Bécsi keringő, tangó, szamba… - Kárpátinfo.net

karpatinfo.net

Bécsi keringő, tangó, szamba… - Kárpátinfo.net

2. oldal

Oroszország

beélesíti rakétáit

AJÁNLÓ

4. oldal

Fogadókész

partnereket...

Felkészítõ tanfolyam a

fõiskolán

A

II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar

Fõiskolán felkészítõ

tanfolyamokat indítottak a

független vizsgaközpontokban

érettségizõk számára.

Ezúttal nem csupán ukrán

nyelvbõl, de minden egyes

tantárgyból, amelyre az

érettségizõk benyújtották je-

lentkezésüket. A tanfolyam

február 16-án kezdõdött,

s minden szombaton

reggel nyolctól délután háromig

tartanak a foglalkozások,

melyeken a fõiskola

tanárai segítik a diákok

felkészülését.

Folytatás az 5. oldalon

Beregszászi Olga: Két

karodban

Beregszászi Olga nevét

igen sokan ismerik a

Vérke-parti városban,

Beregvidéken és Kárpátalján

is. Hisz immáron hagyományosan

minden év karácso-

nya elõtt jótékonysági

koncertet szervez Budapesten,

amelyen vele együtt

egyre több mûvész vállalja

Folytatás a 4. oldalon

Iskolaélet Tiszaásványban

Részletek a 6. oldalon

5. oldal

Tv-mûsor feb.25–már.2.

Ára: 1 hrivnya

Kocsmai verekedés Az EU két idegen

rendõrök közöttoldal nyelv elsajátítását...

6.

Országos szintû

táncversennyel

ünnepelte megalakulásának

ötödik évfordulóját

a beregszászi

Reverance táncklub. A

nagyszabású találkozóra

eljöttek Kijev, Ternopol,

Nova-Kahovka, Bar, Luck

Mûholdas TV-k

mûsorai a

Naplopó

magazinban

7. oldal

Részletek a 13. oldalon

Április elejére

elõnevelt csirkét

Bécsi keringõ, tangó, szamba…

versenytánc-iskoláinak legtehetségesebb

növendékei.

Hogy számot adjanak tudásukról,

megmutassák,

mennyit fejlõdtek a múlt év

óta. S legfõképpen, hogy

örömet szerezzenek a Kárpátalja

Spertcsarnokban

összesereglett lelkes, egy-

egy kimagasló produkciót

hangos ovációval és viharos

tapssal jutalmazó helyi közönségnek.

A találkozó legtöbb résztvevõ

mind a standard táncok

(bécsi keringõ, tangó, foxtrott,

quik-stepp), mind a tüzes

latin-amerikai táncok ka-

tegóriájában (szamba, chacha-cha,

rumba,

passadoble) megmérettette

magát. A versenyzõk hat

különbözõ korosztályt képviseltek.

Láthattunk tehát

óvodás korú és húszéves

Folytatás a 3. oldalon

Az Advance nemcsak tudást, önbizalmat is ad

Elveszett illúziók…

Mostanság hiába segíti

tucatnyi okos

háztartási gép a háziaszszonyok

munkáját, teendõjük

ettõl látszólag semmivel

sem lett kevesebb. Sõt.

Mintha nagyobb lenne sokuk

leterheltsége. Egyre

több gyakorló háziasszonynak

kell szembesülnie azzal

a ténnyel, hogy hiába sorakoznak

az élelmiszerüzletek

polcain az árban is jelentõsen

különbözõ alapanyagok,

a kosztpénzt így is

nehéz beosztani. Egyrészt

nagy a kísértés, másrészt

az ember lánya nehezen tudja

kiszámítani, hogy mibõl

mennyire lesz szükség.

Folytatás az 5. oldalon


2

2008. február 20.

RÖVID HÍREK

Visszavonhatják Ukrajna NATOcsatlakozási

kérelmét

A Régiók Pártja vezetõje,

Viktor Janukovics arra

kéri a NATO-t, ne vizsgálják

meg a bukaresti csúcstalálkozón

az ukrán vezetõség

által benyújtott csatlakozási

kérelmet – írja a

Korrespondent.net internetes

hírújság. Janukovics

levélben fordult a NATO

fõbizottságához, és elmondta,

hogy ez az egyetlen

lehetõség arra, hogy

megoldják a kialakult súlyos

helyzetet. Errõl Anna German,

a Régiók Pártja képviselõje

nyilatkozott. Elmondta,

hogy az ukrán vezetõség

azon döntése, hogy a parlament

beleegyezése nélkül

fordultak a NATO-hoz, kérelmezve

a mielõbbi csatlakozásukat

a cselekvési akciótervekhez,

ahhoz vezetett,

hogy még nagyobb

szakadás lett tapasztalható

az ukrán közösségekben.

German bejelentette, hogy

néhány képviselõ február

végén Brüsszelbe utazik,

hogy tárgyaljanak errõl a

kérdésrõl. Amint azt már

többször is megírtuk, az ellenzéki

képviselõk blokkolják

a palament munkáját, és

azt követelik, hogy Arszenyij

Jacenyuk vonja

vissza aláírását a NATOcsatlakozási

kérelemrõl. Viktor

Juscsenko abban reménykedik,

hogy a bukaresti

NATO találkozón pozitív

döntés születik majd.

Ugyanakkor Dmitrij Rohozin,

a NATO állandó oroszországi

képviselõje kijelentette,

hogy Ukrajna csatlakozása

úgy az orosz, mint

az ukrán nemzet tragédiájához

vezethet. Január 15-én

Viktor Juscsenko, Julija

Timosenko és Arszenyij

Jacenyuk benyújtották

NATO-csatlakozási kérelmüket

a szervezet fõtitkárának,

melyrõl az áprilisi bukaresti

NATO-találkozón

tárgyalnak majd.

Az Ukrposta házhoz szállítja a

betétkönyvi kifizetéseket

Eredményes a betétkönyvi

kifizetések házhoz szállítása.

Az Ukrposta 2008.

február 14-ig összesen

2,455 millió hrivnyát szállított

házhoz az arra jogosult

ukrán állampolgároknak

– olvasható a Korrespondent

internetes újságon.

A sajtószolgálat adatai

szerint, az Ukrposta különbözõ

hivatalaiba eddig 4082

igénylési lap érkezett be az

ország egész területérõl. Ez

pénzben kifejezve kb. 3,806

millió hrivnya. Január 31-ig

az Oscsadbank 1,389 millió

hrivnyát már átutalt az arra

jogosult ukrán állampolgárok

számláira. Az ukrán

bankárok véleménye szerint,

a hrivnya árfolyama

erõsödni fog Timosenko

kormányzása idején. A tavaly

novemberében az Ukrán

Nemzeti Bank a hrivnya

revalvációjáról beszélt.

Az ukránok majdnem 60%-a

megünnepli a Valentin-napot

A Research&Branding

Group felmérései alapján az

ukránok csaknem 61%-a

megünnepli a Valentin-napot.

A megkérdezettek 38%a

nem, 4%-a pedig nem tudott

konkrét választ adni a

kérdésre. A leggyakrabban

édességeket és parfümöt

ajándékoznak az ukrán szerelmesek

egymásnak. A

megkérdezettek 17%-a idén

is valamilyen édességet

ajándékozott a szíve választottjának,

12%-uk parfümöt

vagy valamilyen kozmetikumot,

9%-uk virágot, 4%-uk

plüssjátékot, 25%-uk ékszereket.

A megkérdezettek

7%-a nem akarta elárulni,

hogy idén mivel lepi meg

párját. A felmérésben résztvevõk

28%-a nem készült

ajándékkal, 11%-uk valami

egyedi meglepetéssel készült,

11%-uk pedig nem

válaszolt a kérdésre. A társaság

az ország 24 megyéjében

valamint a Krímen végezte

a felmérést.

8670

Heti körkép

Átalakulóban Ukrajna történelme

Ukrajna és Oroszország

a múltért harcol

Ukrajna viszonylag fiatal államnak tekinthetõ, hiszen

függetlenségét 1991-ben nyerte el, a nagy Szovjetunió

szétesése után. Igazi államisággal, amely huzamosabb

ideig fennmaradt volna, nem is rendelkezett soha.

Az ukránok által lakott területek a történelem folyamán

különbözõ országok fennhatóságai alatt voltak,

úm. Lengyelország, Oroszország, Habsburg Birodalom

stb. Ennek ellenére azok az emberek, akik ukránoknak

vallják magukat, egységes nyelvet beszélnek

és egységes kultúrát hordoznak, az idõk folyamán egy

tömbben éltek ugyanazon a földrajzi vidéken. Így tehát

azután, hogy véglegesen elnyerték a függetlenségüket,

elõtérbe került a nemzeti történelem problémás

kérdése. A Vzgljad orosz lap szerint Ukrajna történetét

a XXI. században teljesen új szempontok alapján

fogják majd átírni.

Újlaki László

Az ukránokat és oroszokat

nem lehet egy népnek

tekinteni, és az Kijevi

Ruszt nem lehet Oroszországgal

azonosítani – áll

egy jelentésben, amelyet

történészek írtak Viktor

Juscsenko ukrán államfõ

részére. Az orosz lap szerint

a jelentés valójában egy beszéd

szövege, amelyet az államfõnek

kellett megtartania

a parlamenti képviselõk

elõtt. A szöveg olyan problémás

kérdéseket tartalmaz,

mint az Ukrán Nacionalisták

Szervezete (OUN) – Ukrán

Felkelõ Hadsereg (UPA) általános

elismerése és tevékenységének

elfogadása,

Ivan Mazepa hetman reha-

bilitálása, az orosz nyelvû

mûvészeti intézmények bezárása.

Végsõ célként a történelem

teljes újraírását nevezi

meg az orosz lap – a Kijevi

Rusztól egészen a második

világháborúig.

A két szomszédos ország

történelme szervesen összekapcsolódik,

külsõ szemlélõként

erre mindenki rájöhet.

Csakhogy az Elnöki Titkárság

mellett mûködõ Nemzeti Stratégiai

Kutatások Intézete Ukrajna

történetét új megvilágításba

szeretné helyezni. Csak

hogy kiragadjunk egy jellemzõ

példát a sok közül: a már említett

Mazepa hetmant a szovjet

idõk alatt a történelemírás árulónak

nevezte, mivel a XVIII.

század elsõ negyedében zajló

északi háborúban az oroszoknak

hátat fordítva átállt XII.

Oroszország beélesíti rakétáit

Ukrajna függetlensége

a tét

Viktor Juscsenko ukrán

államfõ nemrégiben Oroszországban

járt, ahol találkozott

orosz kollégájával,

Vlagyimir Putyinnal, továbbá

az ottani ukrán diaszpóra

képviselõivel. A

nemzettársaival való találkozón

az államfõnek

hosszasan kellett magyarázkodnia

a két ország

közötti egyre hûvösebb viszony

miatt. Putyin, egy a

közelmúltban elhangzott

beszédében kijelentette,

hogy amennyiben Ukrajna

csatlakozik a NATO-hoz,

majd engedélyezi a területén

a rakétavédelmi bázisok

kialakítását, kész ellene

irányítani a rakétáit.

Az orosz elnök úgy érvelt,

hogy amennyiben a határához

érkezik ez a katonai

szervezet, joga lesz ilyen

módon megvédenie magát…

Viktor Juscsenko Moszkvában

hosszasan beszélt az

ukrán kisebbség elõtt Ukrajna

NATO-hoz való csatlakozásánakszükségességérõl.

800 évig vártunk arra,

hogy független országunk

legyen – mondta. A NATOban

minden ország kontinentális

garanciát kap a létezésre

– tette hozzá. A leg-

nagyobb problémát a Kreml

számára a katonai szervezet

bázisai jelentenék, amelyek

ukrán területeken jönnének

létre. Az államfõ szerint ilyen

támaszpontok soha nem fognak

megépülni, hiszen az uk-

rán alkotmány is kimondja,

hogy idegen állam katonái

nem állomásozhatnak Ukrajna

területén.

Juscsenko érintette a

NATO-csatlakozás kérdéseit

más szempontból is. Köztudott,

hogy az ország lakosságának

nagyobb része még ma

Károly svéd király oldalára. Az

új szemlélet szerint a hetman,

aki egyébként korábban I. Péter

orosz cár személyes jóbarátja

volt, azért állt át az északiakhoz,

hogy függetlenséget

harcoljon ki az ukrán területeknek.

Próbálkozása kudarcba

fulladt, olyannyira, hogy néhány

évtized múlva II. Katalin

cárnõ végleg leromboltatta a

Zaporizzsjai Szicset, a kozákok

központi erõdített települését.

Ennek ellenére az új történetírás

a hetmant az ukrán nép jótevõjének

tekinti, ábrázolása az

egyik bankjegyen is jelen van,

jelezve személyének fontossá-

gát.

A függetlenség óta valóban

sok mindenben megváltozott

Ukrajna története, átértékelõdtek

a történelmi személyek,

események, de az orosz

lap szerint a fentebb említett

jelentés még súlyosabb újításokat

tartalmaz. Gyógyítha-

sem támogatja az integrációt

ehhez a katonai szervezethez.

Ennek ellenére az államfõ kijelentette,

hogy referendum

lesz, vagyis a jövõben – de

lehet, hogy csak évek múlva

– a lakosság fog majd a csatlakozásról

dönteni. Elõször a

NATO-Ukrajna cselekvési

terven kell dolgoznunk, ezután

léphetünk tovább –

mondta Juscsenko.

Az államfõ nyíltan kijelentette

az oroszországi ukrán

kisebbség képviselõi elõtt,

hogy saját erõbõl Ukrajna nem

képes biztosítani a védelmi

politikáját. Nincsenek olyan

stratégiai fontosságú természeti

kincseink, mint a kõolaj

vagy a földgáz – fogalmazott

Juscsenko, majd hozzátette,

hogy amennyiben Kijev lemond

a NATO-tagságról, azzal

veszélybe kerülhet a füg-

KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

tatlan nemzeti trauma érte az

ukrán nemzetet, hiszen

hosszú idõn keresztül a kollektív

tudat jelentõs ideológiai

„átalakításon” esett át,

nem is beszélve a szovjet

idõk alatt zajló és az ukrán

emberekre irányuló nagyméretû

fizikai megsemmisítésrõl

– írja a jelentés. Ráadásul

nemcsak a múlttal

akadnak problémák, hiszen

jelenleg is komoly nyomásnak

van kitéve az ország. A

helyzet javítása érdekében

Ukrajnában megkezdték kiszorítani

az orosz nyelvû zenét,

könyveket, színházakat,

sõt, a régi idõkre

emlékeztetõ

toponímiákat

is lecserélik.

Az orosz szakértõk

nem veszik

komolyan

ezeket az intézkedéseket.Véleményükszerint

nem lehet

kisajátítani a

Kijevi Rusz

hagyatékát.

Ugyanez a

helyzet a másodikvilágháborúval

is. A

beszámoló

egy jelentõs

része ugyanis

Ukrajna szerepének átértékelésével

foglalkozik ebbõl

a korszakból. Tudjuk, hogy

a háború több millió ukrán

életét vette el, az új történetírás

feltehetõleg jelentõsen

növelné az ukránok

szerepét a gyõzelem kivívásában.

getlensége. Ugyanakkor

Vlagyimir Putyin ukrán kollégájával

való találkozása

után egy sajtótájékoztatón

kijelentette, hogy az Egyesült

Államok a Közép- és

Kelet-Európában kiépítésre

váró rakétaelhárító rendszerét

nem Irán vagy Észak-

Korea ellen hozza létre, hanem

Oroszország ellen. Éppen

ezért válaszlépésekre

van szükség – húzta alá az

orosz elnök. A rakéták nemcsak

Ukrajna területét vehetik

célba, az egykori Varsói

Szerzõdés tagállamainak

bármely országa fenyegetve

érezheti magát ezután, ha teret

biztosít az amerikai rakétavédelmi

rendszer számára.

Ukrajna és új – nyugatbarát

– kormánya stratégiai

célként fogadta el a NATOcsatlakozást,

ennek ellenére

az ország sem katonai,

sem társadalmi szempontból

nem készült még fel erre.

Ezen kívül, az USA eddig fel

sem ajánlotta Kijevnek a rakétarendszer

telepítésének

lehetõségét. Ami pedig magát

a rakétarendszert illeti:

Oroszország szerint az

Egyesült Államok megtéveszti

a világot, ugyanis

Iránnak nincsenek nagy

hatótávolságú rakétái. Feltehetõleg

még tíz év múlva

sem lesznek. Ennek ellenére

Washington a saját „védelmi”

rendszerét már megkezdte

kiépíteni, amely az

oroszok szerint egyáltalán

nem az ázsiai országok ellen

irányul.

Ú. L.


Gémesi Ferenc Kárpátalján: márciusban felavatjuk a vereckei emlékmûvet

A magyar-magyar szolidaritásról

és nemzeti intézményeinkrõl

Mostanra kiderült, hogy a

gyakorlatban is mûködik a

magyar-magyar szolidaritás:

azok a kárpát-medencei

határon túli magyar

nemzetrészek, amelyeknek

országai csatlakoztak

az EU-hoz, belátták, hogy a

jelenlegi helyzetben az integrációs

folyamatokból

egyelõre kimaradó kárpátaljai

és vajdasági magyarok

szorulnak leginkább

az anyaország támogatására.

Egy évvel ezelõtt hozták

létre a határon túli magyarság

fennmaradása

szempontjából nélkülözhetetlen

nemzeti intézmények

státusát, s a megbízható

finanszírozásnak köszönhetõen

azóta ezeknek

az intézményeknek a munkája

hosszú távra tervezhetõvé,

stabilabbá, és hatékonyabbá

vált. Mindezekrõl

most személyesen is meggyõzõdtem,

hangsúlyozta

Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki

Hivatal kisebbség-

és nemzetpolitikáért

felelõs szakállamtitkára

kárpátaljai látogatásának

végén, a beregszászi magyar

konzulátuson megtartott

sajtótájékoztatóján. A

politikus bejelentette: tárgyalt

a megye vezetõivel, s

a dolgok jó irányba haladnak

afelé, hogy március

14-én Vereckén felavassuk

a millecentenáriumi

emlékmûvet.

Kétnapos ittléte során a

szakállamtitkár megbeszélést

folytatott a magyar érdekvédelmi

szervezetek irányítóival,

a történelmi egyházak képviselõivel.

Gémesi Ferenc hangsúlyozta:

a kárpátaljai egyházak

a hívek lelki gondozásán

túl hatalmas munkát végeznek

a fiatalok oktatása, a szociálisan

hátrányos helyzetû

rétegek támogatása terén. Az

államtitkár ellátogatott az

Ungvári Nemzeti Egyetemre,

személyesen gyõzõdött meg

arról, hogy az egyetemen hatékony

munka folyik annak

érdekében, hogy szeptemberben

megnyíljon az önálló magyar

kar. A Munkácsi Humán-

Pedagógiai Fõiskolán tett látogatása

során az intézmény

vezetõi felvetették: gondot

okoz a megfelelõ tudományos

fokozattal rendelkezõ, magyarul

tudó szakelõadók hiánya.

Megoldást az jelentene, ha

magyarországi vendégtaná-

Országos szintû táncverseny a beregszászi sportcsarnokban

Bécsi keringõ, tangó,

szamba…

Elejét lásd az 1. oldalon

táncospárt egyaránt. Többek

között ez adta meg a találkozó

báját.

Apropó, báj! Mert újra

bebizonyosodott, hogy

nem csupán a tudás, a lépé-

sek és lépéskombinációk

pontos ismerete, azok hibátlan

kivitelezése, még

csak nem is a párok összeszokottsága

számít ebben a

mûfajban. Még a szép alak

és kecses mozgás sem minden.

Ennél jóval többre van

szükség ahhoz, hogy a táncparkettre

lépõk számára babér

teremjen. Egyéni kisugárzás,

egyéni báj szükséges a sikerhez.

Ezt a hatást természetesen

a versenyzõk által viselt

ruhaköltemények, csábos kiegészítõk,

és az alkalomra

megválasztott frizura még inkább

fokozni tudja.

Örvendetes, hogy immáron

negyedik alkalommal si-

rok is segítenék az oktatás

menetét. Az államtitkár Beregszászon

tárgyalt az itteni magyar

fõiskola vezetõivel, megbeszélést

folytatott a járás és

a város irányítóival. A Vérkeparti

városban folytatott tárgyalásokon

terítékre került a

Beregszászi Illyés Gyula Magyar

Nemzeti Színház épületének

felújítása. Ugyanis a

munkálatok már több mint egy

évtizeddel ezelõtt elkezdõdtek,

ám az utóbbi években, finanszírozás

hiányában, semmiféle

elõrehaladás nem tapasztalható

ezen a téren. Éppen

ezért megfontolandó,

hogy a színház tartozzon a

város intézményeinek sorába,

s maga Beregszász vállaljon a

felelõsséget az egyik legfontosabb

nemzeti intézményünkért.

A Técsõi Református Líceumban

töltött órák mély

benyomást tettek rám, mond-

került megrendezni Beregszászon

ezt a rangos seregszemlét,

hogy a Reverance tánc-

klubban egyre több fiatal tehetsége

bontakozódik ki. Láthattuk,

közülük jó néhányan

már felnõttek ahhoz a nem

könnyû feladathoz, hogy

helyt tudjanak állni egy ilyen

komoly megmérettetésen.

Mindez fiataljaink szorgalma,

rátermettsége mellett a táncklub

vezetõjének, Domaszkina

Irinának és segítõinek avatott,

áldozatos munkáját dícséri.

A mostani táncversenyrõl a

legtöbb érmet a fõvárosiak vihették

haza. A beregszásziak

közül a legsikeresebbnek a Ficaj

Volodimir és a Gavrilcsenko

Alexandra páros bizonyult: ne-

ta a sajtótájékoztatón

Gémesi Ferenc, aki példaértékûnek

nevezte az ottani

pedagógusok helytállását.

Csaknem valamennyi kárpátaljai

oktatási intézmény

vezetõjével folytatott tárgyalás

során szóba került a

következõ kérdés: mennyire

biztosított azoknak a fiataloknak

a jövõje, akiknek

nem sikerült a felvételije, illetve

akik eleve nem felsõfokú

tanintézményben szeretnének

továbbtanulni?

Ezen a téren valamennyiünk

felelõssége igen nagy, hisz

ezeknek a fiataloknak itt,

Kárpátalján olyan szakmák

elsajátításához kell megteremteniük

a feltételeket,

melyek minden szempontból

versenyképesek. S ezek

közül nem csupán az informatikus-képzés

az egyetlen

üdvözítõ.

A schengeni vízum beszerzésének

kérdése immáron

nem borzolja a kedélyeket,

és a kishatárátlépõk kiállítása

is jó ütemben halad,

hangzott el a találkozón.

Kérdésre válaszolva Gémesi

Ferenc elmondta: hónapokkal

ezelõtt sokak számára

úgy tûnt, hogy a kárpátaljai

magyar oktatás egész

eddigi rendszere került veszélybe

azzal, hogy a hamarosan

felállításra kerülõ

vizsgaközpontokban csak

ukrán nyelven lehet érettségizni,

illetve felvételi vizsgát

tenni. A mostani megoldással,

bár az ideiglenes,

a közvetlen veszély elhárult.

Ám ez egyáltalán nem

jelenti azt, hogy ne kellene

maximális erõt kifejteni a

végleges, mindenki számára

megnyugtató megoldás

érdekében.

Kovács Elemér

kik két elsõ helyet is sikerült

megszerezniük. Jól szerepelt a

Makajev Gábor – Tverdosztup

Anasztázia, a Kiszelyejcsuk

Vitalij – Savajeva Diana,

a Lityinec Petro és Megyeri

Kitti, valamint a Szuharedkiv

Vitalij és Miszko Jekatyerina

páros. A kísérõkkel együtt közel

kétszázan érkeztek hozzánk

erre a hétvégére Ukrajna

különbözõ városaiból. Jó néhányan

elõször jártak Beregszászon,

ám ennek ellenére

igen jól érezték magukat. S ez

talán legalább olyan fontos,

mint az, hogy a Beregszászon

megrendezésre kerülõ sikeres

rendezvények sorában immár

stabil helye van a Reverance

által megrendezett táncversenynek.

Eszenyi Gábor

RÖVID HÍREK

Orosz nehézbombázó repülõgépek

veszélyesen megközelítették

a Nimitz amerikai

repülõgép-hordozót,

amelyrõl emiatt négy F/A-

18-as vadászgép emelkedett

a magasba, hogy az

orosz gépeket távozásra

kényszerítse – közölte washingtoni

védelmi minisztériumi

forrásokra hivatkozva

az MTI.

Az incidens szombaton a

Csendes-óceán nyugati térségében

történt. A Nimitz jelenleg

ebben a térségben járõröz.

Egy magát megnevezni

nem kívánó Pentagon-illetékes

elmondta: két orosz

bombázó közelítette meg a

Nimitzet, és az egyik Tu-95ös

típusú gép mindössze

600 méternyire repült el a

parancsnoki híd fölött. Ezt

követõen szálltak fel az ame-

3

2008. február 20.

Incidens egy amerikai hadihajó és

orosz bombázók között

Az ukránok tömegesen

kezdik felfedezni a világot.

Az elmúlt év folyamán 2

millió ukrán állampolgár

utazott külföldre, vagyis

kétszer annyian, mint

2006-ban – írja az Korrespondent

ukrán hetilap.

Az Állami Turisztikai és

Üdülési Szolgálat adatai szerint,

már 2002 óta fokozatosan

növekszik a külföldre

utazó ukrán állampolgárok

száma, azonban 2007-ben ez

a szám ugrásszerûen megemelkedett.

Az elmúlt évben

majdnem 2 millió ukrán állampolgár

érzett késztetést

arra, hogy felfedezze az addig

ismeretlen külföldi országokat

és megmutassa

magát a világnak. Ez a szám

2006-ban mindössze 868

ezer volt. De meg kell jegyezni,

hogy ezek a hivatalos

adatok, valójában az ukrán

turisták száma jóval magasabb

lehet. Sokan egyénileg,

turisztikai irodák közre-

rikai vadászok, majd közrefogták

az orosz bombázókat

és a Nimitz hadmûveleti

szektorán kívül lévõ légtérszakaszig

kísérték õket.

Nem tudni, hogy amerikai

részrõl tiltakoztak-e

Moszkvánál, de az esetnek

valószínûleg nem lesz különösebb

következménye -

vélik megfigyelõk utalva

arra, hogy az incidens másnapján

Robert Gates amerikai

védelmi miniszter Münchenben

egy nemzetközi

biztonságpolitikai értekezlet

keretében találkozott Szergej

Ivanov elsõ orosz miniszterelnök-helyettessel.

Legutóbb 2004-ben fordult

elõ hasonló eset: akkor

is egy Tu-95-ös közelítette

meg a Kitty Hawk amerikai

hadihajót a Japán-tenger

térségében.

Egyre több az ukrán turista külföldön

A pristinai parlament vasárnapi

rendkívüli ülésén közfelkiáltással

kinyilvánította

Koszovó függetlenségét

Szerbiától – írta az MTI.

Fatmir Sejdiu elnök,

Hashim Thaci miniszterelnök

és Jakup Krasniqi házelnök

ezután aláírták a “független

és demokratikus állam”

megalakulásáról szóló

nyilatkozatot. A parlamenti

határozat szerint a cél a

Martti Ahtisaari ENSZ-köz-

mûködése és szervezése

nélkül utaznak külföldre. Az

elemzõk szerint a hirtelen

utazási vágy azzal magyarázható,

hogy a fizetések

növekedésével egyre többen

engedhetik meg azt

maguknak. Az utazási irodák

pedig elérhetõ árakon

ajánlanak külföldi utazásokat,

ha nem is az egzotikus

üdülõparadicsomokba,

vagy Nyugat-Európa nagyobb

országaiba, de Közép-Európába

biztosan.

Szociológiai felmérések szerint,

a legtöbb ukrán turistát

Párizs vonzza a leginkább,

ill. London és Berlin. Ez arról

tanúskodik, hogy a hazai

vélemény nagyban eltér

a nemzetközi ízlésektõl. A

külföldiek legszívesebben

Florenciában, Buenos-Airesben

vagy Bankokban pihennek.

Szakértõk szerint,

néhány év elteltével az ukránok

is tömegesen fogják

átlépni a kontinens határait.

Koszovó kikiáltotta függetlenségét

vetítõ által javasolt, korlátozott

önálló államiság

megteremtése az Európai

Unió felügyelete alatt.

A koszovói parlament

109 képviselõje fogadta el

a függetlenségi nyilatkozatot,

a voksoláson nem vett

részt a szerb kisebbség 11

parlamenti képviselõje.

Szerbia soha nem fogja

elismerni Koszovó önállóságát

– jelentette ki Boris

Tadic szerb elnök.

KÉPZÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE!

„Ukrajnai és magyarországi határ menti vállalkozásfejlesztési

lehetõségek, kis-, és középvállalkozások

együttmûködése” címmel szemináriumsorozat szervezésére

kerül sor a következõ idõpontokban:

2008. február 21–22. február 26–27, március13–14.

Célcsoportok: kis- és középvállalkozók, önkormányzati

vezetõk, turisztikai szakemberek, civil és ifjúsági, illetve

érdekvédelmi szervezetek.

A rendezvény lebonyolítója: Kárpátinform Információs

Szaktanácsadó és Regionális Fejlesztési Központ

Védnökök: Beregszászi Járási Adminisztráció, Beregszászi

Járási Tanács

Részletes információ: Beregszász, B. Hmelnickij u.30.,

Tel: 2-34-16, Mob: 8050-7453457 ( hétfõ-péntek, 8 00 -16 00 , k.e.i)

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklõdõt!


4

2008. február 20.

Örömmel fuss,

egészen a célig!

„De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága

nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel,

és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól.”

(Apcsel 20,24)

Újra olimpiára készül az

egész világ. Kínába most a

fiatalok többsége nem turistáskodni,

hanem küzdeni

megy! Dobogóra készül,

aranyat, díjakat akar nyerni.

Az olimpiai sportverseny

– legyen az úszás, gerelydobás,

magasugrás, futás

és még sok minden más

– annak ellenére, hogy

sportjátékoknak hívják,

egyáltalán nem játék. Nem

lehet máról holnapra beállni

a versenyzõk közé. Hoszszú

edzés és tanulmányozás,

vizsgák, selejtezõ versenyek

elõzik meg az olimpiai részvételt.

Csak a kiválók, a legkiválóbbak

mehetnek az

olimpiára. Egy-egy versenyzõ

képviseli országát, népét,

nemzetét. Nagyon fontos,

hogy a legkiválóbbak kerüljenek

az ország zászlaja alá.

Pál apostol látott olyan

sportversenyeket, ahol a fiatalok

küzdöttek, harcoltak

az elsõségért, dicsõségért,

a babérkoszorúért. Életét

egy ilyen nagy versenyfutáshoz

hasonlítja.

A sportolók, a futók

edzéseken készülnek a versenyekre.

Elsõ és legfontosabb,

hogy jó kondícióban

legyen a versenyzõ. A szigorú

elõírásokat be kell tartani.

Nincs éjszakázás, iszogatás,

mulatozás, udvarolgatás,

üzletelés. Az étkezés

is szabályozva van. Nem

ehetik agyon magukat süteménnyel

vagy csak kolbásszal…

Be kell tartani a

diétát, enni kell idõben, nem

kevesebbet és nem többet,

mint amit az edzõ elõír. Pihenésre

is van idõ, és van

kötelezõ alvásidõ. Mindennap

van edzés. Szigorúan

ellenõrzik, mennyi idõt töltött

az edzõteremben, ahol

súlyemeléstõl kezdve különbözõ

izomerõsítõ gyakorlatokat

kell végezni. Kinn

a pályán mérik a sebességet,

a versenyzõ futás közbeni

mozgását, még a lélegzést

is ellenõrzik. Ha elfáradt

a sportoló, nem állhat meg,

nem léphet le a pályáról addig,

míg az elõírt idõt és utat

meg nem futotta. Edzõje

végig ott van vele a pálya

szélén.

A végsõ cél a gyõzelem!

Végigfutni a pályát szabályosan.

Életünk küzdelem,

kínlódás, lemondás,

fájdalom, sokszor veszteség

és kudarc. Pál az Úr Jézustól

kapott megbízást a

szolgálatra. „Menj, hirdesd

a megváltás örömhírét.

Van újrakezdés minden

bûnös embernek, aki Jézushoz

jön.”

A hívõ életet, Jézus követését

nem szabad és nem

érdemes könnyelmûen, lazán

venni!

Ha találkoztál már Jézussal,

ha szívedbe hívtad

és átadtad életedet Néki,

akkor elkötelezted magad az

Õ zászlója alá! Azok, akik

vállalják Jézus követését,

nem állhatnak meg egy útszéli

csárdában pihengetni,

vagy lottót vásárolni, vagy

szép leányokat a kétes hírû

képes magazinokban nézegetni!

Nem piacolhatnak

egy kicsit hamisított áruval

és nem szidalmazhatják a

szomszédot, nem hûtlenkedhetnek

és nem hazudozhatnak…

Még egy

csöppet sem!

Nemes, nagy küzdelem

a hívõ keresztény élet. Az

edzõ, a tanítómester mellettünk

fut a pálya szélén!

Kedves Olvasóm, nem

vagy egyedül soha! Az Úr

szemei kísérik életedet, utadat.

Elfáradhatsz, verejtékezhetsz,

lehetnek félelmeid,

kérdezheted mi lesz,

ha?… Ez még nem zár ki téged

a pályáról! Csak fel ne

add a küzdelmet! Lehet,

hogy életed egén fekete viharfelhõk

tornyosulnak, ne

félj! Ne ijedj meg, mert a viharnak

is ura Isten. Õ fogja

lecsendesíteni életed viharait.

Csak emeld fel a fejed

és fuss a cél felé örömmel.

Ha megbotlanál, elesnél,

megsebeznéd magad…

ne lépj le a pályáról!

Ott van Jézus… Nézz

rá! Õ felemel, karjaiba veszi

életedet. Lemossa szennyedet,

gyógyírral bekeni és

bekötözi sebeidet. Sántikálva,

botladozva menj, kezdd

újra, és haladj a cél felé. Az

élet koronája vár, a te üdvösséged.

Fuss a célig! Ne légy

keserû, ne add fel a reményt,

ne tekintgess jobbra-balra,

mert ha mások életét

nézegeted, ha a szerencsésekhez

hasonlítgatod

magadat, életedet, akkor elfáradsz

és meggyengülsz.

A te erõforrásod és biztos

segítséged a Szentlélek.

Nem távozik mellõled, hívd

és kérd, Õ segít, egészen a

célig. Fuss örömmel! Ha

terhel, ha lehúz valami súly,

bánat, reménytelenség,

csalódás, veszteség, betegség,

ott van melletted

Jézus. Add át neki, vigye

Õ!

Te pedig fuss örömmel!

Fogjad kezem, Úr Jézusom,

mert gyenge vagyok,

érzem. Erõsíts Szent Lelkeddel,

hogy le ne térjek

életem-szolgálatom pályájáról,

ahová Te állítottál.

Tudom, hogy velem vagy.

Köszönöm. Reménységem

Istene, magasztallak,

imádlak. Ámen

Dr. Tapolyainé

Barta Gizella

Módszertani segítség mûvészeti hagyományõrzõ csoportjainknak

Fogadókész

partnereket keresünk

A Magyar Kultúra Napja

rendezvénysorozat záróakkordjaként

Ungváron a Megyei

Néprajzi Múzeumban

sikeresen mutatkoztak be

az ugocsai Tiszahát népmûvészei,

hagyományõrzõi. A

szép számú közönség soraiban

ott találtuk a Magyar

Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti

Lektorátus

(MMIKL) küldöttségét,

akiket a látottak nagy elégedettséggel

töltötték el.

Borbáth Erika fõigazgatóval

kárpátaljai látogatásuk

céljáról érdeklõdtünk.

– Mit kell tudni az intézményükrõl?

- Az MMIKL az Oktatási

és Kulturális Minisztérium

háttérintézményeként

mûködik, s az a feladatunk,

hogy szakmai, módszertani

segítséget nyújtsunk azoknak

a közösségeknek, amelyek

amatõr mûvészeti csoportokat

mûködtetnek.

Gyakran adunk módszertani

leírásokat, emellett konferenciákat,továbbképzéseket

szervezünk. De szervezünk

mûvészeti bemutatókat

is, ahová elmegyünk

szakértõinkkel, és a helybeliekkel

egy szakmai beszélgetéssorozatot

bonyolítunk

le. Feladataink tehát igen

sokrétûek. S nem csupán

Magyarország földrajzi ha-

Beregszászi Olga: Két karodban

tárain belül mûködünk, feladatunknak

tekintjük a határon

túli magyar közösségek

mûvelõdési, kulturális életének

színvonalassá tételét,

szakmai szintjének emelését.

Nem véletlen, hogy mostani

jövetelünk célja is hasonló.

Azért érkeztünk, hogy felajánljuk

szakmai segítségünket

az itteni kulturális, szellemi

mûhelyeknek, csoportoknak.

Mostani, ungvári látogatásunk

során találkoztunk az

Ungvári Közmûvelõdési Koledzs

pedagógusaival, és a

megbeszélésen tisztáztuk,

hogy milyen szakmai segítségre

van szükségük. Nagyon

bízom benne, hogy az

együttmûködésünk az elkövetkezõ

hónapok során még

több konkrét tartalmat kap.

Új lemez – új arc

Elejét lásd az 1. oldalon ha betekintést engedne érzése-

a fellépést, mind több prominens

közéleti személyiség

áll e nemes kezdeményezés

mellé, hogy jelezzék:

lélekben együtt vannak,

együtt éreznek a határon

túlra szakadt nemzetrésszel,

s a színpadról

egy cseppnyi szeretetet

szeretnének küldeni számukra.

Beregszászi Olga

pedig egy rövid koncert kíséretében

szülõvárosában

személyesen nyújtja át a

legrászorultabbaknak a

koncerten befolyt összeget,

hogy azzal száznál is több

családnak tegye szebbé a

karácsonyát.

Persze nem csupán a jótékonykodó

Beregszászi

Olgát ismerik itt, hanem az

elõadómûvészt is. Aki legutóbb

megjelent lemezén –

Két karodban – egy egészen

új arcát mutatja meg.

Ezúttal az elõadó saját megzenésítésében

Gyurkovics

Tibor, Radnóti Miklós, József

Attila, Ágh István,

Szergej Jeszenyin, Anna

Ahmatova, Pilinszky János

verseit szólaltatja meg.

– Egy új hangot, egy új

embert ismerünk errõl meg.

Mintha megnyílt volna, mint-

ibe, s egyben mintha valami

többet szeretne ezekkel az érzésekkel

átadni a hallgatóknak

is…

– Már régóta foglalkoztat

a gondolatot, hogy egy új,

másik arcomat is megmutassam

– kezdi beszélgetésünket

Beregszászi Olga. – Korábban

elsõsorban a második világháború

elõtt született dalokat

énekeltem újra, mert ezt várták

tõlem, s tudom, hogy so-

– Közel két évtizeddel ezelõtt

hiába nyílt meg a határ

az anyaország felé, egyegy

bemutató során ma is

gyakran érezzük úgy, hogy

amatõr mûvészeti csoportjaink,

ének- és táncegyütteseink

produkciója – hiába a

lelkesedés és az igyekezet –

bizony szakmai téren sok kívánni

valót hagy maga után.

– Elengedhetetlen a szakmai

fejlõdés. Ezt érezzük mi is.

Intézetünk nyitott minden

megkeresésre, ám a segítsé-

get csak oda tudjuk elvinni,

ahol fogadókész partnereket

találunk. Régóta kapcsolatban

állunk a MÉKK-el, és bízom

benne, hogy a közeljövõbe

igen sok olyan kárpátaljai

közösséggel tudjuk felvenni a

kapcsolatot, amelyik amatõr

mûvészeti hagyományõrzõ

csoportot mûködtet.

– Miben nyilvánulna

meg ez a segítség?

– Többek között olyan kiadványokat

tudunk biztosítani,

amelyek segítsége révén

ezek a közösségek a maguk

kaknak szereztem, szerzek

ezekkel örömet. S én magam

is szívesen énekeltem és éneklem

ma is a nagy nemzeti fájdalmakat,

s egyben a hazaszeretetet,

a reményt is tükrözõ

dalokat. De most megnyíltam.

– Akik szeretik a zenéjét,

sokat vártak erre a lemezre.

– Igen mint ahogy Gyurkovics

Tibor versében is éneklem:

„Sokáig álltam a szilvafák

árnyékában, sokáig éltem

testet takaró melegében”. De

most, hogy végre

megszületett

ez a lemez, valami

végtelen szabadságot

érzek.

Mert kimondhattam,kiénekelhettem

mindazt, ami

bennem szunynyadthosszúhosszú

évekig.

– Pedig a

szöveget úgymond

készen

kapta…

– Igen. Úgy

éreztem nem kell

szövegíró a dalaimhoz,

mert az érzésemet,

szinte az

egész életemet

megfogalmazták a

költõk ezekben a

versekben, melyeket

megzenésítettem. Ez az igazi

költészet, melyben mindenki

felfedezi önmagát, melyek mindenkiben

megpendítenek bizonyos

húrokat. Én úgy érzem,

ezeket a versek a sors küldte

nekem. Újra és újra elolvastam

szakmai munkáját tovább

tudják vinni, fejleszteni. Legyen

szó akár egy tánccsoportról,

népdalkörrõl, énekkarról

stb. Szakáganként

meg tudjuk szervezni a csoportvezetõk,

a csoporttagok

képzését akár itt, Kárpátalján,

akár Magyarországon.

Azonkívül várjuk a

csoportok képviselõit magyarországirendezvényeinkre,

szakmai bemutatóinkra.

A különbözõ pályázatok

elkészítésénél szintén számíthatnak

az itteniek munkatársaim

segítségére.

– A közeljövõ terveirõl...

– Ungvári tárgyalásaink

során a MÉKK irányítóival

abban egyeztünk meg, hogy

egy népes szakmai csoport

még ebben a félévben ellátgat

hozzánk a Magyar Mûvelõdési

Intézetbe. A találkozó

célja, hogy személyes

kapcsolatokat próbáljunk kialakítani

az intézet szakembergárdája,

és az itteni szakmai

csoportok vezetõi között.

Hogy utána elinduljon

egy nagyon-nagyon céltudatos

munka. S addig is,

amíg létrejön ez a találkozó,

arra bíztatom az itteni amatõr

mûvészeti csoportok irányítóit,

hagyományõrzõ

együttesek, különbözõ alkotóegyesületek

vezetõt, jelentkezzenek

nálunk levélben,

telefonon, esetleg személyesen,

mondják el, milyen

jellegû szakmai segítségre

van szükségük. Elérhetõségeink:

1011 Budapest,

Corvin tér 8. Tel: (1)

225-60-16 Fax: (1) 201-5764

Mobil: (30) 297-3937 e-mail:

borbathe@mmi.hu

Szilágyi Dániel

azokat, majd felöltöztettem az

én zenémmel, és most szabad

madárként repülhetnek tovább,

vihetik üzenetemet az

egész világnak.

– Mit üzen e dalok a

hallgatóinak, a világnak?

– Elsõsorban azt, hogy

forduljunk egymás felé,

hogy soha ne engedjük el

egymás kezét egy kapcsolatban,

és beszélgessünk,

sokat-sokat beszélgessünk

egymással. És szeressünk…

A kulcsszó tehát Beregszászi

Olga nemrég megjelent

lemezéhez – a szeretet.

És a bizalom. Ezekre kell

építse két ember a kapcsolatát,

vallja a szerzõ-elõadó.

Hogy „két karodban” védelmet

találjunk, hogy az a

két kar szeretettel öleljen át

egy egész életen át.

„Ez az album az ember

egyik legszebb, legbonyolultabb

érzésérõl, a szerelemrõl

szól, s annak gyönyörûségeirõl,gyötrelmeirõl,

az összetartozás vágyáról,

elválásról, emlékezésrõl:

hol vidám, hol szomorú

és elmerengõ stílusban.

E nagyszerû lemezen

a zenei hangzásvilág számtalan

formáját hallhatjuk,

gyönyörû harmóniák, remek

dinamikák és nagyon jól sikerült

hangszerelések formájában”

– olvashatjuk az

egyik értékelésben. S tegyük

hozzá: mindezt az énekes

szuggesztív elõadásmódja

teszi igazán egyedivé.

Kovács Erzsébet


KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

Az Advance nemcsak tudást, önbizalmat is ad

Modern házvezetési

ismeretek

Elejét lásd az 1. oldalon

Elõfordulhat persze,

hogy túldramatizáljuk a dolgot.

Mert lehet más megoldás

is. Például ez: egy modern

nõ elsõsorban a karrierjének

építésével, a szakmai

fejlõdésével törõdjön, s

ne akarjon mindenáron

nagyszerû háziasszony

lenni. Hisz mostanság azért

vannak a hangulatos szórakozóhelyek,

hogy rokonainkkal,

barátainkkal beüljünk

egy-egy hosszú, jóízû

beszélgetésre. Vacsorára

pedig veszünk a családnak

egy olyan gyorsfagyasztott,

félkész terméket, amely

a sütõben negyedóra alatt

magától elkészül.

És mégis.

– Vajon milyen szándék

vezérelte az Advance

Tanácsadó és Fejlesztõ

Központ irányítóit, amikor

Modern házvezetési ismeretek

címmel tanfolyamot

hirdettek?

– Bármenyire is változzon

a világ, s változzon benne

a nõk szerepe, néhány

dolog alapvetõen változatlan

marad. A férjek, a gyerekek,

no és természetesen

maguk a feleségek közül ki

ne vágyna továbbra is egy

biztonságot adó, meghitt,

családi környezetre? Ennek

biztosítása nagyrészt továbbra

is a nõkre hárul. S

ha jobban belegondolunk,

a hagyományos nõi szerepkörök

kapcsán észre kell

vennünk, hogy szinte minden

területen nõttek az elvárások

– vallja Gerevich

Éva, a tanfolyam egyik menedzsere.

– A nõnek amellett,

hogy helyt kell állnia a

munkában, figyelmes,

nagyszerû feleségnek és a

gyerekeirõl odaadóan gon-

Felkészítõ tanfolyam a fõiskolán

doskodó édesanyának kell

lennie. Mi fõként ahhoz kívántunk

segítséget nyújtani,

hogy a tanfolyamunkat elvégzõ

fiatal lányok és asszonyok

e két utóbbi szerepben tudjanak

maximálisan helyt állni.

De mint látni fogjuk, a továb-

biakban a biztos családi háttérrel

rendelkezõ nõk a munkájuk

során is sikeresek.

– Mielõtt leültünk volna

beszélgetni, kikérdeztem a

konyhában sürgölõdõ hölgyeket.

Szinte mindegyikük a

következõkkel kezdte: az

egyik legfontosabb dolognak

azt tartja, hogy megtanulta a

háztartási naplót vezetni, ennek

alapján elkészíteni a

családi költségvetés ezen részét.

Annyira fontos mindez?

– A háztartási napló vezetése,

egy család napi étkezési

költségének kiszámítása,

ennek alapján a havi költségvetés

összeállítása, nos mindez

túlmutat önmagán – vallja

Nedbál Klára, a tanfolyam

másik menedzsere. – Nem

csupán arról van szó, hogy ily

módon kisebb-nagyobb öszszegeket

tudunk megspórolni,

és nem is csupán arról,

hogy megtanulunk annyi

pénzbõl gazdálkodni, amenynyink

éppen van. Pedig önmagában

véve már ez is nagy

Használjuk ki a

lehetõségeket

Elejét lásd az 1. oldalon

Mint a megnyitón Orosz

Ildikó, a fõiskola elnök

asszonya hangsúlyozta, ez

az idõ kevés arra, hogy az

egész tananyagot átvegyék,

viszont a gyakorlati

foglalkozások alatt megtanítják

a tesztlapok kitöltésének

technikáját, felhívják a

figyelmet az esetleges buktatókra,

és természetesen

mód nyílik arra is, hogy a

tudásbeli hiányosságokat

pótolják. Ehhez a fõiskola

megadja a lehetõséget, a diákoknak

pedig élni kell vele.

– Küzdjük le végre a kishitûséget,

és dolgozzunk keményen

azért, hogy elérjük céljainkat!

– mondta Orosz Ildikó.

– Legyünk optimisták: sikerül bejutni

a felsõoktatásba, hisz ezúttal

Kárpátalján több helyet biztosítanak

az egyetemek, fõiskolák,

mint ahány érettségizõ van idén.

És az is pozitívum, hogy nincs kor-

látozva, hány helyre nyújtja be a

diák a felvételi kérelmét, sõt, egy-

dolog, de a legfontosabbnak

mégis csak azt tartom, hogy a

tanfolyam végén a résztvevõkben

egészen újfajta, racionális

szemléletmód alakul ki,

egy olyan magatartás, amely

reálisan viszonyul a dolgokhoz,

összhangot teremt a vágyak

és a lehetõségek között.

Ez pedig már sokkal több annál,

mint hogy valaki milyen

gyorsan tud elkészítni egy finom

ebédet. Kutatások bizonyítják,

hogy ha a háziasszony

ésszerûen be tudja

osztani a családnak az élelmezésre

fordítható pénzét, ha a

fõztjével elégedettek a csa-

ládtagok, akkor az az illetõ

hölgynek kellõ önbizalmat ad,

s az élet más területén – így a

munkahelyén is – sokkal sikeresebb

lesz. Ami pedig a

modern nõ és a háztartás viszonyát

illeti. Bármennyire is

nagyszerû társaság verõdjön

össze az éppen aktuális születésnapi

bulira, bizony a vendégek

és az egész összejövetel

hangulatát nagyban meghatározza

az, hogy mit remekelt

össze a ház asszonya,

hogyan, miként tálalja, kínálja

a fõztjét. Mindig van visszajelzés,

és nem is akármilyen.

Gondolom egyetért vele: ha

valaki elismerten jó háziasszony,

az ma is érték, a környezete

ezt az erényét nagyon

is számon tartja.

– A következõkben arra

kértem a mostani csoport

tagjait, hogy mondják el röviden,

mit kaptak a tanfolyamtól.

(Egyébként a következõt

március elején indítják

a szervezõk, jelentkezés Beregszászon,

az Advance Iro-

szerre akár két oktatási intézményben

is tanulhat: egyiken nappalin,

a másikon levelezõn. (Igaz, a

levelezõ oktatás minden intézményben

fizetett.) Rajta hát, ne keseregjenek,

hanem munkára fel,

hisz csak annak jó az élete, aki

maga is tesz érte!

Kérdésünkre az elnök aszszony

elmondta: a fõiskolai tanács

úgy döntött, hogy a Rákóczi

Fõiskolára jelentkezõktõl

csak az ukrán szertifikátot (ez

kötelezõ minden felsõoktatási

intézményben) kérik. Természe-

tesen csak ennek az alapján nem

lehet eldönteni, kit vesznek fel,

Közélet

dán, B. Hmelnickij u. 29.

Tel: 2-34-49, 2-40-03)

Horváth Nóra (Macsola)

– Közösségben az ember

bátrabban kísérletezik.

Számos olyan étel – pizza,

lasagne, brassói káposzta

stb. – elkészítését tanultam

meg, melyekkel ezelõtt nem

próbálkoztam

Bajkova Katalin (Beregszász)

– A fentiekben elmondottakon

túl számomra az is

fontos volt, hogy elsajátítottam

a modern háztartási

gépek kezelését. Most már

tudom, hogy a jövõben mikor,

mire lesz szükségem.

Marcinyiv Júlia (Beregszász)

– Én a mögöttünk hagyott

három hónap legnagyobb

hozadékának azt tartom,

hogy megismertem: tizennégy

csoporttársam –

közöttük magyarok, oroszok,

ukránok – miként vélekednek

a világ dolgairól.

Persze az sem mellékes,

hogy közben megtanultam

igen sok finom étel és sütemény,

például 7-8-féle pástétom

és saláta elkészítését.

Vass Zsuzsanna (Macsola)

– Elõször azt gondoltam,

hogy ez a tanfolyam

csak és kizárólag a sütésrõl-fõzésrõl,

a rendelkezésre

álló pénz és a különbözõ

alapanyagok okos beosztásáról

szól. Aztán hamar rájön

az ember, hogy ha elkezdi

jól beosztani a konyhában

töltött idõt, átgondoltan

megszervezni a fõzést,

a mosást, a takarítást,

akkor nem csupán annyi

változik meg, hogy több idõ

jut a közös családi programokra,

pihenésre, de ezáltal

az egész eddigi élete is

megváltozik.

Perevuznik Szvitlana

(Beregszász)

– Nemrég tudtam meg,

hogy Londonban nagyon is

megbecsülik a rátermett házvezetõnõket.

Gondolkozom

azon, hogy mihamarabb be

kellene iratkoznom egy intenzív

angol tanfolyamra…

Kovács Elemér

így elsõsorban a Kárpátaljai

Magyar Pedagógusszövetség

által meghirdetett tantárgyi

vetélkedõk eredményeit

veszik figyelembe, de a független

vizsgaközpontokban

kiállított, a szakiránynak megfelelõ

okmányokat is beszámítják.

Orosz Ildikó ezúttal is

kéri az érettségizõket, hogy

figyeljék az újságokban közzétett

KMPSZ módosított eseménynaptárát

(a 7. számban olvasható).

Ezeken bárki részt

vehet, nincs korlátozva a résztvevõk

száma, lehetõleg tartsák

be a jelentkezési határidõt, de

aki az utolsó pillanatban gondolta

meg magát, az is megmérettetheti

magát.

A fõiskolán mûködõ

Felnõttképzõ Központ (vezetõje

Váradi Natália) a felkészítõ

mellett turisztikai

szolgáltató, szociális segítõ,

angol és ukrán alap- illetve

középfokú nyelvtanfolyamokat,

valamint nyelvvizsgára

felkészítõ tanfolyamokat

is indított.

Marton Erzsébet

Amirõl beszélnek

Megyei székvárosunk sajnos

egyre gyakrabban

szerepel az utóbbi idõkben

az országos lapok elsõ oldalain.

Egy héttel ezelõtt az

ungvári városháza blokádja,

irodai helyiségeinek

feldúlása keltette fel a közvélemény

figyelmét, most

pedig egy kocsmai verekedés,

melynek résztvevõi a

közlekedés-rendészet

munkatársai és a rendõrség

Berkut nevû különleges

alakulatának tagjai

voltak. Vagyis éppen azok,

akiknek a rendfenntartás

volna alapvetõ kötelességük.

Az UNIAN hírügynökség

is részletesen beszámolt

a történtekrõl.

A példátlanul álló eset

az Ungvár közelében lévõ

daróci „Decja u notarja”

nevû étteremben történt,

amely tulajdonképpen egy

eredeti formájában felújított

felvidéki kocsma. A Berkut

kommandó mintegy húsz

tagja bankettet rendezett.

Ugyanitt szórakozott a közlekedés-rendészet

több

munkatársa, akik a közös

közlekedésrendészeti akcióban

részt vett kirovográdi

kollégáikat búcsúztatták.

A két társaság valamin

összeszólalkozott, vitájuk

rövidesen tömeges verekedéshez

vezetett. A közlekedés-rendészet

munkatársai

mobil telefonon erõsítést

kértek kollégáiktól, akik percek

múlva a helyszínre érkeztek.

Válaszul a Berkut

kommandó is segítséget

kért. A kocsma terasza és

udvara csatatérré változott,

a tömegverekedésbe civilek

is beavatkoztak. Néhányan

állítólag még szolgálati

fegyvereiket is elõrántották,

de szerencsére nem

sütötték el. Részt vett a verekedésben

egy Prágában

lakó ukrán állampolgár is,

aki szintén több ismerõsét

hívta a helyszínre.

Végül is a Szokil kommandó

vetett véget a csatának,

szétkergette résztvevõit.

Egy rendõr megsérült.

Mindkét fél azt a bizonyos

Prágában lakó ukrán

állampolgárt igyekszik felelõssé

tenni a történtekért.

Toyota Landkruiser márkájú

személygépkocsiját feltartóztatták.

A megyei rendõr-fõkapitányság

igyekszik elhárítani

magáról a felelõsséget,

hivatalos közleményében

azt állítja, hogy a verekedést

az a bizonyos ukrán

állampolgár provokálta ki,

aki ittas állapotban kötekedni

kezdett mind a közlekedésrendészet,

mind a

Berkut kommandó tagjaival,

akik szolgálaton kívül,

civil ruhában voltak és

fegyver nem volt náluk. Az

illetõt bekísérték a rendõrfõkapitányságra

és kihallgatták.

A megyei ügyész-

5

2008. február 20.

KOCSMAI VEREKEDÉS

RENDÕRÖK KÖZÖTT

ség további vizsgálatot

rendelt el az ügyben.

Reméljük, a további

vizsgálat során kiderül az

igazság, a tömegverekedés

résztvevõi elnyerik méltó

büntetésüket. De bármivel

is végzõdik ez a példátlan

eset, elég rossz fényt vet

jogvédõ szerveinkre.

Szergej Ratusnyák,

Ungvár polgármestere egyértelmûen

a rendõrséget

vádolja a kocsmai verekedésért,

valamint az ungvári

városháza február 6–8-i

blokádjáért, hivatali helyiségeinek

felforgatásáért,

amit egyébként több fényképpel

tud igazolni. Visszautasítja

azt a hivatalos verziót,

mely szerint a városházát

azért zárták körül, mert

egy névtelen telefonáló azt

állította, hogy abban robbanószerkezetet

helyezett

el. Elfogadhatatlannak tartja

egyes hivatalos szervek

azon állítását is, hogy olyan

okmányokat kerestek a városházán

egy bizonyos

ügyben, melyeket a polgármesteri

hivatal állítólag nem

volt hajlandó kiadni. Ebben

az esetben ugyanis a rendõrségnek

hivatalos házkutatási

engedéllyel kellett

volna rendelkeznie és azt

csak a polgármesteri hivatal

képviselõi, tanúk jelenlétében

bonyolíthatta volna

le, eredményét pedig

jegyzõkönyvben kellett

volna rögzíteni.

Volodimir Litvin parlamenti

frakciójának több

tagja február 8-án szemtanúja

volt az eseményeknek,

a képviselõk értetlenségüknek

adtak hangot azzal

kapcsolatban, hogy a megyei

közigazgatási hivatal

és a megyei ügyészség nem

avatkozott be az ügybe. A

képviselõk megengedhetetlennek

tartják a történteket,

követelik, hogy a fõügyészség

indítson szigorú vizsgálatot,

vonja felelõsségre

a vétkeseket, bárkik legyenek

is azok.

Egyébként Kijevben

február 11-én mintegy 400

ungvári lakos tüntetett az

Elnöki Titkárság épülete

elõtt, követelve a rendõrségi

akció okainak alapos kivizsgálását,

a felelõsök

megbüntetését. A polgármesteri

hivatalban pedig

még mindig nem állt teljesen

helyre a rend, 14 helyiségében

mindent felforgattak,

a protokoll osztályról

pedig állítólag több okmány

tûnt el.

Kárpátalját Ukrajnában

eddig a béke szigetének tartották.

Az utóbbi két hét

eseményei azonban bizonyára

megrendítették jó hírnevét.

Jó lenne, ha az illetékesek

a jövõben megakadályoznák

hasonló botrányos

esetek megismétlõdését.

-i-gy


6

2008. február 20.

Jogászsarok

Kérdés: Családommal letelepedtem

Magyarországon és úgy

döntöttünk, hogy kérelmezzük a

magyar állampolgárságot. A papírok

benyújtásakor nem fogadták el

az Ukrajnában kiállított házassági

anyakönyvi kivonatot és a gyermekünk

születési anyakönyvi kivonatát.

A hivatalban azt mondták, hogy

csak „Apostille” pecséttel lehet beadni ezeket az iratokat.

Mi az „Apostille” pecsét, miért szükséges és hova

kell fordulnunk, hogy megkapjuk?

A.P. nyíregyházi lakos

Válasz:

Kedves Olvasó!

Az ukrán közokiratok „Apostille” záradékkal történõ

ellátása 2003. december 22-e után vált szükségszerûvé,

amikor Ukrajna csatlakozott a külföldön felhasználásra

kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének

(felülhitelesítésének) mellõzésérõl szóló Hágai Egyezményhez.

Az egyezmény rendelkezései elõírják a tagállamok hivatalai

által kiállított közokiratok hitelesítésének mellõzését,

amennyiben a közokiratokat az egyezmény tagállamaiban

használják fel. E helyett az egyezmény kötelezi a

szerzõdött államokat a tagállamokban felhasználásra kerülõ

közokiratokat „Apostille” záradékkal ellátni. Más szavakkal

élve, ha egy közokiraton „Apostille” záradék

szerepel, ez azt támasztja alá, hogy a közokirat az erre

meghatalmazott hivatal által lett kiállítva, és az erre

feljogosított személy által lett aláírva.

Mivel a Magyar Köztársaság is tagja ennek az egyezménynek,

azóta, hogy Ukrajna is csatlakozott az egyezményhez,

a magyar illetékes hivatali szervek megkövetelik

az ukrán állampolgároktól, hogy a magyarországi hivatalokba

benyújtásra kerülõ ukrán állami szervek által

kiállított közokiratokon „Apostille” záradék legyen, hiszen

kizárólag ebben az esetben lehet a Hágai Egyezménynek

megfelelõen ezeket a közokiratokat Magyarország

területén elbírálásra átvenni.

Ukrajna területén kiállított és más országokban felhasználandó

közokiratok „Apostille” záradékkal történõ

ügyintézésének folyamatát Ukrajna Külügyminisztériuma,

Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma,

Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma által 2003. december

5-én 237/803/151/5. számú rendelettel jóváhagyott

szabályzat foglalja össze.

A szabályzat 2. pontja szerint az „Apostille” záradék

olyan közokiratokon állítható ki, amelyeket az ukrán bírósági,

ügyészségi és igazságügyi szervek adnak ki, az államigazgatási

okiratokon, az okleveleken és tudományos

címet igazoló bizonyítványokon, az állami és magán közjegyzõk

által elkészített okiratotokon, magánokiratokon

lévõ igazolásokon, mint például nyilvántartásba vételi

igazoláson, meghatározott idõpont tanúsítására és aláírások

hitelesítésére szolgáló igazoláson.

Mindenekelõtt a közokiratokat az ukrán igazságügyi

szerveknél kell hitelesíttetni, és csak ezután lehet elkezdeni

az „Apostille” záradék ügyintézését Ukrajna Oktatásügyi

és Tudományos Minisztériumában, illetve Ukrajna

Igazságügyi Minisztériumában.

Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma

az oktatási intézmények, valamint az oktatási és tudományos

téren mûködõ állami szervek, vállalkozások, hivatalok,

szervezetek által kiadott okiratokat látja el „Apostille”

záradékkal, például okleveleket, tudomáyos cím odaítélésérõl

szóló bizonyítványokat, érettségi bizonyítványokat,

tanulmányi terveket.

Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma az igazságügyi

hatóságok, bíróságok által kiadott, valamint közjegyzõ

által elkészített okiratokon állítja ki az „Apostille” záradékot,

névszerint az anyakönyvi hivatalok által kiadott

kivonatokon és igazolásokon, közjegyzõ által kiadott

vagy hitelesített okmányokon, bírósági határozatokon

és igazolásokon.

Amennyiben nehézségei merülnének fel az

„Apostille” záradék ügyintézésében, illetve bõvebb tájékoztatást

szeretne kapni az ügyintézés folyamata kapcsán,

nyugodtan keressen fel személyesen az irodámban.

(Cím: Beregszász B. Hmelnickij u. 118., 1. emelet)

Jaszevin Viktor, magánügyvéd

Az EU két idegen nyelv elsajátítását szorgalmazza

Vagy-vagy helyett is-is

„Bálint bátyád olyan jó

mesterember volt, hogy

mindegyik csizma amit õ

csinált, az hét nyelven beszélt”.

Édes jó apám többnyire

így emlegette a korán

elhunyt rokont. S akkor

én, fantasztikus regényeket

faló hét-nyolc éves

gyerek sehogy sem tudtam

elképzelni, milyen is lehetett

az a csizma, amelyik,

amellett, hogy tartós és

nagyszerûen az ember lábára

feszül, még hét nyelven

is beszél. Ma már persze

azzal is tisztában vagyok,

hogy e képes kifejezés

nem csupán azt volt hivatott

érzékeltetni, hogy

Bálint bátyám nagyszerû

mesterember volt, de egyben

azt is elárulta, hogy a

kifejezés használója illetve

az a környezet, amelyiknek

a használó tagja volt,

igen nagyra értékelte a

nyelvtudást.

– Pedig nyilvánvaló,

hogy a kifejezés jóval elõbb

keletkezett, mint ahogy az

ön édesapja megszületett

volna – kezdi beszélgetésünket

Dr. Lengyel Zsolt, a

veszprémi Pannon Egyetem

alkalmazott nyelvészeti

tanszékének a vezetõje.

Hisz az emberek rég felismerték

mennyire fontos az

idegen nyelv(ek) ismerete.

Ma, az egyre inkább globalizálódó

világunkban erre

még inkább szükség van.

Az EU elfogadott nemrég

egy olyan javaslatot, melynek

értelmében az EU polgárai

számára két idegen

nyelv elsajátítása ajánlott.

Az egyik legyen egy világnyelv,

egy másik pedig az a

nyelv, amelyiken valame-

lyik velünk szomszédos ország,

régió népe beszél.

– Mintha csak nekünk,

kárpátaljai magyaroknak

született volna az eu-s ajánlat,

holott még messze az az idõ…

– Amikor Ukrajna az Európai

Unió tagjává válhat…

Erre gondol? Ennek ellenére

a nyelvtanulás a fiatalok körében

egyre inkább felismert

szükségszerûséggé válik. Itteni

kollégáimtól hallottam,

hogy évrõl évre gyors ütemben

nõ azoknak a száma, akik

sikeres nyelvvizsgát tesznek.

Kárpátalján nagyon fontos,

hogy a nyelvtanulásnak meglegyen

a kellõ motivációja. A

tapasztalat azt bizonyítja,

hogy mind az egyén, mind a

közösség számára igen destruktívan

hat, ha a környezetében

vannak megtûrt és támogatott

nyelvek. S globalizáció

ide vagy oda, az anyanyelv

semmit sem veszített a

fontosságából. Az továbbra

is a világ megismerésének eszköze

marad.

– Úgy tudom, sokban ár-

Iskolaélet Tiszaásványban

Szamár-Fül, farsang

és Valentin-nap

Mozgalmas volt a február

a Tiszaásványi Általános

Iskolában. Az egyik legörömtelibb

esemény az iskolaújság

– Szamár-Fül –

megjelenése, pontosabban

újraindítása (három évig

szünetelt) volt. A húszoldalas

kiadvánnyal elsõdleges

célunk, hogy fejlesszük tanulóink

kreativitását, s

erõsítsük a közösséget. A

Szamár-Fülben vannak állandó

rovatok (riport diákkal

és tanárral, vicc-és slágerajánló,

sztárpletykák,

sulipletyi, köszöntõ, bemutatkozik

egy-egy osztály,

beszámoló az iskolai rendezvényekrõl

stb.), ugyanakkor

szabad teret engedünk

a diákok fantáziájának,

s belekerül minden

közérdeklõdésre számot

tartó anyag. A cikkeket a

diákok írják s adják le

többnyire gépelt formában.

A javítást és a tördelést a

tanárok végzik. A szûkös

anyagi háttér miatt azonban

a lap csak korlátozott számban

jelenik meg.

A következõ esemény,

amely megmozgatta a tanulókat,

az a hagyományos farsangi

rendezvény volt az alsó

nyalják ezt a megállapítást

azok a pszicholingvisztikai

kutatások, melyekben ön is

részt vesz...

– Felmérésünk során 10-

14 éves gyermekeket arra kértünk,

hogy az eléjük tett lapokon

olvasható szavak mellé

írják le azt a szót, amelyik elõször

az eszükbe jut. A felmérésben

ezer gyerek vett részt.

A listán kétszáz szó szerepelt,

így ma több mint kétszázezer

szóból álló adatbázisunk van.

Mondhatom, nagyon tanulságos

az így létrejött adatbázis.

Többek között újból bebizonyosodott,

hogy a világ birtokbavétele

a konkrét dolgokon

keresztül történik, mintegy

azokra alapozva jutunk el

az elvont fogalmakig (édes –

cukor, méz, s majd csak ezután

következik az édesanya, az

édesapa). Természetesen ezt

sokan már korábban is meggyõzõdéssel

vallották. Ám azt

most tudtuk elõször tisztázni,

hogy a tizenéves gyerekeknél

az apa és a család fogalom

szorosabban kötõdik egymáshoz,

mint az anya és a család

fogalmak esetében (hadd

tegyem hozzá gyorsan:

ugyancsak a kísérlet bizonyította,

hogy az anyák számos

más vonatkozásban sokszorosan

lekörözik az apákat). Az

osztályosok számára. A gyerekek

elõször szórakoztató

mûsorral lepték meg a szép

számban megjelent szülõket,

nagyszülõket, hozzátartozókat,

majd végigizgulhatták a

lottósorsolást, melyen hasznos

ajándékokat nyerhettek.

Ezt követõen belebújtak az

általuk megálmodott királylány,

állat- vagy mesefigura

jelmezébe. Baksa Erika, az iskolatanács

elnöke jóvoltából

finom farsangi fánkot kóstolhatott

meg mindenki. A felsõbb

osztályos tanulók részére

– akik már nem nagyon

is nyilvánvalóvá vált hogy

az egy nyelvhez kötõdõ

szavak az egyén életében

késõbb jelennek meg. Erre

jó példa az édes kettesben

kifejezés. Mert elõször embernek

születik meg valaki,

s aztán lesz belõle magyar,

angol, kínai, stb. A mostani

nyelvészeti kutatásaink ismételten

bebizonyították,

hogy az emberi agy biológiailag

több nyelv elsajátítására

van hangolva.

– Akkor nincs mitõl

félni, gyorsan bele kell

vágni…

– Ám az máig sincs tisztába,

hogy az agyunk mindegyik

elsajátított nyelv számára

létrehozott külön-külön

egy-egy mentális szótárat,

vagy ehhez egyetlen

egy is elegendõ? Márpedig

a nyelvtanulás szempontjából

ez alapvetõ fontosságú

dologról van szó. De akárhogy

is van, a tudás megszerzésének

az eszköze az

anyanyelv, ezen keresztül

kell mind alaposabban megismeri

a világot, azon belül

elsajátítani a többi nyelvet

is. Itt önöknél hallottam a

példát: Péterke, akit szülei

két évvel ezelõtt ukrán iskolába

adtak, továbbra is

gyötrõdik a matematika

órákon, ám szünetben az

iskolaudvaron levõ focipályán

nagyszerûen megérti

magát az osztálytársaival.

Nincs ebben valami ellentmondás?

Ezt kérdezték tõlem

a kollégák. Nincs bizony.

Az elsõ esetben –

matematika órán – az ukrán

nyelv mint az új ismeretek elsajátításának

eszköze Péterkénél

még gyengén mûködik,

a másik esetben a barátkozás,

a játék, a kommunikáció

eszközeként a gyerek ezt

a nyelvet már kiválóan tudja

alkalmazni. Nyilvánvaló,

hogy két nagyon is különbözõ

dologról van szó.

Kovács Elemér

lelkesednek a farsangi jelmezfelvonulásért

– iskolánk

szervezõpedagógusa,

Ferkó Tünde Valentin-napi

vetélkedõt szervezett. Erre

elsõ alkalommal került sor,

s mi, tanárok is izgalommal

vártuk a fogadtatást, amely

legmerészebb álmainkat is

fölülmúlta. A rendezvény

ugyanis nem várt sikert

aratott. A 7–9. osztályos tanulókból

összeválogatott

nyolc pár indult neki a

megmérettetésnek,

amely különféle feladatokat

tartalmazott: be

kellett mutatni tánctudásukat

különbözõ mûfajokban,

a lányoknak

ki kellett sminkelni a fiúkat,

szerelmes szavakat

gyûjtöttek ukrán és

angol nyelven, az erõsebb

nem képviselõi frizurát

készítettek a hölgyeknek

stb. A fordulók

után egy-egy pár

kiesett a tanárokból

álló zsûri döntése alapján,

míg a legvégén csak

a legjobb maradt benn.

Õk lettek Mr. Valentin

és Mrs. Valentina 2008-ban

a Tiszaásványi Általános

Iskolában.

F.Cs.


Sávok a retek- 6és

salátatáblákban

Nagyon sok fóliás zöldségtermesztõ

(különösen a

fûtetlen fóliasátrakban)

termeszt elõ- vagy utónövényként

retket, salátát

vagy más hidegtûrõ

zöldséget.

A többségük

már találkozott a

címben szereplõ

problémával,

amikor az állomány

nem egyenletesen

fejlõdik.

Az egyik sávban

szép, buja növekedésû az

állomány, míg néhány

arasznyira a következõ sávban

már sokkal gyengébb

a növények fejlõdése. S

ezek a sávok váltakozva követik

egymást. Ebben a cikkünkben

megpróbálunk ennek

a problémának a végére

járni.

Mi okozza?

A termelõk többsége

úgy véli, hogy ennek az

oka tápanyaghiány. Abból

indulnak ki, hogy ezek a sávok

a fõnövény sorirányát

követik. Tehát ahol nem fej-

lõdik megfelelõen az állomány,

az azért lehet, mert ott

a fõnövény (uborka, paradicsom)

„kiélte” a földet. Ezért

aztán ezeket a sávokat megpróbálják

pótlólag

mûtrágyával fejtrágyázni.

Sajnos ez

ahelyett hogy segítene,

még tovább

rontja a helyzetet.

De akkor mi az oka

a problémának?

A problémát az

intenzív termesztési

technológiára való áttérés

okozza. A fõnövény számára

a vizet (tápoldatot) csepegtetõcsõvel

juttatjuk ki. Hónapokon

keresztül a fóliaház talaja

csak ezen a néhány keskeny

sávon (csepegtetõcsõ vagy

öntözõbarázda) kap nedvességet.

A talajfelszín viszont

mindenütt párologtatja a vizet.

De amikor a talajból a víz

elpárolog a talajfelszín közelében

hagyja az addig benne

feloldott ásványi sókat. Ennek

eredményeképpen ennek a

résznek megnövekszik a sókoncentrációja,

az EC-je. A

Tel.: 2-41-74

Megkezdõdött a keltetõgépek beüzemelése

Április elejére

elõnevelt csirkét

Az utóbbi idõben minden

évben március végén, április

elején indul a csibeszezon.

Az elõnevelt csirkék

gondozásával foglalkozó

tenyésztõk ekkor viszik

piacra az elsõ tételeket.

A gazdák, gazdaasszonyok

pedig ekkorára elõkészítik

a helyet az új állomány

fogadására. A legkönnyebb

dolga azoknak a

falusi porták tulajdonosainak

van, akik a baromfiudvar

elejére csirkeházat

építettek. A Tisza-parti

Badalóban például igen

sok ilyen építmény található.

– Az eddig többnyire

igen enyhe téli idõjárásnak

köszönhetõen esetleg

a korábbinál valamivel

hamarabb indul a csibeszezon?

– elõször ezt a kérdést

tettük fel Nagy György

nagyberegi farmergazdának,

aki összességében tizenötezer

tojást befogadó

keltetõgépet üzemeltet.

– Nincs sok értelme annak,

hogy a megszokott

idõpontoknál hetekkel korábban

induljunk. A felvezetõ

szövegben szó volt

róla, hogy az eladásra szánt

háromhetes elõnevelt csirkéket

megfelelõen elõkészített,

tegyük hozzá, kellõen

fertõtlenített helyiségben

kell elhelyezni. Nem lehet

õket nyomban kicsapni a

szabadba. Bú tíz esztendeje

foglalkozunk napos baromfi

keltetésével, elõnevelésével,

így jól emlékszünk

rá, hogy még március vé-

gén, április elején is vannak

kifejezetten hideg napok, amikor

éjszakánként a hõmérséklet

mínusz 5-6 fok alá süllyed.

Azt ajánlom tehát mindenkinek,

hogy a tyúkólat, illetve a

sertésólnak azt az üresen álló

fiókját, melyben a fiatal baromfit

kívánja elhelyezni, a

gazda kartonpapírral, fóliával

elõzõleg megfelelõen szigetelje.

A mûszaki elõírásoknak

megfelelõen vezesse oda az

áramot, hogy a csibéknek világítani

tudjunk. A befõttes

üvegben elhelyezett villanyégõ

természetesen nem csupán

fényforrás, hanem alkalmi

hõsugárzó is. S ha már a csirkeház

került szóba, sok helyen

láttam már, hogy használt ablakkerettel,

fóliával a disznóól

karámját megfelelõen téliesítették,

így az állomány ilyen

tágas helyiségben akár a nyár

elejéig ott tartható.

– Visszatérve a mostani

idényre…

– Annyiban segített az

eddigi enyhe tél, hogy a kel-

csepegtetõcsõ (vagy öntözõbarázda)

közvetlen közelében

az öntözõvíz ezeket a sókat újból

feloldja, s viszi magával

õket egészen az átnedvesített

sáv határáig. Itt aztán a víz

egy része elpárolog, a benne

feloldott sók pedig a fent leírt

módon kicsapódnak. Ennek a

folyamatnak az eredményeképpen

eléggé élesen elhatárolódó

sávok alakulnak ki: a

csepegtetõcsõ (öntözõbarázda)

mentén átnedvesedõ sávban

egy alacsony EC-jû sáv,

míg azon túl egy magas

sókoncentrációjú (EC) sáv

alakul ki. Mivel mind a retek,

mind a fejes saláta igen érzékeny

a talaj sókoncentrációjára

(EC-jére) a helytelen

talajmûvelés esetén szemmel

látható módon megmutatja

annak változását.

Hogyan elõzhetjük meg?

A sávok kialakulásának

megelõzésére a legegyszerûbb

módszer az alapos talajforgatás

és keverés. Ilyenkor

a magasabb sókoncentrációjú

felsõ réteget lefordítjuk alulra,

s felülre a viszonylag

egyenletesebb sókoncentrációjú

talajréteg kerül. A motorkapa

(freza) erre alkalmatlan,

mivel csak aprítja a göröket,

talajforgatást nem végez.

A télen is befedve hagyott

fóliasátrakban nem ússzuk

tetéshez szükséges tenyésztojásokat

kellõ mennyiségben

sikerült megvásárolni,

mivel a törzsállomány tyúkjainak

a tojókedve megfelelõen

alakult. Persze mindehhez

megfelelõ körülmények biztosítása

– vitaminban és energiában

kellõen dús takarmányozás,

a helyiségek fûtése

stb. – elengedhetetlen. Mi

továbbra is ragaszkodunk a

Shawer és a Master fajtákhoz.

Ezeknek a kettõs hasznosítású

hibrideknek mind a fejlõdési

erélye, mind a takarmány-

hasznosítása, mind a betegségekkel

szembeni ellenállóképessége

kiváló. A tojók

õszre elérik a 2,6–2,8 kg, a kakasok

súlya ekkorára jóval

meg ilyen egyszerûen. Itt

legalább 2 évente alaposan

át kell mosatni a talajt. Ez

azt jelenti, hogy a talajforgatást

követõen 2 nap leforgása

alatt 100-150 liter

vizet kell kijuttatni esõszerûen

a fóliaház talajára. Ezt

olyan ütemben végezzük,

ahogy a talaj képes a vizet

elinni. Ilyen nagy mennyiségû

víz szükséges ahhoz,

hogy a termõrétegbõl a felhalmozódott

káros ásványi

sókat kimossuk a mélyebb

altalajba. Csak a talaj átmosatása

után kell kijuttatni a

szükséges alaptrágyát

szerves- vagy mûtrágya

formájában.

Sajnos, ezek a módszerek

nem alkalmasak arra,

hogy a gyalogutak helyén

kialakuló sávokat teljes

egészében megszüntessék.

Itt ugyanis már nem csak a

magas sókoncentráció

okozza a gondot, hanem az

is, hogy a folyamatos taposástól

a talaj szerkezete is

tönkremegy. Széles bakhátak

vagy ágyások kialakításával,

valamint az ikersoros

termesztéssel ezeknek

a mûvelõutaknak az aránya

lecsökkenthetõ.

Gál István

szaktanácsadó

Terra Dei

meghaladja a 3 kg-ot. Azt

si megfigyelhettük, hogy

ezeknél a fajtáknál nem

okoz gondot, ha fokozatosan

áttérünk a külterjes tartásra:

2,5–3 hónapos koruktól

a tápot sokan sima

takarmányra cserélik. Újabban

Kárpátalján hódít a

hagyományos kendermagosra

hasonlító Rebro fajta,

amelyik szintén kiváló

tulajdonságokkal rendelkezik.

Visszatérve a mostani

idényre: úgy tervezzük,

hogy a tenyésztojásokból

az elsõ tétel február harmadik

dekádjában rakjuk be a

keltetõgépbe. Ily módon

március utolsó napjaiban

remélhetõleg elkezdhetjük

a kötelezõ kezeléseken átesett

elõnevelt csibék árusítását.

A korábbi éveknek

megfelelõen igyekszünk

annyi indítótápot beszerezni,

hogy aki nálunk elõnevelt

csibét vásárol, azt ki

tudjuk segíteni néhány

hétre elegendõ takarmánnyal.

A tapasztalat

ugyanis azt mutatja, hogy

a fiatal állomány esetében

egy másik takarmányra

való átállás során a fokozatosság

elvét feltétlenül

be kell tartani.

Eszenyi Gábor

Beregszász borfesztiválra

készül

Ülésezett a VIII. Beregszászi Borfesztivál szervezõbizottsága.

Döntés született arról, hogy kiket kérnek fel a

két napon át tartó rendezvény kulturális programjainak a

megszervezésére. Határoztak arról is, hogy a borversenyre

csak azokkal a borokkal lehet benevezni, melyeket a nagyközönség

a borfesztivál standjain maga is megízlelhet. A

bírálatra szánt borokat a találkozó reggelén tudják leadni

a gazdák. További jó hír a nagyközönség számára: gyarapodik

a Beregszászi Szent Vencel Borrend tagsága, így a

fesztivál másnapján (március 8.) ismét megtekinthetjük a

borlovaggá avatás ceremóniáját.

-ardai-

Nem itóka, orvosság

Galagonyával

ízesített bor

200-250 évvel ezelõtt a tokaji

aszút a nyugat-európai

patikákban gyógyszerként

árulták. Az orvos írta fel a

betegségbõl lábadozóknak,

a vérszegénységben szenvedõknek.

S úgy is kellett

szedni, mint az orvosságot:

naponta két-három kávéskanállal.

A borok királya a

legtöbb esetben megtette a

hatását, hisz az egészségünk

megõrzése szempontjából

igen sok mikroelemet

tartalmaz, méghozzá a szervezet

számára könnyen felvehetõ

formában. A bor ma

már elsõsorban élvezeti

cikknek számít. Számos

esetben azonban ma is fontos

étrend-kiegészítõ. És

gyakran megtörténik az is,

hogy kifejezetten az orvosok

javallják. Emlékezzünk

vissza: a csernobili

atomerõmûben történt robbanás

után a sugárfertõzötteknek

vörös bor rendszeres

fogyasztását írták elõ

az orvosok. Kárpátaljai borászok

ma is készítenek

olyan különleges minõségû

borokat, melyek fogyasztását

nem csupán a közérzet

javítása, hanem elsõsorban

egészségünk megõrzése

szempontjából ajánlják.

Az ember kísérletezõ

kedve ezen a téren is megmutatkozik.

A fehér ürömmel

ízesített vörös bornak Közép-Európában

igen régi hagyománya

van. Vidékünkön

itt-ott még ma is készül belõle

egy-két hordócskával.

A bennfentesek régóta tudják,

hogy a fekete berkenye

gyönyörû rubinvörös színt

kölcsönöz a bornak, ha pedig

szárított bodzavirágot

áztatunk benne, attól muskotályos

ízû lesz. Van olyan

ismerõsöm, aki ilyenkor a

tüsszögõs, náthás téli hónapokban

nem fahéjjal, szegfûszeggel

ízesített forralt

bort iszik, hanem olyat – persze

hidegen –, amelyiknek

csipkebogyóval ágyazott

meg. Hogy is készül az ilyen

Nyereményjáték

7

2008. február 20.

bor? Nem kell hozzá más,

mint fél kilónyi csipkebogyó,

melyet egy háromliteres

befõttes üveg aljára

teszünk, s rá vörösbort öntünk.

Majd fedõvel, de nem

mûanyaggal, letakarjuk.

Naponta összerázzuk, s

három hét elteltével készen

van a C-vitamin bomba.

Hasonlóképpen készül

a galagonyával ízesített

bor. Tudni kell, hogy a galagonyateát

elsõsorban

tartós szellemi fáradság leküzdésére

ajánlják. Ilyenkor

egy evõkanál szárított

gyümölcsre egy csésze

forralt vizet öntünk, majd

ezt bõ negyedóráig állni

hagyjuk, utána leszûrjük.

Egy csésze a fogyasztásra

ajánlott napi adag. A kúra

idõtartama három-négy

hét. A galagonyát ezenkívül

frontérzékenyeknek,

valamint ideges szívpanaszok

ellen ajánlják. Nos, ezt

az ötletet továbbfejlesztve

kísérletezték a galagonyával

ízesített bort. Tízdekányi

szárított galagonyabogyót

összetörünk, s rá, a

már fent említett módon

három liter vörösbort öntünk.

Rendszeresen öszszerázzuk,

s ily módon, közel

egy hónap elteltével

kész a szabálytalan szívmûködésre

(is) ajánlott

gyógyhatású készítmény.

Melynek adagolása

gyógyszerhez illõ: két-három

evõkanálnyi a napi

ajánlott adag.

Ha nincs idõnk arra,

hogy a nálunk szinte minden

erdõszélen, hegyoldalban

termõ, s most, télvíz

idején nagy számban

fellelhetõ gyümölcsöt magunk

megszedjük, nézzünk

szét a piacokon. A csipkebogyót

árusító erdõ- és

mezõjáró népeknél elõbbutóbb

rátalálunk erre az

apró szemû, piros színû

gyümölcsre.

-ardai-

E heti kérdésünk:

Hány hetes korukra kapják meg az elõnevelt csirkék

a kötelezõ kezeléseket?

1. kéthetes korukra

2. háromhetes korukra

3. négyhetes korukra

A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt

vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztõinknél

kapható szelvényre és küldje be terjesztõinkkel, illetve

dobja be szerkesztõségünk postaládájába.

Beküldési határidõ: 2008. március 2.

A KárpátInfo 2008. 6. számában

megjelent feladvány helyes megfejtése:

A növények cukorképzésében a kálium jelentõs szerepet

játszik. (2. válasz)

Nyertesünk: Lukács László

(Mezõkaszony, Duhnovics u. 20.)

Nyeremény: vetõmagvak


8

2008. február 20.

Hétfõ, Kedd,

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

09:05 Quinn doktornõ

09:50 Don Matteo

10:50 Parlamenti

Napló

11:40 A sokszínû vallás

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó délben

12:10 Sporthírek

12:15 TV Taxi (ism.)

12:30 Roma Magazin

13:05 Domovina

13:40 Iskolatársak

14:30 Tinik, tenisz,

szerelem

(kanadai-fr. tévéfilmsor.

- 53.)

15:00 Pénz-vidék

15:35 Kisváros

(magyar filmsor. -

168.)

16:35 Ablak

17:00 TV Taxi

17:15 Körzeti híradó

17:30 Hírek

17:35 Pudingpróba

17:45 Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

18:40 Az örökös

19:20 Modern

képmesék

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:55 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:10 A TV ügyvédje

21:10 Kékfény

22:00 Modern

képmesék (ism.)

22:10 Az Este – Hétfõ

22:45 Nyugat 100

23:20 Hírek

Idõjárás-jelentés

23:25 Sporthírek

23:35 TV Taxi (ism.)

23:50 Nora és Joyce

(ír-angol-olasznémet

filmdráma)

01:40 Mûsorzárás

Szerda, Köszöntjük Ákos, Bátor nevû olvasóinkat! Csütörtök,

Info Info Info Info Info

KÁRPÁT BEREG

Heti mûsor Info

február 25. Köszöntjük Géza nevû olvasóinkat! február 26. Köszöntjük Edina, Gyõzõ nevû olvasóinkat!

mtv m1 K L U B

RTL

KLUB

tv2 M1

15:35

Kisváros

(magyar filmsor. -

168.)

Járai alezredes és Balogh

Máté hadnagy,

valamint a melléjük

gyakornokként beosztott

,,sármos” Sípos

hadnagy ezúttal egy, a

környéken speciális

szolgáltatásáról közismert

hölgy halálának

körülményeit próbálja

felgöngyölíteni...

mtv m1 K L U B

RTL

KLUB

tv2

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

09:00 Quinn doktornõ

09:50 TV Taxi (ism.)

10:05 Don Matteo

11:05 Drága doktor úr

(olasz tévéfilmsor.

- 25.)

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó délben

12:10 Sporthírek

12:15 TV Taxi (ism.)

12:30 Hrvatska

kronika

13:00 Ecranul nostru

13:30 Iskolatársak

14:25 Fekete vipera

(angol vígjátéksor.

- 1.)

15:05 Kormányváró

15:35 Kisváros

(magyar filmsor. -

170.)

16:35 Ablak

17:00 TV Taxi

17:15 Körzeti híradó

17:30 Hírek

17:35 Pudingpróba

17:45 Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

18:40 Az örökös

19:20 Modern

képmesék

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:55 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:10 Musical slágerek

21:10 Nagy kérdés

22:00 Modern

képmesék (ism.)

22:10 Az Este – Szerda

22:45 Kultúrház

23:20 Lapozó

23:50 Hírek

Idõjárásjelentés

23:55 Sporthírek

00:05 TV Taxi (ism.)

00:25 Mûsorzárás

06:00 Reggeli

10:05 Top Shop

11:10 Receptklub

11:25 Teljes a

létszám

(kínai vígjáték)

Közben:

12.00 RTL-hírek

13:40 Disneyrajzfilmsor.:

Goofy és

csapata

14:05 06-91-334-455

15:10 Receptklub

15:25 Doki

(am. filmsor. - 1.)

16:25 Balázs – A

szembesítõshow

(talk show)

17:25 Mónika – A

kibeszélõshow

(talk show)

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Legyen Ön is

Milliomos!

19:50 Fókusz

20:25 Barátok közt

(magyar filmsor.)

Utána: RTLhírek

21:10 Jószomszédi

iszony

(am.-német vígjáték)

Utána: RTLhírek

23:00 80. Oscar

Díjkiosztó Gála

2008

00:45 Reflektor

01:05 Bundesliga

02:20 Autómánia

(ism.)

02:50 Fókusz (ism.)

03:25 Mûsorzárás

06:00 Magellán (ism.)

06:25 Tények Reggel

07:00 Mokka

A TV2 reggeli

magazinmûsora

08:00 Koffeinmentes

mokka

09:20 Észbontó

délelõtt

10:10 Teleshop

11:20 Az ,,igazi”

(Az igazi és

egyetlen)

(angol-fr. romantikus

vígjáték)

13:05 Észbontó

13:55 Melrose Place

(am. filmsor. - 200.)

14:55 Az igazság napja

(am. filmsor. - 9.)

15:55 Hetedik

mennyország

(am. vígjátéksor. -

239.)

16:55 Bostoni

halottkémek

18:00 Favorit (2007)

18:30 Tények

19:00 Aktív

19:40 Jóban Rosszban

20:15 Az igazság

harcosai

(am. krimisor. - 12.)

21:20 NCIS –

Tengerészeti

helyszínelõk

(am. krimisor. - 70.)

22:20 Gyilkos számok

(am. krimisor. - 48.)

23:20 Különleges

ügyosztály

(am. krimisor. - 36.)

Közben:

Kenósorsolás

00:20 Három hiányzó

oldal

01:10 Tények Este

01:40 Sonny

(am. krimi)

03:25 Aktív (ism.)

03:55 Favorit

(2007, ism.)

RTL KLUB

20:25

Barátok közt

(magyar filmsor.)

Noémi nem hajlandó

megbocsátani Emmának.

Miklós alattomos

üzelmei miatt ismét

összetûzésbe keveredik

Nórával. Géza és

Botond tovább küzdenek

Kinga kegyeiért.

Kristóf döntés elé állítja

Emmát.

Tv2

21:20

NCIS – Tengerészeti

helyszínelõk

(am. krimisor. - 70.)

Gibbs végre magához

tér, de nem emlékszik

a történtekre. A doktor

szerint bizonyosan

lelki eredetû az amnéziája,

de Gibbs úgy tûnik,

hogy az elmúlt 15

évre nem emlékszik, és

azt sem tudja, hogy jelenleg

az NCIS ügynöke.

Kiderül, hogy

Gibbs-nek volt egy lánya

az elsõ feleségétõl,

de meghalt, amikor

Gibbs harcolt a Sivatagi

Viharban...

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

09:05 Quinn doktornõ

10:00 Don Matteo

11:00 Drága doktor úr

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó délben

12:10 Sporthírek

12:15 TV Taxi (ism.)

12:30 Srpski Ekran

13:00 Unser

Bildschirm

13:30 Iskolatársak

14:25 Tinik, tenisz,

szerelem

14:55 Engedjétek

hozzám...

15:05 Katolikus

krónika

15:35 Kisváros

16:35 Ablak

17:00 TV Taxi

17:15 Körzeti híradó

17:30 Hírek

17:35 Pudingpróba

17:45 Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

18:40 Az örökös

19:20 Modern

képmesék

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:55 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:10 Önök kérték!

21:10 Életképek

(magyar tévéfilmsor.

- 82.)

21:40 Modern

képmesék (ism.)

21:55 Az Este – Kedd

22:30 Kultúrház

23:05 Tûzvonalban

(magyar tévéfilmsor.

- 25.)

00:00 Hírek

Idõjárás-jelentés

00:05 Sporthírek

00:10 TV Taxi (ism.)

00:31 Mûsorzárás

05:30 WS Teleshop

06:00 Reggeli

10:05 Top Shop

11:10 Receptklub

11:25 Benjamin

közlegény

(am. vígjáték)

Közben:

12.00 RTL-hírek

13:35 Disneyrajzfilmsor.:

Goofy és

csapata

14:05 06-91-334-455

15:10 Receptklub

15:25 Doki

(am. filmsor. - 2.)

16:25 Balázs – A

szembesítõshow

(talk show)

17:25 Mónika – A

kibeszélõshow

(talk show)

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Legyen Ön is

Milliomos!

19:50 Fókusz

20:25 Barátok közt

(magyar filmsor.)

Utána: RTLhírek

21:10 Boa

(am. akciófilm)

Utána: RTLhírek

23:05 XXI. század – a

legendák

velünk élnek

23:40 Maffiózók

(am. filmsor. -

73.)

00:45 Reflektor

01:05 Golfõrültek

(am. vígjáték)

02:50 Fókusz (ism.)

03:25 Mûsorzárás

február 27. február 28.

05:30 WS Teleshop

06:00 Reggeli

10:05 Top Shop

11:10 Receptklub

11:25 A kis terrorista

és a játékszer

(am. vígjáték)

Közben:

12.00 RTL-hírek

13:30 Disneyrajzfilmsor.:

Goofy és

csapata

13:55 06-91-334-455

15:10 Receptklub

15:25 Doki

(am. filmsor. - 3.)

16:25 Balázs – A

szembesítõshow

(talk show)

17:25 Mónika – A

kibeszélõshow

(talk show)

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Legyen Ön is

Milliomos!

19:50 Fókusz

20:25 Barátok közt

(magyar filmsor.)

Utána: RTLhírek

21:10 CSI: Miami

helyszínelõk

(am. krimisor. -

20.)

22:05 Lost – Eltûntek

(am. kalandfilmsor.

- 20.)

Utána: RTLhírek

23:00 Alias

(am. akciófilmsor.

- 8.)

00:00 Reflektor

00:20 Észak-

Északnyugat

(am. thriller,

1959)

02:50 Fókusz (ism.)

03:25 Mûsorzárás

06:00 Két TestÕr (ism.)

06:25 Tények Reggel

07:00 Mokka

A TV2 reggeli

magazinmûsora

08:00 Koffeinmentes

mokka

09:15 Észbontó

délelõtt

10:00 Teleshop

11:05 Gattaca

(am. sci-fi)

13:05 Észbontó

13:55 Melrose Place

(am. filmsor. - 202.)

14:55 Az igazság napja

(am. filmsor. - 11.)

15:55 Hetedik

mennyország

(am. vígjátéksor. -

241.)

16:55 Bostoni

halottkémek

(am. krimisor. -

108.)

18:00 Favorit (2007)

18:30 Tények

Utána:

Skandinávlottó

sorsolás

19:00 Aktív

19:40 Jóban Rosszban

(magyar filmsor. -

699.)

20:15 Shark –

Törvényszéki

ragadozó

(am. krimisor. - 13.)

21:20 Doktor House

(am. filmsor. - 59.)

22:20 Liptai Claudia

Show (2007)

23:20 A médium

(am. krimisor. - 52.)

Közben:

Kenósorsolás

00:20 Tények Este

00:50 Strange Days –

A halál napja

(am. sci-fi)

03:15 Aktív (ism.)

03:45 Favorit

(2007, ism.)

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

09:05 Quinn doktornõ

10:00 Don Matteo

(olasz krimisor. - 10.)

11:05 Drága doktor úr

(olasz tévéfilmsor.

- 26.)

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó délben

12:10 Sporthírek

12:15 TV Taxi (ism.)

12:30 Rondó

13:25 Iskolatársak

(olasz tévéfilmsor.

- 16.)

14:25 Fekete vipera

(angol vígjátéksor.

- 2.)

15:00 Fogadóóra (ism.)

15:35 Kisváros

(magyar filmsor. -

171.)

16:35 Ablak

17:00 TV Taxi

17:15 Körzeti híradó

17:30 Hírek

17:35 Pudingpróba

17:45 Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

18:40 Az örökös

19:20 Modern

képmesék

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:55 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:10 Szempont

21:10 A la Carte

22:00 Modern

képmesék (ism.)

22:10 Az Este –

Csütörtök

22:45 Kultúrház

23:50 Hírek

Idõjárás-jelentés

23:55 Sporthírek

00:05 TV Taxi (ism.)

00:20 Magánbeszélgetések

(ism.)

01:19 Mûsorzárás

05:30 WS Teleshop

06:00 Reggeli

10:05 Top Shop

11:10 Receptklub

11:25 Hullajó

hullajelölt

(Joe: az

elfoglalt test)

(fr. vígjáték)

Közben:

12.00 RTL-hírek

13:15 Disneyrajzfilmsor.:

Goofy és

csapata

13:40 06-91-334-455

15:10 Receptklub

15:25 Doki

(am. filmsor. - 4.)

16:25 Balázs – A

szembesítõshow

(talk show)

17:25 Mónika – A

kibeszélõshow

(talk show)

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Legyen Ön is

Milliomos!

19:50 Fókusz

20:25 Barátok közt

(magyar filmsor.)

Utána: RTLhírek

21:10 Szeszélyes

22:25 Családom a

halálom

(am. romantikus

vígjáték)

Utána: RTLhírek

00:05 Házon kívül

00:40 Street Time –

Harcos utcák

(kanadai-am.

akciófilm-sor. -

12.)

01:45 Reflektor

02:00 Infománia

02:30 Házon kívül

(ism.)

02:55 Fókusz (ism.)

03:30 Mûsorzárás

06:00 Babavilág (ism.)

06:25 Tények Reggel

07:00 Mokka

A TV2 reggeli

magazinmûsora

08:00 Koffeinmentes

mokka

09:20 Észbontó

délelõtt

10:10 Teleshop

11:20 Fekete

perpatvar

(fr. vígjáték)

13:05 Észbontó

13:55 Melrose Place

(am. filmsor. - 201.)

14:55 Az igazság napja

(am. filmsor. - 10.)

15:55 Hetedik

mennyország

(am. vígjátéksor. -

240.)

16:55 Bostoni

halottkémek

(am. krimisor. - 107.)

18:00 Favorit (2007)

18:30 Tények

19:00 Aktív

19:40 Jóban Rosszban

(magyar filmsor. -

698.)

20:15 Miért pont Brian?

(am. vígjátéksor. - 12.)

21:20 40 nap és 40

éjszaka

(am.-angol-fr.

vígjáték)

23:10 Columbo: Matt

két lépésben

(am. krimi)

Közben:

Kenósorsolás

00:40 Tények Este

01:10 Alfred

Hitchcock

bemutatja

(am. krimisor. - 45.)

01:45 Macerás ügyek

(magyar filmdráma)

03:10 Aktív (ism.)

03:40 Favorit

(2007, ism.)

M1

17:45

Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

Váratlanul megjelenik a

Life-ban Mariella súlyos

beteg anyja, akinek Antonio

az utolsó reménye.

Elõször Sarával beszél.

Gomez újságíró ismerõse

leleplezõ cikkének

megjelenése után sok beteg

elhagyja a klinikát.

Angió most a munkatársak

múltjának feltárására

utasítja kollégáit...

RTL KLUB

23:40

Maffiózók

(am. filmsor. - 73.)

Tonynak és Carmelának

egyre több problémája

van AJ-vel. A fiút csak

a szórakozás érdekli és

játssza barátai elõtt a

nagymenõt. Hogy megfeleljen

a maffiózóimidzsnek,

szórja a

pénzt és késsel támad

Juniorra. Vito egy kisvárosban

rejtõzködik,

ahol – némi félreértés

után – összejön Jimmel,

az önkéntes tûzoltóval...

Tv2

19:40

Jóban Rosszban

(magyar filmsor. - 698.)

Nikit nagyon feldúlja a

hír, hogy Rolandot felmentették.

András pedig

azt bizonygatja, hogy

aggodalomra semmi ok,

õ ott lesz mellette és biztonságban

érezheti magát.

Az információ hamar

szárnyra kap, és már

a kórházban is szembesülnek

a tényekkel. Kornélt

nyugtalanítja Linda

magabiztossága...

Köszöntjük Elemér nevû olvasóinkat!

mtv m1 K L U B

RTL

KLUB

tv2

M1

15:35

Kisváros

(magyar filmsor. - 170.)

A tanga nem csak egy

,,szexis” fehérnemû, hanem

egy súlyos és veszélyes

titok. Megszerzése

több személy számára

is fontossá válik,

akik semmitõl sem riadnak

vissza, és ezen már

Járai sem csodálkozik.

A végsõ összecsapást a

rendvédelmi szervek

összehangolt beavatkozása

számolja fel...

mtv m1 K L U B

RTL

KLUB

tv2

RTL KLUB

21:10

CSI: Miami

helyszínelõk

(am. krimisor. - 20.)

Miami egyik dokkjában

holtan találnak egy rendõrt,

aki ráadásul körzetén

kívül tevékenykedett.

Ezen felül az ügyben

egy prostituált is

feltûnik a rendõr mellett,

így a belsõ ellenõrzés is

elkezd vizsgálódni. Horatio

meg van gyõzõdve

a rendõr feddhetetlenségérõl...

Tv2

21:20

Doktor House

(am. filmsor. - 59.)

House-nak és a csapatának

ezúttal egy tinédzserkorú

fiúval kell

foglalkozniuk, akit különös

és megmagyarázhatatlanlégzõszervi

panaszokkal szállítanak

be a klinikára.

Ám a beteg helyett Dr.

House figyelmét inkább

a Cuddy körül

történtek kötik le.

06:00 Segíts magadon

06:25 Tények Reggel

07:00 Mokka

A TV2 reggeli

magazinmûsora

08:00 Koffeinmentes

mokka

09:20 Észbontó

délelõtt

10:10 Teleshop

11:20 Egy páratlan

páros

(kanadai vígjáték)

13:05 Észbontó

13:55 Melrose Place

(am. filmsor. -

203.)

14:55 Az igazság

napja

(am. filmsor. - 12.)

15:55 Hetedik

mennyország

(am. vígjátéksor. -

242.)

16:55 Bostoni

halottkémek

(am. krimisor. -

109.)

18:00 Favorit (2007)

18:30 Tények

19:00 Aktív

19:40 Jóban Rosszban

(magyar filmsor. -

700.)

20:15 Szellemekkel

suttogó

(am. filmsor. -

13.)

21:20 A gyûjtõ

(am. thriller)

23:45 Tangó

23:50 Csillagközi

romboló

(am. sci-fi akciófilm

- 1.)

Közben:

Kenósorsolás

00:50 Tények Este

01:20 Karácsonyi

kavarodás

(fr. vígjáték)

03:05 Drága testek

(am. krimisor. - 104.)

03:55 Aktív (ism.)

M1

17:45

Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

Giulia Milánóban megszülte

a kisfiát. Paolo

szeretné, ha együtt élhetnének,

de a lány csak

Antoniót szereti. Kisebb

földrengés rázza meg

Rómát, a Life bárjára,

ahol Sara és Aldo tartózkodik,

ráomlik a tetõ.

Antonio és Domenico

kétségbeesetten keresi

õket, Sara mobilján sikerül

kapcsolatot teremteni

velük...

RTL KLUB

00:40

Street Time –

Harcos utcák

(kanadai-am. akciófilm-sor.

- 12.)

Timmy és Jimmy kérésére

James meghívja

Karent a hivatali piknikre,

ahova eredetileg Deevel

akart elmenni. Rachel

közli Kevinnel, hogy a

gyerekkel együtt elhagyja

az országot. James új

felügyeltje az egykori

sportoló, Meeka Hayes,

aki azt bizonygatja, hogy

ártatlan - James úgy dönt,

utánanéz a dolognak...

Tv2

20:15

Szellemekkel suttogó

(am. filmsor. - 13.)

Melinda egy szellemkutya

segítségével rémisztgeti

– akaratlanul – a gyerekeket.

A szomszédban

lévõ öreg házba egy

Todd nevû fiatalember

költözik, akivel kapcsolatban

furcsa érzései támadnak

Melinda-nak.

Ekkor észreveszi, hogy

a szellemkutya figyel egy

kísértetet...


KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

Péntek, Szombat,

m1

Vasárnap,

március 2. Köszöntjük Lujza, Ágnes nevû olvasóinkat!

Szerda, december 4. Köszöntjük Anita nevû olvasóinakt

m1 K L U B

tv2

mtv

RTL

KLUB

Heti mûsor

február 29. Köszöntjük Szökõnap nevû olvasóinkat! március 1. Köszöntjük Albin nevû olvasóinkat!

mtv K L U B

RTL

KLUB

tv2 M1

15:35

mtv

K L U B

RTL

KLUB

tv2

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

09:05 Quinn doktornõ

10:05 Don Matteo

11:05 Drága doktor úr

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó délben

12:10 Sporthírek

12:15 TV Taxi (ism.)

12:30 Sorstársak (ism.)

13:00 Sírjaik hol

domborulnak...

13:30 Körzeti

magazin

14:25 Fekete vipera

(angol vígjátéksor.

- 3.)

15:05 Baba Tévé

15:35 Kisváros

(magyar filmsor. -

175.)

16:35 Ablak

17:00 TV Taxi

17:15 Körzeti híradó

17:30 Hírek

17:35 Pudingpróba

17:45 Bûvölet

(olasz tévéfilmsor.)

18:40 Az örökös

19:20 Modern

képmesék

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:55 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:10 Tiszta Kabaré!

21:10 Csináljuk a

Fesztivált!

22:00 Modern

képmesék (ism.)

22:10 Az Este – Péntek

22:45 Kultúrház

23:20 Múlt-kor

23:50 Hírek

Idõjárás-jelentés

00:00 Sporthírek

00:05 TV Taxi

00:20 Telesport

01:16 Mûsorzárás

05:30 WS Teleshop

06:00 Reggeli

10:05 Top Shop

11:10 Receptklub

11:25 A szupervulkán

titka

(angol dokumentumfilm)

Közben:

12.00 RTL-hírek

12:45 Disneyrajzfilmsor.:

Goofy és

csapata

13:15 06-91-334-455

15:10 Receptklub

15:25 Doki

(am. filmsor. - 5.)

16:25 Balázs – A

szembesítõshow

(talk show)

17:25 Mónika – A

kibeszélõshow

(talk show)

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Legyen Ön is

Milliomos!

19:50 Fókusz

20:25 Barátok közt

(magyar filmsor.)

Utána: RTLhírek

21:10 Csapdában

(am.-német

thriller)

Utána: RTLhírek

23:20 Odaát

(am. akciófilmsor.

- 18.)

00:15 Reflektor

00:40 Dögölj meg,

Smaci!

(am.-angolnémet

vígjáték)

02:35 ittHON

02:50 Fókusz (ism.)

03:25 Mûsorzárás

06:00 Alexandra

Pódium (ism.)

06:25 Tények Reggel

07:00 Mokka

A TV2 reggeli

magazinmûsora

08:00 Koffeinmentes

mokka

09:15 Észbontó

délelõtt

10:00 Teleshop

11:05 Árnyékfeleség

(am. vígjáték)

13:05 Észbontó

13:55 Melrose Place

(am. filmsor. - 204.)

14:55 Az igazság napja

(am. filmsor. - 13.)

15:55 Hetedik

mennyország

(am. vígjátéksor. -

243.)

16:55 Bostoni

halottkémek

(am. krimisor. - 110.)

18:00 Favorit (2007)

18:30 Tények

19:00 Aktív

19:40 Jóban Rosszban

(magyar filmsor. -

701.)

20:15 Monk – Flúgos

nyomozó

(am. krimisor. -

74.)

21:20 Az Alelnök

végveszélyben

(am. akciófilm)

23:00 Memória törölve

(német-osztrák

thriller)

Közben:

Kenósorsolás

00:40 Tények Este

01:10 Drága testek

(am. krimisor. -

105.)

02:00 Mrs. Columbo

(am. krimisor. - 1.)

02:50 Aktív (ism.)

03:20 Favorit

(2007, ism.)

03:50 Mûsorzárás

Kisváros

(magyar filmsor. - 175.)

Járai egyik osztálytársa

egy hegyi szállodában

érettségi találkozót

szervez. Az

osztályfõnök kérdései

és néhány esemény

emberi sorsok

alakulásába enged betekintést...

RTL KLUB

23:20

Odaát

(am. akciófilm-sor. - 18.)

Sam és Dean Los Angelesben

járnak, és a hollywoodi

filmstúdiókat

látogatják érdeklõdõként,

bár ez nem véletlen.

Az egyik stúdióban

ugyanis horrorfilmet

forgatnak, de a stábtagok

közül egyre többen

halnak rejtélyes, és kegyetlen

halált. A két

testvér arra gondol,

hogy talán egy bosszúálló

szellem lehet a háttérben,

aki ott kísért...

Tv2

19:40

Jóban Rosszban

(magyar filmsor. -

701.)

Niki kezd lemondani arról,

hogy végre megkerüljön

az igazi tettes. A nyomozók

erõfeszítésére

azonban mégis belemegy,

hogy folytassák a vizsgálatot.

Nikit kikészítik

az események, de András

végig mellette áll. Az

együtt töltött napnak, és

a bizalomnak aztán meg

is lesz az eredménye: elcsattan

az elsõ csók...

05:20 Hajnali

gondolatok (ism.)

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

08:05 Hétmérföld –

Munkács

08:40 Delta

09:15 Fel a cipõvel! (2.)

10:10 Az ezüst vadló

10:40 Pizsama-parti

11:10 Odüsszeusz

kalandjai

11:35 Egy kamaszlány

naplója

(angol tévéfilmsor.

- 13.)

12:00 Déli harangszó

12:01 Hírek

12:05 Fogadóóra

12:40 Momentán –

Nem tudom

fizetni a

tandíjat

13:10 Klipperek 2.0

(magyar tévéfilmsor.

- 8.)

13:40 Autóvízió

14:10 Telesport –

Bajnokok

Ligája magazin

14:40 Telesport –

Euro 2008

15:15 Mogambo

(am. romantikus

kalandfilm, 1953)

17:10 5 nap az élet

(am. minisor. - 4.)

18:00 Rocklexikon (4.)

19:00 Luxor-show

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

19:50 Sporthírek

Idõjárás-jelentés

20:00 Ötöslottó

sorsolás

20:15 A társulat

23:15 Sporthírek

23:20 Koncertek az

A38 hajón

00:15 Bûnjel

(fr. thriller)

02:00 Mûsorzárás

05:30 WS Teleshop

06:00 Slayers – A kis

boszorkány

06:20 Csillagok

háborúja: A

klónok

háborúja

06:30 Digimonok

06:45 Kölyökklub

- Tsubasa

kapitány

- Hupikék

törpikék

- Garfield és

barátai

- Pokemon

- Winx Club

08:50 Disney

rajzfilmek

- Mickey egér

játszótere

- A gumimacik

- Goofy és

csapata

09:55 Receptklub

10:15 06-91-334-455

11:30 Ötletház

12:00 RTL Klub

Híradó

12:10 Autómánia

12:45 Ki vagy, doki?

13:45 Tequila és

Bonetti

legújabb

kalandjai

14:45 Tengeri õrjárat

15:40 Döglött akták

16:35 Jackie, a szépfiú

18:30 RTL Klub

Híradó

19:00 Fókusz Plusz

19:35 Harry Potter és

a bölcsek köve

Utána: RTLhírek

22:35 Blueberry – A

fejvadász

01:10 Majdnem híres

03:15 Fókusz Plusz

(ism.)

03:50 Mûsorzárás

06:00 Tv2 matiné

- Mókás

állatvilág

- Marsupilami

- Kenguk

- Casper

- Benjámin, az

elefánt

- Sissi hercegnõ

- Frédi és Béni,

avagy a két

kõkorszaki

szaki

- Õslények

országa

- W.I.T.C.H. (12)

- Walter Melon,

szuperhõs

rendelésre

- Bébi bolondos

dallamok

11:10 Szurikáták

udvarháza

11:40 Babavilág

12:10 Tökös csajok

12:45 Ed

13:35 Charly, majom

a családban

14:25 Bûbájos

boszorkák

15:25 Az elveszett

ereklyék

fosztogatói

16:25 James Bond:

Dr. No

18:30 Tények

19:00 Magellán

19:35 A Bourne-rejtély

22:05 Káosz

Közben:

Kenósorsolás

00:05 Tomboló öklök 3.

(am. akciófilm)

01:35 Mentõhelikopter

(német akciófilmsor.

- 44.)

02:25 Ed

(am. vígjátéksor.,

ism. - 49.)

03:15 Magellán (ism.)

03:50 Mûsorzárás

04:50 Hajnali

gondolatok

04:55 Pénz-vidék

05:23 Kárpát Expressz

05:50 Nap-kelte

08:00 Fõtér –

Dunaföldvártól

Soltig

08:50 Miért épp a

demokrácia?

09:50 ,,Így szól az Úr!”

09:55 Örömhír

10:25 Baptista

ifjúsági mûsor

10:30 Útmutató

11:00 Görög

katolikus

liturgia

12:15 Hírek

12:20 Tizenkét

kõmíves – Kapy

Jenõ

12:50 Bokrétát

kötöttem mezei

virágból

13:20 Telesport

15:05 Unokáink sem

fogják látni

15:35 Az utókor ítélete

16:05 Feszti körkép

16:40 Elisa di

Rivombrosa

17:30 KészPénz

18:00 Panoráma –

Vasárnap

18:30 A Föld éltetõ erõi

19:28 Föld TV

19:30 Híradó este

Sporthírek

Idõjárás-jelentés

19:55 Tûzvonalban

(magyar tévéfilmsor.

- 26.)

20:55 A szólás

szabadsága

22:00 24

(am. filmsor. - 23.)

22:55 Hírek

Idõjárás-jelentés

23:05 Telesport –

Sport 7

00:00 Telesport –

Motorsport

00:32 Mûsorzárás

05:30 WS Teleshop

06:00 Slayers – A kis

boszorkány

06:20 Csillagok

háborúja: A

klónok

háborúja

06:25 Digimonok

06:40 Kölyökklub

- Tsubasa

kapitány

- F-Zero

- Hupikék

törpikék

- Garfield és

barátai

- Pokemon

08:30 Jackie Chan

legújabb

kalandjai

08:50 A tini nindzsa

teknõcök új

kalandjai

09:15 Receptklub

09:35 06-91-334-455

10:40 meneTrend

11:00 Auschwitz – A

nácik végsõ

megoldása

11:45 Európai idõ

12:00 RTL Klub

Híradó

12:10 Havazin

12:40 Tuti gimi

13:55 L. A. Heat –

Halálos páros

14:50 Nagymenõk

15:45 Titkos küldetés

Közben:

16.00 Hatoslottósorsolás

16:35 Szökésben

17:30 Kilenc túsz

18:30 RTL Klub

Híradó

19:05 Cobra 11

20:00 Lovagregény

22:40 Heti hetes

Utána: RTLhírek

00:00 Portré

00:40 A szerzõdés

02:15 Széftörõk

03:43 Mûsorzárás

05:45 Reggeli

gondolatok

06:15 Mókás

mechanika

06:45 Tv2 matiné

- Mókás

állatvilág

- Marsupilami

- Kenguk

- Casper

- Benjámin, az

elefánt

- Sissi hercegnõ

- Frédi és Béni,

avagy a két

kõkorszaki

szaki

- Õslények

országa

- W.I.T.C.H. (12)

- Walter Melon,

szuperhõs

rendelésre

- Bébi bolondos

dallamok

10:50 Joey

11:20 Két TestÕr

11:50 Stahl konyhája

12:25 Tequila és

Bonetti

legújabb

kalandjai

13:15 Baywatch

14:05 Psych – Dilis

detektívek

14:55 Smallville

15:50 Kyle, a

rejtélyes idegen

16:45 ÖcsiKém

18:30 Tények

19:00 Napló

20:00 Titkok

könyvtára – A

Szent Lándzsa

küldetés

22:05 Elemi ösztön

Közben:

Kenósorsolás

00:25 Félelem és

reszketés Las

Vegasban

02:15 Bírósági mesék

03:05 Napló (ism.)

M1

19:55

Tûzvonalban

(magyar tévéfilmsor. - 26.)

A Kriszta lakásán történt

lövöldözés miatt a lányt

felfüggesztik. Mike és

Erika szakítanak, a férfi

nem tud Demsáról és

Bordást okolja a történtek

miatt. Savigniék számára

világos lesz, hogy a

Zolinál talált anyag nem

az afgán szállítmányból

van. Demsa újra lépéselõnybe

kerül a rendõrséghez

képest.

RTL KLUB

00:40

A szerzõdés

(am. thriller)

Anne Collins írónõ

mélyponton van: házassága

romokban hever,

fõnöke szexuálisan zaklatja,

legjobb barátnõje

hátba támadja, a zöldségese

egy hóhányó, bébiszitterét

pedig a hálószobájában

rajtakapja...

Elkeseredésében egy ismeretlennek

panaszolja

el a bánatát, aki viccbõl

egy szalvétára szorgosan

jegyzetel...

Tv2

00:25

Félelem és reszketés

Las Vegasban

(am. filmdráma)

1971-ben járunk, az

Egyesült Államokban, a

kompromitációs botrányba

keveredett Richard

Nixon elnöksége és

a hippi korszak idején.

Raoul Duke, a sportriporter,

megbízást kap a

nevadai sivatagban megrendezett

motorverseny

tudósítására. Barátjával

az ügyvéd Dr. Gonzoval,

útnak indul...

m1

Önnek nem kell mást tennie, mint

– SMS-t küldeni a 8066-2850283 mobilszámra;

– felhívni a 8-241-2-40-89-es vagy a 8093-7512341

telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét;

– az info@karpatinfo.net e-mailcímre elküldeni a szöveget

– pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni

a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 4.).

9

2008. február 20.

Ne hagyja ki!

Minden lakossági hirdetés 20 szóig INGYENES!

Az ingyenes hirdetés maximun 3-szor jelenik meg,

utána megint fel kell adni!

Fizetett hirdetés

Az összes fizikai és jogi személytõl

beérkezett kereskedelmi

hirdetés üzleti hirdetésnek

számít:

– cégektõl, vállalatoktól, szervezetektõl,

továbbá olyan fizikai

személyektõl származó hirdetések,

akik kereskedelmi tevékenységet

folytatnak;

– ingatlanok adás-vétele;

– szolgáltatások szférájában

dolgozó közvetítõk és vállalkozók

számára olyan hirdetés esetén,

amikor a tevékenységük licenzet

igényel;

– munkások felvétele;

– ipari és kereskedelmi területekkel,

berendezésekkel és alapanyagokkal

történõ mûveletek.

Továbbá fizetett

hirdetésnek számítanak:

– keretes hirdetések;

– kiemelt hirdetések;

– elveszett iratokról szóló hirdetés;

– köszöntõk, képes hirdetések

– társkeresés;

– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

A hirdetés szövegét figyelmesen,

hibák és javítások nélkül

írják meg. Egy szelvényen mindössze

egy hirdetés szerepelhet.

Az elveszett dokumentumokról,

pecsétekrõl, továbbá a vállalkozások

megszüntetésérõl szóló

hirdetéseket csak a szerkesztõségben

lehet feladni a megfelelõ

dokumentumok felmutatásával.

Olyan tevékenységek hirdetése

és reklámozása, amelyek licenzet

igényelnek, csak akkor valósulhat

meg, ha az ukrán törvényeknek

megfelelõen a szerkesztõségben

felmutatják a szükséges engedélyt.

A szerkesztõség fenntartja

magának a jogot arra, hogy

egyes anyagokat nem közöl a kiadványban.

Nem közölhetõek

azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak

a szerkesztõségi feltételeknek

és az ukrán törvényeknek.

Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak

lehetnek, éppen ezért

legyenek óvatosak. Szükség esetén

konzultáljanak szakemberrel.

A hirdetésekkel és reklámokkal

kapcsolatos reklamációkat a szerkesztõség

a lap megjelenése után

3 napig fogadja.

A szerkesztõség nem vállal felelõsséget

a hirdetés tartalmáért,

a megadott információk, telefonszámok

és címek pontosságáért.

M1

00:15

Bûnjel

(fr. thriller)

Gomez és Fabian nyomozóként

végzik nem

éppen sikeres munkájukat.

Gomez elhanyagolja

családját és italozik, míg

a fiatalabb Fabian még

hisz a normális élet lehetõségében.

A francia

kisvárosban eltûnik egy

tinilány. Néhány nap

múlva megcsonkított

nõi holttestet találnak.

Mellette egy férfit, aki

legalább két nappal korábban

halt meg...

RTL KLUB

01:10

Majdnem híres

(am. romantikus

vígjáték)

A hetvenes években

néha még valóra váltak a

lehetetlen álmok... Egy

15 éves rockrajongó srácot,

aki egy helyi zenei

újság számára írogat, felkéri

a nagytekintélyû

Rolling Stone magazin,

hogy csatlakozzon a

Stillwater együtteshez...

Tv2

01:35

Mentõhelikopter

(német akciófilmsor.

- 44.)

Alex fia magához tér a kómából,

így az õrnagy hazautazhat

Ausztráliából. A

százados persze szomorúan

vesz búcsút a csapattól.

Másnap pedig azonnal egy

komoly esethez riasztják

a mentõhelikoptereseket,

amikor egy magánrepülõgép

lezuhan, ami miatt

több ember is életveszélyes

sérülést szenved...

Kiemelt hirdetések mintája

Keretes hirdetés

HÁROMSZOBÁS LAKÁS

(nagy pince, konvektoros

fûtés) eladó Beregszászban

a Kossuth tér 341/555.

szám alatt. Tel.: 6-71-64.

Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya

Kiemelt hirdetés

Háromszobás lakás (nagy

pince, konvektoros fûtés)

eladó Beregszászban a Kossuth

tér 341/555. szám alatt.

Tel.: 6-71-64.

Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya

Apróhirdetések árai:

keretes hirdetés 5 hr.;

kiemelt hirdetések 3 hr.;

társkeresés 5 hr.;

elveszett iratok 10 hr.;

részvétnyilvánítás 10 hr.;

képes köszöntõ 12 hr.;

kép+4 sor vers köszöntõ15 hr.;

köszöntõ 6 hr.;

4 sor vers+köszöntõ 12 hr.;

kereskedelmi hirdetés 5 hr..

Példa az ár kiszámolására:

egy keretes, kiemelt kereskedelmi

hirdetés ára:

5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr.

A hirdetés árát befizetheti

számlaszámunkra is:

Ö.

/ 26000353220001

312378,

. , . Ö 45.


10

2008. február 20.

Hétfõ, február 25. Kedd, február 26. Szerda, február 27. Csütörtök, február 28.

M2

05:00 Info-generáció

05:30 Kárpát Expressz

09:00 Mérföldkövek a

magyar

technika

történetében

(4.)

09:30 Angkor unokái

(magyar útifilm - 3.)

10:00 Slovenski

Utrinki

10:30 Együtt

11:00 Kárpát Expressz

11:30 Átjáró

12:00 Záróra

13:00 Közvetítés a

Parlament

ülésérõl

16:30 Membrán

17:00 Válaszd a tudást!

18:00 Delta

18:30 Hátizsákkal

Ausztráliában

(ausztrál dokumentumfilm

sor. -

11.)

19:00 Kultúrház

19:30 Egy lépés elõre

(spanyol tévéfilmsor.

- 74.)

20:30 Híradó este

21:00 Veszélyes

terepen

(kanadai thriller)

22:30 Egymillió

fontos hangjegy

(magyar tévéfilm)

23:30 Nap-nyugta

02:30 Frasier – A

dumagép

(am. vígjátéksor. -

98.)

03:00 Delta

03:30 Kékfény

04:30 Válaszd a tudást!

DUNA

TELEVÍZIÓ M2

DUNA

TV

DUNA

DUNA

TELEVÍZIÓ TV M2

DUNA

DUNA

TELEVÍZIÓ TV M2

Péntek, február 29. Szombat, március 1. Vasárnap, március 2.

M2

DUNA

TELEVÍZIÓ M2

DUNA

TV

DUNA

DUNA

TELEVÍZIÓ TV M2

KÁRPÁT BEREG

Heti mûsor Info

DUNA

DUNA

TELEVÍZIÓ TV

A mûsor és a kezdési idõpont megváltoztatásának

jogát minden tévéadó fenntartja!

Info Info Info Info Info

DUNA

DUNA

TELEVÍZIÓ TV

Szeretné, ha felfigyelnének az Ön cégére? Segítünk megfogalmazni a szöveget,

kiválasztani a megfelelõ méretet.

Rendeljen keretes hirdetést nálunk! Keresse fel a KárpátInfo szerkesztõségét!

Címünk: Beregszász, Kossuth tér 4. Tel.: 2-40-89, mobil: 8066-2850283, 8093-7512341

E-mail: www.info@karpatinfo.net

05:30 Kárpát Expressz

09:00 Boldog

békeidõk

(magyar dokumentumfilm

sor. - 5.)

09:30 Boldog

békeidõk

(magyar dokumentumfilm

sor. - 6.)

10:00 Hrvatska

kronika

10:30 Ecranul nostru

11:00 Kárpát Expressz

11:30 Átjáró

12:00 Záróra

13:00 Az én grundom (2.)

13:30 Érték és mérték

14:00 Info-generáció

14:30 Kvartett

15:00 A titokzatos

inkvizíció

16:00 A tenger

legendái

16:30 Membrán

17:00 Válaszd a tudást!

18:00 Dob+basszus

18:30 Az ismeretlen

London

(angol útifilm -

2.)

19:00 Kultúrház

19:30 Egy lépés elõre

(spanyol tévéfilmsor.

- 78.)

20:30 Híradó este

21:00 Hozományvadászok

(angol kalandfilmsor.

- 5.)

23:30 ARCpoétika

00:00 Nap-nyugta

03:00 Frasier – A

dumagép

(am. vígjátéksor. -

106.)

03:30 Afrika –

Maputo,

Inhambane

04:00 Info-generáció

05:30 Gazdakör

06:00 Világunk –

Reggel

07:00 Négyzetméter

07:30 Kikötõ – Extra

08:30 Lizzie McGuire

(am. tévéfilmsor. - 8.)

09:00 Egyenlõ

esélyek felé

10:00 Híres erõdök,

csodás paloták

11:00 Család-barát

(2008)

11:30 Kívánságkosár

14:00 Halld Izrael!

15:00 A világörökség

kincsei

15:30 A valóság által

megragadott

képzelet

16:00 Heuréka!

Megtaláltam!

16:30 Világunk (2008)

17:30 Mese

18:00 Hírek, Sport,

Idõjárás-jelentés

18:30 Derrick

(német krimisor.)

20:00 A bûnbak –

Gróf Esterházy

János

vértanúsága

20:30 Hallstadti ballada

21:00 Híróra

22:00 Kikötõ

22:30 Gyaloglás

gulágföldön –

Sarki-Ural

00:00 Chaplin szereti

a zenét

01:00 Híróra

02:00 Kikötõ (ism.)

02:30 A történelem

útvesztõi

04:00 Világunk

(2008, ism.)

05:30 Gazdakör

06:00 Világunk –

Reggel

07:00 Kikötõ (ism.)

07:30 Heuréka!

Megtaláltam!

(ism.)

09:30 A Steenfort

család – Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor.,

ism. - 8.)

11:00 Család-barát

(2008)

11:30 Kívánságkosár

14:00 Színlap –

színházi

folyóirat

15:00 Legendás

lovasok

15:30 Négyzetméter

16:30 Világunk

(2008)

17:30 Mese

18:00 Hírek, Sport,

Idõjárásjelentés

19:00 Labdarúgómérkõzés

21:00 Híróra

22:00 Kikötõ

00:30 Áldalak búval,

vigalommal

01:00 Híróra

02:00 Kikötõ (ism.)

02:30 Bajnokok

Gálája –

Látványtánc

Show

03:30 Négyzetméter

(magyar

ismeretterjesztõ

filmsor.)

04:30 Válaszd a

tudást!

05:30 Kárpát

Expressz

09:00 Közvetítés a

Parlament

ülésérõl

16:00 Remekmûvek

16:30 Membrán

17:00 Válaszd a

tudást!

18:00 Kulissza

18:30 Hátizsákkal

Ausztráliában

(ausztrál dokumentumfilm

sor. -

12.)

19:00 Kultúrház

19:30 Egy lépés elõre

(spanyol tévéfilmsor.

- 75.)

Nehéz idõszak

20:30 Híradó este

21:00 Húgom

nyomában

(am. filmdráma)

22:30 Záróra

23:30 Nap-nyugta

02:00 Frasier – A

dumagép

(am. vígjátéksor. -

99.)

02:30 Frasier – A

dumagép

(am. vígjátéksor. -

100.)

A gyerek meg

az apja

03:30 Telesport –

Motorsport

04:00 Arborétumok,

gyûjteményes

kertek

04:30 Válaszd a

tudást!

05:30 Kárpát Expressz

08:00 Nap-kelte plusz

09:00 Angelina, a

balerina

09:30 Én táncolnék veled

10:00 Vivát

Benyovszky!

11:30 ,,Kodály után,

száz évvel”

12:00 Gastroblues

12:30 KorszakAlkotás

13:00 Tanuljunk

szakmát –

Szakképzési

körkép

13:30 A világ legjobb

konyhafõnökei

14:30 Az Ushuaia

expedíció

15:30 Whisky

17:00 Svájc

vonatablabkól

17:30 Tobias Hume:

Darabok

gambora

18:00 Egészségszervíz

18:30 Klikkerek 1

19:00 Bravó TV

19:30 Nils

Holgersson

csodálatos

utazása a

vadludakkal

20:00 Zöld 7-es (4.)

20:30 Híradó este

21:00 Agatha

Christie:

Szunnyadó

gyilkosság

22:30 Hanussen

00:30 Nap-nyugta

03:00 Frasier – A

dumagép

03:30 Frasier – A

dumagép

(am. vígjátéksor.

- 108.)

04:00 Egészségszervíz

05:30 Gazdakör

06:00 Világunk –

Reggel

07:00 Kikötõ (ism.)

08:00 Lizzie McGuire

(am. tévéfilmsor. -

9.)

08:30 Különös

házasság

(magyar tévéfilmsor.

- 3.)

11:00 Család-barát

(2008)

11:30 Kívánságkosár

14:00 Talpalatnyi

zöld (ism.)

15:00 A tenger katonái

(fr. dokumentumfilm)

16:00 Hagyományõrzõk

– Csorna és a

Rábaköz

(magyar ismeretterjesztõ

film)

16:30 Világunk (2008)

17:30 Mese

18:00 Hírek, Sport,

Idõjárás-jelentés

18:30 A Steenfort

család – Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor. -

6.)

21:00 Híróra

22:00 Kikötõ

22:30 Mindentudás

Egyeteme –

Mesterkurzus

00:00 Pétervári

banditák 3.

(orosz tévéfilmsor.

- 2.)

01:00 Híróra

02:00 Mese

04:00 Világunk

(2008, ism.)

05:30 Gazdakör

06:00 Törzsasztal

(ism.)

08:00 Hol volt, hol

nem volt...

(ism.)

08:30 Apró nyomozók

(német tévéfilmsor.

- 5.)

09:00 Cimbora

09:30 Négyzetméter

10:00 Agora

11:30 Talpalatnyi

zöld

12:00 Isten kezében –

Szenvedés

tükrében

13:00 Élõ népzene

13:30 Alina álma

(német családi

kalandfilm)

15:00 Tíztánc

Országos

Ranglistaverseny

– Mezõkövesd

16:00 Formosa –

Gyönyörû

Tajvan

(magyar

ismeretterjesztõ

film)

17:00 Mundi Romani

17:30 Mese

18:00 Híróra

19:00 Arcélek

20:00 Mentor

21:30 Dunasport

22:00 Pókerarcok

(am. krimi)

00:00 Pengetõ

01:00 Híróra

02:00 Labdarúgómérkõzés

05:30 Kárpát Expressz

09:00 De Ronch

kapitány

naplója

09:30 Az ember

tragédiája

10:00 Roma Magazin

10:30 Domovina

11:00 Kárpát Expressz

11:30 Átjáró

12:00 Záróra

13:00 Mi a pálya?

13:30 Sorstársak

14:00 Vigyázz, kész,

rajt!

14:30 Daruvonulás a

Hortobágyon

16:00 Legendák földje

16:30 Membrán

17:00 Válaszd a tudást!

18:00 Bestseller – A

világ nyitott

könyv

18:30 Hátizsákkal

Ausztráliában

19:00 Kultúrház

19:30 Egy lépés elõre

(spanyol tévéfilmsor.

- 76.)

20:30 Híradó este

21:00 Borotvaélen

(kanadai krimi)

22:30 Egymillió

fontos hangjegy

(magyar tévéfilm)

23:30 Nap-nyugta

02:00 Frasier – A

dumagép

02:30 Frasier – A

dumagép

03:00 Membrán

03:30 Ruanda

kísértetei

04:30 Válaszd a

tudást!

05:30 Kárpát Expressz

08:00 Nap-kelte plusz

09:00 Pufóka

(monacói rajzfilm

sor. - 21.)

09:30 A mesemondó

(dán rajzfilm sor.

- 3.)

10:00 Marci

10:30 Eszem-iszom

11:30 Plusz 1 dimenzió

12:00 ,,Így szól az Úr!”

12:30 Katolikus

krónika

13:00 Örömhír

13:30 Útmutató

15:00 Ars Hungarica

15:30 Kézfogás

16:00 Etûdök

építészetre

16:30 Sok hûhó

Emmiért

(magyar romantikus

vígjáték,

1940)

18:00 Kulissza

19:00 Szarvashiba

19:30 Bravó TV

20:00 Nils

Holgersson

csodálatos

utazása a

vadludakkal

(japán-svédszlovák

rajzfilm

sor. - 18.)

20:30 Híradó este

21:00 Forgószél

(am. romantikus

dráma, 1946)

22:30 Magánbeszélgetések

23:30 Arcok

(am. filmdráma,

1968)

01:30 Nap-nyugta

05:30 Gazdakör

06:00 Világunk –

Reggel

07:00 Kikötõ (ism.)

07:30 Prizma (ism.)

08:00 Arcélek

(magyar dokumentumfilm

sor.,

ism.)

10:00 A Steenfort

család - Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor.,

ism. - 6.)

11:00 Család-barát

(2008)

11:30 Kívánságkosár

14:00 Duna tér

15:00 Univerzum

16:30 Világunk

(2008)

17:30 Mese

18:00 Hírek, Sport,

Idõjárásjelentés

18:30 A Steenfort

család – Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor. -

7.)

20:30 A világörökség

kincsei

21:00 Híróra

22:00 Kikötõ – Extra

00:30 Rockzenei

Tehetségkutató

Verseny

01:00 Híróra

02:00 Mese

02:30 Mindentudás

Egyeteme –

Mesterkurzus

03:30 Tálentum

04:00 Világunk

(2008, ism.)

04:30 Isten kezében

(ism.)

06:00 Aranykezû

Mária

08:00 Cimbora (ism.)

09:00 Apró nyomozók

(német tévéfilmsor.

- 6.)

09:30 Hol volt, hol

nem volt...

10:00 Nyelvõrzõ

10:30 Utazás az

õskorba

(csehszlovák

kalandfilm, 1955)

12:00 Élõ egyház

12:30 Élõ népzene (ism.)

13:00 Csellengõk

13:30 Garzonlakás

kiadó

15:30 Vannak vidékek

16:30 Váratlan utazás

(kanadai tévéfilmsor.

- 58.)

17:30 Mese

18:00 Híróra

19:00 Enigma

(am.-németangol

romantikus

dráma)

21:30 Dunasport

22:00 A Mester és

Margarita

(orosz tévéfilmsor.

- 7.)

00:30 Chaplin szereti

a zenét

01:00 Híróra

02:00 Lélekszakadva

(olasz-fr.-angol

háborús filmdráma)

03:30 Dunasport

04:00 Színlap –

színházi

folyóirat

05:30 Kárpát Expressz

09:00 Töredékek – 1956

09:30 Nekem ne

lenne hazám?

10:00 Srpski Ekran

10:30 Unser

Bildschirm

11:00 Kárpát

Expressz (ism.)

11:30 Átjáró

12:00 Záróra

13:00 Az én grundom (1.)

13:30 Segítünk –

Munkaügyi

körkép

14:00 Connect with

English (3.)

14:30 A kiborgok

evolúciója

15:30 Méregkeverõk

16:00 A tenger legendái

16:30 Múzeumról

múzeumra

17:00 Válaszd a tudást!

18:00 Juronics

Tamás-portré

18:30 Az ismeretlen

London

(angol útifilm - 1.)

19:00 Kultúrház

19:30 Egy lépés elõre

(spanyol tévéfilmsor.

- 77.)

20:30 Híradó este

21:00 Gyanúban

22:30 Záróra

23:30 Nap-nyugta

02:00 Frasier – A

dumagép

02:30 Frasier – A

dumagép

03:00 Segítünk –

Munkaügyi

körkép

03:30 Ruanda

kísértetei

05:30 Gazdakör

06:00 Világunk –

Reggel

07:00 Kikötõ (ism.)

07:30 Élõ egyház (ism.)

08:00 Lizzie McGuire

(am. tévéfilmsor. -

10.)

10:00 A Steenfort

család – Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor.,

ism. - 7.)

11:00 Család-barát

(2008)

11:30 Kívánságkosár

14:00 Kint és Bent

15:00 Együtt határok

nélkül – Szent

Imre

milleniumi

emléktúra

15:30 A valóság által

megragadott

képzelet

16:30 Világunk (2008)

17:30 Mese

18:00 Hírek, Sport,

Idõjárás-jelentés

18:30 A Steenfort

család – Az árpa

mesterei

(fr. tévéfilmsor. - 8.)

21:00 Híróra

22:00 Kikötõ

22:30 Pontormo

(olasz történelmi

dráma)

00:00 Molto Vivace –

Eino Grön

00:30 Vers

01:00 Híróra

02:00 Kikötõ (ism.)

02:30 Kikötõ – Extra

03:30 Tárgyak

emlékezete

Vicc - vicc - vicc

Nyugdíj

Két hölgy beszélget.

– Alig várom, hogy nyugdíjas legyek!

– Miért, akkor mit fogsz csinálni?

– Az elsõ héten csak ülök a hintaszékemben.

– És aztán?

– A következõ héten elkezdek hintázni.

Võlegény

Egy lány meséli a barátnõjének:

– A võlegényem Amerikában mindenkinek

azzal dicsekszik, hogy ha hazajön, elveszi

a világ legszebb lányát feleségül.

– Ó, te szegény, pedig milyen hosszú

ideig voltatok jegyesek!

Valentin-nap

A szõke lány bemegy a papírboltba és

kérdezi:

– Van valami szép szerelmes képeslap

Valentin, napra?

– Igen, most kaptunk újakat. Itt van ez,

például: ,,A férfinak, aki elrabolta a szívemet!”

– Hû, ebbõl kérek egy egész dobozzal!

Egy karton sör

Egy fiatal pár sétálgat a városban, miközben

rámutat a lány egy óriásplakátra. A plakáton

egy karcsú szépség bikiniben egy

karton sört reklámoz. Megszólal a lány:

– Fogadjunk, ha napi 6 doboz sört meginnék,

nem így néznék ki!

Mire a fiú azt mondja:

– Nem, ha én innék meg napi hat sört,

akkor néznél így ki!


KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

Turmix

Finomságokkal az ép

fogakért

A fogak védelme már az evésnél elkezdõdik. Bizonyos élelmiszerek

ugyanis megakadályozzák a fogszuvasodást és

az ínygyulladást.

Fogszuvasodás ellen

Zellerszár és sárgarépa

A rágás alaposan masszírozza a fog legrejtettebb részeit

és a fogínyt. Közben fokozódik a nyálképzõdés, ami hatástalanítja

a szuvasodást elõidézõ baktériumokat. A zel-

A friss leheletért

Petrezselyem, mentalevél

Mindkét fûszernövény tartalmaz olyan illóolajokat,

amely kellemessé teszi a lélegzetet. Hasznos mellékhatásuk,

hogy csökkentik a rossz koleszterin szintjét. A mentalevél

mentol tartalmának köszönheti kellemes illatát. A pet-

lerszárban A- és E-vitamin található, amely mozgósítja az

immunerõket a szájban is. Ha nem szeretjük ezeket a zöldségeket,

helyettesíthetjük zöldpaprikával vagy karalábéval.

Hagyma

A szulfidtartalma, amely az erõs ízéért is felelõs, antibiotikus

hatású. Megöli a szuvasodást okozó baktériumo-

kat, ezenkívül védi a fogínyt a durva, sejtromboló szabadgyökök

ellen. Fogyasszunk naponta hagymát, a szaga közömbösítésére

pedig rágcsáljunk mentalevelet, vagy petrezselymet.

Fogkõlerakódás megelõzése

Zöld tea

Magas csersavtartalmának köszönhetõen a zöldtea akadályozza

a fogkõ kialakulását és megöli a szuvasodást okozó

baktériumot. A zöldtea fluorid tartalma pedig ellenállóbbá

teszi a fogzománcot. Napi két-három csésze zöldtea,

cukor nélkül az egészséges adag. Mellesleg szájöblögetõnek

is kiváló, ilyenkor még erõsebben kifejti a fogápoló

hatását.

Mazsola

Ennél nincs édesebb fogpaszta! A kutatók háromféle,

olyan természetes vegyületet is találtak a szárított szõlõszemekben,

amelyek a fogkõképzõdés ellen hatnak. Ugyanis

megölik a szuvasodást és a fogínygyulladást okozó baktériumokat,

mielõtt még azok a fogon megtelepedhetnének. A

magas cukortartalom ellenére sem károsítják a fogzománcot.

11

2008. február 20.

rezselyem sok frissítõ klorofillt tartalmaz, ezenkívül C-vitamint,

amely erõsíti az ínyt. Díszítsük a desszertet mentalevéllel,

a fõételeinket pedig apróra vágott petrezselyemmel.

Az erõs fogínyért és fogakért

Kivi

Sok C-vitaminja megerõsíti az íny kötõszövetét, ezáltal

akadályozza a vérzést. A benne levõ kalcium pedig erõsíti

az áll csontját is. Naponta fogyasszunk egy kivit, müzliben,

vagy magában. Jó C-vitaminforrás még a brokkoli, a zöldpaprika,

az édeskömény és a káposzta.

Szezámmag

A rágása során tisztul a fogazat, úgy súrolja le a foglepedéket,

mint a súrolópor. A kalciumtartalmával erõsíti az

állcsontozatot. Másodlagos növényi hatóanyagai révén

csökkenti a koleszterinszintet. Hetente többször szórj egyegy

kiskanál szezámmagot az ételbe (levesbe, fõzelékbe,

salátába).

Kos (III. 21.-IV. 20.) Mérleg (IX.23.-X.23.)

Szokatlan lesz néhány

parti és randevú ezen a héten. Ha

még nem házas, úgy megtalálhatja

azt, akivel néhány éven belül

összeházasodik. Boldog és büszke

lesz az illetõvel. Elégedett lehet

Önmagával, hogy elnyerte

egy ilyen ember szerelmét. Az

ideális párja végre megérkezett,

tegyen meg mindent azért, hogy

boldoggá tegye! Munkájára nem

igazán tud koncentrálni, pedig a

korábban vállalt feladatokat mindenképp

sikerrel kellene teljesítenie

ahhoz, hogy esélye legyen

a feljebb lépésre a ranglétrán.

Bika (IV. 21.-V. 20.) Skorpió (X.24.-XI.22.)

Nagyon boldog és végre

megtehet olyan dolgokat is,

amikre eddig nem volt lehetõsége.

Élvezni fogja, ha társaságot

kap, és eljárkálnak mindenfelé

szinte minden este. Ne legyen

ideges, ha valaki meggondolatlanul

hívja fel egy apróság

miatt. Azzal a kis extra pénzzel,

amit most kap, meg tudja

venni azt a dolgot, amirõl álmodott.

A másik nem szemében

nagyon attraktív és népszerû

lesz, és nehezére esik eldönteni,

hogy ez a személyiségének

vagy a sikerének köszönhetõ.

Gyõzõdjön meg róla,

hogy elegendõ egészséges és

tápláló ételt eszik. Le kell adnia

néhány kilót, ezért próbálja

meg elnyomni néhány rossz

szokását, köztük elsõsorban a

dohányzást. Egészsége talán

nem túl kedvezõ, ezért szüksége

lenne egy kis törõdésre.

Még az is meglehet, hogy befektetik

kórházba, vagy otthoni

pihenésre ítélik, míg problémáját

ki nem heveri. Ne hagyja,

hogy esetleges érzelmi betegsége

rossz irányba vigye

életvitelét.

Lehet, hogy boldogtalan,

és úgy érzi, élete haszontalanul

folyik. Nem elégíti ki,

ha családja eredményei mögé

kell állnia. Családja Önnek köszönhetõen

sikeres, de valami

mégis hiányzik az életébõl.

Óvakodjon az új ismerõsöktõl,

ez a hét nem szól másról, csak

azokról akik szeretnek másokat

becsapni. Ha szórakozni

megy, kizárólag a legjobb barátaival

tegye ezt, és semmiképp

ne adjon ki bizalmas információt

olyan embernek, akit még

csak néhány napja ismer.

Ikrek (V.21.-VI.21.) Nyilas (XI.23.-XII. 21.)

Nem tudja a teljes igazságot

egy bizonyos történetrõl,

és ez idegesíti. Azonban ne feledkezzen

meg róla, hogy vannak

dolgok, melyekrõl jobb, ha

nem faggat másokat. Vigyázzon

ha vezet, ne legyen balesete a

sebesség rossz megválasztása

miatt. Legyen nagyon óvatos,

inkább ne induljon útnak rossz

idõben. Tartsa meg magában a

titkokat amit egyik ismerõsétõl

hall, mert ha nem, akkor számítania

kell rá, hogy kollegái

megviccelik majd munkájában.

A fontos tárgyalásokat lehetõleg

a hét elejére idõzítse.

Díszítse fel otthonát,

ahogy csak tudja. Bár az ünnepek

már elmúltak, ez nem jelenti

azt, hogy otthonának újra

szürkének és unalmasnak kell

lennie. Legyen barátságos azzal,

aki meghívja Önt ebédre,

annak ellenére, hogy már voltak

tervei az adott napra. A

család apró tagjainak vegyen

valami igazán különlegeset,

mellyel fejleszthetik bizonyos

képességeiket. Pénzügyekben

nem a legkedvezõbb ez a hét,

viszont az eddigi eredményeknek

köszönhetõen most se lesz

miért panaszkodnia.

Rák (VI. 22.- VII. 22.) Bak (XII. 22.-I. 20.)

Ne duzzogjon, ha valaki

nem azt teszi, amit Ön szeretne.

Legyen felnõtt és óvakodjon a

gyermeteg viselkedéstõl. Próbáljon

meg olyan dolgokat is elfogadni,

amelyek nem az Ön kívánságai

szerint alakulnak. Ez a próbálkozás

azonban nehéz, ezért

nem ártana közben relaxálni is egy

kicsit. Ha Ön egyedülálló, akkor

óriási esélye van arra, hogy egy

összejövetelen találkozzon egy új

szerelemmel. Próbáljon meg pontosan

érkezni mindenhova a héten,

ugyanis a most keltett benyomás

rendkívül fontos lehet.

Nehéz idõk járnak odahaza.

A harmónia hiánya miatt civakodás

is gyakran elõfordulhat.

Vonja ki magát ezek alól, amennyire

tudja. Semmi mást nem akar,

csak jókedvet maga körül, de ezt a

jelenlegi állapotok miatt kizárólag

az otthonától távol tudja megvalósítani.

Ha Ön munkaadó, gyõzõdjön

meg róla, hogy munkatársai

boldogok, és tegye meg a lépéseket,

hogy eltávolítsa azokat akik

csak morgolódnak. Nem engedheti

meg magának, hogy olyan embereket

alkalmazzon, akik csak feltartják

a többieket.

Oroszlán (VII.23.-VIII.23.) Vízöntõ (I. 21.- II.20.)

Ha valami újat vásárol Kicsit komor a hangu-

a lakásába, inkább a lakás kélata. Már untatja ez az évszak,

nyelmére és szépségére kon- alig várja, hogy felmelegedjen

centráljon. Szereti a finom, ele- az idõ és hosszabbak legyenek

gáns és kényelmes tárgyakat, a nappalok. Sokat panaszkod-

most tegye olyanná otthonát hat emiatt ismerõseinek is, és

amilyennek mindig is szerette egy fiatal barátja ezért a maga-

volna. Fõnökével fog néhány tartásért el is ítélheti Önt. Ez

szót váltani, de nem igazán ked- az ember azonban nem tudja a

veli majd a kitûzött feladato- teljes igazságot. A pénzügyekkat.

Ez azonban csak átmeneti ben kedvezõ hatásokra számít-

állapot, melyet át kell vészelhat, és csak Önön múlik, hogy

nie, emiatt nem szabad egy eset- tovább halad-e a biztonságos

leges munkahely változtatáson úton, vagy megpróbál kockáz-

törnie a fejét. Talán elkelne egy tatni egy kicsit, a nagyobb ha-

kis segítség a közeljövõben. szon reményében.

Szûz(VIII.24.-IX.22.)

Halak (II. 21.- III. 20.)

Itt az idõ egy kis ro- Jön egy új barát, aki

mantikára, és készen kell állnia kíváncsivá teszi. Meglepetést

az alkalomra, nehogy elszalassza.

Mindenkit fürkészõ tekintettel

fog megvizsgálni, még

ha az illetõ nem is érzékeli.

Megérinti egy bizonyos illetõ,

aki nagyon attraktív, és aki megerõsíti

a házasság iránti magabiztosságában.

Azonban nem

szabad semmit siettetnie, hagyja,

hogy a dolgok szép lassan

bontakozzanak ki kettejük között.

A családi pénzügyek kezelésében

egyre jobban számíthat

egyik fiatal rokonára, és ez

elégedettséggel tölti el.

szerez a felismerés, hogy minél

jobban megismerik egymást,

annál kevesebbet tud az

illetõrõl. Egy régi barát adhat

Önnek pénzügyi kérdésekben

tanácsot, ha megérzése azt súgja,

jók a tippjei, kövesse õt. Ha

nem úgy gondolja, akkor inkább

tartózkodjon a befektetésektõl.

A pénzügyeknek

amúgy sem kedvez ez a hét,

nagy a valószínûsége, hogy kiadásai

jóval túllépik az elõre

eltervezett keretet, és emiatt

lehet, hogy vésztartalékához is

hozzá kell nyúlnia.


Info Info Info Info Info

12

KÁRPÁT BEREG

2008. február 20.

Hirdetések Info

Családi ház

Beregszász központjában a Mihók

Péter u. 4. szám alatt eladó

egy összkomfortos, 120 m2-es, háromszobás családi ház privatizált

telekkel, garázzsal. Mob:

8095-5231367, 8095-5258881.

Tel: (803141) 2-29-28.

Nagybégányban az Ifjúsági u. 4.

szám alatt eladó egy háromszobás,

saját fûtéses, privatizált családi

ház. A házhoz 35 ár földterület

tartozik. Érdeklõdni Nagybégányban

az Ifjúság u. 5., illetve

Sevcsenko 8. szám alatt. Mob.:

8050-5443649.

Beregszász központi részén eladó

egy igényesen felújított összkomfortos

családi ház 100 m. hosszú,

privatizált telekrésszel (két utcára

van kijárat). Tel.: 2-32-86 (1600 után). Mob. : 8050-1317354.

Eladó egy összkomfortos családi

ház Jánosi központjában. Tel.:

78-685. Mob.: 8068-1860292.

Kisbégányban a Felszabadulás

u. 1/a. alatt eladó egy kétszintes

családi ház kedvezõ áron. Mob:

8066-73349071.

Beregszászban a Tompa utca

24. szám alatt sürgõsen eladó

egy háromszobás családi ház,

teljes körû felújítás után, garázzsal

két autó számára. Mob.:

8099-2922851.

Tiszaújlakon, Móricz Zsigmond

u. 7. szám alatt (régi Kombin

gyár út) sürgõsen eladó egy

összkomfortos családi ház. Tel.:

8-243-6-15-48. Mob.: 8050-

1564192, 8095-6158713.

A beregszászi járásban családi

ház eladó. Ár: megegyezés szerint.

Mob.: 8098-8034546.

Nem drágán, ház eladó Beregszászban

a Hrabovszkaja u. 28.

szám alatt.(2 szoba, konyha,

spájz, elõszoba, gáz, víz). Tel:

4-25-98.

Ház eladó Makkosjánosiban.

Érdeklõdni a 78-4-11 telefonon.

Beregszászban kétszobás családi

ház (68 m2 , Szentföld u.) gázfûtéssel,

melléképülettel eladó.

Ár megegyezés szerint. Telefon:

(+380-31-41) 78-658.

Beregszászban a Muzsalyi úton,

a kórháztól nem messze, a másik

oldalon eladó egy teljesen felújított,

123 m2-es, háromszobás családi

ház 2 konyhával, 2 fürdõvel,

2 spájzzal, mellékhelységgel, privatizált

földrésszel, betonozott

udvarral, gyümölcsössel, szõlõvel

igényesnek eladó. Tel.: 3-12-45;

Mob.: 8095-1752738.

Családi ház sürgõsen eladó Beregszászban

a Strand (Pljazsnaja)

utca 4. szám alatt. Tel.: 2-38-60.

Asztélyban, Beregszászhoz

közel, új családi ház, vákuumos

ablak, kerttel, gyümölcsössel,

vízzel, gázzal, csatornázással

eladó. Ár megegyezés

szerint. Mob.: 8050-

6784229.

Beregszászban kertes családi

ház eladó telekkel a Bocskai úton

vagy elcserélhetõ egy kétszobás

lakásra. Mob.: 8095-2200470.

Nem drágán ház eladó Beregszászban

a Nap u. 1. szám alatt.

(2 szoba, konyha, spájz, fürdõ- és

elõszoba, gáz, víz). Tel: 2-24-80.

Nagybaktán eladó egy kétszintes

ház a Szadova utcán. Hozzátartozik:

garázs, pince, 10 szotek

föld. Mob.: 8050-5530725 ,

8098-9258705.

Gépek, alkatrészeik

Tetováló gép eladó. Mob.: 8050-

5490328.

Gépkocsi

Orosziban eladó egy 1992-es kibocsátású,

kék színû Skoda Favorit

személygépkocsi. Mob.:

8096-1347357.

Moszkvics eladó alkatrésszel.

Ár: 2500 hrn. Mob: 8097-500-

3467.

Vásárolnék 5 évesnél fiatalabb

Lada-2107-est. Mob.: 8097-

0088192.

Eladó egy 1980-as kibocsátású

Audi 80-as (1.6-os benzines) új

gumikkal, alufenikkel. Mob.:

8096-5135989.

Eladó egy VAZ 21011976-os kibocsátású

autó. Tel: 2-28-47.

Mob: 8099-2384079. Érdeklõdni

18.00 után.

1977-ben gyártott zöld színû

Lada 21011-es személygépkocsi

új gumikkal, új akkumulátorral,

Panasonic CD-s rádióval, 2009ig

érvényes mûszakival, spoilerrel

eladó. Irányár 1800 f.m.

Mob.: 8068-860404.

Eladó VAZ-21013 személygépkocsi,

1981-es évjáratú kitûnõ

állapotban. Ára 2800 f.e. Mob.:

8095-1374060. Tel.: 71-3-23.

1996-ban gyártott fehér színû,

alig használt, megkímélt állapotú

Tavria személygépkocsi

11000 km-es óraállással eladó.

Mob.: 8063-1559880.

Olcsón eladó vagy építõanyagra

cserélendõ egy 1977-es kibocsátású,

fehér színû Moszkvics212es

személygépkocsi, másfél évig

érvényes mûszakival, biztosítással,

új akkumulátorral (ára 350

f.e.). Mobil: 8097-2059036.

Volkswagen Golf 2 (1987es

kibocsátás, MP3 CD-lejátszó,

1.3 benzines motor, metálzöld,

3 ajtós, szép felni)

személygépkocsi jó állapotban

eladó. Irányár: 4800 f.e.

Mob.: 8097-9342670.

1996-ban gyártott Lada 21061es

személygépkocsi 03-as motorral,

5 fokozatú sebességváltóval,

megkímélt állapotban eladó. Ár

megegyezés szerint. Mob.: 8066-

9614326.

1997-es kibocsátású 2101-es

személygépkocsi teljes felújítás

után eladó. Ár megegyezés szerint.

Mob.: 8050-8032789.

1981-es évjáratú Opel Kadett

(1.2) 1300 cm 3 -s motorral eladó.

Ár megegyezés szerint. Mob.:

8096-6203450.

Eladó egy teljes körûen felújított,

1980-as kibocsátású Lada-2101es.

Ár: 2200 f.e. Mob.: 8066-

2124782.

Eladó egy 1963-as évjáratú

21-es Volga felújításra váró állapotban.

Irányár: 1000 f.e.

Mob.: 80-979342670.

Gépkocsi tartozékok

Eladó egy hathengeres injektoros

BMV motor. Ar megegyezés

szerint. Mob.: 8098-8024761.

Audi 1.3-as (benzines) autóba

való motor, váltó, starter, elosztó,

stb. eladók. Mob.: 8097-

6446684.

Hangszer

Jolana IRIS gitár, torzítóval

(DS-2) eladó. Mob.: +38096-

1062226.

Ingatlan

Háromszobás házrész eladó Beregszászban

a Lónyai u. 12. szám

alatt. Mob.: 8095-7347882. Tel:

3-32-97.

Beregszászban a B. Hmelnickij

u. 39. és a 37. szám alatt egy

üzlethelyiség kiadó. Tel.: 2-29-

77. Mob.: 8050-9129918.

Beregszászban a Munkácsi utca

23. szám alatt eladó egy két szoba-konyhás,

gázzal ellátott házrész

utcára nyíló ablakkal. Mob.:

8095-3331691.

Beregszásztól 3 km-re a fõ út

mellett panorámás környezetben

700 m2-es új családi ház bármi-

lyen üzleti célra (akár szálloda)

eladó 0,8 ha privatizált földterülettel.

Ár: 70000 f.e. Mob.: 8095-

5389114.

Beregszászban a Lehel u. 50/5.

szám alatt 104 m2-es, 3 szobás,

összkomfortos, teljesen felújított

házrész külön udvarral, kerttel,

garázzsal, privatizált földdel eladó.

Ár: 65000 f.e. Mob.: 8095-

5389114.

Beregszász központjában, a

Széchenyi u. 16. szám alatt 86

m2-es, üzleti célra is alkalmas

házrész eladó. Ár.: 16000 f.e.

Mob.: 8095-5389114.

Beregszászban a Munkácsi u.

34/14. szám alatt 40 m2-es, irodának

is alkalmas lakás eladó. Ár.:

16000 f.e. Mob.: 8095-5389114.

Kétszintes épület eladó Beregszászban.

Az elsõ szinten

mûködõ bár-ABC +konyha,

WC, raktár található, a második

szint félkész állapotban

van. Az épület összterülete

220 m 2 . Az eladáshoz szükséges

okmányok rendben

vannak. Ár megegyezés szerint.

Mob.: 8050-6950673.

Beregszászban kétszobás összkomfortos

házrész, külön bejárattal,

konyhával, elõszobával,

kerttel, melléképülettel eladó

vagy egyszobás lakásra cserélhetõ.

Mob: 8099-2725215, 8099-

6117214.

Beregszászban a Munkácsi u. 31/

1. szám alatt kétszobás házrész,

utcára nyíló két ablakkal, akár üzlethelységnek

is eladó. Mob:

8066-3225028. Tel: 2-30-78.

Beregszászban a Stefanik u. 21/

2. szám alatt sürgõsen eladó egy

kétszobás, nyári konyhás házrész

kerttel. Mob.: 8098-2757671.

Ismerkedés

45 éves, 164 cm magas, független,

józan életû férfi társat keres

hasonló korú egyedülálló nõ személyében.

Mob.: 8050-1719632.

29 éves beregszászi srác keres

magához hasonló korú lányt vagy

nõt házasság céljából. Mob.:

+380633423168, +38098-660-

2138.

Jármû

Eladó egy 1990-es kibocsátású

Jawa 350 piros színû motorkerékpár,

12 voltos új akkuval (Ár:

350 f. e. ). Mobil: 8097-711-

5038.

Eladó egy metálszürke, 150 cm3- es Aprilia-Leonardo robogó. Ára:

1000 f.e. Mob.: 8066-2058661.

Eladó egy meggyszínû Alpha

Smile robogó, 50 cm 3 , 2007 kibocsátású.

Ár megegyezés szerint.

Mob: 8067-8555832.

Konvektorok

Nevetlenfaluban eladó megkímélt

állapotban használt gázkonvektorok

széleskörû választékban

elfogadható áron. Érd: 8096-

7328344.

Lakás

Beregszászban a B. Hmelnickij

u. 13/2. szám alatt egyszobás

összkomfortos lakás eladó garázzsal,

pincével. Mob.: 8050-

5473333, 8050-9029275.

Beregszász központjában a Széchenyi

u. 24. szám alatt eladó egy

összkomfortos kétszobás lakás.

Érdeklõdni a helyszínen vagy a

2-43-95-ös telefonszámon.

Sürgõsen eladó egy lakás Beregszászban

a Muzsalyi úton.

Mob: 8093-3615165.

Négyszobás negyedik emeleti

lakás eladó Beregszászban a

Korjatovics (az uszodával szemben)

úton. Tel.: 2-27-58.

Beregszászban a Muzsalyi u.

34a/45. szám alatt eladó egy 2.

emeleti, kétszobás, összkomfor-

tos lakás. Tel.. 4-24-73. Mob.:

8095-7126799.

Lakás eladó Beregszászban a

Linner út 3/1. szám alatt. Gáz,

vezetékes víz, csatornázás van.

Ar megegyezés szerint. Mob.:

8066-8484394.

Beregszászban a Muzsalyi

u. 109. szám alatt eladó egy

kényelmes, háromszobás, 53

m 2 -es lakás saját fûtési rendszerrel

nagyon jó állapotban.

Mob.: 8050-5376306.

Kétszobás lakás eladó Beregszászban

a 3. emeleten az uszodánál.

Mob.: 8066-8383851.

Beregszászban a Sevcsenko u.

39a/4. szám alatt eladó egy egyszobás,

konvektoros, összkomfortos

lakás a 3. emeleten. Mob.:

8050-5473333, 8050-9029275.

Beregszászban a Muzsalyi u.

7/34. szám alatt kétszobás, második

emeleti lakás új ablakokkal

eladó. Ár: 17000 f.e. Mob.: 8095-

5389114.

Beregszászban négyszobás, negyedik

emeleti lakás eladó a

Korjatovics úton (az uszodával

szemben). Tel: 2-27-58.

Jó állapotú háromszobás lakás

eladó az V. emeleten Beregszászban

a Venelina Huci utcán. Saját

fûtés, telefon, kábeltévé, két balkon,

az egyik beüvegezve. Csere

is lehetséges egy- vagy kétszobás

lakásra, hozzáfizetéssel.

Tel.: 3-35-00 Mob.: 8050-693-

7716, 8050-3179728.

Albérlet kiadó

Beregszász központjában albérlet

kiadó. Mob: 8066-3225028.

Albérletet keres

Házat vagy lakást vennék bérbe

Beregszászban. Mob.: 8095-

1374114.

Sürgõsen keresek egyszobás albérletet

saját részre megfelelõ

áron. Mob.: 8098-8024739.

Beregszászban fiatal pár egyvagy

kétszobás elfogadható árú

albérletet keres. Mob.:8093-

4683516.

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!!!

Állatok

Különbözõ korú és súlyú vietnami

disznók eladók. Ár: 700-

1000 hr. Mob.: 8098-8023112.

Ingyen elvihetõ 4 db kiscica Beregszászban.

Érd: 8097-6030690.

Bútor

Beregszászban eladó egy kanapé

és két fotel jó állapotban. Ár

700 hr. Telefon 3-35-94.

Beregszászban eladó egy (német)

jó állapotban lévõ szekrénysor.

Tel: 2-39-60.

Mezõgazdasági gépek

Eladó egy jó állapotban lévõ

nagykabinú JuMZ traktor felújított

motorral. Mob: 8095-480-

5042.

Eladó egy kiskabinú JuMZ traktor

és tárcsa. Érd: +38097-565-

4687.

Minitraktorhoz kapcsolható

eke eladó. Tel: (+380-3141) 78-

5-11 (Balazsér).

Ötköldökû eke és T-150-es láncos

traktor egyben vagy alkatrészekként

eladó. Mob: 8050-

7026404.

Eladó egy négyköldökû eke (korpuszos).

Mob.: 8067-9107809.

MTZ 80-as traktor eladó hozzávaló

pótkocsival, permetezõgéppel,

rotoros kaszával, 2 db ekével

(3 és 4 köldökû). Mob.:

8093-1438506.

T40-es elsõkerék-meghajtással jó

állapotban eladó. Mob.: 8050-

6176681.

Jó állapotban levõ lõcsös szekér

eladó (650 hrivnya), ugyanitt

szekérkerekek is kaphatók.

Mob.: 8097-2059036.

Eladó egy T-54-es láncos traktor

Beregszászban. Telefon: 4-28-16.

MTZ-82/1-es 2005-beli traktor,

újszerû állapotban eladó. Érd:

8066-8016827.

Eladó egy Fortschritt 517-E

kombájn 6 m-es vágóasztallal. Ár

megegyezés szerint. Mob.: +380-

97-8491115.

Hétsoros kapálógép és bármilyen

traktorhoz kapcsolható gereblye

eladó. Mob: 8050-171-

9695.

Mobiltelefon

Eladó egy jó állapotban lévõ

Nokia 6230-as mobiltelefon

(bluetooth, infra, kamera, MP3).

Ár: 600 hr. Mob.: 8097-6297563.

Eladó egy Nokia 6230-as telefon,

jó állapotban. Bluethoots,

infra, MP3, kamera, sok zene és

kép. Ár: 500 hrv. Mob: 8096-

5598207.

Eladó egy Samsung D500 mobiltelefon

1,3 MPx kamerával,

98MGB szétcsúsztathatós. Csere

is érdekel. Mob.: 8097-013-

5872.

Eladó Nokia 6230-as mobiltelefon.

Extrák: Infra, bluetooth, kamera,

bõvíthetõ memória, 32

MB-os memóriakártya, új töltõ.

Ára: 500 hr. Mob.: 8093-571-

2842.

Eladó egy jó állapotban lévõ

Nokia 7610-es mobiltelefon (1,3

Mpx Cam, bluetooth, bõvíthetõ

memória, 256 MB-os memóriakártya).

Mob.: 8099-1465725.

Eladó egy Sony Ericsson K610i.

Ára: 700 hr. Mob.: 8099-3683-

266.

Eladó Sony Ericsson K750i (2

hónapos) adatkábellel + még egy

mobil hozzá alkatrésznek. Ára:

850 hr. Mob.: 8097-8138546.

Eladó egy Nokia 6230-as kiváló

állapotban (tokkal, fülhallgatóval

és töltõvel). Ár: 550 hr. Mob.:

8099-2311473.

Jó állapotban lévõ Samsung

SGH-X510 mobiltelefon eladó.

Ár: 320 hr. Mob.: 8095-8903202.

Munkát keres

Tapasztalattal rendelkezõ fiatal

eladólány munkát keres. Mob.:

8098-8023113.

Menedzseri és üzletvezetõi tapasztalattal

munkát keresek.

Mob: 8095-3691365.

Szakképzett biztonsági õr munkát

vállal (õrséget). Mob.: 8096-

4807318.

Munkát kínál

Magyarország területére

keresek megbízható munkásokat

– nõket, férfiakat egyaránt

– mezei munkára. A

munka kezdete május vége

vagy június eleje. Munkavállalási

engedélyt, szállást, egyszeri

étkeztetést és az utazást

biztosítjuk. Érdeklõdni 7 és

15 óra között. Tel.: 4-20-37,

8050-9170225.

Beregszászi fûrésztelepre

munkásokat keresünk! Fizetés

megegyezés szerint. Cím:

B. Hmelnickij u. 112. (Szilhoztechnika

garázs). Mob.:

8067-7899235.

Beregszászban a Vopak

szupermarketbe biztonsági

õröket keresünk! Mob.:

8050-3729970 (A biztonsági

õrök vezetõje).

Állandóan mûködõ fûrésztelepünkre

szak- és segédmunkásokat

keresünk. Mob.:

8067-9623457.

Beregszászi autómosóba keresek

alkalmazottakat és bárba 2 pultos

lányt. Mob.: 8095-8905501.

Beregszászi pékségbe cukrászt

és eladót felveszünk! Jelentkezési

feltétel: munkakönyv,

életrajz. Érdeklõdni

lehet a helyszínen: Beregszász,

Zrínyi u. 25. Mob.:

8050-2119283.

Budapesti exkluzív étterem

munkavállalási szerzõdéssel felvesz

konyhai munkára erõs fizikumú

férfiakat. Bérezés 400 ft/

óra. Szállást és munkaidõben étkezést

biztosítunk. Mob.: 8095-

5366708.

Megbízható kõmûvest és segédmunkást

keresek Magyarország

területére. Munkavállalási engedélyt,

szállást és utazást biztosítjuk.

Mob.: 0620-5817620,

8050-6465305.

Növények

Csüngõ barkafûz (cicuskafa)

díszfák eladók Beregszászban a

Macsolai u. 70. sz. alatt. Tel.: 3-

20-34.

Régiség

Egy nagyon régi, Amerikában

gyártott varrógép eladó. Két lábán

oldalt, királyi pecsét található.

Mob.: 8099-1895421.

Szolgáltatás

Belsõ- és külsõ munkák végzését

vállaljuk. Falazás, vakolás, gipszkartonozás,

festés, csempézés

stb. Érdeklõdni 8066-4734874,

8066-5933471, 3-38-76.

Fotózás minden téren! Esküvõk,

rendezvények; tablóképek,

albumtervezés, egyedi meghívók;

reklám- és termékfotók nyomdai

munkákhoz, modellek, portfóliókészítés.

Magas színvonal, elérhetõ

árak! Fülöp László, Beregszász,

Bethlen Gábor u. 12/6.

Mob.: +380-66-2500-544

Számítógépes problémamegoldás…

Otthonában! Op. rendszerek,

játékok és egyéb programok

telepítése, frissítése, vírusirtás

stb. Hardverek javítása, fejlesztése,

megvásárlása stb. Mob.:

8099-3187543 (800-2100 k.e.i.).

Korszerû fûtési rendszerek

tervezése és kivitelezése.

Magánházak, lakások, irodák

és üzlethelyiségek korszerû

fûtési rendszerének (rekonstrukciójának)

tervezését és kivitelezésének

megszervezését

vállalom. Szaktanácsadás ingyenes.

Többéves szakmai

gyakorlat, minõség és garancia.

Tel.: 8050-9091294.

Edénykölcsönzés Beregszászban

(Beregardó, Munkácsi u.

256.) születésnapok, lakodalmak,

különbözõ események alkalmából.

Tel.: 8-241-2-49-86.

Mob.: 8098-4494178.

Szeretne minõségi vákuumos

ajtót és ablakot, bármilyen színben

és méretben? Új ablakredõnyt

vagy megjavíttatná a régit?

Én vállalom. Hívjon bizalommal!

Tel.: 2-49-87 (Beregszász,

napközben). Mob.: 8050-8260-

712, 8095-550041, 8063-8660-

946. (Bármikor).

Kilencszemélyes mikrobusz

bérelhetõ akár magyarországi fuvarozásra

is. Mob.: 8050-276-

4664.

Technika

Csongoron PC sürgõsen eladó!

CPU AMD 2600 + Radeon 9600

pro 128 Mb VGA, 1 Gb ram, 80

Gb HDD, Pioneer DVD-író +

billentyûzet, egér. Ár: 250 f.e.

Mob: +38098-6393299.

Eladó AMD Athlon x2 6 GHz,

videokártya 512 Mb, 1 Gb

RAM, 320 GB Winchester,

DVD író, 19” Samsung monitor.

Ár 700 f.e. Telefon: 3-16-62,

8050-2718194.


BEREG Info Info Info Info Info Info

KÁRPÁT Hirdetések

Új állapotban eladó egy 4x200

W-os SONY erõsítõ+Phoenix

Equalizer 2 4x300 W-os hangfallal.

Ár.: 550 f.e. Ugyanitt fények

is eladók. Mob.: 8099-1869853.

Eladó egy P4-es számítógép

(ATI 9600 Pro 256 MB, 256MB

RAM, 80GB HDD, AMD Athlon

1800+, LG DVD-combo, 17’

LG FLATON, billentyûzet,

egér). Ár: megegyezés szerint.

Mob.: 8096-102927.

Eladó 2 db színes televízió

(Berezka, Elektron). Tel.: 3-15-

11 (Beregszász)

Telek

Nyíregyházán a Sóstó hegyen

építési telek 44 m2 házzal eladó.

Mob.: +3630-5209109, 8050-

2217713.

Beregszászban a Kolhoz u. 14.

sz. alatt sürgõsen eladó egy építkezésre

alkalmas telek. Mob.:

8050-7245202.

Privatizált telek eladó Beregszászban

a Bulcsú u. 2. szám

alatt. Ár: 5500 f.e. Mob.: 8095-

2200470.

Kígyóson építési telek tervrajzzal

eladó. Mob.: 8095-7347882.

Tel: 3-32-97.

Vegyes

Tûzifa eladó Beregszászban a B.

Hmelnickij u. 103. (régi téglagyár).

Szekerenként 50 hr. Tel.: 4-25-06.

Szeretnék vásárolni egy vasalógépet.

Mob.: 8098-4494178.

Jó állapotban levõ csúszdát és

két libikókát (mérleghintát) keresek

megvásárlás céljából, óvoda

részére. Esetleg félmegoldás

is érdekel, vagyis, csak a csúszda

az a része, amin a gyerekek

csúsznak (a magaslat nélkül).

Mob.: 8097-2141052, 8063-

7830740.

Olyan anyagilag nehéz helyzetben

lévõ (min. 4 gyerekes)

nagycsaládok jelentkezését várjuk

Beregszászról vagy környékérõl,

ahol (a zeneiskola által) bizonyítottan

zeneileg tehetséges

gyermek nevelkedik és hangszer

híján nem tudja kibontakoztatni

tehetségét. Jelentkezni lehet Bárdos

Péternél. Tel. : 2-40-32 (Beregszász).

Mob.: 8068-1408625.

Eladó 64 MB-os memóriakártya

Sony Ericsson típusú telefonba.

Mob.: 8093-5712842.

Jó minõségû lucernamag eladó

25 hr./kg áron. Érd: 8063-

4730960.

Lucernaszéna eladó, 10 mázsányi.

Mob.: +38097-4716489.

Lucernaszéna eladó. Tel: 3-31-

60. Mob: 8050-8490858.

Jó minõségû széna eladó. Mob.:

8050-8847384, 8050-2251282.

Bálás réti széna eladó. Érdeklõdni

lehet a +38096-8418121 mobilon.

Eladó 500 l vörös bor nagy tételben.

Mob: 8097-5950095.

Vásárolnék üzemképes fémszerkezetû

fûrészpadot nagy teljesítményû

motorral, elfogadható

áron. Mob.: 8095-1220290.

Idõseket eltartanék vagy ápolnék

házért cserébe a beregszászi

járásban. Mob.: 8050-5882177,

8050-9801934.

50-es, száraz, 6 éves tölgyfadeszka

eladó. Mob: 8098-603-

1667.

Kifogástalan állapotban lévõ

szolárium eladó. Mob.: 8098-

8024690.

ÉLJ ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁGON!

Álláslehetõségek, munkavállalási, tartózkodási, letelepedési

engedélyek, TAJ-kártya, ADÓ-kártya, cégkivonatok,

fordítások teljes körû ügyintézése! Internetes

regisztráció a www.edmon.hu oldalon, folyamatos

érdekképviseletet biztosítunk.

Elérhetõség: 0036 30 934 7083, 0036 1 210 5543

1089 Budapest, Baross u. 131. 5/1. (8. ker. Orczy térnél az Orczy házban)

BEREGSZÁSZ BÚTORBOLT

LÁTOGASSON LÁTOGASSON EL

KIÁLLÍTÓTERMÜNKBE

KIÁLLÍTÓTERMÜNKBE

– hálószobabútorok

– ülõgarniturák Válassza ki a hely-

– ebédlõszoba-bútorok színen, vagy színes

– franciaágyak, heverõk katalógusunkból az

– elõszobabútorok

ízlésének leginkább

– gyerekbútorok

megfelelõ darabot.

– konyhabútorok

Cím: Beregszász, B. Hmelnickij u. 30/b.

(a régi obsepit udvarában).

Mob.: 8050-6727927, 8050-8260656.

Minõségi nyílászárók

nyílászárók

Tel.: 4-33-41

Beregszász, Zrínyi u. 3.

Figyelem!

A TV 9 Beregszász Stúdió

munkatársakat keres a

következõ munkakörbe

– TV bemondó, riporter

– mûsorvezetõ, mûsorszerkesztõ.

Az ukrán és orosz nyelv tudása kötelezõ.

Elõzetes jelentkezés és további információ a 8095-6070543

telefonszámon február 29-ig 10.00-18.00 (k.e.i.)

Beregszászban 150 l-es hûtõláda

eladó megkímélt állapotban.

Mob.: 8066-7022240.

Eladó egy 16K20 vasesztergapad

Beregszászban. Telefon:

4-28-16.

Folytonégõ (kandalló) új állapotban

eladó. Mob: 8099-1816493.

Egy 1995-ös évjáratú W-T-4

1,9T dízel eladó frissen átszedett

motorral és járórésszel, jó állapotban.

Ár: 13.000 f.e. Mob:

8095-1374060. Tel: 71-3-23.

Eladó egy Partner V6-os angolorosz

szótár. Tartalmaz 4 játékot,

e-mail, fax, számológép, stb.

Érd: 8099-1870488.

Beregszász, Linner u. 2.

Fogorvosi rendelõ

3. emelet, 7. kabinet.

Mob.: 8050-1005443

13

2008. február 20.

5 %-os árengedmény a padlószõnyegekre,

10 % a szõnyegekre március 1-ig.

COMFORT + ÏËÞÑ ÁRUHÁZ BEREGSZÁSZBAN

– bõr ülõgarniturák

– hálószoba bútorok

– ebédlõasztalok

– üveges vitrinek

– faragott székek

– szõnyegek

– francia laminát padló

– bank, patika

Látogasson el

kiállítótermünkbe

és válassza ki a helyszínen,

vagy színes katalógusunkból

az ízlésének leginkább

megfelelõ darabot.

Eladó

HUNGAROCELL

készítésére alkalmas

gépsor eladó

Beregszászban.

Mob.: 8050-3725948.

Internet-klub és üzlet nyílt

Beregszászban a B. Hmelnickij u.

26. szám alatt.

– számítógépes játékok

– 1 Mb/s internethozzáférés

– fénymásoló, printer és scanner

– számítógépek és tartozékaik eladása.

Szívesen látjuk Önöket üzletünkben.

Mob.: 8066-1261188

MINÕSÉGI FOGFEHÉRÍTÉS

TU-TU-WHITE

készülékkel

www.karpatinfo.net

Megbízhatóság, minõség, szakértelem

Mûanyag nyílászárók rendelése Beregszászon

kizárólag német alapanyagból (Aluplast)

5 év garancia!

További ajánlataink: külsõ és belsõ párkány, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó.

Március 1-ig

az 5 légkamrás

Akció

ablakszerkezetek a

3 légkamrás árában kaphatók!

Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében).

Telefon/fax: (8-241) 4-31-29, Mob.: +380-97-91-26-146

Ingyen házhozszállítás Beregszászban

Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54/a. Tel.: 3-13-85.

Jaszevin Jaszevin Viktor Viktor magánügyvéd

a következõ szolgáltatásokat kínálja ügyfelei számára:

– Jogi segítségnyújtás büntetõjogi és polgári peres eljárásokban

– Jogi tanácsadás örökösödési ügyekben

– Állandó ukrajnai letelepedési engedély megszerzése

– Jogi képviselet családjogi és munkaügyi perekben

– Jogi okmányok megfogalmazása

– Jogi védelem állami szervek és hivatalos személyek jogellenes cselekedeteivel

szemben

– Jogi tanácsadás konzuli kérdésekben (a vízumkérelemhez szükséges dokumentumok, a vízumkérelmi

ûrlap kitöltése, állandó konzuli nyilvántartásba vétel stb.)

– Jogi segítségnyújtás azon dokumentumoknak az ukrán hivatalos szervektõl való beszerzéséhez,

melyek a külföldön történõ állandó letelepedési engedélyhez szükségesek.

Cím: Beregszász B. Hmelnickij u. 118. (1. emelet)

Tel/mob. ukrán: +38050-622-67-99 Tel/mob. magyar: +3630-683-27-85

E-mail: yasevin@rambler.ru E-mail: jaszevin@freemail.hu

AMADEUS üzlethálózat

felülmúlhatatlan AKCIÓT hirdet

a nõk napja alkalmából

Mosógép Daewoo K-500C 769 hr.

Mikorhullámú sütõk 319 hr.

Páncél bejárati ajtók 950 hr.

Szobaajtók (fenyõ) 799 hr.

* * *

Zene CD 10 hr.

Zenés audio kazetták 5 hr.

Filmes video kazetták 10 hr.

CSAK NÁLUNK: VÍZTISZTÍTÓ FILTEREK

A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN

SZUPERAKCIÓ: a Patriot tv (a képernyõ

átmérõje 72 cm) 1199 hrivnyás áron.

Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54a. Tel.: 3-12-53

www.karpataljaturizmus.net

Kárpátalja turizmusa az interneten


14

2008. február 20.

Újkori különös történetek (9.)

Edisonra terelõdött a

gyanú

Amerikában a XIX. század

végén egész invázió volt.

1897 áprilisában az óriási

földrész különbözõ tájain

láttak repülõ tárgyat, hol

távolról, hol nagyon is közelrõl.

Két személy egészen

közeli találkozását

írta le a New York Herald

1897. április 16-án. Kétszáz

méterrõl látták a jármûvet:

„A hajó alsó része

keskeny volt, és úgy tûnt,

valamilyen alumíniumra

emlékeztetõ fémbõl van. A

felsõ része sötét és hosszú,

az alakja hatalmas szivarra

hasonlított, elõl keskenyebb,

hátul szélesebb. Hátul

szögletes tárgy volt, ehhez

sok kábel vezetett. Dél

felõl repült északra”.

Mindketten meg is esküdtek,

hogy valóban látták a

jármûvet, és számos részlettel

szolgáltak róla; mindenképpen

valamilyen fémbõl

készült szerkezet volt,

motor és szárny nélkül.

A következõ napokban

ugyanazt, vagy hozzá hasonló

tárgyat (tárgyakat)

láttak Wisconsin, Indiana,

Ohio, Nyugat-Virginia és

Kansas különbözõ pontján.

És volt valódi találkozás is.

Hatvan kilométerre járt otthonától

Hamilton úr és fia,

valamint egyik munkása,

amikor leszállni láttak egy

ilyen jármûvet. Elindultak

felé, úgy negyven méterre

merészkedtek. A hajó hatalmas

volt (a tanúk szava szerint),

futballpálya méretû,

vöröses fémbõl készült, és

ablakai mögött hat utast is

láttak. „A legkülönösebb lények,

akiket valaha láttam –

emlékezett Hamilton úr. –

Semmi emberi nem volt bennük,

ugyanakkor nem lehetne

õket állatnak nevezni.”

Ez idõben szinte naponta

láttak „égi hajót” szerte az

Egyesült Államokban. 1897.

május 6-án New York mellett

a szemtanúk között volt két

rendõr is. Nem árt szót ejteni

arról, mit gondoltak az emberek

az ügyrõl. Akkoriban

még talán senki nem akadt,

aki „idegen civilizációra”

gyanakodott volna. Inkább

– a késõbbi, ötvenes évek

hidegháborús pszichózisához

hasonlóan – valamiféle

ellenségre vagy katonai kísérletre

gyanakodtak.

Sokan azt hitték, a Kuba

2008. április 30-ig

.

.

ellen készülõ amerikai katonák

gyakorlatoznak valamilyen

– még nyilvánosságra

nem hozott – „csodafegyverrel”,

netán valamilyen

rejtélyes tudós kísérletezik.

Az utóbbi változatban szinte

minden újság egyazon

kutatót jelölte meg. Számukra

az ismert felfedezõ, Thomas

A. Edison volt igazán

gyanús. Aki viszont, hogy

elterelje magáról az alaptalan

gyanút, nagyon különös

nyilatkozatot tett. Ezzel

a néhány mondattal a tudománytörténet

gúny fejezetébe

is belopta magát: „Nem

áll szándékomban levegõben

repülõ hajók kitalálásával

foglalkozni. Csak olyan

találmány érdekel, amelynek

van némi kereskedelmi

értéke. A repülõ hajó a legjobb

esetben is csupán játékszer

marad mindig!”

Aztán eljött a repülõgép-feltalálók

ideje, és észrevétlenül

átfordult a világ

a huszadik századba. Természetesen

az ufó ekkor

sem tûnt el, csak hát a kezdeti

idõben nyilván számos

szemtanú összekeverte

õket a már fel-felbukkanó,

kezdetleges repülõgéppel.

Ennek ellenére sok olyan

beszámoló maradt fenn, különösen

Európából és

Észak-Amerikából, amely

igen sebesen szálló gépekrõl

szól. Ezek pedig aligha

lehettek azonosak a kezdetleges,

még fából és vászonból

összetákolt szerkezettel,

amellyel – nemegyszer

élete kockáztatásával – repült

néhány bátor pilóta tízhúsz

percet vagy éppenséggel

egy-két órát, és szerfölött

örült, akárcsak a

konstruktõr, ha a gép kibírt

néhány száz mérföldet anélkül,

hogy összecsuklott

volna a szerkezete, vagy ha

többször egymás után le és

fel tudott szállni.

Ugyanakkor éktelen zajjal

jártak, és nehéz lett volna

õket összekeverni az

égen ekkoriban is meg-megmutatkozó,

hangtalan, szélsebes,

kivilágított szerkezetekkel.

Akkoriban, ugyanis

a repülõgépet még nem világították

ki! Éjjelente mégis

rejtélyes fény cikázott a

városok fölött.

Nemere István

nyomán

, , ,

,

Forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.

Tel.: 8241-240-89. Mob.: 8066-2850283

E-mail: info@karpatinfo.net

web: www.karpataljaturizmus.net

.

Akciónkban azok

vehetnek részt, akik

még nem szerepelnek

portálunkon.

Tájékoztató

2008. februárjától tekinthetõ meg a Beregszászi Turisztikai

Információs Központ Kiállítótermében Szakálas

Anatolij kiállítása.

Az iroda kiállítótermében megtekinthetõek és megvásárolhatóak

híres kárpátaljai mûvészek, festõk, népmûvészek

munkái. Hidi Endre, Dancs Tünde kerámiái, Helj László, Szakálas

Anatolij, Gogola István, Gogola Zoltán, Bökényi Anna,

Csernyiga Gyula képei, Mester Irén, Bakó Olga, Derczeni

Viola, Orosz Gizella, népmûvészek munkái. Ezen kívül útikönyvek,

térképek, képeskönyvek, képeslapok.

Beregszászban február 20-án

ünnepli 1. születésnapját

Papp Petike.

E szép nap alkalmából köszönti

anyja, Zsuzsa és apja, Péter.

„Egy februári napon kegyes volt hozzánk a sors,

mert adott nekünk egy drága kincset, ki

nap mint nap boldoggá tesz minket.

Amikor megszülettél, csepergett az esõ,

megsúgták az angyalok: nem esõ volt,

hanem az ég könnyezett, mert egy herceg a

földre érkezett.”

Nagyberegen február 20-án ünnepli

8. születésnapját

Granilla Nikolett.

Ebbõl az alkalomból köszöntik õt

szülei és nagyszülei.

,,Örömöd sok legyen, bánatod semmi,

segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél

mindig vidám, örülj minden szépnek. Így

kívánunk boldog születésnapot mi néked.”

Zápszonyban február 15-én ünnepli

60. születésnapját

Kósa János.

Ez alkalomból Istentõl megáldott

boldog életet, erõt, egészséget

kívánunk számára. Felesége, Ibolya, fiai,

Zsolt és Attila, menyei, Zsuzsa és Andrea

valamint unokái, Bernadett és Zsoltika.

Beregszászban február 20-án ünnepli

1. születésnapját

Papp Petike.

Ez alkalomból köszöntik õt a

Morgentál nagyszülõk.

„Születésnapodon kívánunk sok szépet, legyen

derûs, boldog számodra az élet. A kis Jézus

fogja mind a két kezed, óvja, kísérje minden

léptedet. Adjon neked erõt, egészséget, hogy

te legyél a földön a legboldogabb gyermek.”

Nagyberegen február 12-én ünnepli

28. születésnapját

Kocsis Ernõ.

Ez alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti õt a

családja.

„Az évek jönnek, mennek, s te azt hiszed, hogy nem

változtál semmit sem. De ez már bizony téves,

most elmúltál 28 éves. Már nem leszel soha

kicsi, hisz megtaláltad már az igazit. Egy

embert, aki szeret téged, s te jelented neki

az egész életet. Boldog születésnapot.”

Tiszaásványban a napokban

ünnepli születésnapját

Jakubát Ilona.

Ez alkalomból köszönti lánya és

unokája, Júlia.

„A földön sok ember él, milliárd is

megvan, de az egész földön belõled csak egy van.

Szeress minket, mert mi nagyon szeretünk, hisz

oly jó elmondani, hogy te vagy nekünk.

Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen téged, adjon

neked egészséget, hosszú boldog életet.”

Tiszaújlakon február 28-án ünnepli

4. születésnapját

Petróci Dávidka.

„Örömöd sok legyen, bánatod semmi,

segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél

mindig vidám, örülj minden szépnek. Így

kívánunk boldog születésnapot mi néked.”

Ezt kívánják neked szüleid, nagyszüleid,

keresztszüleid és kis húgod, Gabriella.

Februárban ünnepli 50. házassági évfordulóját

Valentyin Miklós

és felesége, Mária.

„Fél évszázad elszállt könnyû lepke szárnyon, a

küzdés nem könnyû, de szívetek ne fájjon. Sose

bánkódjatok, ha múlnak az évek, helyetekbe gyermekeitek,

unokáitok lépnek. Drága kezeitek gyógyított

és védett, ezért hálával tartozunk mi néktek. A jó Isten

vezesse minden léptetek, és kérjük, hogy

áldja meg az elkövetkezõ éveket.”

Köszönti õket lányuk, Marika és családja,

fiuk, Miki és családja, unokáik, Marianna,

Adrienn, Vivien és Miki.

Ïðîâåäåíî ÷åðãîâèé ñåì³íàð äëÿ

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â

12

,

, ,

Ö

Ö Ö

1 Ö 2008

, .

Ö ,

, 2008

,

, ,

2007

Ö Ö .

,

, ,

,

, ,

Ö

Ö , Ö

1 Ö 2008 .

Ö , Ð

( ) Ö

Ö

Ö.

Ö :

Ð ,

Ð

;

Ð Ö

2008 .

Ö ,

,

1 Ö 2008 ;

,

.

2007

.

Ö

1 Ö

, ,

Ö 2008

2007 .

.

Érvénytelen

Eltûnt egy Markó Teréz Lászlóé (született 1942. november

5-én, cím: Beregszász, Szentföld u. 3.) névre kiállított

nyugdíjaskönyv, ezért érvénytelennek tekintendõ.

Színes reklámanyagok, névjegykártyák,

borítékok, plakátok (A4-A1 méretben),

esküvõi meghívók, oklevelek,

szórólapok, turisztikai ismertetõ kiadványok

készítését, könyvek, újságok,

tördelését, nyomdai elõkészítését, kisés

nagy példányszámú nyomtatását, fotók gyors kidolgozását

vállalom.

10 éves szakmai tapasztalattal, reális árakkal.

Beregszász, tel.: 8-066-793-8143,

Nagyszõlõs, tel.: 8-068-140-8669

,


KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

KRIMINÁLIS

Beomlott az aknaszlatinai sóbánya egyik tárnája

Az aknaszlatinai sóbánya területén, 60

méternyire a 8. számú bányarészleg aknájától

beomlott egy tárna. 35 négyzetméternyi

területen mintegy 35 méter mélységû

gödör keletkezett.

Mint ismeretes, a sóbányában allergiológiai

kórház mûködik, a beomlás legközelebbi

üdülõteleptõl mindössze 200 méternyire

keletkezett, de nincsenek messze a község

szélsõ házai sem. Szerencsére senki nem

tartózkodott a közelben, így a beomlásnak

nincsenek áldozatai vagy sérültjei.

Az ittas ember elveszti józan eszét, nem

ura tetteinek. Megyénkben a bûntények

jelentõs részét ittas állapotban követik el.

Néha jelentéktelen dolgokon vesznek

össze az emberek.

A técsõi járási Gányán (Hanicsin) élõ

87 éves Annának két fia volt. Egyik fia becsületes,

dolgos ember lett, családot alapított,

több unokával örvendeztette meg édesanyját.

Másik fia, a 47 éves Sztyepán azonban

rossz útra tért, szülõfalujától távol, különbözõ

építkezéseken dolgozott, keresetét

azonban szinte az utolsó fillérig elitta.

Végül is visszaköltözött édesanyjához, az

italozással azonban nem hagyott fel.

Az idõs asszony a nyári konyhában

húzta meg magát. Egy reggel furcsa zajra

ébredt, felkelt, hogy megnézze, mi történt.

Amikor belépett fia szobájába, szinte a földbe

gyökerezett a lába a rémülettõl. Sztyepán

a padlón hevert, eszméletlen volt.

Megpróbálta életre kelteni, de sajnos eredménytelenül.

Felkeltette a szomszédokat,

akik azonnal értesítették a rendõrséget.

A nyomozók azonnal megállapították,

hogy Sztyepán gyilkosság áldozata lett. Az

asztalon két üres pálinkás üveget találtak.

Kétségtelen volt tehát, hogy az áldozatnak

este vendége volt.

A járási rendõrkapitányság azonnal

mozgósította a dombói és aknaszlatinai

rendõröket is, kihallgatták a szomszédokat,

de azok semmit nem láttak, hallottak. Márpedig

minden perc drága volt, hiszen a tettes

elhagyhatta nem csak a község, de a

járás területét is.

A múlt héten is több súlyos közlekedési

baleset történt megyénkben. A gépkocsik

vezetõi nem veszik figyelembe a síkos útviszonyokat,

túllépik a megengedett sebességet,

ami több esetben halálos balesetekhez

vezetett.

A beregszászi járási Gáton egy VAZ-

21093 márkájú személygépkocsi 29 éves,

Munkácson lakó vezetõje elvesztette uralmát

jármûve felett és elütött egy szabályosan

közlekedõ kerékpárost. A 23 éves, Jánosiban

lakó férfit súlyos fejsérülésekkel,

eszméletlen állapotban a beregszászi járási

kórházba szállították.

A huszti járási Keselymezõ (Koseljovo)

közelében egy Gazel márkájú személygépkocsi

elütött egy 35 éves asszonyt, akit

súlyos sérülésekkel a járási kórházba szál-

Tíz hrivnyán vesztek össze

A beomlást drótkerítéssel vették körül,

figyelmeztetõ táblákat helyeztek el környékén,

a lakosságot figyelmeztették, senki ne

merészkedjen a beomlás nyomán keletkezett

mély gödör közelébe.

Egyébként nem ez volt az elsõ beomlás

az utóbbi évek során. Nincs kizárva annak

lehetõsége, hogy a jövõben megismétlõdnek

a beomlások, melyek a szakértõk véleménye

szerint a bányába betörõ víz okoz.

A bányának egyelõre sajnos nincs pénze

ennek megakadályozására.

A nyomozók bejárták a környékbeli házakat,

igyekeztek mindenkit kihallgatni. Így

jutottak ahhoz az információhoz, hogy este

a közeli utcában, Anna házának közelében

egy 99-es modellû, sötét színû Zsiguli személygépkocsit

láttak. A faluban kevés ilyen

autó van, így nem volt nehéz sorban felkeresni

azok tulajdonosait. Egy kivételével

mindannyian alibit tudtak bizonyítani. Ilyen

gépkocsija volt a 40 éves Vaszilnak is, akit

azonban nem találtak otthon, sõt felesége

sem tudta megmondani, hol tartózkodik. Ez

gyanús volt!

A keresett gépkocsit az egyik közeli utcában

találták meg, tulajdonosának azonban

egyelõre nyoma veszett.

Végül is nõvérénél találták meg. Elõször

tagadta, hogy köze lett volna a gyilkossághoz,

de kihallgatása során egyre zavarosabb

válaszokat adott a feltett kérdésekre.

Végül is beismerõ vallomást tett.

Elmondta, hogy elõzõ este véletlenül

találkozott össze Sztyepánnal. Meghívta

egy üveg pálinkára, amit Vaszil autójában

fogyasztottak el. Még egy üveg italt vettek

a közeli üzletben, majd betértek Sztyepán

lakására. Iszogatás közben vitatkozni

kezdek. Nemrégen ugyanis Vaszil valamilyen

alkatrészeket adott el a házigazdának,

aki állítólag tíz hrivnyával adósa maradt.

Vitájuk veszekedéssé, dulakodássá, verekedéssé

fajult.

Vaszil, amikor rádöbbent, mit tett, rémülten

elmenekült a helyszínrõl, otthon kimosta

véres ruháját, majd megpróbált eltûnni

a faluból.

Egyre több áldozatot követelnek a síkos utak

A huszti városi rendõrkapitányságra telefonon

bejelentés érkezett arról, hogy az

egyik házban verekedés alakult ki egy idõs

házaspár között.

A vizsgálat során kiderült, hogy az

utóbbi idõben az egyébként süketnéma házaspár

gyakran nézett a pohár fenekére. Italozás

közben egyre gyakrabban veszekedtek.

Így történt ez azon a tragikus napon is.

Az idõs házaspár a veszekedés hevében

dulakodni kezdett, fiúk megpróbálta meg-

lítottak. Sajnos az orvosok nem tudták megmenteni

az életét. A gázoló gépkocsi vezetõjét

felelõsségre vonták.

Súlyos baleset történt a Dolina-Huszt

autópályán. A síkos úton megcsúszott egy

Daewo-Sens márkájú gépkocsi, 37 éves Ökörmezõn

lakó sofõrje elvesztette uralmát jármûve

felett és összeütközött egy Nissan-

Premiera márkájú gépkocsival, melynek kormányánál

egy Repenyén lakó 47 éves férfi

ült. Az összeütközés következtében a Daewo

14 éves utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

A Huszt-Nagykopány országúton egy

rendszám nélkül közlekedõ Opel-Vectra

márkájú gépkocsi összeütközött egy GAZ-

3307 márkájú autóval. Az utóbbi vezetõje a

helyszínen életét vesztette, a balesetet okozó

gépkocsi utasát kórházba szállították.

Megölte feleségét, majd megpróbált végezni magával

A mentõk súlyos sérülésekkel szállítottak

kórházba egy 35 éves koncházi férfit.

Mint kiderült, a sérült otthonában be

akarta üvegezni az egyik ablakot, de elvesz-

fékezni szüleit, de apja felkapta a konyhaasztalon

heverõ kést és szíven szúrta feleségét,

majd kirohant az utcára. Késõbb

visszatért ugyan, megpróbálta életre kelteni

feleségét, de sajnos eredménytelenül.

Amikor rádöbbent, mit tett, elvágta torkát.

A mentõk nem tudták megmenten az

asszony életét, férjét kórházba szállították,

ahol azonnal megmûtötték. Jelenleg állapota

kielégítõ, felépülése után a bíróság elõtt

fog felelni tettéért.

Súlyos sérülést okozott az ablaküveg

tette egyensúlyát a létrán, az üvegtábla kicsúszott

a kezébõl, a padlóra esett és összetört.

A férfi az üvegcserepekre zuhant, melyek

súlyos sérüléseket okoztak.

A „Vidomosztyi Miliciji” és a „RIO” címû hetilapok anyagai nyomán

Hétvége

SPORT

A labdarúgó UEFA kupában lejátszották a

legjobb 16 közé jutásért folytatandó párharcok

elsõ mérkõzéseit. A forduló meglepetése,

hogy igazi meglepetés nemigen

született.

Dzsudzsák Balázs együttese, a PSV

Eindhoven magabiztos gyõzelmet aratott a

korábbiakban a Debrecent búcsúztató svéd

Helsinborgs ellen. A magyar középpályás

végig a pályán volt a mérkõzésen, bár a ko-

15

2008. február 20.

Papírforma eredmények az UEFA

kupában

Néhány sorban

rábbi találkozóktól eltérõen ezúttal sem góllal,

sem gólpasszal nem vette ki részét csapata

sikerébõl. A még két versenyben lévõ

orosz csapat közül a Szpartak Moszkva

meglepõen sima vereséget szenvedett a

francia Marseille vendégeként,

az ukrán Timoscsukkal

felálló Zenit

Szentpétervár viszont legyõzte

a spanyol Villarealt.

Eredmények: PSV

Eindhoven – Helsinborgs

2-0, Olympique Marseille

– Szpartak Moszkva 3-0,

Zenit Szentpétervárt –

Villareal 1-0, Aberdeen –

Bayern München 2-2, FC

Zürich – Hamburg 1-3,

Rosenborg Fiorentina 0-

1, Slavia Praha – Tottenham

Hotspur 1-2, Bolton

– Atletico Madrid 1-0,

Benfica – Nürnberg 1-0,

Anderlecht – Bordeaux 2-

1, Glasgow Rangers –

Panathinaikosz 0-0, Werder

Bremen – Prága 3-0,

Brann Bergen – Everton

0-2, AEK Athén – Getafe 1-1, Galatasaray –

Bayer Leverkusen 0-0, Sporting Lisboa –

Basel 2-0.

A visszavágókat március 21-én rendezik.

Egyénileg kialakított tanfolyamon szerezhet

diplomát Lothar Matthaus, német

futballegenda, a magyar válogatott korábbi

szövetségi kapitánya.

,,Ezzel, az UEFA által is jóváhagyott kurzussal

Lotharnak a német labdarúgásban

szerzett érdemeit szeretnénk méltatni. A jövõben

senki más számára nem tervezünk

hasonló bánásmódot – jelentette ki Wolfgang

Niersbach, a szövetség (DFB) fõtitkára.

A 46 éves, jelenleg állás nélküli szakember

– aki 2001 óta edzõsködik – februártól

májusig vesz részt a tanfolyamon.

kországban edzõtáborozó ukrán élvonalbeli

csapatok egyikével.

F

***

ebruár 22-én pénteken és egy nappal

késõbb, szombaton folytatódik a bajnoki

pontvadászat az ukrán élvonalbeli nõi kézilabda-bajnokságban.

Az idén nagyszerûen szereplõ Ungvári

Kárpáti-UNE hazai környezetben látja vendégül

a Szpartak Kijevet. A fordulót megelõzõen

az ungváriak 30 ponttal a harmadik

helyet foglalják el a tabellán, az egykoron

szebb napokat megért fõvárosiak pedig 13

A

***

korábbiaktól eltérõen némileg módosult

a március 28 és 30 között a franciaországi

Nimesben lebonyolításra kerülõ nõi

kézilabda olimpiai selejtezõ csoportbeosztása.

A házigazda francia és a magyar együttes

mellett Japán és Kongó együttese lesz

még tagja a kvartettnek melybõl az elsõ két

helyezett jut ki az ötkarikás játékokra. Érdekesség,

hogy a decemberi világbajnokságon

Japán és Kongó a magyarok csoportjában

szerepelt és akkor nem jelentett gondot

a két együttes legyõzése, a franciáktól

viszont kikapott az akkor még Németh András

által irányított magyar együttes.

A magyar válogatott élén nemrég változás

történt : Németh Andrást Hajdú János

váltotta a kispadon.

ponttal a hatodikak. A négy pont itthon

tartása kötelezõ lenne a bronzérmet jelentõ

hely megerõsítéséhez.

N

***

ehéz csoportba kerültek a magyar válogatottak

– derült ki a 2009-es férfi,

illetve nõi kosárlabda Eb selejtezõinek velencei

sorsolásán. A férfiaknál Olaszország,

Szerbia, Bulgária és Finnország lesz az ellenfél,

a nõknél pedig Franciaországgal, Romániával,

Szlovákiával és a horvátokkal

kerültek egy ötösbe a magyar kosarasok.

A kvalifikációs sorozat mindkét nemnél

szeptemberben kezdõdik, oda-visszavágós

alapon alakul majd ki a végsõ sorrend.

A

***

labdarúgó Liga kupa tavaszi körének

4. fordulójával rajtolt a magyar futball-

F

***

ebruár 14-tõl téli felkészülése utolsó állomáshelyén,

Törökországban edzõtáborozik

az Ungvári Zakarpattya labdarúgócsapata.

Volodimir Saran együttese korábban

Debrecenben nem tudta lejátszani utolsó

elõkészületi találkozóját, mivel az esedékes

ellenfél, a Derecen második számú

csapatából több játékos is influenza miatt

dõlt ágynak.

Az ungváriak a tervek szerint Törökországban

sorrendben a horvát Zágrábbal

(lapzártakor érkezett a hír, miszerint a

horvát bajnokság egyik éllovasa ellen az

ungváriak bravúros, 3-1arányú gyõzelmet

arattak a nigériai Charles mesterhármasával),

egy török csapattal, a moldáv

Zimbruval, az osztrák Salzburggal és a litván

Zsalgirisz Vilniussal találkoznak. Még

szó van egy edzõmeccs tetõ alá hozásáról

az ebben az idõben ugyancsak Töröidény.

A C-csoport rangadóján a Debrecen

vesztett állásból fordítva gyõzött 2-1-re Kispesten

a Honvéd ellen, a másik találkozón

pedig Nyíregyházán nyert a REAC 2-1-re.

További eredmények : A-csoport : Tatabánya

–ZTE 1-2, B-csoport: Fehérvár – Kaposvár

2-0, Paks – Siófok 3-0, D-csoport:

Diósgyõr – UTE 1-2, Vasas – MTK 1-1.

P

***

aolo Maldini szombaton ezredik mérkõzésén

lépett pályára az AC Milan csapatának

színeiben. A 39 éves klasszis – aki

az idény végén szögre akasztja futballcipõjét

– a Parma elleni bajnoki találkozó második

félidejében csereként beállva érkezett el

a rendkívüli jubileumhoz.

Maldini 1985 januárjában, csupán 16

évesen debütált a piros-feketéknél, akikhez

végíg hû maradt és összesen 5 BEK, illetve

BL-elsõséget és 7 bajnoki címet nyert.

Rovatvezetõ: Jakab Lajos


16

2008. február 20.

A rejtvényt készítette:

Balázsi Csaba

LA

ROCHEFO- TISZTES-

CAULD- SÉGZELEN

IDÉZET

MÉTER

VETERÁN

ANGOL

LABDARÚGÓ

… GOTT -

CSEH ÉNEKES

SUGÁR

CIGÁNY-

TELEP

FÉLÁR !

GÖRÖG

BETŰ

EZ A HAL

BÉKA-

PORONTY

MEGFELEL,

ALKALMAS

3

Plusz egy vicc

CELSIUS

FÉLCSERJE

CSAPAT,

ANGOLUL

2

FÚVÓS

HANGSZER

VÉSZMADÁR

OSZTRÁK

FOLYÓ

Helyezze el az alábbi

szavakat, betûcsoportokat

– négy kivételével

– az ábrában! Egy szót

könnyítésül elõre beírtunk.

A négy megmaradt

szóból a következõ

vicc csattanóját állíthatja

össze:

– Mit mondanak az

udvarias juhásznak?

– ???

(A választ, azaz a

vicc csattanóját, a megmaradt

szavakból állíthatja

össze.)

Frankfurti leves

Hozzávalók: virsli, kelkáposzta,

ételízesítõ vagy

leveskocka, tejföl, vöröshagyma,

olaj, liszt, só, õrölt kömény,

tejföl

Elkészítés: A kb. kétujjnyi

csíkokra öszszevágott kelkáposztát

feltesszük fõni, levébe

rakunk kicsi sót és egy leveskockát.

Amíg fõ, a felkarikázott

virslik mindkét oldalát olajon

megpirítjuk és ezt is beletesszük

a levesbe.

Abban az olajban, amiben a

virsli sült fûszeres rántást

készítünk reszelt hagymával és

köménnyel. A rántással 10

percig forraljuk.

Legvégül jó sok tejfölt

teszünk bele.

ORRA BUKÓK MÉTER INDITÉK

FÉRFINÉV

KISSÉ

HALVÁNY !

HÍM ÁLLAT

CSISZÁR

JELENLEG

VISSZA-

VÁGÁS

FANYAR

ERDEI

GYÜMÖLCS

RITKA NŐI

NÉV

BECÉZETT

ERZSÉBET

LUSTA

ELŐD

HAJÓHADAK

RÉSZBEN

ALÁÍR !

Rejtvények

Beküldési határidõ: március 2.

Kétbetûsek: AC, EU, IG, KÉ, LA, OG, OL, ÖN, SO, SZ, TZ, UL.

Hárombetûsek: ABA, AEG, BOA, IDE, ISA, ÍRÓ, KÉJ, LOS, NAP,

NBA, ONE, ÕRS, RTG, TÉS.

Négybetûsek: ÁTÉG, ÁTÜT, BALL, DODI, EGÉR, EJHA, ELEM, ELÜL,

ELÜT, ETEL, ETIL, HAGY, IRAM, ISME, JETI, LÁDA, LILE, LILI,

LÓFÕ, NAIV, PIPE, RESS, TALP, URAM, ÚSZÓ, VAJK, VÁZA, VELE,

VETÕ, VICC, ZÁRT, ZITA.

Ötbetûsek: ARATÓ, DIVAT, ETUKA, KAPCA, KUPAK, LASKA,

OLYAN, REMEK, SÁTÁN, TÁRNA, TÖVIS, VOLVO, ZAFÍR.

Hatbetûsek: ABÁLÁS, AD ACTA, AGGÁLY, AKÁRKI, DALLAS,

ELESIK, ELTÁTÓ, GELLER, HALALI, HIDÁSZ, IDILLI, ITATÓS,

LÁZLAP, NÕNAPI, NYÁJAS, ÓVILÁG, ÖTTAGÚ, PRIMÕR, PRI-

VÁT, RODOPE, TESSÉK, TRAKTA, VASEKE.

Hétbetûsek: ACÉLÁRU, ÁTOLVAS, BEROBOG, BÉKÜLÉS, MÁMO-

ROS, TOLATÁS.

Nyolcbetûsek: ÕRIZETES, TALIZMÁN.

Kilencbetûsek: DARALISZT, JAVADALOM.

Tizenegy betûsek: ISZAPOSODIK, SHAKESPEARE.

Tizenhárom betûsek: PÁNIKHANGULAT, VÉGIGSZALADÁS.

Citromosrozmaringos

csirke

Hozzávalók: csirkehús kb.

4db egész comb és 2-3 db mell,

20 dkg vaj, 1 fél citrom leve, só,

bors, 3-4 ág friss rozmaring,

majoránna, ételízesítõ, 1 doboz

konzerv kukorica, olaj

Elkészítés: Elõször a csirkecombokat

kicsontozzuk. A mellet

középen bevágjuk, hogy meg

tudjuk tölteni, a comboknál is

úgy vegyük ki a csontot, hogy

szépen bele tudjuk tölteni a

kukoricát.

Elkészítjük a pácot: a

szobameleg vajat egy tálba

tesszük, jól összenyomkodjuk.

Erre rányomjuk a fél citrom levét,

ízlés szerint sózzuk, borsozzuk,

majd beleszórjuk a rozmaringágakról

a leveleket. Alaposan

összekeverjük és kicsit állni

TONNA ŐSZI HÓNAP GERMÁNIUM NEMESGÁZ

KUTATJÁK

SATÖBBI

ERREFELE !

ALUMINIUM,

NITROGÉN

HEGY

MÉLYÉN

ÁTVEZETŐ

ÚT

KELVIN

BORÓKA-

PÁLINKA

RITKA

FÉRFINÉV

NÉMET

MŰVÉSZ-

CSALÁD

TŐLE

MÉLYEBBRE

FÉLRE !

CSÚFSÁG

A TEA

ALKALOIDJA

NŐI

ÉNEKHANG

NÉVELŐS

ÉNEK

hagyjuk. A húsokat jól átkenjük a

páccal kívül-belül, belerakunk

egy kevés kukoricát, (ha kell

fokpiszkálóval össze tûzzük),

megszórjuk ételízesítõvel, kis

majoránnával és sóval.

Ezután kis olajat öntünk a

húsokra. kb. 200–210 fokon j 1–1,5

órát kell sütni.

Köretnek kukoricás rizst

adunk, a husi szaftjával jól

meglocsolva!

Linzerkarika

Hozzávalók: 20 dkg sütõmargarin,

22,5 dkg lekvár, 35 dkg

finomliszt, 1 csomag vaníliás

cukor, egy csipet só, 1 db

tojásfehérje, 12,5 dkg porcukor

Elkészítése: A margarint a

porcukorral és a tojásfehérjével

habosra keverjük, hozzáadjuk a

PARIPA

OXIGÉN

RÉGI TÖRÖK

SÚLYEGYSÉG

NIKKEL

NÉVELŐ

SZERVE-

ZŐDIK

TÚLIUM

ÁLLÓVÍZ

KÁRPÁT BEREG Info Info Info Info Info Info

Felhívás!

Kedves rejtvényfejtõk!

A megfejtéseket a terjesztõknél illetve a szerkesztõségben

kapható szelvényeken küldjék be.

Nyerteseink:

INFO elõfizetés: Sznyigur Andrea (Csap,

Béke u. 21/32), Nagy Erzsébet (Szernye, Lenin

u. 134a), Nagy István (Nagymuzsaly, Újélet u.

24.), Sárközi István (Som, Sevcsenko u. 15.).

Naplopó szórakoztató magazin: Pálfi Renáta

(Nagymuzsaly, Lenin u. 39.), Bodnár Ilona

(Borzsova, Rákóczi u. 23.), Bíró Levente

(Nagypalád, Kossuth u. 203.), Györke Erzsébet

(Tiszaágtelek, Ady Endre u. 3.), Frink Sándor

(Beregszász, Kossuth u. 7/a.), Sebestyén

Katalin (Bátyú, Petõfi u. 48.), Didár Margit

(Dercen, Aszaló u. 7.), Híres Lajos (Beregdéda,

Árpád u. 87.), Kovács Csaba (Bene, Szuvorov

u. 31.), Sztároszta János (Oroszi, Fõ u. 42.), Szilágyi

Szebasztián (Nagymuzsaly, Görbe u. 1.),

Bimbi Ilona (Beregszász, Lónyai u. 6.), Lengyel

Mária (Beregszász, Grabovszkij u. 23.), Balogh

Csaba (Bátyú, Vasút u. 27.), Lukács Edit

(Mezõkaszony, Duhnovics u. 20.), Bakancsos

János (Asztély, Népek barátsága u. 12), Dudás

Krisztián (Beregszász, Munkácsi u. 77.), Séra

Gizella (Oroszi, Fõ u. 128.), Lõrinc Adalbert

(Mezõgecse, Béke u. 48.).

6. szám megfejtése: Talán szerencse,

hogy ilyen lassan haladok, mert lehet, hogy

rossz irányba megyek.

Plusz egy vicc: – Egyelõre csak az ékszereimet.

A nyereményeket csak a terjesztõinktõl, illetve

szerkesztõségünkben vehetik át!

vaníliás cukrot és a sót, végül a

liszttel sima tésztává gyúrjuk. A

tésztából cipót formázunk, fóliába

csomagoljuk és egy fél órára

hûtõbe tesszük. Kb. 2 mm

vastagságúra kinyújtjuk és a

tésztából kb. 6 cm átmérõjû,

cakkos szélû linzerkarikákat

szaggatunk ki. A kiszaggatott

karikák felébe almamagház

kiszúróval kisméretû lyukat

vágunk. Az elkészített kekszeket

egy sütõpapírral bélelt sütõlapra

helyezzük és elõmelegített

sütõben, 200 °C-on, 8–10 percig

sütjük. Ha megsült, levesszük a

sütõlapról és hûtõrácsra téve

hagyjuk kihûlni. A lekvárt

felmelegítjük, elkeverjük, megkenjük

vele a linzerkarikák alsó felét,

majd egy sima és egy lyukasztott

linzert összeragasztunk. A

tetejüket megszórjuk porcukorral.

Raffaelló szelet

Fehér tészta: 5 tojásfehérjét

kemény habbá verünk, a vége

felé 15 dkg cukrot szórunk bele.

15 dkg kókuszreszeléket 2

evõkanál rétesliszttel és fél

csomag sütõporral elkeverünk, és

óvatosan a habba keverjük, meg

egy fél citrom levét. Elõmelegített

sütõben, (165 fok) megsütjük

(sütés kb. 15 perc.) Közepes tepsi

méret. A tepsit sütõpapírral

kibéreljük, a tetejét jól megvajazzuk!

Barna tészta: 5 tojásfehérjét

15 dkg cukorral kemény

habbá verünk. 15 dkg darált

diót, 3 evõkanál kakaóporral, 2

evõkanál rétesliszttel és fél

csomag sütõporral összekeverünk,

és óvatosan a habba

keverjük. Ezt is megsütjük.

Krém: 10 tojássárgáját egy

csomag vaníliás cukorral, és 20

dkg kristálycukorral kikeverjük,

1 csomag vaníliás pudingport

keverünk hozzá, majd 3 dl tejet,

és sûrûre fõzzük. Tûzrõl levéve

kicsit hûlni hagyjuk, majd 25 dkg

rámát keverünk apránként bele.

Összeállítás: Fehér tészta +

krém 3/4 része + barna tészta +

a maradék krém. Tetejét kókusz

reszelékkel kell megszórni.

More magazines by this user
Similar magazines