30.09.2019 Views

Infokalauz - Szigetszentmiklós, Halásztelek, Tököl, Szigethalom és járás (Online változat)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BÉRELJEN SZEMÉLY- ÉS TEHEREMELŐT

MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

Kérjen tőlünk bátran tanácsot!

„Velünk biztosan felemelkedik”

Mateco-Hungary Kft. • 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9/D

office@mateco-hungary.hu • www.mateco-hungary.hu


Magyar Térképház Kft.

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE

A HELYI REKLÁMOZÁSBAN!

WWW.TERKEPHAZ.HU

• Hajtogatott térkép

• XXL térkép

• Specifikált magazin

• Információs kalauz

• On-line hirdetői portál

• On-line álláskeresői portál

• Mobil alkalmazás

KERESSEN BENNÜNKET

BIZALOMMAL!

magyarterkephaz@terkephaz.hu


2

Impresszum

Kiadó:

Magyar Térképház Kft.

1085 Budapest, József krt. 11. 26/4

terkephaz.hu

magyarterkephaz@terkephaz.hu

Design,

tördelés és nyomdai előkészítés:

Rozsovits Tamás e.v.

A kiadvány tartalmi szöveges

részében közreműködtek:

Kovács Gergely

földrajz-történelem szakos

középiskolai tanár

Kozma Aletta

a Magyar Térképház Kft.

cégvezetője

Térkép:

Huber Maps Kartográfiai Kft.

Fotók:

Fortepan, Wikipedia

egyéb szabadon felhasználható

és vásárolt fotók

Korrektúra:

Kozma Aletta cégvezető

Nyomdai munkák:

CMYK Press Kft.

1139 Budapest, Frangepán u. 16.

Hirdetésfelvétel:

Schmieder Zoltán

zoltan.schmieder@terkephaz.hu

Szakirodalom:

Hegedűs Attila: Szigetszentmiklós története. Ezer év visszatekintése.

Szigetszentmiklós. 2008.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó. 1988.

dr. Pető László: Szigetszentmiklós. Ceba Kiadó. 2001.

mek.oszk.hu

(Randolph L. Braham: A népírtás politikája.

Holocaust Magyarországon. Budapest. 1997.)

library.hungaricana.hu (1956 Pest megyében. I.)

Megjelenik kétévente

Terjesztés:

Szigetszentmiklós, Halásztelek, Tököl, Szigethalom, Szigetszentmiklósi járás

Web: infokalauz.com


3

Kiadványunkat fogadják örömmel,

forgassák haszonnal!

INFORMÁCIÓK

TÖRTÉNETI MÚLT

LÁTNIVALÓK

TÉRKÉPEK

ÉPÍTŐIPAR

SZERVIZ

SZOLGÁLTATÁS

IPAR

VÁSÁRLÁS

4

8

14

22

40

41

44

45

45

ÁLLÁSAJÁNLAT 48


4

INFORMÁCIÓK

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.

06-228/502-900

birosag@szigetszentmiklos.birosag.hu

Panasznapi ügyfélfogadás: Hétfő: 9:00-11:00

Ügyfélcentrum nyitvatartás:

H: 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00; K-P: 09:00 - 11:00

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság

illetékességi területe:

Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány,

Halásztelek, Majosháza,

Szigethalom, Szigetszentmiklós,

Taksony, Tököl.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Miskolc

Mosonmagyaróvár

Nógrád

Eger

Nyíregyháza

Győr

Sopron

Győr-Moson-Sopron

Esztergom

Komárom-Esztergom

Pest

Tatabánya

Budapest

Heves

Gyöngyös

Debrecen

Szombathely

Veszprém

Székesfehérvár

Jász-Nagykun-Szolnok

Hajdú-Bihar

Vas

Veszprém

Fejér

Szolnok

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békés

Zala

Somogy

Tolna

Bács-Kiskun

Csongrád

Békéscsaba

Kaposvár

Szekszárd

Szeged

Pécs

Baranya

Szigetszentmiklós székhellyel, Szigetszentmiklósi járás területe nagyjából 21128 hektár, amelyen körülbelül

130635 fő népesség és hozzávetőleg 50423 darab lakás található, amelyhez kb. 618 fő / négyzetkilométer

népsűrűség tartozik.

A teljes területén összesen 9 darab település és 56 darab hozzájuk kapcsolható településrész található.


5

Szigetszentmiklós

A város a budapesti agglomerációban, Pest megyében, a Szigetszentmiklósi

járás székhelye. Budapest déli határa mellett, a Csepel-szigeten található. A települést

északról Budapest XXI. kerülete, keletről a Ráckevei-Duna (ezáltal Dunaharaszti

és Taksony), délről Szigethalom, délnyugatról Tököl, nyugatról Halásztelek,

északnyugatról pedig a Duna folyam (Budapest XXII. kerülete) határolja.

Halásztelek

Szigetszentmiklós

címere

A Csepel-sziget északi részén, a Nagy-Dunához közel található, annak Érddel

átellenes oldalán. Az M0-s autóútról Lakihegy érintésével közelíthető meg.

Tököl

A Csepel-szigeten található, délről Szigetcsép, keletről Szigethalom, nyugatról a

Duna, északról Halásztelek határolja, melytől a tököli repülőtér választja el. Budapesttől

délre kb. 20 km-re található. A várost keresztezi a Ráckevei HÉV vonala.

Halásztelek címere

Szigethalom

A budapesti agglomerációhoz tartozó település, fontos tömegközlekedési

csomópont. A Csepel-sziget északi részén, sík területen található, a fővárostól 12

km-re. Északnyugat-délkeleti fekvésű, kertvárosias jellegű, tipikus ún. sakktábla-szerkezetű

település. Északkeletről az egykori Csepel autógyár ipartelepe és

Szigetszentmiklós Bucka városrésze, délről a tököli parkerdő, északnyugatról a

Budapest–Ráckeve helyiérdekű vasútvonal, keletről a Ráckevei-Duna határolja.

Szomszédos települések északon-északnyugaton Halásztelek, északkeleten

Szigetszentmiklós, kelet-délkeleten Dunavarsány, nyugat-délnyugaton Tököl.

Tököl címere

Szigethalom címere


6

CSEPEL-SZIGET KIALAKULÁSA

A Csepel-sziget ábrázolása a Tabula Hungariae térképen

Az Alföld északnyugati nyúlványán található a Csepel-sziget, melyet Duna két ága a Nagy-Duna és a

Ráckevei-Duna-ág fog közre. A folyók földrajzi szempontból rendkívül izgalmas képződmények, nagyon

sok arcot tudnak mutatni a fürkésző tekinteteknek. A magashegységeken óriási energiával zúdulnak

végig mély, V alakú völgyeket vágva. Mikor kiérnek a síkvidékekre sokat veszítenek energiájukból és

könnyen előfordulhat, hogy már nem tudnak egységesen végigfolyni a tájon. Ahogy lassulnak egyre

több addig szállított hordalékot raknak ki magukból. Az így felhalmozódott hordalékok pedig tovább

akadályozzák a folyót továbbhaladásában. Ezekben az esetekben gyakran megfigyelhető, hogy ágakra

bomlanak és létrejön egy sajátos fonatos szerkezet. Tulajdonképpen az így épülő zátonyból fejlődött ki

a Csepel-sziget. A folyókra az is jellemző, hogy gyakran változtatják a medreiket. Mai tudásunk szerint

a Duna ma ismert vonala 10-12 ezer éve jöhetett létre. Lényegében az Alföld nyugati pereme jelentős

süllyedésnek indult, miközben a dunántúli területek kiemelkedtek. A Csepel-sziget egyfajta lépcsővidék

a két egymástól eltérő szint kiegyenlítésére. Tehát lényegében kijelenthető, hogy a legjelentősebb felszínformáló

erő a folyóvíz volt.

Nem feledkezhetünk meg a szélről sem. Miután már megindult a sziget formálódása, a szelek nagy

mennyiségű homokot is szállítottak a területre. Futóhomokbuckák jöttek létre. Ilyen területek találhatóak

Csepelen, Szigetszentmiklóson, Ráckevétől nyugatra. Ez a folyamat nagyban befolyásolta a mezőgazdasági

termelést is, hiszen a homokborítású területek leginkább csak gyümölcstermesztésre, esetleg

legeltetésre alkalmasak. Maga a Csepel-sziget 247 km 2 –es területen fekszik. Ezzel a Szigetköz után

a Duna második legnagyobb magyarországi szigete.

HŐMÉRSÉKLET

Évi középhőmérséklete kevéssel 10 Celsius fok feletti, az évi napfényes órák száma eléri a 2034-et.

Ennél magasabb értékeket csak az Alföld déli területein tudunk mérni.


7

CSAPADÉK

A csapadék eloszlása meglehetősen ingadozó képet mutat, a szárazabb

években alig haladja meg az 500 mm-t, a csapadékosabbakban pedig

megközelíti a 800 mm-t is.

NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG

A növény- és állatvilág nagyon különleges és fajgazdag. Ezt már sok

évszázada is jól tudták. Bretagne-i Anna, Anna királyné francia udvarhölgye

a következőket jegyezte fel, mikor átutazott a területen a XVI.

században: „A sziget igen termékeny, vadaskertjében szarvas, őz, nyúl,

dámgím bőven található. Saját szememmel láttam, hogy három nyíllövésnyi

területen a lódobogás 15-16 nyulat riasztott fel.” A felsoroltakon

kívül természetesen nagyon gazdag a vízi élővilág is. A szürkésfehér tollruhájú

fehérhomlokú szárcsa a folyó közismert madara. Könnyen felismerhető

jellegzetes „ugatásszerű” hangjáról. Nem kevésbé híres társa a

búbos vöcsök, mely igen félénk madár és gyakran a víz alá bukva menekül

ellenségei elől. Valamit nem feledkezhetünk el a sirályokról sem,

Magyarországon a leggyakoribb fészkelőfaj a dankasirály. Végezetül

szólnunk kell még a halállományról. Nem véletlenül nevezik a szigetet

gyakran a „horgászok paradicsomának”. Mintegy 41 fajta hal fordul elő

a Dunában, tehát az összes Magyarországon élő halfaj több mint fele.

A növényvilág is nagyon vegyes képet mutat. A különböző mocsári– és

vízinövények számtalan tagja lelhető fel. A vízparton vadregényes akác-,

tölgy- és nyárerdők állnak, melyek hűsítő árnyékkal szolgálnak a kirándulóknak,

vagy a vízi sportok szerelmeseinek.

Dankasirály

Tölgyfa

Búbos vöcsök

Csepel sziget


8

TÖRTÉNETI MÚLT

• ÓKOR

• KÖZÉPKOR

• ÚJKOR

• JELENKOR


9

A Csepel-sziget az őskor óta lakott hely.

A legrégebbi leletek az újkőkorból kerültek elő.

ÓKOR

Az ókorban a legfontosabb eseményt az jelentette,

mikor a Római Birodalom győzedelmes légiói

elfoglalták a mai Dunántúl területét. Ekkor Augustus

császár kormányozta a hatalmas államot, aki

mindenképpen jól védhető, természeti határokat

akart kialakítani. Így adta magát a Duna, mint a birodalom

keleti határa. Itt szervezték meg a latinok a

limes–rendszert. Ez tulajdonképpen egy erődökből

és különböző védelmi objektumokból álló határvédelmi

vonal volt. A rómaiak bukása után különböző

népek jelentek meg e tájon, a teljesség igénye nélkül

laktak itt hunok, jazigok, avarok, germánok és szláv

néptöredékek is. Egyik nép sem volt képes szervezett

államalakulatot kialakítani. Erre a magyarság megjelenéséig

kellett várni.

A mai Halásztelek területe a Duna gyakori áradásai

miatt a rómaiak számára is túl veszélyes lehetett, bár

a legújabb kutatások szerint a mai település északi

részén római kori út vezetett keresztül.

KÖZÉPKOR

895-896-ban lezajlott a Honfoglalás, a magyarság

rövid idő alatt birtokba vette a Kárpát-medencét. A

Csepel-szigetet a fejedelmi Megyer törzs szállta meg,

bár ebben vita van a történészek között. Árpád-kori

temetőt tártak fel a mai szigetszentmiklósi temető

területén, még Anonymus Gesta Hungarorum című

munkájában is említést tesz a területről: „Árpád vezér

és nemesei bémenvén a szigetbe, s azon hely termékenységét

és bujaságát, s a Duna vizeinek erősségét

látván, a helyet kimondhatatlanul megszerették

és elhatározták, hogy fejedelmi sziget legyen.”

A honfoglaló magyarok a Csepel-szigetet nyári szálláshelyként

használták. Így létesült Szőlős, Háros és

Tököl. (A három honfoglalás kori településből ma

már csak Tököl létezik. Halásztelek Tökölről vált le.)

A falu első említése egy 1220-ból származó oklevélen

maradt fenn, ahol arról írtak, hogy a szentmiklósi

bíró Váradra kísérte a megvádolt csepeli jobbágyokat

tüzes vas próbára.

Ez egy középkori szokás volt, mikor is a vádlottnak

egy tüzes vasdarabot kellett a markába szorítania,

majd néhány nap után megnézték, hogy milyen állapotban

van a sebe. Ha nem kezdett gyógyulni és

hegesedni a sebe, akkor bűnösnek számított.

A település templomát Szent Miklós tiszteletére

szentelték fel, innen nevezték el később az egész lakott

helyet.

A tatárjárás idején 1241-ben a megszállók feldúlták

és elpusztították Szentmiklóst. Miután a barbárok elvonultak,

újraépítették a házakat. 1264-ben IV. Béla

király oklevélben említi a falut.

Augustus császár

A hunok egy 19. századi festményen


10

ÚJKOR

A virágzó középkori állapotokat a török uralom törte

meg. Szulejmán szultán csapatai 1526 augusztusában

legyőzték II. Lajos magyar király seregét a mohácsi-csatában.

15 évvel később a törökök elfoglalták

a középkori Magyarország középső területét és létrehozták

a Hódoltságot. A Csepel-sziget teljes területe

oszmán uralom alá került 150 évig. 1546-ban 46 adózó

családot írtak össze Szigetszentmiklóson, 1562-

ben már 115 család fizetett adót a szultánnak. (A korban

egy családot átlagosan 5 fővel számolhatunk.)

A későbbiekben mikor állandósultak a háborúk a

területen, ez a népességszám meredeken zuhanni

kezdett. Adataink szerint a falu nem vált pusztává,

mint oly sok másik magyar település, de 1633-ban

már csak 14 adófizetőt tartottak nyilván.

1686-ban az egyesült keresztény seregek felszabadították

Budát, majd a következő évtizedekben sikerült

kiűzni hazánkból a török megszállókat. Azonban

nem jött, nem jöhetett létre független magyar állam,

mert a Habsburg dinasztia kiterjesztette uralmát az

egész egykori Magyarország területére. A Csepel-szigetet

az uralkodói család kapta birtokba. Ez az állapot

gyakorlatilag az első világháborúig állt fent.

JELENKOR

1720-ban 72 család élt Szigetszentmiklóson, gyakorlatilag

mindannyian református hitűek voltak.

Itt nem volt jellemző sem a szerb, sem pedig a sváb

betelepülés. 1768-tól éltek itt cigányok és 1804-től

zsidók is.

A század folyamán sikerült megállítani a futóhomok

terjedését azzal, hogy nagy mennyiségben ültettek

fákat a falu közelébe, melyek gyökerei meg tudták

kötni a laza szerkezetű talajt. A 19. század elején

1831-ben a kolera pusztított elragadva 86 személyt.

1838-ban a nagy pesti árvíz elöntötte a Csepel-szigetet

is, a szigetszentmiklósi lakóházak közel fele

összedőlt.

1838. január elején, a Duna felső szakaszán a nagy

mennyiségű lehullott csapadék, valamint az enyhébb

időjárás következtében Buda egy része és a

folyó alsó szakaszán található partközeli települések

néhány napra víz alá kerültek. A nagymértékű esővel

és havazással járó időszakról a Jelenkor így tudósított:

„Postáinkat az iszonyú hófuvatagok egészen

elakasztották. Különösen a január 13. s 14-iki bécsi

posta s vele a külföldi lapjaink még ma (január 16.)

sem érkeztek meg. A Dunát tulajdonképen Bécsig

jég borította, amely több helyen feltorlódott.” A Duna

magyarországi szakaszán összesen 10 ezer ház semmisült

meg, körülbelül 4 ezer megsérült. Becslések

szerint a kár 14 és 70 millió forint között lehetett. A 153

halálos áldozatból 151 pesti volt.

Az 1848-49-es forradalom és önvédelmi háború során

a terület többször is gazdát cserélt, 1848 telén a

császáriak foglalták el, de néhány hónappal később

a magyar honvédseregek felszabadították, majd

nyáron újra osztrák fennhatóság alá került. A Csepel-sziget

települései 1318 honvédot adtak a harcoló

magyar seregeknek. A Kiegyezés után beköszöntött

polgári fejlődés időszakában folytatódott Szigetszentmiklós

népességszámának emelkedése, 1910-

ben már közel négyezer lakosa volt.

Török előkelő és magyar vitéz

1872-ben hozták létre a falu első öntevékeny szervezetét,

az Olvasókört. A korszakban a fejlődés motorját

a vasútvonalak jelentették. Azok a települések

fejlődtek a leggyorsabban, amelyeket bekötöttek az

országos infrastruktúrába.


11

JELENKOR

A Haraszti-Ráckevei Vasútvonalon HÉV szerelvények jártak, kezdetben öt állomást építettek. A Közvágóhídtól

Szigetszentmiklósig tartó utat a szerelvények 63 perc alatt tették meg. Itt töltötték fel a szenestartályokat. A Csepel-sziget

lakói így még könnyebben és gyorsabban tudták elérni a fővárost. Megjelentek a napi és heti ingázók.

1892-ben Weiss Manfréd nagyvállalkozó Csepel községben megkezdte a vas- és fémmű felépítését, mely néhány

évtized múlva Magyarország legnagyobb fegyvergyárává fejlődött, munkát adva több tízezer embernek.

Báró csepeli Weiss Manfréd nagyiparos, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek alapítója - Házában öt évvel korábban

volt áram, mint az angol királyi palotában, vállalatai pedig a hazai GDP-bővüléséhez tíz százalékkal járultak hozzá.

1896–1914 között a gyár az ország legnagyobb hadiüzemévé fejlődött. A családi-katonai kapcsolatok, a biztosnak

látszó felvevő piac elősegítették a gyár rohamos fejlődését. Ugrásszerűen megnőtt a gyalogsági lőszer termelése,

és egyértelmű lett, hogy a Weiss-gyár a közös hadsereg legjelentősebb magánszállítója, egyúttal a legnagyobb

egyéni tulajdonban lévő gyártelep. Egymás után épültek az új csarnokai. 1896-ban a lőszergyártáshoz

szükséges rezet már saját rézkohászati üzemében állítja elő, 1898–99-ben létesült a kovácsműhely, az anyagvizsgáló,

a víztorony, a kazánház és nagyon sok raktárépület. 1901-től kezdte gyártani a tábori sütőkemencéket,

mozgókonyhákat, főzőládákat és a hasonló katonai felszereléseket. 1904-től a csepeli gyár lett az anyavállalat,

a kereskedelmi iroda is Csepelre került. 1907 őszére elkészült a fémcső- és fémrúdtelep, majd 1909 nyarán

üzembe állt a járműgyár is. Az 1911–12-es évek újabb nagy fejlődést hoztak. A nagy mennyiségű acélfelhasználás

saját acélbázis megteremtésére késztette a céget. Két martinkemencével felépült az acélmű, mely naponta

biztosította az acélt a tüzérségi lövedékek számára. Hengersorokat is állítottak fel az acél feldolgozására.

A vasöntvénykereslet növekedése indokolta a vasöntöde

létesítését és ugyancsak még a háború előtt épült ki

a fémmű is, fémöntödéjével és fémfeldolgozó részlegével.

1914-ben kitört a világháború. Weiss Manfréd tudta,

hogy számára most jött el az igazi nagy lehetőség,

s mivel nyárra a gyár méreteivel már túlnőtt az egyéni

vállalkozás lehetőségein, azt családi részvénytársasággá

alakította át. A katonaság most már nemcsak ellátta

rendeléseivel, de nyomást is gyakorolt rá a teljesítmény

növelése érdekében. Weiss Manfréd bevezette ekkor

a háromműszakos munkarendet és berendezkedett

a szerszámgépek gyártására is. Újabb Martin-kemencével

bővítette az acélművet és 1916-ban felállította

a nemesacélok gyártásához első elektrokemencéjét.

A háború közepén érte el a csepeli gyár első csúcsforgalmát.

Weiss Manfréd vagyona óriásira duzzadt, a

Generál Biztosító 1917-ben közel 100 millió koronára

becsülte a csepeli gyár értékét. 1919-ben a Tanácsköztársaság

idején államosították a gyárat. Weiss Manfréd

öngyilkosságot kísérelt meg, hisz gyára volt az élete.

Mérget vett be, s csak a gyors orvosi beavatkozásnak

köszönhetően élte túl a mérgezést. A család, gyógyulása

érdekében Bécsbe vitte, ahonnan 1920-ban a helyzet

stabilizálódása után tért haza. Weiss Manfréd 1922-ben

bekövetkezett halála után vagyona nyolc részre oszlott,

de változatlanul közös kezelésben maradt.

Weiss Manfréd - Strelisky Sándor felvétele


12

JELENKOR

A világháborúban 92 szigetszentmiklósi halt hősi

halált a különböző frontokon és 150-en volt a hadirokkantak

és hadiözvegyek száma. Emlékükre hősi

emlékművet emeltek, melyet 1943-ban avattak fel.

A második világháború során komoly pusztítást

szenvedett el a község. A háború során kialakított

repülőgép-gyárat a brit légierő több lépcsőben

bombázta, ezzel a termelést ellehetetlenítette. 1944

márciusában a német hadsereg megszállta hazánkat.

Ezzel kezdetét vette az a tragikus nagyjából egy

évig tartó időszak, mely a magyar történelem legnagyobb

pusztítását hozta el. Megindult a magyarországi

zsidóság kálváriája. A Csepel-sziget zsidó lakosságát

Csepelen a Weiss Manfréd művek területén

gyűjtötték össze. Mintegy 3000 főt zsúfoltak össze az

üzemi területen. Innen indultak a deportáló vonatok,

melyek célállomása az Auschwitzban létesített megsemmisítő

tábor volt. Szigetszentmiklós mintegy 30

fős zsidó lakossága így vesztette életét, ezzel a zsidó

kultúra a településen megszűnt. A szovjet hadsereg

egységei 1944 végére elérték a Duna vonalát.

A visszavonuló német és magyar csapatok novemberben

felrobbantották a lakihegyi nagy rádiótornyot

és a dunaharaszti vasúti hidat. Szigetszentmiklóson

közel hat hétig zajlottak a harcok. Nem túlzás

azt állítani, hogy községet gyakorlatilag rommá

lőtték. Ekkor pusztult el a falu egyetlen addig megmaradt

műemléki épülete, a református templom is.

Végül a harcok 1945. január 9-én csitultak el. A következő

években újjáépítették a hadi eseményekben

elpusztult lakóépületeket.

A II. világháborút követően egyre népesebb lett

Halásztelek. Főleg Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyei lakosok

költöztek ide. 1949-re 1401 fő lett a lakosok száma.

20. században Tököl mellett repülőtér és repülőgépgyár

épült. Ennek következménye volt többek között

a második világháború alatt, 1944. április 13-án történt

súlyos bombázás. A világháború után a repülőtér

szovjet katonai bázis lett, és itt fogták el 1956.

november 3-án a szovjet csapatok kivonulásáról

tárgyalni érkező Maléter Pált, a Nagy Imre-kormány

honvédelmi miniszterét. Ugyanitt szállt le villámlátogatása

során Leonyid Brezsnyev 1972. november

27-én.

A második világháború pusztításai Tököl-Szilágyitelepet

sem kerülték el. A német katonaság 1944. április

3-án vonult be, a szovjet csapatok november 29-i

érkezéséig a repülőgépgyárat és a falut is bombázták.

A helyi áldozatok száma elérte a kétezret. A front

elvonulása után a szovjetek helyreállították az ipari

létesítményeket, és 1949-ben megindult a termelés

a Csepel autógyárban. Az olcsó telekárak és a biztos

megélhetési lehetőség ugrásszerű népesség-növekedést

eredményeztek. Szilágyitelep és Herminatelep

(a mai Halásztelek) 1950. március 1-jével vált ki Tökölből,

önálló községekké alakulva. Szilágyitelep nevét

egy évvel később változtatták Szigethalomra.

A repülőtér bombázás után,

a Dunai Repülőgépgyár Rt. szerelőcsarnoka

Forrás: Fortepan


13

A világháború után szárba szökkenő demokratikus

Magyarországot a Rákosi Mátyás vezetésével működő

kommunista párt 1949-ben felszámolta. Kezdetét

vette a magyar történelem egy újabb sötét időszaka,

melyet a féktelen személyi kultusz, a zuhanó életszínvonal

és a mindennapokat átszövő terror jellemzett.

Ezek a folyamatok végül robbanáshoz vezettek

1956 októberében.

Szigetszentmiklóson is zajlottak fontos események

ezen az őszön. Október 29-én a tanácsházán megválasztották

a település új vezetőségét. A felhevült

hangulatban néhány tüntető az épület felgyújtására

szólított fel, de szerencsére a tömeg nagyobb része

higgadt maradt. A begyűjtési hivatal és az adóhivatal

helyi dokumentumainak egy részét kihordták az

utcákra és meggyújtották ezeket. (A beszolgáltatási

rendszer egyike volt a Rákosi-diktatúra leggyűlöltebb

intézkedéseinek, lényegében az élelmiszer jelentős

részét elkobozták a termelőktől, akik cserébe

alig kaptak ellenszolgáltatást.) Ezekben a napokban

alakult meg a polgárőrség helyi önkéntesekből.

Amikor néhányan közülük Varga József főhadnagy

lakására mentek, egyikük fegyvere elsült és a golyó

átlőtte Varga középső ujját. Ennél komolyabb erőszakos

incidensre nem került sor a forradalmi napokban.

Tökölön október 26-án kezdődtek a forradalmi események.

A tömeg a tanácsháza előtt gyülekezett

és néhányan erőszakkal behatoltak az épületbe. A

hangosbemondón beolvasták az egyetemisták 14

pontját, majd elszavalták a Nemzeti Dalt. 27-én felállították

a Nemzetőrséget.

November 3-án a szovjet katonai bázis épületében

tartóztatták le Maléter Pál honvédelmi minisztert,

akit 1958-ban végeztek ki forradalmi tevékenysége

miatt.

Lyukas magyar zászlók az 1956-os forradalom idején

Szigethalmon október 24-én egy fiatalokból álló

csoport leverte a vörös csillagot a Csepel Autógyár

kapujáról, majd a tanácsházán lobogó zászlóból kivágták

a gyűlölt Rákosi-címert. Az éjszaka folyamán

a HÉV állomás mellett barikádokat emeltek. Az autógyárban

megalakult a munkástanács, amely átvette

az üzem irányítását.

Halásztelken nem tudunk említésre méltó eseményről

a szabadságharc napjaiban.

A forradalom veresége után megkezdődött a Kádár-rendszer.

A szocialista évtizedekben tovább

folytatódott Szigetszentmiklós népességének növekedése,

ám ezzel nem tudott lépést tartani az

infrastruktúra. Főképpen a szilárd burkolatú utak és

a csatornázás tekintetében lehetett komoly lemaradást

tapasztalni.

A rendszerváltás gazdasági nehézségeit viszonylag

könnyedén vészelte át a település. Ebben nagy

szerepe volt a helyi vállalkozóknak. Az azóta országos

hírűvé vált virágpiac 1993 januárjában kezdte

meg a működését. A Leshegy Ipari Parkba azóta sok

jelentős vállalkozás települt ki, a legkülönbözőbb

ipari és szolgáltatási profilokkal. Ezeknek és a főváros

közelségének köszönhetően Szigetszentmiklós

népessége a rendszerváltoztatás után is intenzíven

nőtt. Mára közel negyvenezer lakója van az 1986-ban

várossá nyilvánított településnek. A könnyű megközelíthetőség

és az utóbbi évtizedek városfejlesztő

eredményei alapján kijelenthető, hogy a település a

jövőben is jelentős fejlődés elé néz, csak úgy mint a

környező települések.

Szigethalom 2004. július 1. óta város. Népessége a

szuburbanizáció hatására folyamatosan gyarapszik.

Többek között a folyamatos népességnövekedés

eredményeként Tökölt is várossá nyilvánították

2001. július 1-jén. Ebben szerepet játszik az időközben

felújított lakótelep is, melyet a rendszerváltás

előtt a repülőtéren állomásozó szovjet csapatok családjai

laktak.

Halásztelek 2008. július 1-jén kapott városi rangot,

egy folyamatosan bővülő, csendes kisváros. Az elmúlt

években rengeteg fejlesztés valósult meg.


14

KIEMELT LÁTNIVALÓK


15

TANÖSVÉNY

Szigetszentmiklós annak fekvése miatt értékes természeti területekkel rendelkezik. Nádasok, úszólápok, facsoportok,

erdőfoltok jellemzik. A régi hajóállomás mellől induló tanösvény kellemes kikapcsolódást nyújt, mindemellett

izgalmas a története is. A XIX. században a nagy budapesti árvizek után került sor a Duna soroksári

szakaszának lezárására. Ebből adódóan a lezárt mellékágon nem volt lehetséges a hajózás, csak a XX. század

középen került sor a meder kotrására, hogy ismét hajózhatóvá váljon. A folyamat során az eltávolított homokos

kavicsot a partokkal párhuzamosan halmozták fel, így zátonyok alakultak ki. Ezeken a zátonyokon a gyékény,

sás, nád (őshonos vízi növények) telepedtek meg, ezek a növények pedig vízi állatoknak nyújtottak menedéket.

A zátony anyaga az összetömörödése révén mocsarassá vált, a láp ránőtt a vízre és vastag szövetet képezett

rajta. Az úszólápon a tanösvény kialakításkor gondosan ügyeltek rá, hogy az ökoszisztémát a legkevésbé háborgassák

az érdeklődők, így legalább 8 fa hídon kell átkelni, amikor végigjárjuk. Nagyon izgalmas és különleges

élmény a természetet és annak élőlényeit ilyen közelről szemlélni.

Ráckevei-Dunán, Szigetszentmiklós térségében (a régi hajóállomás mellől indul)


16

LAKIHEGYI ADÓTORONY

A torony Budapest közigazgatási területén kívül, a Szigetszentmiklós-Lakihegyet Halásztelekkel

összekötő műút és a Lakihegyet Szigetszentmiklós többi részével összekötő

út (Massányi Károly út, melynek folytatása a Petőfi út) kereszteződésénél áll (a

kereszteződés középpontjától délre 255 méterre).

A Lakihegyi Rádióállomás óriási antennája 1933-ban épült magyar szakemberek által,

a homokos talajviszonyok miatt átdolgozott amerikai tervek alapján. Az antenna

vasszerkezete a Magyar Állami Vas- Acél- és Gépgyárban, az úgynevezett MÁVAG-ban

készült Massányi Károly mérnök irányításával.

A 314 méter magas lakihegyi adótorony átadása óta Magyarország legmagasabb építménye,

Szigetszentmiklós legismertebb ipari műemléke. A tornyot nem véletlenül tervezték

ilyen magasra: a rádióadást zavaró fadingjelenséget ezen a magasságon tudták

elkerülni. Két részből állt: a 284 méter magas fémszerkezetből, és a 30 méter magas,

kitolható hangolócsőből. A 314 méteres magasságnak volt még egy történelmi oka

is: ezzel vágtunk vissza Trianonért a franciáknak. A trianoni béketárgyalások francia

küldöttsége ragaszkodott hozzá, hogy ne épülhessen az Eiffel-toronynál magasabb

torony Magyarországon. Eképpen a 284 méter magasasságnak nem volt akadálya, a

becsempészett hangolócső kitolása után annak 30 méterével viszont csendben átvette

a vezetést (Párizs 324 méter magas toronnyal büszkélkedhet).

A torony december 2-re készült el, a Magyar Rádió Budapest 1. műsorát sugározta az

541 kHz-es frekvencián. Elsőként Gömbös Gyula akkori miniszterelnök ünnepi beszédét

továbbította.

Sajnos a II. világháború pusztító hatását az adótorony is megérezte, 1944. november

30-án a visszavonuló német csapatok a nyolc feszítőkötélből hatot robbantással elvágtak,

aminek következtében a torony eldőlt és összetört. A következő évben újjáépítették

és modernizálták, 1977-ben pedig a Solti adóállomás tartalékává léptették

vissza (az ország geometriai középpontja Solton található). Lebontástól a műemlékké

nyilvánítása mentette meg 1985-ben. 2006 óta ismét működik és újra a Solti rádióadó

tartaléka, ez mellett pedig időszinkron jeleket sugároz az áramszolgáltatók és más ipari

létesítmények számára.

Gömbös Gyula miniszterelnök beszéde (az első innen sugárzott tartalom):

Magyar testvéreim! Az első szó, az első hang, amelyet az új nagy leadó állomás szikratengerén

keresztül magyar testvéreim felé sugároztatok, a tisztelet szava, a hódolat

hangja, az első magyar ember, nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország

főméltóságú kormányzója iránt. Az ő nemes, szilárd és fennkölt egyéniségében testesül

meg a magyar élniakarás gondolata, ezeréves fajtánknak az az elpusztíthatatlan

csodálatos ősereje, amely akkor mutatja a legkeményebb ellentállást, mikor a sors

keze a legsúlyosabb csapásokat zúdítja nemzetünkre. Mikor a magyar teremtőereje e

csodálatos alkotását, az új lakihegyi nagy leadó állomást a magyar királyi kormány

átadja a rendeltetésének, úgy érzi, méltóbb gondolatot és érzést nem küldhet szerteszét

elsőnek az elektromos szikra szárnyain, mint a hála, a tisztelet, a hódolat gondolatát

és érzését az ország kormányzója felé."

Lakihegy


17

MALONYAI-KASTÉLY

A Malonyai-kastély Halásztelken áll, a 2005-ös helyreállítása óta kulturális rendezvényeket tartanak benne. Az eklektikus,

leginkább neobarokk stílusú épületet 1892-ben építették. Több, mint egy hektáros őspark veszi körül, alaprajza

a klasszikus kastélyok elrendezésének felel meg, tulajdonképpen egy fő- és egy világháborús bombatalálat miatt

kettébontott melléképületből álló együttes. A főépületet manzárdtető fedi, benne egy 130 m²-es bálterem található,

az alagsorban boltíves megoldással elválasztott szobák helyezkednek el.

Eredetileg az építtető Warman, majd a Malonyay család tulajdona volt az épület és a környező terület. A második

világháború végén a megszálló csapatok kifosztották. Az őspark fáit kivágták, a nagy részét a háború utáni romtakarításkor

épülettörmelékkel töltötték fel, majd lakótelep épült. Csak a kastélyt körülvevő egy hektáros terület maradt

meg eredeti formájában, bár a szökőkutat elbontották és a cserjék is eltűntek. Az épületegyüttes sokáig üresen állt,

majd TSZ-irodák és a Pestvidéki Gépgyár (repülőgép javító üzem) irodái kaptak benne helyet. Ezekhez szolgálati lakásokat

is kialakítottak. Ezt követően a helyi tanács tulajdonába került, és ekkor történtek benne nagyobb szerkezeti

átalakítások, például egy vasbeton födémmel felső szintet alakítottak ki.

2005-ben osztrák tőkéből újították fel Pintér Tamás és Deák Zoltán tervei alapján, azóta újra eredeti pompájában

csodálhatjuk, leszámítva a pompás márványlépcsőket amelyek kívülről vezettek az oldalbejáratokig. A korabeli kocsibeálló

is elbontásra került, mert nem illett a klasszicizáló késő barokk stílusjegyeket is viselő épülethez, és sokan

úgy hitték, hogy ez is XX. századi eredetű. Valójában még lovaskocsikhoz készült, valószínűleg a XIX. század végén,

vagy a századelőn.

Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 68.


18

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TEMPLOM

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Halásztelek központjában,

a Kisgyár utcában áll. A templom 1976 és 1986 között

épült, a római katolikus és a görögkatolikus hívek összefogásával,

Szenderfi Ferenc plébános kezdeményezésére. A templom

az 1970–80-as évek egyik jelentős organikus alkotása. A

halászteleki templom az ország egyetlen jurtatemploma. A 16

sarokkal közrefogott gömbhéj, a magyar Szent Korona boltozatának

formáját veszi fel, nyitott opeionja fölött kis szögben

elfordított latin kereszttel. A templom kialakításában Csete

György kozmikus világmodellje jelenik meg.

A templom épülete ősi magyar sátorforma, szimbolizálva ezzel

az égbolt és a föld találkozását. A templom tér a hagyományos

katolikus templomok térszervezésével felhagyva centrális teret

alkot, ahol a félgömb kupola középpontjában helyezkedik

el az oltár. A tér belső elrendezésénél az aranymetszés szabályait

alkalmazták. Tervezője Csete György építőművész és

Dulánszki Jenő statikus volt. A belsőépítészeti kialakításban

Csete Ildikó iparművész segített.

Csete György a radikális organikusok csoportjához tartozik.

Épületei a magyar történelemhez kapcsolódnak, templomai

rendszerint centrális elrendezésűek, többszintesek, így 1982-

es halásztelki temploma is, mely az első szakrális építménye.

Ez tulajdonképpen egy rézlemez-fedésű félgömb, mely formájában

a magyar sátrat, a jurtát idézi. Az épület belső szerkezete

– mintegy negatív formaként – a gömb formájú szentségházon

rajzolódik ki. A nyíló rózsát mintázó oltár a templom titulusának

és védőszentjének, Szent Erzsébetnek a legendájára utal.

Előzőleg csak szűkös miséző hely volt a településen. A hetvenes

évek végén kapott az egyházmegye engedélyt az új templom

megépítésére, de csak akkora alapterületű lehetett, mint a

korábbi miséző helyként is használt paplak. Csete György építész

szellemes ötlete volt, hogy ide egy háromszintes „jurtát“

kell építeni. Az első szint földbe mélyesztve a plébánia közösségi

termeinek ad helyet, a második szint a plébánia - mindez

betonból, illetve téglából, köralaprajzzal - és a felső szint a

félgömb alakú, fából készült jurtatemplom, kívül rézlemezborítással.

A templom stílszerűen föntről kapja a fényt. A hajdani

miséző hely egyetlen valamire való művészi alkotása egy szép

tiroli Szent Erzsébet-szobor volt. A jurtatemplomnak is ez lett

az ékessége, és ezért választották Szent Erzsébetet a templom

védőszentjéül.

Halásztelek, Kisgyár u. 44.


19

TÖKÖLI REPÜLŐTÉR

A tököli repülőtér Tököl, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, valamint a Duna által határolt, régebben

Horthy-ligetnek nevezett területen található repülőtér. Besorolása nem nyilvános fel- és leszállóhely. A Dunai Repülőgépgyár

Rt. gyári repülőtereként létesült az 1940-es évek elején. A második világháborútól 2001-ig katonai repülőtérként

üzemelt.

A tököli repülőtér az 1940-es évek elején létesült a Dunai Repülőgépgyár Rt. üzemi repülőtereként. A Pesti Magyar

Kereskedelmi Bank és a Weiss Manfréd Művek 1941 februárjában kötött haszonbérleti szerződést Szigetszentmiklós

községgel egy új repülőgép- és repülőgépmotor-gyár felépítéséhez szükséges területről. Az új repülőgépgyár a

magyar repülőgépgyártás növekvő kapacitás-igénye miatt jött létre. A repülőgépgyár 1942 novemberében kezdte

meg a termelését. A világháborús események miatt a Dunai Repülőgépgyár gyári repülőterén 1943 márciusában

felállították a Bf 109 vadászrepülőgépekkel felszerelt 29/3-as vadászrepülő századot, melynek feladata Budapest

védelme volt.

1944. április 13-án súlyos bombatámadás érte a tököli repülőteret. Amerikai bombázók több mint 200 tonna bombát

dobtak a Dunai Repülőgépgyár létesítményeire és a Horthy-ligetre. Június 30-án újabb amerikai bombatámadás

érte a repülőteret.

A Horthy-ligetet és a tököli repülőteret 1944. november 22-én foglalták el a szovjet csapatok. A repülőteret 1945 januárjában

vették használatba, ide települt a szovjet légierő több hadosztálya, köztük A–20 Boston bombázók, vadászrepülők

és csatarepülők. A front nyugatra vonulásával azonban a szovjet repülő alakulatok nem távoztak, pár egység

1945 nyaráig maradt. A tököli repülőteret 1945 végén vette ismét használatba a Vörös Hadsereg, ezzel a repülőtér

több évtizedes szovjet használata vette kezdetét.

1947-ben államosították a repülőtér mellett működő Dunai Repülőgépgyárat, majd 1949 novemberében beolvasztották

a Csepel Autógyár Nemzeti Vállalatba. Ugyanebben az időben a repülőtér szomszédságában létrehozták a Repülő

Műszaki Intézetet (REMI) is. Az 1950-es évek elején a Magyar Néphadsereg is használni kezdte a tököli repülőtér

egy részét. Ezt követően, 1952-ben a magyar Honvéd Légierő 24. és 25. vadászrepülő ezrede is a tököli repülőtérre

települt, 1953. október 1-jén pedig létrehozták a Magyar Néphadsereg tököli repülőbázisát. Ugyanebben az évben a

repülőtéren működő repülőgépjavító vállalatot leválasztották a Csepel Autógyár Nemzeti Vállalatról és létrehozták a

katonai repülőgépek javítására szakosodott Pestvidéki Gépgyárat. A nagyjavított repülőgépek berepülését végezték

a tököli repülőtéren.

Az 1956-os forradalom idején, november 1-jén a repülőtér magyarok által használt részét szovjet alakulatok vették

körül, míg a szovjet használatú részt légvédelmi lövegekkel erősítették meg. A szovjet erők a Tökölön található összes

magyar repülőeszközt lefoglalták.

A magyar katonai repülés csak 1968-ban tért vissza a tököli repülőtérre, amikor megalakították a kormányzati légi

szállítási feladatokat végző szállítórepülő századot.

Az első nyilvános polgári rendezvényre 2003. július 26-án került sor, amikor a repülőtér adott helyet a Red Bull Air

Race Világkupa egyik futamának.

Tököl, 47°20'44.0"N 18°58'51.0"E


20

SZENT ANNA KÁPOLNA

A Tököltől mintegy 2 km-re lévő és a Szigetújfalura

vezető út melletti dombocskán álló épület a már

eltűnt középkori Bagamér Csepel-szigeti falu temploma

lehetett. A kápolnától mintegy 100 m-re lévő,

szőlővel beültetett domb tele van fehér, vörös, kékesszürke

későközépkori cseréppel. A gótikus eredetű,

szabadon álló, egyhajós, alacsonyabb, kissé

beugró szentéllyel, kőtégla, vakolatlan épület.

A műemléképület búcsújáróhely, melyben Szent

Anna napján évente egyszer (július 26-án, 18.00 órakor)

szentmisét tartanak. A külterületi kápolnához

16.30-kor indul a gyalogos zarándoklat a plébániatemplomtól.

Tököltől délre, a Ráckevei út mentén

Lapozd

Online!

WWW.INFOKALAUZ.COM


21

EMESE PARK

Az EMESE park az egykori magyar laktanya (légvédelmi rakétabázis) területén található középkori múzeumfalu, ahol

az Árpád-kor elejét megidéző kísérleti régészeti tevékenység, valamint a kor bemutatása történik.

A park nevének két magyarázata van. Az egyik szerint Emesére a magyar mondavilág fontos szereplőjére, a másik

szerint az angol European Medieval Settlement (Európai Középkori Település) rövidítésére utal.

Emese fejedelemasszony az ősmagyar hitvilág szerint az Árpád-ház

ősanyja. Férje valószínűleg Ügyek törzsfő, fia Álmos

vezér volt. Egyes feltevések szerint a szó a magyar nyelv ősi rétegéből

származik, az eme, ana vagy ene szótő az ótörökben

is megtalálható azonos jelentéssel („anya”). Az Emese álma –

eredetét, tipológiai jellegzetességeit és talán első feljegyzését

tekintve is – egyike a legkorábbi magyar mondáknak. Álmos

nagyfejedelem származásáról szól, keletkezését 860–870 körülre,

de mindenképpen 820 és 997 (Álmos születése és a kereszténység

felvétele) közé teszik. A monda nemcsak pogány, kereszténység

előtti, hanem kimondottan ősi jellegű. Az Árpádok eredetmondájaként

évszázadok múltán is jelentőséggel bírt, így kerülhetett be

a Képes Krónikába. Az első írásos változat keletkezésének ideje

nem tisztázott, az azonban igazolt, hogy az Anonymus által feljegyzett

és a Képes Krónika által tartalmazott szöveg is egy régebbi

közös forrásra támaszkodik. A monda szerint a turulmadár

álmot sugallt neki, amiben Emese méhéből folyó ered, mely idegen

földön terebélyesedik ki. Az álomfejtők szerint ez azt jelentette,

hogy fiút szül, aki kivezeti népét hazájából, Levédiából, s

utódai dicső királyok lesznek.

A látszat ellenére az itteni épületek friss építésűek.

A várispánság központja a Lovagterem, amelynek falán kárpitok és tárlók idézik meg a 10-11. század hangulatát, köré

épült a falu, illetve a közeli dombon található egy korábbi Mithrász-szentély helyére épített templom.

Szigethalom, Rákóczi u. 147.

EURÓPAI MÉRFÖLDKŐ

A 2004. május 1-jei csatlakozás alkalmából adták át a

Dísz téren. Az akkori Európai Uniós fővárosok és Szigethalom

közötti távolságot jelöli. A Szigethalmon átadott

emlékművön az uniós országok fővárosait vésték fel és

a helytől számított kilométereket is feltüntették.

Szigethalom, Dísz tér


22

TÉRKÉPEK

Szigetszentmiklós, Halásztelek, Tököl és Szigethalom földrajzi adatai:

Régió: Közép-Magyarország

Megye: Pest

Járás: Szigetszentmiklósi

Szigetszentmiklós

Irányítószám: 2310

Körzethívószám: 24

Halásztelek

Irányítószám: 2314

Körzethívószám: 24

Tököl

Irányítószám: 2316

Körzethívószám: 24

Szigethalom

Irányítószám: 2315

Körzethívószám: 24


23

26

27

29

28

30 31

34

36

35

32 33

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁS

TELEPÜLÉSJEGYZÉKE:

Délegyháza 36

Dunaharaszti 36

Dunavarsány 36

Halásztelek 36

Majosháza 36

Szigethalom 36

TAKSONY UTCANÉVJEGYZÉKE:

Szigetszentmiklós 36

Taksony 36

Tököl 36

Bagoly u. 33/J10-K9

Dózsa György u. 33/KL8

Forrás sétány 33/J9-10

Forrás u. 33/J10

Fő u. 33/K9-L8

Gólya u. 33/J10

Káposztás sor 33/JK9

Kert u. 33/J10-K9

Keszeg u. 33/J9

Kisfaludy u. 33/K9

Nád u. 33/JK9

Nyárfás u. 33/K9

Parti u. 33/K8

Plébánia tér 33/K8

Révész u. 33/K8

Sas u. 33/JK9

Sás u. 33/J9

Solt u. 33/K9

Sólyom u. 33/K9

Szárcsa u. 33/JK9

Szent Gellért u. 33/K9

Sziget u. 33/J8-K9

Völgy u. 33/K9

Ybl Miklós u. 33/K9

DUNAVARSÁNY UTCANÉVJEGYZÉKE:

Csermely u. 33/J11

Ér u. 33/HJ11

Folyam u. 33/HJ11

Sziget sor 33/K11

Taksony vezér híd 33/H11


24

SZIGETSZENTMIKLÓS UTCANÉVJEGYZÉKE:

Ádám Jenő sétány 33/H11-J9

Adótorony tér 26/F3

Ady Endre u. 31/G5-H6

Áfonya u. 28/M2

Akácfa körút 31/H6-7

Akácfa u. 31/H7

Alkonyat köz 33/G10

Alkonyat u. 33/G10

Alkotás u. 31/J7-8

Állomás u. 31/H8

Alma u. 30/E8

Almáskert u. 26/F3

Álmos u. 30/G7

Álom u. 33/G10

Antenna u. 26/F3

Áprily Lajos u. 31/GH6

Aradi u. 31/GH6

Arany János u. 31/J7

Aranyeső u. 31/G9

Aranyhomok u. 32/G10

Aranyszarvas u. 3/L1

Arató u. 28/M1

Árnika u. 32/F9-10

Árnyas u. 33/H9-10

Árpa u. 28/M1

Árpád u. 31/J6-7

Árvácska u. 31/G8-9

Árvalányhaj u. 32/G10

Átlós u. 28/L2-M1

Attila u. 30/FG7

Avar u. 33/H11

Babits Mihály u. 3/HJ5

Bagoly u. 31/G9

Bajcsy-Zsilinszky u. 31/H7-8

Banán u. 33/H9

Bánk bán u. 31/G7

Bánki Donát u. 3/JK5

Bányató u. 3/HJ3

Barack u. 30/E8

Barázda u. 28/MN1

Bárka u. 28/N1

Baross u. 31/J7

Bartók Béla u. 3/H5

Báthory köz 31/H6-7

Bazsarózsa u. 3/K1

Béke u. 31/KL6

Bem u. 31/J7

Benedek Elek u. (1) 31/G6

Bercsényi u. 31/J6

Berek u. 33/H10

Berkenye u. 33/H8-J9

Bezerédi u. 31/H6

Bíbor u. 31/G7-8

Bíró Lajos u. 31/K7-L6

Bóbitás u. 33/H10

Boglárka u. 33/H10

Boglya köz 33/H9

Boglya sor 32/G10, 33/G10

Boglya u. 31/H9

Bokor u. 31/H5-6

Bolgárkertész u. 3/L1

Boróka köz 32/G10

Boróka u. 32/G10

Borona u. 28/M1

Borostyán u. 31/G6-7

Borsika u. 33/G10-11

Borsos Károly u. 31/HJ9

Borz u. 33/GH10

Botond u. 30/G7

Brassó u. 3/H4-5

Bucka u. 32/G10

Búza u. 28/M1

Bükkfa köz 33/G10

Ciklámen u. 32/G10

Cinege u. 33/H9

Cirbolya u. 33/G11

Cirok u. 28/M1

Czuczor-szigeti út 28/M4-N3

Csaba u. 31/HJ8

Csáklya u. 33/H9-10

Csalit u. 31/J9

Csemete u. 33/H10-J9

Csend köz 33/H9

Csend u. 33/H10

Csepel-szigeti Gerincút

26/F5, 3/HJ3

Csepeli elkerülő 3/H1-3

Csepeli út 3/J3-5, 31/J5-6

Csépi u. 33/H8-11

Cséplő u. 28/M1

Cseresznyés u. 26/E2-F3

Cserfa u. 31/HJ8

Cserkesz u. 33/H8-9

Csermely u. 26/G5

Csokonai köz 31/H7

Csokonai u. 31/GH7

Csónakos u. 33/H9

Csonka János u. 30/E8-9

Csuka u. 28/N2

Dália u. 33/H9

Damjanich u. 31/H7-J6

Darázs u. 31/G8-H9

Datolya u. 30/G7-8

Deák Ferenc híd

(Hárosi Duna-híd) 26/F1

Deák Ferenc u. 31/H7

Dereglye u. 28/N1

Dévai u. 3/H4

Dió u. 30/E8

Diófa u. 31/J8

Dobó István u. 31/G6

Domb u. 31/J8

Dorottya u. 31/GH7

Dózsa György köz 31/J6

Dózsa György u. 31/J5-6

Dr. Lengyel Lajos u. 31/JK6

Dr. Simoncsics u. 31/G6-7

Dr. Varga László u. 31/G6

Dsida Jenő u. (2) 31/G6

Duna sor 31/K7-L6

Dunadűlő u. 26/EF2

Dunaharaszti köz

(Dunahar. k.) 31/JK6

Dunaharaszti út 31/KL6

Éden u. 33/H10-11

Égerfa u. 33/H10

Egres u. 33/H9-10

Eklézsia u. 30/FG6

Előd u. 30/G6-7

Emelkedő u. 33/GH10

Emese u. 30/F7-G6

Eper u. 30/E8

Eperfa u. 31/H8

Erdész u. 33/H9

Erdősor u. 33/G10

Erkel Ferenc u. 31/H7-8

Estike u. 33/H9

Esze Tamás u. 31/GH6

Etelka u. 33/H9

Evezős u. 33/H9

Ezredes u. 31/H6

Ezüst tó u. 3/L1

Fagyöngy u. 33/H10

Farkas u. 28/M1

Fás köz 31/J9

Fás u. 31/HJ9

Fasor köz 32/FG10

Fecske u. 31/H8

Fehér rózsa u. 3/K1

Feketerigó u. 33/H9

Felsőpáskom u. 30/F6

Fenyő u. 33/GH11

Fenyőfa u. 31/HJ8

Fészek u. 33/H9-10

Fodros u. 33/H9

Fogoly u. 31/J9

Folyondár u. 33/H8-9

Forrás u. 26/GH5

Fő tér 31/J7

Födémesi u. 31/JK6

Föveny köz 31/K6

Föveny u. 31/K6

Fövénykúti u. 3/H3-J4

Futórózsa u. 3/K1

Füge u. 30/E8

Fürdő u. 31/J7

Fürj köz 31/H8

Füves u. 33/H9

Fűzfa u. 31/J9

Gabona u. 28/M1

Gábor Áron u. 31/J5-6

Galagonya u. 31/H8

Gárdonyi Géza u. 31/G6

Gát u. 26/F2

Gereblye u. 33/G10

Gergely u. 31/GH9

Gerle u. 31/GH9

Géza fejedelem u. 31/G7

Gomba u. 33/H10

Gyári út 30/EF8, 31/GJ8

Gyertyán u. 31/J8

Gyökér u. 33/H10

Gyöngyvirág u. 33/H9-J10

Gyümölcsös u. 30/E8-F7

Hadnagy u. 31/H6

Hajnal u. 33/H11

Hajó köz 31/J9

Hajós u. 28/N2

Halász u. 28/M2

Hangszóró u. 26/F3

Harcsa u. 31/JK7

Harkály u. 31/GH9

Harmat u. 31/HJ9

Háros u. 26/FG1

Hársfa u. 31/J8

Haszontalan dűlő 30/FG6

Határ köz 31/G7

Határ út 31/G7-H8

Hattyú u. 33/H10

Héja u. 33/GH10

Hermann Ottó u. 33/HJ10

Hét vezér u. 30/F6

Híd u. 28/M2-3

Híradó u. 26/F2-3

Hold u. 30/G6

Holdfény u. 3/JK3

Holló u. 31/G9

Homok u. 31/G6

Honfoglalás u. 30/FG7

Horgász köz 31/J7

Horgász u. 31/J7-K6

Horgony u. 26/E2

Horog u. 33/H10

Horváth köz 31/JK6

Hóvirág u. 31/K7

Huba u. 30/F6

Hullám köz 26/F2

Hullám u. 26/F2

Hunor u. 30/G7

Hunyadi János u. 31/HJ6

Hunyadi köz 31/H6

Hunyadi u. 31/H6

Huszár u. 31/L6

Ibolya u. 33/G9-10

Ifjúság tér 31/J8

Ifjúság u. 31/J7-8

Iglice u. 33/H10

Iharos köz 33/H9

Iharos u. 33/H9-10

II. Rákóczi Ferenc út 26/E2-G1

Ipar u. 26/G4-5

Iparvágány u. 33/G9

Írisz u. 33/G10

Irtás u. 31/J9

Iskola u. 31/H7

Jácint u. 31/K6-7

Jávorfa u. 31/G8

Jázmin u. 33/G10

Jegenye u. 31/J8

Jókai Mór u. 31/HJ7

József Attila u. 31/H7-8

Juhar u. 33/H10

Jupiter u. 32/G10

Kajszi u. 30/E8

Kakukk u. 31/GH8

Kalász u. 28/M1

Kalitka u. 33/G9-10

Kálmán köz 31/K7

Kamilla köz 31/GH9

Kamilla u. 31/GH9

Kapitány u. (Kap. u.) 31/L6

Kárász u. 28/N2

Kardos István u. 31/J6-K5

Karinthy Frigyes u. 31/H6

Karvaly u. 31/G9

Kassák Lajos u. 31/H7

Kaszáló u. 28/M1

Katalin u. 32/FG10

Katona József u. 31/H7

Kavics u. 31/G6

Kazal u. 33/G9-10

Kazinczy u. 31/J7

Kéktó köz 31/J8

Kéktó u. 31/HJ8

Kender u. 28/M1

Kerecsen köz 31/G9

Kerektó u. 26/G5

Kereskedő u. 26/G4-5

Kereszt u. 28/M2

Kert u. 31/J8-9

Kertész u. 31/K6

Keszeg u. 28/N2

Kikelet u. 31/J7

Kikerics u. 33/H9

Kincsem u. 31/L6

Kinizsi köz 31/J6-7

Kinizsi u. 31/G5-J7

Kisfaludy Károly köz 31/J7

Klapka köz 31/H6

Kolozsvári u. 30/FG6

Koma u. 28/M2

Komáromi köz 31/GH6

Komáromi u. 31/G5-H6

Komp u. 26/E2

Kond u. 30/G7

Kopáncs u. 31/GH9

Koppány u. 31/G7

Kossuth u. 31/J6

Koszorú u. 31/J5-6

Köd u. 28/M2

Kökény u. 31/K6

Kökörcsin u. 33/H9

Kölcsey Ferenc u. 3/H5

Könyves Kálmán u. 31/G7

Kőrös u. 31/G9

Köszméte u. 30/E7-F8

Kövirózsa u. 33/G10

Kraszna u. 31/G9

Kürt köz 31/G7

Lagúna u. 26/E1-F2

Lakihegyi u. 28/M2

Lankás köz 33/H10

Lankás u. 33/GH10

Leadó köz 26/F2

Leadó u. 26/F2-G3

Lehel u. 31/H6-J5

Lejtő u. 32/G10

Len u. 28/M1

Leshegy út 26/G2, 3/H2-J3

Levél u. 33/G10

Liget u. 31/K6

Liliom u. 33/H10

Lilla u. 31/GH7

Lombos u. 33/G10

Losonczi köz 31/H6

Losonczi u. 31/H6-J7

Lucerna u. 28/M1

Lugas u. 30/E8-F7

M0 u. 28/LM2

Madách Imre u. 31/H7

Május 1. sétány 31/JK7

Málna u. 26/EF2

Mályva u. 31/GH8

Márai Sándor u. 31/GH6-7

Margaréta u. 32/F10

Maros u. 31/G9

Massányi Károly u. 26/EF3

Matróz u. 28/N2

Mécses u. 31/J5-6

Meggy u. 30/E8

Meggyes u. 26/F1-2

Méhész u. 28/M1

Melinda u. 31/G7

Mester u. 26/GH4

Mező sor 31/G5-6

Mezőköz u. 31/H5-6

Miklós tér 30/G6

Mikszáth Kálmán u. 3/H5

Mogyoró u. 30/F8-G7

Mókus u. 31/J8-9

Móra Ferenc u. 31/H7

Móricz Zsigmond u. 3/H5

Muhar u. 33/G10

Muskátli u. 31/K6

Nádas u. 28/N2

Nádirigó u. 3/L1

Nagyváradi u. 3/GH4

Nap u. 30/G6

Napfény u. 26/G5

Napraforgó u. 31/K6

Napsugár u. (XIII. part) 3/K2

Napsugár u. (XIV. part) 3/K1

Narancs u. 31/HJ9

Nárcisz u. 33/H10

Naspolya u. 30/E7-F8

Nefelejcs u. 31/K7

Nyár u. 31/G6

Nyaraló köz 33/H10

Nyaraló u. 33/H10

Nyárfa u. 31/H8

Nyina u. 31/H8

Nyírfa u. 31/H8

Nyomdász u. 26/G4-5

Ond u. 30/G7, 31/G7-8

Orgona köz 31/H8

Orgona u. 31/HJ8

Orion u. 31/J9

Ostorfa u. 33/H9

Óvoda u. 26/EF3

Ölyv u. 33/H9

Ösvény u. 33/H9

Ősz u. 31/G5-6

Őszirózsa u. 3/K1

Őz köz 31/H8

Őz u. 31/H8

Pacsirta u. 31/GH8

Páfrány u. 33/H9

Pajzs u. 33/H10

Pákász u. 31/JK7

Pántlika u. 32/G10

Paprika u. 31/H8

Paptag u. 30/G6-7

Pára u. 28/M2

Parány u. 33/G10

Parittya u. 33/H10

Patkó u. 33/H10

Pázsit köz 31/G6

Pelikán u. 26/F2

Petőfi Sándor u. 26/G4-5,

3/H5, 31/G5-J7

Pillangó köz 31/J9

Pipacs köz 31/KL6

Pipacs u. 31/KL6

Piros rózsa u. 3/K1

Platán u. 33/G10-11

Polgár u. 31/L6

Ponty u. 28/N2

Posta köz 31/H7-8

Présház u. 31/G7

Primula u. 33/GH10

Puskás Tivadar u. 26/G3

Rádió u. 26/F2-3

Radnóti Miklós u. 31/HJ7

Ragád köz 31/G7

Ragád u. 30/G6-7

Rákóczi u. 31/J5-K6

Rekettye u. 33/H9

Remetefa u. 33/H10

Repce u. 31/GH9

Repkény köz (Repk. k.) 33/G10

Repkény u. 33/G10

Rét u. 33/H10

Rév köz 31/L6

Rév sor 31/J7-8

Rév út 31/K6-L5

Révész u. 26/EF2

Rezeda u. 33/H10

Ribizli u. 30/F7

Rigó köz 31/H8

Ringló u. 30/E8

Róbert u. 33/H9

Róna u. 31/J9

Rozs u. 28/M1

Rózsa u. 31/JK7

Rögös u. 33/GH10

Sáfrány u. 33/G10

Sárga rózsa u. 3/K1

Sas u. 31/G9-H8

Sás u. 28/N2

Sasfiók u. 33/H8-9

Segesvári u. 3/H4-5

Sellő u. 3/JK3

Semmelweis u. 31/J7

Síp u. 31/G7

Sirály u. 33/H10

Skála u. 26/F1-2

Sóderos u. 28/L1-M2

Sodrás u. 26/F2

Sólyom u. 31/G9

Som köz 31/J9

Som u. 31/HJ9

Somogyvári Gyula u. 31/J7

Sport u. 31/K6

Strand u. 31/JK7

Süllő u. 28/N2

Sün u. 26/F1

Sütő András u. 31/H6

Szabadság u. 3/GH5

Szabó köz 31/H7

Szabó u. 31/H6-7

Szabolcska u. 31/J7-K6

Szalma u. 31/H8

Szamos u. 31/G9

Szántó u. 28/M2-N1

Szárcsa u. 3/L1

Százszorszép u. 33/G10

Szebeni u. 30/F6-H5

Széchenyi u. 26/GH5

Szedres u. 31/HJ9

Szegfű u. 31/K6-7

Szél u. 31/K6

Szellőrózsa u. 3/L1

Szellős u. 28/L1-M2

Szélső u. 30/E8-F7

Széna u. 31/GH8

Szent Miklós útja 31/H7-8

Szép u. 26/F2

Szerelő u. 26/G4-5

Sziget köz 28/N3

Szilágyi Lajos u. 31/J6-8

Szilfa u. 31/J7

Szilva u. 30/G7-8

Szilvás u. 26/E2-F3

Szirom u. 28/M1

Szöcske u. 31/G9

Szőlő köz 31/J8

Szőlő u. 31/J8-9

Szőlőhegy u. 28/M2

Szüret u. 30/E8-F7

Tagi dűlő 28/N1

Tamási Áron u. 31/G6-7

Táncsics Mihály u. 3/H5

Tárkony u. 31/GH7

Tas u. 30/F6-7

Tátika u. 33/H9

Tavasz u. 31/G6

Tavi u. 33/G10

Tavirózsa u. 28/N2

Tearózsa u. 3/KL1

Tebe sor 33/H8-J9

Téglaházi út 26/EF2

Tél u. 30/G6

Teleki köz 31/K6

Teleki u. 31/K6

Temesvári u. 3/H5

Temető u. 3/JK5

Tengeti u. 28/M2-N1

Tiborc u. 31/G7

Tinódi u. 31/G5-6

Tiszafa u. 31/G8

Tiszavirág u. 31/J9

Tompa László u. 31/G6

Tompa Mihály köz 31/H6

Topolyafa u. 33/H10

Tordai u. 3/GH5

Torony köz 31/GH7

Tököli u. 30/F6-J7

Tölgyfa u. 31/J8

Töltés u. 31/J8

Török u. 31/G6

Tövis u. 31/J9

Tulipán u. 31/K6-7

Tücsök u. 31/G9

Tüske köz 33/G10

Tűzoltó u. 33/H11

Uz Bence u. (3) 31/G7

Üdülő köz 28/N3

Üdülő sor 28/M5-N3, N2

Váci Mihály u. 31/HJ7

Vadkacsa u. 28/LM1

Vadrózsa u. 3/KL1-2

Vadvirág u. 31/K7

Vágány u. 31/GH8

Vajda János u. 31/J7

Vak Bottyán u. 31/J6-7

Városkert u. 26/G1

Vasút sor 31/J7, 33/GH11

Vénusz köz 33/H9

Vénusz u. 33/H8-9

Vércse u. 31/H8

Veréb u. 33/G10

Víg köz 31/GH7

Víg u. 31/H7

Vihar u. 31/JK6

Viola köz 33/H10

Virág köz 31/K6

Viza u. 28/N2

Völgy u. 31/J8

Vörösmarty u. 3/H5

Wesselényi u. 31/JK6

Zagyva u. 31/G9

Zápor u. 33/H10-11

Zátony u. 28/N2

Zivatar u. 33/G10

Zöldmező u. 26/G5

Zrínyi Miklós u. 31/J7

Zsombék u. 28/N2


TÖKÖL UTCANÉVJEGYZÉKE:

Ady Endre u. 35/A10-11

Akácos u. 35/B11-C10

Alkotmány u. 35/A11

Állomás u. 35/B12-C11

Alma u. 35/B12

Álmos u. 35/AB12

Aradi u. 35/BC11

Arany János u. 35/A12

Árnyas u. 35/C10

Árpád köz 35/B10

Attila köz 35/B11

Barackos u. 35/B9

Bartók Béla u. 35/B12

Bem József u. 35/C12

Betlehem köz 35/B11

Bodza u. 35/C11

Búzavirág u. 33/H12

Bükkfa köz 33/J12

Ciprus u. 33/J11

Csalitos u. 33/J11

Csalogány köz 33/J11

Csépi út 35/A11-C12

Cseresznyés köz 35/B9

Cseresznyés u. 35/B9-10

Csokonai Vitéz Mihály u.

35/B12

Damjanich u. 35/B10

Deák Ferenc u. 35/C12

Diana sétány 33/H12-J11

Diófa sor 35/C10

Dobó Katica u. 35/AB12

Dózsa György köz 35/B10

Dózsa György u. 35/B10-11

Dr. Papp Károly tér 35/B12

Duna u. 10/A7-B8

Eötvös Lóránd u. 35/B12

Erkel Ferenc u. 35/A12

Fácán köz 33/J12

Fenyves köz 33/J11

Fő u. 35/A11-B9

Fürtös u. 35/C11

Gárdonyi Géza u. 35/B12

Gesztenye köz 33/J11-12

Halmi u. 35/B9-C10

Harcsa köz 33/HJ12

Harkály köz 33/J11

Hársfa köz 33/J11-12

Hársfa u. 35/C11

Határ út 35/AB12

Hermina u. 10/D7-8

Horgász köz 33/J11

Hősök tere 35/A11

Huba u. 35/AB12

Huszka Jenő u. 35/B12

Ibolya u. 35/A11

Iskola u. 35/B11

Iszalag u. 33/J11

Jegenye sor 35/C10-11

Jókai Mór u. 35/B11-12

József Attila köz 35/B10

József Attila u. 35/A12-B10

Kálmán Imre u. 35/B12

Kapisztrán János u. 35/C12

Karinthy Frigyes u.

(Papkert) 35/B12

Karinthy Frigyes u.

(Pesti úti lakótelep) 35/B8

Kertész u. 35/A11

Kisfaludy Sándor u. 10/B7-8

HALÁSZTELEK UTCANÉVJEGYZÉKE:

II. Rákóczi Ferenc

fejedelem út 29/C6-E3

Ady Endre u. 29/CD4

Áfonya u. 29/B5

Akácos u. 29/D3

András u. 29/D3-4

Anna u. 29/C4-D3

Arany János u. 29/C3-4

Árpád u. 29/D3-4

Attila köz 29/D3-4

Bánki Donát u. 29/CD3

Barackfa u. 29/C5

Barátság u. 29/C4-5

Béke u. 29/B4-C5

Bethlen Gábor u. 29/C4-D5

Bíró László u. 29/CD3

Bolgárkertész u. 29/B5-C3

Bolyai János u. 29/D3

Csaba u. 29/D3

Csatár György u. 29/CD4

Csillag u. 29/D5-6

Diófasor u. 29/B4-C5

Dózsa György u. 29/B4-C5

Dr. Bácsújlaki Dezső u. 29/BC4

Duna sor 29/BC4

Eötvös Lóránd u. 29/D3

Erkel Ferenc u. 29/C4

Erzsébet u. 29/C3-D4

Éva u. 29/D4

Gábor Dénes u. 29/CD3

Gárdonyi Géza u. 29/C3-4

Gesztenyefa u. 29/BC5

Géza u. 29/D3

Hajnal u. 29/D5

Halász u. 29/E2

Hegyfa u. 29/C5

Heltai köz 29/C4

Hermina u. 29/C3-4

Hold u. 29/D5

Ilona u. 29/C3-D4

Iskola u. 29/B4-C5

István u. 29/D4

Jedlik Ányos u. 29/C3

Jókai Mór u. 29/C4

József Attila tér 29/CD4

Júlianna u. 29/D4

Jupiter u. 29/D6

Kálmán u. 29/D3

Kandó Kálmán u. 29/C3

Katalin u. 29/D3-4

Katona József u. 29/C3

Kisgyár u. 29/B4-D5

Kisiskola tér 29/C5

Korbuly u. 29/E2-3

SZIGETHALOM UTCANÉVJEGYZÉKE:

I. u. 33/H11-12

II. u. 33/H11-12

III. u. 33/G12

IV. u. 33/G12

V. u. 33/G12

VI. u. 33/G12

VII. u. 33/G12

VIII. u. 33/G12

IX. u. 33/G12

X. u. 33/G12

XI. u. 33/G12

XI. A u. 33/G12

XII. u. 33/G12

XIII. u. 33/K10

XIV. u. 33/K10

XIV. A u. 33/K10

XV. u. 33/K10

XVI. u. 33/K10

XVII. u. 33/K10

XVII. A u. 33/K10

XVIII. u. 33/K10-11

XVIII. A u. 33/K10

XIX. u. 33/K11

XX. u. 33/K11

XXI. u. 33/K11

XXII. u. 33/G12

Ady Endre u. 32/D10

Agyag u. 33/GH11

Akácfa u. 32/C10-11

Állomás u. 32/C11

Amur köz 33/H11

Andrássy u. 32/E11

Angolna köz 32/G12

Aradi u. 32/D9-E10

Arany János u. 32/D9

Arató u. 32/CD9

Árnyas u. 32/E11-F12 Dunasor u. 33/G12-H11

Árpád fejedelem u. 32/E10-F9 Dunasziget u. 33/H11-12

Árpád u. 32/C11-D10

Egri u. 32/EF11

Árv. u. (Árvácska u.) 33/J11 Endresz György u. 32/DE10

Átjáró köz 32/F10

Eötvös József u. 32/F10-11

Attila u. 32/E10

Eper u. 32/D11

Babits Mihály u. 32/F11-G10 Erdő u. 32/C10-D11

Balassi Bálint köz 32/F10 Erdőszél u. 33/G12

Barackos köz 32/G12 Eszterházy u. 32/D10

Barackos út 32/FG12

Fácán köz 33/G11-H12

Batthyány Lajos u. 32/D10 Fácán u. 33/GH11

Béke út 32/C11-D10

Fekete u. 33/G11

Belső u. 32/E9

Fenyő u. 32/D11

Bem u. 32/F10-11

Fiumei köz 32/E9-10

Bercsényi Miklós köz 32/F10 Fiumei u. 33/E9-G11

Berzsenyi Dániel köz 32/F10 Fogas u. 33/K11

Bogrács u. 33/GH12

Fogoly u. 32/G11-12

Bornemissza u. 32/E11 Fürj u. 33/GH11

Busa u. 32/K10

Gábor Áron köz 32/D10

Compó u. 33/K11

Gábor Áron u. 32/D10

Csáki u. 32/E10-11

Gagarin u. 32/F10

Csemete köz 32/D11

Gárdonyi u. 32/EF11

Cseresznyés u. 32/G12 Gyöngyösi u. 32/EF11

Csillag köz 32/D11

Gyöngyvirág u. 32/D11

Csillag u. 32/C11-D10 Halom köz 33/G11

Csokonai u. 32/DE10

Harkály u. 33/G11-12

Csuka köz 33/H11

Hársfa u. 32/D11

Deák Ferenc u. 32/D10 Határ út 32/C11

Déryné u. 32/D9

Hold u. 32/D10

Diófa u. 32/G12

Homok köz 33/G11

Dísz tér 32/E10

Homok u. 33/G11

Dob u. 32/D11

Honvéd u. 32/D10

Dobó Katica u. 32/D11-E10 Horváth u. 32/G10-11

Dobó u. 32/E10

Hunyadi u. 32/D9-E8

Dózsa György u. 32/E9 Ibolya u. 32/F11

Duna sétány 33/G12, K10 Ifjúság u. 32/F10-11

Kiss u. 35/BC11

Klapka u. 35/B12

Klein Rönnau u. 35/B8

Kodály Zoltán u. 35/AB12

Kolozsvári u. 35/B10-11

Kossuth Lajos u. 35/A10-C11

Kökörcsin u. 33/J11

Kölcsey Ferenc u. 35/AB12

Kőrisfa köz 33/J12

Kun köz 35/AB11

Kun u. 35/A11-12

Leányka u. 35/B9

Ledina dűlő 35/B12-C11

Ledina út 35/C12

Lehár Ferenc u. 35/B12

Madách Imre u. 35/C11

Május 1. u. 35/C12

Maléter Pál u. 10/B7-8

Máltai u. 10/B7

Mandula köz 33/H12

Mansfeld Péter u. 35/B8

Mátyás király u. 10/B7-8

Mester u. 35/B10-C11

Kossuth Lajos u. 29/B4-C5

Kölcsey Ferenc u. 29/C4

Krúdy köz 29/C4

László u. 29/D3-4

Latinovits Zoltán u. 29/DE3

Léda u. 29/D4

Madách u. 29/C4

Málna u. 29/B5

Malonyai u. 29/C3-4

Mária u. 29/C3-D4

Mars u. 29/D6

Mátyás u. 29/D3-4

Megyedűlő u. 29/C3-D2

Melinda u. 29/D4

Mensáros László u. 29/D3

Merkur u. 29/D5-6

Mikszáth Kálmán u. 29/CD4

Nap u. 29/D5

Illyés köz 32/F11

Irányi u. 32/D9-10

Iskola köz 32/D10

Iskola út 32/D10

Iszalag u. 33/J11

Jókai köz 32/D10

Jókai tér 32/D10

Jókai u. 32/D10

József Attila u. 32/D9-F10

Juhász Gyula u. 32/FG11

Kakukkfű u. 32/F9-G11

Kandó Kálmán u. 32/E8

Karám u. 33/GH12

Kárász u. 33/H11

Karinthy Frigyes u. 32/G11

Kassai u. 32/E9-F10

Katona József u. 32/D10

Kavics köz 33/G11

Kavics u. 33/GH11

Keszeg u. 33/H11

Kinizsi u. 32/E10-11

Kisfaludy u. 32/D10-11

Klapka György u. 32/F10

Kolozsvári u. 32/E9

Kossuth u. 32/E9-10

Koszorú u. 32/F11

Kosztolányi Dezső u. 32/F10-11

Kölcsey F. u. 32/E11

Könyves Kálmán köz 32/D10

Könyves Kálmán u. 32/D10

Lajos u. 32/D9

Madách u. 32/F11

Mária u. 32/DE10

Mátyás király u. 32/C10-E9

Meggyfa u. 33/G12

Mező u. 32/D9

Móra Ferenc u. 35/B12

Nagy Imre u. 35/B8

Nefelejcs u. 35/A11

Nyárfás u. 33/H12

Orgona u. 35/C12

Pálya u. 35/B11

Parkerdő út 33/H12-J11

Pesti út 10/B7-8

Petőfi Sándor köz 35/B11

Petőfi Sándor u. 35/B11-12

Piac tér 35/B10

Pipacs sor 33/H12

Pongrátz Gergely u. 35/B8

Ponty köz 33/J12

Pozsonyi köz 35/B10

Pozsonyi u. 35/B10

Ráckevei út 10/A8-9, 35/A11

Rakéta u. 35/B9-10

Rákóczi Ferenc u. 35/C12

Réce u. 33/J11

Rózsa u. 35/BC12

Sport köz 33/J11, 35/B11

Sport u. 35/A11-B12

Nefelejcs u. 29/B4

Neumann János u. 29/D3

Nyár u. 29/D5

Óvoda u. 29/C4-D5

Ősz u. 29/D5

Páger Antal u. 29/DE3

Petőfi Sándor u. 29/B5-C4

Piac tér 29/C5

Posta köz 29/C5-D4

Puskás Tivadar u. 29/C3

Ribizli u. 29/B5

Rózsa u. 29/D4

Semmelweis Ignác u. 29/C3

Somogyi Béla u. 29/C4-5

Szabados Mária u. 29/B4

Szabadság u. 29/C5

Szamóca u. 29/B5

Szaturnusz u. 29/D6

Mikes Kelemen u. 32/E10

Mikszáth u. 32/E10

Mókus u. 33/G11

Móra Ferenc u. 32/EF10

Móricz Zsigmond u. 32/D10-11

Mozdony u. 32/F9

Munkácsy u. 32/E10

Muskátli u. 32/F11-12

Mű út 32/E8-G10, 33/G10-11

Nadály köz 33/GH12

Nagy Lajos u. 32/E10

Nagyváradi u. 32/E9

Nap u. 32/F10

Nefelejcs u. 32/F11

Nyár u. 32/E10-F12

Nyárfa u. 32/D11

Nyúl köz 33/G11

Nyúl u. 33/G11

Orgona u. 32/F11-G12

Őz u. 33/G11

Pázmándi u. 32/E10

Petőfi Sándor u. 32/C11-E8

Piac u. 32/D10

Pinty u. 33/G11-12

Ponty u. 33/H11

Radnóti Miklós köz 32/F11

Radnóti Miklós u. 32/FG11

Rakéta u. 32/D9

Rákóczi u. 32/D10-F12

Rejtő u. 32/G11

Rezeda u. 32/F12

Róka u. 33/G11

Rozmaring u. 32/F11

Rózsa u. 32/F11-12

Rubicon u. 33/J11

Sas u. 33/G11-12

25

Szadova u. 35/AB12

Széchenyi István u. 35/BC12

Szent Imre u. 35/C12

Szent István u. 35/C12

Szentmiklósi út 35/B10-C9

Szilágyi u. 35/B8

Szőlő u. 35/B10

Táncsics Mihály u. 35/B10

Toldi köz 35/B11

Tölgyfa köz 33/J12

Tűzoltó u. 35/C12

Vásár tér 35/B9

Vásártér u. 35/AB9

Vasút u. 35/B12

Viola u. 35/C11-12

Vörösmarty Mihály u. 35/BC12

Zabástya dűlő 35/C10

Zrínyi u. 35/B10

Szeder u. 29/B5

Szent László tér 29/C4

Szent-Györgyi Albert u. 29/D3

Szilárd Leo u. 29/CD3

Szilvafa u. 29/C5

Szőlő u. 29/B5

Táncsics Mihály u. 29/B4-C5

Tavasz u. 29/D5

Tejút u. 29/D5-6

Tél u. 29/D5

Új u. 29/D4

Vásárhelyi Pál u. 29/C3

Védgát u. 29/B4

Vénusz u. 29/D6

Viola u. 29/D4

Vörösmarty u. 29/C4

Sétáló u. 32/E9

Sóderos út 33/G11

Sport u. 32/D10

Sugár u. 32/C10-D11

Sügér u. 33/GH12

Süllő köz 33/H11

Sün u. 33/G12

Szabadkai út 32/D9-G12

Szabadság u. 32/F12-G11

Szabó u. 32/G10

Szarvas u. 33/G11

Százszorszép u. 32/F11

Széchenyi u. 32/E11-F10

Szegfű u. 32/F11

Szélső u. 32/D11

Szigethalom u. 33/GH11

Szilágyi Lajos u. 32/F10

Táncsics u. 32/DE10

Tégla u. 33/GH11

Temesvári u. 32/EF10

Thököly u. 32/DE10

Tompa Mihály u. 32/E11

Tölgyfa u. 32/F11

Váci Mihály u. 32/FG11

Vadászház u. 32/FG12

Vadkacsa u. 33/JK11

Vasvári Pál u. 32/D8-E9

Veres Péter u. 32/F10-11

Viola u. 32/F11

Vízmű u. 32/D11-E10

Vosztok u. 32/FG11

Vörösmarty u. 32/E10-11

Wass Albert u. 32/F10

Zerge köz 33/G11

Zerge u. 33/G11

Zrínyi u. 32/E10

DUNAHARASZTI UTCANÉVJEGYZÉKE:

Ady Endre u. 28/N5

Agorasztó Tivadar u. 28/N5

Alsó Duna sor 28/N3

Apponyi Albert u. 28/N4

Arany János u. 28/N5

Árpád u. 28/N5

Baktay tér 28/N5

Báthory u. 28/N5

Csárda sor 28/L5

Csónak u. 28/M5

Damjanich u. 28/N5

Deák Ferenc u. 28/N5

Dózsa György u. 28/N5

Duna köz 28/N4

Duna u. 28/N3-4

Eötvös u. 28/N4

Erzsébet u. 28/N5

Evezős u. 28/M5-N4

Fő út 28/M5-N4

Földvári László u. 28/N5

Hév sétány 28/N4-5

Hókony u. 28/M5

Holtsy Pál u. 28/N5

Hősök tere 28/N5

Hubay u. 28/MN5

Jendrassyk György u. 28/N4

Jókai Mór u. 28/N4

Károlyi Mihály u. 28/N4

Keskeny u. 28/N3

Kikötő sétány 28/M4-5

Klapka György u. 28/N5

Kossuth Lajos u. 28/N4-5

Márton Áron u. 28/N5

Mindszenty József u. 28/N4-5

Parti sétány 28/M5

Petőfi Sándor u. 28/N4-5

Soroksári út 28/N3-4

Strand u. 28/MN5

Sziget u. 28/M5


26

E

Kis-Háros-sz.

F

G

1

Tétényirév

Duna

Deák Ferenc híd

(Hárosi Duna-híd)

Sün u.

Háros

BAUHAUS

Háros u.

út

Városkert u.

Háros u.

Skála u.

Lagúna u.

Meggyes u.

2

Lapos-d?l∏

u.

Halász

Komp u.

Korbuly u.

u.

ALDI

Horgony

u.

Málna

u.

Dunad?l∏ u.

Málna u.

Révész u.

Téglaházi út

u.

Komp

Szilvás u.

Cseresznyés u.

Leadó

köz

Hullám

köz

Hullám u.

Rádió

II. Rákóczi Ferenc

Leadó u.

Hullám

köz

16

Gát u.

Pelikán u.

Sodrás u.

Híradó u.

Leadó

Szép u.

u.

Alsó-Üreghegyi-

CSEPEL/

HALÁSZTELEK

Szigetszentmiklós-

Lakihegy

Leshegy út

AUCHAN

Csaba

u.

Katalin u.

László u.

András u.

u.

Géza u.

Ilona u.

Megye-d?l∏

SPAR

Latinovits Zoltán u.

Páger Antal u.

Mensáros László u.

Akácos u.

3

Árpád u.

4

Kálmán u.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem út

Kertészeti Egyetem

Tangazdaság

5

Hajnal

u.

Hold u.

Tél u.

Nap u.

Ősz u.

D

Halásztelki

Sportcentrum

II. Rákóczi Ferenc fejedelem út

E

Lakihegyi

Rádióadó

Óvoda

u.

Almáskert u.

Adótorony

tér

Massányi Károly u.

Hangszóró

u.

Lakihegyi-puszta

F

u.

Csepel-szigeti Gerincút

Antenna

u.

A l s ó -

p á s k o m i -

d ? l ∏

Lakihegyre-d?l∏

Leadó u.

Puskás Tivadar u.

Lakihegyi-

Hosszú-hegyi-d?l∏

Nyomdász u.

MOL

Ősz u.

Szerel∏ u.

Keresked∏

u.

Pet∏fi Sándor

Ipar u.

Lakihegyisz∏l∏

Zöldmez∏

u.

Napfény u.

Csermely u.

Dujmó

lakópark

G

Szebeni

Széchenyi

Mester u.

Forrás u.

Kerek- tó u.

Kinizsi

Ady E. u.


Csepeli elkerül∏

d?l∏

H

8645.

8646.

8643. u.

8647.

u.

u.

u.

8649.

J

Almafa

u.

8654/1 u.

u.

Csepeli út

Napsugár u.

(XIV. part)

NKH

Vizsgabázis

u.

Cirmos

K

sétány

Erdősor

Tihanyi

Puli sétány

SáméhegyidılŒ

FövénykútidılŒ

Bazsarózsa

u.

Őszirózsa

u.

Tearózsa

u.

Sárga rózsa u.

Fehér rózsa u.

Piros rózsa u.

Erd∏sor u.

Bordás u.

Csille

u.

Vadrózsa u.

Futórózsa u.

27

Szell∏rózsa u.

Acélm? u.

u.

Fogarasi u.

út

Királyerd∏

Vadrózsa u. Bolgárkertész u.

Kovács-d?l∏

M0

Leshegy

E75

Les-hegy-d?l∏

Leshegy Innovációs

Központ és Ipari Park

út

Kántor-d?l∏

Kántor

u.

Csepeli út

19

OMW

Shell

CSEPEL/

SZIGETSZENTMIKLÓS

(Csepeli pihenohely) ˝

Holdfény

u.

Napsugár u.

(XIII. part)

Kavicsostó

2

Csepeli elkerül∏

Csepel-szigeti Gerincút

Les-hegy

104 m

Holdfény

u.

K∏kúti-d?l∏

Nyughatatland?l∏

3

Leshegy út

Sell∏ u.

Föveny-kút

Leshegyitó

d?l∏

Lukoil

Fövénykúti u.

Bányató u.

ALDI

Fövénykútitó

Aldi Süd

Nemzeti

Közlekedési Hatóság

Mıszaki Vizsgálóállomás

Horgásztavak

SZIGETSZENTMIKLÓS

Nagy-laposi-d?l∏

Els∏-hegyid?l∏

Alsó-Bánd?l∏

4

Dévai u.

Brassó u.

Tordai u.

Segesvári u.

Temesvári u.

Nagyváradi u. Babits Mihály

BölcsŒde

Pápai-d?l∏

Bánki D. u.

Alsó-Középd?l∏

u.

M

u.

u.

Szabadság u.

ikszá thK.

Vörösmarty u.

u.

Bartók Béla u.

Móricz

Zs. u.

Pet∏fi

S. u.

u.

Kölcsey F.

u.

H

Táncsics

Mihály u.

Pápai-d?l∏

u.

Lehel

Rákóczi u.

LIDL

u.

Csepeli

J

út

Temet∏ u.

Gábor Áron

u.

TemetŒ

u.

Koszorú

Kardos

István

u.

0 200 400m

K

1:20000

L

5


u.

1

Napsugár u.

(XIII. part)

2

3

4

5

K

28

Galamb

u.

L

Szárcsa u.

Nádirigó u.

Ezüst tó u.

Aranyszarvas u.

Átlós

Vadkacsa u.

Szell∏s u.

u.

Sóderos u.

M0 u. M0 u.

d?l∏

Duna-Tisza-cs.

Hókony

Kaszáló u.

Rozs

u.

Hókony

Borona u.

Méhész u.

Len u. Árpa u.

Kender

u.

Sz∏l∏hegy

u.

Kereszt u.

M0

u.

Búza u.

Szirom u.

Farkas u.

Lucerna

u.

Nyilasokra-

Kavicsostó

Szigetszentmiklós-

Sóshegy

L

Rév

út

Csárda sor

M

Koma u.

Haraszti-sziget

Arató u.

Szell∏s u.

u.

Hókony

Kalász u.

Szántó u.

Halász u.

E75

Üdül∏ sor

Cirok u.

Gabona u.

Evez∏s

Sziget u.

Barázda u.

Csépl∏ u.

Csónak

Állások d?l∏je

Köd u.

Áfonya

u.

Híd

Lakihegyi u.

Pára

u.

E75

s z i g e t

Czuczor-szigeti

u.

Kiköt∏ sétány

u.

Sziget u.

Szántó u.

Tengeti u.

M

Parti

sétány

Strand u.

u.

Hubay

g

F∏ út

Kerkai Jen∏

olvasópark

Süll∏ u.

Zátony

u.

Hajós u.

Matróz

u.

Tagi d?l∏

Cuczor-sziget

Dunaharaszti felsŒ

F∏

Apponyi

Albert u.

Duna u.

H∏sök

tere

Üdül∏ köz

Duna u.

Gyenes-ta

Károlyi Mihály

Mindszenty József u.

Hév sétány

Dunaharaszti

MTK

u.

Eötvös u.

Jókai Mór u.

Jendrassyk György u.

Kossuth Lajos u.

Erzsébet u.

Agorasztó Tiva dar u.

Márton Áron u.

Földvári

L. u.

Üdül∏ sor

Kárász

u.

Viza u.

Csuka u.

Sziget köz

Üdül∏

Holtsy Pál

Ady

E. u.

Dózsa György u.

út

út

N

Északi Üdülo˝

Terület

Alsó-Középd?l∏

Nyilasokrad?l∏

Alsó-Bánd?l∏

Alsó-Középd?l∏

Nyilasd?l∏

Nyughatatland?l∏

Állás-tagd?l∏

Dunaharaszti

külsŒ

Sport-sziget

Dunapartilegel∏

DUNA-

HARASZTI

Zsombék u.

Nádas u.

Sás u.

Tavirózsa

u.

Ponty

u.

Keszeg

u.

Üdül∏ sor

sor

Pet∏fi Sándor u.

Árpád u.

F?zfa

köz

Duna

köz

Soroksári

Damjanich u.

Deák Ferenc u.

Baktay E.

Gimn. és

Baktay Vízügyi

tér Szki.

Klapka

Gy. u.

u.

Bárka u.

Dereglye u.

d?l∏

Gyár köz

F?zfa köz

Apostolhegyi

Horgász part

Horgász part

510

Keskeny

u.

Arany János u.

Báthory u.

M

Alsó Duna sor

út

Felsőfalu

N

1

2

3

4

5

ú

N

Dr.

óra


Konténer

kikötŒ

B

C

D

E

29

2

G y ö k é r - p u s z t a

Védgát u.

Nefelejcs u.

Temet∏

Csala-sziget

HALÁSZTELEK

3

4

Madách u.

Jókai Mór u.

Vörösmarty u.

Kisgyár u. Kisgyár u.

Kölcsey Ferenc u.

Duna sor

Szabados

Mária u.

Dr.

Malonyai u.

Bácsújlaki

Dezs∏ u.

Katona József u.

Hermina u.

Piac

tér

Bolgárkertész u.

Arany

Dózsa György u.

Málna u.

Ribizli u.

Szeder

u.

5

Sz∏l∏ u.

Áfonya u.

Szamóca

u.

Gesztenyefa

u.

köz

Krúdy

köz

Heltai

Ilona u.

Mária u.

Jánosu.

Gárdonyi Géza u.

Barackfa

u.

Szilvafa

u.

Puskás Tivadar u.

Hegyfa

u.

Vásárhelyi Pál u.

Bánki D. u.

Bolyai János u.

Kandó

K. u.

Gábor Dénes u.

Semmelweis Ignác u.

Rk.

Megyed?l∏

Erzsébet u.

Arany János u.

Szilárd Leo u.

Bíró László u.

Jedlik Ányos u.

Kossuth Lajos u.

Iskola u.

Diófasor u.

Táncsics Mihály u.

Pet∏fi Sándor u.

Bolgárkertész u.

u.

Mikszáth Kálmán

Anna u.

József

Attila

tér

Bethlen Gábor u.

Béke u.

Erkel Ferenc u.

Hunyadi Mátyás Ált. Isk.,

Zeneiskola,

Községi könyvtár

Görög kat.

Barátság u.

Léda

u.

Katalin u.

Csaba

u.

Katalin u.

László u.

Ilona u.

Lapos-d?l∏

u.

Géza u.

András u.

Ilona u.

Megye-d?l∏

Akácos u.

Szilárd Leo u.

Eötvös Lóránd u.

Szent- Györgyi Albert u.

Ady Endre u.

Szabadság u.

D u g e c s k a

Óvoda u.

Csatár György u.

Szent

László

tér

Hunyadi Mátyás

Ált. Isk.

Somogyi Béla u.

Kisiskola

tér

Júlianna u.

Új u.

Neumann János u.

Mária u.

Attila k.

Mátyás u.

Melinda u.

Halászkunyhópuszta

Malonyaykastély

Éva u.

Ref.

Polgármesteri Hivatal

Posta k.

Viola

u.

Rózsa u.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem út

Mensáros László u.

Árpád u.

Hold u.

SPAR

Kertészeti Egyetem

Tangazdaság

Bocskai István Ref.

Kertészeti Szki. és Gimn.,

Kollégium

Napu.

Hajnal u.

u.

Tavasz

Nyár

u.

Merkur

u.

István u.

Tél u.

Csillag u.

u.

Vénusz

Mars

u.

Latinovits Zoltán u.

Kálmán u.

Halász

Páger Antal u.

Halásztelki

Sportcentrum

Komp u.

Korbuly u.

u.

2

ALDI

Horgony

u.

3

II. Rákóczi Ferenc fejedelem út

A HONI-Coop Kft.

Budapest és környéke

Coop boltjainak

élelmiszer beszállítója. Én is itt dol

4

5

Tejút u.

Szaturnusz u.

Jupiter u.

6

Tököli

repülŒtér

0 200 400m

1:20000

6

B

C

D

E

www.huber-maps.com


Bethlen G. u.

Béke u.

Óvoda

u.

út

II. Rákóczi Ferenc fejedelem

Kertészeti Egyetem

Tangazdaság

Bocskai István Ref.

Kertészeti Szki. és Gimn.,

Kollégium

Napu.

Hajnal u.

5

30

u.

Tavasz

Nyár

u.

D

Hold u.

Tél u.

E

F

Csepel-szigeti Gerincút

A l s ó -

p á s k o m i -

Merkur

u.

Csillag u.

Tejút u.

u.

Vénusz

Mars

u.

Halásztelki

Sportcentrum

d ? l ∏

6

7

8

Tököli

repülŒtér

Brezina- d?l∏

Jupiter u.

H

EURO FAMILY

Mez∏

Hermina u.

Hunyadi

C&A

Lajos u.

Hermina u.

JYSK

TESCO

Arany J. u.

Vasvári P.

u.

u.

Kandó

K.

u.

Barack u.

Szüret u.

Alma u.

Gyümölcsös u.

Dózsa Gy. u.

Gyártelep

Csonka

HÉV

Dió u.

János u.

Eper u.

Füge u.

Meggy u.

Ringló u.

Kajszi u.

Gyári út

Bíróság

Csonka János

Mıszaki Szakiskola

József Attila

Ált. Isk.

ÁTI-Sziget Ipari Park

Városi Sport- és

Rendezvénycsarnok

Sziget

lakópark

Fels∏páskom

u.

Hét vezér

u.

Mintralakótelep

Felsopáskom˝

Tököli

Huba u.

Ekléz s

Tas u.

ia u.

Hold

Nap

Haszontalan d?l∏

u.

Paptag

Szebeni u.

Hunor

u.

Honfoglalás u.

SZIGETSZENTMIKLÓS

Simon Kertészet

Széls∏

u.

Köszméte u.

Naspolya u.

u.

Ribizli u.

Lugas u.

Gyári

Kolozsvári

Tél

El∏d u.

Attila u.

Emese u.

Álmos

u.

Miklós

tér

Kond

u.

Ond u.

Ragád u.

Szilva u.

Mogyoró u.

Botond u.

HÉV

Szigetszentmiklós IX. kapu

alsó

Gyártelep

Datolya u.

M? út

Sétáló

u.

9

u.

HÉV

SPAR

D

Déryné u.

Szabadkai

Pet∏fi Sándor

út

József Attila u.

Aradi u.

Szent István

Általános Iskola

Nagyváradi u.

Kolozsvári u.

Hegedıs Géza

Városi Könyvtár

E

u.

Fiumei u.

M? út

PENNY

F

Árnika

u.


Homok

u.

u.

Ragád

köz

Maros

u.

Napraforgó

u.

Keresked∏

u.

Kavics

u.

Nyár u.

u.

Tavasz u.

Dr.

Simoncsics u.

Dobó István u.

Borostyán

u.

Szamos

u.

Ipar u.

Zöldmez∏

u.

Napfény u.

Csermely u.

Dujmó

lakópark

u.

Ősz

Szerel∏ u.

u.

Géza fej. u.

Koppány u.

Présház u.

Melinda u.

Bíbor u.

Karvaly u.

B u c k a

Aradi u.

Török u.

Dr. Varga László u.

Gárdonyi Géza u.

Tompa

L. u.

Kerecsen

Bagoly

k.

u.

Forrás u.

Kerek- tó u.

Tamási Áron u.

1

Tiborc u.

G

Bánk bán u.

Szöcske

u.

Komáromi köz

Lilla

u.

Dorottya

Vágány

Tiszafa u.

Jávorfa u.

Holló u.

Árvácska u.

Csokonai

Szabadság u.

Szabó

Losonczi

Hadnagy u.

Szabó köz

Kakukk u.

Paprika u.

Repce u.

Battyány

Kázmér

Gimn.

BölcsŒde

Pápai-d?l∏

Vörösmarty u.

Szabó

Szent Miklós

Nyírfa u.

Kamilla u.

Aranyes∏ u.

Harkály u.

M

u.

Akácfa

Csokonai

köz

Pacsirta u.

Széna u.

Sas

ikszá thK.

Víg u.

Sas u.

u.

Sas

u.

Akácf a

u.

József A.

Ált Isk.

u.

Bartók Béla u.

útja

Móricz

Zs. u.

Ref.

Kölcsey F.

u.

Kinizsi

u.

Táncsics

Mihály u.

Nemzedékek

Háza

u.

Pápai-d?l∏

Hunyadi János u.

PENNY

Baptista

templom

Losonczi u.

körút

Katona J.

u.

Kassák L.

u.

u.

Jókai

Erkel

u.

Fecske

Széna u.

Vénusz u.

Sasfiók u.

Ölyv u.

Tátika

u.

Gergely u.

u.

Dália u.

Ösvény

u.

Klapka

köz

1 Benedek Elek u.

2 Dsida Jen∏ u.

3 Uz Bence u.

2

3

Sólyom u.

Könyves

K. u.

Kürt k.

Határ k.

Áprily L. u.

Síp

u.

Márai

S. u.

Víg

k.

Mályva u.

Darázs

u.

Tordai u.

Szebeni u.

Komáromi

Kinizsiu.

Ezredes

u.

Tárkony u.

Kamilla

k.

Brassó u.

Széchenyi u.

Iparvágány

Mez∏

Ond

Határ

u.

u.

sor

u.

Pet∏fi Sándor u.

Ady Endre

Tinódi

u.

Pázsit

köz

u.

G

Tököli

Gerle u.

Esze T. u.

Torony köz

út

Szalma

Kopáncs u.

Segesvári u.

Temesvári u.

Szt. Miklós útja

út

Sas u.

Boglya

Nyina u.

u.

Karinthy F.

u.

Erkel

Őz k.

Kikerics u.

Feketerigó u.

u.

Süt∏ A.

Fürj k.

Őz u.

Vércse u.

Boglya

k.

Vénusz k.

u.

u.

Folyondár u.

Cinege u.

Ostorfa

Babits Mihály

Mez∏köz

u.

Szt.

Miklós

útja

Etelka u.

F.

Ferenc u. SPAR

Rigó k.

körút

u.

Csépi u.

Kökörcsin

u.

Róbert u.

Estike u.

u.

Csépi

Pet∏fi

S. u.

u.

Rekettye u.

Losonczi

köz

Madách I. u.

Móra Ferenc u.

Akácfa u.

Orgona

Nyárfa

Csend

k.

Mór

Báthory

köz

Bajcsy-Zsilinszky u.

u.

Radnóti Miklós

Berkenye

Cserkesz

Hunyadi

köz

Narancs

Orgona

k.

u.

Galagonya

u.

Kinizsi

Damjanich

u.

Orgona

u.

Cserfa u.

F∏ tér

Róm.

kat.

u.

u.

Csaba u.

Füves u.

Hunyadi

u.

Bezerédi u.

Gyári út

Csépi

u.

H

Bajcsy-Zsilinszky

u.

Állomás

u.

Rekettye u.

Eperfa u.

Cserfa u.

Páfrány u.

Iharos k.

u.

Feny∏fa u.

u.

Feny∏fa u.

u. Szedres

Ifjúság

tér

Damjanich

u.

Mıv.

Ház

LIDL

u.

Szilfa u.

Baross u.

Kéktó u.

Csalit

Jókai Mór u.

Tölgyfa u.

Orgona

Diófa

Kéktó u.

Sz∏l∏ u.

Kert

Sz∏l∏ u.

Tiszavirág

u.

Som u.

Fás u.

Banán u.

Fás

Erdész u.

u.

József A.-

Tebe

H

Iharos u.

Bokor

u.

u.

Váci

Tompa

M. k.

Deák F. u.

Posta

köz

u.

József A. u.

Mihály

Evez∏s u.

Lehel

Iskolau.

u.

Illyés

Gy. park

ltp.

F?zfa

u.

Borsos K. u.

Harmat

u.

Hársfa u.

Völgy u.

Domb

Kéktó u.

Kéktó köz

Som k.

Pillang ó köz

Fás

köz

Róna

u.

Irtás u.

Csemete

Rákóczi

Pet∏fi Sándor u.

Ifjúságu.

Vak Bottyán

Tököli

Sz∏l∏

köz

u.

Mókus

u.

u.

Fogoly

u.

u.

Hajó

köz

Kinizsi köz

Tövis

Kinizsi

Somogyvári Gy. u.

Semmelweis

u.

u.

u.

Töltés

u.

Bercsényi

Pet∏fi S.

Lajos

Csepeli

u.

Alkotás

u.

Szilágyi

Alkotás

Wesselényi

Kossuth

Temet∏ u.

u.

Ref.

Bíró Lajos

Ált. Isk.

TemetŒ

Ádám JenŒ

Emlékház

Városi

Helytörténeti

Gyıjtenény

Bem u.

Szigetszentmiklós

HÉV

Kisfaludy K. köz

Vajda Ján os

u.

u.

Jegenye u.

Gyertyán

u.

u.

Ádám Jen∏

u.

u.

u.

Kikelet u.

Fürd∏

u.

u.

sor

u.

u.

sétány

u.

u.

Rákóczi

Árpád

Arany János

u.

Zrínyi Miklós u.

Batya és

Tanösvény

park

Rév sor

Rév sor

J

J

út

Dózsa

Gy. u.

Dózsa

Gy. k.

Gábor Áron u.

u.

Bánki D. u.

u.

Koszorú

Kazinczy

u.

Szilágyi L. u.

u.

Horgász

Sás u.

Födémesi

u.

Dr. Lengyel Lajos u.

u.

Rév sor

u.

Keszeg u.

Vihar u.

József Attilalakótelep

HÉV

Kéktó

SzabadidŒközpont

Dunahar.

k.

Horváth k.

köz

Horváth

u.

Szabolcska u.

Strand u.

Május 1.

sétány

Pákász u.

Harcsa u.

Vasút sor

Horgász

köz

Szárcsa

Mécses

u.

Kardos István u.

Rózsa u.

Sziget u.

Ráckevei

Révész

Nád u.

Káposztás

Kertész u.

Dunaharaszti

u.

Nefelejcs

Vadvirág

u.

Sziget u.

Sport u.

sor

Tulipán u.

Bíró Lajos

K

6

u.

Szél u.

út

Föveny u.

lakópark

Szegf? u.

Hóvirág

u.

Jácint u.

Kálmán köz

u.

Bíró Lajos u.

K

Pip acs

Duna

u.

Ybl Miklós u.

Zöldkert

Huszár

u.

Rév út

Pipacs

köz

u.

Duna

Föveny köz

Dunaharaszti út

u.

Liget u.

Muskátli u.

Kökény

u.

Rév út

Bíró L. u.

(Soroksári)-Duna

L

Polgár u.

Rév k.

Kap. u.

u.

Sziget

u.

Völg y

sor

Kincsem

u.

Solt u.

K

K

0 200 400m

K á p o s z t á s

Teleki

Taksony-sziget

1:20000

31

Kert u.

u.

Parti u.

u.

Szt. Gellért u.

Rév út

Csárda

sor

Takson y

L

F∏ u.

5

6

Plébánia

tér

V

irág

7

k.

Dózsa Gy. u.

u.

Kisfaludy

sor

6

8

510

9

Nyárfás u.

www.huber-maps.com

Béke u.

Teleki köz

K


8

32

Brezina- d?l∏

EURO FAMILY

D

Mez∏

Hermina u.

Hunyadi

C&A

Lajos u.

JYSK

TESCO

Arany J. u.

Vasvári P.

u.

u.

Kandó

Széls∏ u.

K.

u.

u.

Szüret

Alma u.

E

Barack u.

Dózsa Gy. u.

Gyártelep

Csonka

HÉV

Dió u.

János u.

Eper u.

Naspolya

u.

Meggy u.

Füge u.

Ringló u.

Kajszi u.

Gyümölcsös u.

Gyári út

Bíróság

Lugas u.

Csonka János

Mıszaki Szakiskola

F

ÁTI-Sziget Ipari Park

Mogyoró u.

Gyári

Szilva

u.

Datolya

u.

HÉV

Szigetszentmiklós IX. kapu

alsó

Gyártelep

M? út

Nagyváradi u.

9

Szigeth.-

alsó

HÉV

Erd∏ u.

Akácfa u.

10

Sugár

Árpád u.

Könyves K. u.

Mátyás király u.

Iskola út

Könyves K.

Gróf Széchenyi

István Ált. Isk.

Csillag

köz

Béke út

k.

Görög

kat.

Csillag u.

köz

Gábor Á.

Dob u.

Gábor Á.

Eper u.

Irányi

u.

Mátyás király

u.

Iskola köz

Thököly

Szigethalom

Batthyány L. u.

Honvéd u.

u.

HÉV

Sport u.

Deák F. u.

Nyárfa

u.

Ady

E. u.

Eszterházy u.

Jókai u.

Jókai

köz

Katona József u.

Móricz Zs. u.

Kisfaludy u.

Erd∏ u.

Sugár u. u.

11

12

Arató u.

Feny∏ u.

Csemete

köz

Pet∏fi Sándor

Gyöngyvirág u.

Széls∏

u.

Rakéta u.

Piac u.

Jókai

tér

Szent István

Általános Iskola

Városi

SzabadidŒközpont

Mária u.

Csokonai u.

Hold u.

Kolozsvári u.

Dísz

tér

Szt.

István

Rákóczi u.

Hegedıs Géza

Városi Könyvtár

Szent István

Általános Iskola

Táncsics u.

Endresz

Gy. u.

Dobó Katica u.

Hársfa u.

Déryné

u.

Szabadka

i

Martintelep

Vízm? u.

Dobó u.

Munkácsy

u.

Mikszáth

u.

Zrínyi u.

.

Kölcsey F

Egészségház

Attila u.

u.

u.

Sétáló

Pázmándi

u.

SPAR

Temesvári u.

Móra F. u.

Tompa Mihály u.

Mikes

K. u.

Nagy L.

u.

Vörösmarty u.

Kinizsi u.

Temet∏

I. Világháborús

Emlékmı

Temet∏

PENNY

Szabadkaiút Szabadkai út

Gere-tanya

u.

József Attila u.

Aradi u.

Szabadságharc

Emlékmı

(Európai mérföldkŒ)

út

u.

Bels∏ u.

REÁL

Róm.

kat.

Kossuth u.

Lepsény-tanya

Ref.

Kassai u.

József Attila u.

Árpád fejedelem

Fiumei köz

Nap u.

Egyesített

Népjóléti Intézmény

COOP

Fiumei u.

Nyár u.

Csáki u.

Móra

F. u.

Gárdonyi u.

Széchenyi u.

Andrássy u.

Bornemissza u.

SZIGETHALOM

M?

Fiumei u.

Egri u.

Árnyas u.

Gyöngyösi u.

Berzsenyi

D. köz

Wass A. u.

Szilágyi

L. u.

Madách u.

Tölgyfa u.

Bercsényi

M. köz

Balassi

B. köz

Klapka György u.

Vác

Veres P. u.

i

Koszorú u.

Nefelejcs u.

Bem u.

Rákóczi u. Rákóczi u.

u.

Mozdony

u.

Eötvös J. u.

Ifjúság u.

Szegf? u.

Árnika

Kakukkf? u.

Viola u.

Ibolya u.

BölcsŒde

Gagarin u.

Radnóti

M. köz

Háromszéki-tanya

Illyés

köz

Kosztolányi Dezs∏ u.

Rozmaring u.

Emese park

Átjáró

köz

Százszorszép

u.

Rózsa u.

Margaréta

u.

Babits Mihály u.

Radnóti Miklós u.

Muskátli u.

Szabadság u.

Erd∏sor

Aranyhomok u.

Mihály u.

Juhász Gyula u.

Orgona u.

Zagyva u.

Alsóbucka

u.

út

Rezeda

u.

Katalin u.

Fasor köz

Jupiter u.

Boróka

köz

Kakukkf? u.

Pántlika u.

Szabó u.

u.

Árvalány

Lejt∏ u.

Bucka

u.

M?

Fiumei

- haj u.

Boglya

Horváth u.

Karinthy F. u.

Vosztok u.

Fogoly

Szabadkai

Diófa u.

Cseresznyés u.

Barackos út

Vadászház u.

Barackos

köz

Boróka u.

Ciklámen u.

Rejt∏ u.

Szabadság

D

E

F


Kerecsen

Bagoly

k.

u.

Maros

u.

Kraszna u.

Kövirózsa

u.

Bükkfa

köz

B u c k a

Lombos

u.

Alkonyat u.

Parány

u.

Repkény

Emelked∏

Platán u.

Kakukkf? u.

Fiumei u.

Álom u.

Homok

köz

Halom

köz

Fekete u.

Zerge

Szarvas u.

Róka u.

Mókus

u.

˝

Oz

u.

Szamos

u.

Veréb u.

Tüske k.

Levél u.

Százszorszép u.

Jázmin u.

u.

u.

Sün u.

Iparvágány

Karvaly u.

K∏rös u.

Kazal u.

u.

Meggyfa

u.

G

Repk.

k.

Alkonyat

k.

Írisz

Sáfrány u.

Nyúl u.

Pinty u.

G

Szöcske

u.

Ibolya u.

Sólyom u.

u.

Vágány

Tiszafa u.

Jávorfa u.

Holló u.

Árvácska u.

Kakukk u.

Paprika u.

Repce u.

Nyírfa u.

Kamilla u.

Aranyes∏ u.

Harkály u.

sor

Tavi u.

u.

u.

Borsika u.

út

Kavics

Homok u.

Nyúl k.

Zerge

k.

u.

Kavics

köz

Fürj

Tégla

Fácán u.

Harkály

út

XI. u.

XII. u.

XI. A

u.

Muhar u.

Buckató

Sóderos

út

Erd∏szél

u.

u.

Gereblye u.

Sas

V.

u.

IV.

Agyag

u.

III.

VI. u.

VII. u.

VIII. u.

IX. u.

X. u.

XXII. u.

Duna sétány

u.

u.

Mályva u.

Díszkút

Pacsirta u.

Széna u.

Darázs

u.

Sas

Kamilla

k.

Emelked∏

Lankás

Zivatar u.

Cirbolya u.

Fiumei u.

Dunasor

u.

Kalitka

u.

Tücsök u.

Gerle u.

Rögös

u.

Sas u.

u.

Sas

Ölyv u.

u.

Parittya

u.

Berek u.

József Attilalakótelep

HÉV

u.

Fecske

u.

Széna u.

Vénusz u.

Sasfiók u.

Tátika

u.

Gergely u.

u.

II. u.

u.

I.

u.

u.

Karám u.

Bogrács u.

Sügér u.

Szalma

u.

út

Primula

u.

Viola

köz

Borz

Liliom u.

Héja u.

Boglárka

Nadály

k.

Sas u.

u.

u.

Őz k.

Dália u.

Kikerics u.

u.

Ösvény

u.

Pajzs

u.

Fagyöngy u.

Dunasziget u.

Fürj k.

Őz u.

Vércse u.

Boglya

k.

Vénusz k.

Nárcisz u.

Horog u.

Lankás

Zápor u.

k.

T?zoltó u.

Feny∏ u.

Vasút sor

Ponty u.

Csuka k.

Süll∏ k.

Amur k.

Nyina u.

u.

Avar u.

Szigethalom u.

u.

Kopáncs u.

Boglya

Csónakos

Dunasor

Fácán k.

Gyári út

u.

Éden u.

Hajnal u.

Folyondár u.

Cinege u.

Ostorfa

Berek

u.

Keszeg

Rigó k.

u.

Etelka u.

Csépi u.

Kökörcsin

u.

Remetefa

u.

Iglice u.

Róbert u.

Estike u.

u.

Csépi

Egres u.

Kárász

u.

u.

Rekettye u.

Orgona

Nyárfa

Berkenye

Cserkesz

Csend

k.

Hattyú u.

Rezeda u.

Gomba u.

Patkó u.

Gyökér

u.

Ádám J. sétány

Csépi u.

u.

u.

Erkel Ferenc

Feketerigó u.

u.

Árnyas

u.

Csépi

Fodros

u.

u.

Fészek u.

Ádám Jen∏

Tebe

Narancs

Orgona

k.

u.

Galagonya

u.

Orgona

u.

Csaba u.

Füves u.

Égerfa u.

Topolyafa u.

Bóbitás u.

Csend

u.

Taksony vezér híd

u.

H

H

Iharos

Búzavirág

u.

Posta

köz

Állomás

u.

Rekettye u.

Dunavarsányi

Olimpiai

Központ

Cserfa u.

Eperfa u.

Cserfa u.

Páfrány u.

Iharos k.

u.

Feny∏fa u.

u.

Ifjúság

tér

Orgona

Ráckevei (Soroksári)-Duna

Folyam

u.

Feny∏fa u.

u. Szedres

u.

Jegenye u.

u. Diófa u.

Kéktó u.

Csalit

sétány

Ér u.

Tölgyfa u.

Csermely u.

Kéktó u.

Sz∏l∏ u.

Kert

Sz∏l∏ u.

Kéktó

SzabadidŒközpont

Tiszavirág

u.

Som u.

Fás u.

Banán u.

k.

Nyaraló

Fás

Erdész u.

Nyaraló u.

Juhar

u.

Nyárfás

u.

Pipacs

sor

Parkerd∏

Evez∏s

u.

u.

Csáklya u.

Sirály

u. Rét

F?zfa

u.

Borsos K. u.

Hermann

O. u.

u.

Mandula

k.

Diana

Csemete

Harmat

u.

Üdüloterület

˝

Gyöngyvirág

u.

Harcsa

köz

K∏risfa

k.

Hársfa u.

Völgy u.

Domb

Kéktó u.

Kéktó köz

Som k.

Pillang ó köz

Fás

köz

Róna

u.

Irtás u.

Csemete

Forrás

Fácán

köz

Sz∏l∏

köz

u.

Mókus

u.

u.

Fogoly

u.

u.

Hajó

köz

Orio n

u.

Ponty k.

stny.

Tölgyfa

k.

Tövis

Gesztenye

k.

Hársfa

k.

Töltés

u.

Gyertyán

u.

u.

Ráckevei (Soroksári)- Duna

u.

Ádám Jen∏

Csalogány

köz

Fenyves köz

Bükkfa k.

Alkotás u.

sor

u.

u.

u.

sétány

Batya és

Tanösvény

park

Rév sor

Rév sor

Sás u.

Szárcsa

Gólya u.

P o p o l é t o m

Harkály

köz

Réce u.

Horgász k.

Csalitos u.

J

J

Forrás sétány

Sport

k.

Ciprus

u.

Kökörcsin

u.

Kert

Rubicon

u.

Árv. u.

út

Iszalag u.

Diana sétány

Sziget u.

Révész

Nád u.

Káposztás

Vadkacsa u.

0 200 400m

1:20000

Keszeg u.

K á p

u.

Szárcsa

T a k s o n y

Sziget u.

sor

u.

o s z t á s

Bagoly

u.

Sas u.

Ybl Miklós u.

u.

Sziget

u.

Völg y

Solt u.

Kert u.

u.

Parti u.

Szt. Gellért u.

Dózsa Gy. u.

Plébánia

tér

u.

Kisfaludy

Nyárfás u.

TAKSONY

XVII. u.

XVII. A u.

XVIII. u.

XIX.

u.

XXI. u.

Sólyom u.

u.

Compó

u.

Fogas u.

XX. u.

510

Bagoly u.

XIV. u.

XVI. u.

XIV. A u.

XIV. u.

XV. u.

XVIII. A u.

K

- s z i g e t

F∏ u.

XIII. u.

Busa u.

Duna sétány

u

D

XIV. A u.

Sziget sor

K

33

8

9

10

11

12

www.huber-maps.com


5

34

A

B

Sz∏l∏ u.

Szeder

u.

Ribizli u.

Áfonya u.

Málna u.

Szamóca

Pet∏fi

Sándor u.

u.

Iskola u.

Dózsa György u.

Gesztenyefa

u.

Piac

tér

Barátság u.

Kossuth Lajos u.

Barackfa

u.

Szilvafa

u.

Béke u.

Somogyi Béla u.

Hegyfa

u.

C

Diófasor u.

Görög kat.

Óvoda u.

Szent

László

tér

Ságvári Endre u.

Kisgyár u.

u.

Tavasz

Tejút u.

II. Rákóczi Ferenc fejedelemút

4

Polgármesteri

Hivatal

Hold u.

Nap u.

5

Hajnal u.

Nyár

u.

Tél u.

6

6

Tököli

repülŒtér

Irányító

központ

7

Máltai u.

Pesti úti

lakótelep

Városi

uszoda

7

Duna u.

Duna u.

8

9

L a p o s k a -

Duna

s z k e l a

Büntetés-végrehajtási

Intézet

Szent Annakápolna

Ráckevei út

K r u s i k - d ? l ∏

A

R

Mátyás király

Vásártér u.

F∏

Vásár

tér

Karinthy

F. u.

Pongrátz

G. u.

Klein Rönnau u.

u.

Maléter P. u.

Nagy

Imre u.

Mansfeld

Péter u.

Pesti

Barackos u.

Temet∏

Cseresznyés

Szilágyi u.

S z t a r e V i n o g r a d e

Cseresznyés

k.

u.

Duna u.

u.

Kisfaludy S.

B

Leányka

u.

u.

út

TÖKÖL

C

Brezina- d?l∏

Arató u.

D

8

9


u.

u.

u.

Duna

8

A

Mát yás

Karinthy

F. u.

Pongrátz

G. u.

Klein Rönnau u.

Nagy

Imre u.

király u.

Mansfeld

Péter u.

Szilágyi u.

B

Duna u.

Pesti út

C

35

8

Vásártér u.

Barackos u.

Brezina- d?l∏

Vásár

tér

Temet∏

út

Jupiter u.

EURO FAMIL

Mez∏

u.

10

Hermina u

Hunyadi

Lajos

9

11

HÉV

12

K r u s i k - d ? l ∏

Kisboldogasszony

templom

Millenium

Park

I. és II. világháború

halottainak emlékmıve

Ráckevei út

A

F∏

Kertész u.

Nefelejcs u.

Ibolya u.

u.

József Attila

Alkotmány

H∏sök

tere

Kun

Arany János u.

Ady E.

Csépi

Ref.

48-as

szabadságharc

emlékmıve

u.

Temet∏

Pozsonyi

József

A. k.

SPAR

Kossuth Lajos

u.

Sport u.

Kun

köz

József Attila

József Attila u.

Piac

tér

Kolozsvári

S z t a r e V i n o g r a d e

Zrí nyi

u.

Árpád

köz

u.

Betlehem

Attila

köz

Toldi

köz

Sport

köz

Sport u.

Árpád

köz

Aradi

Pet∏fi S.

u. Kossuth Lajos

köz

köz

Pet∏fi Sándor

Pálya

u.

Huba u.

Dobó Katica

u.

Álmos u.

Erkel F.

u.

F∏

Dr.

Papp K. tér

Papp kert

Sz∏l∏

u.

u.

Táncsics Mihály u.

u.

Iskola u.

Gárdonyi Géza u.

Csokonai Vitéz Mihály u.

Kodály Zoltán u.

Kölcsey Ferenc

Móra

u.

Szadova u.

Határ út

F. u.

u.

Karinthy

Cseresznyés

Mester

Eötvös Lóránd u.

u.

Ferenc

Alma

u.

Szigeth.-

alsó

Cseresznyés

k.

Rakéta u.

Damjanich u.

Dózsa György

köz

Pozsonyi

MıvelŒdési

Központ

Iskola u.

Jókai Mór u.

F.

Lehár

J. u.

Huszka

u.

Klapka u.

Vasút u. Állomás

u.

Dózsa

György

köz

u.

Kiss

u.

Akácos

Ált. isk.

Ledina

u.

Városi

Sportcsarnok

Tököl

Rózsa u.

Zabástya d?l∏

Madách I. u.

u.

Hársfa

HÉV

u.

d?l∏

u.

Bodza u.

Fürtös u.

Ledina út

Vörösmarty

M. u.

Széchenyi István u.

T?zoltó u.

Viola u.

Rákóczi F. u.

Bem József u.

Orgona u.

Deák F. u.

Akácos

Május 1. u.

Árnyas u.

Diófa sor

HÉV

Gróf Széchenyi

István Ált. Isk.

Görög

kat.

Bodza u.

Bartók

Mátyás király u.

B. u.

u.

Kálmán I.

u.

Aradi

Rózsa u.

Mester

út Csépi út

Papkert

B

u.

Leányka

u.

Szentmiklósi út

Halmi u.

TÖKÖL

u.

Ciglana

Szent

István u.

Szent

István u.

Szent

Imre u.

u.

u.

Állomás u.

C

Kapisztrán

J. u.

Erd∏ u.

0 200 400m

1:20000

Akácos u.

Jegenye sor

Pet∏fi Sándor u.

Határ út

Sugár

Akácfa u.

Vince-tny.

Könyves K. u.

k.

Iskola út

Könyves K.

Csillag

köz

Árpád u.

Béke út

Csillag u.

9

Piac

u.

10

köz

Gábor Á.

11

Dob u.

Eper u.

12

D

www.huber-maps.com

Gábor Á. u.

Iskola

köz

Erd∏ u.

u.

Feny∏ u.

Gyöngyvirág

u.

Széls∏

u.


51

51

6

5

510

51

51

6

5

510

E75

E73

E75

E73

M0

M6

M0

M0

M6

M51

M0

M51

12

ÉRD/

ÉRD-ÓFALU

CSEPEL/

HALÁSZTELEK

CSEPEL/

SZIGETSZENTMIKLÓS

BAJA/

DUNAHARASZTI

DABAS/

SOROKSÁR

DABAS/

SOROKSÁR

ÉRD-ÉSZAK

ÉRD/

BUDAPEST-CENTRUM/

BUDAFOK

CSEPEL/

HALÁSZTELEK

CSEPEL/

SZIGETSZENTMIKLÓS

BAJA/

DUNAHARASZTI

DABAS/

SOROKSÁR

DABAS/

SOROKSÁR

NAGYTÉTÉNY/

BUDATÉTÉNY

20

18

14

16

19

24

25

26

20

18

14

16

19

24

25

26

BUDAPEST

ÉRD

Százhalombatta

Dunaharaszti

Szigetszentmiklós

Bugyi

Tököl

Szigethalom

Halásztelek

Taksony

Dunavarsány

Alsónémedi

Délegyháza

Majosháza

Áporka

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Szigetcsép

EROSPUSZTA

˝

PETOFI-LTP.

˝

NAGYVARSÁNY

KISVARSÁNY

LAKIHEGY

DUJMÓ

LAKÓPARK

ÓFALU

˝

˝

LAKIHEGY

Fels∏vány

Alsóvány

Gallahegy

Lacházidunapart

Dunasor

Széchenyi I.-

üdül∏telep

Nemesráda

Csókatanya

PEST MEGYE

FEJÉR MEGYE

Duna

Duna

Ráckevei (Soroksári)-Duna

Duna-Tisza-csat.

Duna

Duna

Ráckevei (Soroksári)-Duna

0 1 3km

1:138 000

2

0 1 3km

1:138 000

2

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁS

CSEPEL/

SZIGETSZENTMIKLÓS

(Csepeli pihenohely)

˝

36


38

CÉGJEGYZÉK

2VD Géptervező és Kereskedő Kft.

AUTÓ-SZABÓ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Autóüveg Bázis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Best Machinery Service Kft.

Camion Express Szervíz Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft.

EJOT Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

El-Alarm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Faloda Kifőzde

GU-ROLL-BELT Kft.

HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

HONI-Coop Kereskedelmi Kft.

KM Építő Kft.

Kockafa Fa- és Asztalosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KVAZÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Laminar Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

LÉZERMŰVEK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

LOIDL Asztalosipari és Üzletberendezési Kft.

Mateco-Hungary Kft.

METRA Kereskedelmi Kft.

MOLAR CHEMICALS Ipari és Kereskedelmi Kft.

M-ZÉRO Egyéni Cég

NOVOFERM HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Simon Pál e.v.

Spring-Gas Bt.

SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.

TAMPON-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Digitmaster Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

VA-TO 2001 Kereskedelmi Bt.

ÉPÍTŐIPAR

SZERVIZ

SZOLGÁLTATÁS

IPAR

VÁSÁRLÁS

ÁLLÁSAJÁNLAT


39

Ipari tömlők, gumilemezek, gumiszőnyegek 2310 Szigetszentmiklós Szerelő u. 2.

Műszaki vizsga állomás és gépjármű szerviz 2310 Szigetszentmiklós - Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 11.

Mobil Szerviz, Casco, Üvegfólia 2310 Szigetszentmiklós (Csepel) Csepeli út 20. (Az M0-as

Szigetszentmiklósi lejárójától

500 m-re Csepel felé)

Munkagépek, targoncák, hulladékfeldolgozó 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 15.

technológiák , szerviz és alkatrész kereskedelem (Külterület, Hrsz. 0171/53.)

Szerviz, vizsgáztatás 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát u. 1.

Ipari rögzítéstechnika fejlesztése és gyártása 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 16.

Villamossági szaküzlet 2310 Szigetszentmiklós Gyári út 45.

KOTÓHÚS Kft. 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 86.

Hevederek, görgők, osztályozó berendezések 2310 Szigetszentmiklós Szerelő u. 2.

Édes Piros Cukrászda és Panzió 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 68.

Élelmiszer beszállító 2314 Halásztelek II. Rálóczi Ferenc út 116.

Generál kivitelezés, Útépítés, Talajstabilizálás 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát u. 5.

Barkácsbolt, lapszabászat, 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 17.

Egyedi bútor készítés, Karbantartás

Munkavédelmi termékek 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 114.

és ipari segédanyagok forgalmazása

Épületgépészeti területen munkaerő biztosítása 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát u. 8.

Fémmegmunkálás 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 15. (régi TSZ udvar)

Üzletberendezések gyártása 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 19.

Személy- és teheremelők bérlése 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 33/D

Öntözéstechnikai kis- és nagykereskedelem 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 10. (Leshegy Ipari Park)

Vegyipari termékek gyártása, kereskedelme 2314 Halásztelek Árpád u. 1.

Vadászbolt, elektromos járművek, felszerelés 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 34.

Professzionális nyílászáró megoldások 2310 Szigetszentmiklós Petőfi Sándor u. 137.

Simon Kertészet 2310 Szigetszentmiklós 0298/107 Hrsz.

PB gázok, propán és ipari gázok 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 15.

Könyvelőiroda 2310 Szigetszentmiklós Gyári út 45. / 1 emelet

Gépek, berendezések és kellékanyagok 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 01826/41. Hrsz.

RR-Sziget Motorszerviz 2316 Tököl Tököli reptér IV. kapu

Kommunál-Part alkatrész ellátás 2315 Szigethalom Táncsics Mihály u. 27.

Jász-Pilót Special túlsúlyos, 2315 Szigethalom Táncsics Mihály u. 27.

túlméretes szállítás szakkísérettel

Magyar Térképház Kft.

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE

A HELYI REKLÁMOZÁSBAN!


40

GENERÁL KIVITELEZÉS

ÚTÉPÍTÉS

TALAJSTABILIZÁLÁS

2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, BÁNKI DONÁT U. 5.


41

Best Machinery

MUNKAGÉPEK, TARGONCÁK,

HULLADÉKFELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIÁK

SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZ KERESKEDELEM

Tel.: +36 24 525 920

Fax: +36 24 525 921

Web: bestmachinery.hu

E-mail: info@bestmachinery.hu

facebook.com/bestmachinery


42


43


44

szamcsillag.hu

balance@szamcsillag.hu

06-70-459-8552

• Hétfő-Csütörtök: 8:00-16:00 •

• Péntek: 8:00-14:00 • Hétvégén: ZÁRVA •


45


46


47

VILLAMOSSÁGI

SZAKÜZLET

www.villamosmegallo.hu


48

Az értékálló munkahely

®

Professzionális ipari rögzítéstechnika fejlesztése és gyártása

EJOT Hungaria Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16. Web: www.ejot.hu E-mail: InfoHU@ejot.com

A HONI-Coop A Kft. Kft. Kft.

Budapest és és és környéke

Coop Coop boltjainak

élelmiszer beszállítója. Én Én is Én itt is

is

itt dolgozom! itt

dolgozom!

dolgozom!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!