25.05.2020 Views

Jó reggelt kis pillangó!- meditációs meskönyv,részlet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jó reggelt,

kis pillangó!

MEDITÁCIÓS MESEKÖNYV GYEREKEKNEK

írta és illusztrálta

Varga Emese


Ma egy utazásra invitállak téged,

bepillantunk a pillangók

csodálatos életébe.

Mielőtt elkezdjük, szeretném,

ha kényelmesen elhelyezkednél.

Feküdj le, és vegyél egy jó nagy levegőt.

Hagyd, hogy a

pocakod megteljen levegővel.

Ha szeretnéd, a kezedet is ráteheted a

hasadra, és nézheted, ahogyan

megemelkedik egyre magasabbra.

Aztán szép lassan fújd ki a levegőt.

Így ni!

Csináljuk meg ezt még négyszer,

hogy az egész tested teljesen ellazuljon.


Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer

egy kis pillangó.

Ez a kis pillangó egy gyönyörű réten

lakott, szebbnél szebb virágok vették

körbe, pirosak, narancsszínűek, sárgák,

zöldek, kékek, lilák és

fehérek.

A pillangó minden reggel

felkelt és körberepült, hogy

meglátogassa virág barátait;

mindenkinél elidőzött kicsit, jókat

beszélgettek és sokat

nevettek.– Mi a mai tanácsod számomra,

kedves barátom? – kérdezte a pillangó.

– Lássuk csak... Ismételd utánam:

Érzem, hogy elégedett, magabiztos és

erős vagyok – mondta

a vörös virág.

– Ez a mondat majd átsegít minden

nehézségen, amivel csak szembekerülsz.


– Ismételd utánam:

Érzem, hogy eltűnik belőlem a harag és a

félelem, kiegyensúlyozott

vagyok.


– Érzem, hogy eltűnik

belőlem a harag és a félelem,

kiegyensúlyozott vagyok –

mondta a pillangó, és vett egy mély

levegőt.

– Ez tényleg szebbé tette a

napomat! Köszönöm!

Azzal mosolyogva

tovaszállt.-

Most pedig pihenj nyugodtan,

és közben hallgasd meg az én tanácsomat is:

– Érzem,

hogy tökéletesen feltöltődtem energiával,

kíváncsi, és nyitott vagyok az új dolgokra.

Nyugalmat, békét

és elégedettséget érzek.

Megpihenek,

hogy aztán még messzebbre repülhessek. –

sugározta pozitívan a fehér virág.-

Most köszönjünk el kis barátunktól,

és képzeld el,

hogy te vagy a kis pillangó,

aki fenn a magas égben repül!

A tested egyre jobban ellazul,

a lábaid egyre nehezebbnek tűnnek.

A karjaid is elnehezülnek és elpillednek.

Minden egyes szóval egyre jobban érzed

ahogy tested mind jobban elernyed.

Látod az alattad elterülő csodálatos zöld

völgyet és az ezer színben pompázó

virágokat.

Érzed amint a szél a szárnyaidat

simogatja.


-

Szeretnéd elolvasni az egész mesét?

E-book formában azonnal letöltheted!

Katt ide:

https://gumroad.com/l/CCyzW

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!