Zsámbéki Polgár - 2020. június

cofeco

● KÖZJÓÉRT, BECSÜLETBŐL. ●

ZSÁMBÉKI POLGÁR

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JÚNIUS HAVI KIADVÁNYA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JÚNIUS HAVI KIADVÁNYA

2020

•www.zsambek.hu•


Babits Mihály

ÁLDÁS A MAGYARRA

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.

A haza, a haza egyenlő volt mindig

ezer év óta már, és mindig az marad,

mert nem darabokból összetákolt darab:

egytest a mi hazánk, eleven valami!

Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.

Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.

De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,

futni kezdett a vér elapadt erébe.

Visszakapta ami soha el nem veszett.

Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,

bár a világ minden fegyvere őrizze.

Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,

de leghatalmasabb mégis az igazság.

Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:

nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,

Magyarok se lettünk pusztulni hiába,

hanem példát adni valamennyi népnek,

mily görbék s biztosak pályái az égnek.

Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,

hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Erős igazsággal az erőszak ellen:

igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.

Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.

Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.

Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,

és jön az igazság, közelebb, közelebb...


TARTALOM

04. oldal

• CSEPILEK ISTVÁN

06. oldal

• POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

04

MEGOLDÁSOK

A júniusi lapszámunkban, azt a kérdést járjuk

körül, hogy ki, milyen módon oldotta meg

azt, hogy a bezártság ideje alatt is teljesíteni

tudja a feladatait. Milyen lehet az online óvoda,

vagy egy tanárnő hétköznapjai, amikor

az oktatáson túl, a saját gyermekeiről és az

egész családjáról is gondoskodnia kell? Hogyan

élte meg egy végzős diák az érettségit,

milyen felismeréssel jártak az élő miseközvetítések?

Mi történt a bazárt művelődési

ház falai között és hogyan zajlott egy virtuális

sportesemény? Csányi Vilmos humánetológus

azt mondta még réges-régen,

hogy a digitális világ ugrásszerű fejlődést

fog hozni az emberek életében. Valószínűleg

nem egy vírushelyzet előidézte válság megoldásaként

gondolta ő sem, hogy szinte egy

perc alatt, mindenki az online térbe lépve éli

tovább a mindennapjait és a sokat emlegetett

home office lesz legtöbbünk munkahelye.

Sok újfajta megoldás született, a sok újfajta

kihívásra.

Remélem az újságot elolvasva önök is úgy

érzik majd, hogy mi zsámbékiak, sikeresen

vettük az akadályt, amit az élet gördített

elénk.

Mindenkinek jó egészséget és türelmet kívánok

a még előttünk álló időszakra.

Nógrádi Timea

főszerkesztő

07. oldal

• ONLINE

ISTENTISZTELET,

LÁTENS GYÜLEKEZETI

TAGOK

08. oldal

• KÉT HÓNAP KRÓNIKÁJA

12. oldal

• ONLINE-OVI

14. oldal

• ÉRETTSÉGI

ZSÁMBÉKON

16. oldal

• ÖSSZETARTOZUNK!

19. oldal

• VIR(TU)ÁLIS

ZSÁMBÉKFUTÁS

20. oldal

• SZÓLJON A HARANG

19

07

12

IMPRESSZUM

Zsámbéki Polgár

Zsámbék Város Önkormányzatának

közéleti havilapja

www.zsambek.hu

Alapító:

Zsámbék Város Önkormányzata

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Főszerkesztő:

Nógrádi Timea

+36 20 / 3999111

nogradi.timea@zsambek.hu

viragzozsambek@gmail.com

Szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal Zsámbék

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Nyomdai kivitelezés:

EUROPRINTING Nyomda

Budapest, Lajta u. 3, 1185

ISSN-2060-260X

Lapzárta: minden hónap 20. napja.

Megjelenik havonta 2000 példányban.

A címlapon a gondolat a Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlajának felirata.

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

3


CSEPILEK ISTVÁN

,,KÖZJÓÉRT, BECSÜLETBŐL”

A CSEPILEK CSALÁD, IGAZI TŰZOLTÓ FAMILIA.

A NAGYSZÜLŐK, A GYEREKEK ÉS AZ UNOKÁK IS

A ZSÁMBÉKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

TAGJAI. CSEPILEK ISTVÁN, ÉDESAPJÁTÓL VETTE

ÁT AZ EGYESÜLET ELNÖKI TISZTSÉGÉT. DOLGOZIK

A KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, HÉTKÖZNAP ÉS ÜNNEPNA-

POKON, ÉJJEL VAGY NAPPAL, BÁRMIKOR, AMIKOR

CSAK SZÜKSÉG VAN RÁ. ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉL-

KÜL VÁLLALJA A KOCKÁZATOT MÁR TÖBB, MINT

22 ÉVE, AZÉRT, HOGY MI BINTONSÁGBAN LEGYÜNK.

A HELYTÖRTÉNETI TŰZOLTÓ KIÁLLÍTÁS EGYIK MEG-

ALAPÍTÓJÁVAL, A ZSÁMBÉKI ÖNKÉNTES TŰZOL-

TÓ EGYESÜLET ELNÖKÉVEL, CSEPILEK ISTVÁNNAL

BESZÉL GETTEM.

Tűzoltókét ismerünk, ez a főfoglalkozásod is?

Csak a szabadidőmben vagyok tűzoltó, a tanult szakmám,

az autószerelő, de csak öt évig dolgoztam műhelyben. Évekig

sofőrködtem, jelenleg pedig kertészként dolgozom.

Kertészként? Ez elég éles váltás...

Már három éve csinálom és nagyon szeretem. Előtte buszsofőr

voltam a Zsámbék-Budapest helyközi járaton, de elég volt

belőle. Nyugodtabb munkára vágytam és úgy érzem, most

megtaláltam.

Zsámbéki születésű vagy?

Budapesten születtem, de édesapám mányi volt, csak fél évig

laktunk ott születésem után, aztán Zsámbékra költöztünk így

gyakorlatilag azt mondhatom, hogy zsámbéki vagyok, mert itt

nőttem fel.

Milyen volt a zsámbéki gyerekkor?

Nagyon jó. A régi általános iskola az volt, ami most a Premo

épülete ott a templomnál, oda jártunk hét és fél évet, fél évre

jöttünk ide a mostani Zichybe, mert az akkor lett kész. Itt ballagtunk

már. Jobb volt akkor gyereknek lenni szerintem, most

már veszélyesebb a világ. Nem volt ilyen forgalom, sokkal jobban

ismert mindenki mindenkit.

A feleségeddel, Ildikóval hol ismerkedtél meg?

Már az általános iskolában.

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


Akkor ez egy általános iskolai szerelem?

Így is lehet mondani. Aztán egy kicsit szétváltak az útjaink,

de később újra egymásra találtunk 21 évesen. Ildikó az OTPben

dolgozott és én akkor vettem fel egy kölcsönt és ő intézte

nekem, meg sokat jártam Szlovákiába és a koronát is mindig

nála váltottam, elég gyakran jártam be hozzá. Aztán egy Rod

Stewart koncerten is együtt voltunk és utána már olyan egyértelmű

volt minden. 1993-ban házasodtunk össze.

Hány gyermeketek van?

Három gyermekünk van, két fiú egy lány. A nagyobbik fiam

Soma, Esztergomban hivatásos tűzoltó, de itt is önkénteskedik.

Katonai hagyományőrző, mert nagyon szereti a történelmet

és ismeri is, különösen sokat foglalkozott a Második

Világháborús eseményekkel. A lányom Adél üzletvezető helyettes

a bicskei DM-ben, az iskola elvégzése után sikerült

elhelyezkednie. Bálint a legkisebb fiam a budakeszi gimnáziumba

jár, hobbija a horgászat és a fotózás, amivel egyre komolyabban

foglakozik és szép eredményeket ér el.

Szabadidődben mit szoktál csinálni?

Itthon szoktam dolgozgatni. Most épp az udvart tettük rendbe,

majd füvesítve lesz. Apósomék szőlőjét is szoktam csinálni,

néha-néha horgászni is elmegyek.

Van valami hobbid?

Régen gyűjtöttem a külföldi és a régi pénzeket, meg vannak

még, de nincs rendszerezve...azt is meg kellene csinálni. És talán

nem meglepő, de a tűzoltókészülékeket is gyűjtöttem, ezek

és még más érdekes tűzoltórelikviák most mind a Helytörténeti

Tűzoltókiállításon tekinthetőek meg, amit pár éve hoztunk

létre az egyesülettel.

Hogyan jött az önkéntes tűzoltóskodás?

Én 1998. óta vagyok benne a csapatban. Édesapámék alapították

újra 1995-ben az egyesületet, folyamatosan csinálták

és ő volt az elnök. Ismertem az akkori srácokat és apu miatt

sokszor kimentem hozzájuk. Nekem hivatásos jogosítványom

volt, nekik meg nem volt sofőrjük, így beléptem én is közéjük.

Nagyon megszerettem ezt a közösséget és a feladatot is...nagyon

jó érzés segíteni másoknak.

És a veszély, mert a tűzoltás azért egy veszélyes feladat.

Igen, nyilván benne van a veszély, de mindannyiunknak van

egy alapképzettsége ehhez és ezt ésszel kell csinálni. Mi egymásra

is vagyunk utalva és nagyon figyelünk és vigyázunk

is egymásra a feladatotok közben. Hál istennek nagyon jó

a csapat, fiatalok is vannak köztünk, folyamatos az utánpótlás

nevelés.

Mondhatjuk, hogy ez már családi hagyomány nálatok,

hogy az ÖTE tagjai vagytok?

Igen. Ugye apu volt sokáig az elnök, anyukám is az egyesület

tagja, a húgom már előttem belépett az önkéntesek közé és

utána elment hivatásos tűzoltónak, most is az Esztergomban.

Ott nem vonul, a hatósági osztályon dolgozik, de nálunk vonulós

tűzoltó. A gyerekeim is önkéntes tűzoltók. A nagy fiam

Soma, hivatásos tűzoltó is lett, a lányom Adél önkéntes és a

kicsi, Bálint is ifjúsági tűzoltó, de már megcsinálta a 40 órás

alaptanfolyamot és ha betölti a 18. életévét ő is vonulós lesz.

Tehát elmondhatjuk, hogy a feleségemen kívül, mindenki tűzoltó

a családban. Büszke vagyok arra, hogy azokból a gyerekekből

akikkel foglalkoztam, már többen hivatásos tűzoltók

lettek és itt maradtak velünk ez egyesületben. Most a lányom

is oktatja már az ifiket.

Sokat dolgozott a járvány ideje alatt is az ÖTE. Mi volt a feladatotok?

Még most is csináljuk. Hetente kétszer megyünk fertőtleníteni

a város forgalmasabb csomópontjait Buszmegállókban, üzletek,

hivatalok előtt, vírusölő permetezést végzünk, itt és Tökön

is, már két hónapja folyamatosan.

Idén ünnepeltétek volna, az egyesület fennállásának 130.

évforulóját, mi lesz ezzel a rendezvénnyel?

Sajnos a vírushelyzet miatt ezt el kellett halasztanunk, terveink

szerint jövőre tartjuk meg a nagyszabású ünnepséget

augusztus 21-én, tehát mindenki írja be a naptárjába, hogy

2021 augusztus 21-én találkozunk a tűzoltó szertár udvarán!

NT

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

5


TISZTELT

ZSÁMBÉKI

POLGÁROK!

Előre láthatóan június 20-ig tart a járvány okozta veszélyhelyzet.

Addig a képviselőtestület nem tart ülést. De a munka nem

állt meg.

Benyújtottuk Tudományos és Technológiai Park címpályázatunkat

az Innovációs Minisztériumba. Az előzetes hírek szerint

az elmúlt 2-3 év munkájával előkészített anyag elbírálása

szakmai szempontból pozitív volt. Várjuk a miniszter úr döntését.

Szintén hosszú előkészítés előzte meg, de most már folyamatban

van a zsámbéki egykori szeméttelep rekultivációja.

A megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozó a következő

években inert hulladékot és földet szállít be a területre, ezzel

alakítva ki a szükséges rétegrendeket és a végleges szinteket.

A projekt befejezése után a több mint két hektáros terület az

önkormányzat tulajdona marad.

BESZÁMOLÓ

Megszületett a döntés a Zichy Iskola lepusztult állapotban

lévő külső tornapályájának felújításáról. A több, mint 40 millió

forintos beruházás száz százalékban finanszírozott lesz.

Köszönet az együttműködésért a Budai Farkasok Kézilabda

Egyesület vezetőségének. Nélkülük ez nem jöhetett volna

létre.

Közben befejeződött a Lámpamúzeum vizesblokk felújítása,

a Zichy épületében lévő konyha felújítása pedig a tervek szerint

halad.

A Honvéd utca útburkolat cseréje jól látható módon újul meg.

Az eredeti projekt a járda és a Honvéd-Jóvilág kereszteződés

teljes felújításával bővült ki.

A trianoni békediktátum 100. évfordulójára elkészült – részben

közadakozásból, részben önkormányzati finanszírozásból

– egy új harang. A harangláb a járványhelyzet miatt

nem épült meg. A harangot a piac épület utcafronti üvegportáljánál

állítjuk ki, ott bárki megtekintheti. Jövőre pedig

erdélyi testvértelepüléseinkről érkező vendégeinkkel együtt

állítjuk fel a haranglábat. Bepótolva az idei alkalmat. Köszönöm

mindenkinek a közös megemlékezést, aki eljött, szerepelt,

előkészített, vagy bármilyen módon részt vett rajta.

Méltó módon ünnepeltük meg összetartozásunkat.

Sok kérdés érkezik a piacról. Bár a testület hivatalos üléseket

nem tart, mi folyamatosan kommunikálunk a piac működéséről

is. Az álláspontunk nem változott. A törvény előírja egy 65

év feletti polgároknak szóló idősáv fenntartását. A piac elhelyezkedése,

kiterjedése, számtalan bejárata nem teszi lehetővé

– vagy csak aránytalanul nagy emberi és anyagi ráfordítással

– ennek ellenőrzését, csak a jelenlegi korlátozottabb,

fallal körül vett, egy bejárattal rendelkező helyszínen. Ezért

egyelőre a jelenlegi állapotot megtartjuk. A változásokat figyelemmel

kísérjük és amint lehet vissza áll a régi működés.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Horváth László

polgármester

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


ONLINE

ISTENTISZTELET,

LÁTENS

GYÜLEKEZETI

TAGOK

Beszélgetés Matyó Lajos

református lelkipásztorral

az elmúlt két hónap eseményeiről.

Hogyan befolyásolta a hívatásod gyakorlását

a kialakult helyzet?

Alapjában befolyásolta, most más keretek

kellettek, mivel a lelkipásztor

munkájának alapvető része az, hogy

személyes kontaktusban legyen az emberekkel

és azt nem volt könnyű megoldani,

hogy erre most nincs lehetőség.

Hogyan változott meg a református

egyházi élet?

Elköltöztünk a virtuális térbe. Az istentiszteleteink

zárt templomban zajlottak

és online közvetítettük. Nagyon örültem,

hogy a sacramentumot, katolikus szóval

a szentséget kiszolgáltathattuk, tehát

úrvacsorázni lehetett, olyan körülmények

között, hogy mi családilag bent a

templomban és a családok akik bekapcsolódtak

ebbe az istentiszteletbe saját

otthonaikban végezték a szertartást.

Pozitívumot mondok, kettőt legalább.

Azt vettem észre, hogy sokkal több ember

figyel oda, arra a gyülekezeti tagra,

aki idős korú. Tartja vele a kapcsolatot

telefonon, elvitték nekik a prédikációkat,

effektív segítséget is nyújtottak bevásárlásban

egyéb dolgok intézésében.

Így erősödött ez az összetartozás. Nagy

pozitívum még, hogy a virtuális térben,

olyan látens gyülekezeti tagokkal is találkozom,

akik templomba nem nagyon

jöttek eddig, de most folyamatosan követték

az alkalmainkat, mind a reggeli

zsoltáridézeteket és közös imádságokat,

mind a bibliaórákat. Sose volt olyan,

hogy negyvenen jöttek volna el egy bibliaórára,

most meg ennyien megnézik.

Látom, hogy kik azok akik lájkolnak, meg

kommentelnek egy-egy posztot, így tudom,

hogy sokan vannak, akik egyébként

idegondolnak, szeretnek minket, néha el

is jönnek, de nem rendszeres templomba

járók. Ez nagyon jó hozadéka ennek

a két hónapnak és szeretném ha ez így

is maradna. Nekünk ezzel foglalkozni

kell, hogyan lehet megtartani ezt a fajta

gyülekezetlátogatót, mert hogy igény

van rá, az látszik.

Akkor gondolkodtok abban, hogy a

jövőben az online igehirdetés megmarad?

Persze. Minden istentiszteletünket

ezentúl közvetíteni fogjuk. Nem lesz elérhető

az istentisztelet idején, hogy ne

helyettesítse a személyes megjelenést.

Tudom magamról, hogy milyen nehéz

reggel 9-re odaérni a templomba, de

felvesszük és a babafelvigyázóba kiközvetítjük

valós időben, hogy az ott lévő

felnőttek is tudják követni mi történik

éppen a templomban, délután pedig

azoknak fogjuk lejátszani, akik erre nyitottak

vagy érdeklődnek.

Akkor ez a válasz a hogyan továbbra,

amit szintén kérdezni akartam...

Igen. Magánemberként is nagyon fontos

elgondolkodni azon, hogy ilyenkor értjük

meg, hogy az amit természetesnek

veszünk, hogy elmegyünk a nagymamánkhoz,

az idősebb hozzátartozóinkhoz

és a személyes kapcsolatok, amikben

benne vagyunk milyen sokat érnek.

Ezeket most kezdjük el értékelni, amikor

nincs és nem tehetjük meg.

Lelkileg hogyan élted meg ezt a változást?

Nekem nagyon-nagyon nehéz volt üres

templomban prédikálni. Nem is tudtam,

magamról sem , hogy ennyire fontos az,

hogy ott legyenek az emberek és valami

visszajelzést kapjak, valami reakciót

akkor amikor beszélek. Most állok, és

beszélek egy kamerának, tudom, hogy

ott vannak a másik oldalon és hallják,

talán még együtt is énekelnek vagy

imádkoznak velem, de fizikailag nincsenek

velem egy térben. Ez először nehéz

volt. Most már megtanultam elfogadni.

Sokat foglalkoztat a miért kérdése,

hogy miért történt ez? Mi lesz más

mostantól? Nem állt még össze teljesen

a fejemben, de ezzel kell foglalkoznunk,

hogy mire tanított meg ez a helyzet

bennünket, hogy hogyan kell hozzá

állnunk a családunkhoz, a szeretteinkhez,

a munkánkhoz az egészségünkhöz,

az egész teremtett világhoz.

Szeretném ha ezeket a gondolataidat

is megosztanád majd velünk.

Jó. A következő lapszámra talán már

meg tudom fogalmazni úgy, ahogyan

tényleg szeretném.

NT

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

7


KÉT HÓNAP KRÓNIKÁJA

Több, mint két hónapja már annak, hogy

a márciusi múzeumi hétvége „huszáros”

előadását hosszú vívódás után lemondtuk

a Lámpamúzeumban. Néhány nappal

később, március 17-én pedig a kialakult

járványügyi helyzet következtében

be kellett zárjuk intézményünk valamennyi

telephelyének kapuit a látogatók

előtt.

Mi is történt ez idő alatt a zárt ajtók mögött?

Szeretném röviden összefoglalni

az elmúlt hetek eseményeit. Következzen

az elmúlt két hónap krónikája: tapasztalatok,

tanulságok, az elvégzett

feladatok sora, valamint néhány örömteli

eredmény.

Nem volt könnyű működésünkben egy

olyan teljesen új rendszert felépíteni,

melyben minden kolléga megtalálja

a helyét, hatékonyan és hasznosan tud

dolgozni a megváltozott körülmények

között. Néhány nap alatt azonban kialakult

az új munkarend és úgy gondolom,

sikerült megfelelnünk a kihívásnak, sőt,

javunkra tudtuk fordítani az így „nyert”

időt. Sok olyan feladatot el tudtunk végezni,

melyre az ügyfélforgalom és a kisebb-nagyobb

rendezvények egymást

váltó sokasága mellett általában nincs

lehetőség. Néhányan munkánk egy részét

home office végeztük, közben a különböző

intézményi helyszíneken is peregtek

az események.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az épület alapos nagytakarításával, fertőtlenítésével

és a kert, valamint a raktár

rendezésével kezdtünk, ezzel párhuzamosan

az irodában szelektáltuk

az archív dokumentációt és elkészültek

eddig hiányzó, vagy módosításra szoruló

szabályzatok, szerződés módosítások.

Fontos helytörténeti anyagokat, interjúkat,

fotókat is sikerült feldolgozni,

ezek egy része már publikálásra került

a Közösségek Hete országos akcióban,

melynek felhívására két nagy sikerű online

rendezvénnyel regisztráltunk.

A Zsámbéki Művelődési Ház MESÉLŐ

ZSÁMBÉK címmel ezen a fórumon is

bemutatta az Értéktár Bizottság által,

„táji és természeti értékek Zsámbékon”

alcímmel meghirdetett összművészeti

pályázatra érkezett művekből 2020.

február 1-én megnyílt kiállítást – virtuális

formában. A Szent Vendel domborműves

népi lakóház nevében pedig

ZSÁMBÉKI TÖRTÉNETEK címmel hoztunk

létre online eseményt FB oldalunkon,

ahol naponta frissülő tartalommal

osztottunk meg helytörténeti jelentőségű

archív fotókat, videókat, személyes

történeteket a helyi sváb közösség életéről.

A saját anyagaink mellett bemutatott

értékes fotókért, dokumentumokért

és filmanyagért szeretném hálámat kifejezni

a Német Nemzetiségi Kórus tagjainak

és Fuchs Szandrának, a Lochberg

Tánccsoport vezetőjének.

Néhány héttel később a már említett

MESÉLŐ ZSÁMBÉK virtuális kiállítás

nemzetközi színekben is bemutatkozhatott

a Wettenbergi KUKUKK Művészeti

Egyesület jóvoltából, mely az idén elmaradt

németországi látogatás és testvérvárosi

találkozó időszakában Zsámbék-

Tök és Wettenberg összetartozásának

szimbólumaként honlapján bemutatta

a pályaműveket. Köszönet a szervezésben

nyújtott közreműködésért Salamon

Sándorné Gabinak és Vadászy Eszternek,

a fotózásért Salamon Sándor nak, a fordításért

Uhrinyiné Hajdú Etelkának és dr.

Hajdú Erzsébetnek!

VÁROSI KÖNYVTÁR

A könyvtárban nagy munkába fogtunk,

ami még mindig folyamatban van.

A nagytakarítás a polcok, a nyílászárók,

a lambéria, a lámpatestek lemosásán

kívül ezúttal magában foglalja az öszszes

könyv porszívózását és portalanítását

– egyenként.

Ez a művelet a hangzó állománnyal

együtt összesen 20.918 db dokumentumot

jelent.

A könyvtárhoz kötődik intézményünk

történetének első online, interaktív rendezvénye,

Almási Orsolya Finn Lappföld

és Észak Norvégia című úti beszámolója,

amit 2020. május 21-én, a zoom

rendszeren keresztül tartottunk meg.

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


LÁMPAMÚZEUM

A Lámpamúzeumban szintén szorgos

munka zajlik, itt még nem értünk

a nagy precizitást és odafigyelést

igénylő gyűjteményi leltár végére. Ehhez

egyenként meg kell mozgatni a kiállítási

anyag darabjait. Muzeológusunk

bevezeti a leltárkönyvbe, megméri és

leíró kartonozza az önkormányzat által

a tavalyi évben vásárolt, 102 darabból

álló Blaskó-gyűjteményt is. Nagy öröm

számunkra, hogy a Kubinyi Ágoston

Pályázaton nyert támogatásnak és az

önkormányzat által biztosított jelentős

önrésznek köszönhetően elkészültek

a múzeum új mosdói.

ROMTEMPLOM ÉS KŐTÁR

A Romtemplomnál a háttérben zajló kutatómunka

és a gyakorlati munka is jól

haladt.

Megkezdtük egy online adatbázis építését

az Öregtemplomról megjelent

cikkek, az interneten fellelhető publikációk,

szakdolgozatok, építészeti, művészettörténeti,

régészeti, szakrális tanulmányok

összegyűjtésével. Megtörtént a

Kőtár tetejére vezető lépcső elkorhadt

korlátainak cseréje és a lépcsőfokok

részleges felújítása. Kollégánk új kordonoszlopokat

is készített. A Kőtár tetején

a rendelkezésre álló eszközökkel kísérletet

tettünk a beázás megszüntetésére

a fedőföld részleges kitermelésével,

a kifolyók megtisztítása után új fólia és

kulékavics került a „medencék” tetejére.

A megújítást a 2020. május 19-i nyitásra

fűnyírással és új feliratok kihelyezésével

tettük teljessé.

Az Öregtemplomnál zajlott még egy

örömteli esemény: a Lochberg Tánccsoport

kezdeményezésére, szép összefogással

elkészülhetett egy rövidfilm az

„Összetartozás100 Folk, Körbetáncoljuk

a Kárpát-medencét!” címen, Trianon 100.

évfordulóján, a nemzeti összetartozást

hirdető felhívásra. A zsámbéki viseletet

és zsámbéki néptáncot, Zsámbék legszebb

helyszínén bemutató klip bekerült

a legjobbak közé és a forgatásról

hamarosan cikket közöl a Neue Zeitung.

SZENT VENDEL

DOMBORMŰVES NÉPI LAKÓHÁZ

A tájház sem pihent az elmúlt két hónapban.

Folyamatban a Kubinyi Ágoston

Program pályázati támogatásának és

az önkormányzat önrész biztosításának

köszönhetően a SZEKRÉNYMESÉK projekt

megvalósítása, a forrásgyűjtés, az

interjúk feldolgozása, a kiállítási anyag

megtervezése, a technikai eszközök beszerzése.

Elkészült a Műemlékvédelmi

kutatási dokumentáció és értékleltár

és a Szent Vendel domborműves népi

lakóház felmérési terve. Hamarosan

a kőrestaurátor is megkezdi munkáját,

a szekrények egy része pedig már a bútorestaurátor

értő kezei alatt készül fel

az új, különleges kiállítás bemutatására.

Köszönet mindenkinek, akik bármilyen

formában segíti ezt a munkát, különös

tekintettel azokra, akik elküldték történeteiket

a „Meséld el nagyi!” felhívásra!

Még nem tudjuk, mikor, de remélem,

mielőbb személyesen is újra találkozhatunk

a művelődési házban, a könyvtárban,

a múzeumokban, vagy különféle

rendezvényeken. Addig is készülünk,

szépülünk, mert ünnep lesz számunkra,

ha megmutathatjuk és együtt élvezhetjük

az elmúlt időszak munkájának gyümölcseit

a zsámbéki közösség tagjaival!

Balázs Mónika Csilla

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

9


A KRÉTÁTÓL

A ZOOM-IG

2020. március 16. óta teljesen megváltozott az életünk! Az eddigi

nyugodt, kiszámítható iskolai feladataink helyett egy teljesen

új, ismeretlen területre kényszerültünk.

A tantervben meghatározott feladatainkat egy másik rendszerben,

másfajta módszerekkel kellett megvalósítanunk.

Az általunk oktatott 7-8 éves gyerekek nehezen nélkülözik

a személyes kontaktust. Életkori sajátosságaik alapján a tudást

az egyéni példákon és gyakorlatokon keresztül szerzik

meg, amelyekhez elengedhetetlen a pedagógus személyes

magyarázata és segítsége.

A kezdeti időszakban a KRÉTA rendszerben leírtuk az aktuális-aznapi

feladatokat és a segítő magyarázatokat az osztály

e-mailrendszerben küldtük el a szülőknek .Az elkészült feladatokat

a szülők lefotózva visszaküldték számunkra, ami

naponta kb. 40-50 átnézendő anyagot jelentett.

A szülők visszajelzései alapján tudtuk, hogy nagy megterhelést

jelent számukra, a munkájuk és a család ellátása mellett

a mindennapos tanítás. Szerencsére a szülőknek egymással

és velünk is jó a kapcsolata, ezért rövid idő alatt sikerült elkezdeni

az online órák rendszerének kiépítését. A szervezésben

nagyon sokat segített Bors Attila (szülő). Megoldotta azt

a sokrétű feladatot, hogy minden tanítványunk kapcsolódhasson

a ZOOM rendszerhez és biztonságosan használhassuk

a mindennapi oktatáshoz ezt a felületet. Köszönet érte!

A 2.a osztályban 24 tanuló van, ezért az online órákat csoportbontásban

tartjuk: közismereti és német órákat tartunk

egyidőben. Alkalmanként közös magyar órákat is tartunk,

amikor végre mindenki láthatja a teljes osztályt!

Sok fejtörést okozott, hogy a tananyagot, olyan kisebb egységekre

kellett felosztanunk, amelyek könnyen elsajátítható,

érdekes feladatokból állnak és segítik a továbbhaladást.

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


A ZOOM-ban 40 perc áll rendelkezésünkre, amelyet minden

nap megpróbálunk hatékonyan kihasználni. Folyamatosan

motiválnunk kell tanítványainkat, mert fogékonyságuk és aktivitásuk,

a különleges helyzet miatt, nap mint nap más.

Az is kihívást jelent számunkra, hogy a megtervezett órák menetén

– a gyerekeket figyelve – folyamatosan változtatnunk

kell. A délelőtti közös tanulás természetesen nem mindenkinek

elegendő. Kora reggel és délután is egyéni felzárkóztató

foglalkozásokat tartunk. A feleleteket is-egy előre megbeszélt

időben, 2-3 fős kiscsoportban, a ZOOM-on keresztül tudjuk

meghallgatni.

A karantén ideje alatt rájöttek a gyerekek, hogy mennyire hiányzik

nekik az iskolai közösség! Vágynak egymás társaságára,

figyelmére, ezért a közös órák alkalmával szívesen beöltöznek

különféle jelmezekbe. Bemutatják kistestvéreiket,

kedvenc játékaikat és előkerülnek a „házi kedvencek” is, nyuszik,

cicák és kutyusok is.

Nekünk is hiányzik a gyerekek közelsége, de sok erőt ad, amikor

a szülők egy-egy fotót küldenek, a karanténban zajló vidám

pillanatokról. Húsvétra meghatóan szép saját készítésű

képeslapokat kaptunk. Szívmelengetőek a naponta érkező

gyerek e-mailek is, amelyeket az elkészült feladataikhoz csatolnak.

Köszönjük ezeket!

Az elmúlt hetekben, különböző témákról, sziporkázó projekt

munkák születtek magyarul és németül, Például, a Víz Világnapjáról,

a bacilusok-vírusok életéről és a mesebeli jelző

táblákról is. A kavicsfestések is csodaszépek lettek. A német

szókincset hatékonyan fejlesztette: az igazolványtervezés,

a különböző képes mesék elkészítése és elmondása. A németnyelvű

országokról készített kiváló gyűjtőmunkák, melynek

összefoglaló címe az volt: Miért jó németül tanulni? Hatalmas

siker aratott. Ismét bebizonyosodott, hogy a gyerekek szorgalma,

kitartása és lelkesedése dicséretre méltó. Az elkészült

projekt munkák a következő tanévben is segítik majd az ismétlést

és a közös munkát.

Hamarosan vége lesz a tanévnek, lezárul az online oktatás!

Fontos, hogy tisztán lássuk azt, hogy a kisiskolások egyedül

nem boldogulnak a digitális oktatás nehézségeivel, elengedhetetlen

a támogató szülői háttér.

Összefoglalva, az elmúlt hetek tapasztalatait, kijelenthetjük,

hogy a szülők nagy többségének segítő, megértő és bátorító

munkája nélkül, nem működhetett volna ilyen jól a távoktatás!

Köszönet érte!

Biztosak vagyunk abban, hogy ez az időszak mindenkinek

megmarad az emlékezetében!

Sárossyné Bartók Terézia 2.a osztályfőnöke

Uhrinyiné Hajdú Etelka német tanár

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

11


ONLINE-OVI

Március közepén egyszer csak, egyik napról a másikra kiürült

az óvoda. Üressé váltak a csoportszobák, az óvodaudvar és

minden, amit eddig jókedv, öröm és gyermekzsivaj árasztott

el. Majd a hirtelen jött csendből felocsúdva, egyre több

gondolat fogalmazódott meg bennünk. Felvetődött a kérdés,

hogy ebben a kialakult helyzetben, hogyan tarthatnánk a

kapcsolatot az óvodás gyermekekkel és a családokkal, hogyan

segíthetnénk őket, és nem utolsó sorban elkötelezett

óvodapedagógusok lévén, milyen módon csökkenthetnénk

a munka hiányából adódó hiányérzetünket. Elkezdtünk ötletelni

és új információkat begyűjteni a lehetőségekről. Ennek

eredményeképpen jött létre az Online-ovi, mint egy új, kreatív,

innovatív megoldás. Március végén indítottuk útjára és

egészen május végéig tartott. Felmerül a kérdés, hogy mit is

takar ez az Online-ovi? Az óvoda mindegyik csoportjához tartozó

zárt, online, közösségi csoportot használtuk fel a megvalósításhoz.

Ezeken a felületeken kínáltak az óvodapedagógusok

naponta tevékenységi lehetőségeket a gyermekeknek.

A napi virtuális találkozások igazodtak az óvodások megváltozott

életrendjéhez. A gyermekek személyiségét, érdeklődését

és egyéni képességeit ismerve játékos, izgalmas motiváló

hatású tevékenységformákkal, kezdeményezésekkel találkozhattak.

Az óvodapedagógusok követték az aktualitásokat

és a közelgő ünnepeket is. Figyelembe vették, hogy a hét minden

napján valami újdonsággal lepjék meg a gyermekeket. Így

válogathattak a gyermekek a mozgásos, környezeti, dalos,

táncos, rajzolós, barkácsolós, mesés, verses, matematikai tevékenységek

között. A tárház széles skálán mozgott, egészen

az online tartalmaktól kezdve az otthoni gyűjtögetésig mindenféle

ajánlás felkerült az oldalakra. A gyermekek önként

vehettek részt az általuk kedvelt tevékenységekben. A szülők

pedig lelkesen küldték a fényképeket és videókat a megvalósításról.

Nagy öröm volt számunkra visszanézni az elkészült

gyermekmunkákat és kreatív megoldásokat. Még nagyobb

öröm volt látni azokat a videókat, amelyben a gyermekek

éneklik az óvó néni által énekelt dalt, verselik az ünnephez

kapcsolódó verset vagy éppen együtt tornáznak a képernyőn

megjelenő óvó nénivel. Jó érzés volt tudomást szerezni arról

is, hogy az óvó nénik által megvalósított bábelőadást szájtátva

nézték otthon online-n a gyermekek, de sikert arattak

az óvó nénik által megszólaltatott mesék is. Az udvari tevékenységajánlások

szintén nagysikerűek voltak a gyermekek

körében, mint például a kirándulás, falültetés, virágültetés,

kavicsgyűjtés, akadálypálya építés, ugróiskola rajzolás.

A nagycsoportosok körében igazán nagy feladat volt, a ,,Mi

leszel, ha nagy leszel” projekt, de a középső csoportosok is

néha megizzadtak egy-egy találós kérdés hallatán. Mindenki

készült az Anyák napjára, kedvelt témahét volt a Föld napja,

a Madarak és fák napja, a tavaszi virágok, de a közlekedés is.

A gyermekek egyéni fejlesztése is online segítséggel valósult

meg ez idő alatt. A gyógypedagógus kolléganő rendszeresen

küldte a játékos ötleteket és feladatokat a családoknak, akik

maguk valósították meg az otthoni fejlesztést.

Örömmel mondhatom, hogy sikereket értünk el az Onlineovival.

Minden pedagógus a saját pedagógiai módszertani

szabadsága szerinti belátással haladt ennek megvalósításában,

de a célunk közös volt. Összefogtunk és igyekeztünk

a tudásunk legjava szerint cselekedni ezen az ismeretlen

úton. Köszönjük szépen a családok támogató hozzáállását,

kitartását, a sok pozitív visszajelzést és az együttműködést.

Nem utolsó sorban pedig szeretnék köszönetet mondani és

gratulálni a kolléganőknek, akik fáradhatatlan segítői voltak

egymásnak és a családoknak!

Szumper Alexandra

Tündérkert Óvoda intézményvezető

12 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


A VESZÉLYHELYZET

IDEJÉN

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

13


ÉRETTSÉGI ZSÁMBÉKON

SOKÁIG KÉRDÉSES VOLT, HOGYAN FOG ZAJLANI IDÉN AZ ÉRETTSÉGI. VÉGÜL MEGSZÜLETETT A DÖNTÉS, HOGY 2020.

MÁJUS 3-ÁN MEGKEZDŐDNEK, A CSAK ÍRÁSBELI FELADATOKBÓL ÁLLÓ VIZSGÁK. ARRA VOLTAM KÍVÁNCSI, HOGYAN ÉLTE

MEG EZT A HELYZETET EGY ÉPPEN ÉRETTSÉGIRE KÉSZÜLŐ DIÁK. A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖZPONT VÉGZŐS

DIÁKJÁTÓL JÓLESZ DÓRÁTÓL KAPTAM ERRE VÁLASZOKAT. A HELYZETHEZ ALKALMAZKODVA AZ INTERJÚ IS ÍRÁSBAN

ZAJLOTT, AMIBEN SEGÍTSÉGEMRE VOLT KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ ÉS KORPONAY-SZABÓ PÉTER OSZTÁLYFŐNÖK.

Okozott-e valamilyen fennakadást a felkészülésében a vírushelyzet

miatt bevezetett digitális oktatás ?

A vírushelyzet miatt bevezetett digitális oktatás nem gátolta

az érettségire való felkészülést, ellenkezőleg, mivel nagyjából

magunknak tudtuk így beosztani az időnket, a feladatainkat

és a teljes napot itthon töltöttük, több időt tudtunk fordítani

az egyes érettségi tárgyakra való felkészülésre.

Voltak-e kétségeid, hogy elmész vagy nem megírni az

érettségit, mert ugye volt egy ilyen lehetőség is.

Efelől nem volt kétségem, mindenképpen meg akartam írni

az érettségit májusban, mert ősztől tovább szeretnék tanulni.

Történelemből emelt szinten érettségiztem, amivel kapcsolatban

szintén dönthettem volna úgy, hogy visszalépek, és

a középszintű tesztet írom meg, de a tanulásba belefektetett

munka és az egyetemi felvételi követelmények miatt ebben is

kitartottam eredeti döntésem mellett.

Hogyan zajlott az érettségi?

Az érettségi szigorú előírások mellett zajlott, a kézfertőtlenítés,

illetve kesztyű és maszk használata mellett az osztály

kis létszámú, 5-7 fős csoportokra volt szétosztva. A kialakult

helyzet miatt bevezetett rendeletek és előírások miatt rendhagyó

és szokatlan volt, de maga a vizsga menete a megszokott

rendben haladt. A teszt megírása előtt minden nap végighallgattuk

az aznapi tantárggyal kapcsolatos tájékoztatót,

az írásbeli vizsga befejezésekor pedig egyesével hagytuk el

a termet, majd az iskola épületét.

Milyen nehéznek érezted a feladatokat?

Idegennyelvből tavaly érettségiztem már, de a magyar és

a matek feladatsort könnyűnek találtam. Az emelt szintű

történelem feladatsor már kissé nehezebb volt a maga háttértudást

és gondolkodást is igénylő feladataival, de azt sem

éreztem kifejezetten nehéznek.

Hogyan sikerült? Nem feltétlenül az érdemjegyekre vagyok

kíváncsi, hanem, hogy hogyan értékeled magad és

mik a továbbtanulási terveid?

Az érettségi egyes részeivel meg vagyok elégedve, igyekeztem

mindegyik feladatsor írása közben a maximumot nyújtani.

Ez sajnos nem mindenhol sikerült, így lesz olyan érettségi

tantárgy, mely a könnyű feladatsor ellenére nem lesz olyan

eredményes. Egy szóbelim még hátra van hittanból, hiszen

középszinten ebből a tárgyból nincsen írásbeli vizsga. Erre júniusban

fog sor kerülni.

Szeretnék egyetemen tanulni tovább. Több helyre is jelentkeztem,

többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

bűnüldözési szakára és az ELTE pszichológia szakára. A jövőben

szeretnék kriminológiával, kriminálpszichológiával vagy

rendvédelemmel foglalkozni.

NT

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

15


ÖSSZETARTOZUNK!

TRIANON 100

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


MEGEMLÉKEZÉS ZSÁMBÉKON

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

17


ÉGI JELENSÉGEK

JÚLIUSBAN

Július 5-én lesz telihold. Ekkor este a Jupitert láthatjuk a Holdtól

nem messze, közel 3°-os közelségben. 11-én az egyre fényesedő

Mars lesz a Hold közelében az éjszaka folyamán, a

vörös színe segíti megtalálását. A bolygó egyre fényesebb lesz,

októberben következik be a legnagyobb közelsége. De előre

kijelenthetjük, hogy nem lesz akkora, mint a telihold, mint az

utóbbi időben több helyen megjelent hamis cikkek írják. De erről

majd később.

17-én hajnalban a Vénusz és a holdsarló szoros közelségét figyelhetjük

meg, 19-én pedig a Merkúrhoz lesz közel az akkor 39

órás sarló. 21-én este is levadászhatjuk az újhold utáni növekvő

25 és fél órás holdsarlót.

A teliholdkelte továbbra is vadászat számomra. A Keresztelő

Szent János plébániatemplomot sikerült becserkésznem az

ébredő teliholddal, melyet a mellékelt kép mutat. A képet 2020.

május 7-én este készítettem.

Ábrahám Tamás

Teliholdkelte

A HÓNAP GOMBÁJA

Légyölő galóca

A mesegomba, ami régóta a mesekönyvekben szerepel, a piros

kalapú, fehér pöttyökkel. Nagyon szép megjelenésű, hivalkodó,

színes gomba, mely az erdőjáró figyelmét felkelti

ősszel, amikor a sárgás-barnás színek uralkodnak a közelgő

telet várva. Emlékszem, mikor a Zempléni-hegységben járva

Telkibányáról indultunk sok-sok évvel ezelőtt egy október végi

napon. Az Amádé-vár érintésével jutottunk el a Sólyom-kő

kilátópontjához. Útközben egy fenyves mellett haladtunk el,

ahol rengeteg mesegombát láttunk. Nyakason nem láttam,

a Budai-hegységben már összefutottam pár példánnyal.

Na de mit is tudunk erről a gombáról. Először is azt, hogy nagyon

szép, impozáns, és hát mérgező. Nem igen lehet öszszetéveszteni

más gombával, talán csak a császárgalócával,

ami ritka megjelenésű csemegegomba. Gombánk augusztustól

novemberig jelenik meg lomb- és fenyőerdőben egyaránt.

A magasabb hegyek és az északi vidékek gyakori gombája. Ritkán

mérgez súlyosan, a méreganyag a kalapbőrben található.

Északi országokban a bőr lehúzása után ecetes-sós vízben

kifőzve fogyasztják. Régebben légyírtásra használták a kalapbőr

kifőzött levét.

A gomba elfogyasztása utáni lappangási idő 0,5-4 óra. A mérgezésre

jellemző, hogy a beteg végig öntudatlan, mámoros

állapotban marad. Ennek mértéke egyéni érzékenységtől is

függ. Súlyosabb esetben eszméletvesztés, légzéskihagyás,

légzésbénulás következhet be, ami halálos kimenetelű is lehet.

Mivel szép megjelenésű gomba, hálás fotótéma lehet, ha rábukkanunk.

Ábrahám Tamás

Fotó: ihttps://hu.wikipedia.org/Thomas Schüßler

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


VIR(TU)ÁLIS

ZSÁMBÉKFUTÁS

IDÉN HARMADIK ALKALOMMAL ÁLLT VOLNA RAJTVONALHOZ ZSÁMBÉKON A FUTÓK NÉPES CSAPATA. A KORONAVÍRUS

MIATT KIALAKULT KÖRNYEZETBEN EZT A RENDEZVÉNYT SEM TUDTÁK MEGTARTANI A SZERVEZŐK. PATYI JÁNOST

KÉRDEZTEM ARRÓL, HOGY MILYEN KIHÍVÁST JELENTETT EZ ÉS MILYEN MEGOLDÁSOKAT TALÁLTAK A PROBLÉMÁRA.

Komoly fejtörést okozott ez a helyzet, mivel idén áttörést szerettünk

volna hozni az futóesemény zöldítésével. Beszereztünk

eszközöket, egyedi, többször használatos poharakat, legyártottunk

minden indulónak egy nagyon spéci futópoharat

és nem utolsó sorban az utolsó fázisában volt az idén is gyönyörűre

sikerült befutóérmünk készítése. Egy ilyen esemény

összerakása többhónapos feladatot jelent, ütemezetten, belekalkulálva,

hogy az esetleges beszállítói csúszások esetén

is odaérjünk a határidőre. A sokkos állapotban azonban tudatosan

mozgásra késztettem az agyamban a fogaskerekeket.

Nekem bevált módszerem, hogy elmegyek egy hosszabb

futásra a problémával és megoldási ötletekkel térek vissza a

hegyről. Ez történt most is és a pánikhelyzet kezelésére nagyon

hamar megérkezett a „nyugodj le, az élet menni fog tovább…”

üzenet és innentől szinte szisztematikusan álltak öszsze

a kirakó darabkái. Mi van akkor, ha nem itt, hanem bárhol

máshol futja le? Léteznek üzleti modellek, amik ilyen típusú

eseményre épülnek. Nem nagyon szeretem, de van az a pont,

amikor az embernek kompromisszumot kell kötni az elveivel.

Oké tereljük át az online világba és a „nyugodj le, az élet…”

gondolat átfordítódott a „Show must GOnline” szlogenre és

egy pici szójátékkal élve 1-2 nap alatt létrejött a Vir(tu)ális

Zsámbékfutás. Az ügyfélközpontúság miatt nem engedhettük

meg magunknak, hogy bárkinek is sérüljön az érdeke, ezért a

már benevezett többszáz futónak felkínáltuk az összes lehetséges

választási lehetőséget, köztük a teljes nevezési díj

visszafizetését is. Matekozni nem sok idő volt, hogy ez mit fog

jelenteni, inkább mérföldkövek voltak meghatározva, hogy

merre szeretnénk haladni. A vírushelyzet kezeléséhez hasonlóan

nálunk is az volt a technika, hogy valahogyan el kellene

nyújtani a terhelést, hogy ne alakuljanak ki óriási várakozási

sorok az adminisztrációnál, emberi időn belül meg is kapják

az indulók a csomagjaikat. Több postán okoztunk kellemetlen

perceket a mögöttünk állóknak, amikor vittük a doboznyi csomagot.

Nehezítésként ügyelni kellett arra, hogy ne fussunk ki

a végső határidőből és ezzel ne menjen kárba a 11 hónapnyi

marketingmunka eredményeként felépített közel 1700 potenciális

nevezői tábor, aki követte ezt az eseményt. Alapvetően

pozitív volt a fogadtatása a hozzáállásunknak és a felkínált

alternatíváknak. Úttörők voltunk, akik ilyen módon reagálták

le a helyzetet, mert azóta napjában 4-5 új virtuális futás, kerékpározás

jelenik meg. Ennek ellenére a tavalyi esős időjárás

okozta károkat követő idei krízis után komolyan elgondolkodtam,

hogy szeretnénk-e ezt a történetet folytatni. A vége

egyébként az lett, hogy megyünk tovább, alkalmazkodunk

az új helyzethez, mert ahogy Darwin is mondta: „Nem a legerősebb

marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki

a legfogékonyabb a változásokra”

NT

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

19


SZÓLJON A HARANG!

Sok rendezvényünk és megemlékezésünk elmaradt a kialakult

vírushelyzet miatt. Nincs ez másképp a Kecske-parkba tervezett

Trinoni Emlékharang felállításával sem. A háttérben a

munka folyamatosan zajlik, és hogy mégis hogy állnak a tervek

megvalósításával, arról Zombori Lászlót kérdeztem.

A jelenlegi kormányzati rendelet szerint augusztus 15-ig nem

lehet rendezvényeket tartani.

A harang elkészült, június 4-én az Összetartozás Ünnepén

meg is hallgathattuk milyen szépen szól. Végleges felállításáig,

a piac épületében helyezzük el, hogy mindenki meg

tudja nézni. A harangláb felállítását, sok adminisztráció előzi

meg, engedélyeztetés, statikai vizsgálatok, amik most szintén

csúsznak a kialakult helyzet miatt.

Mégis van jól látható változás a Trianon parkban.

Igen, az önkormányzat segítségével egy kővel kirakott keretet

kapott a virágágyás, amit éppen most ültetünk be virágokkal a

Hagyományőrző Baráti Kör tagjainak segítségével.

Lehet még továbbra is harangjegyeket vásárolni, ha valaki támogatni

szeretné a harangláb felállítását?

Igen, természetesen és a támogatók neve mind felkerül majd

a harangláb oldalára. Az ünnepélyes átadást és felavatást jövőre,

2021. június 4-én tartjuk majd meg.

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


BÚCSÚZUNK

2020. május 20-án, életének 91. esztendejében, a németországi

Herbrechtingenben elhunyt Theresia Großhable,

Zsámbék szülötte, aki szívében egy életen át hordozta a szülőfalujától

való elszakítottság fájdalmát és hazájának forró

szeretetét.

Sokat köszönhetünk neki. Időt, pénzt energiát nem kímélve

segítette a Szent Vendel domborműves népi lakóház egyedülálló

helytörténeti kiállításának létrehozását. Több, saját

kezűleg restaurált, kézzel festett, különleges, régi zsámbéki

sváb parasztbútort és nagyszámú használati tárgyat adományozott

tájházunknak, később a gyűjtemény gondozásában,

állagmegóvásában is aktívan részt vett. Ezúton búcsúzunk

tőle, tisztelettel és hálával adózva emlékének.

„A Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében

őszinte részvétünket fejeztük ki Therézia Grosshable fiának

és családjának, mély fájdalmukban együttérezve, egy

eseménydús és eredményekben gazdag élettel rendelkező

édesanya elvesztésében.

Az Ő édesanyjuk számára fontos volt a származásának,

őseinek, kultúrájának és a zsámbéki tradicióknak a tevékeny

ápolása,felkutatása,megőrzése. Eredményes munkáját megőrizzük

és tiszteletben tartjuk, az utókor számára átadjuk.

Nyugodjon békében!”

Bechtold János Zsámbéki NNÖK

„Theresia Großhable (sz. Heinemann) a zsámbéki népi kultúra

megmentése érdekében minden tudását bevetve, egy egész

életen át azon dolgozott, hogy létrejöjjön egy olyan tájház

Zsámbékon, melyben méltó helye lehet a több száz éven át

itt élt sváb őseink hagyatékának. Ha ő nem lett volna, ma mit

sem tudnánk a zsámbéki német paraszti bútorfestő kultúráról.

Tercsi néni nemcsak megmentette ezeket a tárgyakat, de

saját szakértelmének köszönhetően restaurálta őket, majd

nemzetközi szinten is bemutatta a mi zsámbéki iparosaink

páratlan bútorfestő tudását.

Így jött létre egy komplett zsámbéki kiállítási anyag Gerlingenben,

Nattheimban és Ulmban, a Dunamenti Svábok Központi

Múzeumában.

Ő valóban az életét szentelte magyar szülőhazájának és

Zsámbéknak. Hálás szívvel gondolok rá és boldog vagyok,

hogy megadatott tanulnom tőle!

Liebe Tercsi néni! Ruhe sanft in Gottes Hand!”

Fuchs Sandra Titanilla

„Szerencsésnek érzem magam, amiért ismerhettem. A 2000-es évek elejétől kezdődően alkalmam volt néhányszor személyesen

is találkozni vele. Egyszer megtanított arra, hogyan kell a bútorokat házilag a rovarkártevőktől megszabadítani. Órákon

át kezeltük együtt egy-egy injekcióstűvel a Vendel-ház öreg mángorlóját és közben mesélt, csak mesélt…..Energikus,

elkötelezett személyisége nagy hatással volt rám, lelkesedése magával ragadott. Ha egy szóban kellene megfogalmaznom,

mi jut róla eszembe, amikor felidézem ezeket az élményeket, ez a szó a felelősség. Felelősség a múlt hagyományainak, tárgyainak,

értékeinek hiteles megőrzéséért.”

Balázs Mónika Csilla, Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

21


ô

k

e

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kertépítő vállalkozásomba

munkatársat keresek .

Kozma József Páty 06 20 9728233

AKIKNEK

ÖRÜLÜNK:

Németh Anna Léna 2020. 04. 18.

Kaiser Máté 2020. 04. 19.

Valek Milán Máté 2020. 04. 20.

Kovács Hanna Zselyke 2020. 04. 22.

Keményffy Dorottya 2020. 05. 04

AKIKNEK

GRATULÁLUNK:

Józsa Erika – Ötvös József

Balázs Melinda – Dudás István

2020. 05. 30.

Á

llapot

R

ön

g

tg

Fo

n

dr. Kende Réka

ügyvéd

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet

Tel.: +36 20 418 8140

Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2020. június


Gipszkarton-Profil-Festék-OSB-Glett-Ragasztó-Barkácsáru

EGY HELYEN MINDENT...

NOVÁK 96

Építőkboltja

KFT.

A Zsámbék festékkereskedelmi piac hosszú idő óta megbecsült szereplője.

Zsámbék,Petőfi S. u. 61.

06 23 340 067

novak.epitokboltja@gmail.com

Legyen

szép mosolya!

Dr. Ágh-Bíró Zoltán

Szájsebész, szakorvos,

fogorvos

Magánrendelés

teljeskörű

fogászati ellátással

IMPLANTÁCIÓ

BÖLCSESSÉGFOG-ELTÁVOLÍTÁS

SZÁJSEBÉSZETI MŰTÉTEK

FOGPÓTLÁS (ZIRKON AKCIÓ)

ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT

RENDELÉS

Biatorbágyon és Bicskén is.

Telefont: 30/514-96-70

www.biadent.com

www.bicskedent.com

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Zsámbéki Premontrei KSZJ Iskolaközpont Énekes Iskolai

tagozata megfelelő pedagógus végzettséggel rendelkező

szakmai vezetőt keres a következő feladatok ellátására teljes

állásban a 2020-21-es tanévtől:

– az énekes iskolai és a hangszeres tanárok munkájának

összefogása, szervezése, szakmai irányítása,

– ének- és szolfézsoktatás 1-8. osztályban,

– liturgikus ének és liturgia oktatása,

– k órus- és szkóla vezetése,

– zenei táborok szervezése,

– iskolai és templomi énekes szolgálatok szervezése,

– a hangszeres tanárok munkájának összefogása, szervezése.

A pályázat elbírálásánál előny:

– helyben/közelben lakás,

– egyházzenei képzettség, végzettség,

– kántori képesítés.

Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint, de nem közalkalmazottként.

A jelentkezéseket a kungl.gyorgy@gmail.com címre várjuk.

2020. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

23


„Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel,

s elfúj a szél, mint a kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel.”

Wass Albert

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A GYALÁZATOS TRIANONI

BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁN...

Merítsünk erőt az Összetartozás Napján!

VÁRUNK MINDENKIT

ZSÁMBÉKRA A TRIANON EMLÉKPARKBA

2020. JÚNIUS 4-ÉN 16 ÓRA 30 PERCKOR

à

â MEGEMLÉKEZŐK â

KONCZ BALÁZS ÉS CSALÁDJA

ZOMBORI LÁSZLÓ

SZALAI MARIANN

BODOR ÉVA

HORVÁTH LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

VIZELI BALÁZS

Þ

Zsámbék Város Önkormányzata

és a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör

TÍZ ÉVVEL EZELŐTT AZ ORSZÁGGYŰLÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN

AZ ELCSATOLT TERÜLETEKEN ÉLŐ ÉS A VILÁGBAN SZÉTSZÓRÓDOTT MAGYAROKAT

KÖZJOGI ÉRTELEMBEN IS A NEMZET RÉSZÉVÉ, JÚNIUS 4-ÉT PEDIG A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJÁVÁ TETTE.

20 ÓRA 20 PERCKOR, MINT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN OLY SOK HELYEN,

MI IS MEGGYÚJTJUK AZ ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZÉT.

More magazines by this user
Similar magazines