Zsámbéki Polgár - 2021. március

cofeco

● „A TAVASZI SZÉP IDŐNEK, / LÁM, HOGY MINDENEK ÖRÜLNEK: / ERDŐK, MEZŐK MEGZÖLDÜLNEK, / A MADARAK ZENGEDEZNEK.” ●

ZSÁMBÉKI POLGÁR

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRCIUS HAVI KIADVÁNYA

2021

•www.zsambek.hu•


VERSKAPU

Petőfi Sándor

PACSÍRTASZÓT

HALLOK MEGINT

Pacsírtaszót hallok megint!

Egészen elfeledtem már.

Dalolj, tavasznak hírmondója te,

Dalolj, te kedves kis madár.

Oh istenem, mi jólesik

A harci zaj után e dal,

Mikéntha bérci hűs patak füröszt

Égő sebet hullámival.

Dalolj, dalolj, kedves madár,

Eszembe hozzák e dalok,

Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,

Egyszersmind költő is vagyok.

Eszembe jut dalodrul a

Költészet és a szerelem,

Az a sok jó, mit e két istennő

Tett és még tenni fog velem.

Emlékezet s remény, ez a

Két rózsafa ismét virít

Dalodra, és lehajtja mámoros

Lelkem fölé szép lombjait,

És álmodom, és álmaim

Oly kedvesek, oly édesek...

Terólad álmodom, hív angyalom,

Kit olyan híven szeretek,

Ki lelkem üdvessége vagy,

Kit istentől azért nyerék,

Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,

De lenn a földön van az ég.

Dalolj, pacsirta, hangjaid

Kikeltik a virágokat;

Szivem mily puszta volt és benne már

Milyen sok szép virág fakad.

(Betlen, 1849. március 8.)

Szklenár Anita verskapuja

a Táncsics Mihály utca 21. szám alatt

Fotó:


TARTALOM

04. oldal

• SZTANKOVICS JUDIT

08. oldal

• POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

09. oldal

• ZICHY FARSANG

04

Az internet egy csodálatos dolog. Egy hatalmas

könyvtár, ahol szabadon hozzáférhetünk

mindenféle információhoz. Megnézhetjük

a Prado képeit, vagy az angol királyi ékszereket,

rész vehetünk koncerteken, elolvashatunk

könyveket, filmeket nézhetünk vagy

web kamerán követhetjük az Etna aktuális

ki törését. A rengeteg pozitívum mellett,

azonban sok veszélyt is rejt az internetről

való tájékozódás. Nem biztos, hogy valós információk

és adatok jutnak el hozzánk. Az internetet

böngészve, főleg a közösségi oldalak

kommunikációját olvasva, az utóbbi időben –

egyéb, nyomdafestéket nem tűrő szókapcsolatokon

túl - a laikus szó jutott a legtöbbször

eszembe, aminek jelentése, nem szakképzett,

hozzá nem értő. Önöknek is kedves olvasók,

biztos van egy tanult szakmájuk – legyen

az ács, cukrász, kertész, tanár, mérnök, orvos,

bármi – és ennek a szakterületnek önök képzett

képviselői, így ha valaki valótlant állít egy

olyan dologról, amihez önök értenek, azonnal

tudják, hogy ő laikus és nem igaz, amit mond.

Az csak egy vélemény, amit ő maga alkotott,

a tények ismerete nélkül. Mivel a vélemény

szabad – elvileg – a világ tele van tévesen

megalkotott véleményekkel. A tudományos

újságírásban azt tanultuk, hogy mindig több,

hiteles forrásból ellenőrizzünk egy információt

mielőtt leírjuk. Bár manapság már azt is

nehéz eldönteni, mi számít hiteles forrásnak,

én mégis azt javasolnám, mielőtt megalkotják

a saját véleményüket – nem feltétlenül csak

a vírus vagy a vakcina, hanem bármilyen más

kérdésben is – tájékozódjanak több forrásból

és kizárólag az adott terület szakembereinek

álláspontját fogadják el és tegyenek különbséget

a vélemény és a szakvélemény között! Ne

feledjék a mondást, ,,attól, hogy sokan mondanak

valamit, abból még nem lesz valóság.”

Nógrádi Timea

főszerkesztő

10. oldal

• BEMUTATKOZNAK

A LEENDŐ ELSŐS

TANÍTÓ NÉNIK

12. oldal

• RAGADOZÓ

GAZDÁLKODÁS

SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL

RÖVIDEN

14. oldal

• BABAKIÁLLÍTÁS

15. oldal

• ZSÁMBÉK

AZ IDEGENVEZETŐ

SZEMÉVEL

16. oldal

• BICAJÓZÓ

EGÉSZSÉGVÉDELEM

18. oldal

• SZERELEM

A HANGJEGYEK

KÖZÖTT

21. oldal

• MÁRCIUSI

KERTI MUNKÁK

IMPRESSZUM

Zsámbéki Polgár

Zsámbék Város Önkormányzatának

közéleti havilapja

www.zsambek.hu

Alapító:

Zsámbék Város Önkormányzata

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Főszerkesztő:

Nógrádi Timea

+36 20 / 3999111

viragzozsambek@gmail.com

15

14

Szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal Zsámbék

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Nyomdai kivitelezés:

EUROPRINTING Nyomda

Budapest, Lajta u. 3, 1185

A címlapon: A tavaszi szép időnek című népdal részletét idéztük.

18

Lapzárta: minden hónap 20. napja.

Megjelenik havonta 2000 példányban.

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

3


SZTANKOVICS

JUDIT

MOSOLYGÓS, PÖRGŐS, IGAZI KÖZÉLETI

SZEMÉLYISÉG. ÉLETÉBEN MEGHATÁROZÓ

A NÉPTÁNC ÉS A NÉPI KULTÚRA SZERETETE,

A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA. EGY TELI SZEKRÉNYE

VAN, KÜLÖNBÖZŐ NÉPVISELETEKKEL.

UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ CSICSERGŐK

TÁNCCSOPORTJÁT ÉVEKIG VEZETTE ÉS

A KESZKENŐ NÉPDALKÖRNEK IS OSZLOPOS

TAGJA. LEGTÖBBEN MÉGIS TALÁN CSODÁLATOS

CSOKRAIRÓL ISMERIK, AMELYEKET BELLIS VIRÁG

NEVŰ ÜZLETÉBEN KÉSZÍT. DE, HOGY MILYEN

ÚT IS VEZETETT A VILLAMOSMÉRNÖK TANÁRI

SZAKTÓL A VIRÁGKÖTŐ MESTERVIZSGÁIG, ERRŐL

BESZÉLGETTEM SZTANKOVICS JUDITTAL.

Mi a te eredeti végzettséged?

Villamos üzemmérnök tanári szakon végeztem a Kandó

Kálmán Műszaki Főiskolán.

De mint lány, hogy kerültél erre az elég férfias, műszaki

pályára?

Szegeden születtem, ott is jártam középiskolába. Üllésen

éltünk, a családom ott él a mai napig, ez harminc

kilométerre van Szegedtől. Innen jártam be

a Déri Miksa Ipari Szakközépiskolába. Mindig vonzott

a technikai-műszaki irány, eredetileg építész szerettem

volna lenni, de mondták, hogy oda ne menjenek

lányok, mert ott csőnadrágot kell mindenkinek húzni.

Az én életemet, már fiatalon is a néptánc határozta

meg, és a fiúk, akikkel táncoltam és nagyon kedveltem

őket, azok mind Dérisek voltak, úgyhogy én is oda

mentem tanulni. Jó tanulónak számítottam, így csont

nélkül besétáltam Szeged egyik legerősebb középiskolájába,

úgyhogy én ott érettségiztem villamosgépszerelőként.

És maradtál is ezen a ,,nőies” vonalon a továbbtanulásnál

is?

Igen (nevet) először a Kandón végeztem el a három

éves alapszakot, aztán pedig különbözeti vizsgákkal

a tanár szakot is. Így kerültem műszaki pályára,

igazából csak azért, mert a táncegyüttesben a párom

és a fiúk is oda jártak suliba, ezek ilyen nagyon

egyszerű dolgok. Nagyon sokat profitálok egyébként

a mai napig abból, hogy én műszaki végzettségű

vagyok. Egészen másként látom pl. a virág-

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


készítésnél is a hangsúlyokat, az egyensúlyokat, a koszorúk

szalagjainak megírásánál is a műszaki szabványbetűket használom,

ezek mind, mind a műszaki tanulmányokból jönnek.

Hogyan folyt tovább az életed a diploma után?

Százhalombattán kezdtem tanítani, de utána visszaköltöztünk

Üllésre és Szegeden kezdtem el dolgozni egy távközlési cégnél.

Aztán jöttek a gyerekek és amikor gyes után újra munkába álltam,

a távközlési cég marketing és sales üzletágával kezdtem

foglalkozni. Ez nagy újdonság volt, de akkoriban a sales, azaz

az értékesítés úgy nézett ki, hogy jártuk az utcákat, bekopogtunk

az emberekhez, hogy akarnak-e telefon előfizetést.

Mivel felhívni nem tudtátok őket... furcsa ezt ma már elképzelni.

Igen, de akkoriban ez így ment. Majd a lakossági értékesítésről

áttértünk az üzleti ügyfelekhez és én a kiemelt ügyfelek

felelőse lettem. Ezzel évekig eldolgozgattam. A telekommunikációban

viszont ugrásszerű fejlődés következett be és a sok

kis cégből pár nagyot csináltak, amelyiknél én voltam, annak

a központja felkerült Budaörsre, így én is ott kezdtem dolgozni,

el kellett mozdulnunk Szegedről, az ingázás nem volt megoldható.

Mivel a férjem is ugyanannál a cégnél dolgozott a költözés

mellett döntöttünk. Felszámoltuk mindenünket, eladtunk

mindent és rajzoltunk egy 30 kilométeres kört Budaörs körül és

elkezdtük járni a településeket.

Miért Zsámbék mellett döntöttetek?

Sok helyen nézelődtünk, de amikor bejöttünk a Magyar utcán

Zsámbékra, egy októberi nap, volt, köd, felhők, nem túl szép idő,

de az Alex vonalától már megláttuk a Romtemplomot, jobb kéz

felől a katolikus templomot, meg a napórás házat....ezek az ikonikus

épületek olyan hatással voltak ránk, hogy a férjemnek azt

mondtam, hogy édesem, ha mi költözünk, akkor ide költözzünk!

Hol találtatok házat?

A Gábor Áron utcában találtunk végül, nagy nehezen egy nekünk

megfelelő házat. Onnan akkoriban, a korábban letelepített erdélyiek

már kezdtek elmozdulni. A ház, amit választottunk még

nem volt befejezve, de amikor felmentünk a tetőtéri teraszra és

onnan ráláttunk a Romtemplomra, már nem volt kérdés, hogy

megvesszük-e. A kertben volt egy nagy, termő cseresznyefa,

az is sokat segített a döntésben.

Hogyan sikerült beilleszkednetek?

A ház felújítása kapcsán belecsöppentünk ebbe az erdélyi kis

diaszpórába, minden szomszédunk erdélyi volt, csak mi voltunk

gyüttmentek ott, hozzájuk képest. Ez éppen most 20 éve volt.

Nagyon jól fogadtak bennünket. Sok gyerek is volt a környéken,

a mieinkkel egykorúak. Jóban lettünk, az erdélyi bálokra is hívtak

bennünket. Jakab Orsinak, a Bethlen Gábor Egyesület vezetőjének

segítettünk a bál előkészítésben és utómunkálataiban.

Olyan szinten befogadtak, hogy sokan azt hitték mi is erdélyiek

vagyunk. Egy nagyon összetartó baráti társaság alakult ott ki,

ez segített nekünk nagyon sokat, megragadni itt Zsámbékon.

Nagy szeretettel emlékszem vissza ezekre az időkre.

A telekommunikácós cég után, hogyan jutott eszedbe a virágkötészet?

Az egész életemet azzal töltöttem, hogy szerződéseket írtam.

Ez sok sok papírmunkával járt, egy idő után belefárad ebbe

az ember. Aztán egyszer eljött az a pont, hogy azt mondtam

mást akarok csinálni. Ez negyven éves koromban volt és elgondolkodtam

a pályamódosításon. Elővettem a szakképzési

jegyzéket és végigolvastam, A-tól Z-ig. Kijegyzeteltem, melyek

azok a szakmák, amik nekem megfelelnének. Aztán szűkítettem

a listát, hogy mi az, amit egy nő is tud csinálni, egyedül, addig,

amíg fizikailag vagy bármilyen módon bírja. Kijött a virágkötő

szakma. Aztán jöttek a jelek, hogy a tombolán virágot nyertem

és éppen indult is egy virágkötő tanfolyam Budapesten, ahová

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

5


Akkor nem volt nagyobb törés a karrieredben, csak egy jó

nagy kanyar. Hány éve volt ez?

Most kezdem a 14. évet. Kevés dolgot szerettem az életemben

annyira, mint ezt a szakmát. Néha nehéz, de amikor belépek

a boltba a gyönyörű virágok közé, az mindig feltölt. Onnantól

már pörgök, nagyon sok energiát ad, amit csinálok. Ez folyamatos

alkotás. A 14 év alatt nem volt ismétlődés. A jeles napok,

mint a Nőnap, Anyák napja stb. nekem minden évben új

feladat. Nem szeretek szériázni, nekem az a jó, ha mindenkinek

mást csinálhatok. Most már megismertem az embereket, ha jön

egy család és a rokonok, mondjuk az anyukának viszik a születésnapi

virágokat, akkor mindenkinek másfélét csinálok, hogy

az ünnepelt ne kapjon egyformát.

fel is vettek. Már akkor elkezdtem a virágpiacra járni, a kollégáimat

elárasztottam virágcsokrokkal, mert gyakorolnom kellett,

gyártottam az asztali díszeket a férjem munkahelyére is,

ha kellett, ha nem. Így amikor csoportos leépítés jött a cégemnél,

akkorra nekem már megvolt a virágkötő képesítésem és

megvettük az éppen eladó gombaházak közül az elsőt üzlethelyiségnek.

Így amikor október 13-án megjött a keményfedeles

virágkötő szakmunkás bizonyítványom, 16-án már ki is tudtam

nyitni a boltomat.

Mi a legvonzóbb a virágkötészetben?

A folyamatos alkotás. Engem a színek és a formák vonzanak.

A növény is fontos persze, mert egy élő anyag és nagyon izgalmas

dolog. De a meghatározó számomra a szín és a forma,

mert azok olyan felkavaróak, néha fel lehet rúgni a szabályokat,

berögződéseket, mint pl, hogy a sárgát a rózsaszínnel nem

rakjuk össze. Dehogynem! Csak a megfelelő sárgát a megfelelő

rózsaszínnel és az arányt kell megtalálni, és a legjobb formát

hozzá és akkor eszméletlen kombinációkat lehet létrehozni.

Egyébként ez egy iszonyúan fegyelmezett dolog is. Komoly

törvényszerűségek vannak, amiket be kell tartani és azonnal

lehet látni egy-egy készítményen, hogy az mennyire szakszerű.

Nem véletlenül, ez egy szakma. Sokan azt gondolják, hogy ők

ösztönösen tudják ezt, de azért az aranymetszés szabályait,

a színkört, a súlypontok megfelelő elhelyezését egy asztali

díszben, a sokféle technikát mind, mind tanulni kell, megvannak

az alap kötöttségek, de azon túl már mindent szabad, működhet

a fantázia.

Jelentős szerepet vállalsz a város kultúrális életében, a Csicsergők

és a Keszkenő népdalkör is kapcsolódik a nevedhez.

Na, ez a másik szerelem. Fiatalkoromban tíz évet táncoltam

egy nagyon jó nevű néptáncegyüttesben Üllésen, a Szeged

Táncegyüttes vezetője, Nagy Albert volt a művészeti vezetőnk.

A negyven éves jubileuma tavaly volt ennek az együt-

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


tesnek, tehát azóta is él és virágzik. Én ott töltöttem a fiatal

éveimet abban a táncegyüttesben. Nagyon kemény munkára

szoktattak ott minket. Amikor idekerültünk Zsámbékra, az volt

az első, hogy megnéztem, milyen táncegyüttesek vannak itt.

Akkor a Höcögőnek voltak egész estés műsorai, amit nagyon

élveztem, de úgy gondoltam, hogy én már ahhoz, hogy ott táncoljak,

egy kicsit öreg vagyok, mert a táncosok, minimum tíz

évvel fiatalabbak voltak, mint én. Időközben a szülői szervezet

elnökeként az iskolában egy mikulás bált szerveztünk és ott

fellépett a Zsámbéki Népdalkör – akkor még nem Keszkenőnek

hívták őket – és ahogy énekeltek, csak azt mondogattam magamban,

hogy én ezt is tudom, ezt is ismerem, ezt is tanultam

és teljesen az ének hatása alá kerültem. Arra gondoltam, hogy

ha már nem táncolhatok a korom miatt, legalább énekelhessek

és akkor Balázs Csillával egyszerre léptünk be a népdalkörbe.

Relatíve fiatalok voltunk a nénikhez képest, de nagyon jól fogadtak

minket és örültek, hogy csatlakoztunk hozzájuk. Nagyon

sokat tanultam tőlük, Schmidthné Balázs Esztertől, aki hosszú,

hosszú éveken át a népdalkör szakmai vezetője volt. Aztán volt

egy kis üdítő kitérőnk Dérné Kovács Ibolyával, és egy nagy egymásra

találásunk Vizeli Judittal, aki most a szakmai vezetője

a dalárdának. A mi népdalkörünk, az a féle népdalkör, ami olyan

igazi ösztönös elemi erővel énekel, talán nem mindig tisztán,

hibátlanul, de amikor kieresztjük a hangunkat, akkor érezni,

hogy remeg a levegő a teremben, ahol vagyunk. Ez egy nagyon

jó érzés és nagyon sok energiát ad. Amikor bekerültem, akkor

még Mátyás Irén is köztünk volt és még nagyon sokan, akik már

sajnos nincsenek velünk. Bogár Ilonka néni a legidősebb tagunk,

aki alapítótagja is a népdalkörnek, ő több, mint 45 éve jár próbákra,

azért ez nem kis dolog.

A Három ágnak hat levele rendezvény is a Keszkenő Népdalkörhöz

kapcsolódik. Ezt hogy találtátok ki?

Amikor egyesületté alakultunk, akkor jött az ötlet, hogy találjunk

már ki valamit, hogy legyen egy saját rendezvényünk, ahol nem

csak szereplők, hanem szervezők is vagyunk. Saját programot

akartunk, ez volt a mozgatórugó. Így lett egy népdalos, néptáncos,

népzenés találkozó, ami innen a környékről gyakorlatilag

az összes együttest felvonultatta már. A tizedik évfordulón

az erdélyi testvértelepülésünk is csatlakozott hozzánk és mindenki,

aki élt és mozgott a faluban az részt vett valamilyen formában

benne. Az önkormányzat, vendéglősök, szállásadók és

a társegyesületek is bekapcsolódtak, tényleg úgy érzem, hogy

sikerült a jubileumi évfordulónkat nagyon emlékezetessé tenni.

Hogy jött a Csicsergők néptáncegyüttes ötlete?

Tudod, ha egyszer valaki már megégette magát a néptánccal,

akkor nem szabadul tőle, az egész életén át elkíséri. A Bethlen

Gábor Egyesülettől jött a felkérés, hogy össze kellene hozni egy

utánpótlás csapatot a Höcögőnek. Könnyű a békát víznek ugrasztani,

szokták mondani, úgyhogy gyerekeknek kezdtem el

néptáncot oktatni, teljesen az alapoktól. Akkor lett vége az első

Csicsergő korszaknak, amikor a gyerekek nyolcadikosok lettek,

megnőttek és kirepültek Zsámbékról. Nagyon örülök viszont,

hogy aki abban a csoportban volt azoknak szinte mindnek a mai

napig van valami köze a népi kultúrához és a néptánchoz, vagy

azért mert zenél vagy mert még mindig táncol valahol. Úgy

érzem, sikerült valami értéket átadnom nekik.

Családodról mondanál pár szót?

A férjemmel a főiskolán ismerkedtünk meg, aztán egy helyen

is dolgoztunk, ő is villamos üzemmérnök. 22 éves korunkban

házasodtunk össze, Üllésen építkeztünk, 24 éves korunkra kész

volt a házunk, nem volt tökéletes, de a miénk volt. Akkor született

Petra lányom, ő már Zsámbékon kezdte a második osztályt.

1994-ben született Blanka, ő óvodába is ide járt, Zsámbékra.

Mindketten a Zichy német tagozatán tanultak, mert a gyermekkori

nyelvtanulást én nagyon fontosnak tartom. Petra óvónéni

lett, Blanka pedig közgazdász.

Miért fontos számodra ennyire a népi hagyományok megőrzése,

ápolása?

Ebbe neveltek bele. A néptánc révén az ember találkozik, viseletekkel,

zenékkel, mesterségekkel. Nekünk egy egész szekrényünk

van tele viselettel, a kalotaszegitől kezdve mindenfélével.

Én szeretem ezeket hordani, nem akarok nagy szavakat

használni, de nekem ez az életem. A mai kor gyermeke, nem

biztos, hogy meg tudna úgy küzdeni a kihívásokkal, mint az elődeink.

Összhangban kell lennünk magunkkal, a természettel,

úgy kellene élnünk, hogy a legkevesebb kárt okozzuk benne.

Meg kell becsülnünk az elődeink által létrehozott értékeket,

mert a maguk nemében azok tökéletesek. Kreatív élő munka

van bennük, ugyanúgy, mint a virágkötészetben, talán ezért is

érzem nagyon közel magamhoz ezt a munkát is.

NT

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

7


TISZTELT ZSÁMBÉKI POLGÁROK!

Érezhetően közeleg a tavasz. Egyfelől a közterületi növényápolási

feladatok miatt, másfelől pedig az elmúlt hónapokhoz képest

felgyorsultak az események az önkormányzat háza táján

is. Bár a testület nem tart üléseket, azért igyekszünk a kommunikációt

fenntartani és a képviselők javaslataikat, észrevételeiket,

lakossági bejelentéseket folyamatosan eljuttatják hozzánk,

mi pedig hivatali kollégáimmal igyekszünk megoldani ezeket.

A február hónap kisebb-nagyobb eseményeit időrendben próbálom

felvillantani.

Költségvetésünk elfogadásra került, ezt megtalálhatják

a honlapunkon. A biztonságra törekedtünk a tervezésnél

ezért jellemzően azok a tételek kerültek bele, amelyek már

az előző évben elnyert pályázatok önrészét jelentették, illetve

azok, amelyek mindenképpen szükségesek. Pályázati

téren a tájház felújításának folytatása, a Zsámbéki SK műfüves

pályázatának önrésze, valamint a Corvin János utca

felújításának folytatása jelentősebb tételek. De pl. aszfaltozásra,

kátyúzásra az eddigi évek messze legnagyobb öszszegét,

20 millió forintot terveztünk. Belekerült egyes közterületi

fák kezelése és a tavaly elkezdett évi két ágdarálás

is, amelyek önmagukban is sok milliós tételt jelentenek.

A kormányzat biztosítja, a járványhelyzet kárainak csökkentése

miatt a vállalkozásoknál hagyott 1 százaléknyi iparűzési adó

megszerzését a központi költségvetésből. Ez nagy biztonságot

jelent, de csak az adóbevallások beérkezésekor tudjuk meg,

hogy mekkora lesz a bevétele az önkormányzatnak a tavalyi év

gazdasági teljesítménye alapján. Addig is igyekszünk a meglévő

vállalkozások bővítési terveit adminisztratív módon segíteni,

illetve új vállalkozások letelepedését elősegíteni.

A lakosság által fizetett adók egy részéhez hozzányúltunk. Azok

az zártkerti ingatlantulajdonosok akik kivonták forgalomból

a telküket, azok évi 30 Ft/négyzetméter nagyságú adót fizettek,

mert a kivonás miatt bekerültek egy nem rájuk kitalált adókörbe.

Ez aránytalanul nagy terhet jelentett az ingatlantulajdonosoknak,

ezért harmadára csökkentettük az adó mértékét.

Végrehajtottunk egy fejlesztést, annak aki használja fontos:

megvilágítást kapott a Magyar utca 5. szám alatt lévő kondipark,

így a sötétedés után is használható sportcélra ez az eszköz.

A decemberben kidöntött kettőskeresztre az önkormányzat

számláján több mint másfél millió forint gyűlt öszsze.

Közben elkészült az új kereszt látványterve is. A kereszt

megáldását és szentelését augusztus 20-ra tervezzük.

Ugron Zoltán, mányi polgármester kollégámmal és a Magyar

Közút képviselőivel helyszíni bejáráson egyeztettünk

a szomori elágazásnál a gyakori balesetek miatt többedszer.

Tudjuk, hogy az M100 elkerülő úthoz kapcsolódóan itt egy

körforgalom épül majd, de addig is szükséges a biztonság növelése.

A megbeszélés után szinte azonnal az út menti bozótot

megritkították a jobb beláthatóság miatt. Tavaszra pedig

új akusztikus felfestéseket és még több jelzőtáblát ígért az út

kezelője. Ezen a beszélgetésen is szóba került az Etyeki utca

állapota. Itt a hónap végére a Közút egy megállni tilos táblát

helyezett el, így lehetőség nyílik idővel a terület rendezésére.

Február hónapban több körben tárgyaltuk és véglegesítettük

Zsámbék Klímastratégiáját. Ezúton is köszönöm a résztvevőknek

az aktivitást és a sok hozzáadott értéket. Most már „csak”

végre kell hajtanunk a benne foglaltakat.

Köszönetet szeretnék mondani Jónás Jánosné Marikának, aki

egy szép Babakiállítással örvendeztetett meg minket az új piac

épületben. A kiállítás a hónap végéig még látható, utána pedig

egy új kiállítást rendezünk be és a tervek szerint ezt folytatjuk,

amíg a járvány nem teszi lehetővé egyéb, hagyományosan

megrendezhető kiállítások megtartását. A buszforduló fedett

váróiban elhelyezett plakátokat is az elmaradt rendezvényeink

„megidézésére” használtuk az elmúlt egy évben.

Az orvosi ügyelet működésének biztosítása kiemelten fontos,

de nehéz feladat. Az ügyelet vezetője, Dr. Kocsis Tamás mindent

megtesz a működés fenntartásáért, de ehhez az önkormányzatok

összefogása szükséges. Emiatt tartottunk egy összejövetelt

a terület polgármesterivel. Mindenki kiáll a további együttműködés

mellett, mindaddig amíg az állam esetleg át nem szervezi

a jelenlegi működést egy más struktúrába. A jó hír az, hogy a központi

költségvetésből érkező, erre a célra használható normatíva

nőtt az idei évben. De településeink még így is a működés csaknem

felét saját forrásból fedezik. Ezért is fontos az összefogás.

A BÖT megrendelte a Zsámbéki-medence kerékpár-hálózati

tervét egy tervező irodától. Mi nem vagyunk tagok, de Zsámbék

ebben a témában megkerülhetetlen, a szándék pedig jó és közös

érdek, ezért mi is megrendeltük a ránk vonatkozó részre a tervezést

és így egy egységes anyag születik. Ez egy fontos alap

egy esetleges nagy közös kerékpárút fejlesztéshez, és azért

is fontos, mert a települések a saját egyéni beruházásaikat is

egy közös hálózati koncepció részeként tudják megterveztetni.

Erre az önkormányzati ciklusra tervezett fejlesztéseink egyik

legfontosabbika a Zárdakert. Egyrészt a balesetveszély, másrészt

a frekventált elhelyezkedése és a benne rejlő lehetőségek

kiaknázása miatt is. Ezért felvettük a kapcsolatot a műemlékvédelemmel

és ajánlatot kértünk be egy általuk is ajánlott, országosan

ismert tervezőirodától.

Bár nem február, hanem inkább a március eleje, de nagyon

fontos, ezért beszélnünk kell róla, hogy a COVID terjedésének

harmadik hulláma nálunk is erősen érezhetővé vált. Eddig jól

tartottuk magunkat, de most szinte egyszerre jelent meg az

óvodában, iskolában, polgármesteri hivatalban a vírus. Túl sok

információt kapunk és sokan érdekből, vagy tudatlanságból

mások elbizonytalanítására törekednek. Ne dőljenek be a kuruzslóknak,

álhíreknek, álhíroldalaknak. Orvosaink, kutatóink,

a szakmájukhoz értő tudósaink értünk dolgoznak. Ne a mindenhonnan

ránk ömlő, részigazságokat és logikusnak tűnő ostobaságoknak

higgyünk, hanem nekik. Szeretnénk túllenni ezen az

időszakon, szeretnénk, ha nem betegedne meg más miattunk,

vagy hozzátartozóink mástól. Társadalmunk egyik betegsége

az ego előtérbe állítása, mi itt helyben sokszor tudtunk eddig

is bizonyítani, hogy ezen túllépve a közösségünk érdekét tartjuk

szem előtt. Tegyünk így most is! Most különösen fontos ez,

hiszen egészen különleges helyzetbe kerültünk. Tehát fejtsük ki

véleményünket a kormány által meghirdetett konzultációban,

de ne a Facebookon! Regisztráljunk, hogy az orvosaink lássák,

hogy szándékunkban áll vakcinával beoltatni magunkat és ne

gondoljuk, hogy az internetről, TV-ből begyűjtött részinformációk

alapján bármelyikünk jobban tudná, hogy melyik oltás jobb,

illetve rosszabb mint a másik. Fogadjuk el az orvosaink, tudósaink

véleményét, ajánlását és oltassuk be magunkat! Ez most

a közös érdekünk. Én is így teszek és családom minden tagja is

az egymásért érzett felelősségünk okán.

Horváth László

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


ZICHY

FARSANG

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén csak

osztálykeretben tarthattak az alsósok farsangi mulatságot.

Fotók: Zichy album

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

9


ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEMUTATKOZNAK

A LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK

A nevem Kondor Jánosné, a tanítványaim Márti néninek szólítanak.

Több mint 3 évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezem. A Zsámbéki Zichy Miklós

Általános Iskolában dolgozom, immár 22 éve.

Pedagóguspályám során egyik legfontosabb nézetem a gyerekek személyiségének formálása,

a tudásvágy felébresztése egy olyan osztályközösségben, ahol mindenki egyformán

fontos és nélkülözhetetlen.

Az általam vezetett osztályok jó közösséggé alakultak, ahová nagyon jó érzés volt

megérkezni, mindig várni a következő találkozás időpontját. A most negyedikes osztályomnál

is érzem ezt, szívet melengető, ahogy egymásnak örülünk.

Az előző tanévben online tanítás keretében is tanítottam az osztályt. A közösségi

szellem tovább erősödött, a pandémia alatt szerzett informatikai tudást az osztály tanulói

gyarapították, és a mostani tanévben is fel tudják használni.

A más-más közösségből, különböző társadalmi helyzetből érkező tanulók színesítik a

közösséget, több helyről, több szokást hoznak, ettől is változatosabb a közösség arculata.

Az évfolyamon a kolléganőmmel szoros együttműködésben dolgozunk. A két osztály közös

programokon, műsorokban, illetve kirándulásokon, színházlátogatáson vesz részt.

Jellemző rám, hogy következetes munkát végzek, mind a felkészülésben, mind a tanításban.

Tanóráim során nagyon fontos szerepe van a játéknak, hisz a kisiskoláskor életkori sajátosságaihoz

tartozik, hogy minél többet játszanak.

A mozgás és a sport mindig közel állt hozzám.

Számos továbbképzést végeztem, így pl. a Testnevelési Egyetem által hirdetett Kölyökatlétikai programot. 1-1 óra

keretébe szívesen beépítem az ott elsajátított feladatokat.

Tanórán kívül is több program szervezésében részt vállalok. Így az alsós korosztálynak röplabdaedzéseket is tartok

hetente kétszer, délutánonként. A rendkívül népszerű Sudoku házibajnokság szervezője és lebonyolítója vagyok.

Ha röviden kellene munkámat jellemezni, azt mondanám, hogy következetesen, a szabályok betartása mellett, játékosan,

jókedvűen tanítom, nevelem a gyerekeket első osztályos koruktól fogva.

Mottóm: „Játszva tanulni, tanulva játszani.”

Várom szeretettel a leendő első osztályos kisdiákokat!

Üdvözlettel: Kondor Jánosné

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,

mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

(Móricz Zsigmond)

Az iskolába lépés nem csak a családok számára izgalmakkal teli.

Leendő elsős tanító néniként rám is nagy feladat vár. Szeretném, ha az óvodából iskolába

érkező kisdiákjaimnak minél zökkenőmentesebben sikerülne az átállás. Kezdetektől

igyekezni fogok, hogy a rám bízott gyerekek osztályuk közösségében jól érezzék magukat.

A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésével szeretném a felfedezés örömét

biztosítani. Ehhez az életkori sajátosságokat figyelembe véve dalokkal, játékokkal, mesével

színesítve segíteném beilleszkedésüket, tenném változatosabbá a tanítási órákat.

Igyekszem jó közösségi élményekhez juttatni őket, hogy jól érezzék magukat és

örömmel jöjjenek iskolába.

Megpróbálom minél hamarabb feltérképezni, hogy a rám bízott gyerekek milyen kiegyensúlyozott,

családias légkörből, érzelmi biztonságból érkeznek, és ezt a vonalat

szeretném tovább vinni, gazdagítani.

A tanítás, ismeretátadás mellett a nevelést, értékteremtést tartom szem előtt.

Nevelési elveim közé tartozik a következetesség, határozottság. Több évtizedes tapasztalatom

segítségével minden igyekezetemmel azon leszek, hogy olyan biztos alapokat teremtsek,

melyre egy életen át építeni lehet.

Tanítási óráimon a könyvek, füzetek mellett digitális eszközöket is használok. A különböző munkaformákon

keresztül tanulóim lehetőséget kapnak a közös tevékenységekre, így nem csak tőlem, de

egymástól is tanulhatnak.

A szülők aktív együttműködésére is számítok, hiszen eredményeket csak együtt érhetünk el. Szeretném,

ha ők is részesei lennének gyermekük személyiségfejlődésének, tanulásban elért sikereinek.

Célom, hogy olyan közösséget tudjak kiépíteni, ahol a gyerekek, a szülők és én is jól érezzük magunkat.

Szeretettel várom leendő első osztályosaimat!

Emmerné Tóth Ildikó

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


ELKEZDŐDTEK

AZ OLTÁSOK ZSÁMBÉKON IS

A háziorvosok telefonon értesítik a pácienseket az oltások időpontjáról.

TAVASZI GALLYDARÁLÁS

Az önkormányzat idén is biztosítja az ingyenes ágdarálást a lakosság

részére!

Időpont: 2021. március 16.

Ettől a naptól kezdődően kérjük az ágak kihelyezését, a munka folyamatos,

nem egy napig fog tartani! Egy területre nem megy vissza a gép még

egyszer a később kirakott gallyakért. Olvassák el az ággdarálást végző

szakember felhívását is!

Felhívás!

Kérnénk szépen az Önkormányzat által meghirdetett időpontban kihelyezni

az elszállíttatni kívánt ághulladékot. Lehetőleg az út mellé, vagy

ahhoz közel – pl. kocsibejáróra – de az úttestre ne lógjon ki. Minél nagyobb

darabokban egybe hagyva – így Önöknek és nekünk is kevesebb

munkával jár (a gép 18 cm átmérőig darál). Az ágakat nem kell összekötni

sem, de gyorsabb a mi munkánk, ha rendre van lerakva: a végek mind

egy irányba és az út felé nézzenek. Így előbb végzünk és továbbhaladva

a gép zaja is hamar tovatűnik. A darálni valóban nem lehet drót, madzag,

kő (gyöngykavicstól a kuléig), földes gyökér, vas/műanyag/egyéb hulladék.

Előbbieket a gép nem dolgozza fel, ha ilyen előkerül – az egész

rakat ottmarad. Válogatni nincs idő – a város többi lakója is várja, hogy

odaérjünk. Lágyszárú növényeket, lombot, fűnyiradékot nem szállítunk

el, csak gallyhulladékot.

Köszönettel: Kalmár Gerzson

www.afavago.hu

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

11


RAGADOZÓ GAZDÁLKODÁS

SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL RÖVIDEN

– AVAGY A CSAPDA KÉRDÉS

A közösségi médiában megjelenő komment

háborúk, és a hangulatkeltés érdekében

sokkoló fotók megosztása

miatt fogadtuk el, hogy e hasábokon

próbáljuk elmagyarázni röviden a Tisztelt

Lakosságnak miért van szükség

a csapdázásra, hogyan üzemeltetjük

őket, egyszersmind megnyugtassunk

Önöket. Mielőtt nekilátnánk az ismertetésnek,

nagyon fontos elmondanunk,

hogy a „a vadgazdálkodás a vadon élő

állatok elterjedésének, állománynagyságának

(sűrűségének) és az állomány

minőségének befolyásolása valamilyen,

az illető vadfajhoz kapcsolódó meghatározott

cél elérése érdekében. A vadgazdálkodó

ezeket a célokat minden esetben

az állomány dinamikájának alakításával

érheti el, amit az állományban és/vagy

az állomány élőhelyén tett beavatkozások

(manipulatív vadgazdálkodás) révén

valósíthat meg” (Csányi, 2007). A fentiek

alapján a vadgazdálkodó állományokban

és nem egyedekben gondolkodik, hiszen

amennyiben az állomány „elégedett”, ez

egyed szinten is megvalósul. Amennyiben

Tisztelt Olvasó ezt a tudományos

tényt saját meggyőződéséből nem fogadja

el és a vadon elő állatok egyedeiben

gondolkodik, tisztelettel kérem, hogy

ezt cikket ne olvassa tovább, mivel nem

fogja ezen írás a célját elérni.

A ragadozó „gazdálkodás” évszázadokra

visszavezethető emberi tevékenység,

amely a 20. századig abban nyilvánult

meg, hogy „tűzzel-vassal” irtotta őket

az ember, foglalkozástól függetlenül.

A hazai ragadozók főbb táplálékforrása

a mezőgazdasági élőhelyhez kötődő

madarak (farmland bird) 1 adják. A mezőgazdaság

iparosodásának következményeként

a „határ” képe drasztikus

változáson ment keresztül, amelynek

következményeképpen ezen fajok élőhelye

drasztikusan szűkült (Faragó,

1997). Amíg korábban a vörös róka és

más ragadozók állománya egyéb megoldásokkal

kordában tartható volt, illetve

a természet is kivette ezen szabályozásból

a részét (róka esetében

a veszettség),addig az állomány a 20.

század második felétől az állatvédelem

fejlődése miatt meredeken nő. Azt

látnunk kell, hogy míg a mezőgazdasági

előhelyhez kötött énekesmadarak élőhelye

és ezzel túlélési és szaporodási

potenciáljuk meredeken csökken, addig

az ezekre vadászó ragadozók ( szőrmés,

szárnyas ragadozók) állománya

meredeken nő. A 1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

valamint a vadászatról, ( vadászati trv)

egyértelműen definiálja a vadászható

vadfajokat, és a vadgazdálkodó feladatát

ezen törvény és Vadászati Hatóság

utasításai alapján (érdemes a törvény

preambulumát elolvasni). A törvény ér-

1 az angol kifejezésre – farmland bird index-re keresve

könyebb információt találni az ipari mezőgazdaság

és a biológiai sokféleség összefüggéseire

telmében a vadgazdálkodónak kötelessége

a életképes populációk fenntartása

a vadászaható apróvad fajok esetében

(amelynek egyedei az állam tulajdonát

képezik), amelyek viszont Magyarországon

minden esetben a mezőgazdasági

élőhelyez kötődnek ( szürke fogoly, fácán,

mezei nyúl). Vadbiológiai kutatások,

vizsgálatok bizonyítják, ha biztosítva van

a vadászható apróvad fajok populációjának

fejlődése, ez pozitív összefüggésben

van a nem vadászható egyéb vadfajok

(farmland bird) populációjának fejlődésével

is. Ezen a ponton lép be a csapdázás,

mint a ragadozó gazdálkodás, a kotorékozás

mellett a legeredményesebb

eszköze – vadgazdaként a mezőgazdaság

ökológiai sokszínűségére nincs hatásunk.

A legtöbb problémát és vitát gerjesztő

eszköz, az ún. hattyúnyak csapda,

amely minden egyéb hír és poszt ellenére

az EU által engedélyezett ( 3254/91

Tanácsi Rendelet) szelektív, ölő csapda.

Szelektív, mert kizárólag azokra az állatokra

veszélyesek, amelyek keresik

és megtalálják a csalit ezzel együtt ezt

meghúzva aktiválják a csapdát. Minden

híresztelés ellenére ez a csapda nem

aktiválódik, ha bele – rálépünk mi, vagy

a kutyánk (az ilyen csapda tiltott eszköz,

lásd Vtv és EU rendelet). Az aktiváláshoz

„munka végzésre” van szükség. Ölő

csapda, mert a szakszerűen telepített

csapda azonnal elpusztítja az állatot.

Ezek a csapdák a ragadozók váltóira

vagy a kotorékok közelébe kerülnek te-

12 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


lepítésre, olyan helyre ahol „ civil” ember

séta közben nagy valószínűséggel nem

jár – erre mindig odafigyelünk. Ennek

következtében minimális az esélye, hogy

sétáló és / vagy kutyát megfelelő módon

sétáltató ember csapdával találkozzon.

A jogszabályoknak megfelelően sétáltatott

kutyával 0% esélye van annak, hogy

a kutya aktiválja a csapdát. A közösségi

médiában kerengő kutyás képek, amelyeken

hattyúnyak csapdába került kutya

látható, ott vagy a csapda nem szakszerűen

és engedélyezett módon került

telepítésre, vagy kóbor / gazdátlan kutya

aktiválta megfelelő módon a csapdát.

A Zsámbéki Medence Vt tagsága és

szakszemélyzetet fokozottan ügyel a lakossággal

történő jó kapcsolat kialakítására

és fenntartására, ezért a szakszemélyzet

folyamatoson részt vesz az ölő

csapdák működésével kapcsolatos továbbképzéseken.

Kb 3 éve használunk

nagy tömegben hattyúnyak csapdát,

törekedve a folyamatos tájékoztatásra.

A 3 év alatt egyetlen probléma sem adódott

ezen berendezések működtetése

miatt, köszönhetően a szakszerű telepítésnek.

A szakszerű telepítés mit sem ér,

amennyiben nem tartjuk be a közösségi

együttélésre vonatkozó szabályokat, közöttük

a legtöbb konfliktust okozó, kutya

sétáltatásra vonatkozókat. A kutyákat

csak pórázzal szabad sétáltatni, amelyet

jogszabály definitíve is előír, illetve több

jogszabály egyéb módon hivatkozik rá. 2

Összefoglalva, a szakszerűen telepített

és üzemeltett hattyúnyak csapda kb

annyira veszélyes eszköz a kis állatok

számára, mint egy szabályosan közlekedő

autó Amennyiben mindenki betartja

az önmagára nézve kötelező előírásokat,

továbbra sem lesz konfliktus és remélhetően

sikerül a ragadozók populációját

olyan szinten tartanunk, hogy az énekes

madarak száma is növekedésnek indul,

és közösen tudunk gyönyörködni a dürgő

fácánkakas táncában, vagy a mezei

pacsirta énekében. Kérem, amikor meglátják

a csapdázásra figyelmeztető tábláinkat,

ezek a képek jussanak eszükbe,

az ő védelmükben kerülnek alkalmazásra.

A Zsámbéki Medence Vt vezetősége

mindenkor biztosítja Önöknek a párbe-

2 2013 V. trv 6:652 § (1); 1998. XXVIII. trv 5§(1); 2012. II

trv 193 § (1) b.); 1996 LIII trv 5§ (1), 80§ (1) a.) -b.);1996.

LV 28§ (2)-(3)

széd lehetőségét, a munkájának, működésébe

történő szabad betekintést,

ha a tevékenységünkkel kapcsolatban

kérdésük van mindenkor állunk az Önök

rendelkezésére, keressenek kérdéseikkel

bátran, az alábbi elérhetőségeinken.

Kapcsolattartásért felelős

vezetőségi tag:

Áy János

+36205192886

Vadászmester:

Nagy Tamás

+36308271460

Területileg felelős hivatásos vadász:

Fejes Bálint

+36305369722

Áy János

Zsámbéki Medence Vt

Hivatkozott irodalom:

Csányi Sándor, Vadbiológia,

Mezőgazda Kiadó, 2007

Faragó Sándor, Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban,

Mezőgazda Kiadó, 1997

F I G Y E L E M ! ! !

Csapdázott terület! Kutya(ák) póráz nélkül való sétáltatása SZIGORÚAN TILOS!

Tisztelt Lakosság!

A ZSÁMBÉKI MEDENCE Vadásztársaság területén az Európai Unió által engedélyezett szelektív ölőcsapdák kerültek

kihelyezésre. Róka, borz és aranysakál állomány gyérítése folyik humán és állategészségügyi okokból, továbbá a vadon élő

állatvilág védelme érdekében. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.

törvénnyel összhangban: 67. §

(1) Vadat f) jogszerű csapdázási módszerrel lehet elejteni, illetve elfogni.

(3) Vadat elfogni az e célra szolgáló hálóval, befogó karámmal, altató-, bénítólövedékes fegyverrel, valamint a vonatkozó

közösségi rendeletben nem tiltott, illetve megengedett csapdázási módszerrel lehet.

A fentieket figyelembevéve kérjük a Lakosságot, hogy a kutyasétáltatás szabályait fokozottan

szíveskedjenek betartani.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,…

A figyelmeztető tábla megrongálása vagy eltávolítása esetén a csapdák továbbra is kint maradnak. A szerkezetekhez illetékteleneknek hozzányúlni szigorúan tilos és

veszélyes. Az ebből eredő balesetekért a vadásztársaság nem vállal felelőséget. A csapdák belelépés esetén nem, csak húzásra lépnek működésbe.

Észrevétel, bejelentés esetén értesítendő: Fejes Bálint Hivatásos vadász +3630 536 9722

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

13


BABAKIÁLLÍTÁS

Kocsis Mária Erika Sütiműhelyében készülő fantasztikus édességeket

már jól ismerjük. Kevesen tudják, hogy Erika hosszú évek óta szenvedélyesen

gyűjti a babákat is. Antik porcelánbabák, népviseletbe

öltöztetett babák és teljesen élethű saját készítésű babák is vannak

a kollekciójában, amelyekből egy párat most az új piacépület kiállítótermében

meg is nézhetünk.

Mióta tart nálad ez a babagyűjtó szenvedély?

Nem tudom pontosan de 15 éve körülbelül. A gyerekek kaptak néhány

babát, amikkel ők nem játszottak, de olyan szépek voltak,hogy én megtartottam.

Aztán ha valahol megláttam egy különlegesebb babát azt

megvettem magamnak.

Mi az ami megfog egy babában? Az arca vagy az öltözéke?

Az arcának nagyon szépnek kell lenni és persze a ruhának is, az is

előny, ha régebbi, antik baba. A gyűjteményben is vannak romantikus

történelmi babák, népviseletesek és vannak a csecsemő babák. Ezeket

én magam készítettem.

Ezeket az élethű babákat te magad készítetted? Hogyan?

Lehet vásárolni alapanyagokat amiből egy újszülött babához teljesen

hasonlót tudsz létrehozni. Speciális anyagokkal kell megtölteni,

festeni, súlyra is és minden szempontból úgy kell kinéznie, mint egy

igazi csecsemőnek. Ezek az úgynevezett reborn babák, amelyek talán

a legkülönlegesebb darabjai a gyűjteményemnek. Ilyeneket terápiás

céllal is szoktak alkalmazni.

Egy két különleges babakocsit is láttam kiállítva.

Igen, sikerült egy párat beszereznem, van a 70’-es évekből, de egy még

régebbi is az 50’-es évekből egy rolós babakocsi ami szintén nagyon

különleges és ma már ritkán látott darab.

Van a kollekcióban egy gyönyörű sváb ruhába öltöztetett baba is.

Nagy vágyam, hogy legyen, egy minden hazai népviseletet bemutató

gyűjteményem is. A sváb ruha elkészítésére felkértem Bathóné Izát.

Krisztián Irma segített anyagot szerezni, Iza pedig megvarrta és szerintem

gyönyörű lett. Ezúton is nagyon köszönöm nekik a segítséget!

Hogy jött a kiállítás ötlete?

Láttam a lámpakiállítást és így megkérdeztem a polgármester úrtól,

hogy nem lehetne-e az én babáimat is kitenni. Így az üveg mögött,

most elég jól mutatnak és szép látnivaló szerintem mindenkinek, aki

erre sétál és megnézi.

A babakiállítás az új piacépületben,

március végéig lesz látható.

NT

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


ZSÁMBÉK

AZ IDEGENVEZETŐ

SZEMÉVEL

Millecentenáriumi emlékmű

Néhány évvel ezelőtt még sírt az idegenvezető szeme, ha Zsámbék főteréről,

a Szent István térről volt szó. 2018 végére a tér városias jelleget öltött, megkezdődött

a parkosítás, folyamatosan szépült. Rövidesen rozettát formáló díszburkolat

került a piac és a tér közötti átjáróba, amely az autósokat sebességcsökkentésre

figyelmezteti, miközben finoman utal a városunk fölé magasodó

Romtemplom körablakára.

Korábban fájt a szívem a millecentenáriumi emlékműért is. A gyönyörű szobor

hozzá méltatlan környezetben alig került a látogató szeme elé. Aztán eljött a pillanat,

amikor az idegenvezető arca felderült és a szobrot méltó környezetben

mutathatta meg a turistáknak.

Hogyan beszél róla az alkotó, Sándor Antal szobrászművész?

„Abból indultam ki, hogy a honfoglalás igazi értéke akkor mutatkozik meg, ha

párosul az itt-maradással, megmaradással és a folytonossággal. Ennek a legtökéletesebb

szimbóluma a NŐ. Ezért vettem egy indo-germán nőalakot, felöltöztettem

honfoglaláskori ruhába. Nyugodtan előre tekint, kardjára és a címeres

pajzsra támaszkodik. Nem agresszív. Előtte a turulmadár, a magyarság évezredes

szimbóluma. Úgy gondoltam, ezzel fejezhetem ki legjobban a honfoglalás

1100 éves emlékét, jelentőségét.”

A művész nemcsak jól gondolta, hanem további inspirációkat adott, amelyeket

utasaimtól gyakran visszahallok: harmónia, a magabiztos nyugalom, nyugodt

erő, energia.

Sándor Antal Zsámbékon született. 8 éves korában tanára vette észre nem mindennapi

rajztehetségét. Ha táblára akart rajzolni az órán, kiszólította a kisfiút,

mivel szebben rajzolt, mint a tanítóbácsi és a gyerekek a kis Tóni rajzát másolták

füzeteikbe. 10 éves volt, amikor egy százas szöget addig kalapált, amíg gyermekkézbe

illő véső lett belőle, amellyel kőbe faragta a Romtemplom kicsinyített

mását.

Ezután szobrászkarrierje megállíthatatlanul robogott: Budapest, Párizs – tanulmányok,

kiállítások, majd hazatérés Zsámbékra, ahol szülőházától néhány

lépésre, maga építette házában, a Romtemplommal szemben él és a mai napig

fáradhatatlanul dolgozik ízig-vérig zsámbéki márványszobrászunk. Alkotásait

megcsodálhatjuk lakóháza mellett, a Fekete Madonna kápolnában.

Farkas Róbert

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

15


BICAJÓZÓ EGÉSZSÉGVÉDELEM

A HÉRICSMEZŐK KÖZELÉBEN

„A kerekezést minden egészséges embernek, meg kell engednünk,

ha azt ésszerűleg és túlhajtás nélkül űzi. A gyermekeket

12 éves kortól kezdve nyugodtan kerékre ültethetjük. E korban

már a gyermek fejlődő csontozata annyira megszilárdult, hogy

annak deformálásától nem kell tartani. Idősebb emberek kerékpározásánál

az a fő kérdés, hogy milyen az egészségi állapotuk.

Számos ősz hajú öreget láthatunk, akinek nemhogy ártalmára,

inkább egészségére és üdülésére szolgál a kerékpározás, és aki

korát feledi a szabadban űzött mozgás közepette.

Bizonyos testi hibák egyenesen kívánatossá teszik a kerekezést.

Így az elhízásra való hajlandóság ellen kitűnő óvszer, mert az

emelkedett anyagcsere mellett a fölösleges víztől verejték alakjában

megmenekül az izomzat. Székrekedésre is jótékonyan hat

a kerekezés, mert fokozza a belek tevékenységét. Az idegbaj és

evvel kapcsolatos hypochondria eseteiben, valamint a szellemi

túlerőltetés után nincs jobb gyógyszer a biciklinél.”

Dr. Korchmáros Kálmán: Kerékpáros Káté (1899)

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


KEDVES BRINGÁS

BARÁTAIM!

Most aztán „húzzunk bele”…!; hiszen napról napra világosabbak

a reggelek, a rigók, cinkék ébresztenek. Közelít a tavasz, várnak

a határban az élénk-zöld mezők, kibújnak az első rügyek a fákon

és a tavasz illatának fuvallataival játszik a szél.

Hová és merre induljunk hát, hogy visszakapjuk a tél zordságában

elveszített kedvünket és testi energiánkat? Az, hogy

egészséget védő kúránk még hatásosabb legyen javallatom:

csakis a Természet igazi, lágy ölébe…

Bicske irányába fordítjuk kerékpárunk kormányát és Mányon

áttekerve, -erőnlétünktől függően-, többféle lehetőség áll előttünk

rövidebb, és hosszabb útirányokban:

1. Elsőként célozzuk meg a rövidebb útvonalat, amelynek várható

hossza Zsámbéktól oda-vissza kb. 20 km. Zsámbéktól 7 -8

km megtétele után a Hegyi-kastély buszmegállója után másfél

km-re már láthatjuk a pár évvel ezelőtt megépült és kitáblázott

kerékpárút kezdeti szakaszát. Első pihenőként megállhatunk

egy mély levegővételre, hiszen volt emelkedő idáig, de még

nem tudjuk, hogy balra elfordulva, sosem látott meglepetésben

lesz részünk. A kerékpárútról letérve az erdei ösvényen,

pár száz méterre beljebb merészkedve a sűrűben, különös:

egy toronyszerű és egy múzeum-szerű, oszlopokkal díszített

romos épületre lehetünk figyelmesek. Itt alussza ugyanis (a

szó szoros értelmében) csipkerózsa-álmát Nagy Károly (1797-

1868) matematikus, csillagász obszervatóriuma, amelyet Nagy

Károly francia csillagász barátjával közösen tervezett és épített

fel 1837-ben. Nagy Károly Batthyany Kázmér gróftól vásárolta

meg ezt a 11 holdas területet, majd miután 1849-ben republikánus

nézeteiért letartóztatták, Bécsbe menekülve, a magyar

államra hagyományozta.

Nagy Károlyt nemcsak a magyar mértékrendszer szabványosításának

szószólójaként, hanem elsősorban a 115059 Nagy

Károly nevű kisbolygó felfedezőjeként tartja számon a magyar

csillagászat tudománya.

Az omladozó falú obszervatórium rejtekhelyét elhagyva; beszippantva

az éledező természet erdei illatát, amelyben vadvirágok,

bozótosok és a frissen nőtt fű illatfoszlányai elegyednek,

bicajunkkal utunkat, Csabdi irányába folytatjuk a kijelölt bringa

úton. Ezúttal átadhatjuk magunkat az örömteli kerekes száguldás

utolérhetetlen érzetű gyönyöreinek, hiszen itt igazi sima,

hepehupa-mentes kerékpárút vár reánk.

Azonban Csabdiban mégis leszállásra kényszerülünk,

amennyiben látni szeretnénk az ősidőkből származó, eredetileg

kerek-, de a XII. században kibővített, románkori puszta

templom maradványait. Ezért a Csabdin átvezető főútra kell

rátérnünk, és Csabdi (ősi nevén: Chopol) centrumában megállni.

A fantasztikus, erdei levegőjű romos templom mesés szépségű

környezetének megpillantása, -mely a szelíd dombok között

tiszteletre méltóan felmagasítja a templomromot-, „minden

pénzt megér”. Itt megtelepedve, akár szend- vicsezhetünk is,

miközben ámulva bámulhatjuk és éltethetjük eleink magasszintű,

táj-esztétikai érzékét és nagyfokú, természethitű vallásosságát.

Pihenés után ismét visszatérhetünk bicikliző álmaink kényelmes

útvonalára és a falu határáig kerekezhetünk. Ha az

időjárás kegyessége engedi – a feltehetően francia alapítású

Vasztély (Básztély) település irányába tett utunkon (kb. 5 km)

hirtelen jobbra Mány felé fordulunk és a kaptatón fölfele haladva

elérkezhetünk a tavasz igazi nagy varázslatához: a fokozottan

védett hérics mezők területéhez. Szerencsés esetben,

sűrűn egymás mellett bokrosodó hérics-családokat csodálhatunk

meg különösen erős napsárga színükben virítva. A látvány

önmagáért beszél! Csupán magától a látványtól egyszerre Boldognak

és Egészségesnek érezzük magunkat. Ilyenkor villan az

ember agyába a felismerés: hogy mily ritka és ezért talán oly

becses a boldogság és a jó közérzet megélésének a pillanata

az ember életében…; bár csak tartósíthatnánk!

A természet erejével, és szépségével feltöltődve hazafelé

már észre sem vesszük, hogy földes-úton kicsit rázkódva bicajozunk,

sőt lefelé száguldozunk Mány felé, ahonnan egy ugrás

(kb. 4 km) az otthonunk: Zsámbék.

2. Hasonló varázslatokban és érzületekben lehet része annak,

aki egy hosszabb és keményebb útvonalon szeretne egészsége

érdekében tenni valami nagyon hasznosat. „Csáboljunk” hát el

cangánkkal a híres Alcsútdobozi arborétumba egy napsütésben

gazdag márciusi tavasz napon. Ide ugyan minden évszakban,

kivéve a telet, ellátogathatunk és a természet ezer csodájában

tobzódhatunk. Az útvonal oda-vissza Zsámbéktól kb. 46 km:

átvezet Bicskén, ahol a vasúti felüljáron átkelve Csákvár irányába

megközelítjük Felcsútat, majd átbringázunk Alcsúton is,

egészen az Arborétum bejáratáig.

A Csaplári erdőben rejtekező, ősi település (Göböljáráspuszta)

közelében fekvő különleges növényekben gazdag arborétumot

a Habsburg családból származó József nádor alapította. Az

angolpark kialakítását a schönnbrunni kertépítőmesterre bízta,

amíg a Pollack Mihály tervei szerint a kastélyát felépítették

(1819-1827). A kastélyból nem sok maradt fenn az idők során,

de a kert szépsége és harmóniája ma is lenyűgöző. Találunk itt

mindenféle növényi csodát: török mogyorót, mocsári ciprust,

24 törzset nevelő óriástúját és többek között a kert büszkeségét,

a 170 éves libanoni cédrust.

Akinek mindez nem elég, megcsodálhatja a március elején

még javában kitartó, nagyvirágú hóvirág telepet és egy meleg

júniusi estén a szentjánosbogarak egzotikus körtáncát.

És ha még tovább kerekeznénk, induljunk el Etyek irányába

a hatalmasra nőtt, vastag ágú, 170 éves platánsoron, amely

nemcsak tekintélyes nagyságával szédíti el a megfáradt biciklistát,

hanem meleg időben hűsítő árnyékával hozzásegíti a jó

kondíció eufórikus érzetének eléréséhez.

Kedves Bringás Barátok, remélem izmaitok már könnyen engedelmességhez

szoktak, tüdőtök kellően kitisztult, egészségetek

tökéletes, agyatok működő-, és befogadó-képes, egyszóval kitűnően

érzitek magatokat.

Ne feledjétek Ép Testben Ép Lélek, és ha Ti Egészségesek

vagytok, a Környezetünk és a Természet is Egészséges marad!

Márciusra búcsúzom Tőletek, egész áprilisig:

Szász Éva, ny. történelemtanár

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

17


SZERELEM

A HANGJEGYEK

KÖZÖTTDOMBI ENIKŐ ZENEI ROVATA

An meinem Herzen, an meiner Brust,

Du meine Wonne, du meine Lust!

Das Glück ist die Liebe, die Lieb ist das Glück…

(Adelbert von Chamisso)

Szívemen, keblemen,

Te gyönyöröm, te örömöm.

A boldogság a szerelem,

A szerelem a boldogság….

Íly módon foglalja rímbe a költő a szerelem

érzését és ihleti meg Robert Schumann

romantikus zeneszerzőt, aki csodálatos

művében – az Asszonyszerelem,

asszonysors című dalciklusban – a zene

hangjaival ötvözi e sorokat. Az ő nagy

szerelme Clara Josephine Wieck volt, akit

a zeneszerző zongorázni tanított. Az ifjú

hölgyre csodagyerekként tekintettek Európa

szerte, hiszen alig tizenhat évesen

kiváló zongoraművésznőként hódította

meg a koncerttermeket. Az akkor már híres

zeneszerző két évvel később fedte fel

érzelmeit Clara apja előtt, de ő ellenezte

az esküvőt, és lányát eltiltotta kérőjétől.

A szerelemesek azonban nem mondtak

le egymásról: a barátokon keresztül

tartották a kapcsolatot, és Clara mindig

megtalálta a módját, hogy zenébe burkolt

szerelmes üzeneteket küldjön a koncertjein

Robertnek. Az apai ellenkezés

dacára 1840-ben házasságot kötöttek.

Az Asszonyszerelem, asszonysors

nyolc dalában, szinte novellaszerűen,

egy fiatal lány mondja el szerelmi történetét.

Talán Clara az. A dalciklus egy

szerelem, egy emberi sors fontos mozzanatainak

miniatűr zenei formákban

való elmesélése.

A szerelem, ez a mindannyiunk számára

ismerős érzés, mint ihlető erő,

a zeneszerzők életét is belengte. Boldogság,

remény, szenvedés, lelki vívódás,

öröm, mámor, mind-mind kottapapírra

került. Csodálatos művek születtek,

melyek megnyitják lelkünket a szerelem

tengerének világa felé.

Ludwig van Beethoven szerelmeiről

sokat és sokfélét ír az utókor. Ez a hatalmas

zseni, aki már fiatal korától befelé

forduló és rendkívül zárkózott személyiségnek

tűnt, a látszat ellenére tele volt

gyengédséggel és mély érzelmekkel.

Sajnos mindig olyan nők iránt vonzódott,

akik nem viszonozhatták a szerelmét

magas társadalmi helyzetük miatt, vagy

azért, mert már férjnél voltak. Feljegyzéseket

találunk Brunszvik Teréz iránt

érzett gyöngéd érzelmeiről. Talán nem

ismeretlen a kedves olvasó számára,

hogy ez a magyar grófnő, az első magyarországi

óvodák megalapítója volt A

zeneszerző hagyatékából előkerült egy

féltve őrzött szerelmes levél, dátum és

címzés nélkül. A szálak a Fejér megyei

Martonvásárra vezetnek, ahol Beethoven

háromszor fordult meg a Brunszvik-család

kastélyában. A sok vitát kiváltó,

a „Halhatatlan kedveshez” néven

ismertté vált levelet több mint valószínű,

a másik Brunszvik lánynak, Jozefinnek

írta a zeneszerző.

Hogy ki volt Beethoven nagy szerelme,

nem tudjuk. De mindenképp meg kell említenünk

még Giulietta Guicciardi nevét is,

aki anyja révén szintén Brunszvik lány

volt, és akinek emlékét a „Holdfény szonáta”

ajánlásával örökítette meg a titán.

Ha szerelem, akkor Richard Wagner

nem maradhat ki a sorból. Egyes életrajzírói

szerint a zeneszerző valósággal

rabja volt a női nemnek. Nőalakjai

az operáiban is erős, karizmatikus személyiségek,

miközben a zeneszerző

életében is meghatározó szerepet játszottak.

Élete hetven évében volt két

házasság, kaland, plátói szerelem, sok és

sokféle nő, akik közül mindössze három

hagyott igazán mély nyomot maga után:

Minna Planer, Mathilde Wesendonck és

Cosima Liszt, a nagy Liszt Ferenc lánya.

Wagner már fiatalon tudta, hogy olyan

társat akar, aki feltétel nélkül szereti és

hisz benne, éppen úgy, mint Brünnhilde

a Nibelung gyűrűje című operában, Izolda

a Trisztán és Izoldában, vagy Senta

a Bolygó hollandiban. A feltétlen csodálatot

– egyenrangú társként működve

– egyetlen nő tudta nyújtani: Cosima,

a ragyogó, Liszt Ferenc és Marie d’Agoult

Cosima és Richard Wagner

első lánya, az okos, művelt és elegáns világpolgár.

Johannes Chrysostomus Wolfgangus

Theophilus Gottlieb Mozart néven anyakönyvezték,

mi csak Wolfgang Amadeus

Mozartként beszélünk róla. Csodáljuk

azt a zenei értéket, amit az emberiségre

hagyott. Nagy szerelmét, Maria Constanze

Cecilia Josepha Johanna Aloysia Webert

Bécsben ismerte meg, akivel a Szent

István dómban, 1782-ben örök hűséget

esküdtek egymásnak. “Constanze, második

énem” – ezt írta egy művésztársának

címzett levelében. Feleségének írt

leveleiben pedig a tiszta érzelem árad.

Megszólításai talán kissé csöpögősek,

mégis őszintének tűnnek: “Drága jó aszszonykám”,

“Szívemből szeretett kicsi

feleségem”.

„Szívem legkedvesebb kicsi felesége”

– ezzel a kedves, gyöngéd megszólítással

kezdi levelét 1790-ben. Az utóirat

még édesebb: „Amikor az utolsó sorokat

írtam, egy könnycsepp hullott a papírra.

De föl kell vidulnom! Rengeteg csókot

küldök neked, kapd el őket! Az ördögbe

is, egy egész erdőnyit küldök belőlük.

Ha, ha! És most én is elkaptam belőlük

hármat. Isteni finomak. Csókollak milliószor!”

Ez a hűséges társ ihlette és segítette

a mestert, hogy olyan remekművek szülessenek,

mint a Cosi fan tutte, a Figaro

házassága, a Varázsfuvola és sok más

remekmű.

A zenetörténet tele van a szerelemről

szóló művekkel: Schubert Nyughatatlan

szerelem, De Falla Bűvös szerelem,

Donizetti Szerelmi bájital, vagy a Lammermoori

Lucia, Liszt Ferenc Szerelmi

álmok.

Hallgassanak sok szép zenét szerelemről,

tavaszról, az életről, mert a zene

ápolja a lelket.

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


PROGRAMOK SZABADTÉRRE

Az idei évben – biztos ami biztos – a programok döntő többségét május elejétől szeptember közepéig, szabadtéri

helyszínekre tervezzük.

Ennek köszönhetően sűrűbben követik majd egymást az események, minden hétvégére jut valami. A következő

hónapokban tematikus ajánlókkal jelentkezünk, hogy ki-ki már időben bevéshesse a naptárba, ami számára érdekes lehet.

NYAKAS JAZZ KLUB 2021

2021. május 15. szombat, 19 óra

TOMOR BARNABÁS TRIÓ

a művelődési ház udvarán

Tomor Barnabás több formációban és műfajban is állandó szereplője a

budapesti underground zenei életnek.2019-ben a Hendrix Projekttel lépett

fel a Zsámbéki Blues Pikniken, az idén jazz zenészként is megismerhetjük.

Tomor Barnabás – basszusgitár, zene

Usztics Péter – gitár

Szumper Ákos – dobok

2021. július 3. szombat, 20 óra

REDBARON koncert

a Romtemplomnál

A 2014-ben alakult együttes az elmúlt öt évben számos budapesti, vidéki

és külföldi klubban, fesztiválon szerepelt. Műsoruk gerince és a zenekar

hangzása a tőlük megszokott receptre épült ezen az estén is: ritkábban

hallható jazz kompozíciókat igényesen hangszerelve, könnyen követhető,

dallamos improvizációkkal szólaltatnak meg.

Tánczos Zoltán – szaxofon

Szabó Dániel – zongora

Konrád Csaba – basszusgitár

Sigrai László – dob

2021. augusztus 28. szombat, 17 óra

FlipSide BIG BAND

koncert a Zárdakertben

A Flipside Big Band hosszú évek óta együtt zenélő barátokból

alakult, jazz nagyzenekari felállásban játszó 17 fős együttes.

A fúvósformáció éppen 1 évvel ezelőtt lopta be magát a

szívünkbe, amikor 2020. február 23-án teljes félidős koncertet

adott az emlékezetes háztűz után a Torma család javára

szervezett jótékonysági koncerten, a művelődési házban. Koncertjeiken

a swing korszak-beli nagy elődök – Count Basie, Duke Ellington, Glenn

Miller – híres számai mellett modernebb szerzeményeket – Bob Mintzer,

Maynard Ferguson – is szívesen tűznek műsorra, melyet népszerű

filmzenék és slágerek átírataival fűszereznek.

2021. szeptember 11. szombat, 19 óra

VÁCZI ESZTER ÉS CSOMÓS FERI ZENEKARA

a Lámpamúzeum udvarán

Váczi Eszter a Jazz+Az-zal szerepelt először nagy közönség előtt.

Különböző együttesekkel lép fel. Az „éteri” hangú énekesnőt Zsámbékra

ezúttal Csomós Feri zenekara kíséri el.

A jegyárak változatlanok: 2.000-, 1.400.-, 1.000.-

Jegyrendelés, bővebb információ:

Tel: +36 23 340 694, Mobil: +36 20 665 9464

E-mail: muvhaz@zsambek.hu • FB: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár • Web: www,mizsambekunk .hu (ÚJ honlap!)

Balázs Mónika Csilla

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

19


ÉGI JELENSÉGEK

ÁPRILISBAN

22-én lesz a Lyridák meteorraj maximuma, de 16-25. között

bármikor láthatunk a rajhoz tartozó hullócsillagot. 27-én lesz

telihold.

A mellékelt képen egy 2021. január elején elcsípett naposzlop

látható, melyet a kertünkből észleltem. Napkelte vagy napnyugta

körül bukkanhat fel ez a fényjelenség, melyet a nagyobb méretű

lapkristályok felületéről visszaverődő fény hoz létre. Tehát

nem törési jelenség, a fény csupán visszaverődést szenved.

Kialakulásának feltételei hasonlóak a halójelenséghez, melyről

már volt szó korábban.

A naposzlop elhelyezkedhet a Nap alatt vagy felett, sőt sokszor

akkor is látható, ha a Nap még vagy már a horizont alatt van.

Az oszlop hossza lehet akár 5-10° is, a képen „csak” 2-3°-os oszlopot

sikerült lefényképeznem. Színe a környező égbolt színével

mindig azonos, mivel a fénysugár csak visszaverődik és nem törik

meg, azaz nem bomlik a fény színeire.

A jelenség más fényesebb égitest esetén is megjelenhet, így a

Hold ill. fényesebb bolygó, pl. a Vénusz esetében is láthatunk

fényoszlopot.

Ábrahám Tamás

Reggeli naposzlop

A HÓNAP GOMBÁJA

Kerti tintagomba

Korábban már ismertetésre került a gyapjas tintagomba,

a mostani kis írás a kerti tintagombát mutatja be. A tintagombák

régóta ismertek, de étkezési szempontból nagyobb jelentőségre

nem tettek szert, mivel sokan, sokfelé mérges gombának

tartották. Gyorsan nővő gombafaj, eső után órákon, napokon

belül megjelennek sokfelé. Fellelhető trágyás talajon, megművelt

területen, útszélen, füves helyeken, kertekben, legelőkön,

sokszor seregesen. Növekedési gyorsaságuk óránként több

milliméter is lehet. Spóraéréskor tintaszerűen szétfolynak

a termőtestek. A szétfolyó tintagombákat régebben valóban

felhasználták tintakészítésre.

Áprilistól novemberig találkozhatunk a tintagombákkal. A kerti

tintagomba kalapja tojásdad, gyűszű alakú, végül kúposan kiterülő,

1-6 cm nagy. Színe rozsdasárga, barnássárga, felülete

sugarasan bordás, szélein behasadozó. Lemezi fehérek, majd

rózsásak, később barnák lesznek, de hamar megfeketednek és

elfolyósodnak. Egy tőből sok tönk indul ki, nem ritka a 100 kalapból

álló telep sem. Húsa puha, vizenyős, törékeny.

Jó ízű gomba, de csak addig fogyasztható, míg lemezei nem feketék.

Leginkább levesnek érdemes felhasználni, de mártást,

salátát is készíthetünk belőle. Egészen fiatalon kell szedni és

azonnal fel kell használni, mert állás közben is öregszik, néhány

óra alatt megfeketedhet. Mivel szállításuk és tárolásuk nehezen

oldható meg, így a tintagombák nem piacképesek, nem is

árusíthatók.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kerti tintagomba alkohollal

együtt fogyasztva mérgező, ilyenkor a coprin méreganyag hatására

néhány perc múlva az arc, a mellkas és a nyak kivörösödik,

fejfájás, izzadás jelentkezik, szívdobogást, szorongást idéz

elő. A méreganyag csak lassan, 72 óra alatti bomlik le. Ez a különös

mérgezés egyébként kellemetlen, de nem veszélyes.

Ábrahám Tamás

Kép: wikipedia.org

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


MÁRCIUSI

KERTI MUNKÁK

Zöldségnövények és kerti virágok szabadföldes magvetése

Márciusban a talaj már jól ásható és megmunkálható, ekkor

van itt az ideje a magvetésnek. Egyes fajoknak és fajtáknak igen

eltérő a vetési módjuk. Mindig gondosan olvassuk el a megvásárolt

növények tasakján az útmutatót! Itt külön felhívnám a figyelmet

arra, hogy érdemes egy-egy szakkönyvben vagy akár

interneten utánajárni bizonyos fajok magvetési technikájának.

Előfordulhat, hogy a gyártó hibásan tünteti fel az adatokat

vagy akár hiányos információkkal látja el a vevőt tehát a tasakon

lévő információ is legfeljebb egy általános útmutatóként

szolgálhat! Én személy szerint már találkoztam olyan leírással,

ahol például rosszul volt feltüntetve a kamilla (Matricaria

recutita) ültetési módja. A tasakon vetési mélységnek 5-10 mm

volt megadva, viszont a kamilla egy fényre csírázó növény…

ezért a magokat közvetlen a talaj felszínére juttatjuk ki és nem

takarjuk be, tehát nincs vetési mélység.

Gyümölcsfák ápolása

Az almatermésűek metszését legkésőbb március elején be

kell fejeznünk! Általánosan kijelenthető, hogy minden más

gyümölcs és dísznövény esetén a metszési időszak március

végével bezárul.

Itt is meg kell említenem, hogy a metszést mindig jól megélezett

és fertőtlenített eszközökkel végezzük, majd a sebeket

gondosan sebkezelővel kenjük le!

Lemosó permetezés

A rügyfakadás előtt nagy permetmennyiséggel, lemosásszerűen

végzett vegyszeres kezeléssel elpusztíthatók a vázágakon,

a kéreg-repedésekben, valamint a rügyek felületén lévő

kórokozók szaporító képletei, továbbá gyéríthetők a különböző

kártevő atkák és rovarok, köztük a levéltetvek, pajzstetvek és

gyümölcsmolyok áttelelő alakjai.

Edényes évelő növények vásárlása és ültetésük

Márciusban megkezdődik az évelő növények tömeges menynyiségű

árusítása a kertészeti árudákban, de akár nagyobb

szuper- vagy hipermarketekben is. A megvásárolt növényeket

a jobb gyökeresedés és növekedés érdekében minél előbb ültessük

el!

Kovács László

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

21


TISZTELT TÁMOGATÓNK!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az

„Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért”

alapítvány számlájára a 2019. évi adó 1%-os

felajánlásokból összesen 288 558.- Ft összeg érkezett.

Ezt az összeget 2020-ban egy udvari játék cseréjére

valamint az infokommunikációs eszközeink bővítésére

fordítottuk. Tisztelettel kérjük, hogy ebben az évben

legyen Ön is támogatónk és a nyilatkozat kitöltésével

járuljon hozzá alapítványunk sikereihez. Jövőbeni célunk

a tornaterem fejlesztése, a korosztály számára megfelelő

óvodai mászófal telepítése.

Az alapítvány adószáma: 18686146-1-13

Köszönettel: Szabóné Mayer Valéria kuratóriumi elnök

dr. Kende Réka

ügyvéd

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet

Tel.: +36 20 418 8140

Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

SZÉKELY DÁNIEL

Faműves

Egyedi famunkák készítése és felújitása

Bútor, lépcső, féltető, kocsibeálló

Tel:06-70-227-40-60

FOGPÓTLÁSON

GONDOLKODIK?

Bejelentkezés:

+36 70 886 4878

vagy

info@dentinel.hu

Jöjjön el rendelőnkbe, szakorvosaink állapotfelmérés

után pontos árajánlatot és kezelési tervet

állítanak össze, amely 3 hónapig érvényes.

A panorámaröntgen és

kezelési terv 8.000 Ft

amely a kezelés végösszegéből jóváírásra kerül

Kedvezményünk 2021.

március 31-ig érvényes!

2072 Zsámbék, Nyárfás utca 2.

KEDVEZMÉNYES FOGSZABÁLYOZÁS

KONZULTÁCIÓ és ÁRAJÁNLAT!

A konzultáció során a fogszabályozó szakorvosaink

felmérik,hogy milyen lehetőségek

vannak, mire lehet számítani a kezelési

idő és költségek tekintetében.

Amennyiben a kezelés elkezdődik,

a konzultáció ára levonásra kerül!

Az elkészült árajánlat 1 hónapig érvényes!

Páros vagy testvér kedvezmény!!!

A 2. fogszabályzó készülék árából

15% kedvezményt biztosítunk!

Az akció 2021. 04. 31-ig érvényes.

AKIKNEK ÖRÜLÜNK:

Somogyvári Linda 2021. 02. 02.

Farkas Hanna Rebeka 2021. 02. 07.

Szabó Virág 2021. 02. 06.

Vass Rebeka Nóra 2021. 02. 09.

Vámos Gábor Dániel 2021. 02. 17.

Tóth Lara 2021. 02. 17.

Barsi Bende Buda 2021. 02. 20.

THETA HEALING

METAMORF–TECHNIKA * INDIAI

FEJMASSZÁZS * CSAKRA KÖVES

TALPMASSZÁZS * AROMA-TOUCH KEZELÉS

* DAMASZKUSZI RÓZSA – AVAGY A NŐ

ILLATA * ACCES BARS * ACCES FACELIFT

További információ és bejelentkezés

Nagyné Román Judit

+36 30 190 7778

Zsámbék Petőfi Sándor u.

Lottózó épületében.

¢

¢

AKIKNEK GRATULÁLUNK!

Zóka Barnabás és Fejes Alexandra

2021. 02.19.

Vida Gábor és Palotai Eszter

2021.02.13.

Bahena Martínez Luis Antonio

és Szekszárdi Zsuzsanna Erzsébet

2021.02.06.

Major László és Bodnár Anikó

2021. 05.05.

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. március


BEKÖSZÖNTÖTT

A TAVASZ!

ÚJ SÜTIK, ÚJ ÍZEK

ÉS PERSZE A RÉGI KEDVENCEK

VÁRNAK A PULTBAN!

FÉSZEK CUKRÁSZDA

Zsámbék, Szent István tér 2.

WEB oldal: feszekcukraszda.hu

E-mail: rendeles@feszekcukraszda.hu

BiaDent

Az egészséges

és szép fogakért...

Biatorbágyon és Bicskén is. • www. biadent.com

Borus Rita

RITA’S NAILS

TEL.:+36 303503042

SZOLGÁLTATÁSOK:

Kézápolás, manikűr * Saját köröm megerősítése

zselével vagy géllakkal * Fülbelövés * Arc, fül és

testgyertya

Kezelések:

• Fogpótlások

• Fogmegtartó

kezelések

• Implantológia

• Szájhigéniai

kezelések

• Fogfehérítés

• Fogékszer

MASSZÁZSOK:

Lávaköves, nyirok és cellulit masszázs.

Shiatsu és svéd masszázs.

ELÉRHETŐSÉG:

Zsámbék Petőfi Sándor u. Lottózó épületében.

Dr. Ágh-Bíró Zoltán

fogorvos-szájsebész szakorvos implantológus

Bejelentkezés:

Biatorbágy: 06 30 3471952

Bicske: 06 30 5149670

2021. március ZSÁMBÉKI POLGÁR

23


- Petőfi Sándor -

MAGYAR VAGYOK

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám

Az öt világrész nagy terűletén.

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,

Ahány a szépség gazdag kebelén.

Van rajta bérc, amely tekintetet vét

A Kaszpi-tenger habjain is túl,

És rónasága, mintha a föld végét

Keresné, olyan messze-messze nyúl.

âââ

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át

A multnak tengerén, ahol szemem

Egekbe nyúló kősziklákat lát,

Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

Európa színpadán mi is játszottunk,

S mienk nem volt a legkisebb szerep;

Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,

Mint a villámot éjjel a gyerek.

Zsámbék Város Önkormányzata

www.zsambek.hu

More magazines by this user
Similar magazines