÜLET

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

Vezető: Tóth Józsefné tel. : 20 934 4730

tel. : 62 283 169

SZATYMAZI NŐEGYLET

hétfő, csütörtök: 09 00 –13 00

Gulyás Zsuzsa tel. : 20 566 6994

kedd: 13 00 –18 00

szerda: 13 00 –15 00 HULLADÉKUDVAR

Nyitvatartás:

KÖNYVTÁR

kedd: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

Dózsa Gy. u. 42. tel.: 62/583-520

péntek: 08 00 –11 00 , 14 00 –18 00

konyvtar@szatymaz.hu

szombat: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

kedd, csütörtök: 9 00 –17 30

szerda, péntek: 13 00 –17 30

FALUHÁZ

Dózsa Gy. u. 42. tel.: 62/583-520

muvhaz@szatymaz.hu

hétfőtől péntekig 08 00 –19 00

SERTÉSFELVÁSÁRLÁS

Kiss István tel. : 30 974 8232

KÁBELTÉVÉHIBA-BEJELENTÉS

Szélmalom Kábeltévé Rt.

tel. : 62 463 444/101

VÍZMŰ

Információ: 40 922 334

Hibabejelentés: 80 922 333

PLÉBÁNIA

Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2.

tel. : 62 283 170

Plébániai kormányzó: Sutka István

szatymazplebania@gmail. com

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS

ÜGYINTÉZÉS

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

ügyintéző: Patak János

tel. : 30 278 0017

Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.

tel. : 62 252 369, 30 248 1627

0–24 óráig

Üdvösség Kegyeleti Kft.

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.

tel. : 70 949 1387

Sándorfalva, Szabadság tér 3.

tel. : 70 949 1385, ügyelet: 70 949 1388

KÉMÉNYSEPRÉS

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

tel. : 62 485 077

KORMÁNYABLAK

Sándorfalva, Ady Endre utca 1.

Tel. : 62/795-345; 62/795-346; 62/795-267

Nyitva

Hétfő: 7 00 –17 00

Kedd: 8 00 –16 00

Szerda: 8 00 –16 00

Csütörtök: 8 00 –18 00

Péntek: 8 00 –12 00

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Polgármesteri Hivatal

Szatymaz, Kossuth utca 30.

Tel. : 20 381 9190, 62 583 560/23 mellék

(ügyfélfogadási időben)

Ügyfélfogadás: szerda: 8 00 –16 00

péntek: 8 00 –11 30

DÉMÁSZ HIBABEJELENTÉS:

tel. : 06 62 565 600

ugyfelszolgalat@edf. hu

14 15

More magazines by this user
Similar magazines