07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SZENT ISTVÁN TÉR –<br />

RÓZSAABLAK ÁTADÁS<br />

ZSÁMBÉK VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁN<br />

A már használatba vett teret 2019 augusztus 20-án ünnepélyesen<br />

is átadta Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő<br />

és Horváth László polgármester.<br />

A beruházás hazai pályázati forrásból és Zsámbék saját hozzájárulásával<br />

valósult meg. Az Öregtemplom hiányzó rózsaablaka<br />

most megjelent Zsámbék központjában, az itt élő<br />

emberek és egyesületek összefogásának, egységének jelképeként.<br />

A rendezvényen a Höcögő Néptáncegyüttes táncosai<br />

és a Senior Tánccsport Egyesület lépett fel.<br />

Rózsaablak motívum, a Szent István tér – Piac köz – Akadémia<br />

utca csomópontban került kialakításra. A motívumok terv szerinti<br />

kontrasztos elválasztására kétféle kis kockakövet építettek<br />

be, sötétebb színű bazaltot és világosabb árnyalatú szürke<br />

gránitot. A motívumok pontos kialakítását és a felület későbbi<br />

tartós használhatóságát a betonalaphoz rögzített fémszegélyekkel,<br />

mint sablonnal biztosították, melyek bennmaradó,<br />

nem látható elemei a térnek. A rózsaablak motívum kialakításával<br />

egy időben, megtörtént a parkoló, út-és járda építés is a<br />

Szent István tér 7., 8., 9. házszámok előtti részen.<br />

A támogatás forrása<br />

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest<br />

megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához<br />

nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.<br />

A megvalósítás helye: Zsámbék, Szent István tér 562 hrsz.<br />

A projekt teljes költségvetése: 82 810 000 Ft.<br />

Az elnyert támogatás: 49 830 000 Ft.<br />

A támogató neve: Pénzügyminisztérium<br />

Kivitelező: Útkorona Kft.<br />

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!