07.05.2019 Views

Törökbálint MA - 2019. március

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

III. évfolyam • 3. lapszám • 2019. március

ingyenes havilap

„Mi svábok, jó magyarok voltunk!”

Megújult a játszótér

Ismét birtokba vehették a gyerekek az iskola

megújult eszközeit.

(6. oldal)

Míg lobog a zászló, él a nemzet!

Székely zászlók százai, ezrei az udvarhelyi utcákon.

(3. oldal)

1


Megemlékezés

„Mi svábok, jó magyarok voltunk!”

A második világháború után országszerte

tömegesen telepítették ki a

németeket, amit sokszor brutális kegyetlenséggel

hajtottak végre. A magyarországi

németek kollektív bűnösségen

alapuló kitelepítése nem volt

teljeskörű. Becslések szerint Magyarországon

1945-ben mintegy 380 ezer

német nemzetiségi élhetett, ugyanakkor

1946 és 1948 között mintegy 185

ezer német nemzetiségit fosztottak

meg állampolgárságától és telepítették

ki a romokban heverő Németországba.

Az első vonatszerelvény 1946. január

19-én hagyta el Magyarországot, a törökbálinti

svábok kitelepítése február

7-én vette kezdetét. Több száz embert

szállítottak el a budaörsi vasútállomásról.

Rövid időn belül sváb települések

tucatjaiban ismétlődött meg mindez. A

családok szétszakításáról, a 73 évvel ezelőtti

igazságtalanságról a Német Nemzetiségi

Önkormányzat és Törökbálint

Város Önkormányzata is megemlékezett

február 9-én a Sváb téren.

Elek Sándor polgármester ünnepi

beszédében megemlékezett a januárban

elhunyt, egykor kitelepített Ludwig

Ferencről, Törökbálint város díszpolgáráról.

Feri bácsi kitelepített törökbálinti

lévén sokat tett azért, hogy az óhaza,

Törökbálint ne halványodjon el az évek

során a kitelepített emberek és gyermekeik

emlékében. Hosszú éveken át volt

motorja a Süsseni Magyarok Egyesületének,

rengeteget tett a testvérvárosi

kapcsolatok kialakításáért és ápolásáért.

A megemlékezésen a Grossturwaller

Musikanten zenélt, illetve a Zimándy

Ignác Általános Iskola diákjainak német

és magyar nyelvű múltidéző, sokszor

szívszorító műsorát hallgathatták meg a

jelenlévők.

A Kitelepítési Emlékmű előtt Törökbálint

Város Önkormányzata és Intézményei,

Dr. Aradszki András országgyűlési

képviselő, civil egyesületek és pártok

képviselői rótták le kegyeletüket és helyezték

el a megemlékezés koszorúit.

Törökbálint a II. világháború végéig

német nemzetiségű település volt. Miután

a lakosság nagy részét kitelepítették,

a kisebbség nehez tudta érvényesíteni

jogait.

A német nemzetiségi kultúra, a sváb

hagyományok ápolása, valamint a nemzetiségi

értékek megőrzése kiemelten

fontos Törökbálint számára.

2


Testvérváros / Megemlékezés

Míg lobog a zászló, él a nemzet!

Ahogyan már beszámoltunk róla, a januárban

született jogerős ítélet értelmében

testvérvárosunk, Székelyudvarhely

polgármesteri hivatalának

épületéről és hivatali helyiségeiből

eltávolították a székely, illetve a városzászlót.

Gálfi Árpád polgármester közleményeiben

többször is jelezte, hogy a hatóságokkal

természetesen együttműködik,

azonban elérkezettnek látja az időt, hogy

a tiltásokat és korlátozó intézkedéseket

ne türjék szótlanul és a saját kezükbe

vegyék a sorsukat.

Mozgalmat hirdetett!

A polgármester célja, hogy a közterületekről

és a hivatali épületről eltávolított

szimbólumokat több száz, akár több

ezer magánépületre kitűzött zászlóval

pótolják - ezt ugyanis a törvény nem tiltja.

A cél, hogy minden székelyudvarhelyi

épületen székely zászló lobogjon!

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott

Törökbálint városa is. Elek Sándor

polgármester március 7-én 200 db székely

zászlót adtott át Gálfi Árpád polgármesternek.

Ezek a zászlók ott fognak lobogni

a többi száz, a többi ezer zászlóval

együtt a székelyudvarhelyi házak homlokzatán

nemzeti ünnepünkön, március

15-én.

“Testvértelepülésünk ellen hozott

ítélet a legsötétebb időket idézi, ezért

kötelességünk, hogy nem csak erkölcsi

támogatásunkról biztosítsuk székely

testvéreinket, de minden tőlünk telhetőt

megtéve, vállvetve álljunk mellettük. A

haza minden előtt! Hajrá Székelyudvarhely!”

- nyilatkozta Elek Sándor.

Pelsőczy atyára emlékezünk

Immár 24 éve, hogy március 23. napján

kegyetlenül meggyilkolták dr. Pelsőczy

Ferencet, Törökbálint köztiszteletben

álló plébánosát. Az atya nem csak

anyagi dolgokban tett rengeteget a

településért, az ő nevéhez fűződik

az új harang a templomban, a Kálvária-domb

keresztsorának megújítása,

a temetőben állíttatott ‘Mindenki Keresztje’

- hanem nyílt, szeretetteljes

személyisége biztos alapot jelentett a

helyi egyházi közösség számára.

Bohn István esperes-plébános idézte

fel emlékeit az atyáról.

B.I.: “Nagyon tehetséges ember volt, a

tudomány és a hit vezérelte egyszerre.

Öt nyelvet beszélt, Szent István királyunk

életét kutatta - melyről több könyvet

is írt -, filozófiai érzéke és papi lelke

tette teljessé. Nagyon sok mindent tett

a hivatása során, de számomra az egyik

legemlékezetesebb az, hogy mennyire

fontos volt számára az ifjúság. Állami

nyomás ellenére sem hagyta, hogy a

törökbálinti iskolákban megszűnjön a

hittanoktatás, mindent megtett ennek

érdekében, méghozzá eredményesen.

Emellett nagyon közvetlen, nyíltszívű

ember volt. 1957-ben, mikor ide került,

személyesen kereste fel az embereket.

Reverendában sétált oda az építkezésekhez,

hogy bemutatkozzon, kapcsolatot

teremtsen. Nagyon sokan azért

vannak jelen a közösségünkben, mert

Pelsőczy atya szeretettel fogadta az ő

szüleiket. Nagyon közvetlen ember volt,

aki alázattal és szeretettel beszélt, afelé

kinyitotta a szívét.”

TbMA: Milyen volt a közös munka, tanult

tőle valamit?

B.I.: “Amikor ide kerültem azt mondta,

működjünk együtt! Bár a keze alá

dolgoztam, soha nem éreztette, hogy

a főnököm. Boldog idők voltak, soha

nem mondta, hogy valamit ne csináljak,

mindig csak biztatott. Rengeteget

tanulhattam tőle, elsősorban az elkötelezettséget

és a hivatás iránti lelkesedést.

Nagyon agilis, tettre kész ember

volt, mindent megtett a helyi közösségi

élet, az egyház kialakításért. A hivatásához

való ragaszkodás, a szemléletmódja

mindig is példaértékű volt.”

Pelsőczy atyát 1995. március 23-án gyilkolták

meg. A tettes gyakori vendég

volt a parókián, ám többször visszaélt

a vendégszeretettel, pénzt és tárgyakat

lopott. A végzetes tett napján István atya

figyelmeztetni akarta az idős papot, de

már csak az élettelen testre és a felfeszített

asztalfiókra bukkant. Mint minden

évben, idén is szentmisét tartanak majd

az évfordulón a templomban, majd a

plébánia falára kihelyezett emléktábla

előtt gyűlik össze az emlékező közösség.

3


4

????????

Építészetibűnmegelőzés-képzés

Törökbálinton


Felhívás

Éljenek a megelőzés lehetőségével!

Idén is lehetősége nyílik a Törökbálinton

élő, 45-65 év közötti asszonyoknak

az ingyenes mammográfiás

szűrővizsgálatra. Ennek fontosságáról

Rothauszky Györgyné, önkormányzati

képviselő mesélte el saját történetét.

Örülök, hogy ez a fontos kezdeményezés

napirendre került a nők egészsége

érdekében. Az emlőrák kialakulását

jelenleg még nem lehet megelőzni.

A tüdőrák után a második leggyakoribb

rákos megbetegedés, a nők esetében

pedig az első. Riasztó adat az is, hogy

Magyarország Európában az egyik legrosszabb

mutatóval rendelkezik a túlélési

arány tekintetében.

Több mint 25 évvel ezelőtt elmentem

egy mammográfiás vizsgálatra, a kisfiam

még csak egy éves volt. A vizsgálat után

türelmesen vártam, mindenkit behívtak,

míg engem hagytak legutoljára. Mindenki

nagyon kedves volt hozzám - ekkor

már éreztem, hogy valami baj van. Másfél

órás vizsgálatsorozat következett, nagyon

megijedtem. Szerencsésnek mondhatom

magam, mivel mint kiderült, csak

egy kis elváltozást találtak, de a várakozás

pillanatai a mai napig élénken élnek

bennem. Ekkor fogadtam meg, hogy a

saját magam érdekében mindig el fogok

menni erre a vizsgálatra. A doktornő mesélt

a betegség lefolyásáról, arról, hogy

milyen módon tudjuk saját magunk ellenőrizni,

mellünkben milyen változások

mennek végbe, mire kell odafigyelni, miért

is fontos a mammográfiás szűrések

látogatása. Minél hamarabb felismerjük

a betegséget, annál nagyobb esélyünk

van a túlélésre.

A mellrákot több módon lehet diagnosztizálni.

Nagyon fontos az otthoni,

havonta történő tapintás általi vizsgálat,

de ez nem helyettesíti a mammográfiás

szűrést. A mammográfia már a kisebb,

tapintás által még nem érezhető elváltozásokat

is kimutatja. Azoknál, akik

elvégzik az önvizsgálatot és eljárnak a

szűrésre, kevesebb esetben fordul elő

előrehaladott rák, mint azoknál, akik elhanyagolják

ennek elvégzését. Ezt a szűrővizsgálatot

évente egyszer kell elvégezni,

ami időben átlag tíz perc. Tíz perc

annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk

magunknak egy súlyos betegség kiszűrésére

és esélyt kapjunk, ha a betegség

már megtámadta szervezetünket!

Arra kérem minden nőtársamat, hogy

fogadja el a meghívást és éljen a lehetőséggel!

Óvodai - iskolai beíratások

Óvodai beíratás

A törökbálinti önkormányzati és törökbálinti

német önkormányzati fenntartású

óvodákban a 2019/20-as nevelési

évre az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 24. (szerda) 8 - 17 óra

2019. április 25. (csütörtök) 8 - 17 óra

Az óvodai felvételt megelőzően az intézményekben

óvodai tájékoztatóra kerül

sor, melynek időpontja:

Bóbita Óvoda: 2019. április 8. - 17 órától

az Árpád utcai épület tornatermében

Nyitnikék Óvoda: 2019. április 9. - 9-11 óra

Walla József Óvoda: 2019. április 10. - 17

óra a szülők számára, valamint április 13.

- 10-11.30 a gyerekek és a szülők számára

Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű

Óvoda: 2019. április 11. - 16 órától a

Német Közösségi Házban

A gyermek abban az évben, amelyben

a harmadik életévét betölti augusztus

31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2019.

szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben

részt venni. A hároméves gyermek

beíratásának elmulasztása szabálysértésnek

minősül.

Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik

életévét a felvételtől számított fél

éven belül betölti, feltéve, hogy minden,

a településen lakóhellyel, ennek hiányában

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves

és annál idősebb gyermek óvodai

felvételi kérelme teljesíthető.

Iskolai beíratás

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási

Hivatala Hivatalvezetőjének hirdetménye

értelmében, a 2019/20-as tanévre

történő általános iskolai beiratkozásra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8 - 18 óra

2019. április 12. (péntek) 8 - 18 óra

A gyermek abban az évben, melynek augusztus

31. napjáig a hatodik életévét betölti,

legkésőbb az az követő évben tankötelessé

válik. A szülő köteles a tanköteles

korba lépő (2013. augusztus 31-ig született)

gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező

felvételt biztosító vagy a választott

iskola első évfolyamára beíratni.

5


Beruházás

Környezetünk / Felújítás

A szemét a kukába való!

2750 köbméter szemetet gyűjtött öszsze

az önkormányzat a tavalyi évben.

Március első hétvégéjén önkéntes szemétszedők

tisztították meg a Diósdi

út környékét. Városunkban kiemelten

kezelt probléma az illegális hulladéklerakás

felszámolása, valamint a környezetünk

megtisztítása a felelőtlenül

eldobált szeméttől - ám ez csak együttes

erővel lehetséges. Az önkéntes környezetvédők

évente több alkalommal,

elsősorban lakóhelyük környezetének

megtisztításáért fognak össze, melyet

Törökbálint Város Önkormányzata is

támogat. A Városgondnokság most is

elszállította az összegyűjtött szemetet,

mintegy három köbméternyit.

Az elmúlt egy évben 2750 köbméternyi

szemét gyűlt össze a közterületekről,

melynek elszállíttatása hozzávetőlegesen

30 millió forintba került. Ennek az

összegnek egy részét az illegális szemétlerakók

fizették ki büntetés formájában,

miután a Hatósági Iroda felderítette személyüket.

Környezetünk védelme kiemelten fontos,

amihez már a legapróbb tett is

hozzájárul. Köszönet azoknak, akik odafigyelnek

arra, hogy Törökbálint tiszta

város legyen - akár úgy, hogy részt vesznek

az önkéntes szemétszedési akciókban,

vagy csak rendeltetésszerűen használják

a közterületi kukákat.

Márciusban több alkalommal is sor kerül

önkéntes szemétszedési akcióra. Idén

immár nyolcadik alkalommal valósul

meg országosan a “TeSzedd! Mozgalom”,

melynek keretében március 19-én

(Vörösmarty M. út és Méhecske u. sarka),

március 20-án (Diósdi út és Hegyalja út

kereszteződése), valamint március 23-án

(Munkácsy M. u. 79.) lesz lehetőség tenni

a környezetért. Mindhárom napon 10 órakor

lesz találkozó a megadott helyszíneken.

Minden apró tett számít!

Kamerákkal a

környezetünkért

Törökbálint Város Önkormányzata

újabb lépést tett az illegális szemétlerakatok

felszámolása érdekében.

Az Idamajor felé vezető úton, rögzíteni

is képes térfigyelő kamerákat helyeztek

ki, ezzel is segítve az illegális szemétlerakó

személyek beazonosítását. A

közterület-felügyelők is folyamatosan

járják a kieső területeket, így több ízben

is sikerült már tetten érni a környezetünket

szennyezőket.

6

Megújult a játszótér

A Bálint Márton Általános Iskola és

Középiskola Köztársaság téri játszóterét

ismét birtokba vehették a gyerekek,

immár megújult eszközökkel.

Az önkormányzat, az iskola és a tankerület

TAO-támogatásból megvalósult

fejlesztésnek még nincs vége, a tervek

szerint átalakítanák az udvari kosárlabdapályát,

új borítást váltaná fel a betont,

valamint három alacsony kosárlabda

palánkra cserélnék a mostanit, így korosztályonként

jobban használhatóak

lennének. Magasabb labdafogó hálót

szerelnének fel, a játszótéren pedig egy

fedett játékeszköz kerül még kihelyezésre.

A játszótéren jelenleg nyolc eszköz

várja a gyerekeket: három homokózó,

mászóka, csúszdás vár, csúszda, hinta

valamint egy hajó.

Megkezdődik

a nyári időszámítás

Március 31-én vasárnap hajnali

kettő órakor egy órával előbbre,

3 órára kell előreállítani az órákat.

Bár az éjszakánk egy órával

rövidebb lesz, azaz egy órával

kevesebbet alhatunk, cserébe

később fog sötétedni.

- Törökbálint Ma Újság

Szerkesztősége -

Szerkesztőség címe:

2045 Törökbálint, Hegyalja utca 54.

Felelős kiadó:

Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail:

torokbalintma.szerkesztoseg@gmail.

com

Főszerkesztő: Vokány Attila

Munkatársak: Takács Dalma,

Perjésné Nyíri Erzsébet,

Fotó: Takács Dalma, Szomju László

Perjésné Nyíri Erzsébet,

Tördelés: Schmidtka Andrea

Nyomdai kivitel:

Kolibri Korlátolt Felelősségű Társaság


Szociális

A családok védelmében

Gyermekvédelmi konferencia a Segítő

Kéz Szolgálat szervezésében.

A család- és gyermekvédelem szakemberei

gyűltek össze a Segítő Kéz

Szolgálat szervezésében február 27-én,

hogy tapasztalatokat cseréljenek és

megvitassák az elmúlt év tendenciáit. A

rendezvényen képviseltették magukat a

város oktatási intézményeinek képviselői,

de érkeztek kollégák többek között

a családok átmeneti ellátását biztosító

intézményekből, a gyámügyi hivataltól,

valamint a dunaújvárosi drogrehabilitációs

központból is.

A szakemberek egybehangzó véleménye,

hogy az országos helyzethez képest

Törökbálinton az Önkormányzat által kiemelten

támogatott szociális védőháló

kiválóan teljesít.

Egyetértettek abban, hogy a felmerülő

problémák okai elsősorban a gyerekeket

nevelő családok életének megváltozásában,

a szülői gondoskodás, nevelés

fontosságának átértékelődésében keresendők.

A gyermek nevelésének feladatát és

felelősségét a szülők gyakran igyekeznek

az oktatási intézményekre hárítani,

pedig a gyermekeknek a közösséghez

való alkalmazkodást először a családban

kellene megtapasztalniuk és megtanulniuk.

Törökbálint város vezetése kiemelten

fontosnak tartja az oktatás és a családvédelem

témakörét. A tanácskozáson -

melyet Elek Sándor polgármester nyitott

meg - részt vett Földvári László és Géczy

Krisztián alpolgármester is.

Szó volt az elbírálás alatt álló bölcsődei

pályázat helyzetéről, valamint elhangzott

az is, hogy a közeljövőben, a

tervek szerint, az Óvoda utcában épülő

új társasház önkormányzati lakásai közül

- szolgálati lakásként - többet a helyi

intézményekben dolgozó pedagógusok

részére ajánlanak fel.

Bízva abban, hogy így sikerül városunknak

megtartani kiváló szakembereit.

Kutyákkal az idősekért

“Idősek a kutyákért, kutyák az idősekért”

címmel már évek óta működik

bűnmegelőzési program a Pest Megyei

Rendőr-főkapitányság, Törökbálint

Város Önkormányzata, a Zöld Sziget

Állatvédő Baráti Kör, valamint a

Vahúr-Vet Állatorvosi Szolgáltató Kft.

együttműködésében.

Az országosan is egyedülálló program

keretében idősek fogadhatnak örökbe

kutyákat a menhelyről. A Zöld Sziget

Állatmenhely munkatársai segítenek kiválasztani

az állatot, eljuttatják a befogadóhoz,

illetve vállalják a kutya ivartalanítását,

chippelését, valamint egyhavi

száraztápot adnak. Az önkormányzat

elsősorban anyagi támogatást biztosít,

ami fedezi az első oltásokat, az ivartalanítást,

valamint a chip beültetését, melyek

elvégzését a Vahúr-Vet Állatorvosi

rendelő vállalta. A programot a Törökbálinti

Rendőrörs főparancsnoka koordinálja,

valamint a körzeti megbízottak

legalább félévente ellenőrzik a kutya

állapotát és életkörülményeit. Wlachné

Pásztor Henriett örsparancsnok elmondta,

hogy jelenleg ketten vesznek

részt a programban, éves szinten pedig

öt embernek van rá lehetősége. Véleménye

szerint a program többes célt szolgál:

egyrészt segítséget nyújt azon idős

embereknek, akik szeretnének kutyát

tartani, ám anyagi lehetőségeik korlátozottak.

Bűnmegelőzési szempontból

is kiemelt a program, hiszen egy kutya

jelenléte csökkenti az idősek sérelmére

elkövetett bűncselekmények számát, így

nő a biztonságérzetük. Természetesen

nem utolsó szempont, hogy a menhelyi

kutyák is végre otthonra találhatnak a

programnak köszönhetően.

7


Beruházás

Báli szezon

Teltház a Zimándy

jótékonysági estjén

Polgármesteri, alpolgármesteri támogatás az Alapítványnak.

Színültig megtelt a Művelődési Ház a Zimándy Ignác “Iskolánkért”

Művelődési Alapítvány idei jótékonysági estjén, melyen

közel kétszáz diák lépett fel. A jótékonysági est immár ötödik

alkalommal került megrendezésre, a tavalyihoz hasonlóan, idén

is több mint egymillió forint gyűlt össze. Az est folyamán fellépett

az iskola Bokréta néptánccsoportja, hallható volt német

és angol nyelvű produkció, valamint zenés és táncos előadás. A

finálé előtt Palkóné Szabó Gabriella igazgatónő köszöntőjében

hangsúlyozta, hogy nagyon büszke a diákokra, hiszen hetek óta

készültek az estére. Bejelentette,

hogy számos, a szülők részéről érkező

felajánlás mellett, Elek Sándor

polgármester, Földvári László

és Géczy Krisztián alpolgármesterek

100-100 ezer forintot ajánlottak

fel az iskola alapítványának. A

finálé során a Boda család zenélt,

majd csatlakozott hozzájuk néhány

zimándys diák, hogy egy közös dallal

zárják a programot.

Tánc, zene, tánczene

Tanárok és növendékek is reflektorfényben.

A báli szezon egyik leghangulatosabb rendezvénye volt a

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola alapítványi bálja, melyet február

16-án este rendeztek a Munkácsy Mihály Művelődési Házban.

A vendégeket egész este élőzene szórakoztatta - ám, valószínűleg

nem volt nehéz dolga a műsor összeállítóinak, hiszen

az iskola kiváló tanárai és tehetséges növendékei örömmel

léptek a közönség elé egy-egy műsorszám erejéig. A műsor

első felét egy kis közös tánctanulással zárták a jelenlévők,

majd sor került egy rövid büfévacsorára. Az est hátralevő részében

a Zeneiskola tanáraiból alakult, Fél 10 Jazz Pops együttes

gondoskodott a kellemes hangulatról és a tánczenéről.

Szülői összefogás az iskoláért

Az újrahasznosítás volt az idei téma.

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Szülői Tanácsa

idén is megrendezte hagyományos jótékonysági bálját,

melynek bevétele az iskola alapítványai számára kerül átadásra.

A bál idei témája az újrahasznosítás volt, a díszítés során

PET-palackokat, szemeteszsákokat és fémhulladékot is felhasználtak.

Keszler Márton igazgató köszöntőjében a szülők

kreativitását és kemény munkáját dicsérte, majd hozzátette, a

diákok is kivették a részüket a munkából, hiszen ők szolgáltak

fel az este folyamán. Hangsúlyozta, hogy a bált az iskola közösségéért,

a gyerekekért szervezik meg, annak érdekében, hogy

támogatni tudják a diákokat. Pátkay László, az est házigazdája

is köszönetet mondott a szülőknek a szervezésért. Az estet kis

rövid számok színesítették,

többek között Tormási Karina

kutyás táncbemutatója és a

szülők-nevelők meglepetés

tánca gazdagította a műsort.

A zenei aláfestésről az Electron

Band, valamint DJ Tonos

gondoskodott, sztárvendég

volt Betty Love és DJ Náksi

Attila.

Retro party leánykéréssel

Egy fergeteges éjszaka Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek

bűvöletében.

A két színészlegenda köré építve zajlott az idei Retro farsang.

A legendás páros felejthetetlen filmjeinek számos karaktere

látogatott el a törökbálinti rendezvényre, de érkeztek szép

számmal vámpírok, apácák, ördögök, macskák és Barbie babák

is. A zenekar az est első felében filmzenékkel szórakoztatta a

közönséget - felvonultatva Bud Spencer és Terence Hill filmes

karrierjének minden állomását. A tagokban ki-ki ráismerhetett

kedvenc filmbeli karakterére

is, hiszen a zenészek

a filmes jelmezek

pontos mását viselték a

koncerten. A nosztalgia

bulit igazi táncos mulatság

követte DJ MZ/X

vezényletével. Megválasztották

az est retro

párjait, sor került egy

igazi leánykérésre is, a

tombolán pedig számos

értékes nyeremény talált

gazdára.

8


Báli szezon

Elegáns bálozók a parketten

A IX. Egyházközségi bál teljes bevételét jótékonysági célokra

fordítják.

A katolikusok családos közösségének házaspárjai megkapó

hangulatú latintánc-összeállítással indították az idei Egyházközségi

bált a Művelődési Házban. Tavaszt idéző dekoráció, elegáns

bálozók és kiváló hangulat jellemezte a rendezvényt, melyen

a vendégeket Bohn István esperes-plébános, a bál egyik

fővédnöke köszöntötte. A megnyitó után egy hosszabb klaszszikustánc-blokk

következett, majd a programot az „Ahhoz képest”

zenekar koncertje színesítette, akik „ahhoz képest”, hogy a

közösség férfi tagjaiból verbuválódott amatőr zenekarként tartják

számon magukat, kiváló

hangszeres és énekes tudásról

tettek tanúbizonyságot.

Az Elek Sándor polgármester

fővédnökségével

megrendezett jótékonysági

esemény teljes bevétele a törökbálinti

Katolikus Karitász

egész éves, áldozatos, önfeláldozó

munkáját támogatja.

Alma sörrel

Sördélután a Sváb bál előkészületeinek égisze alatt.

A február sem múlt el a Sváb Egyesület hagyományos sördélutánja

nélkül. Egy héttel a közösség jótékonysági bálja előtt, a

tagok nagy része már gőzerővel a következő szombatra készült,

ezért ezen alkalomra nem szerveztek semmilyen különleges

programot, egyszerűen csak összejöttek egy jó kis beszélgetésre,

sörözésre, táncolásra a vasárnapi délutánon. A terített asztalokra

nem csak finom sütemények kerültek - volt, aki magával

hozta otthonról a kis vágódeszkát, bicskát, és a sör mellé (vagy

éppen helyette), egy kis almát is falatozott. A Grossturwaller

Musikanten rézfúvós együttes a megszokott lendületességgel

játszotta az ismerős melódiákat és természetesen egy kis táncolásra

is sor került.

Farsang nyugdíjas módra

Alpolgármesteri köszönet a példamutató, fáradhatatlan

közösségi munkáért.

Az ínycsiklandozó, farsangi fánkok kóstolásával és a jelmezesek

felvonulásával kezdődött a nyugdíjasok farsangi teadélutánja

a Művelődési Házban. Olyan sokan öltöztek jelmezbe,

hogy a nagyterem táncparkettje pillanatok alatt tele lett.

Ott volt Piroska, Hófehérke három törpe barátjával, sőt egy

háremhölgy is ellátogatott a nyugdíjasok mulatságára. Szép

számmal akadtak népviseletbe öltözött asszonyságok, a legnagyobb

sikert pedig egy szorgos takarítónő aratta, aki furcsa

módon méretes bajuszt viselt.

A Munkácsy Mihály Nyugdíjas

Klub városunk egyik

legaktívabb és legösszetartóbb

egyesülete. Példamutató

közösségi munkájuk elismeréseként

- a jó hangulatot

fokozva - Géczy Krisztián és

Földvári László alpolgármesteri

keretükből 100.000 Ft-ot

ajánlottak fel a Nyugdíjas

Klub további programjainak

támogatására.

A svábok zárták a szezont

Hagyományos batyus bál a farsangi időszak legvégén.

A farsangi időszak utolsó szombatján tartották a svábok

hagyományos batyus báljukat, melyen köszöntőt mondott a

rendezvény fővédnöke, dr. Aradszki András városunk országygyűlési

képviselője, valamint Elek Sándor polgármester. Többek

között fellépett a Grossturwaller Tänzer hagyományőrző

tánccsoport, valamint nagy sikert arattak a Csupaszív Kétnyelvű

Óvoda táncosai is. Az ovisok ezúttal szüleikkel táncoltak a

jól ismert sváb dallamokra. Érdemes volt a bálra hagyományos

„dirndli” ruhában érkezni, hiszen a népviseletbe öltözött vendégek

között értékes nyereményeket sorsoltak ki. Megyaszainé

Mámmel Magdolna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

is köszöntötte az egybegyűlteket, sőt barátnőivel maga is

eltáncolt egy vidám német táncot.

9


Testvértelepülés / Környezetünk

Pálinkafesztivált tartottak Nagytárkányban

A XIV. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztiválon

nemcsak a névadó nedűvel

találkozhattak az érdeklődők, hiszen

gasztronómiai versenyre, kirakodóvásárra

és színes műsorra is sor került.

A pálinkafőzők négy kategóriában -

szilva, alma, borpárlat és egyéb - nevezhettek,

összesen 92 mintát adtak le. A

zsűri nyolc tagja megosztotta a feladatokat,

egy-egy mintát ketten értékeltek. Az

eredményhirdetésig rengeteg program

várta az érdeklődőket: a Községháza

előtt bográcsokban rotyogott a gulyásleves,

a toroskáposzta, sőt, malacot is

sütöttek. A rendezvényre testvértelepüléseket

is meghívtak, valamint más magyarországi

települések is ellátogattak

Nagytárkányba. A kultúrház színpadán

folyamatosan követték egymást a műsorok,

a középpontban a magyar nóták és

az operett állt.

A zsűri rengeteg szempontot figyelembe

vett a pálinkák kóstólásakor. A kisüsti

pálinkák esetében, amikor legalább kétszeres

lepárlást alkalmaznak, pontozták

a fokot, az ízt, az aromát, a színt, valamint

az összbenyomást. Összesen 20 pontot

lehetett elérni, 18 pontig aranyfokozattal,

16 pontig ezüstfokozattal,

14 pontig pedig bronzfokozattal

díjazták a mintákat.

A szilvapálinka kategóriában

10 mintát díjaztak

aranyfokozattal, alma

kategóriában 2 aranyfokozat

született, míg borpárlat

kategóriában öten

kaptak kiemelt minősítést.

Az egyéb kategóriában,

ahol többek között

bodza-, körte-, meggy-,

vegyes gyümölcs, sző-

Fotó: facebook

lő- és barackpálinka is volt, hét minta

érdemelte ki az aranyfokozatot. A gasztronómiai

versenyen két első helyezés

született: az erdélyi köröstárkányiak

gulyáslevese, valamint a magyarországi

felsőtárkányiak fasírozottja érdemelte ki

az aranyérmet.

Madarak a törökbálinti erdőkben

Már a második télen örülhetett városunk

erdei madármegfigyelő állomásának,

melynek környezetében az

állandó etetésnek, odúknak köszönhetően,

napról napra gyarapszik a

“megleshető” madarak száma.

Szomju László természetfotós szemet

gyönyörködtető képeket készített az etető

környéki sürgés-forgásról.

Akik élőben szeretne hasonló élménynyel

gazdagodni, annak szeretettel

ajánljuk a madárles felkeresését.

Az erdei tornapálya melletti ösvényen

sétálva, az Annahegyi kilátótól kb. 300

méternyire találhatjuk meg a fák közt

megbúvó kis kunyhót, melynek kémlelőablakát

álcaháló fedi. A takarásra nagy

szükség van, hiszen így mögüle észrevétlenül

szemlélhetjük a madárvendéglőbe

érkező tollas vendégeket. A kis ház belső

falán pedig képek segítik a megfigyelőket

a madarak azonosításában.

Noha a lesen üldögélés elsősorban

téli mulatság - hiszen az etető környékén

az ínséges időkben nagy a forgalom

-, a könnyű élelemszerzésnek és a megfigyelő

rejtőzködésének köszönhetően,

a tavaszi időszakban is több madarat

láthatunk, mint az erdő többi részében.

10


11


12

Szociális


Múzeum Beruházás / Margóra

Alkotni valami szépet

Margóra

Februárban új kezdeményezés indult

útjára a Falumúzeumban. A

Szépmíves Kör azokat az alkotni

szerető törökbálintiakat szólítja

meg, akik szívesen dolgoznak kalákában,

érdeklődnek a kézműves

hagyományok iránt vagy épp korunk

kihívásaira válaszolnak az új

anyagok és technikák kreatív alkalmazásával.

Kezdő alkalmunk során olyan vállalkozó

szellemű csapattal jöttünk

össze, akik rendszeres látogatói a

múzeumnak és már korábban is jelezték,

hogy szívesen részt vennének

egy kreatív klub létrehozásában. Van

közöttük óvodapedagógus, vállalkozó,

nyugdíjas és kisgyermekeivel

otthon lévő anyuka.

A megbeszélés során hamar kiderült,

hogy nem csak rengeteg, egymással

megosztható ötletünk van,

hanem – mivel mindnyájan „gyűjtögető”

típusok vagyunk - elfekvő

készleteink is a felhasználásra váró

alapanyagokból. Így nemcsak tanulni

és művelődni tudunk a technikák

és a régi tárgyak kultúrtörténetének

megismerésével, egymásnak történő

átadásával, hanem az újrahasznosításra

is remek alkalom a közös

munka.

Abban állapodtunk meg, hogy

minden hónap első csütörtökén, 17

órától tartjuk az összejöveteleinket.

Márciusi alkalmunk során ékszert készítünk,

de azt is elhatároztuk, hogy

szeretnénk megtanulni a nemezelés

technikáját egy későbbi, jó idős-udvaros

összejövetelen. Van köztünk,

aki szabásmintát tud szerkeszteni

(erre is azonnal mutatkozott igény),

illetve hímzésben, kötésben, horgolásban

járatos. Tanulhatunk még

batikolást, papírmárványozást, meg

ami még közben eszünkbe jut és

kedvet érzünk hozzá.

A Szépmíves Kör nyitott, várjuk

azok jelentkezését, akiknek örömet

okoz az elmélyült, hasznos tevékenység

és szívesen tanulnak – vagy

épp tanítanak – új dolgokat.

A foglalkozásokon való részvétel

díjtalan, esetenként - ha speciális

anyagra, eszközre lenne igény -megbeszélés

tárgyát fogja képezni, hogy

ezt milyen módon biztosítsuk.

A kis közösségek megtartó ereje

a múltban nagyon fontos volt, de

nincs ez másként napjainkban sem:

az aktív kikapcsolódás a hasznos

tevékenység végzése mellett a jóízű

beszélgetésekkel lesz teljes.

A Szépmíves Kör tevékenységéről,

alkalmairól és a Falumúzeum egyéb

programjairól további információt az

interneten a Falumúzeum Törökbálint

Facebook-oldalon találhatnak,

illetve érdeklődhetnek a 06-20/217-

0015-ös telefonszámon, valamint a

falumuzeumtorokbalint@gmail.com

e-mail címen.

P. Boros

Európai Egyesült Államok?

A vallásos alapon keletkezett filozófiai tanok

úgy tartják, hogy a természetjog isteni sugallatra

született s így örök törvény. Így hát minden kor

embere az ész útján hajtja végre azon kötelességeit,

amelyekkel Teremtőjének tartozik. Mindez

a természet törvényeinek megismeréséből

fakad. Nemzetállamra azért van szükség (már

Aquinói Szent Tamás szerint is), hogy érvényt

szerezzünk e törvénynek azokkal szemben, akik

az engedelmesség kötelességeit megszegik.

Így hát a jog, amikor helyes, akkor erkölcsre

épül.

Az állam pedig akkor jár el fentieknek megfelelően,

ha nemzetének érdekeit védi.

Ezen felvetést elutasító szabadelvű gondolkodók

ugyanakkor úgy vélik: nincs szükség kapcsolatra

erkölcs és jog között. Ez pedig (szerintük)

mindenki számára azt a szabadságot jelenti,

hogy önmaga érvényesülésének érdekében bármit

megtehet.

Nemzetre, államra – nincsen szükség.

Régebben az ilyen felfogás igehirdetőit nihilistáknak

nevezték, néhány évtizede pedig

kommunistáknak, mostanában pedig valamiféle

szervezetnek.

Többek között – Demokratikus Koalíciónak.

Sok jel utalt már arra, hogy ezen gondolkodásmód

vazallusai nem tartják járható útnak az

egy nemzeten belüli együttműködés rendszerét:

minden módon igyekeznek bomlasztani, szétzilálni,

megakadályozni az egységet. Ha belülről

nem megy, akkor nosza, neki esnek kívülről.

Most éppen utóbbin van a hangsúly.

Ésszerű korlátok nélkül.

A rafinált módon (titkos összeborulásokkal,

szervezetekkel) kivitelezett félrevezetés és hazugság

ellen nehéz védekezni, olykor nem is

lehet. Kicsit olyan ez, mint az egyformaság. Az

emberek ugyanis nagyvonalakban ugyanolyanok,

ám ez nem jelenti azt, hogy némelyek ne

próbálnának meg csalni és élősködni, verbális

erőszakot bevetni – ezzel igyekezve a többiek

fölé kerülni.

Azonban a DK és listavezetője D. K. néhány

ténnyel nem számol: hazánk nemzetállam, független

és szabad. Segítő és keresztény ország.

Önálló.

S bizony az is marad.

Hajdu Ferenc

13


Akik köztünk élnek

Nagyon nagy kitüntetés a zenében élni

Nem csak a jazz és a komolyzene kedvelői

számára csenghet ismerősen városunkban

Binder Károly neve - a művész

februárban indította útjára Irk Rékával a

Törökbálinti Jazz Klub elnevezésű programsorozatot,

melynek már két állomása

is volt a Művelődési Házban. A zongoraművész,

zeneszerző, tanszékvezető

egyetemi tanár szerint a jazz korunk

népzenéje, mely meghatározó erő és

éltető energia, a ma és a jövő zenéjének

meghatározó formálója.

TbMA: Mindig is a zene határozta meg

az életét?

B.K.: Édesapám orvos volt, engem is

erre a pályára szántak. Rengeteget dolgoztam

kórházakban, amit csak lehetett

végig csináltam az egészségügyben.

Ugyanakkor 5 éves koromtól kezdve

zongoráztam - és végül úgy alakult,

hogy a zenei pályát választottam, amit

azóta sem bántam meg. Küldetésként

élem meg a zenével való foglalkozást.

A koncerteken kívül - melyeknek mindig

igazi beavatásnak kell lenniük - kötelességemnek

érzem, hogy átadjam a tudásomat,

ezért a tanítás is fontos szerepet

tölt be az életemben.

TbMA: Melyik műfaj áll a legközelebb

Önhöz?

B.K.: Számomra a nagybetűs zene létezik:

a klasszikus zene, a jazz és a népzene

- elcsépeltnek és közhelynek tűnik, ha

azt mondom a Jó zene. Mindaz, ami felemel,

mindaz, ami lélek- és szellemgazdagító.

A jazz korunk népzenéje, jelenleg

reneszánszát éli. Egy nagyon dinamikus,

ritmuscentrikus műfaj, mely kreatív, erősen

improvizatív és nagyon széles skálán

mozog - stilisztikailag és zeneelméleti,

improvizációs elméleti megközelítésben

egyaránt. Nagyon sokféle irányzata van

- az utóbbi időben újra kellene definiálni,

hogy tulajdonképpen mi is a jazzmuzsika.

Már önmagában a zene is egyedülállóan

tiszta és embereket átkaroló,

csodálatos műfaj, egyfajta közös nyelv,

melyet a világ minden részében szótárak

és tolmács nélkül is értenek. A jazzmuzsika

még inkább továbbviszi ezt a közös

érzületet, hiszen az előadói gyakorlatában

is és az elméleti megközelítésében

is az improvizációk megszületésébe

vonja be a közönséget, ezáltal megismételhetetlen

egyedi pillanatok és alkotások

részeseivé téve a hallgatóságot is.

Mindig fontos volt számomra, hogy újat

alkossak, hogy olyan zenét, olyan jazzt

írjak, játsszak, ami különbözik az összes

többitől. Mindenkinek meg kell találnia

a saját világát és ebből kell alkotni eredetit,

maradandóan újat.

TbMA: Lehet azt mondani, hogy amikor

újat alkot, akkor keveri a stílusokat?

B.K.: Nem keverem a stílusokat, mostanában

ez még a konyhában sem szokás.

Nem kell zeneszerzőnek lenni ahhoz,

hogy valaki beüljön egy stúdióba és különböző

hangsávokat pakoljon egymásra.

Egy új zene, egy új műfaj létrehozásakor

ki kell találni, miket szeretnék közös

nevezőre hozni, miközben megőrzöm,

megtartom az értéket, nem megfeledkezve

saját gyökereimről - hiszen mindig ennek

kell lennie a legerősebb meghatározó

erőnek. Ezen túl pedig a legfontosabb,

hogy milyen új szellemi, hangi, zenei létezőt

tudok hozzátenni, megszülettetni.

TbMA: Mennyire elterjedt műfaj a jazz?

B.K.: Ahogyan már említettem, ez a stílus

reneszánszát éli. Meghódította a világot.

Természetesen nincs akkora közönsége,

mint a populáris zenének, mindig is

rétegműfaj volt. Azt látom, hogy a jazz

folyamatosan átalakulva, a felnőttkorát

élve, többgenerációs műfajjá vált. Amíg

a pályám kezdetén inkább a fiatalok zenéje

volt a jazz, addig mára több korosztályt

szólít meg és több korosztályhoz

szól.

TbMA: Milyen céllal indították el a Törökbálinti

Jazz Klubot?

B.K.: Havi rendszerességgel szeretnénk

koncerteket szervezni, ezzel állandó

programot biztosítva a műfaj kedvelőinek.

Nemrég egy e-mailben azt írták:

“Köszönjük, hogy Törökbálinton a zenét

egy magasabb szintre emelték”. Egy

ilyen elismerésnek számunkra és a város

számára is azt kell jelentenie, hogy

értelme volt elindítani a klubot. Emellett

minden koncertre meghívunk egy-egy

vendéget, egy-egy tehetséges diákot a

tanszékről, lehetőséget biztosítva számukra

a fellépésre.

TbMA: Milyen tanácsot szokott adni a

diákjainak?

B.K.: Elsődleges feladatuk, hogy a hangszerük

mesterévé váljanak, illetve az,

hogy sokrétű tudással rendelkezzenek

a zene és a világ dolgairól. Mindig azt

mondom és tanácsolom nekik, hogy újat

alkossanak, ne egy sztereotípia köszönjön

vissza, hanem találják meg a saját

hangjukat, legyenek önmaguk, megismételhetetlenek,

eredetiek, értékmegőrzők

és értékteremtők!

TbMA: Több díjat is nyert már, van

köztük olyan, amelyikre kivételesen

büszke?

B.K.: Az elismerést én nem díjakban mérem,

nekem maga az alkotási folyamat, a

tanítványaim és a közönség visszajelzése

a legfontosabb. Meggyőződésem, hogy

a zene Isten ajándéka, a szeretet nyelve,

egy olyan kapocs, ami az embert a teremtővel

köti össze, mindazon túl, hogy két

teljesen különböző embert is képes közös

nevezőre hozni. Ezt tanítani, továbbadni,

ebben naponta megmerítkezni, ebben

élni az nagyon nagy kitüntetés.

14


Esemény

Az alkotás öröme

Számtalan stílus harmóniája.

A Cantabile Creative Club tizenhárom

művészének alkotásaiból nyílt kiállítás

a Munkácsy Mihály Művelődési Házban

február 16-án szombaton délután. A kiállított

művek sokszínűsége nehéz feladat

elé állította a Művelődési Ház dolgozóit,

hiszen számtalan stílus, művészeti ág és

még több alkotási technika produktumait

kellett egységes egésszé komponálniuk.

Akrilfestés, Abo Art, intarzia, tűzzománc,

horgolás, kerámia, kötés, akvarell, decoupage

technika - megannyi izgalmas módja

az önkifejezésnek. A kiállítást megnyitó dr.

Budai Rita művészettörténész beszédében

kiemelte a kreatív emberi elme csodáját, és

azt, milyen erőssé, ellenállóvá és boldoggá

teszi az alkotás a vállalkozó szellemű, kreatív

embereket.

Csont nélkül a döntőben a Kopogó Kőzetek

A Zimándys diákok eddig verhetetlennek

bizonyultak a nemzeti értékek és

hungarikumok ismerete terén.

Pest Megye Önkormányzata idén is

megrendezi a Nemzeti Értéktár Vetélkedőt,

melynek célja, hogy a fiatalabb generáció

is megismerje a nemzeti értékeket

és a hungarikumokat - bízva abban,

hogy ezzel erősödik az identitástudatuk,

hagyományőrzéshez való viszonyuk. A

vetélkedő keretében, a Pest Megyei Értéktárban

nyilvántartott, egyes nemzeti

értékekhez kapcsolódóan megszerzett

tudást teszik próbára. A verseny első

fordulója január végén zajlott le levelező

formában. Ekkor a csapatoknak

egy tesztfeladatsort

kellett kitöltve beküldeniük,

valamint egy prezentációt is

készítettek egy általuk választott

értékről. A középdöntőbe

összesen 28 csapat jutott be,

melyeket területileg osztottak

szét - így összesen három középdöntőre

került sor Cegléden, Törökbálinton

és Dunakeszin. A törökbálinti

helyszínre több településről is érkeztek

diákok, a helyi iskolákból pedig négy

csapat is megmérettette magát a három

szigetszentmiklósi, valamint egy-egy

gyáli és üllői csapat mellett. A Zimándy

Ignác Általános Iskola Kopogő Kőzetek

csapatnevet viselő indulói első helyen

jutottak tovább a döntőbe, mindezt úgy,

hogy a fordulóban gyakorlatilag alig veszítettek

pontot. Az egyes középdöntőkből

a két legjobb eredményt elérő csapat

jut tovább a március 9-i döntőnbe.

Itt az első három helyezést elérő csapat

250.000 Ft összértékben kap vásárlási

utalványokat.

Munka és művészet

Városunkban is megemlékeztek a festőfejedelem

születésének 175. évfordulójáról.

Munkácsy Mihály életének talán kevésbé

ismert fejezeteibe nyerhettek betekintést

a vendégek a művész nevét

viselő intézményünkben, a “Munkácsy

és a fotográfia” címmel rendezett ismeretterjesztő

előadáson.

A festőfejedelem születésének 175. évfordulója

alkalmából Gyarmati Gabriella

művészettörténész, a békéscsabai Munkácsy

Mihály Múzeum munkatársa mutatta

be a múzeumuk által őrzött, a világ legnagyobb

Munkácsy-relikviagyűjtemény

érdekes darabjait. Az előadást megnyitó

beszédében Földvári László alpolgármester

a fiatal, élettel teli Munkácsyt idézte

meg, aki a legenda szerint Törökbálinton

kérte meg első szerelme kezét.

Munkácsy szülei halála után, még

gyermekként került Békéscsabára és ott

is töltötte ifjú éveinek jelentős részét. Az

est folyamán kalandos, fordulatokban

gazdag életének számos, kevésbé ismert

mozzanatát ismerhették meg a hallgatók.

A bemutatott korabeli fotográfiák

bepillantást engedtek például a Munkácsy

házaspár fényűző párizsi palotájába,

valamint bemutatásra került az a rendkívül

bonyolult, munkaigényes folyamat,

amellyel a festő megalkotta műveit. Az

előadás során egymás mellett voltak láthatóak

az egyes képek megalkotásához

készített tanulmányfotók, illetve a kész

alkotások, amelyeken a nézők felfedezhették

a tanulmányképek alakjait. A tanulmányfotók

és a festőházaspár életét

bemutató képek mellett, Munkácsy számos

személyes tárgyát, illetve az ezekről

készült fotókat is tanulmányozhatták az

érdeklődők.

15


Önkormányzat

A Képviselő-testület 2019. február 21-ei

ülésének határozatsora

1./ Rendeletek:

a.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

szóló rendelet V. módosítására

4/2019. (II.27.) Ör.

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete megalkotta a 4/2019.

(II.27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat

2018. évi költségvetéséről szóló

rendelet V. módosításáról.

1/b. Javaslat a külterületi és belterületi

üdülőövezeti utak fejlesztésével, útépítési

érdekeltség megfizetésével kapcsolatos

rendelet megalkotására

5/2019. (II.27.) Ör.

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

24/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

1./cA közterületen elhelyezett képfelvevőkről

szóló 6/2014. (III.31.) önkormányzati

rendelet módosítása

6/2019. (II.27.) Ör.

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

25/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

2./Az óvodai beiratkozás időpontjának

meghatározása a 2019/20. nevelési évre

26/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

1./ úgy dönt, hogy a Törökbálint Bóbita

Óvodába, a Törökbálinti Nyitnikék Óvodába,

a Walla József Óvodába 2019. április

24-én és 25-én 8-17 óráig írathatja be személyesen

a szülő a gyermekét.

Felkéri Jegyzőt az előterjesztés mellékletét

képező, beiratkozásról szóló fenntartói hirdetmény

közzétételére.

2./ felkéri a Német Önkormányzatot, mint

a Csupaszív Óvoda fenntartóját, járuljon

hozzá, hogy az általa fenntartott óvodában

is ezeken a napokon legyen a beiratkozás.

Felelős: Jegyző, óvodavezetők

Határidő: közzétételre: 2019. március 01.

beiratkozás lebonyolítására: 2019. április

26.

3./Javaslat a Törökbálinti Polgármesteri

Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező

önkormányzati intézmények Munkamegosztási

megállapodására

27/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

4./Javaslat 2019-2024. évre feladatellátási

megállapodás megkötésére a Fészek Gyermekvédő

Egyesülettel, gyermekek átmeneti

otthona szolgáltatás biztosítására

28/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

1./ úgy dönt, hogy Törökbálint Város Önkormányzat

és a Fészek Gyermekvédő

Egyesület (2030 Érd, Karolina u. 3.) ellátási

szerződést köt 2019. május 1. és 2024. április

30. közötti időszakra a gyermekjóléti

alapszolgáltatás keretébe tartozó gyermekek

átmeneti otthonának biztosítása érdekében,

és felhatalmazza a Polgármestert a

2. számú melléklet tartalma szerinti ellátási

szerződés megkötésére.

2./ elfogadja a Fészek Gyermekvédő Egyesület

két férőhelyre vonatkozó ajánlatát és

felkéri a Polgármestert, hogy – elhelyezés

gyermekek átmeneti otthonában címen - a

2019-2024. évi költségvetésekben családok

átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

5.000.000 forint/év összeget szerepeltessen.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. április 30.

5./ A Törökbálinti Sport és Üzemeltető

Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

29/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

6./Javaslat a Napligettel kapcsolatos döntések

meghozatalára

30/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

1./felkéri a Fejlesztőt, hogy a Napliget

fejlesztési terület tervezett beépítésével

kapcsolatos nyilatkozatát – különösen - a

településrendezési szerződés-tervezet tartalmi

elemeivel, a szerződés-tervezetben

megfogalmazott fejlesztői kötelezettségekkel

kapcsolatban, valamint a fedezeti

letét mértékéről, 2019. március 31. napjáig

beérkezően tegye meg.

2./a 22/2019. (I.21.) ÖK határozat 5./ pontját

úgy módosítja, hogy amennyiben az 1./

pontban kért nyilatkozat nem érkezik meg,

illetve a településrendezési szerződéssel

kapcsolatos tárgyalások 2019. április 30.

napjáig nem záródnak le eredményesen,

az üdülő építési övezetté való minősítés véleményezési

eljárást megindítja (24/2001.

(X.21.) Ör. rendelettel megállapított HÜ-3 –

jelenleg ÜH-3 – jelű üdülőövezet).

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. április 30.

7./ Költségvetést érintő ügy:

a.) Az Önkormányzat költségvetésének középtávú

tervezése 2020-2022. évek közötti

időszakra

31/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

1./ az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek

és fizetési kötelezettségek 2020-2022.

költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait

a határozat mellékletében foglaltak

szerint állapítja meg.

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési

rendelet-tervezet előkészítése

során az 1. pontban meghatározott tervszámokat

vegye figyelembe.

3./ az Önkormányzat 2019-2021. évek közötti

időszakra vonatkozó középtávú tervezése

tárgyában hozott 90/2018. (VI.28.)

ÖK határozatban foglaltak végrehajtását

jóváhagyja és azt lezártnak tekinti.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2019. február 28.

8./ Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv

elfogadására

32/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

9./ Az ÉTV Kft-vel kapcsolatos korábbi döntések

felülvizsgálata

33/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

34/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

35/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

36/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

37/2019. (II.21.) ÖK

16


Önkormányzat

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

38/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

39/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

40/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

10./ Javaslat a 10/2019. (I.21.) ÖK határozat

módosítására

41/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete a 10/2019 (I.21.) ÖK határozat

2. pontja második fordulatának „A

fejlesztéssel érintett útszakaszok …” kezdetű

szövegét módosítja. A módosítást követően

a szöveg a következő:

„A fejlesztéssel érintett utcák és utcarészletek:

hrsz.: 0165, 6130, 6158, 6244/2, 6278, 6293,

6652, 6653, 6680, 6700, 6752, 6764, 6847,

6941, 7927, 7975, 6244/1, 6261/2, 6112/1,

5069, 7928.”

Egyebekben a 10/2019 (I.21.) ÖK határozat

szövege változatlan marad.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. március 08.

11./ Sürgősségi indítvány:

a.) Pénzügyi forrás biztosítása ingatlanvásárlásra

42/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1./ a Törökbálint belterület 2060 hrsz-ú

ingatlan 520/1041 tehermentes tulajdoni

hányada, illetve a törökbálinti 2070, 2071,

2072, 2073 és 2074 hrsz-ú ingatlanok tehermentes

1/1 arányú tulajdonjoga megvásárlásának

fedezetét, 90.000.000 Ft

összeget az 1/2019. (I.22.) Ör. rendelet 7.

melléklet III/1. soron tervezett előirányzat

terhére biztosítja.

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 1/2019. (I.22.)

Ör. rendelet módosítása során az előirányzat-

módosítás átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2019. február 28.

12./ Településfejlesztési ügyek:

a.) Törökbálint Város forgalomtechnikai felülvizsgálata

43/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

1./ az előterjesztés mellékletét képező Törökbálint

Város forgalomtechnikai felülvizsgálat

tervdokumentációját jóváhagyja.

2./ a beavatkozások kivitelezésére forrást

biztosít a 2019. évi költségvetésben

előirányzott összeg erejéig.

3./ kéri, hogy a Károlyi-Damjanich utca csomópontjában

az Auchan irányába tervezett

új járda védelme érdekében és az átjárás

korlátozására „Átmenő gk. forgalom tilos”

táblakihelyezés, vagy más műszaki megoldás

készüljön.

3./ felkéri a Polgármestert a megvalósításhoz

szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. július 30.

4./ kéri, hogy a Képviselő-testület 2020. I.

félévi munkatervében szerepeljen a város

egész területére vonatkozó forgalomszervezési

felülvizsgálatot tartalmazó előterjesztés.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2019. december 31.

12/b.) Javaslat a szabálytalan égetés

miatt szükséges levegőtisztaság-védelmi

intézkedések megtételére

44/2019. (II.21.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

megtárgyalta a Jegyző által a szabálytalan

égetés miatt szükséges levegőtisztaság-védelmi

intézkedések megtételére

vonatkozó előterjesztést, és a VFKB javaslatával

egyetértve az alábbi döntéseket

hozza:

1./ a 2019. évi költségvetés általános tartaléka

terhére legfeljebb 1 MFt keretöszszeget

biztosít a szabálytalan égetés megelőzését,

illetőleg visszaszorítását célzó

kommunikációs kampány végrehajtására,

és annak felhasználására felhatalmazza a

Jegyzőt.

2./a kommunikációs kampányban való

közreműködésre felkéri a Törökbálinti Városszépítő

Egyesületet és a Kerekdomb

Környezetvédelmi Egyesületet.

3./ felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri

Hivatalra háruló, előterjesztésben felsorolt

intézkedéseket tegye meg.

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásra vonatkozó

következő közbeszerzési pályázat kiírásakor

a feltételek között szerepeltesse,

hogy a szolgáltató köteles a közszolgáltatást

igénybe nem vevőkről adatot szolgáltatni

az Önkormányzat számára.

5./ felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben

az Önkormányzat által a klímastratégia

elkészítésére benyújtott pályázat nem

lesz eredményes, tegyen javaslatot a klímastratégia

és annak részeként a levegőtisztaság-védelmi

stratégia önkormányzati

forrásból történő elkészíttetésére.

6./ felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgáltassa

meg, milyen lehetőségek vannak a Levegő

Munkacsoport által javasolt, és az Air

Pollution Control olasz kutatási projektben

alkalmazott, füstgázok elemzését elvégezni

képes mérőműszerrel ellátott drónok

alkalmazására Törökbálint közigazgatási

területén.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2019. március 31.

13./ Tájékoztatók, beszámolók:

a.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról

45/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

13/b.) Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről

– 2018. év (határozati javaslatot nem

tartalmaz)

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

13/c.) Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről

2019. év (határozati javaslatot nem

tartalmaz)

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

13/d.) Beszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb

– beruházási és vagyongazdálkodási

feladatokról (határozati javaslatot

nem tartalmaz)

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

ZÁRT ÜLÉS

1./ Javaslat a 9024, 9025, 9026, 9027 helyrajzi

számú – Annahegy, Pipacs utcai - ingatlanok

értékesítési pályáztatására

46/2019. (II.21.) ÖK

Bővebben a www.torokbalint.hu weboldalon.

17


Esemény

Már az iskolába készülnek

a nagycsoportosok

Játékos ismerkedés a tanítókkal, tantermekkel, iskolával.

A Zimándy Ignác Általános Iskola különleges foglalkozásra

várta február 27-én délután a leendő elsősöket és szüleiket. A

gyerekeket négy csoportra osztották, ahol drámajáték, közös

éneklés, fejlesztő játékok,

kézműveskedés, logikai

feladatok, valamint egy

kis matematikai “kedvcsináló”

várta őket. Az “Ovisuli”

elnevezésű program

célja, hogy a gyerekek és

leendő tanítójuk megismerkedjenek

egymással.

A szülőknek is lehetőségük

lesz jobban megismerni az iskolát a március 20-i nyílt

napon. Ekkor idegennyelvi és informatikai tantárgyak óráit

látogathatják majd meg, Palkóné Szabó Gabriella igazgató

asszony pedig tájékoztatást ad az iskola pedagógiai programjáról,

valamint a szülők feltehetik a kérdéseiket.

Az “Ovisuli” program második, következő alkalma március

13-án esedékes, ekkor a csoportok forognak egyet, hogy a

gyerekek minden játékot kipróbálhassanak.

Macik földön, vízen, levegőben

Mackókiállítás a Nyitnikék falai között.

Immár hagyomány, hogy a február 2-i medvenaphoz kapcsolódóan

macikiállítás nyílik a Nyitnikék Óvodában. A program

mindig tematikus, idén a közlekedés került előtérbe. A

gyerekek által behozott plüssmedvéket az óvó nénik varázsolták

élőképekké, természetesen az ovisok hathatós segítségével.

A kiállítást egy héten keresztül

bárki megtekinthette,

sőt termelői mézet és házikészítésű

puszedlit is vásárolhattak

a betérők, mellyel

az óvoda alapítványát támogatták.

Gergye Szilvia intézményvezető

elmondta, hogy

a gyerekek nagyon szeretik a

macikiállítást és minden évben

nagyon várják azt. Több

ovis reggel és délután is körbevezette szüleit a repülő, úszó

és az űrbe utazó mackók között. Hozzátette, a kiállítás által a

gyerekek is tanulnak, a tematikus hét különféle foglalkozások

megtartására is lehetőséget ad.

Érzékenyítő programok a diákoknak

Tematikus nap vetítéssel, parasportolókkal

és sok-sok beszélgetéssel.

A Magyar Parasport Napja alkalmából

tematikus programot rendezett a diákok

számára a Zimándy Ignác Általános Iskola.

Február 22-e szimbolikus nap, mivel

1970-ben ekkor alakult meg a Mozgásgátoltak

Halassy Olivér Sport Clubja,

a Mozgásjavító Intézmény falai között.

A tematikus napon a diákok két programon

vehettek részt. A Művelődési Házban

levetítették ‘A csodafedezet’

című dokumentumfilmet, amely

Vitéz Halassy Olivér, amputált

lábú, kétszeres olimpiai bajnok

vízilabdázó életét mutatja be.

A film megtekintése után Szűcs

Istvánnal, korábbi parasportolóval

beszélgettek a diákok. Az

iskola tornacsarnokában pedig

látássérült judósok mutatták be

sportáguk rejtelmeit, illetve egy

érzékenyítő akadálypályát is kipróbálhattak

a tanulók.

18


Beruházás Esemény

Isten éltesse, Gábor bácsi!

66 éve boldog házasságban.

90. születésnapja alkalmából kereste

fel otthonában Fehér Gábort Elek Sándor

polgármester. Egy üveg bor és egy

doboz csokoládé kíséretében adta át

Törökbálint Város Önkormányzatának,

valamint Orbán Viktor miniszterelnök

köszöntő oklevelét. Gábor bácsi feleségével,

Eta nénivel jelenleg a menyüknél

él, Törökbálinton pedig immár 52 éve.

Három házat is építettek városunkban, a

legutolsót már nyugdíjas korukban. Nagyon

büszkék 66 éve tartó házasságukra,

valamint három unokájukra és három dédunokájukra.

Gábor bácsi mechatronikát

szeretett volna tanulni, ám bátyja 18 éves

korában elhunyt, így folytatva a családi

hagyományt, neki kellet kitanulnia a

kovácsmesterséget. 25 éven át autójavítóban

dolgozott, illetve a honvédségnél

kovácsként. Nagyon jó egészségnek

örvend, feleségével szeretnek sétálni,

ugyanakkor Gábor bácsi mégiscsak leginkább

otthon szeret lenni.

Isten éltesse Gábor bácsit!

90. születésnapját ünnepelte Ibolya néni

Csupamosoly ünnepeltet köszöntöttek.

Rácz Józsefné, Ibolya nénit köszöntötte

fel Elek Sándor polgármester 90.

születésnapja alkalmából a Törökbálinti

Tüdőgyógyintézetben. Egy csokor

virág kíséretében adta át Törökbálint

Város Önkormányzatának köszöntőjét,

valamint Orbán Viktor miniszterelnök

jókívánságait. Ibolya néni igazi harcos.

Férje és lánya rákban hunyt el, de ő legyőzte

a kórt, a mosolya pedig nem is

lehetne őszintébb és kedvesebb. Sokat

sétál és rendszeresen tornázik, a barátai

pedig gyakorta látogatják.

Bár a hallása és a memóriája

már nem a régi, elmesélte,

hogy mindig is Törökbálinton

élt, soha nem is akart elköltözni.

Nagyon szereti az ékszereket,

minden reggel felveszi a fülbevalóit

és a csillogó nyakláncait.

A házikészítésű tortának és túrógombócnak

nagyon örült, boldogan

fújta el a gyertyákat. Isten

éltesse erőben, egészségben,

Ibolya néni!

Meghívó

2019. március 30. szombat 16:00

A Törökbálinti viseletek és népszokások – című kötet bemutatása

A „Mesél a múlt” c. könyvsorozat második kötete bemutatja a törökbálinti

viseletet Sz. Tóth Judit néprajzkutató szakszerű leírásával és

gazdag képanyaggal. A kötet másik témája a régi népszokásokba és

azok mai továbbélésébe enged betekintést.

A könyvet bemutatja:

Sz. Tóth Judit, Bálint Zsuzsanna és Turai István

Fellép a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus

Szervező: Német Önkormányzat, Törökbálint

TÁJÉKOZTATÁS

A Segítő Kéz Szolgálat intézményvezetőjének

tájékoztatása értelmében, az intézmény

új helyre költözött.

Az ügyfeleket 2019. március 11. (hétfő)

13 órától már az új címen fogadják.

Az új cím:

2045 Törökbálint, Köztársaság tér 9.

Költözés után a telefonos elérhetőség és

az e-mail cím változatlan maradt.

Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Walla terem

19


Esemény / Hirdetés

Újra Jazz Klub

Folytatódik a programsorozat.

A Kelemen Angelika Jazz Quartett szerzett kellemes estét

az instrumentális jazz kedvelőinek, a Törökbálinti Jazz Klub

második koncertjén, február 22-én este. A Binder Károly zongoraművész

nevével fémjelzett kezdeményezés célja, hogy

megszerettesse ezt a különleges zenei élményt a törökbálinti

közönséggel. A koncertsorozat közreműködői a mai magyar

jazzélet legkiválóbb képviselői. Kelemen Angelika és együttese

- az első koncerthez hasonlóan - most is a profi hangszeres

játékkal és énekléssel, valamint a hamisítatlan jazzhangulat

élményével ajándékozták

meg közönségüket. A

koncert különlegessége

volt, hogy a széksorok

előtt, a nagyteremben

néhány kényelmes kis

asztal is várta azokat, akik

a koncertet kedvenc italuk

elfogyasztása közben

szerették volna élvezni

- így a nagyteremben valóban

igazi klubhangulat

uralkodott.

„Trianon a múltban és a mában”

A döntést megelőző politikai szálak kerültek górcső alá.

A trianoni döntés előzményeiről és a magyarság sorsának

alakulására gyakorolt hatásáról szóló sorozat második előadását

tartotta Ifj. Tompó László, a Volf György Könyvtárban február

20-án, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége törökbálinti

csoportjának szervezésében. Eszmefuttatásában ez alkalommal

kitért a döntést megelőző nemzetiségi politika bemutatására és

ismét beszélt a szabadkőművesség működésének hatásairól.

Részletesen szólt a Magyarországot lejárató nemzetközi sajtóról,

a porpagandaművekben megjelent rágalmakról, illetve

ezek cáfolatáról. Az előadás második felében a negyedik, a közelmúltban

megjelent könyvét ismertette meg a hallgatókkal. A

mű az „Ady tévedései és igazságai” címet viseli.

20


21


Sport

Elhivatott utánpótlás-nevelés az íjászoknál

A Törökbálint Íjász Hagyományőrző

Kulturális Sport Egyesület 2015

óta működik, és azóta rengeteg

aranyéremmel öregbítették városunk

hírnevét.

Edzőjük, Hamvas Ágnes olimpikon -

aki az év magyar íjásza díjat két alkalommal

is elnyerte - kiemelt hangsúlyt fektet

az elhivatott utánpótlás kinevelésére. Az

egyesület legifjabb tehetsége, Horváth

Balázs 11 évesen ismerkedett meg az íjászat

hagyományával, az elmúlt négy évben

pedig minden versenyen dobogóra

állhatott, de leginkább annak is a legfelső

fokára. Sikerét és tehetségét mi sem

bizonyítja jobban, hogy tavaly összesen

12 aranyérmet, öt ezüstöt, valamint egy

bronzérmet nyert. A tagok rendszeresen

részt vesznek a Magyar Íjász Szövetség

versenyein, idén februárban három megmérettetésre

is sor került. A váci teremversenyen

Tóth László hetedik helyezést

ért el, Kutas Éva pedig a dobogó első

fokára állhatott fel. Békéscsabán rendezték

meg a 16. Történelmi Országos

Teremíjász bajnokságot, melyen Kutas

Éva ismét első helyezést ért el. A szintén

Békéscsabán rendezett, 17. 3D Országos

Teremíjász bajnokságról Kutas Éva újabb

aranyéremmel térhetett haza. Az egyesület

kiemelten büszke csigás íjászai

eredményeire is, ugyanakkor gond, hogy

megfelelő pálya hiányában keveset tudnak

együtt edzeni.

Az egyesület régi álma, hogy kialakíthasson

egy, a biztonsági előírásoknak

megfelelő pályát Törökbálinton - ezzel is

segítve az utánpótlás felkészülését, valamint

azt, hogy részesei lehessenek az

íjászat nemzeti sporttá válásában.

Edzéseikre mindenkit szeretettel

várnak minden hétfőn, csütörtökön és

szombaton.

Elérhetőség: torokbalint.ijasz@gmail.com,

illetve a Facebook-oldaluk.

Sikerek a diákolimpián

A Magyar Diáksport Szövetség Játékos

sportverseny döntőjére került sor

március 2-án Mezőtúron. A Bálint Márton

Általános Iskola alsó tagozatos

csapata már fél éve készült a versenyre,

kemény munkájuknak köszönhetően,

a dobogó harmadik fokára állhattak

fel.

Kis Tivadar testnevelő tanár elmondta,

hogy 2012 óta vesz részt az iskola az

országos megmérettetésen. Az azóta

eltelt években mindig megnyerték a megyei

döntőt, az országos bajnokságon

pedig hatodik alkalommal vettek részt.

“Az utóbbi három évben nagyon jól szerepeltünk,

mindig érmesek voltunk.”

Hozzátette, hogy nagyon erős a mezőny,

hiszen rengeteg szűrőn esnek át a csapatok.

Idén 282 csapat nevezett be a

sportversenyre, melyből összesen 8 csapat

jutott be az országos döntőbe. A 18

fős csapat összeállítása rendszerint már

októberben elkezdődik a Bálint Mártonban.

Az iskola

összes alsó tagozatos

diákját felmérik,

majd a legjobb 36

gyerek egy egyhónapos

felkészítésen

vesz részt. Újabb

rosta után 24 gyerek

kezdi meg a féléves

felkészülést, mely

rengeteg edzéssel

jár, legfőképp hétvégente.

“A döntő kezdetén teltházas lelátó,

hatalmas buzdítás fogadta az ország

legjobb nyolc játékos sportverseny csapatát.

Felemelő érzés volt hallgatni szurkolóink

biztatását, folyamatosan zúgott

a „Hajrá Bálint Márton” biztatás” - idézte

fel Kis Tivadar. Szavai szerint a csapat

nagyon jól szerepelt, gyorsan hajtották

végre a feladatokat.

A csapat tagjai: Bíró Luca Lili 2.b, Fernengel

Zsuzsanna 3.b, Hajdú Dávid 3.b,

Hajdú Noémi 4.a, Halmi Zamira 3.b, Juhász

Barnabás 3.d, Juhász Bernát 3.d,

Kanti Zsófi 4.a, Kocsis-Thár Laura 4.a,

Koncz- Katona Márton 2.b, László Réka

4.b, Markovits András 3.a, Oszlár Zsolt

4.a, Párkányi Mirkó 2.a, Takács Csanád

5.c, Takács Luca 2.d, V. Lavrencsik Flóra

4.a, Vámos Aletta 4.a, Vanczák Vivien

2.b, Varjasi Zalán 2.b, Vas Bálint 4.c, Viola

Jázmin 2.c, Wlach Dominik 4.a.

Felkészítő testnevelők: Takács Titschka

Tímea, Németh Roland, Kis Tivadar

22


Sport / Bűnmegelőzés

Dobogós helyezések a bajnokságon

Közösen ünnepelték a nagyszerű teljesítményeket

a focisták.

Az elmúlt időszakban a Törökbálint

Labdarúgó Akadémia SE U17-es és U20-

as csapata is részt vett a Pest Megyei

Futballversenyek Futsalbajnokságán,

melyen mindkét korosztály dobogós helyezést

ért el.

A serdülő U17-es csapat 13 mérkőzést

játszott decembertől februárig, a fiúk a

bajnokságon harmadik helyezést értek

el. Az ifjúsági U20-as csapat 14 mérkőzést

játszott az elmúlt három hónapban, ők

pedig a dobogó első fokára állhattak fel.

elnök kiemelten büszke a fiúkra, mivel

ez volt az első futsal-megmérettetésük.

Szavaik szerint az ott szerzett tapasztalatok

a nagypályás játékban is hasznosíthatóak

lesznek. Elek Sándor örömét

fejezte ki, hogy a fiúk országszerte hírét

viszik Törökbálintnak és sikereikkel tovább

erősítik sportvárosi mivoltunkat.

Mindezen sikerek mellett, az U20-as

csapat részt vett a Bajnokok Tornáján is,

ahol a második helyezést érték el.

Az egyesület a sikert egy ebéddel egybekötött

díjkiosztóval ünnepelte, melyen

különdíjakat és kupákat is átvehettek a

fiatal focisták Elek Sándor polgármestertől.

Pop Richárd edző és Kocsis Zoltán

Építészeti bűnmegelőzés-képzés Törökbálinton

Február 7-én különleges, építészeti

bűnmegelőzés témájú képzésnek

adott otthont Törökbálint.

A SAFECITY projekt keretében induló

kísérleti képzés célja, a környezeti

bűnmegelőzés elméletének és gyakorlatának

népszerűsítse és az előrelátó

tervezési szemlélet kialakítása a várostervezésben

érintett egyetemi hallgatók

– építészek, tájépítészek és környezetpszichológusok

– körében.

a Biztonság.Város.Közösség. munkacsoport

tevékenységének és javaslatainak

megismerésével zárult.

A tavaszi félév során a hallgatók közösen

dolgoznak és javaslatokat fogalmaznak

meg azzal kapcsolatban, hogyan

tudják az építészeti bűnmegelőzés

eszközei – mint például az átláthatóság,

a jó megvilágítás, a többfunkciós terek,

a jó tájékozódás és tájékoztatás, a közösségi

rendezvények és az átgondolt

fenntartás – a törökbálinti közösség jólétét

és biztonságát szolgálni. A májusig

elkészülő ötleteket a SZIE tájépítész hallgatói

gondolják majd tovább. A képzés a

SAFECITY projekt keretében, a Nemzeti

Bűnmegelőzési Tanács támogatásával

valósul meg.

A SAFECITY projekt képviselői és a

településvezetés közösen fogadták a

képzést indító ELTE, BME és PTE egyetemek

oktatóit és hallgatóit. Az elméleti

előadások után a féléves tervezési feladat

bemutatása következett, melynek

témája nem más, mint a törökbálinti Városháza

mögötti terület bűnmegelőzési

szempontú átgondolása. A hallgatók

bejárták a Városházát és környezetét,

majd megosztották egymással a területről

szerzett első benyomásaikat. A nap

23


Hagyomány

A kolbászok is odakerültek a hurkák mellé

Újabb disznótoros nap a sváboknál.

Idén február 9-én került sor a Törökbálinti

Német Önkormányzat közösségi

házában a sváb kolbász hagyományos

töltésére. A szorgalmas kezek már reggel

8 órától tevékenykedtek - az ötven

kilogrammnyi húsból készült kolbászok

egy része délutánra már meg is sült,

mellé pedig hagymás krumplit főztek

uzsonnára. A Kitelepítési Megemlékezés

utáni klubdélutánra a német közösségi

ház tagjaihoz a város vezetése is csatlakozott.

A sváb konyha jellegzetessége a takarékosság

és az egyszerűség.Télen

gyakrabban került hús az asztalra, hiszen

több alkalommal is vágtak disznót,

melynek minden részét felhasználták.

Kedvelt köret volt a krumpli, illetve a fehérjedús

bab, borsó, köles, lencse. Természetesen,

többféle sváb kolbászt is

meg lehet különböztetni, melyek nem

csak ízesítésben, de az elkészítés módjában

is különböznek egymástól.

Az Ahle Wurst egy kemény sertés kolbász,

melyet Észak-Hessenben, Németországban

készítettek. Jellegzetessége,

hogy sertéshúsból és -szalonnából készül,

illetve csak sóval és borssal ízesítik.

Egyes helyeken szerecsendiót, szegfűszeget,

borsot, cukrot, fokhagymát, köményt

tesznek bele, valamint rummal

vagy brandyvel bolondítják meg.

A stifolder házi kolbászkészítmény a

tolnai, baranyai és ormánsági németeknél

hagyományos, ám a délvidéken is

népszerű. A stifolder eredeti fűszerezettsége

idővel megváltozott, részben igazodott

a helyi ízvilághoz. A töltelék kétharmad

része nyers sovány, egyharmad

része pedig abált kövérebb kolbászhús,

sózva és fűszerezve. Tartósítása szikkasztással

történik: előbb hidegen füstölik,

majd két hónapig szellősen érlelik.

A fokhagymát egy nappal előbb leöntik

forró vízzel és az áztatás után a lé kerül

a töltelékbe a borssal együtt. Többféle

méretben is készül, alapesetben disznó

vastagbélbe töltik, de akár 10 centiméternél

is nagyobb lehet az átmérője. Paprikatartalma

alacsony, kezdetben nem is

tettek bele.

A tél temetése

Véget ért a bálok, az eszem-iszom, a szinte

folyamatosan szórakozás időszakát jelentő

farsang. Az év első hetei gazdagok a

néphagyományokban, így nem meglepő,

hogy a lezárásához is több ünnep kapcsolódik.

A legtöbb hiedelem a középkorból

származik, ekkor azt hitték, hogy ártó

szellemek és boszorkányok kelnek életre.

Az ő elűzésük érdekében öltöztek maskarákba

az emberek és gyújtottak máglyákat.

A falusi népek kedvelt szokása volt a

kiszebábégetés, melynek lényege, hogy a

gyermekek kiszebabát és zajkeltő szerszámokat

készítenek, majd azzal vonulnak fel.

A vonulás a felállított máglyánál ér véget,

a kiszebaba felgyújtása előtt pedig cetlikre

írják fel, hogy ki mitől szeretne megszabadulni.

A farsangtemetés napja húshagyó kedd,

jellegzetesen ezen a napon került sor a

szalmabábuk vagy koporsók elégetésére.

A húshagyó keddet követi a hamvazószerda,

ekkor veszi kezdetét a negyvennapos

böjt. A nagyböjt időszaka nem csak az életmódra,

de kifejezetten az étkezésre vonatkozóan

is szigorú szabályokat hozott, mely

szabályokon az egyház az idők folyamán

sokat enyhített. Tilos volt a húsevés - sőt,

a böjt előtt szokás volt még a zsírosbödönöket

is kiüríteni, elmosni. A legszigorúbb

nagyböjti bűnbánat a negyvenelés. Ekkor

a nagyböjt ideje alatt csak napi egy étkezés,

az is naplemente után engedélyezett.

A legismertebb böjti ételek többek között

a korpából készült savanyú cibereleves, a

főtt bab, az olajos káposzta, a tésztaételek,

főzelékek, valamint a tojás- és halételek.

A cibereleves egyszerű és olcsó:

Hozzávalók:

6-8 gerezd fokhagyma

2 evőkanál liszt

1 dl tej

1 dl tejföl

citrom


Elkészítés:

2 liter vizet tegyen fel főni fazékba, melyhez

adja hozzá a zúzott fokhagymát. Forrás

után a lisztet keverje el a tejjel és tejföllel,

majd habarja be a felforrt vizet. Sózza, fél

citrom levével pedig savanyítsa. Melegen,

pirított kenyérkockákkal tálalja.

24


Hitélet

Református gondolatok

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek

komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják

arcukat, hogy lássák az emberek

böjtölésüket.” Mt 6,16

A keresztyén ember a legfontosabb

vallási ünnepre, a húsvétra a nagyböjti

időszakban készül fel. A böjtölés majdnem

minden vallás gyakorlatában megtalálható,

de saját, az egyházra jellemző

tradíciókkal. Általános értelmezése szerint

a böjt a test, a testi vágyak megfékezésére

irányuló önmegtartóztatás,

amelynek következtében a lélek felszabadul

az istenség számára.

A böjt bibliai eredetű, az Ószövetségben

és az Újszövetségben is olvashatunk

a böjtölés formáiról. Jézus is negyven napig

böjtölt.

A református ember megőrizte a böjti

hagyományokat, de számára nem a külsőségek

hangsúlyosak, hanem a belső,

lelki felkészülés az ünnepekre. Természetes,

hogy bizonyos tartózkodás van

az evést és ivást illetően, de a lényeg az

emlékezés a Megfeszített Úrra, az elmélyülés

Krisztus követésében, a kereszt

titokzatos világának a lélekben történő

befogadása.

Kálvin János az egyéni böjttel kapcsolatban

ezt írja: „azt bizonyára tapasztaljuk,

hogy ha a has tele van, az elme nem

emelkedik úgy az Istenhez, hogy abban

kitartó tudjon lenni.” A református egyházban

tehát azt hangsúlyozzuk, hogy a

böjt a lelki elcsendesedés ideje, a nagyheti,

húsvéti ünnepkör felkészülési része.

A nagypénteki böjt évszázadok óta íratlan

tradíció és gyakorlat volt a magyar

reformátusok körében is.

Milyen lehetőségeink vannak a böjtölésre?

Bárdossy Tibor gondolatai

szerint: „van szóböjt, amikor nem fecsegünk-locsogunk

annyit össze-vissza

– akaratlanul is terhelve, sebezve egymást.

Van indulatböjt, ha nem lobbanok,

nem gerjedek olyan gyorsan haragra; ha

szégyellni tudom magamat heveskedésemért.

Az az indulat legyen bennem,

ami volt Krisztus Jézusban is. Lehet indulatot

cserélni – türelemre, alázatra.

Azután van gondolatböjt is. Sok elfojtott

bosszúvágy, sok sötét gondolat kavarog

bennünk. Nem bírunk uralkodni sok

szennyes, még álmainkat is megzavaró

képzelődéseinken. Gondolatainkat is vigyük

oda – Őelé, hogy teremtsen rendet

bennünk, és adjon jó, Istennek tetsző

gondolatokat.”

Az az indulat legyen bennetek, ami

volt Krisztus Jézusban is. (Filippi 2,5)

Böjtöljünk tehát Istennek tetsző cselekedetekkel

és gondolatokkal!

Hadikné dr. Végh Katalin

Katolikus intelmek

Fogyókúra, önsegítő kurzusok és a

nagyböjt.

Stresszes, testünket-lelkünket megterhelő

világban élünk, nem csoda hát, ha keressük

azokat a praktikákat, kurzusokat, amelyek

azt ígérik, hogy segítenek harmonikusabb

életet élni. Az élet azonban régen

se volt könnyebb, akkor is segítségre volt

szükségük az embereknek. A nagyböjti

időszakban az egyház pont ezt a segítséget

kívánta megadni nekik. Nézzük ennek

néhány lépését:

Minden önsegítő kurzus önvizsgálattal

kezdődik, hiszen önismeret nélkül nem

juthatunk előbbre életünkben. A húsvétot

megelőző 40 napos nagyböjt is ezzel

kezdődik, amikor hamvazószerdán a pap

hamuval kis keresztet rajzol a hívek homlokára

és ezt mondja: „Emlékezz ember,

hogy porból lettél, s porrá leszel.” Eljött

az idő – legalább minden évben egyszer

–, hogy végiggondoljuk életünket és céljainkat.

Kiselejtezzük a hiábavalóságokat

és megerősítsük azt, ami értékes és jó.

Hányan vannak, akik egy nagy betegség

idején, esetleg csak haláluk óráján jönnek

rá, hogy értéktelen dolgokra pazarolták

legszebb éveiket, s közben elveszítették a

körülöttük élők szeretetét!

Egyházunk azt tanácsolja, hogy a nagyböjti

időszak alatt kerüljük a zajos mulatságokat,

csendesedjünk el kissé. Ezt segítik a

böjti előírások, köztük a pénteki hústilalom

is. Testünk és lelkünk így lenyugodhat és

jobban tudunk figyelni önmagunkra – és

ha közben még súlyfeleslegünkből is leadunk,

az külön haszon.

Nem sokat segít azonban az önvizsgálat,

ha szívünk terheit nincs hová letenni. Ma

pszichológusok és trénerek ajánlják magukat

és technikáikat. Az egyház is azt tanácsolja:

évente egyszer, húsvéti időben

gyónjál és áldozzál. A gyóntatófülkében

minden teher letehető – hitünk szerint a

papnak hatalma van feloldozni a bűn súlya

alól –, egy értő, tapasztalt lelkiatya pedig

komoly segítséget tud nyújtani problémáink

megoldásához.

A fogyókúrás tanácsok és önfejlesztő kurzusok

azonban, minden hasznosságuk

mellett, azt a veszélyt rejtik magukban,

hogy túlságosan önmagunkra koncentrálva

végül még önzőbbé és önigazultabbakká

válunk. Így miközben a nagyobb

jót keressük, végül csak még rosszabbul

járunk. Az egyház ezért mindig túlmutat

önmagán, a nagyböjti időszakban pedig

különösen: a Szeretet Istenére mutat és

Jézus Krisztusra, aki értünk elvállalta a kereszthalált.

„Nagyobb szeretete senkinek

nincs annál, mint aki életét adja barátaiért”

– tanítja nekünk Jézus. Ezt teszi minden

anyuka, aki éjjel felkel a síró gyermekéhez,

minden édesapa, amikor kedvenc hobbija

helyett inkább segít feleségének és a gyerekeivel

játszik, és ugyanígy tagadja meg

önmagát a hívő, amikor időt szán rá, hogy

imádkozzon a többiekért…

A nagyböjt célja ez: erőt és kegyelmet

nyerni, hogy jobban tudjam szeretni felebarátomat,

és Istent, aki mindannyiunkat

szeret.

Sipos Gyula

25


26

Sport


Egészség

Divat, diéták, divatdiéták…

Szinte naponta változik a számuk

és fajtájuk, a csodakúrák divatosak

vagy éppen divatossá válnak, mert

ismert emberek, celebek találják ki

és reklámozzák őket a médiumokban.

Dr. Harangozó Andreát endokrinológust,

belgyógyászt és diabetológus

főorvost a piaci termékké alakított reformétkezésekről

kérdeztük.

Az valóban igaz, hogy számos diéta

segítségével viszonylag rövid időn belül

látványos eredményeket tudunk elérni,

ez azonban könnyen lehet szemfényvesztés,

hiszen a hosszú, kemény munkával

megszerzett kilókat nem lehet

néhány nap alatt tartósan levarázsolni

magunkról. Rossz hírem van, ezt is csak

kemény, kitartó, ésszerű munkával tudjuk

eltüntetni.

A divatdiéták jórésze tudományos

megalapozottság nélküli, csak bizonyos

részigazságokat tartalmaz, hatásukra

az is előfordul, hogy egyre rosszabb étkezési

szokások rabjaivá válunk. Egyes

tápanyagok mennyiségének eltolódását

eredményezhetik, ezek pedig súlyos

hiányállapotokhoz vezethetnek, egyes

esetekben egészségkárosodás lehet a

végeredmény. A diéta végét akár a kiindulási

testsúlyhoz képest többlettel is

zárhatjuk.

A divatdiéták helyett az egészséges

táplálkozásra helyezzük inkább a hangsúlyt.

Lehet, hogy ez lassabb, de mindenképpen

tartósabb testsúlycsökkenést

eredményez.

Nézzünk egy-két érdekes összefüggést:

Gyors vagy lassú anyagcsere.

Amennyiben csak ritkán veszünk magunkhoz

táplálékot, a szervezetünk

anyagcsere folyamatai lelassulnak, tartalékolásra

állnak be. A gyakori étkezésekkel

viszont gyors lesz a feldolgozás

és a bevitt energia elégetése. Többszöri

kicsi adagos étkezés során kevesebb

energiát viszünk be, mint amit elhasználunk,

tehát fogyni kezdünk. Ha ritkán, naponta

egyszer vagy kétszer és csak keveset

eszünk, akkor előbb utóbb fogyni

kezdünk, de eközben a lassú anyagcsere

miatt a káros anyagok felhalmozódhatnak,

székrekedés, fizikai és szellemi kimerültség

jelentkezik. Az étkezés mellett

természetesen a testmozgás, különösen

az izzadással járó testmozgás is jótékonyan

befolyásolja anyagcserénket.

Méregtelenítés mint tévhit

A téli hidegek után nem csak a természet,

de lelkünk és testünk is megújulásra

vágyik. Ekkor kerülnek előtérbe

a diéták és a méregtelenítő kúrák. Dr.

Spenik Vladimir orvosi szempontból

közelíti meg a méregtelenítést és annak

tévhiteit.

Sokan hiszik azt, hogy tehetnek a szervezet

méregtelenítéséért - de ez tévhit.

Orvosi szempontból létezik méregtelenítés,

de az egyenlő az egészséges életmóddal.

Amennyiben valaki odafigyel az

étkezésre, a folyadékbevitelre, mérsékli

a cukor és a só bevitelét, valamint lehetőség

szerint minőségi alapanyagokat

vásárol, melyeket nem kezeltek gombával

vagy permetszerrel, akkor az már

maga a méregtelenítés. Ezt ösztönözni

akár gyógyszerekkel, akár növényekkel,

teljesen felesleges. Az emberi evolúció

során kialakultak azok a szervek, melyek

méregtelenítenek - a máj, a vese mellett

a bőrünkön keresztül is el tudnak távozni

bizonyos anyagok. Tehát, egy egészséges

szervezet eltávolítja a mérgeket. Természetesen,

létezik tényleges méregtelenítés,

melyre megvannak a gyógyszeres

kezelések, de ezeket senki nem használja

a hétköznapok során. Fontos odafigyelni

a toxikus anyagok elkerülésére is, így

permetezés során maszkot vagy festésnél

kesztyűt kell viselni. A dohányzás és

az alkoholfogyasztás is mérgezés, tehát

kerülendő.

A másik hasonló tévhit a lúgosítás. Orvosi

szempontból vannak olyan állapotok,

amikor szükség van rá, például a veseköveknél

- de ilyen helyzetben is csak

kicsit lehet beavatkozni. Tudni kell, hogy

a vérnek a pH-értéke nagyon kis sávban

mozog és már a kis eltolódás is komoly

szövődményeket okozhat.

27


28

Beruházás

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!