17.03.2021 Views

Általános szerződési feltételek_AT HOME

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti az Opera Gasztronómia Kft. által működtetett At Home by

Zsidai (székhely: 1014, Budapest, Nándor utca 9, cégjegyzékszám: 01-09-

206096, adószám: 25283855-2-41, a továbbiakban: „At Home by Zsidai”)

www.zsidaihome.hu (továbbiakban: webshop) weboldalon elérhető online

szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének

feltételeit.

A webshopon az At Home by Zsidai bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az

oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos

tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges

félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon

feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző on-line felületeken

bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán

tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A

Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata

alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne

vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok

megadása után az At Home by Zsidai – amennyiben a termékek elérhetők - a

kiválasztott termékeket házhoz szállítja.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a

Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik

kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak

a webshopon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli

gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy az adószám feltüntetése a rendelés

leadása során kötelező. Erre külön mező áll rendelkezésre.

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi

elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az At

Home by Zsidai jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított

ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a webshop honlapján közzéteszik. A

termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát

összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló

lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása

esetén a ZSIDAI @HOME e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit

az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt

igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően

szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és

vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

At Home by Zsidai a bevásárló lista összeállítását követően visszaigazoló

www.zsidaihome.hu


emailt küld a Felhasználónak és az egyeztetett időpontban kiszállítja az árut

a megadott címre.

A weboldal működése

A webshop tulajdonosa és üzemeltetője az Opera Gasztronómia Kft.

Tárhely és webshop rendszer szolgáltató: Zoho Corporation Pvt.

A Szolgáltatás elérhetősége

Webshop a Szolgáltatást Budapesten nyújtja. A minimum rendelési összeg 5000

Ft - ezen rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

Rendelés és kiszállítás között eltelt idő

Kiszállítás csütörtök, péntek és szombati napokon.

A 16:00-ig leadott rendeléseket másnap szállítja ki, a 16:00 után leadott

rendeléseket harmadnap.

Egy ételből 10 adagnál nagyobb mennyiség rendelésének kiszállítását telefonon

egyeztetik kollégáink.

Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a

webshop alján található footerből tölthető le az “Adatvédelmi tájékoztató”

szövegre klikkelve.

Irányár

Az árak forintban értendők és az Áfa-t tartalmazzák.

Kiszállítási díjak, felmerülő költségek

Kiszállítási díjak:

- 1. Zóna: 490 Ft

- 2. Zóna: 880 Ft

- 3. Zóna: 1280 Ft

20 000 Ft feletti rendelés esetén nincs kiszállítási díj.

Adásvételi szabályok

A bevásárló lista a webshopban található termékekből való válogatást jelenti.

A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével,

a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

www.zsidaihome.hu


Az At Home by Zsidai és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre

szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor az At Home

by Zsidai által kiszállított termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó

elfogadja, azaz átveszi.

A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a webshopban a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja

a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A rendelés

törlésére a kiszállítás napján kizárólag az At Home by Zsidai jogosult, a

Felhasználó nem.

Átadás-átvétel

A termékek webshopban történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos

szállítási

címet.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím

egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen.

Ennek elmulasztása esetén ZSIDAI @HOME nem vállal felelősséget a

házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban

esetlegesen felmerült károkért.

Kiszállítási információk

CS-P-Szo: 11:00 – 17:00

A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti:

o

o

Az áru átvételekor készpénzzel

Az áru átvételekor bankkártyával

Számlázás

A Felhasználó a megrendelt és kiszállított áruk után számlát kap, melyet a

futár a helyszínen ad át. ÁFÁS számla igényét kérjük előre, a megrendelés

telefonos megerősítésekor jelezze.

A termékek visszaadása, reklamáció

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékeket minőségi hibára

hivatkozva visszaadni. Az áruk ellenőrzésére azonban a kiszállításkor kell

sort keríteni, áru visszaküldése csak a kiszállító kollégánál lehetséges. A

visszavett áruk ellenértékéről az At Home by Zsidai helyesbítő számlát állít

ki, a szóban forgó áru ellenértékét a Felhasználó számlaszámára történő 8

napos utalással rendezi.

www.zsidaihome.hu


Amennyiben a termékről az átadásnál kiderül, hogy hibás volt, a Felhasználó

megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét.

Utólagos reklamációnak helye nincs.

Az At Home by Zsidai elérhetőségei

Weboldal címe: www.athomebyzsidai.hu

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

Email: home@zsidai.com

Telefon: +36304825776

Az ügyfélszolgálat levelezési címe a cég székhelye:

Opera Gasztronómia Kft

1014, Budapest, Nándor utca 9.

www.zsidaihome.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!