07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SZALAI KÁVÉZÓ<br />

és CUKRÁSZDA<br />

ÚJ CUKRÁSZDA NYÍLT ZSÁMBÉKON A ZÁRDAKERTBEN<br />

,,Tudod milyen érzés amikor négy cukrász generáció<br />

minden tudása ott van a villád hegyén?”<br />

Most megtudhatjuk, ha beülünk a Zárdakertben nyílt legújabb<br />

cukrászdába.<br />

A Szalai család 1917-ben nyitotta első cukrászdáját Budapesten.<br />

Most Zsámbékra költöztek és itt készíti nekünk<br />

a finomabbnál finomabb süteményeket Szalai György<br />

fiai val Gergellyel és Bencével.<br />

Szalai György: Tortáink is lesznek természetesen, de<br />

leginkább sütemények, pogácsák, rétesek, sós sütemények<br />

vannak a kínálatban. Hagyományos alapanyagokkal<br />

dolgozunk, minden saját készítésű, a fagylaltunk is ilyen<br />

lesz majd. A nyitvatartásunkkal is szeretnénk alkalmazkodni<br />

Zsámbékhoz, piacnapokon reggel 6-15 óráig várjuk<br />

a vendégeket, a többi napon pedig 9-17 óráig térhetnek be<br />

hozzánk.<br />

NT<br />

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!