07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

● NEM IS TUDNÉK MÁSHOL ÉLNI. ●<br />

ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER HAVI KIADVÁNYA<br />

2019<br />

•www.zsambek.hu•


TÁJÉKOZTATÓ<br />

a <strong>2019.</strong> október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,<br />

valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban<br />

Helyi Választási Iroda<br />

Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.<br />

Elérhetősége: telefonszám: 23/565-617<br />

e-mail cím: igazgatas@zsambek.hu<br />

Vezetője: Bánsághyné Lesnyiczky Katalin jegyző<br />

Helyi Választási Bizottság<br />

Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.<br />

Elérhetősége: telefonszám: 23/565-617<br />

e-mail cím: igazgatas@zsambek.hu<br />

Dr. Ozvald István elnök<br />

Nemeskürti Beáta elnökhelyettes<br />

Pózna Mária tag<br />

A bizottság határozatai a zsambek.hu/valasztasok 2019/HVB határozatok alatt olvashatóak.<br />

Zsámbék településen a helyi önkormányzati<br />

képviselők és polgármesterek<br />

választásáról szóló 2010. évi L. törvény<br />

4. § d.) bekezdése alapján a polgármester<br />

mellett, 8 fő települési képviselő választható.<br />

Települési nemzetiségi önkormányzati<br />

választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb<br />

(2011-es) népszámlálás során<br />

legalább 25-en az adott nemzetiséghez<br />

tartozónak vallották magukat, így településünkön<br />

német és roma nemzetiségi<br />

önkormányzati választás lett kitűzve.<br />

A szavazást csak azokon a helyeken<br />

tartják meg, ahol legalább annyi jelölt<br />

indul, mint a megválasztható képviselők<br />

száma (három vagy öt).<br />

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.<br />

évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdése<br />

alapján a települési nemzetiségi önkormányzati<br />

képviselők száma<br />

a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben<br />

szereplő választópolgárok<br />

száma a választás kitűzésének napján<br />

a településen kevesebb mint száz fő,<br />

b) öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben<br />

szereplő választópolgárok száma<br />

a választás kitűzésének napján a településen<br />

legalább száz fő.<br />

A választás kitűzésének napján a Nemzeti<br />

Választási Bizottság 183/<strong>2019.</strong> számú<br />

határozata alapján a német nemzetiségi<br />

névjegyzéken 176 fő, a roma<br />

nemzetiségi listán 27 fő szerepelt.<br />

SZAVAZÁS<br />

Zsámbék településen az alábbi 4 szavazókör működik a választás napján:<br />

1. sz. szavazókör: Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.<br />

2. sz. szavazókör: Ifjúsági Ház 2072 Zsámbék, Magyar u. 5.<br />

3. sz. szavazókör: Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.<br />

4. sz. szavazókör: Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.<br />

Valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesített.<br />

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket<br />

5 évre választjuk.<br />

Zsámbék település választópolgárai egyéni listás választási<br />

rendszerben választják meg képviselőiket, a település egy választókerületet<br />

alkot.<br />

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amenynyi<br />

a megválasztható képviselők száma. Az egyéni listán<br />

képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők<br />

száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.<br />

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,<br />

hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik<br />

szerez mandátumot.<br />

A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják.<br />

Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. <strong>Polgár</strong>mester<br />

az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.<br />

Átjelentkezés<br />

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye<br />

szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye<br />

mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes<br />

lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település<br />

önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni.<br />

Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor<br />

kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.<br />

Átjelentkezni október 11. napján 16 óráig kizárólag a választás<br />

kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június<br />

26-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel,<br />

hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás<br />

napjáig tart.<br />

Mozgóurna<br />

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok,<br />

akik: mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)<br />

miatt akadályozottak.<br />

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt)<br />

kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló<br />

bizottság elutasítja.<br />

Mozgóurnát október 11. napján 16 óráig, ezt követően elektronikus<br />

azonosítással elektronikus úton október 13. napján<br />

12 óráig a helyi választási irodától lehet igényelni. A szavazás<br />

napján 12 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet<br />

igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.<br />

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos<br />

módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!<br />

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő<br />

választási irodákban), levélben, online lehet igényelni.<br />

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon<br />

szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.<br />

Kérelem nyomtatványok a Helyi Választási Irodában beszerezhetőek,<br />

illetve a valasztas.hu oldalon letölthetőek.<br />

Helyi Választási Iroda


TARTALOM<br />

04. oldal<br />

• ZOMBORI LÁSZLÓ<br />

06. oldal<br />

• POLGÁRMESTERI<br />

BESZÁMOLÓ<br />

04<br />

10. oldal<br />

• SZENT ISTVÁN TÉR<br />

ÁTADÁSA<br />

Az idei augusztus huszadikai ünnepségsorozatunkat<br />

én nagyon kereknek éreztem.<br />

Három testvérvárosi delegációt is vendégül<br />

láttunk, székelykaput, rózsaablakot avattunk,<br />

nyílt egy kiváló, új cukrászda, az Anna and<br />

the Barbies pedig igazi fesztiválhangulatot<br />

teremtett az új zárdakerti helyszínen, ami<br />

sokkal közelebb hozta egymáshoz az ünneplőket.<br />

A tűzijáték igazán szép volt, bár nekem<br />

a koronát a napra a Kálmán cukrászda által<br />

készített torta tette fel, amit várossá válásunk<br />

10. évfordulójára készítettek.<br />

Mire a lapot kézhez kapják, már belevágtunk<br />

az új tanévbe. Új feladatokra, rendezvényekre<br />

készülünk, köztük a legnagyobb közösségi<br />

eseményünkre a Szüreti Lovasfelvonulásra<br />

és Bálra. A szintén állandó és sok embert<br />

megmozgató Templomfutásra is ebben a hónapban<br />

várják a szervezők a résztvevőket<br />

és a Pálos Napfordulón is újra felloban a tűz<br />

a Boldogasszony kemencéjében.<br />

11. oldal<br />

• SZÉKELYKAPU<br />

AVATÁS<br />

12. oldal<br />

• SZENTMISE<br />

A ROMTEPLOMBAN<br />

13. oldal<br />

• TESTVÉR-TELEPÜLÉSI<br />

KULTURÁLIS<br />

ÉS SZAKMAI<br />

TALÁLKOZÓ<br />

16. oldal<br />

• ÚJ CUKRÁSZDA<br />

NYÍLT ZSÁMBÉKON<br />

12<br />

16<br />

Hagyományaink ápolása mellett, nagy öröm<br />

számora az is, hogy egyre több zsámbéki<br />

próbál környezettudatosabban élni. A szelektív<br />

hulladékgyűjtésre, a komposztálásra,<br />

a zöldfelületek növelésére, nem csak hivatali,<br />

hanem egyéni szinten is egyre jobban<br />

odafigyelünk. Ebben segíthet további információkkal<br />

az érdeklődőknek két ,,zöld” rendezvény<br />

is a közeljövőben, az újonnan alakült<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely és a fennállásának<br />

már 30. évfordulóját ünneplő <strong>Zsámbéki</strong> Medence<br />

Tájvédelmi Egyesület szervezésében.<br />

17. oldal<br />

• A KERESZTELŐ<br />

SZENT JÁNOS<br />

ISKOLAKÖZPONT<br />

ÉNEKESISKOLÁJA<br />

SALZBURGBAN<br />

21. oldal<br />

• PROGRAMAJÁNLÓ<br />

17<br />

Nógrádi Timea<br />

főszerkesztő<br />

IMPRESSZUM<br />

<strong>Zsámbéki</strong> <strong>Polgár</strong><br />

Zsámbék Város Önkormányzatának<br />

közéleti havilapja<br />

www.zsambek.hu<br />

Alapító:<br />

Zsámbék Város Önkormányzata<br />

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.<br />

Főszerkesztő:<br />

Nógrádi Timea<br />

+36 20 / 3999111<br />

nogradi.timea@zsambek.hu<br />

viragzozsambek@gmail.com<br />

A címlapon a gondolatot Zombori Lászlótól idéztük.<br />

Szerkesztőség címe:<br />

<strong>Polgár</strong>mesteri Hivatal Zsámbék<br />

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.<br />

Nyomdai kivitelezés:<br />

EUROPRINTING Nyomda<br />

Budapest, Lajta u. 3, 1185<br />

ISSN-2060-260X<br />

Lapzárta: minden hónap 20. napja.<br />

Megjelenik havonta 2000 példányban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

3


ZOMBORI LÁSZLÓ<br />

ISMERT ÉS ELISMERT KERAMIKUS. A CSEREPESKERTBŐL KIKERÜLŐ, ŐSI SZIMBÓLUMOKKAL DÍSZÍTETT,<br />

JELLEGZETES SZÍNŰ ÉS FORMAVILÁGÚ ALKOTÁSAI, NAGYON SOK CSALÁD OTTHONÁNAK RÉSZEI LETTEK<br />

MÁR HATÁRON INNEN ÉS TÚL IS. A NAPFORDULÓS RENDEZVÉNYEK FŐ SZERVEZŐJEKÉNT ÉS TESTÜLETI<br />

TAGKÉNT SOKAN ISMERIK, DE KEVESEN TUDJÁK RÓLA, HOGY KÉPZETT VEGYÉSZ, SZÍNHÁZI RENDEZÉSSEL<br />

IS FOGLALKOZOTT ÉS HOGY IDÉN, MÉG A BALATONT IS ÁTÚSZTA. 2012-BEN, CIVIL TEVÉKENYSÉGÉÉRT PRO<br />

URBE DÍJJAL TÜNTETTÉK KI.<br />

Kerámiákkal foglalkozol, de tanítasz is.<br />

Mi az eredeti szakmád?<br />

Kézműipari szakközépiskolában tanítottam<br />

húsz évig Budapesten. Amellett<br />

a Műszaki Egyetemen a vegyész szakot<br />

is elvégeztem, ami közel áll a kerámikusi<br />

szakmához, mert a tárgyak elkészítésénél<br />

a különböző anyagok ismerete elengedhetetlen.<br />

A máz, a festékek keveréséhez<br />

és azoknak az összetételének<br />

ismeretéhez nagyon hasznos volt ez<br />

a vegyész szak.<br />

Miért hagytad abba a tanítást?<br />

Hosszú idő telt el, és az új Nemzeti<br />

Alaptanterv változása azt eredményezte,<br />

hogy az iskolába bekerülő tanulók<br />

tanulmányi színvonala egyre alacsonyabb<br />

lett. Amikor kezdtem a tanítást,<br />

a felvételin 500 gyerekből választottunk<br />

ki 30-40-et, a kitűnők közül, majd ez<br />

egyre inkább gyengült és már volt, hogy<br />

bukott tanuló is bekerülhetett az iskolába.<br />

Ez a 20 év gombócból is elég. Közben<br />

a szüleim is betegek lettek, őket ápoltam<br />

és itthon kezdtem el dolgozni komolyabban<br />

a műhelyben, de oktatást is vállaltam<br />

itthon. Ezt a mai napig csinálom.<br />

Mit szeretsz a kerámiában?<br />

Kisgyermek korom óta mindig cserepekkel<br />

voltam körülvéve. Apám, Zombori<br />

Imre, pedagógus is volt és könyvtáros<br />

is, gyűjtötte a régi cserépedényeket.<br />

Vala hogy ezek a tárgyak mindig mellettem<br />

voltak és nagyon érdekelt az eredetük<br />

és hogy hogyan készültek. Egyrészt<br />

a nevük volt nagyon érdekes, másrészt<br />

a formaviláguk,és nagy megelégedésemre<br />

szolgált, ha egy egy ilyen fazekat<br />

vagy kancsót én magam is el tudtam<br />

készíteni. Ez a vonzalom aludt aztán<br />

hosszú ideig, de amikor szakmát kellett<br />

választani, újra megtalált.<br />

Hogyan alakult ki az a jól felismerhető<br />

stílus, ami a te alkotásaidat jellemzi?<br />

Illik is, hogy egy keramikusnak, fazekasnak<br />

a hosszú évek alatt kialakuljon egy<br />

stílusa, ami csak rá jellemző. Nagyon<br />

érdekes, hogy elkezdtem ezt a három<br />

pöttyös díszítést, a napmotívumot, a virágmotívumot<br />

tenni ezekre a formákra,<br />

ami az évek során kialakult nálunk,<br />

mert úgy kínálta magát. Egy történész<br />

barátom mondta, mikor meglátta a cserepeimet,<br />

hogy igen, ez a három pötty<br />

az ős-szentháromság motívum, ez pedig<br />

a virág és a nap ábrázolás archaikus<br />

módja. Mondtam neki, hogy én ezt<br />

nem tudatosan csináltam. Erre azt válaszolta,<br />

hogy nem baj, szokott ilyen<br />

lenni, amikor ez az ősi tudás felszínre<br />

tör ösztönösen is, mert az emberben<br />

ez benne van és egy tárgyban vagy<br />

bármilyen más alkotásban megmutatkozik.<br />

Később, már tudatosan kezdtem<br />

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


el használni ezeket a díszítményeket.<br />

A mai napig, komolyan megszerkesztve,<br />

az aranymetszés szabályai szerint<br />

kerülnek a cserépedényeinkre.<br />

A feleségeddel, Zsuzsával együtt dolgoztok.<br />

Milyen a munkamegosztás<br />

köztetek?<br />

Itthon csak én dolgozom egyedül, Zsuzsa<br />

Biatorbágyon a Fészek otthonban vezeti<br />

a kerámiaműhelyt, ahol fogyatékosokkal<br />

készítenek tárgyakat. Ő eléggé<br />

le van terhelve mire hazaér, ezért kímélem,<br />

de a mázazás már ősidők óta<br />

az ő feladata. Ehhez nagyon ért.<br />

Honnan jött az ötlet, hogy létrehozd<br />

a Hagyományőrző Baráti Kört?<br />

2006-ban alakult ez a kör. Először az Ismerjük<br />

meg világunkat előadássorozat<br />

kapcsán jött létre, amiben a Bibliáról,<br />

történelemről, szakrális hagyományokról<br />

beszéltek az előadók. Akkor vetődött<br />

fel a gondolat, hogy az itt kapott<br />

tudást, éljük is meg. Akkor döntöttük el,<br />

hogy táncházat rendezünk, íjászkodunk,<br />

olyan rendezvényeket szervezünk ahol<br />

ezeket a hagyományokat meg tudjuk<br />

mutatni, tovább tudjuk adni, élővé tudjuk<br />

tenni és szaporítani tudjuk a hasonszőrűeket<br />

magunk körül.<br />

Benne vagy a képviselő-testületben.<br />

Hogy jött ez a politikai szerepvállalás?<br />

Én már a rendszerváltás idején képviselő<br />

voltam az első szabadon választott<br />

testületben. Az előző éra alatt<br />

nagyon sok hiányosságot találtam<br />

a társadalomban, hogy finoman fogalmazzak.<br />

Annak idején színjátszó kört is<br />

vezettem itt Zsámbékon. Így az irodalom<br />

által próbáltuk a fennálló rendszer<br />

hibáit megmutatni, és hogy hogyan<br />

lehetne változtatni ezen. Emiatt volt,<br />

hogy a telefonomat is lehallgatták és<br />

minden előadáson ott voltak a megfigyelő<br />

emberek, mi ezt tudtuk. Ez ugye<br />

már akkor politizálás volt a részemről,<br />

hogy rendszerkritikus műsorokat állítottam<br />

össze. Amikor eljött a szabad<br />

választások ideje, akkor gondoltam,<br />

hogy ebben nekem is részt kell vennem.<br />

Az első tagságomtól kezdve, folyamatosan<br />

részt vettem a társadalmi<br />

életben. Megszerveztem a Zichy Iskola<br />

Alapítványát, aminek mai napig az elnöke<br />

vagyok. Az első tevékenységünk<br />

az volt, hogy akkoriban teljes számítógépes<br />

tantermet hoztunk létre a tanulóknak<br />

és azóta is mindenfajta tábort,<br />

német nyelv oktatást, rászorulók támogatását<br />

mi finanszírozzuk. Hosszú<br />

idő után, öt évvel ezelőtt kerestek meg<br />

többen, hogy örülnének ha a testület<br />

tagja lennék megint és elég jó szavazati<br />

aránnyal sikerült is bekerülnöm. Itt<br />

helyben nem az számít, hogy ki milyen<br />

pártnak a tagja, a testületből többeket<br />

is a Hagyományőrző Baráti Körből ismerek.<br />

Nekem nem az jutott eszembe<br />

róluk, hogy politikailag hova tartoz -<br />

nak, hanem, hogy ismerőseim, barátaim<br />

és az megkönnyítette a közös munkát.<br />

Ők is respektálják az én véleményemet,<br />

így kölcsönösen meg tudjuk beszélni<br />

a különböző feladatokat, terveket.<br />

Nagyon sok más eseményt is szervezel,<br />

hogy csak a Borosgazdák találkozóját<br />

említsem Hogy bírod ezt<br />

a tempót?<br />

Most, hogy idősödöm, hatvan felett<br />

járok akárhogy is nézzük, fizikailag is,<br />

a munkámban is úgy érzem új erőre<br />

kaptam. Mondtam is a páromnak, hogy<br />

nézd már úgy korongolok, mint tíz évvel<br />

ezelőtt. Most a Mesterségek Ünnepén<br />

is nagyon sokat dolgoztunk, de jó fizikai<br />

állapotban vagyok és a bőrömben is jól<br />

érzem magam. Mindig vannak előttem<br />

kihívások, vagy kitalálok valamit, hogy<br />

azt meg kéne valósítani. Jó példa, hogy<br />

most elmentem és átúsztam először<br />

a Balatont. Megtetszett ennek a hangulata.<br />

Készültem rá egy fél évet, uszodába<br />

jártam és azt az 5, 2 km-t nagyon<br />

jó idővel sikerült is teljesítenem. Biztos,<br />

hogy lesz egy másik, amikor biciklitúrázni<br />

viszem el a családot. A munkámban<br />

pedig az is jó, hogy hál istennek<br />

sok munkám van, és folyamatos az elismerés,<br />

ami nagyon kell. Kell a visszacsatolás.<br />

Most a Mesterségek Ünnepén<br />

is, ahol 18-20 éve ott vagyunk és azóta<br />

visszajáró vásárlóink vannak és nagyon<br />

jó érzés, hogy ezek a cserepek ott vannak<br />

az otthonaikban mellettük és ott<br />

vagyunk benne mi is.<br />

Milyen távolabbi terveid vannak?<br />

Nagyon sok tervem van, ami szorosabban<br />

a Hagyományörző Baráti Körhöz<br />

kapcsolódik. Sok olyan közös munkánk<br />

volt, ami inspirál engem a jövőbeni tervekre.<br />

Csodálatos volt például a trianoni<br />

nagy keresztet elkészíteni közösen, de<br />

a Boldogasszony kemencéjének megvalósítása<br />

is egy ilyen összefogás eredménye.<br />

Ehhez a falu lakói is hozzájárultak<br />

téglajegyek vásárlásával, a nevük ki<br />

is került a kemence falára. A kemencét<br />

védő pavilont is egy tárnoki ács társaság<br />

készítette nekünk ajándékba. A cserepeket<br />

is összeadták mindenfelől a faluból<br />

az emberek. Nem is tudok nevet<br />

kiemelni ebből a történetből, de meseszerű<br />

volt a megvalósulás. Egy komoly,<br />

nagy terv a jövőre, amit már a testület<br />

is elfogadott és támogatja az, hogy egy<br />

haranglábat fogunk avatni június 4-én<br />

a Trianon parkban – az egykori Kecske<br />

park területén. Harangjegyek vásárlásával<br />

lehet majd támogatni ennek megvalósulását.<br />

A harangot, Gombos mester<br />

fogja elkészíteni, a kereszttől balra<br />

lesz elhelyezve és a trianoni szerződés<br />

aláírásakor fog megszólalni.<br />

Mióta laksz Zsámbékon?<br />

Tősgyökeres zsámbékinak számítok,<br />

olyannyira hogy már a dédszüleim is<br />

Zsámbékon laktak, ebben a házban.<br />

Az egész Zombori és Mayer família,<br />

a nagyszüleim és a dédszüleim is régi<br />

zsámbékiak.<br />

Miért szereted Zsámbékot?<br />

Ez a lokálpatriotizmus a szüleimen,<br />

nagy szüleimen keresztül ivódott belém.<br />

Apám és anyám gyakorlatilag egész<br />

Zsámbékot tanította, apám a <strong>Zsámbéki</strong><br />

Krónika írója is volt. Lépten nyomon<br />

kapcsolatba kerültem a zsámbéki történésekkel.<br />

Ez a táj, ezzel a levegővel<br />

a premontrei templomrommal, beépül<br />

az ember lelkébe, részévé válik. Nem is<br />

tudnék máshol élni.<br />

Nógrádi Timea<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

5


POLGÁRMESTERI<br />

BESZÁMOLÓ<br />

BESZÁMOLÓ<br />

A képviselő-testület augusztusi ülése egy szokatlanul rövid<br />

testületi ülés volt.<br />

A helyi építési szabályzat elfogadását levettük napirendről,<br />

így ez várhatóan csak a <strong>szeptember</strong> végi ülésen kerül majd<br />

elfogadásra, ugyanakkor Pest Megye Területrendezési Tervét<br />

megismerték képviselőink és egyhangú szavazással támogatták.<br />

A Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kötött megállapodásunkat<br />

felbontottuk kérésükre és egy új megállapodást fogunk<br />

kötni, miután sikerült megegyezni az új feltételekben.<br />

A Magyar Közút ingyenes tulajdonba adásra ajánlott fel egy<br />

területet a pátyi út mentén.<br />

Mivel eddig is mi tartottuk karban és gazdasági övezet közvetlen<br />

szomszédságában van, elfogadtuk azt.<br />

A nyílt ülés utolsó napirendjeként pedig a szavazatszámláló<br />

bizottság tagjainak névsoráról szavaztak a képviselők,<br />

hiszen előttünk áll egy önkormányzati választás, egy öt<br />

éves ciklus vége felé haladunk.<br />

Kérem engedjék meg, hogy ehhez az utolsó napirendhez<br />

kapcsolódva összefoglaljam néhány gondolatban az elmúlt<br />

öt év önkormányzati munkájának eredményeit.<br />

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


ESZÁMOLÓ<br />

Sok, szép, közös eredményt tudunk felmutatni, amelyekre<br />

mindnyájan büszkék lehetünk.<br />

Sikerünk alapja a kemény munka és az a fajta közösségi<br />

gondolkodás és kommunikáció, amelyet az előző választás<br />

kampányában ígértünk.<br />

Az előző választás előtt tett ígéreteinket következetesen<br />

végrehajtottuk, sőt túl is szárnyaltuk azokat.<br />

A törvény által előírt néhány alkalom helyett, közel 30 fórumot<br />

tartottunk. A legfontosabbakat a Zsámbék 2030 keretében,<br />

amelyen örvendetesen sok zsámbéki polgár jelent<br />

meg. Így a ciklus elején közösen tudtuk megfogalmazni azt,<br />

hogy milyennek szeretnénk látni Zsámbékot másfél évtized<br />

múlva. Ebből a folyamatból rendkívül sok olyan ügy, személy<br />

és projekt emelkedett ki, amelyek megvalósultak az<br />

elmúlt években, vagy épp megvalósítás alatt állnak.<br />

Jó kapcsolatot alakítottunk ki szinte minden zsámbéki civil<br />

szervezettel.<br />

Nem pénzszórással és osztogatással, hanem a tervezhető,<br />

rendszeres és kölcsönös segítségnyújtással. Így erőink öszszeadódtak<br />

és együtt, jóval nagyobb eredményeket tudtunk<br />

elérni.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

B<br />

7


BESZÁMOLÓ<br />

Jó kapcsolatot ápolunk a környező települések polgármestereivel,<br />

országgyűlési képviselőnkkel, Pest Megye Önkormányzatával.<br />

Ez nagy segítség amikor lobbitevékenységet<br />

kell kifejteni Zsámbék érdekében és ebben nyilván fontos<br />

elem az is, hogy többünknek egy-másfél évtizedes önkormányzati<br />

és még hosszabb helyi közéleti múltja van.<br />

Ebben a testületben csak olyan emberek kaptak feladatot<br />

akik előtte civilként is bizonyították, hogy Zsámbékért akarnak<br />

dolgozni, nem csak 5 évenként bukkannak fel a semmiből<br />

képviselői, vagy polgármesteri posztért ácsingózva.<br />

Akik ismerik Zsámbék önkormányzati múltját, vagy más településekét,<br />

azok tudhatják, hogy ez a fajta összhang amit<br />

testületünk tagjai mindvégig megőriztek a sokszínűségük<br />

ellenére, szinte egyedülálló.<br />

Így lehet és érdemes dolgozni!<br />

Pályázati és saját forrásból jóval egy milliárd forint feletti<br />

összegben hajtottunk végre fejlesztéseket.<br />

A városközpont felújításának nagy része a várossá válás 10.<br />

évfordulójára, megvalósult.<br />

Orvosi Rendelőnk felújítását két nagy pályázattal először<br />

kívül, majd belül is elvégeztük. Több kilométernyi járdát és<br />

utat is sikerült felújítanunk. Idegenforgalmunk jelentősen<br />

növekedett, a szépülő környezetnek és az egyre színvonalasabb<br />

rendezvényeinknek, valamint együttműködő egyesületeink,<br />

egyre változatosabb programjainak köszönhetően.<br />

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


A település több lábon állásának fontos eleme, hogy több<br />

felsőoktatási intézménnyel is tárgyalunk a felsőoktatás<br />

Zsámbékra költöztetése érdekében, sőt a Kodolányi Egyetemmel<br />

már aláírt együttműködési megállapodásunk is<br />

van. Ebben a hónapban is fogadni fogjuk egy külföldi egyetem<br />

delegációját, akik hasonló szándékkal érkeznek Magyarországra.<br />

Egy címpályázatot is készítettünk két év előkészítő munkával,<br />

egy Tudományos és Technológiai park létrehozására.<br />

Ez a park, Zsámbék kulturális hagyományaihoz méltó és<br />

környezetbarát módon, a kreatív ipar szereplőit gyűjtené<br />

egy helyre. Ezzel helyben teremtene munkahelyeket, szellemi<br />

és anyagi értelemben is fejlesztené városunkat.<br />

Egyes beruházásainknak nem gazdasági értéke van, hanem<br />

a múltunkra való emlékezést és az arra való építkezés fontosságát<br />

jelképezi. Ilyen, az elődeink által épített emlékeink,<br />

tiszteletükre emelt emlékműveink építése, restaurálása.<br />

Ebben a pillanatban is több beadott, elbírálás alatt álló pályázatunk<br />

a jövő évben tovább lendíti Zsámbékot.<br />

Öt év alatt nagyot léptünk előre abban, hogy Zsámbék egy<br />

élhető, szerethető kisvárossá váljon az itt élőknek és egy jó<br />

hely legyen az idelátogatóknak.<br />

Köszönjük bizalmukat amivel felhatalmaztak minket erre a<br />

munkára.<br />

Sok támogatást és áldást kaptunk közben.<br />

Még sok szép közös munka és feladat vár ránk.<br />

Horváth László<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁRB ESZÁMOLÓ<br />

9


SZENT ISTVÁN TÉR –<br />

RÓZSAABLAK ÁTADÁS<br />

ZSÁMBÉK VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁN<br />

A már használatba vett teret 2019 augusztus 20-án ünnepélyesen<br />

is átadta Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő<br />

és Horváth László polgármester.<br />

A beruházás hazai pályázati forrásból és Zsámbék saját hozzájárulásával<br />

valósult meg. Az Öregtemplom hiányzó rózsaablaka<br />

most megjelent Zsámbék központjában, az itt élő<br />

emberek és egyesületek összefogásának, egységének jelképeként.<br />

A rendezvényen a Höcögő Néptáncegyüttes táncosai<br />

és a Senior Tánccsport Egyesület lépett fel.<br />

Rózsaablak motívum, a Szent István tér – Piac köz – Akadémia<br />

utca csomópontban került kialakításra. A motívumok terv szerinti<br />

kontrasztos elválasztására kétféle kis kockakövet építettek<br />

be, sötétebb színű bazaltot és világosabb árnyalatú szürke<br />

gránitot. A motívumok pontos kialakítását és a felület későbbi<br />

tartós használhatóságát a betonalaphoz rögzített fémszegélyekkel,<br />

mint sablonnal biztosították, melyek bennmaradó,<br />

nem látható elemei a térnek. A rózsaablak motívum kialakításával<br />

egy időben, megtörtént a parkoló, út-és járda építés is a<br />

Szent István tér 7., 8., 9. házszámok előtti részen.<br />

A támogatás forrása<br />

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest<br />

megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához<br />

nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.<br />

A megvalósítás helye: Zsámbék, Szent István tér 562 hrsz.<br />

A projekt teljes költségvetése: 82 810 000 Ft.<br />

Az elnyert támogatás: 49 830 000 Ft.<br />

A támogató neve: Pénzügyminisztérium<br />

Kivitelező: Útkorona Kft.<br />

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


SZÉKELYKAPU AVATÁS<br />

A TÍZ ÉVES TESTVÉRVÁROSI<br />

ÉVFORDULÓN<br />

A Homoródszentpál-Zsámbék testvérvárosi kapcsolat aláírásának<br />

10. évfordulóján a homoródszentpáli Csillagvirág Táncscsoport<br />

és egy felnőttekből álló küldöttség, homoródszentpáliak<br />

és homoródszentpéteriek látogattak el Zsámbékra, Forrai Tibor<br />

vezetésével. Ajándékot is kaptunk tőlük! A gyönyörű székelykapu<br />

Gábor Balázs keze munkáját dícséri és 2019 augusztus 19-én állították<br />

fel a Trianon parkban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

11


SZENTMISE A ROMTEMLOMBAN<br />

<strong>2019.</strong> AUGUSZTUS 20.<br />

12 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


TESTVÉR-TELEPÜLÉSI<br />

KULTURÁLIS<br />

ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ<br />

Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is vendégeket fogadtunk<br />

testvértelepüléseinkről. Az erdélyi barátainkkal<br />

(Homoródszentpál, Homoród szentpéter, Városfalva és Recsenyéd<br />

lakói) a Partnerkapcsolati Megállapodás 10 éves<br />

évfordulóját ünnepeltük. E jeles eseményen, csatlakoztak<br />

hozzánk a wettenbergiek képviselői és még a lengyelországi<br />

Zawierciből is érkezett egy 5 fős küldöttség.<br />

A delegációk augusztus 18-án délelőtt érkeztek városunkba,<br />

ahol a nap folyamán a helyi nevezetességek bemutatásával<br />

szórakoztattuk őket. 18:00 órakor került sor a Kecskeparkban<br />

a székelykapu avatására, ami megható és szép pillanata volt<br />

a jubileumi találkozásnak.<br />

A 60 fős delegáció Esztergomba kirándultunk, ahol a Bazilika<br />

megtekintése után lehetőség volt az élményfürdőben kikapcsolódni<br />

a vendégeknek, illetve a városnéző kisvonattal még<br />

Párkányba is átmentünk. Vacsora előtt még megtekintettük<br />

Tinnyén a homokszobor kiállítást, ami nagy sikert aratott vendégeink<br />

körében.<br />

Erdélyi vendégeink az Augusztus 20-i szentmisén részt vettek<br />

a szentelt kenyerek kiosztásában, majd délután a Zárdakertben<br />

kulturális műsort mutattak be és velük együtt hallgattuk<br />

meg az Anna & The Barbies Zenekar koncertjét és néztük meg<br />

a tűzijátékot.<br />

Itt tartózkodások utolsó napján a delegáció a Szépia Hotelben<br />

bowlingozott és lubickolt a szálloda medencéiben. A búcsúvacsora<br />

utáni elköszönéskor biztosítottak bennünket arról,<br />

hogy nagyon jól érezték magukat és jövőre is nagy örömmel<br />

találkoznak velünk, de addig is tartjuk a kapcsolatot, hiszen<br />

októberben Zsámbékról utazik hivatalos delegáció Erdélybe.<br />

Mindig nagy öröm barátokkal találkozni, különösen annak<br />

fényében, hogy több évtizedes kapcsolatot és hivatalos 10<br />

éves évfordulót ünnepelhettünk együtt.<br />

A program megvalósulásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.<br />

400 000-Ft összegű támogatást nyújtott. Ebből az ide látogató<br />

barátaink, 50 fő étkeztetését finanszíroztuk<br />

SZT<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

13


ZSÁMBÉK VÁROS KITÜNTETETJEI <strong>2019.</strong><br />

Bechtold Jánosné<br />

Diplomája megszerzése után 1975-ben<br />

a <strong>Zsámbéki</strong> Óvodában helyezkedett el.<br />

1985-től a <strong>Zsámbéki</strong> Tanító- és Óvónőképző<br />

Főiskola Óvónői szakának gyakorlat<br />

vezetője<br />

Nevéhez fűződik az óvodában a német<br />

nyelv bevezetése, a vegyes csoport<br />

kísérleti bevezetése, majd megszervezése.<br />

1992-től a <strong>Zsámbéki</strong> Német Nemzetiségi<br />

Énekkar tagja.<br />

Nyugdíjba vonulása óta minden évben<br />

a református nyári tábor óvodáskorú<br />

gyerekeinek vezetője. Bechtold<br />

Jánosnét – Gabi nénit – Zsámbék Város<br />

Önkormányzata munkája elismeréseként<br />

Pedagógiai díjban részesíti.<br />

Bordez Karlné Gyalog Éva<br />

Már a hajdani Csecsemőotthonban is<br />

a kultúros teendőket látta el és azóta<br />

is fáradhatatlanul szervezi vagy<br />

segíti a zsámbéki eseményeket. Véradás,<br />

tüdőszűrés, Magyar Nóta Napja,<br />

Templomfutás, Augusztus 20-i cipók<br />

szalagozása és még sorolhatnánk mi<br />

mendenben vesz részt. Az aktív korában<br />

létrehozott Aranykor nyugdíjas<br />

klub, többek között az idősek otthona<br />

lakóinak rendszeres megajándékozását<br />

is felvállalta minden húsvétkor és<br />

karácsonykor. A partnerkapcsolatok bonyolításában<br />

is mindig számíthatott rá<br />

a város, az Európa Parlamentben elsőként<br />

tolmácsolt magyarul.<br />

Bordez Karlnét, Gyalog Évát Zsámbék<br />

Város Önkormányzata közösségi munkája<br />

elismeréseként Köz Szolgálatáért<br />

díjban részesíti<br />

Fejér Máté<br />

Szobrász, alkotó, népzenész, középkori<br />

hagyományőrző, szociális munkás.<br />

A Szent József manufaktúra megalapítója<br />

és vezetője, amelyben a Premontrei<br />

Renddel és más tehetséges művészekkel,<br />

barátai és fantasztikus testvérei,<br />

valamint szülei segítségével, velük öszszefogva,<br />

hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacon<br />

elhelyezkedni nem, vagy nehezen<br />

tudó embereket karolnak fel, adnak<br />

nekik munkát, ezzel elérhető célokat.<br />

A premontrei napközi otthonban ellátott<br />

és foglalkoztatott gyermekeknek<br />

zene - dráma foglalkozásokat tart.<br />

A zsámbéki és a töki református óvoda<br />

mese- zene foglalkozásainak elindítása<br />

is nevéhez kötődik. A zsámbéki egyházközségi<br />

képviselő testület oszlopos<br />

tagjaként számos egyházi rendezvény<br />

szervezője, lebonyolítója, aktív segítője.<br />

Képzőművészeti alkotásai, szobrai<br />

más településeken is megtalálhatóak,<br />

de ami számunkra kiemelten fontos,<br />

hogy Zsámbékon a segítségével<br />

újult meg az I. világháborús emlékmű,<br />

a Józsefváros utcai 1916-ban épült híd,<br />

a Kálvária domb főkeresztje és készült<br />

el az Akadémia utcában található Kitelepítési<br />

Emlékmű. Jelenleg is kivitelezés<br />

alatt áll a Kálvári mellékkeresztjeinek és<br />

stációinak a teljes restaurálása.<br />

Szerteágazó művészeti, szociális tevékenységéért,<br />

Zsámbék városért, az itt<br />

élő emberekért és a más településeken<br />

is végzett közösségi munkáját elismerve<br />

és megköszönve, Zsámbék Város<br />

Önkormányzata úgy döntött, hogy Fejér<br />

Mátét Pro Urbe díjban részesíti.<br />

Kalmár Pál<br />

Nevéhez fűződik a magyar Táncház<br />

szervezése és vezetése 1989 – 2005<br />

között, 1992-től Radetzky huszár díszőrségek,<br />

huszárbemutatók, előadások,<br />

felnőtteknek, gyerekeknek, az óvodákban<br />

és a Kszj. Iskolában, identitás erősítő<br />

Szabadegyetemi előadás, a ,,Nemzeti<br />

Szalon alapítása és szervezése, a ,,Kürt”<br />

időszakos újság szerkesztése több kiállítás<br />

a Művelődési Házban, a Romtemplom<br />

kőtárában, a Szépia Hotelben, Tökön<br />

és Vettenbergben, 10 év munka az önkormányzat<br />

testületében, a Humán<br />

bizottságban, a zsámbéki református<br />

templom homlokzati üvegablakainak<br />

elkészítése.<br />

Kalmár Pált Zsámbék Város Önkormányzata<br />

kiemelkedő kulturális tevékenységéért<br />

Zsámbék Kultúrájáért díjban<br />

részesíti<br />

Onder Krisztina<br />

Néhány évvel ezelőtt kereste meg<br />

a <strong>Zsámbéki</strong> Önkormányzatot azzal,<br />

hogy szívesen részt vállalna, Zsámbék<br />

belterületének és külterületeinek szépítésében,<br />

első körben inkább hulladékmenetesítésében,<br />

az illegális hulladéklerakók<br />

felszámolásában. Tevékenysége<br />

támogatására rendkívül jól használta<br />

a közösségi médiát, valamint az önkormányzat<br />

által nyújtott felületeket és lehetőségeket.<br />

Álhatatos és kitartó munkával,<br />

Tiszta Zsámbékért nevű Facebook<br />

oldalával, az idei évben az országos<br />

TeSzedd akcióra alapozva elképesztő<br />

számban tudott megszólítani és megmozdítani<br />

civil szervezeteket és egyéneket<br />

Zsámbék szebbé tétele érdekében.<br />

Mindvégig az összefogás és együttműködés<br />

fontosságát hangsúlyozva.<br />

Közösségszervező, a környezettudatosság<br />

fontosságára figyelmet felhívó<br />

tevékenységéért és közösségünkért<br />

végzett munkájáért Zsámbék Város Önkormányzata<br />

Kitüntető Oklevelet adományoz<br />

Onder Krisztina részére.<br />

GRATULÁLUNK<br />

MINDEN KITÜNTETETTNEK<br />

ÉS TOVÁBBI SIKERES MUNKÁT<br />

KÍVÁNUNK!<br />

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


KITÜNTETÉS<br />

Tiszteletbeli elnökünket, Zsarnóczay Istvánt augusztus 20-a<br />

alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt<br />

adományozásával tüntette ki!<br />

Szívből gratulálunk Istvánnak, kitüntetése egyúttal a <strong>Zsámbéki</strong><br />

Medence Tájvédelmi Egyesület munkájának elismerését is jelenti.<br />

Sok erőt, kitartást és sikereket kívánunk a további környezet- és<br />

természetvédelmi munkájában!<br />

Bőhm András<br />

ZSMTE<br />

AKIKNEK ÖRÜLÜNK<br />

30<br />

ÉVES A ZSÁMBÉKI-MEDENCE<br />

TÁJVÉDELMI EGYESÜLET<br />

Környezet-és egészségvédelem, fenntarthatóság<br />

a <strong>Zsámbéki</strong>-medencében szakmai konferencia és<br />

biotermékek vására<br />

Összefogás a természet- és az egészségvédelem jegyében<br />

Az ökológiai szemléletű konferencián megpróbáljuk<br />

körüljárni térségünk környezetügyének legfontosabb<br />

elemeit. Előadóink a hatóságok, vagyonkezelő szervek,<br />

egyetemek képviselői, települések polgármesterei, helyi<br />

egyesületek, az alternatív gyógymódok és a mozgáskultúra<br />

képviselői és tagjai.<br />

Az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat: megmaradt<br />

értékeink, legfontosabb problémáink, lehetőségeink.<br />

Hogyan tehetjük élhetőbbé a környezetünket? Hogyan<br />

készülhetünk fel a klímaváltozás kihívásaira? Mitől lesz<br />

fenntartható egy település?<br />

A részvétel ingyenes,<br />

de regisztrációhoz kötött.<br />

Időpont:<br />

<strong>2019.</strong> október 5. 10-18 óráig<br />

a Művelődési Házban<br />

Russói Pál <strong>2019.</strong> 07. 11.<br />

Czakó Péter <strong>2019.</strong> 07. 27.<br />

Andrási Bulcsú Zoltán <strong>2019.</strong> 06. 19.<br />

Végh Zénó <strong>2019.</strong> 07. 03.<br />

Geiger Ottó <strong>2019.</strong> 07. 07.<br />

Árkos Zsuzsanna Tamara <strong>2019.</strong> 07. 12.<br />

Jakab Sámuel <strong>2019.</strong> 08. 05.<br />

AKIKTŐL BÚCSÚZUNK<br />

Buczkó Béla <strong>2019.</strong>05.29.<br />

Csepilek István <strong>2019.</strong>07.04.<br />

Bartók János <strong>2019.</strong>07.20.<br />

KEDVES SZÜLŐK!<br />

Dr Paulovics Klára gyermekorvos tanácsadási ideje<br />

<strong>2019.</strong>09.01-től bővül.<br />

Szerdán 11:30-13:30 és pénteken 13:30-15:00 tart<br />

tanácsadást egészséges csecsemők és kisgyermekek<br />

részére a védőnőknél<br />

(Zsámbék,Magyar u.5.)<br />

A tanácsadáson való megjelenéshez<br />

IDŐPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!<br />

Időpontot a védőnőknél tudnak kérni<br />

Szuromi Andrea – I. körzet +3630 181 3537<br />

Ribényi Csabáné – II. körzet +3620 406 12 20<br />

Ribényi Dóri védőnő<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

15


SZALAI KÁVÉZÓ<br />

és CUKRÁSZDA<br />

ÚJ CUKRÁSZDA NYÍLT ZSÁMBÉKON A ZÁRDAKERTBEN<br />

,,Tudod milyen érzés amikor négy cukrász generáció<br />

minden tudása ott van a villád hegyén?”<br />

Most megtudhatjuk, ha beülünk a Zárdakertben nyílt legújabb<br />

cukrászdába.<br />

A Szalai család 1917-ben nyitotta első cukrászdáját Budapesten.<br />

Most Zsámbékra költöztek és itt készíti nekünk<br />

a finomabbnál finomabb süteményeket Szalai György<br />

fiai val Gergellyel és Bencével.<br />

Szalai György: Tortáink is lesznek természetesen, de<br />

leginkább sütemények, pogácsák, rétesek, sós sütemények<br />

vannak a kínálatban. Hagyományos alapanyagokkal<br />

dolgozunk, minden saját készítésű, a fagylaltunk is ilyen<br />

lesz majd. A nyitvatartásunkkal is szeretnénk alkalmazkodni<br />

Zsámbékhoz, piacnapokon reggel 6-15 óráig várjuk<br />

a vendégeket, a többi napon pedig 9-17 óráig térhetnek be<br />

hozzánk.<br />

NT<br />

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS<br />

ISKOLAKÖZPONT ÉNEKESISKOLÁJA SALZBURGBAN<br />

Mozart, Ünnepi Játékok, világias életvitelű<br />

hercegérsekek kastélyai, lélegzetelállító<br />

hegyek és várak, turistaáradat,<br />

emléktárgyak, csokigolyó<br />

aranyfóliában… Ki ne tudná, hogy ez<br />

Salzburg, az európai zenekultúra egyik<br />

fellegvára.<br />

Ám egy először ott járó gyermek emlékezetében<br />

biztosan más: a lebegő szobor,<br />

aki mégsem mozdulatlan és nem mellesleg<br />

nyalókát osztogat, önkiszolgáló<br />

reggeli és pizza-hegyek vacsorára, egy<br />

busznyi ember, aki folytatta a megkezdett<br />

éneket, a lépcső, ami egy meredek<br />

domboldalban végződött… Gyermeki,<br />

de maradandó. Nem fog feltétlenül emlékezni<br />

a Világörökségként elkönyvelt<br />

főtérre, a hatalmas dómra, aminek egyik<br />

oldalhajójában szinte eltűnt a kórus, de<br />

mélyen megmarad a zene<br />

A Keresztelő Szent János Iskolaközpont<br />

énekesiskolája lehetőséget kapott, hogy<br />

külföldön is bemutatkozhasson, hála<br />

a premontrei rendnek és Cziffra Jánosnak,<br />

a salzburgi dóm karnagyának.<br />

Schläglben, a premontrei apátságban<br />

Jakob testvér vendégszeretete bűvölte<br />

el a társaságot, ki bemutatta a könyvtárat,<br />

a kincstárat, az apátság zegét-zugát.<br />

Ráadásként az ebédlőasztal mellett<br />

a 18 éven felüliek sorra kóstolgatták<br />

a méltán neves premontrei sörkülönlegességeket.<br />

Salzburgban az utazás<br />

csúcspontjaként, húsvét nyolcadán,<br />

az énekes iskola fiú- és leánykara zenekari<br />

kísérettel énekelt a dóm érsek celebrálta<br />

nagymiséjén.<br />

És mi kellett a megvalósításhoz?<br />

Az Énekesiskola, benne a gyermekszemmel<br />

„felnőttes” tevékenységek:<br />

próbák, gyakorlás, a ráfordított idő.<br />

Sokuknak nem ez lesz a hivatása, de<br />

a komolynak nevezett zene, amiben léteznek,<br />

mégis elsajátítható és szerethető.<br />

Lassan, észrevétlenül a zsigerekbe<br />

ivódik, lehet dúdolni, felismerni, játszani<br />

vele, sokféle készséget és élményt<br />

ad. Azután az út kapcsán a lelkesedés<br />

és összefogás a tanárok, a gyerekek és<br />

a szülők részéről, és persze anyagiak.<br />

Ez utóbbi előteremtésében élen jártak<br />

az ügy mellé felsorakozó önzetlen<br />

zsámbéki vállalkozók: Német Nemzetiségi<br />

Önkormányzat,WAVIN, Árpádházi<br />

Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék,<br />

Hungaro-Állvány Kft., Nyakas Pince Zrt.,<br />

Tóbel Trans Bt., Müroll Kft. Szépia Bio &<br />

Art Hotel, Jegenye Húsker Kft., Mány, Vadalma<br />

tanya, Gyermely, Karkó Tüzép.<br />

Andirkó Rita,<br />

Bőhmné Sallai Krisztina, Kozma Anikó<br />

Fotók: Dalotti Márk<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

17


ÉGI JELENSÉGEK<br />

OKTÓBERBEN<br />

Észleljük a teliholdat! 13-án lesz látható. Az októberi teliholdat<br />

angol ajkúak „Hunter’s Moon”, ill. „Blood Moon” kifejezésekkel<br />

is illetik. A teliholdkelte elcsípésének varázsa a várakozással<br />

és a jó tervezéssel, felkészüléssel nagyon nagy öröm tud lenni.<br />

Hiszen tudjuk percre pontosan, mikor kel, hol kel a Hold, de<br />

mégis izgulunk. Legalább is én mindig izgulok. A gondos felkészülés<br />

miatt nem lehet elrontani, de mégis valahogy a várakozás<br />

alatt belefészkeli magát a gondolat az ember fejébe, hogy<br />

biztosan jól terveztem? Mindent figyelembe vettem? A mellékelt<br />

kép egy szépen tervezett teliholdkeltét mutat a töki rossztemplom<br />

maradványainak felhasználásával. A képen további<br />

érdekességek is láthatók: a Hold bal szélénél a Nagy-Kopasz<br />

csúcsán álló Csergezán Pál-kilátó ágaskodik az ég felé, lentebb<br />

a bal oldalon Budajenő Árpád-kori temetőkápolnájának fehérsége<br />

szembetűnő.<br />

Ami még figyelemre méltó lehet a hónap folyamán, az az Orionidák<br />

csillaghullása 21-éről 22-ére virradó éjszaka derült idő<br />

esetén. Továbbá a mindenki számára kötelező holdsarlóvadászat<br />

időpontjai: 26-án a hajnali égen 46 órás, 27-én a hajnali<br />

égen 22 órás sarlót pillanthatunk meg. 29-én kora este 36 órás<br />

sarló teszi a koronát a napi fáradalmak, veszekedések utáni<br />

Teliholdkelte a töki rossztemplomnál<br />

megnyugvásra. Azt már nem is merem írni, hogy ezek után 29-<br />

én kora este a Vénusz és a Hold szoros együttállása is megfigyelhető<br />

lesz.<br />

Ábrahám Tamás<br />

A HÓNAP GOMBÁJA<br />

Sötét trombitagomba<br />

Imádom ezt a gombát. Alapjában véve fűszergombaként tudjuk<br />

felhasználni, de innentől kezdve sokféle ételhez használható.<br />

Júliustól októberig terem, lomb- és fenyőerdőkben<br />

egyaránt előfordul, sokszor csoportosan. Kitűnő fűszergomba.<br />

Jól szárítható és tárolható. Szárítva az aromája, illata még<br />

jobb, mint frissen.<br />

Dr. Dravecz Tibor gyűjtése szerint a németek Toten-Trompete<br />

ill. Herbst Trompete néven ismerik, azaz „holtak trombitájának”<br />

ill. az „ősz trombitájának” nevezik. A franciák is a holtak<br />

trombitájaként említik: Trompette de la mort. Bélyeget is adott<br />

ki a gombáról Honduras, Magyarország és Románia.<br />

A sötét trombitagomba jól felhasználható levesekhez, mártásokhoz,<br />

hús- és halételek töltelékeként.<br />

A tartósítás legegyszerűbb módja a szárítás. Gyorsan szárad,<br />

jól záródó üvegekbe tegyük. Akkor jó, amikor az üveget<br />

megrázva „csörög” a szárítmány. Évekig felhasználható a jól<br />

elkészített szárított gomba. Természetesen gombapor is készíthető<br />

a szárított gombából. A trombitagomba jól tűri a fagyasztást<br />

is, formáját és színét mélyhűtve is megőrzi.<br />

Ábrahám Tamás<br />

Fotó: erdokert.hu<br />

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


GYERMEKEINK EGÉSZSÉGE!<br />

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára talán az a legfontosabb,<br />

hogy gyermekeinket, unokáinkat egészségesnek<br />

tudjuk. Ők a szemünk fényei, a jövő generációja.<br />

Sajnos kevés figyelmet fordítunk gyerekeink táplálkozására,<br />

Általában nem étkeznek rendszeresen, sok cukros üdítőitalt<br />

isznak, nem fogyasztanak elég zöldséget, gyümölcsöt, jó<br />

szénhidrátokat és minőségi fehérjéket. Táplálkozásuk nagyon<br />

egysíkú. A mozgásnak a gyerekeknél is fontos szerepe van<br />

az egészség megőrzésében. Egészséges életmódjuk kialakításában<br />

a szülő teszi le az alapokat, tehát az ő felelőssége,<br />

hogy milyen étkezési szokásokat vesznek fel!<br />

Mindezek mellett tudjuk, hogy gyermekeink állandó fejlődésben<br />

vannak. Minden nap felfedezik a világot. Szervezetük naponta<br />

több milliárd új sejtet állít elő. Ehhez étrendjüknek tartalmaznia<br />

kell a fontos lipideket és szterolokat, esszenciális ásványi<br />

anyagokat (pl. Cink, réz, vas , jód, króm, magnézium stb), antioxidánsokat<br />

és különböző vitaminokat (pl. C, A, B, D stb).<br />

Fejlődésükhöz, növekedésükhöz minőségi fehérjére van szükségük,<br />

ami egész napra elegendő energiával látja el őket.<br />

A tapasztalat azonban az, hogy azok a szülők sem tudják<br />

biztosítani a megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyag<br />

bevitelt gyermekeik számára, akik tudatosan próbálják kialakítani<br />

gyerekeik helyes táplálkozási<br />

szokásait. Ezért<br />

szükséges a gyerekek<br />

tápanyaghiányát étrendkiegészítőkkel<br />

pótolni.<br />

Kutatások és tapasztalatok<br />

egyértelműen bizonyítják,<br />

hogy a minőségi<br />

étrend-kiegészítők<br />

hatására a gyerekek jobban<br />

teljesítenek az iskolában,<br />

javul a koncentrációjuk<br />

és az agyműködésük. Erősebb<br />

lesz a csontszerkezetük, az izomrendszerük.<br />

Valamint védettebbek lesznek<br />

a betegségek ellen, hiszen megfelelően tud működni az immunrendszerük.<br />

Sokkal kevesebbet hiányoznak, mindenféle<br />

téren jobban teljesítenek. Tehát egy kis odafigyeléssel, egy kis<br />

plusz támogatással biztosítani tudjuk gyermekeink számára<br />

a tápanyagban gazdag étrendet. Kiváló - kifejezetten a gyermekek<br />

szükségleteit figye lembe véve kifejlesztett- termékeink<br />

segítségével (C-vitamin, gyerek multivitamin stb.) szilárd<br />

alapokra helyezhetjük egészségüket! Gondoljuk meg mennyivel<br />

könnyebb megelőzni a betegségeket, mint a már kialakult<br />

problémákat kezelni!<br />

Bohus Andrea<br />

AZ ÖKO MŰHELY PROGRAMJAI<br />

Szeptember 20. péntek 17.00,<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Ház<br />

„Zsámbék kertész szemmel”<br />

városi séta és beszélgetés<br />

Kovács László főkertésszel,<br />

növény csere-bere<br />

Október<br />

Tájismereti túra Berkó Gyöngyi polgári természetőrrel<br />

Novemberi ÖKOnyha<br />

Kovászos kenyér készítés Kunfalvi Bók Krisztinával<br />

és Pálinkás Csabával<br />

A programokra minden érdeklődőt<br />

szeretettel várunk!<br />

További információ és feliratkozás levelezőlistára:<br />

zsambekiokomuhely@gmail.com,<br />

06-20-257-8139<br />

Facebook: <strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely csoport<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely oldal<br />

VERSKAPU<br />

SZABÓ LŐRINC:<br />

NYUGODT CSODA<br />

Tudom, semmi, de semmi közötök<br />

hozzám, butuska tücskök a fű között,<br />

mégis jólesik azt képzelni, hogy<br />

mikor, így este, ablakot nyitok,<br />

nekem üzentek, sok hű kis barát,<br />

lelkendezve, hogy csak szép a világ -<br />

és hogy amiként szobámba a rét<br />

vigasznak lengeti be fűszerét,<br />

a hömpölygő, meleg szénaszagot<br />

s benne az ezer szikra csillagot<br />

s a parázs holdat, ti is úgy külditek,<br />

olyan lélekkel, köszöntésetek,<br />

úgy építitek, hangokból, puha<br />

zenéből, ide, az ágyam köré,<br />

az izgatott nap romjai fölé,<br />

azt, ami örömünk volt valaha,<br />

közös örömünk: a nyugodt csodát,<br />

a zengő, boldog, nyári éjszakát.<br />

Szklenár Anita verskapuja<br />

a Táncsics Mihály utca 21. szám alatt található<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

19


ZSÁMBÉKI ŐSZI ELVONULÁS<br />

ELVONULNI A VILÁG ZAJÁTÓL. MILYEN TALÁLÓ IS EZ A KIFEJEZÉS. BIZTOS MINDENKI ÉREZTE MÁR ÚGY, HOGY<br />

SZÜKSÉGE LENNE EGY KIS ZAVARTALAN NYUGALOMRA, AMIKOR SEMMI MÁSRA NEM KELL FIGYELNIE, CSAK<br />

SAJÁT MAGÁRA. HA SIKERÜL MEGVALÓSÍTANUNK EZT A BEFELÉ FORDULÁST, AZ SEGÍTHET, HOGY FELTÖLTŐD-<br />

JÜNK, ÉS ÚJULT ERŐVEL VÁGJUNK BELE A RÁNK VÁRÓ FELEDATOKBA. PONT ERRE TALÁLTÁK KI AZ ELVONU-<br />

LÁSOKAT, AMIT MOST ZSÁMBÉKON IS MEGSZERVEZETT LEGERSZKI KRISZTINA ÉS SZERDAHELYI GABRIELLA.<br />

Ezt a programot miért együtt csináljátok?<br />

Honnan ismeritek egymást?<br />

Legerszki Krisztina: Együtt nőttünk fel<br />

itt Zsámbékon. Szomszédok voltunk kb.<br />

30 éve.<br />

Szerdahelyi Gabriella: Mindig is tudtunk,<br />

hogy egyszer majd együtt szeretnénk<br />

valamit csinálni és bár az élet<br />

úgy hozta, hogy más irányba vezettek<br />

az útjaink, öt-hat éve újra találkoztunk<br />

és most itt vagyunk és az első közös<br />

rendezvényünkre készülünk.<br />

Mi lesz a te szereped az elvonuláson?<br />

Legerszki Krisztina: Jógát és meditációt<br />

tartok majd. Olyan jógát ami a csakrákra<br />

van hatással.<br />

Mióta foglalkozol ezzel és miért?<br />

14 éve kezdtem jógázni. Akkor még csak<br />

gyarló női vágyak vezettek, le szerettem<br />

volna fogyni. De ez vezetett tovább Bakos<br />

Attiláékhoz, náluk végeztem a jóga-oktatói<br />

és az életmód-tanácsadó képzést.<br />

Ez a mindennapjaid része?<br />

Talán tudják, hogy színészként dolgozom.<br />

Ez főleg arról szól, hogy egyfolytában<br />

fókuszban vagyok, mutatnom kell<br />

magam, néha percek alatt kell új érzelmi<br />

állapotokat produkálni, ez egy elég<br />

stresszes állapot. Nekem nagyon sokat<br />

segített a meditáció és a jóga abban,<br />

hogy most már feszültség nélkül, nyugodtabban<br />

tudjam megoldani ezeket<br />

a feladatokat.<br />

Kinek ajánlod ezt az elvonulást?<br />

Mindenkinek ajánlom. Itt nem csak mi<br />

fogunk adni Gabival magunkból, nagyon<br />

kíváncsiak vagyunk arra is, ki mit<br />

hoz magával, mert mindenkinek vannak<br />

problémái, stresszes helyzetei, amiket<br />

fel kell dolgozni. Mi is fogunk tanulni<br />

azoktól, akik majd jönnek. Ez egy odavissza<br />

működő folyamat.<br />

Te mit fogsz csinálni az elvonuláson?<br />

Szerdahelyi Gabriella: Tibeti hangtálazás<br />

lesz az én szerepem, de emellett<br />

tartok majd egy előadást is. Ez a minket<br />

körül vevő világról fog szólni, ahogy<br />

azt a keleti kultúrák tanítják, de nyugati<br />

szemmel.<br />

Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?<br />

Kicsi korom óta nyitott voltam erre<br />

a világra, de öt évvel ezelőtt történt<br />

az életemben egy esemény, amitől lelkileg<br />

padlóra kerültem és pánikbeteg,<br />

depressziós lettem. A kórház után, azt<br />

mondtam elég! Komolyabban elkezdtem<br />

foglalkozni a tudattal és annak működésével.<br />

Segített?<br />

Igen. Nem vagyok már pánikbetek és<br />

bár vannak még félelmeim és rosszabb<br />

napjaim, és tudom, hogy sokat kell még<br />

dolgoznom rajta, de haladok az úton.<br />

Kinek ajánlod az elvonulást?<br />

Mindenkinek, aki szeretné egy kicsit<br />

jobban megismerni önmagát. Amiket mi<br />

mondunk majd el a saját tapasztataink<br />

alapján, ráterelelhet másokat is, a saját<br />

helyes útjukra.<br />

ZSÁMBÉKI ŐSZI ELVONULÁS<br />

<strong>2019.</strong> október 19. Bázis<br />

További infó: +3670 882 3386<br />

NT<br />

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


PROGRAMAJÁNLÓ<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14-15., szombat-vasárnap, 10-18 óra<br />

MÚZEUMI HÉTVÉGÉK ZSÁMBÉKON<br />

Kombinált jegy és program minden hónap 2. hétvégéjén<br />

a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14. szombat, 8 óra<br />

TEMPLOMFUTÁS<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14. szombat, 19 óra<br />

NYAKAS JAZZ KLUB<br />

RELAX ENI-TIMEkoncert<br />

a Lámpamúzeum udvarán<br />

Szeptember 20. péntek, 17.00,<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Ház<br />

„ZSÁMBÉK KERTÉSZ SZEMMEL”<br />

városi séta és beszélgetés<br />

Kovács László főkertésszel,<br />

növény csere-bere<br />

A <strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely programja<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 21. szombat, 14-24óra<br />

ZSÁMBÉKI SZÜRETI LOVAS<br />

FELVONULÁS ÉS BÁL<br />

Zsámbék Város legnagyobb közössége<br />

eseménye A felvonulás a Főtérről indul<br />

14 órakor, a bál 20 órakor kezdődik<br />

a Művelődési Házban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 26. csütörtök, 18 óra<br />

PORONDON AZ APÁK ÉS NAGYAPÁK<br />

A férfiak, mint hősök, apák és királyok 4. rész<br />

Irodalomterápiás csoportfoglalkozás<br />

Szász Éva vezetésével a könyvtárban<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 28. szombat, 10-20 óra<br />

Pálos Napforduló- a <strong>Zsámbéki</strong> Hagyományőrző<br />

Baráti Körrendezvénye a művelődési házban<br />

és környékén<br />

<strong>2019.</strong>október 5.szombat, 10-18 óra<br />

Környezet-, egészség- és kultúravédelem,<br />

fenntarthatóság a <strong>Zsámbéki</strong>-medencében<br />

Szakmai találkozó, konferencia, előadások<br />

és biotermékek vására a ZSMTE<br />

megalakulásának 30.évfordulója alkalmából<br />

a <strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Házban<br />

<strong>2019.</strong> október 6. vasárnap, 17 óra<br />

IDŐSEK NAPJA<br />

Nyugdíjasaink köszöntése a művelődési házban<br />

Bővebb információ:<br />

www.mizsambekunk.hu, FB/<strong>Zsámbéki</strong> Közművelődési Intézet és Könyvtár • Tel.: +36 23 340 694, • Mobil: +36 20 665 9464<br />

E-mail: muvhaz@zsambek.hu<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

21


PÁLYÁZATI<br />

felhívás<br />

Fotó: Berkó Gyöngyi<br />

MESÉLŐ ZSÁMBÉK<br />

– TERMÉSZETI, TÁJI SZÉPSÉGEK ZSÁMBÉKON<br />

A Települési Értéktár Bizottság összművészeti pályázatot<br />

hirdet Zsámbék természeti környezetét, táji szépségeit<br />

megörökítő, feldolgozó művek alkotói számára.<br />

A pályázat folytatása a <strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Ház és Kulturális<br />

Kerekasztal által 2014-ben meghirdetett „Mesélő<br />

múlt – a velünk élő történelem” című pályázatnak és kapcsolódik<br />

a tavalyi évben Zsámbék Város Önkormányzata<br />

által elindított Mesélő Zsámbék című helytörténeti sorozathoz.<br />

Célunk, hogy a pályázatra nevező gyerekek és felnőttek segítő<br />

közreműködésével tovább bővítsük a zsámbéki helytörténeti<br />

archívumot, melyben összegyűjtjük azokat a fontos<br />

értékeket, melyeket szeretnénk megőrizni a felnövekvő<br />

generációk számára.<br />

Műfajok, kategóriák: Fotó, film, hangfelvétel, írásmű, zenemű,<br />

képző-, vagy iparművészeti alkotás, tánckoreográfia<br />

Korosztályok: 10-14 év, 15-18 év, 18 év felettiek<br />

A pályaművek beadási határideje: <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 30.<br />

Zsűri: a Települési Értéktár tagjai – Balázs Mónika Csilla, Böhm<br />

András, Uhrinyiné Hajdú Etelka, Vizeli Judit, Zombori László<br />

Díjazás: értékes tárgyi nyeremények, publikálási lehetőség<br />

A pályamunkák leadásának módja: postai úton, elektronikus<br />

levélben, vagy személyesen a zsámbéki művelődési<br />

házban (2072 Zsámbék, Etyeki u.2.)<br />

Eredményhirdetés: <strong>2019.</strong> október 19. szombat, 16 óra<br />

Bővebb információ: 06 20 665 9464<br />

E-mail: muvhaz@zsambek.hu<br />

XI. <strong>Zsámbéki</strong><br />

Templomfutás<br />

Versenyközpont: <strong>Zsámbéki</strong> Öregtemplom<br />

<br />

8:00 Nevezés,<br />

8:45 bemelegítés<br />

500 m futás (1 kör a Romtemplom körül, aszfalt)<br />

9:00 1. futam: ovisok<br />

9:10 2. futam: 12. osztályosok<br />

9:20 3. futam: 34. osztályosok<br />

9:30 1 km futás (2 kör a Romtemplom körül, aszfalt)<br />

58. osztályosok<br />

9:40 500 m támogatói gyaloglás<br />

(egy kör a Romtemplom körül)<br />

9:50 21 km terepfutás (Zsámbék bel– és külterületén)<br />

9:55 1,4 km családi futás (belterületen, aszfalt)<br />

10:15 6 km és 12 km futás (belterületen, aszfalt)<br />

12:00 Keresztfutás (3 km—nagy szintkülönbség)<br />

13:00 Eredményhirdetés<br />

14:00 Zárszó<br />

Jótékonysági futóverseny<br />

és családi nap<br />

a templom árnyékában<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14.<br />

Célunk egy mozgásában korlátozott gyermek<br />

gyógyítása és életkörülményeinek javítása<br />

Családi és gyermekprogramok:<br />

• vete lkedő k<br />

• já te kők<br />

• tőmbőlá<br />

• bü fe<br />

• kő ző s ebe d 12:30tő l<br />

Futás ajánlott nevezési díjai:<br />

Távtól függően 500 1500 Ft<br />

Támogatói jegyek a helyszínen kaphatók!<br />

Gyere, tegyünk együtt, egymásért!<br />

Szeretettel!<br />

Elérhetőség: Matyó Lajos ref. lp.<br />

0630 / 6384748<br />

További információk az esemény<br />

facebook oldalán:<br />

XI. Templomfutás<br />

Rossz idő esetén előfordulhat az esemény lemondása, melyet facebookon fogunk közzétenni!<br />

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>


Elege van már abból, hogy heteken keresztül nem tud<br />

kilábalni a náthából, a köhögésből?<br />

Kimarad a munkából, gyermeke az iskolából?<br />

Unja már, hogy itt fáj, ott fáj ?<br />

S minderre nem talál megoldást?<br />

ISMERJEN MEG MINKET!<br />

Ennek érdekében <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 09-én és 16-án hétfőn 14-<br />

16 óráig ingyenes állapot-, életmód felmérést tartok.<br />

Valamint <strong>2019.</strong> október 12-én szombaton 14.30-tól nyílt napot<br />

tartok, ahol bemutatom termékeinket! (táplálékkiegészítők,<br />

tisztítószerek, kozmetikumok)<br />

Helyszín mindegyik időpontban: Zsámbék Akadémia u. 8.<br />

(Lottózó - Posta mellett)<br />

Természetes alapanyagú készítményeinket, orvosi támogatással<br />

és ellenőrzés mellett ajánlom! Nincs mellékhatásuk és<br />

bizonyítottan hatékonyak!<br />

Minden kedves vendégemet termékmintával<br />

ajándékozom meg!<br />

Érdeklődni lehet: 0670-342-68-64<br />

Ill. bohus.andi16@gmail.com címen<br />

Bohus Andreánál<br />

Szabó Tamás<br />

ASZTALOSMESTER<br />

A PERBÁLABLAK TULAJDONOSA<br />

PERBÁLABLAK<br />

w w w . p e r b a l a b l a k . h u<br />

Üdvözlöm!<br />

Engedje meg, hogy bemutassam<br />

cé ge met és az ott készített termékeimet.<br />

A műhe ly szigorú gyártási szabályok<br />

nak megfele lő en felszerelt üzem,<br />

mely lehe tő vé teszi olyan hőszigetelt<br />

nyílás zárók gyártását, amelyek IV68,<br />

IV78 illetve IV88 mm rétegragasztott,<br />

két- vagy há r om rétegű üvegszer kezettel<br />

készülhet nek. Természetesen rendelkeznek<br />

EMI minősítéssel, valamint TVB<br />

bizonyítvánnyal, ezért az itt készült<br />

ablakok és ajtók CE-jellel kerülnek<br />

forgalomba.<br />

A mai szigorú hőszigetelési kritériumoknak<br />

megfelelő új ház építéséhez, illetve<br />

műemlék jellegű épületek felújításához<br />

aján lom az általam készített két- és<br />

háromrétegű üvegezésű termékeimet.<br />

Amennyiben többet szeretne tud ni a<br />

ter mékeimről, kérem, keressen meg<br />

elérhetőségeimen!<br />

dr. Kende Réka<br />

ügyvéd<br />

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet<br />

Tel.: +36 20 418 8140<br />

Email: kende.reka@drkende.hu<br />

Web: www.drkende.hu<br />

mobil: 06 20 385-3187<br />

műhelytelefon: 06 26 370-280<br />

e-mail: perbalablak@t-online.hu<br />

műhelycím: 2074 PERBÁL, FŐ ÚT 70.<br />

PERBÁLABLAK<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR 23<br />

w w w . p e r b a l a b l a k . h u


Az idei évben is megrendezésre kerül<br />

ZSÁMBÉK VÁROS legnagyobb közösségi eseménye, a<br />

SZÜRETI LOVAS<br />

FELVONULÁS és BÁL<br />

<strong>2019.</strong> SZEPTEMBER 21. SZOMBAT<br />

14 ÓRÁTÓL<br />

SZÜRETI LOVAS FELVONULÁS<br />

a Zichy térről<br />

ÁLLOMÁSOK:<br />

Benedekék Falodája (Zsámbék, Petőfi u.)<br />

Gabriele Pizzéria (Zsámbék, Petőfi u.)<br />

Tök, Kútvölgy<br />

Erdélyi lakótelep (Zsámbék, Bethlen Gábor u.)<br />

Lámpamúzeum-Lámpás Étterem (Zsámbék, Magyar u.)<br />

Szent Vendel-ház (Zsámbék, Bicskei u.)<br />

20-24 ÓRÁIG<br />

SZÜRETI BÁL<br />

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN<br />

Műsor, tánc, mulatság, tombola és büfé<br />

Fellépők:<br />

Falu Táncosai,<br />

Szenior Néptánccsoport,<br />

Szivárvány Néptánccsoport<br />

A talpalávalót a<br />

SAFARI ZENEKAR szolgáltatja<br />

Jegyár: 1000 Ft<br />

Támogatók:<br />

Lovász József és lovas barátai,<br />

Német Önkormányzat és Német Nemzetiségi Kör,<br />

Benedekék Falodája, Gabriele Pizzéria,<br />

Tök Község Önkormányzata,<br />

Bethlen Gábor Közművelődési Egyesület,<br />

Lámpás Étterem, Kovács Pince,<br />

TNT, B'rent Kft, Alex Kft,<br />

vállalkozások és magánszemélyek<br />

Zsámbék Város Önkormányzata<br />

• www.zsambek.hu •<br />

Bővebb információ: 06 20 665 9464<br />

• www.muvhaz@zsambek.hu •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!