07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROGRAMAJÁNLÓ<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14-15., szombat-vasárnap, 10-18 óra<br />

MÚZEUMI HÉTVÉGÉK ZSÁMBÉKON<br />

Kombinált jegy és program minden hónap 2. hétvégéjén<br />

a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14. szombat, 8 óra<br />

TEMPLOMFUTÁS<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 14. szombat, 19 óra<br />

NYAKAS JAZZ KLUB<br />

RELAX ENI-TIMEkoncert<br />

a Lámpamúzeum udvarán<br />

Szeptember 20. péntek, 17.00,<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Ház<br />

„ZSÁMBÉK KERTÉSZ SZEMMEL”<br />

városi séta és beszélgetés<br />

Kovács László főkertésszel,<br />

növény csere-bere<br />

A <strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely programja<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 21. szombat, 14-24óra<br />

ZSÁMBÉKI SZÜRETI LOVAS<br />

FELVONULÁS ÉS BÁL<br />

Zsámbék Város legnagyobb közössége<br />

eseménye A felvonulás a Főtérről indul<br />

14 órakor, a bál 20 órakor kezdődik<br />

a Művelődési Házban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 26. csütörtök, 18 óra<br />

PORONDON AZ APÁK ÉS NAGYAPÁK<br />

A férfiak, mint hősök, apák és királyok 4. rész<br />

Irodalomterápiás csoportfoglalkozás<br />

Szász Éva vezetésével a könyvtárban<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 28. szombat, 10-20 óra<br />

Pálos Napforduló- a <strong>Zsámbéki</strong> Hagyományőrző<br />

Baráti Körrendezvénye a művelődési házban<br />

és környékén<br />

<strong>2019.</strong>október 5.szombat, 10-18 óra<br />

Környezet-, egészség- és kultúravédelem,<br />

fenntarthatóság a <strong>Zsámbéki</strong>-medencében<br />

Szakmai találkozó, konferencia, előadások<br />

és biotermékek vására a ZSMTE<br />

megalakulásának 30.évfordulója alkalmából<br />

a <strong>Zsámbéki</strong> Művelődési Házban<br />

<strong>2019.</strong> október 6. vasárnap, 17 óra<br />

IDŐSEK NAPJA<br />

Nyugdíjasaink köszöntése a művelődési házban<br />

Bővebb információ:<br />

www.mizsambekunk.hu, FB/<strong>Zsámbéki</strong> Közművelődési Intézet és Könyvtár • Tel.: +36 23 340 694, • Mobil: +36 20 665 9464<br />

E-mail: muvhaz@zsambek.hu<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!