07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TESTVÉR-TELEPÜLÉSI<br />

KULTURÁLIS<br />

ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ<br />

Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is vendégeket fogadtunk<br />

testvértelepüléseinkről. Az erdélyi barátainkkal<br />

(Homoródszentpál, Homoród szentpéter, Városfalva és Recsenyéd<br />

lakói) a Partnerkapcsolati Megállapodás 10 éves<br />

évfordulóját ünnepeltük. E jeles eseményen, csatlakoztak<br />

hozzánk a wettenbergiek képviselői és még a lengyelországi<br />

Zawierciből is érkezett egy 5 fős küldöttség.<br />

A delegációk augusztus 18-án délelőtt érkeztek városunkba,<br />

ahol a nap folyamán a helyi nevezetességek bemutatásával<br />

szórakoztattuk őket. 18:00 órakor került sor a Kecskeparkban<br />

a székelykapu avatására, ami megható és szép pillanata volt<br />

a jubileumi találkozásnak.<br />

A 60 fős delegáció Esztergomba kirándultunk, ahol a Bazilika<br />

megtekintése után lehetőség volt az élményfürdőben kikapcsolódni<br />

a vendégeknek, illetve a városnéző kisvonattal még<br />

Párkányba is átmentünk. Vacsora előtt még megtekintettük<br />

Tinnyén a homokszobor kiállítást, ami nagy sikert aratott vendégeink<br />

körében.<br />

Erdélyi vendégeink az Augusztus 20-i szentmisén részt vettek<br />

a szentelt kenyerek kiosztásában, majd délután a Zárdakertben<br />

kulturális műsort mutattak be és velük együtt hallgattuk<br />

meg az Anna & The Barbies Zenekar koncertjét és néztük meg<br />

a tűzijátékot.<br />

Itt tartózkodások utolsó napján a delegáció a Szépia Hotelben<br />

bowlingozott és lubickolt a szálloda medencéiben. A búcsúvacsora<br />

utáni elköszönéskor biztosítottak bennünket arról,<br />

hogy nagyon jól érezték magukat és jövőre is nagy örömmel<br />

találkoznak velünk, de addig is tartjuk a kapcsolatot, hiszen<br />

októberben Zsámbékról utazik hivatalos delegáció Erdélybe.<br />

Mindig nagy öröm barátokkal találkozni, különösen annak<br />

fényében, hogy több évtizedes kapcsolatot és hivatalos 10<br />

éves évfordulót ünnepelhettünk együtt.<br />

A program megvalósulásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.<br />

400 000-Ft összegű támogatást nyújtott. Ebből az ide látogató<br />

barátaink, 50 fő étkeztetését finanszíroztuk<br />

SZT<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!