07.05.2019 Views

Törökbálint MA - 2019. április

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

III. évfolyam • 4. lapszám • 2019. április

ingyenes havilap

Elsőként az országban

Bővülő szolgáltatásokkal

a törökbálinti családokért

Hivatalosan is átadásra került a

Segítő Kéz Szolgálat új épülete.

(3. oldal)

Sikeres akciók a még zöldebb

városért

Gyümölcsfaosztás, virágvásár, veszélyeshulladék-gyűjtés.

(5. oldal)

1


Ünnep

A haza minden előtt

A tisztelet koszorúival és néma főhajtással

emlékeztek a hősökre.

A magyar történelem egyik legismertebb

háborús konfliktusa és a nemzeti

identitásunk egyik alapköve az 1848/49-

es forradalom és szabadságharc. Dr.

Aradszki András országgyűlési képviselő

ünnepi beszédében felidézte, hogy

forradalmi hullám söpört végig egész

Európán, és a kezdeti sikerek révén úgy

tűnhetett, hogy kontinensünkön is megvalósítható

a nemzetállamok rendszere.

Március elejére Magyarországra is eljutott

a párizsi forradalom híre, Kossuth

pedig hazánkban független nemzeti kormányt,

ugyanakkor alkotmányt követelt

a birodalom többi népe számára is.

“A nemzetállamok megteremtéséért

sok ezer európai polgár adta a vérét.

Elutasították a klasszikus feudális rendszereket,

amelyek sokszor igyekeztek elfojtani

a nemzeti tudatot, hiszen a közösséghez

tartozás, a nemzeti lét az ember

alapvető igénye. (...) Ezért tudunk ma is

azonosulni 1848/49-cel, most is elszántan

küzdünk a szabadságunkért, a nemzeti

önrendelkezésünkért és a hagyományaink

megőrzéséért. (...) Legyünk hűek

ahhoz az Európához, amelyet 1848/49

nemzeti hősei magukénak vallottak,

és amelynek Szent István óta tagjai vagyunk!”-

hangzott el a beszédben.

Az önkormányzati ünnepségen közreműködött

a Bálint Márton Általános Iskola

és Középiskola is, a diákok énekléssel

és tánccal idézték fel az eseményeket.

Az ünnepélyes megemlékezést követően

a városi köztemetőben Kis Gergely

Márton református lelkipásztor hirdetett

igét, majd Törökbálint Város Önkormányzata,

az intézmények, a pártok és

civil szervezetek képviselői helyezték el

az emlékezés koszorúit.

Nemzeti ünnep a Zimándyban

Mintegy 70 diák a színpadon.

A Zimándy Ignác Általános Iskola diákjai az ünnep szellemiségéhez

méltó előadással emlékeztek meg az 1848/49-es

forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az iskola hetven

diákja állt színpadra, hogy együtt idézzék fel a történéseket. A

színvonalas előadást rengeteg tánc és éneklés színesítette, a

magával ragadó műsor felkészítői: Bálint Emese, Lantosi Nóra

és Nemecsek Levente tanárok voltak.

Piros, fehér, zöldben az óvoda

Verssel, énekkel emlékeztek az ovisok.

Törökbálint több intézménye is megemlékezést tartott nemzeti

ünnepünk alkalmából. A Törökbálinti Bóbita Óvoda kék,

zöld, piros, valamint szivárvány csoportja is versekkel, énekkel

és mondókákkal készült, Szinkulics Ági néni vezetésével pedig

közös táncolásra is sor került. A gyerekek nem csak kokárdát

tűztek magukra, az általuk készített zászlókat, csákókat is viselték

– természetesen nemzeti színeinkben.

2


Szociális

Bővülő szolgáltatásokkal a törökbálinti családokért

Hivatalosan is átadásra került a Segítő

Kéz Szolgálat új épülete, a Köztársaság

téri helyszín átalakítása a Norvég

Alap támogatásával valósult meg.

Az ünnepségen Csokonáné Vízkeleti

Ildikó intézményvezető asszony köszöntőjében

felidézte, hogy immár húsz

éve, hogy megalakult Törökbálinton a

családsegítő szolgálat. Az akkori pár fős

létszámnak megfelelt a korábbi épület,

ám az évek múltával nőtt a létszám és

bővült a szolgáltatások köre is. Örömét

fejezte ki, hogy igazán méltó helyre költözhetett

az intézmény, ami megfelel a

XXI. századi követelményeknek. “Mindez

a törökbálinti lakosok igényeinek minél

magasabb színvonalú kiszolgálását jelenti.

Intézményünk az alapszolgáltatásokon

túl önként vállalt feladatokat is

ellát, mint például pszichológiai, párkapcsolati

tanácsadás, egyéni és csoportos

terápia, májustól pedig egy gyermekpszichiáter

segíti majd a munkánkat. A

lehetőségeinkhez mérten, az igények

felmérését követően, szeretnénk még

tovább bővíteni a szolgáltatásainkat” -

fogalmazott az intézményvezető.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások

Minisztériumának szociális ügyekért

és társadalmi felzárkózásért felelős

államtitkára köszönetet mondott a városvezetésnek,

hiszen kevesen tartják

prioritásnak a szociális területen végzett

innovációt és a fejlesztést. Kiemelte,

az infrastruktúra mellett fontos, hogy

emberséggel töltsék meg az épületet,

hiszen ha valaki a családsegítő és gyermekjóléti

szolgáltatás segítségét kéri,

a problémát elsődlegesen helyben kell

megoldani. Hozzátette, a szociális területen

végzett tevékenység nagyszerűsége

abban áll, hogy önzetlenül működő

csapatok hittel végzik munkájukat.

A köszöntő beszédek után a megjelenteket

Intézményvezető Asszony és Elek

Sándor polgármester vezette körbe a

nagy átalakításon átesett épületben.

Új épületben, az eddigi elhivatottsággal

A Segítő Kéz Szolgálat március közepétől

már az új helyén, a Köztársaság

téren található épületben folytatja

tevékenységét. A hivatalos átadó apropójából

kérdeztük Csokonáné Vízkeleti

Ildikó intézményvezető asszonyt.

TbMA: Hogyan zajlott a költözés?

Cs.V.I.: Szerencsére zökkenőmentesen,

mindenki tudta a feladatát, fél nap alatt

átköltöztünk. Hamar berendezkedtünk

az új épületben, bár még pár dekoráció

kikerül - a cél, hogy minél családiasabb

legyen az intézmény. Menet közben

persze mindig kiderül még néhány apró

dolog, de ez egy költözés során elkerülhetetlen.

TbMA.: Mennyiben segíti az épület a

családsegítő munkáját?

Cs.V.I.: Nagy öröm számunkra, hogy végre

mindenki egy épületen belül dolgozik.

Eddig a Nyár utcában és a Szent István

utcában voltunk, utóbbiban volt a szolgáltatások

nagy része. Így sokkal gördülékenyebb

a munka, emellett végre

vannak interjúszobáink, és ez nagyobb

biztonságérzetet nyújt az ügyfeleknek

egy-egy beszélgetés során. Fontos, hogy

ne hivatali jellege legyen az épületnek,

és bár alapellátás vagyunk, kiemelt

szempont a családias légkör.

TbMA: Történt változás a költözés

után?

Cs.V.I.: Igen, a nyitvatartás egy kicsit módosult.

A tapasztalataink alapján elég

két nap - hétfő és szerda -, amikor az

esti órákban is nyitva vagyunk, kedden

és csütörtökön 16:00-ig várjuk az ügyfeleket,

pénteken pedig délig. Természetesen

felmértük az ügyfélkörben, hogy

kinek, hogyan felel meg a nyitvatartás

és eszerint hoztuk meg a változtatást.

A nyitvatartás változása nem jelenti azt,

hogy ha valaki 4 óra után ér rá, akkor a

családgondozók ne mennének ki hozzá,

ez csak az épületre vonatkozik.

3


Biztonság

Országos rendezvénynek adott otthont a város

Nagy érdeklődés övezte az első ízben

megrendezett Országos Bűnmegelőzési

Napot.

A délelőtt folyamán a Nyitnikék Óvodában

Illés István nyá. r. alezredes ún.

‘Pici-Kék’ programot tartott, melynek

keretében a gyerekek dalok, mesék segítségével

ismerkedtek meg a bűnmegelőzéssel.

A foglalkozás

lényege, hogy a

picik biztonságban

érzik magukat a

képzeletjátékban -

azonosulhatnak a

hőssel, aki a barátjuk,

testvérük, gyerekük

lehet, akiről

gondoskodhatnak,

akit szerethetnek.

A Bálint Márton

Általános Iskola és

Középiskola Óvoda

utcai épületében

pedig a ‘Szabadítsátok

ki Gordont’ című játék zajlott,

amely az iskolai és internetes zaklatás

témakörét járta körbe.

A Városházán tartott ünnepélyes megnyitó

beszédében Elek Sándor polgármester

kiemelte, hogy Törökbálint közbiztonsága

példaértékű, a város kiváló

kapcsolatot ápol a helyi rendőrőrssel és

az Érdi Rendőrkapitánysággal, valamint

Városőrség tagjai is tudásuk legjavával

veszik ki részüket a munkából. Emellett

bejelentette, hogy a képviselő-testület

megalapítja a „Törökbálint közbiztonságáért”

díjat, mely első ízben 2020-ban

kerül átadásra. Dr. Hatala József, a Nemzeti

Bűnmegelőzési Tanács elnöke megköszönte,

hogy a város ilyen nagy mértékben

elköteleződött a közbiztonság és

a program mellett.

A délután folyamán a Városháza mögötti

parkolóban játékos, ismeretterjesztő

standok működtek. Az érdeklődők

többek között büntetés-végrehajtási

szakemberektől kaphattak misztikumoktól

mentes képet a börtönök világáról, a

bátrabbak a katasztrófavédelem embereinek

segítségével tüzet olthattak, illetve

egy jó kávé és sütemény társaságában

beszélgethettek rendőrökkel a személyés

vagyonvédelemről. A legkisebbeket

tűzoltó- és rendőrautó, valamint rabszállító

kocsi várta, továbbá az ‘Ovizsaru’ programon

megismerkedhettek Rendőr Robival,

Rosszcsont Ricsivel és Rosszcsont

Rozival. A ‘Bike Safe’ program keretein

belül bárki ingyenesen regisztrálhatta kerékpárját

az országos nyilvántartó rendszerbe

és megismerhették a rendszer

működésének előnyeit is.

Kálváriához méltó környezet!

Az első Országos Bűnmegelőzési Nap

legfőbb eseménye az a közösségi öszszefogás

volt, melynek keretében

megtisztult a Kálvária domb.

A helyszín kiválasztása nem véletlen, a

jelenleg is zajló építészeti bűnmegelőzési

projekt keretében kerül átalakításra

a városközpont, ezen belül is a Kálvária

domb. A Biztonság.Város.Közösség

munkacsoport tagjai, valamint a helyi

önkéntesek közös erővel fát vágtak,

gallyaztak, gereblyéztek, a tűzoltók segítségével

pedig lebontásra került egy

kerítés, valamint a betonhulladékokat

gyűjtötték össze. A domb jövőbeni átalakítását

szolgálja a megtisztítás, hiszen az

építészeti bűnmegelőzés egyik fontos

kitétele az átláthatóság.

Önkormányzata szervezésében, a Városszépítő

Egyesület közreműködésével

nyílt kiállítás. ’A mi Kálváriánk’ elnevezésű

fotógyűjtemény és -kiállítás a Kálvária

domb történetét és a közösségi akció

Safecity projekthez való csatlakozását

mutatta meg, valamint bemutatásra

kerültek Veszely István törökbálinti fotóművész

képei, melyek az új Városháza

és a domb jelenlegi kapcsolatát mutatják

be, kiegészülve a Városszépítő Egyesület

archív felvételeivel és fotóival.

Az írásos emlékek alapján a XVIII. század

eleje óta kálváriának használt Kálvária

domb történetéről Törökbálint Város

4


Környezet

Gyümölcsfaosztás 5.0

Hatszáz gyümölcsfával gazdagodott

a város.

Óriási sikert aratott az ötödik gyümölcsfaosztás,

már reggel 7 órakor gyülekeztek

a lakosok a Művelődési Ház

udvarán. Törökbálinti lakcímkártya felmutatásával

háztartásonként két fával

gazdagodhattak a helyiek.

Április 6-án 600 darab kiváló minőségű

facsemete várta a faültető lakosokat,

többek között többféle barack,

szilva és alma közül választhattak. A

Városgondnokság munkatársai nem

csak az osztásban segédkeztek, hanem

a megfelelő fa kiválasztásában is, illetve

kérésre megmetszették a facsemetéket.

Mindemellett idén is kaptak ültetési tanácsokkal

és a kiválasztott gyümölcs

jellemzőivel ellátott papírt a vállalkozó

szellemű lakosok, de természetesen a

Városgondnokság segítőkész munkatársainak

is fel tehették kérdéseiket.

Az akció célja, hogy Törökbálint megőrizze

kertvárosias, zöld jellegét.

Aki a virágot

szereti...

Az önkormányzat gyümölcsfaosztását

virágvásár követte - cél a kertvárosias

jelleg megerősítése.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat

szervezésében idén is megrendezésre

került az egynyári virágok termelői vására.

Már reggel 7 óra előtt válogattak

a muskátlik, lángvirágok és lobéniák

százai között a törökbálinti lakosok. Az

akció mottója idén is “Virágvásár – a

virágos városunkért” volt, hiszen Törökbálintot

mindig is meghatározta zöldövezetisége.

Veszélyeshulladék-gyűjtés a városban

A tavaszi nagytakarításhoz nyújtott

segítő kezet az Önkormányzat.

Elek Sándor polgármester kezdeményezésére

a Törökbálinti Város gond nokság

2019-ben is megszer vezte immár hagyomá

nyossá vált veszélyes hulladék-gyűjtési

akci óját. A korábbi három év igényeit

figyelembe véve, a leadható hulladéktípusok

köre idén is kiterjedt a veszélyes

hulladékokon túl az elektromos háztar tási

hulla dé kokra is, sőt most először immár

kétnaposra bővült a kezdeményezés. A

hulladékok tulajdonságaik szerint elkülönítve

kerültek begyűj tésre, ebben a szállítást

végző cég segítségére volt a Törökbálinti

Város gondnokság al kal ma zott jain

kívül a Polgár mes teri Hivatal Rendészeti

cso port jának két munka társa is.

Az akció során összesen 53.640 kg

veszélyes, illetve elekt ro mos hulladék

került begyűjtésre. Az elmúlt évek összesítéséből

kiderül, hogy minden évben nő

a begyűjtött hulladék mennyisége, tehát

a városban évről évre erősödik a környezettudatos

szemléletmód.

Azonban a lakók továbbra sincsenek

kellően tisztában azzal, hogy 2012 óta

valamennyi veszélyes vagy elektronikus

anyagot, eszközt, berendezést árusító

cég köteles átvenni a leadni kívánt

készüléket - függetlenül attól, hogy ott

vásárolta-e vagy sem, kíván-e újat vásárolni

vagy sem. Tehát, az elromlott

hűtőt bármilyen hűtőszekrényt árusító

boltban, a bitumenes palát bármely építőanyag-áruházban,

az üres tonert bármely

tonerforgalmazónál le lehet adni.

5


Beruházás

Biztonság

Városőrség - a város szolgálatában

A Törökbálinti Városőrség Polgárőr

Egyesület tagjai tavaly több mint

kétezer órában láttak el szolgálatot,

az aktív tagok száma mintegy 50 fő.

Géczy Krisztiántól, az egyesület elnökétől

többek között azt is megtudtuk,

hogy jelentősen csökkent a bűncselekmények

száma.

TbMA: Biztosan sokan nem tudják, miből

is áll egy szolgálat?

G.K.: A klasszikus szolgálat a járőrözés.

A tagok Kalló Ferenc szakmai vezetőnél

felveszik az autót, aki minden esetben

elmondja a fontos információkat, majd

a polgárőrök értesítik az érdi kapitányságot,

illetve a helyi rendőröket, hogy

megkezdték a szolgálatot. Mindig olyan

útvonalat választanak, ahonnan érkezett

bejelentés. A járőrözés mellett rendszeresen

ott vagyunk az önkormányzat

vagy annak valamely intézményének a

rendezvényein is, például a Bálint Márton

Szülők Bálján is vigyázunk a parkoló

autókra.

TbMA: Milyen a kapcsolat a rendőrökkel?

G.K.: Nagyon jó az együttműködés az

érdi kapitánysággal, a helyi őrssel, valamint

a helyi rendőrökkel. Több esetben

is hívnak minket helyszínbiztosításra

vagy elfogásra.

TbMA: Hogyan áll a Városőrség eszközparkja?

G.K.: A környék polgárőrségei közül nagyon

jól, az önkormányzat sokat támogat

minket. A napokban vesszük át az

új autónkat is, egy Dacia Dustert. A régi

autó már igen leharcolt, immár 8-9 éve

járja a törökbálinti utakat és a rendszeres

karbantartás ellenére is megérzi, hogy

mindenki máshogy vezeti. A város sokat

áldoz a közbiztonságra, gondolok itt a

térfigyelő kamerarendszer kialakítására

és a rendőrség támogatására is - hiszen a

biztonságérzet erősítése nagyon fontos. A

közterület-felügyelet eszközparkja is egy

új autóval bővül, ami az illegális hulladéklerakatok

megelőzésében nagy szerepet

fog játszani. Sokszor csak terepjáróval

közelíthetőek meg ezek a kieső területek,

ezért a város egy Lada Nivát is vásárolt.

TbMA: Van valamire szüksége az egyesületnek?

G.K.: Nagyon várjuk az új tagok jelentkezését,

ugyanis jellemzően a középkorú

és az idősebb korosztályból tevődik öszsze

az egyesület. A fiatalabbak inaktívak,

pedig rettenetesen szükség lenne rájuk,

hogy az idősebbeket tehermentesítsük,

miközben átadhatják a tudásukat. Ha

csak egy-egy szolgálatot vállalnak, már

az is nagy segítség. Nagyon sokat vállalnak

a jelenlegi tagjaink, pedig a számok

egyértelműen mutatják, hogy egy jól

működő polgárőrségnek köszönhetően

látványosan nő a biztonság.

Ennek a fenntartását kiemelten fontosnak

tartom, ezért kérem a törökbálinti

lakókat, hogy jelentkezzenek.

Minden további információ:

Géczy Krisztián elnök: 06-20/532-3806

Kalló Ferenc szakmai vezető:

06-20/404-7775

Képviselői fogadóóra

városunkban

dr. Aradszki András

országgyűlési képviselő

városunkban is elindítja fogadóóráit

Első alkalom:

2019. május 15. (szerda) 16:00-18:00

Bejelentkezés: +36-30/396-5673

Helyszín:

2045 Törökbálint, Munkácsy M. 38.

6


??????

7


Beruházás

Környezet

Közösségi összefogás

Az idei évben is megrendezték Magyarország

egyik legjelentősebb természetvédelmi

akcióját, melyhez Törökbálint

is csatlakozott. A “TeSzedd!”

mozgalom idén immár nyolcadik alkalommal

került megrendezésre, a

kezdeményezés során országszerte

“nagytakarítanak” a mozgalom önkéntesei.

Az országos akció elsődleges célja,

hogy a közösségek tagjai együtt tisztítsák

meg szűkebb-tágabb környezetüket

a felgyülemlett szeméttől.

Törökbálinton ez alkalommal háromszor

volt lehetőség önkénteskedni. Először

március 19-én délelőtt a Budaörs

felé vezető Vörösmarty út környezete

tisztult meg a sok szeméttől a Munkácsy

Mihály Nyugdíjas Klub tagjainak közreműködésével.

Másnap a Diósdi úton, a

Telenor körforgalom környékén folytatódott

az akció a Törökbálinti Mozgáskorlátozottak

Egyesületének részvételével.

Végezetül március 23-án, szombaton

a Városháza előtt gyűltek össze az önkéntesek,

hogy a város utcái tisztulhassanak

meg. Örömteli hír, hogy az utcák

összességében tiszták, a cigarettacsikk

volt a leggyakrabban előforduló szemét,

ugyanakkor a Hosszúréti árokból

több gumiabroncs is előkerült. Ezek elszállításában

a Városgondnokság munkatársai

segédkeztek, mivel veszélyes

hulladéknak minősültek. A többi bezsákolt

szemetet a “TeSzedd!” munkatársai

gyűjtötték össze és gondoskodtak annak

elszállításról is.

Egy lokálpatrióta csapat

Annahegy is hadat üzent a szemétnek!

Rudas Attila elnök, Haraszti Gyula és

Lukácsi Mária szervezésében, az Annahegyi

Közéleti Egyesület aktivistái gyűltek

össze Annahegyen a Kertész utcában

március utolsó szombatjának reggelén,

hogy a városban a közelmúltban szervezett

szemétszedési akciókhoz kapcsolódva,

ők is összefogjanak és megtisztítsák

szűkebb környezetüket az eldobált

szeméttől. Példamutató, hogy szüleik kíséretében

a városrész legfiatalabb tagjai

is részt vettek az akcióban, és sok nagy

fehér szemeteszsák telt meg a délelőtt

folyamán. Az önkéntesek a Kertész utcától

az M0-ás körgyűrű hangfogó feléig

terjedő területet tisztították meg, majd

városunk egyik emblematikus helyszínét,

a kilátó környékét is felkeresték.

- Törökbálint Ma Újság

Szerkesztősége -

Szerkesztőség címe:

2045 Törökbálint, Hegyalja utca 54.

Felelős kiadó:

Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail:

torokbalintma.szerkesztoseg@gmail.

com

Főszerkesztő: Vokány Attila

Munkatársak: Takács Dalma,

Perjésné Nyíri Erzsébet,

Fotó: Takács Dalma,

Perjésné Nyíri Erzsébet,

Zákány Gergely

Tördelés: Schmidtka Andrea

Nyomdai kivitel:

Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság

8


Akik köztünk élnek

Törökbálint - szerelem első látásra

Akik köztünk élnek’ rovatunkban Hajdú

Péter televíziós műsorvezető, producer,

üzletembert, törökbálinti lakost

kérdeztük.

TbMA: Mikor költözött Törökbálintra

és miért?

H.P.: Idén lesz tíz éve, hogy 2009 decemberében

ide költöztünk. Noncsi lányom

10 hónapos volt, amikor elkészült

a házunk, Dávid fiam pedig születésétől

kezdve itt él. Ergo mindkét gyermekünk

tősgyökeres törökbálinti.

2008-ban az RTL Klub Vacsoracsata című

műsorába kaptam meghívást, melynek

az egyik szereplője Zoltán Erika volt, aki

már régóta Törökbálinton él.

Már a stábbusz ablakából nézve megfogott

a környék, mondhatni szerelem volt

első látásra. Már másnap visszajöttem

és elkezdődött a számomra leginkább

megfelelő telek felkutatása. Végül a Tükörhegy

IV. ütem beruházójával vettem

fel a kapcsolatot, aki megmutatta a minden

tekintetben befutó telket.

Azóta is itt lakom.

TbMA: Több hír is szólt arról, hogy rengeteget

tett azért, hogy Tükörhegyen

ne épüljön meg a lakópark. Pontosan

milyen szerepe is volt ebben?

H.P.: Ez egy érdekes történet. Még a telekvásárlás

előtt informálódtam, nem

csak a környékről, hanem az esetleges

környezetet érintő beruházásokról is.

Az akkori polgármester, Turai István megerősített

abban, hogy Tükörhegy Törökbálint

kertvárosias része és az is marad.

Nem sokkal a költözés után került újra terítékre

a lakópark-beruházás, akkor 1040

lakás építését tervezték a beruházók.

Természetesen, újra felkerestem az akkori

polgármestert, ő akkor cáfolta a

híreket - ellentétben a beruházóval, aki

a bizonytalansági tényezők mellett is

megerősítette építési szándékát.

Abban a helyzetben úgy éreztem, átvertek,

de mindent megmozgattam annak

érdekében, hogy ne valósuljon meg a

lakópark megépítése és ebben a helyiek

támogatása is sokat segített.

Időközben beruházói tulajdonosváltás is

történt, és hamarosan sikerült összehoznom

egy találkozót az új tulajdonossal és

az új polgármesterrel. A megbeszélésen

Elek Sándor már ekkor leszögezte, hogy

akár peres úton is, de megakadályozza a

lakópark megépülését.

Közel egy évnyi tárgyalássorozat után

megállapodás születetett arról, hogy

egyharmadára csökken az építhető lakások

száma.

Hárman vettünk részt azon a találkozón,

melyen végül megállapodtunk abban,

hogy 360-ra csökken a lakások száma.

TbMA: Milyen indíttatásból nyitott

éttermet és orvosi rendelőt Tükörhegyen?

H.P.: Mindig is hosszú távon terveztem

Törökbálinton, rengeteg kedvességet

kapok itt, amiből szeretnék lehetőségeimhez

képest minél többet visszaadni.

A Like Bisztróval és az orvosi rendelő

kialakításával is adni akartam, sőt még

az irodámat is ide költöztettem. Fontos a

közösségépítő szerepe is az étteremnek,

sok család órákat tölt itt hétvégente és

jótékonysági akcióknak is helyet ad.

Nagyon remélem, hogy a jövőben még

erősebb szerepet tud vállalni a Like Bisztró

a közösség összekovácsolásában.

TbMA: Mi a véleménye a helyi kulturális

életről?

H.P.: A helyi programok meglehetősen

széles réteget tudnak megszólítani. A

minőségi kultúrán át a fesztiválokig rengeteg

program van, ez számomra még

vonzóbbá teszi a települést.

Sokszor veszek részt a Művelődési Ház

programjain és próbálom kihasználni

a sportolási lehetőségeket is. Szintén

nagy öröm számomra, hogy van két

műfüves focipálya és egy sportközpont,

ahol többek között konditerem és uszoda

is található.

9


Kultúra

Ihletett pillanatok – Erdélyben járt a Kamarakórus

A Törökbálinti Kamarakórus régi vágya,

hogy széles repertoárunkat

Erdélyben is bemutathassuk. Elénekelhessük

kedvenc darabjainkat,

megmutathassuk, milyen gazdag kulturális

örökség birtokosai vagyunk -

ezáltal is kifejezve összetartozásunkat

erdélyi testvéreinkkel.

Idén végre eljött ennek is az ideje.

Meghívást kaptunk Törökbálint testvérvárosától

Székelyudvarhelytől, hogy

együtt ünnepelhessük velük nemzeti ünnepünket,

illetve a helyi Alla Breve Kórussal

adhassunk közös hangversenyt.

Koncertjeinkre meghívtuk Kertesi Ingrid

opera-énekesnőt, Törökbálint díszpolgárát

- akivel 2006 óta énekelünk

együtt -, hogy kivételes tehetségével,

gyönyörű énekével emelje előadásaink

színvonalát.

Március 15-én magyar és székely zászlókat

lobogtató tízezres tömeg töltötte

meg zsúfolásig az udvarhelyi Márton

Áron teret. A műsor végén – melynek

részese volt a Kamarakórus is - szívet

melengető volt a hatalmas tömeg ajkáról

felcsendülő Székely Himnusz, vibrált

mindannyiunkban az összefogás, összetartozás

érzése.

Este került megrendezésre az Alla

Breve Kórus és a Törökbálinti Kamarakórus

közös hangversenye. A Városháza

dísztermében összegyűlt nézőközönség

előtt először a két település alpolgármesterei

mondtak üdvözlő beszédeket.

Műsorunk két művében is szólót énekelt

Kertesi Ingrid, zongorán közreműködött

Kéry Tamás zongoraművész, majd a két

kórus közös előadása zárta az estét. A

Csillagvirág szilaj-duhaj dallamai után

az Esti dal éteri tisztasága csalt könynyeket

a szemekbe. A két kórus úgy énekelt

együtt, mintha évek óta tenné ezt.

A jövőben dolgozni fogunk azon, hogy

ennek a remek összefogásnak legyen

folytatása.

A következő estén a csíkmadarasi

templom adott otthont a koncertünknek.

Ismét velünk volt Kertesi Ingrid művésznő.

A hangversenyzáró Esti dal utáni

hosszú csend a lelkünkig hatolt. A tömött

padsorokban felálltak hallgatóink,

úgy szólt a vastaps. A helyi plébános így

fogalmazott: „…ezek a falak ilyen hangokat

még nem hallottak, köszönjük nektek

az élményt! Gyertek máskor is!”

Utazásunk utolsó napján Csíksomlyón,

a Kegytemplomban énekelhettünk. A

koncertet megelőző misén ülve megdöbbenve

tapasztaltuk, hogy a templom

zsúfolásig megtelt, mintegy ötszáz fős

hallgatóság volt jelen. Megilletődve sorakoztunk

fel fennállásunk legnagyobb

közönsége elé. Kodály Stabat Mater

című műve feloldotta gátlásainkat, az

éneklést követő taps bíztatott bennünket.

Kertesi Ingrid ismét csodálatosan

énekelt, műsorunk pedig egyre hangosabb

tetszést váltott ki a hallgatóságból.

Befejező dalunk után remegő térdekkel,

elszorult torokkal hallgattuk a felálló hatalmas

tömeg vastapsát. Felejthetetlen

élmény volt mindannyiunknak!

Az ember életében vannak pillanatok,

melyekről azt érzi, hogy ezek nélkül kevesebb

lenne az élete. Ezeket úgy is lehet

nevezni, hogy „ihletett pillanatok”.

Büszkeséggel mondhatjuk, hogy erdélyi

utunk ilyen ihletett pillanatok sokasága

lett.

Weiler Róbert

elnök - Törökbálinti Kamarakórus

10


11


Hirdetés


www.posta.hu

ELKÖLTÖZTÜNK!

ÚJ CÍMÜNK:

TEMETKEZÉS

2045 Törökbálint, Kápolna u. 12.

(a temető mellett)

Helyi képviselőnk:

Kantiné Marcsi

Tel.: +36 23 232 110, +36 30 200 6040

Teljeskörű ügyintézés,

Állandó, éjjel-nappali szállítási ügyelet!

Tel.: +36 30 919 3002

Ártalmatlan látogatók

A tavalyi évben több bejelentést is kapott az önkormányzat

a tömegesen megjelenő gyalogcincérekről,

ezért tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezek a bogarak

Magyarországon őshonosak, védettek és kártételük elenyésző.

Törökbálint is része a Tétényi-fennsík természetvédelmi

területnek, melynek jellemző rovarai ezek a gyalogcincérek,

ahol tömegesen rajzanak tavasszal. Az imágók röpképtelenek,

így a talajon gyalogolva közlekedő példányok gyakran

szem elé kerülnek. A kifejlett bogarak általában fűfélék leveleivel

táplálkoznak, a lárvák a talajban fejlődnek, ahol fűfélék

gyökereivel táplálkoznak.

Barna gyalogcincér - Dorcadion fulvum Közepes termetű

cincér (mérete 16-22 mm), a csápjai vaskosak, a 8 mm-t is

elérik, a nőstényeké a test feléig ér, a hímek csápjai pedig

valamivel hosszabbak. Színezete változatos, a törzsalak

alapszíne fekete, szárnyfedői barnásvörösek. Kifejlődése

2-3 évig tart.

Fekete gyalogcincér - Dorcadion aethiops Teste fekete

hosszúkás ovális alakú, melynek hossza 1,2-2,6 centiméter

között mozog - a nőstények valamivel nagyobbak a hímeknél.

Csápjaik 11 szegmensből állnak, hő- és szárazságked-

12


Múzeum Beruházás / Margóra

Művésztelepi alkotások a törökbálinti

Tüdőgyógyintézetben

Margóra

Fát ültetni

A 2000-ben elindított, nemzetközi

nyári művésztelepeken a mostanáig

eltelt idő alatt több, mint ötven

meghívott művész dolgozott

városunkban, közülük sokan igen

nagy távolságból érkeztek. A hazai

képzőművészeti élet jeles képviselői

mellett határon túli magyarok,

szerb, lengyel, osztrák, skót, ausztrál

és amerikai művészek élvezték

vendégszeretetünket.

Tevékenységüknek köszönhetően

közel száz alkotással gazdagodott Törökbálint,

melyek közül számos festmény,

szobor látható a helyi köztereken,

közintézményekben. Azonban

így is nagyszámú alkotás került raktárba,

az utóbbi évek termése pedig

már tárolási gondokat okozott. Szerettük

volna, ha a képek olyan helyre

kerülnek, ahol sokan láthatják őket,

örömöt okozva ezzel az alkotóknak

és a műveket élvezni tudó befogadó

közegnek egyaránt.

Az új, polgármesteri hivatal ebédlőjébe

három nagyméretű képet tudtunk

elhelyezni (Ivana Todorovic és Svetlana

Pavlovic Dzindo alkotásait) de további

képek is elhelyezésre vártak.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

minden tekintetben alkalmasnak tűnt

a szóban forgó képzőművészeti alkotások

elhelyezésére, bőségesen rendelkezésre

álló üres falfelületei szinte

kínálkoztak és az is remélhető volt,

hogy az ide kerülő képek hozzájárulnak

majd az itt tartózkodó betegek

hangulatának javításához.

Ugyanakkor – mivel az alkotások

Törökbálint Város tulajdonát képezik

– kihelyezésük tovább erősítheti

az Önkormányzat és a helyi intézmények

kapcsolatát, az együttműködés

jó példáját mutatva.

Antal Gabriella főigazgató asszony

örömmel fogadta az ötletet, melyet

Elek Sándor polgármesteri támogatásával

március hónap folyamán sikerült

megvalósítani. A kiválasztott

huszonöt alkotás felrakásában a Városgondnokság

dolgozói is segítettek,

együtt tevékenykedve a Tüdőgyógyintézet

csapatával.

A falakra került képek nemcsak

szépítik környezetüket, de látványukkal

remélhetőleg kellemesebbé teszik

az itt töltött időt az intézményben

dolgozók és az itteni egészségügyi

szolgáltatásokat igénybe vevők számára

egyaránt.

P. Boros

Március szép hava elmúlt s ahogy szokott:

hozott hideget, langyidőt, meleget. Az időjárást

pedig, szintén nem szokatlanul, leképezték

a különféle történések. Láthattuk a

városunkban, a környező települések egyikén

(ki hol volt épp), esetleg Budapesten az

1848. évi események tiszteletére megtartott

ünnepségek valamelyikét. Legtöbbnyire,

helyesen, ünnepségen vehettünk részt, nem

pedig megemlékezésen. Azt a magyar történelemben

jártasabb rendezők meghagyták

őszre. Így hát büszkén ünnepelhettük

bátor eleinket, akik hősökhöz méltó tetterővel,

képletesen szólva: fát ültettek.

A szabadság fáját.

Fát pedig abban a tudatban ültet – általában

– az ember, hogy annak gyümölcse,

lombja árnyékának hűse nem őt, hanem

gyermekeit, unokáit, dédunokáit fogja valamikor

megörvendeztetni.

Ma cselekszik, ám a jövőre gondol.

Akkor is a jövőre gondol, ha előrelátásával,

szándékával nagy erők fordulnak szembe,

s neki valóságos szélmalomharcot kell

folytatni ezen (finoman szólva) furcsa érdekek

ellen.

Azt mondják, ugye, s ez már napjaink

márciusának üzenete, hogy Európának nem

kell a nemzetállam. Azt is mondják, hogy

legyen kötelező betelepítési kvóta. Meg,

persze, tűnjön el a határvédelmi kerítés. Ráadásul

– hát ez meg aztán miféle jövőkép?

– nő és férfi sem kell, család sem kell, ergo

gyermek sem… a társadalmi fennmaradáshoz

szükséges lélekszámot majd megoldja

a migráció. Ja, szükséges társadalmi megmaradás

sem kell, hiszen Európai Egyesült

Államok lesz, meg Világállam – s a Föld immár

valóban a népek „olvasztótégelyeként”

forog s kering tovább. Vagy zuhan bele a

Napba.

Ám addig még lehet időnk.

S miután – többek között – hit és remény

nélkül nincs élet, legyünk továbbra is bizakodóak:

nézzünk szét a kertünkben. Keressünk

egy helyet.

Ültessünk fát.

Hajdu Ferenc

13


Esemény

Mesél a múlt

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng

továbbadása”

- Morus Tamás -

A Törökbálintot ábrázoló korabeli fotókat, képeslapokat

bemutató első kiadvány után, a „Mesél a

múlt” című lokálpatrióta könyvsorozat második kötetét

mutatták be a Német Nemzetiségi Önkormányzat

szervezésében március 30-án a Művelődési Ház

Walla termében. Az igen nagy ívet felölelő gyűjtemény

a múlt század törökbálinti népszokásaiba ad

bepillantást. A könyv lapjait forgatva elcsodálkozhatunk

rajta, milyen színes, változatos viseletek és

szokások keretezték eleink hétköznapjait, ünnepeit.

A sváb közösség napjainkig gondosan ápolja hagyományait,

így a hagyományőrzők mindegyikének van

legalább egy rend szép, hagyományos stílusú ruhája,

amit előszeretettel viselnek a közösség és a város

ünnepi eseményein. A kiadvány gazdag képanyagát

Sz. Tóth Judit néprajzkutató szakszerű leírásai kísérik.

Nagyszabású jubileum a sváboknál

30 éve a közösségi élet középpontjában.

Baráti kórusok társaságában ünnepelte 30. születésnapját a Törökbálinti

Sváb Kórus. A Munkácsy Mihály Művelődési Ház nagytermében közel

kétszázötven, a sváb hagyományokat örömmel ápoló énekkari tag gyűlt

össze, hogy együtt ünnepeljék a törökbálintiak jubileumát. Érkeztek vendégek

többek között Ajkarendekről, Bólyból, Máriahalomról és Érdről is.

A fehér abroszos asztalokon a pogácsa és a bor mellett természetesen

ott virított a svábok hagyományos virága, az illatos rozmaring is. A vendégeket

Megyaszainé Mammel Magdolna, a Törökbálinti Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnök asszonya köszöntötte, majd mécsesekkel

emlékeztek arra a 27 énekesre, akik testi mivoltukban már nem lehetnek

a kórussal. Ezután

a vendéglátók és

a vendégkórusok

műsora következett,

amelyben

mindenki bemutatta

repertoárja

legjavát.

Minden csepp életet

menthet

Nem lehet elégszer elmondani: aki vért ad, életet ad!

Sokan ellátogattak a Bálint Márton Általános Iskola

és Középiskolába április 10-én, hogy csatlakozzanak az

önkéntes véradókhoz. A Magyar Vöröskereszt és az Országos

Vérellátó Szolgálat szervezésében évente több

alkalommal tartanak véradást Törökbálinton. A résztvevők

az ajándék müzliszeleten kívül, azzal a jó érzéssel is

gazdagabbak lettek, hogy felajánlásukkal legalább egy

beteg embernek nyújthatnak segítséget.

A véradáson minden 18 életévét betöltött állampolgár

részt vehet. Törökbálint városa mindig szívesen ad

helyet a véradó akcióknak

- tudtuk meg Janzsó Mónikától,

a Vöröskereszt Pest

Megyei Szervezetének munkatársától.

A szakember példaértékűnek

nevezte, hogy a

városban sok állandó véradó

van, köztük például a két alpolgármester,

Földvári László

és Géczy Krisztián is, akik szinte

minden alkalommal részt

vesznek a városban rendezett

megmozduláson.

Koncert a Zeneiskola szervezésében

Az Alkotó Muzsikusok Társasága rendezvényén az iskola egyik kiemelkedő

tehetsége is lehetőséget kapott a fellépésre.

Köztudott, hogy a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti

Iskola a diákok zenei nevelésén túl közművelődési feladatokat is vállal

városunkban. Szervezésükben adott koncertet az Alkotó Muzsikusok

Társasága az iskola dísztermében április 4-én. Filkey Péter, a zeneiskola

igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a társaság 15 aktív és 7

támogató fővel alakult 1991-ben, tagjai jellemzően zenetanárok, de

vannak közöttük zenét művelő képzőművészek is. Céljuk - a saját szerzeményeik

bemutatásán túl - a kortárs magyar zene népszerűsítése.

Ezen az estén Csepregi György, Szendi Ágnes, Szántó Lajos, Galla Attila

és a zeneiskola nyugalmazott zongoratanárának, Nógrádi Péternek

műveit hallgathatták az érdeklődők. “Külön öröm volt számunkra, hogy

a zeneiskola művésztanára,

Fülep Márk fuvolaművész

közreműködésén túl,

egyik tehetséges zongoraszakos

növendékünk,

Mákszem Márton mint

fiatal szerző mutatkozhatott

be „Schaconne” című

darabjával. Marci jövőre

zeneszerzés szakon folytatja

középiskolai tanulmányait”

- tudtuk meg

Filkeytől.

14


Óvodai hírek

Ovisok a Városházán

Gyermekzsivajtól volt hangos az épület

április első két hetében.

Ahogyan minden évben, idén is mind a

négy törökbálinti óvodából ellátogatott

egy-egy nagycsoport a Városházára. Az

április első két hetére tervezett kis túrákat

Elek Sándor polgármester vezette,

nagy örömmel járta körbe a gyerekekkel

az épületet és még nagyobb örömmel

válaszolt a feltett kérdésekre.

A csoportok több irodába is belestek,

sőt volt, ahol gumicukorral is megkínálták

a kicsiket. A túrák alatt a polgármesteri

tárgyalóban minden alkalommal

tea és pogácsa mellett beszélgethettek

a városvezetővel, többek között olyan

kérdések is elhangzottak, hogy mi a kedvenc

focicsapata, illetve, hogyan is tölti

mindennapjait egy polgármester. A látogatások

mindig a testületi teremben értek

véget, ahol a gyerekek elfoglalhatták

a képviselők helyét és megismerkedtek

Törökbálint zászlajával. Végezetül énekekkel

is megörvendeztették a gyerekek

a hivatal dolgozóit.

Posztolj verset az utcára!

Az óvodásoknak köszönhetően költemények

sora került ki a kerítésre.

A Nyitnikék Óvoda idén is csatlakozott

a ‚Posztolj verset az utcára!’ megmozduláshoz,

ami egy világraszóló költészeti

akció a magyar költészet napján. A cél,

hogy minden legálisan posztolható felületen

magyar versek legyenek: járdán,

hirdetőoszlopon, buszmegállókban. A

megmozdulás során mindenki hozzátehet

egy keveset az ünnephez, éljen bárhol

is a világon - így az évek során több mint

húsz különböző országban élő magyarok

posztoltak verset több száz helyszínen,

elképesztő kreativitással.

Az akcióhoz - az elmúlt évekhez hasonlóan

- idén is csatlakozott a Nyitnikék

Óvoda. A gyerekek kalapácsokkal és rajzszögekkel

vonultak ki az óvoda elé, hogy

kedvenc verseiket kiakasszák a kerítésre.

A megmozduláshoz az idei évbenh az

Olajág Otthonok törökbálinti intézménye

is csatlakozott, így a gyerekek az ottani

kerítésre is kirakták a kedvenc költeményeiket.

15


Önkormányzat

HIRDETMÉNY

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás helyéről

és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára - ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –

2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

Ajánlás

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet. Részletes tájékoztatástért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

A Törökbálinti Helyi Választási Iroda

(továbbiakban: HVI) a Törökbálinti

Polgármesteri Hivatalban működik

Vezetője: Kailinger Ildikó jegyző

címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy

Mihály u. 79.

Telefonszám: (23) 335-021;

E-mail: jegyzo@torokbalint.hu

helyettesei: Schliesshahn Henrikné

aljegyző

Telefonszám: (23) 335-021/234 mellék;

E-mail: aljegyzo@torokbalint.hu

dr. Kassai Annamária hatósági

irodavezető

Telefonszám: (23) 335-021/237 mellék;

E-mail: kassai.annamaria@torokbalint.hu

Névjegyzékkel, névjegyzékbe való betekintéssel,

átjelentkezéssel, mozgóurna

kérelemmel összefüggő ügyek intézése

Beringerné Schlemmer Andrea és Lak

Imréné – HVI munkatárs

Telefonszám: (23) 335-021/289 mellék

személyes ügyintézés esetén a Törökbálinti

Városháza földszint 020. szoba

Ügyfélfogadási rend:

hétfő: 8,00-12,00 és 13,00-17,30 óra

kedd-csütörtök: 8,00-12,00 és 13,00-

16,30 óra

péntek: 8,00-12,00 és 13,00-16,00 óra

E-mail cím: valasztas@torokbalint.hu,

Postacím: Helyi Választási Iroda

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.

vagy Törökbálint, Postafiók 1.

Tájékoztató a Választási Értesítőről

Tisztelt Törökbálinti Választópolgár!

A 2019. május 26-ai Európai Parlament

tagjainak választásra Önt a Nemzeti

Választási Iroda –2019. április 5-ig postai

úton történő kézbesítéssel - Értesítő

megküldésével tájékoztatta a választói

névjegyzékre történő felvételéről és

arról, hogy Ön a választás napján mely

szavazókörben adhatja le szavazatát. Ön

a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn

feltüntetett szavazókörben szavazhat.

A szavazókörök száma, címe az alábbi

táblázatban található.

Amennyiben Ön nem kapott Értesítőt,

pótlólag azt a HVI-tól kérheti – levélben

(postai úton vagy elektronikus úton) -

személyi adatainak (név, születési idő)

megadásával vagy - személyesen a

Törökbálinti Polgármesteri Hivatalban.

Kérésére a HVI az Ön részére pótlólag

Értesítőt fog nyomtatni és küldeni.

A lakóhelyüktől eltérő szavazókörökben

adhatják le szavazatukat azon választópolgárok,

akik mozgóurnát igényeltek,

vagy a szavazás napján a lakóhelyüktől

eltérő településen tartózkodnak és átje-

16


Önkormányzat

lentkeztek a másik szavazókörbe.

Csak településszintű bejelentkezéssel

rendelkező törökbálinti választópolgárok

(azok, akiknek a lakcímkártyáján

csak Törökbálint helységnév szerepel,

de utca, házszám nem és tartózkodási

hely címük sincs) a 3. szavazókörben

szavazhatnak.

Az Európai Parlament tagjainak választására

benyújtható kérelem lehet

- a külképviseleti névjegyzékbe vétel,

- az átjelentkezési, valamint

- a mozgóurna igénylés.

A kérelmek írásban, formanyomtatványon

nyújthatók be. A kérelemnek tartalmaznia

kell a kérelmező nevét, születési

helyét, anyja nevét és személyi

azonosítóját – az okmányaiban szereplő

adatokkal megegyezően. A kérelmek benyújthatók

személyesen, levélben, elektronikus

úton (elektronikus azonosítás

nélkül, vagy elektronikus azonosítással).

Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár

nyújthat be, aki mozgásában

egészségi állapota vagy fogyatékossága

illetve fogvatartása miatt gátolt.

A mozgóurna iránti kérelemnek a személyes

adatokon túl tartalmaznia kell a

kérelem okát, valamint azt a címet ahová

az urnát kérik.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a mozgóurna

iránti kérelem benyújtásának

határidői eltérnek aszerint, hogy azt a

választópolgár milyen módon nyújtja be.

Mozgóurna iránti kérelem HVI-hez való

beérkezési határideje

a) 2019. május 22. (szerda) 16,00 óra

amennyiben a kérelmező azt postai úton

vagy elektronikus úton elektronikus azonosítás

nélkül nyújtja be,

b) 2019. május 24. (péntek) 16,00 óra

amennyiben személyesen, illetve írásbeli

meghatalmazott útján vagy elektronikus

úton elektronikus azonosítással

nyújtja be,

c) 2019. május 26-án (szavazás napján)

12.00 amennyiben azt elektronikus úton

elektronikus azonosítással nyújtja be.

Mozgóurna iránti kérelem a szavazás

napján 12,00 óráig az illetékes szavazatszámláló

bizottsághoz is benyújtható a

kérelmező választópolgár által a kérelem

leadásával megbízott útján vagy magánokiratba/közokiratba

foglalt meghatalmazással

rendelkező személy útján.

Szavazókör száma:

A szavazókörök címjegyzékét megtalálja a www.torokbalint.hu honlapon.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat

be, aki magyarországi lakcímmel

rendelkezik, de a szavazás napján külföldön

tartózkodik és a tartózkodási helye

szerinti külképviseleten (diplomáciai és

konzuli képviseleten) kíván szavazni. A

külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti

kérelemnek 2019. május 17-én (péntek)

16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

A HVI – a kérelmében megjelölt módon

– értesíti kérelmezőt a külképviseleti

névjegyzékbe vételről, a szavazás

pontos helyéről (nagykövetség vagy

konzulátus pontos címe), és a szavazás

idejéről.

Átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár

nyújthat be, aki a szavazás

napján Magyarországon, de a lakcíme

szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör

területén tartózkodik. Az átjelentkezési

kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-

én (szerda) 16.00 óráig meg kell érkezni

a HVI-hez. A HVI a kérelem alapján törli

a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazóköri

névjegyzékből, és egyidejűleg

felveszi az általa megjelölt település

kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

A HVI az áthelyezési kérelemről szóló

döntéséről a választópolgárt – a kérelmében

megjelölt módon - értesíti.

17


Esemény

A világnak szüksége van a fiatal

környezetvédőkre!

Egyetlen ember is tehet a környezetért.

Március végén a ‘Plant for the planet

Akadémia’ látogatott el mindkét törökbálinti

iskolába. A kezdeményezés keretében

a gyerekek a klímaváltozás okait

és következményeit ismerhették meg,

megtanulták, hogy egyetlen ember is

hatással lehet a globális problémákra.

Az előadások és játékok után közös

faültetésre is sor került. Az akadémia

különlegessége, hogy gyerekek szervezik

gyerekeknek, sőt a program végére

minden résztvevő Klíma Nagykövetté is

válik, és ezt a szemléletet képviselheti

az iskolájában, családjában és közvetlen

környezetében. Ennek támogatásaként

minden résztvevő kap egy kézikönyvet,

mely friss adatokkal szolgál, továbbá

kapnak egy pólót és további kiegészítő

anyagokat az előadások megtartásához.

A ‘Plant for the planet Akadémia’ célja,

hogy növelje a tudatosságot a klímakérdéssel

kapcsolatban és bátorítsa a

diákokat arra, hogy tegyenek is az ügy

érdekében.

Mondókás teregetés

Játékos, mondókás foglalkozásokra

épülő pedagógiai program a Szérűskert

bölcsiseinek.

A Müpa ‘Tesz-vesz muzsika’ foglalkozásán

vehettek részt a Szérűskert Bölcsőde

kisgyermekei. A mondókás játékok

során hétköznapi tárgyakat használtak,

ezzel felidézve az olyan mindennapos

élethelyzeteket, mint az öltözködés, a

fürdés és a teregetés. A 2011-ben indult

pedagógiai programot Hegedűsné Tóth

Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és Óvóképző

Főiskolai Karának oktatója tartja.

Zimándys siker

helyesírási versenyen

Március utolsó napjaiban tartották a Simonyi Zsigmond

Helyesírási verseny Pest megyei fordulóját, melyre a Zimándy

Ignác Általános Iskola két tanuló is bejutott.

A megmérettetés célja, hogy a diákokban felébresszék és

erősítsék az anyanyelv szeretetét, valamint gazdagítsák helyesírási

ismereteiket és fejlesszék kreativitásukat. Rajeczky

Csenge korosztályában kiemelkedően teljesített, a hatodik

évfolyamon első helyezést ért el és ezzel

bejutott a híresen nehéz helyesírási

verseny Kárpát-medencei döntőjébe!

Csengének nem ez az első jelentős

eredménye, idén a NyelvÉSZ Pest megyei

fordulóján, majd az Arany János

anyanyelvi versenyen ért el kiemelkedő

helyezést. A versenyekre való felkészülésben

tanára, Helfrich Judit segítette

és segíti őt.

Csenge nagyszerű eredményéhez

sok szeretettel gratulálunk, rendkívül

büszkék vagyunk rá és kívánjuk, hogy

a fináléban is legalább olyan ügyesen

szerepeljen, mint azt az odáig vezető

hosszú úton láttuk tőle!

Nyelvtudásukról adtak számot

a diákok

Vers- és prózamondás immár 15. alkalommal.

Kistérségi Nemzetiségi Német Vers- és Prózamondó Versenynek

adott otthont a Zimándy Ignác Általános Iskola. A versenyt

Palkóné Szabó Gabriella igazgató köszöntője után az iskola

tanulóinak kis műsora nyitotta meg. Az immár 15. alkalommal

megrendezett megmérettetésen tizenegy iskola hetven diákja

vett részt, közülük hatan képviselték a törökbálinti iskolát. A

gyerekek alsó és felső tagozaton, két évfolyamonként mérték

össze tudásukat. Megyeri Lívia tanárnő elmondta, hogy a zsűri

tagjai között szerepeltek a Német Nemzetiségi Önkormányzat

tagjai, nyugdíjazott pedagógusok, valamint a tájnyelv ismerői is -

hiszen ebben a kategóriában is volt bőséges induló. Hozzátette,

hogy nehéz egyszerre

megszervezni

a versenyt

és felkészíteni rá

a gyerekeket, de

örömmel csinálják

már évek óta.

18


Fókuszban a gyermek

Születéstől felnőttkorig konferencia

Immár tizennegyedik alkalommal

került megrendezésre a Születéstől

felnőttkorig elnevezésű konferencia,

melyet idén már másodízben tartottak

meg Törökbálinton. A találkozó

célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekévek

alatt megszerzett tapasztalatok

fontosságára, melyek később az

egyén egész életpályát befolyásolják.

A Szülők Fóruma Egyesület által szervezett

konferencián a résztvevőket Elek

Sándor polgármester köszöntötte, a

rendezvényt pedig dr. Aradszki András

országgyűlési képviselő, az esemény

fővédnöke nyitotta meg. A nap nyitányaként

a Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

gyermekei ‘Táncos hívogató’ című műsorukkal

örvendeztették meg a konferencia

résztvevőit, majd Schmidt Mónika,

a Szülők Fóruma Egyesület elnöke köszöntötte

az egybegyűlteket. Kiemelte,

hogy az esemény - az előző évekhez

hasonlóan - most is több intézmény

közös együttműködésének eredményeként

valósulhatott meg. A szervezésben

részt vett többek között a törökbálinti

Szérűskert Bölcsőde, a Segítő Kéz Szolgálat,

a Védőnői Szakszolgálat és a Bálint

Márton Általános Iskola és Középiskola

is. A konferencia háziasszonyai,

azaz intézmények vezetői az előadók

bemutatásában és felkonferálásában is

segédkeztek.

A tartalmas program keretében a jelenlévő

pedagógusok és gyermekvédelmi

szakemberek olyan, a szakma által

elismert előadókat hallgathattak meg,

mint Dr. F. Földi Rita PhD klinikai szakpszichológus,

a Károli Gáspár Egyetem

tanszékvezetője vagy Makk Ádám konduktor,

szakértő, a Semmelweis Egyetem

Pető András Karának igazgatója,

aki a mozgás, a beszéd és az értelem

összefüggéseiről beszélt. Könyves Krisztina

iskolapszichológus azt mutatta be,

hogyan hat a gyerekekre az oktatási intézményekben

elszenvedett bántalmazás,

a pedagógusok hogyan ismerhetik

fel és hogyan kezelhetik jól a kialakult

helyzetet, illetve hogyan előzhetik meg a

hasonló eseteket.

Alice a látássérültek országában

Érzékenyítő programon vettek részt a

törökbálinti kisiskolások a BULÁKE, azaz

a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú

Egyesülete szervezésében március

utolsó hetében a Művelődési Házban. A

foglalkozáson a gyerekek megtapasztalhatták,

milyen is látás nélkül élni.

A tematika ezúttal az „Alice Csodaországban”

népszerű történet köré épült fel.

A gyerekek az elsötétített nagyteremben

végig próbálhatták az akadálypálya kihívásait,

az aulában pedig sok érdekes segédeszközt

ismertek meg, melyek a látássérült

emberek mindennapjaiban nyújtanak

segítséget. Volt itt beszélő színfelismerő

segédeszköz és ébresztőóra, látássérültek

számára készült Rubik-kocka és sakk

is. A gyerekek megtapasztalták, hogyan

lehet tapintás alapján megkülönböztetni a

papírpénzeket és megtanulták a segítségnyújtás

legjobb módszereit is.

Kardos Zoltán, a BULÁKE munkatársa

lapunknak elmondta, hogy az

egyesület közel tíz éve, tart rendszeresen

érzékenyítő foglalkozásokat a vonzáskörzetéhez

tartozó oktatási intézményekben

- ez idő alatt közel 8000 gyermek vett

részt a programokon. Élményeiket a BU-

LÁKE emlékkönyvébe írt üzenetek által

ismerhetjük meg. Az emlékkönyvbe lapozva

megtudhatjuk, hogy a foglalkozás sok

mindent segített megérteni, valamint azt

is, hogy ezután sokkal bátrabban próbálnak

majd segíteni, ha látássérülttel találkoznak.

19


Kultúra

Rangos elismerés a Művésznőnek

Nemzeti ünnepünk alkalmából, Tóth

Auguszta, Jászai Mari-díjas színművész

Magyarország Érdemes Művésze

díjat vehetett át dr. Kásler Miklóstól,

az emberi erőforrások miniszterétől. A

rangos elismerés kapcsán kérdeztük a

törökbálinti művésznőt.

TbMA: Milyen érzés egy ilyen rangos

díjat átvenni?

T.A.: Mindenki vár tőlem valamilyen

nagy mondatot, de én egyszerűen csak

nagyon boldog és büszke vagyok! Egy

kemény, rengeteg munkával teli időszakon

vagyok túl. 2013-ban hívott a

Nemzeti Színházba Vidnyánszky Attila,

azóta egyre több és több feladatot kaptam.

Évente eddig hat bemutatóm volt,

ami testvérek között is emberpróbáló.

Imádom a munkám, szeretem az anyaszínházamat

és mindent megteszek,

hogy elérjem, elérjük a kitűzött célokat

- ugyanakkor ez az elismerés pont jókor

jött, ha szabad így fogalmaznom. Mármár

felmerültek bennem kételyek, hogy

vajon meddig bírom még ezt a tempót,

mert mindig teljes valómat beleadom a

teendőimbe, maximalista vagyok. A díj

újabb erőt, lendületet ad nekem, hiszen

mindenki vágyik az elismerésre, a viszszacsatolás

elengedhetetlen lételeme

az emberi létnek. A siker, az elismerés

motivál, megerősít. Engem is, nekem is

szükségem van a visszacsatolásra. De

azzal is tisztában vagyok, hogy az elismerésnek

súlya van, s az elismerés által

nyújtott elvárásoknak is. Így mindaddig,

míg a színpadon alkothatok, létezhetek,

játszhatok, törekednem kell arra, hogy

megfeleljek. Méltó maradjak az Érdemes

Művész cím viselésére.

Az embernek van egy értékrendje, ami

az én esetemben közelít a tíz parancsolathoz,

de a legfontosabb, hogy olyant

ne tegyek embertársaimmal, amit nem

szeretném, ha velem megtennének.

TbMA: Hamarosan újra kezdődnek a

próbák, mivel folytatódik a munka?

T.A.: A ‘Rocco és fivérei’ próbái kezdődnek

hamarosan, Vidnyánszky Attila rendezésében.

Attilával mindig izgalmas a

próba, erőteljes, impulzív, maximálisan

kihasználjuk a rendelkezésünkre álló

időt. Folyamatosan várja az improvizációkat,

ez őt is motiválja és minket is. A

közös gondolkodástól indul be igazán a

munka.

TbMA: Amikor egy új szerepet tanul, a

karakter sajátosságai mennyire jelennek

meg a hétköznapok során?

T.A.: A magánéletemben remélem, hogy

nem. Míg a színpadon a próbák alatt és

az előadásokon természetesen arra törekszem,

hogy az adott karakter megszülessen,

addig ások, kutatok magamban,

amíg rá nem találok magamban valami

hasonlóra vagy pont olyanra. Ha nagyon

távol áll tőlem a karakter, akkor is megpróbálok

egy metamorfózison átmenni,

de a kutakodások ideje alatt mindig arra

kell rájönnöm, hogy az emberben ott

van minden, az állat, a szerető, a gyönge,

a bátor, stb. Ez néha ijesztő is tud

lenni! Ezért amikor “negatív” karaktert

játszom, sokszor keresem annak esendőségét,

amitől talán megbocsáthatóvá,

de minimum érthetővé, elfogadhatóvá

válik a gondolkodása, tette, mert esetlegesen

nem volt más választása. De elsősorban

arra törekszem, hogy a karakter

és én megszeressük egymást.

TbMA: Melyiket könnyebb - a személyiségéhez

közel álló karakter eljátszani

vagy egy teljesen különbözőt?

T.A.: Nem tudom. Abban sem vagyok

biztos, hogy valaha játszottam-e olyan

karaktert, ami én vagyok. Minden szereppel

megküzdök, minden karakter számomra

egy meghódítandó idegen.

Nem kis feladatot vállal az ember ezen a

pályán, folyamatosan át kell lényegülni,

változni, újra rendeződni. Ettől izgalmas,

ettől mozgalmas, ezért szeretem a munkám,

a hivatásom.

Nem unatkozom.

TbMA: A színház nem csak munkát, de

kikapcsolódást is jelent az Ön számára.

Milyen a közönség soraiban?

T.A.: Képes vagyok mindent félre rakni,

előítéletek és elvárások nélkül ülök be a

színházba. A cél, hogy szórakozzak. Hagyom,

hogy hasson ràm az előadás vagy

nem.

TbMA: Az önmaga elé kitűzött célok,

elvárások mennyire meghatározóak

az életében?

T.A.: Meg merem kockáztatni, hogy nem

csak a “mit” határozom meg, hanem a

“hogyan”-t is, de azt mindenképpen,

hogy “hogyan ne”. Az alapvető kritériumokat

mindig megteremtem, tudom,

hogy mit nem szeretnék adni a világnak,

környezetemnek.

20


Isten éltesse az ünnepelteket!

Négy unoka,

két dédunoka és

sok-sok arany

Ünneplés az idősek otthonában.

Az Olajág Otthonok lakója, Németh

Jenőné ünnepelte 90. születésnapját,

mely alkalomból Elek Sándor polgármester

és Major Sándor a körzet önkormányzati

képviselője köszöntötték

fel március 8-án. Róza néni Tolna megyéből

származik, Törökbálinton kicsit

több mint egy éve él, mióta beköltözött

az otthonba. Sokat dolgozott földeken,

emellett 25 évet töltött bizományi áruházban.

Szavai szerint senki nem látott

annyi aranyat, mint ő a munkája során.

Imád rejtvényt fejteni, és bár jó egészségnek

örvend, a szobáját ritkán hagyja

el. Négy unokájától már két dédunokája

született, akiket nagyon szeret!

Aktív hétköznapok

90 évesen is

Népes családdal büszkélkedhet Vilma

néni.

Születésnapja alkalmából Medgyes

Károlyné, Vilma néni családja körében

fogadta a városvezetőt, akit egyébként

már gyerekkora óta ismer, édesanyjával

nagyon jó barátnők voltak. Szülei Debrecenből

származnak, ám Vilma néni és

három testvére már itt született Törökbálinton.

Munkájára nagyon büszke, tejipari

szállítási vállalatnál volt osztályvezető.

Immár harminc éve, hogy nyugdíjba

ment, három gyermekétől hat unokája és

öt dédunokája született már - sőt, négy

dédunoka pedig útban van. Mindennapjait

aktívként jellemezte, bár mostanában

kevesebbet mozog, mivel kéztörésből

gyógyul fel. Sokat olvas, néha a televíziót

is bekapcsolja, a főzés pedig egyenesen a

szenvedélye.

Az üknagymama

szerepére vágyik

Gitta néni

Olvasással, rejtvényfejtéssel múlatja

az időt a születésnapos.

90

Molnár Lajosné, Gitta néni két éve

költözött Budáról az Olajág otthonokba,

ahol 35 éven át dolgozott az egészségügyben.

Négy unokájától öt dédunokája

született, a legidősebb 27 éves. Nagy

vágya, hogy végre az ükunokájának a

születését is lássa. Gitta néni kiváló

egészségnek örvend, könnyedén letagadhatná

korát! A mindennapok során

szeret olvasni, rejtvényt fejteni, sőt, oszlopos

tagja az idősotthon kórusának.

Mindig is itt élt

90. születésnapja alkalmából kereste fel otthonában Bajai

Sándornét Elek Sándor polgármester, hogy átadja a város

és a Miniszterelnök Úr jókívánságait.

Emma néni tősgyökeres

törökbálinti, 1948 óta

él ugyanabban a házban.

42 éven át dolgozott a

Tüdőgyógyintézetben,

ám nyugdíjba vonulása

után is aktív maradt. Nagy

család veszi körül, három

gyermeke, hét unokája és

hét dédunokája van.

Politikai fogoly is volt

Mostantól Csüdör Árpád is a 90 felettiek társaságát erősíti.

Árpi bácsi a polgármesteri

és alpolgármesteri köszöntés

alkalmával elmesélte, hogy immár

hetven éve él Törökbálinton

és a mai napig aktív életet

él. Mérnökként dolgozott, feleségével

sokat utaztak. Rendszerellenessége

miatt politikai

fogoly is volt, később pedig

munkaszolgálatot kellett letöltenie.

Három unoka és három

dédunoka színesíti az életét.

21


Sport

A Kenusiskola diadalmenete

Egyértelmű sikertörténetként lehet

jellemezni a Törökbálinti Kenusiskola

fejlődését.

Március 9-én tartott évértékelőt az

egyesület, melyen Buday Mátyás, a

Kenusiskola vezetője az ereményeket

ismertetve elmondta, kajak-kenu öszszesítésben

a törökbálinti versenyzők

tizedik helyen szerepelnek az országos

listán, míg kenuban a harmadik helyen.

A számos országos bajnoki cím és dobogós

hely mellett 7 fiatal is bekerült a

korosztályos válogatottba, továbbá már

nemzetközi versenyen is indulhatott a

Kenusiskola egyik kitűnő fiatal versenyzője,

Seress Fanni Barbara. A rendezvényen

Géczy Krisztián alpolgármester

reményét fejezte ki, hogy egy szép napon

egy olimpikon meséli majd, miszerint

sportpályafutását a törökbálinti tavon

kezdhette el - a csapat eredményei

alapján pedig nem alaptalan az álom.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu

Szövetség elnöke is méltatta a Kenusiskola

érdemeit, majd bejelentette, hogy a

szövetség egy mikrobusszal támogatja

az egyesületet. A szövetség elnöke egyben

invitálta a törökbálinti fiatalokat és

a családokat, menjenek szurkolni a szegedi

kajak-kenu világbajnokságra, ahol

az olimpiai kvóták megszerzéséért versenyeznek

a magyar sportolók. Buday

Mátyás végezetül elmondta, az álmokon

ő is osztozik, de a legfontosabb mindig

is az lesz, hogy a gyerekek szeressenek

kenuzni és egész életükre magukkal vigyék

a mozgás örömét. Erre a legjobb

bizonyíték a klub masters versenyzői,

akik éppen a szegedi masters világbajnokságról

álmodnak.

Újult erővel, újult lendülettel

A Törökbálinti Sport Egyesület újult

erővel állt neki a 2019-es évnek, az

idei célok között szerepel, hogy minél

több nemzetközi megmérettetésen

vegyenek részt a versenyzők.

Ennek az elhatározásnak a jegyében

február elején Süssenbe utazott az egyesület

négy edzője és négy versenyzője.

Az ötnapos utazás elsődleges célja a

csapatépítés volt, ugyanakkor egy napra

Tübingenbe utaztak Hao JunZhao mesterhez,

akinek az edzésén az akrobatikus

elemek kerültek előtérbe, de jutott idő a

formagyakorlatok átnézésére is. A csapat

ajándékot is vitt, a kínai mester igazi

magyar csomagot, a tanítványai pedig

TSE-bögrét kaptak. A csapatépítő kirándulás

során többek között ellátogattak

az ulmi nagytemplomba és erősítették a

testvérvárosi kapcsolatokat is, örömmel

elfogadva Markus Czinszky önkormányzati

képviselő vacsorameghívását.

Az egyesület márciusban kétnapos

szemináriumot rendezett, melyet Hao

JunZhao tartott. A kínai mester nemzetközi

bíró modern és tradicionális wushuban,

így a résztvevők formagyakorlatainak

magasabb szintű javítására és az

egyéni elemek fejlesztésére kerülhetett

sor. Az érdeklődés kiemelt volt, ezért a

Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu

Szövetség is támogatta a szeminárium

megrendezését.

Február 23-án került sor az év első versenyére,

melyen 1 arany és 2 bronz éremmel

tértünk haza.

Március végén szintén Szerbiában

került sor egy nemzetközi bajnokságra,

melyen alsónémedis szakosztályunk

versenyzői húztak kesztyűt. Lázár Fanni

egy korosztállyal és egy súlycsoporttal

feljebb küzdött, ahol egy nagyon izgalmas

és szoros mérkőzésen végül a szerb

ellenfelet hozták ki győztesnek, így a dobogó

második fokára állhatott fel. Gombor

Imre egy nagyon látványos és technikás

küzdelmet bemutatva ért el első

helyezést, Molnár Sándor pedig nem

csak edzőként kísérte el a gyerekeket,

bíróként is részt vett a versenyen.

Az egyesület versenyszakosztálya

heti négy edzéssel készül a nemzetközi

megmérettetésekre, a Zimándy Ignác

Általános Iskola sportcsarnoka a május

Európa-bajnokság felkészítő edzéseinek

ad helyet. Júniusban világbajnokságra is

sor kerül Kínában, melyre a TSE két versenyzője

kvalifikálta magát. A következő

hónapokban Pozsonyba, Bécsbe és Prágába

is elutazik a csapat, hogy kisebb,

ám annál fontosabb nemzetközi versenyeken

lépjenek pástra.

22


BABA-MAMA

JÓGA (8 HETESTŐL 2 ÉVES KORIG)

A TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONTBAN

BABAMASSZÁZS

SZÜLÉS UTÁNI REGENERÁCIÓ

KEDDENKÉNT

10:00-11:00 ÓRÁIG

ELSŐ ÓRA:

2019. ÁPRILIS 2.

10:00 ÓRAKOR

HASFAL VISSZAÁLLÍTÁSÁT SEGÍTŐ GYAKORLATOK

TARTÁSJAVÍTÁS

GYAKORLATOK HÁT- ÉS DERÉKFÁJÁS ELLEN

ERŐNLÉT FOKOZÁSA A TELJES TEST ÁTMOZGATÁSÁVAL

ENERGETIZÁLÁS

STRESSZOLDÁS

GÁTIZOM TORNA

JÁTÉKOS GYAKORLATOK

A BABÁVAL

TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT

WWW.TBSK.HU TÓTH-KÁLMÁN ANIKÓ: 06 30 646 6741

SPORTKÖZPONT@TOROKBALINT.HU

TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT, ÓVODA U. 6.

23


Sport

Biciklis szezON - csak felkészülten!

Nem csak az autóknál, a kerékpároknál

is elengedhetetlen a tavaszi felkészítés!

A jó idő beköszöntével lassacskán a

biciklik is előkerülnek a garázs mélyéről,

ám szem előtt kell tartani, hogy a téli

pihenés után az első lépés a kétkerekű

karbantartása. Ehhez Török Dániel, a

TuttoBici kerékpárbolt üzletvezetője ad

tanácsokat a szezonkezdésre.

A kerékpár karbantartása

nem vesz sok időt igénybe,

de akár életet is menthet. A

tisztítás után ellenőrizzük a

gumikat, ha szükséges centrírozzuk,

fújjuk fel vagy akár

cseréljük le őket. A fékek

beállítása, a váltó és a váz

ellenőrzése, valamint a lánc

olajozása is elengedhetetlen

feladat. A KRESZ előírja

a csengőt, az elülső és hátsó

fékeket, továbbá, hogy a

küllőkön prizmák legyenek.

A megfelelő biztonság érdekében

ajánlott egy sisak és szemüveg beszerzése

is. Előbbi szavatosságát figyelni

kell, mivel a ragasztás elengedhet, így

baleset esetén pedig már nem fogja betölteni

funkcióját.

Amennyiben nem csak városi közlekedésre

használjuk a kétkerekűt, úgy fontos,

hogy a fokozatosság elvét kövessük.

Először csak a környéken, majd esetleg

a Velencei-tó körül biciklizzünk és csak

megfelelő felkészülés után álljunk neki

túrázni. Természetesen, a túrázásnak is

vannak elengedhetetlen kellékei, ilyen

a speciális ruha, a csomagtartó, a sárvédő,

túratáska, valamint szerszámok és

egészségügyi csomag.

A cél a kerékpáros kupa

Két keréken az iskolarendőr segítségével,

avagy a tavasz közeledtével

előtérbe kerülő kerékpáros közlekedés

jegyében zajlott le a biztonságos

kerékpáros közlekedési nap a Zimándy

Ignác Általános Iskolában.

Az ötödik és a hatodik évfolyamos diákok

elméleti és gyakorlati órákon vettek

részt Kovács Csaba iskolarendőr és Szatmáriné

Berczi Adrienn Dolóresz rendőrszázados

vezényletével.

Az iskola könyvtárában a KRESZ elméleti

részével ismerkedtek a gyerekek,

többek között azt is megtanulták, hol

biciklizhetnek, mikor kell elsőbbséget

adni, valamint elemeztek pár közlekedési

szituációt is.

A nap másodlagos célja volt, hogy a

diákok elindulhassanak a ‘Kerékpáros

Iskola Kupa’ megyei döntőjén, valamint

a ‘Ki a mester két keréken?’ megyei

döntőjén. Az elméleti óra után egy tesztlapot

töltöttek ki a diákok, a legjobb

eredményt elérők pedig elindulhattak a

versenyen.

A gyakorlati óra az udvaron zajlott, itt

a gyerekeket egy akadálypálya várta,

ahol a KRESZ szabályai szerint kellett

kerékpározniuk. Sok fejtörést okozott

számukra a jobbkéz-szabály, de az óra

végére már magabiztosan gurultak végig

a bólyák között.

Ismét kiemelt arany minősítés

A Gyémántkút Egyesület Smaragd

és Tigrisszem csoportjai

képviselték Törökbálintot a 2019.

április 13-án megrendezett II. Hevesi

Országos Mazsorett Fesztiválon.

A Tigrisszem csoport I. korcsoportban

ezüst, a smaragd csoport

III. korcsoportban showkategóriában

arany, pompon kategóriában kiemelt arany minősítést szerzett.

Oktatóik: Jónás Anna és Papp Edit

24


Hitélet

Református gondolatok

„Ne féljetek!” (Mt 28,10)

Tragikus elveszíteni azt, akit szeretünk.

Ennek okán a szomorúság annyira megterheli

a gyászolót, hogy még pihenni

sem tud. De aki az Úrhoz fordul vigasztalásért,

megtapasztalja, hogy van szabadulás

ebből a mélységes nyomorúságból,

amely nem kikényszerített, a felszínt

csak tünetileg kezelő gyógyszeres tompulás,

hanem valódi megbékélés. Sok

hívő megtapasztalta, milyen a vigasztalhatatlan

állapotban vigasztalást nyerni.

Húsvét reggelén a gyász álmatlanságában

mentek az asszonyok is a temetőbe,

hogy megnézzék Jézus sírját. Alig,

hogy megvirradt, ők már ott voltak s

részesévé válhattak a csodának. Mely

egyenértékű a világ megteremtésével.

Isten életet teremt ott, ahol korábban

nem volt. Az Úr munkálkodik, és ennek

következményei vannak mindenki életében.

A feltámadás ténye ma is két lehetőséget

hordoz magában.

Isten nélkül az életünk olyan, mint

a Jézus sírjánál álló őröké, akik halálra

váltak húsvét reggelén. Jó pénzért őrzik

Krisztust, de a hajnali események halálos

félelembe kerítik őket. A bűn félelmet

kelt az emberben, amely elpusztítja őt.

Mennyi tragédiától mentesülhetnénk,

ha nem a félelmeink következményeit

kellene orvosolnia az Úrnak, hanem egyszerűen

engednénk Őt cselekedni, hogy

uralkodjon a mi életünk felett. Az Isten

nélkül élő emberre igaz: „Az a neved,

hogy élsz, pedig halott vagy.”

A gyász fájdalmával és a félelemmel

vegyes érzelmekkel küzdő asszonyoknak

mondja az angyal: „Ti ne féljetek!”

A katonáknak van félni valójuk, mert

Krisztus nélkül élik az életüket. Inkább

embereknek engedelmeskednek, mintsem

Istennek. Az Úrral való találkozás az

asszonyok életében változást eredményezett,

mert örömmel futnak el, hogy

megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak.

Az Isten igazsága a nyitott

szívű embert bátor hitvallóvá, örömmel

feltöltekezett bizonyságtevővé teszi

minden körülmények között. „A reménység

Istene pedig töltsön be titeket a

hitben teljes örömmel és békességgel,

hogy bővölködjetek a reménységben a

Szentlélek ereje által” (Róm 15,13).

Isten meg akar ajándékozni bennünket

vigasztalásával és a reménységgel

minden nap.

Feltámadt Krisztus!

Kis Gergely Márton református lelkipásztor

Katolikus hírek

Egy ellentmondó időpont – Húsvét ünnepe

2019-ben

A 2019-es húsvéti ünnep időpontja felvet

néhány kérdést, mert nem felel meg a régi

ismert szabálynak:

„Húsvétot mindig a tavaszi első holdtölte

utáni vasárnapon ünnepeljük” – aki eddig

azt hitte, hogy e szabály alapján a húsvét

dátumát mindig ki tudja következtetni, idén

meglepetés éri: 2019-ben a csillagászati tavasz

március 20-án este kezdődik. Március

21-én kora reggel van egy holdtölte. Tehát

húsvét ünnepe az erre következő vasárnap,

március 24-én kellene hogy legyen. Tény

azonban, hogy a húsvét dátumaként a naptárban

2019. április 21-e áll, ez az április 19-

én bekövetkező második tavaszi holdtölte

utáni vasárnap. Hogyan lehet ezt a különös

négyhetes különbséget megmagyarázni?

A csillagászat és az Egyház gyakorlatának

összevetése

Amit sokan nem tudnak: a húsvét időpontjának

kiszámítása nem a csillagászati

adottságok alapján történik – melyek

a földgolyón elfoglalt helyünk szerint

egyébként is különbözőek lehetnek –, hanem

az Egyház saját, visszatérő ciklusokra

épülő számítási modelljéhez igazodik.

(Ezt a nagyon összetett rendszert a Martyrologium

Romanumban magyarázzák

meg.) Ebben a modellben a tavasz kezdete

mindig március 21., függetlenül a csillagászati

nap-éj egyenlőség tényleges időpontjától,

ami március 19-ére, 20-ára vagy 21-ére

eshet. Az egyházi számítási modellben

ugyancsak nem veszik alapul a csillagászati

telihold tényleges időpontját sem. Az adatokat

sokkal inkább egymást követő teliholddátumok

ciklikus sorából veszik.

A húsvét időpontjának kiszámításához

így kapott teliholdadatok egy nappal eltérhetnek

a csillagászati telihold dátumától.

Idén ez az egyházilag kiszámított időpont

még március 20-ára esik, és ezért téli teliholdnak

számít. Emiatt nem a 2019. március

21-én bekövetkező csillagászati telihold játszik

szerepet a húsvét időpontjának meghatározásában,

hanem csak a következő

áprilisi telehold. Ez komplikáltnak tűnik, és

joggal mond ellent várakozásunknak.

Ezért nevezik ezt „húsvéti ellentmondásnak”.

Vigasztaló mindamellett, hogy csak nagyon

ritkán lép fel, legközelebb 2038-ban

lesz ez így.

Forrás: Magyar Kurír

Pelsőczy atyára

emlékeztünk

Immár 24 éve, hogy március 23-án

meggyilkolták dr. Pelsőczy Ferencet,

Törökbálint köztiszteletben álló

plébánosát.

Halála évfordulóján Nagy József idézte

fel az atya kiváló személyét, majd Bohn

István esperes-plebános és Elchlinger

Gyula, a Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség

képviselő-testületének világi elnöke

helyezte el az emlékezés koszorúját.

A megjelentek meggyújtott mécsesekkel

rótták le tiszteletüket az atya emléke előtt

25


Önkormányzat

Avarégetés

Hazánkban széles körben elterjedt

„népbetegség” a kerti hulladékok és

az avar égetése. Kevesen tudják, hogy

ez a tevékenység mennyire káros a

környezetre és az emberi egészségre.

Egy átlagos kupac elégetése óriási légszennyezést

okoz, általa annyi apró részecske

jut a levegőbe, mely egyetlen

estén egy közepes település teljes légkörét

szennyezi el egészségügyi határérték

felett.

A környezet védelméről szóló 1995. évi

LIII. törvény szerint, amennyiben egy

településen az önkormányzat nem alkot

rendeletet az avarégetésről, a tevékenység

tilos. Ma még sajnos sok településen

megengedett az avarégetés, de

Budapesten és Pest megyében 17 településen

– köztük Törökbálinton is - egész

évben tilos az égetés.

Miért van ez így, és mi történik, ha valaki

begyújtja a kerti füstgyárat?

Lássuk csak a keletkező anyagokat és

azok hatását a szervezetünkre!

Szén-monoxid:

Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, é

melygés, a látás- és hallásképesség

csökkenése.

Tartós hatása: Növeli a szívinfarktus kockázatát,

akadályozza a vér oxigénszállító

képességét.

10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő

részecskék:

Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció,

szív- és érrendszeri zavarok.

Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer-károsító,

szívinfarktus, agyérgörcs,

tüdőgyulladás.

Szénhidrogének: Rákkeltők, mutagének

és károsítják az immunrendszert. Újszülötteknél

életre szólóan megváltoztathatják

a hormonok termelését.

Nitrogén-oxidok: Izgatja a szemet és a

légzőszervet. Belégzése tüdővizenyőt

okozhat.

Metil-etil-keton és Etil-benzol: Irritálja/izgatja

a szemet és a légzőrendszert,

hatása lehet a központi idegrendszerre

májra, vesére - toxikus és rákkeltő.

Sztirén: Irritálja/izgatja a szemet és a

légzőrendszert, belégzése tüdővizenyőt

okozhat, hatása lehet a központi idegrendszerre,

lehetséges emberi rákkeltő,

halláskárosodást okozhat.

Fenol: Hatása lehet a központi idegrendszerre,

a szívre, a vesére, okozhat

görcsöket, kómát, szívműködési zavarokat,

légzési elégtelenséget, ájulást.

Dibenzo-furán: Rákkeltő anyag, károsíthatja

a hormonrendszert. Születési és

fejlődési rendellenességeket okozhat,

immunrendszert károsíthatja, a szervezetben

felhalmozódik, nem bomlik le.

Benz-a-pirén: Az egyik legveszélyesebb

vegyület, rákkeltő. Öröklődő genetikus

károsodást okozhat.

Mit tehetünk hát a zöldhulladékkal?

Legjobb és legolcsóbb megoldás a komposztálás,

melynek során maradéktalanul

elbomlanak a növényi részek és

hasznos humusz keletkezik. Számtalan

egyszerű, mindenki számára elérhető

módszerből válogathatunk a világhálón,

de a Polgármesteri Hivatalban ingyenes

tájékoztató is kérhető.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, az

erre a célra árusított zsákba gyűjtött vagy

kötegelővel összekötözött zöldhulladékot

a hulladéknaptár szerint elszállítja.

A levegő védelmét szabályzó 306/2010-

es kormányrendelet rendelkezéseket

tartalmaz az avar és kerti hulladék égetés

hatósági ellenőrzésével, bírságolásával

kapcsolatban. Az eljáró hatóság az

illetékes járási hivatal hatósági osztálya,

a kiszabható bírság magánszemélyeknél

100.000 forint is lehet.

Kérjük a lakosságot a szabályok betartására,

hiszen a levegő tisztasága mindannyiunk

érdeke!

26


Egészség

A stresszhormon és a tavaszi fáradtság

Tavaszi fáradtság - sokunk számára

ismerős érzés. Erről kérdeztük Dr. Harangozó

Andrea endokrinológus, diabetológus

szakorvost.

Ne is csodálkozzunk rajta, ha rajtunk

is erőt vesz, hiszen a hideg tél, a rövid

nappalok megviselik a szervezetet, tartalékaink

kiürülhetnek és bizony kimerültnek

érezhetjük magunkat. Minden

kellemetlen tünete ellenére a tavaszi

fáradtság valójában nem betegség, hanem

a szervezet normális reakciója a téli

üzemmódról tavaszira való váltásra. A

hormonháztartásunkban mindezekért a

jó alvásért felelős melatonin és a boldogsághormonként

ismert szerotonin

szintjeinek szezonális ingadozásai állnak.

Ezek a panaszok általában rövid

időn belül megszűnnek.

Amennyiben mégsem így történne,

akkor érdemes bizony erre nagyobb figyelmet

fordítani és orvoshoz fordulni,

mert mindennek hátterében akár az úgynevezett

kortizolhiány is állhat.

Mi is az a kortizol?

A legtöbben stresszhormonként ismerik.

Az adrenalin mellett ennek a mellékvesekéreg

által termelt hormonnak

a mennyisége is megnő feszült, ideges

helyzetben. A kortizol aktiválja a szervezet

energiaforrásait, hogy az izomszövetekhez

minél több friss oxigén és táplálék

jusson. Miután ez a stresszes állapot

lecseng, a kortizol szintje lecsökken, az

egyensúly helyreáll. Mi van akkor, ha

tartós stresszben él az ember? Túlhajszolt

életmód esetén a hormon szintje

tartósan megemelkedik, ami egy idő

után kortizolhiányt eredményez, mivel a

mellékvese kifárad. A kortizol túltermelődést

felváltja a kortizol hiánya.

Ez a hiány az egész hormonrendszert

felboríthatja, kialakulhat progeszteronhiány,

pajzsmirigy-alulműködés, prolaktin-túltermelődés

is, ami akár meddőséghez

is vezethet.

A kortizolhiány vérvétellel könnyen

megállapítható. A gyógymód egyik fontos

eszköze az életmódváltás. A streszsz

csökkentése, amit a legkönnyebben

rendszeres testmozgással, gyógynövényekkel,

esetleg autogén tréninggel érhetünk

el. A másik mód a gyógyszeres

kezelés, ami hormonterápiát jelent. Ez

utóbbi azonban csak szakorvosi javallatra

és szigorú ellenőrzés mellett.

Az azonnali segítség életet is menthet!

Sajnos, bármikor előfordulhat egy

hirtelen rosszullét vagy baleset, ahol

azonnali segítséget kell nyújtani. Az

alapvető újraélesztés mellett eszközök

is rendelkezésre állnak a laikusok számára

- a kiemelt jelentőségű témáról

dr. Spenik Vladimirt kérdeztük.

Egyre több helyen van elsősegélynyújtó

pont, ahol defibrillátorokat helyeznek

el. Ez lehet akár külterületen, akár olyan

intézményekben, ahol nagyobb tömegek

vannak - iskolák, egyetemek, sportközpontok.

Sajnos a sportolóknál gyakrabban fordul

elő ritmuszavar, ebben az esetben a

defibrillátorok életmentőek tudnak lenni.

Az automata defibrillátor alkalmazása

nagyon le van egyszerűsítve, pont azért,

hogy bárki hozzá tudjon nyúlni. Amint

kézbe vesszük a gépet, minden műveletet

hang- és szöveges üzenet kísér, így szaktudás

nélkül is megmenthetjük valaki életét.

Ritmuszavar esetén csak pár percünk

van tenni valamit, ezért fontos, hogy

bátran nyúljunk egy ilyen eszközhöz, ha

kell, törjünk be érte ablakot. Fontos tudni,

hogy a gép diagnosztizál is, szóval egy

egészséges ember nem fog áramütést

kapni. A defibrillátor tappancsainak felhelyezése

után automatikus készül egy

EKG, a gép pedig csak akkor engedélyezi

a beavatkozást, ha az valóban szükséges.

Más esetben hiába nyomkodnánk a gombokat.

További életmentő eszköz inkább

megelőző védőfelszerelés lehet. A téli

sportoknál fontos a sisak, könyök-, térdés

gerincvédő. Aki pedig biciklire vagy

motorra ül, szintén elengedhetetlen a

megfelelő védőfelszerelés. A vízi sportokat

űzők mindenképpen vegyenek fel

mentőmellényt, még akkor is, ha térdig

ér a víz. Sajnálatos módon, minden évben

rengeteg fulladásos baleset történik, mivel

a hirtelen hideg víztől dezorientáltság

alakulhat ki.

Természetesen, a kisebb háztartási balesetekre,

az otthoni ellátásra is gondolni

kell, ezért nagyon fontos, hogy legyen a

házban, az autóban is elsősegélynyújtó

doboz!

27


28

Beruházás

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!