Zsámbéki Polgár - 2021. június

cofeco

● A MEGELŐLEGEZETT JÓSÁG, MINT NAPFÉNY A NÖVÉNYNEK, ÚGY KELL A GYERMEKNEK! ●

ZSÁMBÉKI POLGÁR

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JÚNIUS HAVI KIADVÁNYA

2021

•www.zsambek.hu•


VERSKAPU

Radnóti Miklós

VÁLTOZÓ TÁJ

Tócsába lép a szél

füttyent és tovafut,

hirtelen megfordul

s becsapja a kaput.

A tócsa laposan

pislant s a lusta fák

madaras szájukat

hirtelen kinyitják.

Összevissza zaj lesz,

még a lomb is mormog,

épülnek a porban

porból kicsi tornyok.

Megáll az úton a

mókusbarna barát

és fölötte barnán,

egy mókus pattan át.

Aztán figyelmesen

mi mozdult: megmered,

a táj nagy kalapként

hordozza az eget.

Mire újra mozdul,

csaknem minden nyugodt,

bokorba bútt a szél

s aludni készül ott.

Nevetni kész a rét,

mosolygós és kövér,

gyöngén ring ahonnan

asszonyom jődögél.

Meglát, szalad felém

a fű közt és a nap

szétfutó hajába

arany csíkot harap.

Körben egyre tisztul

és folyton csöndesül,

az elkergetett fény

mindenre visszaül

és mi nagy kalapként

hordozta az eget:

fedetlen áll a táj

s felhővel integet.

Szklenár Anita verskapuja

a Táncsics Mihály utca 21. szám alatt

Fotó:


TARTALOM

04. oldal

• QUIRIN ÁGNES

07. oldal

• POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

04

08. oldal

• DRIVING CAMP

HŐSÖK NAPJA

10

A ballagásra készülünk, miközben ezeket a sorokat

írom. Nagyon reméltem, hogy legalább ez,

a gyerekek életében nagyon fontos esemény

ugyanolyan lesz, mint szokott lenni. Énekelve végigvonulnak

a virágokkal feldíszített iskola folyosóin,

iskolástársaik és a büszke és meghatódott

rokonok és barátok sorfala előtt. Szerintem ez

egy olyan rítus, amit meg kell élni, mind a gyerekeknek,

mind a szülőknek. Köszönöm a Zichy Miklós

Általános Iskola dolgozóinak, a vezetőségnek,

a tanároknak és az alsóbb tagozatos diákoknak,

hogy mindent megtettek azért, hogy a mostani

nyolcadikosoknak is felejthetetlen, igazi ballagása

legyen! Mi azzal szeretnénk hozzájárulni ehhez,

hogy a lapban megjelentettük végzős diákjaink

fotóit és tablóját. Sok sikert kívánunk nekik

a továbbtanuláshoz!

Önöknek kedves olvasók pedig kellemes nyarat

és jó olvasást kívánok a laphoz, amit remélem

sikerült most is sok érdekes és hasznos, tartalommal

megtöltenünk.

Nógrádi Timea

főszerkesztő

10. oldal

• ,,HALLJA FALU, VÁROS,

MUZSIKÁL A MÁJUS.”

14. oldal

• ÚJRAKEZDŐK ZSÁMBÉKON

17. oldal

• SZIKLAKERTI

GYORSTALPALÓ

18. oldal

• PÁR MONDAT A RÉGI

HULLADÉKLERAKÓRÓL

19. oldal

• PAYER ÖCSI

EMLÉKKONCERT

14

21. oldal

• HAVI PROGRAMSOROLÓ

19

IMPRESSZUM

Zsámbéki Polgár

Zsámbék Város Önkormányzatának

közéleti havilapja

www.zsambek.hu

Alapító:

Zsámbék Város Önkormányzata

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Főszerkesztő:

Nógrádi Timea

+36 20 / 3999111

viragzozsambek@gmail.com

A címlapon Bosco Szent Jánostól idéztünk.

Szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal Zsámbék

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Nyomdai kivitelezés:

EUROPRINTING Nyomda

Budapest, Lajta u. 3, 1185

Lapzárta: minden hónap 20. napja.

Megjelenik havonta 2000 példányban.

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

3


A MEGELŐLEGEZETT JÓSÁG,

MINT NAPFÉNY A NÖVÉNYNEK,

ÚGY KELL A GYERMEKNEK!

QUIRIN ÁGNES

KÉPZŐMŰVÉSZ, KÖNYVILLUSZTRÁTOR, ANIMÁCIÓS

RENDEZŐ. A KSZJ-BEN MŰVÉSZTANÁRKÉNT OK-

TATTA A DIÁKOKAT, MA PEDIG MÁR MŰVÉSZETTE-

RÁPIÁVAL SEGÍTI AZ ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORÚ

GYEREKEKET,SZÜLEIKET. A NYAKASHEGYI TÖRTÉNE-

TEK CÍMŰ, FÉRJÉVEL KÖZÖSEN KÉSZÍTETT FILMJÉ-

VEL, BEPILLANTÁST ENGEDETT, A VÁROSBÓL FALU-

RA FRISSEN KIKÖLTÖZÖTTEK, HÁZIÁLLATOKKAL

ÉS MINDENTTUDÓ SZOMSZÉDOKKAL TELI, VIDÁM

MINDEN NAPJAIBA.

Mi a te foglalkozásod?

Elsősorban anya vagyok egy nagy családban. Kérdésedre válaszolva,

végzettségem és hivatásom szerint grafikusművész és

komplex művészeti terapeuta vagyok, de építésznek szántak,

így két évig jártam a Műegyetem építész karára. Ott másodévben

úgy gondoltam, mégis inkább saját álmaimat fogom megvalósítani

és jelentkeztem az Iparművészeti Egyetemre (ma

MOME). A grafikus diploma után miközben képzőművészként

is tevékenykedtem, a képes forgatókönyv, sztoriboard rajzolás

volt a megélhetés forrása.

Milyen filmekhez rajzoltál forgatókönyvet?

A kilencvenes évek végének a Coca-Cola reklámjait rajzoltam,

de készítetten játékfilmhez is storyboardot, például a Szabadság

, szerelem c. filmhez. A reklámfilm világát nem éreztem magaménak,

ezért új utakat kerestem, olyat ami gyermekekhez

szóló, ekkor már két gyermekem volt. Egy rajzfilmstúdióban

kezdtem szintén forgatókönyv rajzolással. Későbbiekben, talán

előjött az építészeti érdeklődésem is, a háttértervezés felé

fordultam. Szeretek kitalálni tereket, felépíteni helyszíneket.

A rajzfilmben ezeknek ugyanolyan következetesen kell működniük,

mintha egy valós térben mozognának a szereplők.

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


Hogyan találtál rá jelenlegi hivatásodra?

Amikor kiköltöztünk Zsámbékra, lehetőséget kaptam a Premontrei

szakközépiskolában, majd a KSZJ művésztanáraként

rajzot és médiaismeretet tanítani. Igazán ott az általános iskolás

és gimnazista gyerekekkel való foglalkozás alatt gondoltam

arra, hogy maga az alkotás és a rajz, mennyire teret adhat

a lélekmunkának is. De látnom kellett, pusztán az alkotás, vagy

az alkotáson keresztül megszólaltatott érzelem nem gyógyít,

igaz, kivezető csatornaként teret ad a belső világnak, így feszültségoldó

hatású. Mégis a terápiás munkához, a feldolgozási

folyamatban ez egy lépcsőfok, amire még sok másik épül.

Ezek elméleti és gyakorlati hátterének nyomába indultam hát,

és kerestem azt a módszert ami igazán megszólít.

Így találtam rá Dr Gőbel Orsolya Szocio-emocionális Pedagógiai

Terápiás módszerére, a Varázsjátékokra. Később egyetemi

képzésben végeztem el a Komplex művészeti terapeuta szakot.

Ezt követte még egy relaxációs terapeuta képesítés, jelenleg

pedig szimbólumterapeuta képzésben vagyok.

Mi a művészetterápia lényege?

Többféle irányzat létezik. Amivel felnőttekkel dolgozom önismereti

csoportban a KKM ( Katarzisz Komplex Művészetterápia)

egy nagyon lágy, nonverbális módszer. Ebben lényeges

elem más módszerekhez képest, hogy tematikus foglalkozássorozatban

a természeti állapotok, változások lelki analógiáinak

átélésével alkotunk. A természettel való egység

megélésében elindulhat egy lelki áramlás, mely segíti az utat

a harmóniához. A képzőművészeti technikák: akvarell, por- és

olajpasztell, szén, tus, montázs, agyag, méhviaszkréta... A módszer

nem csupán az alkotás felszabadító erejére épít, hanem az

alkotásban megjelenő érzések megfogalmazására és tudatosítására.

Az adott életszakasz életfeladataira fókuszálva, azokat

megtámogatva, lehetőséget ad a szorongásoldásra, önmagunk

elfogadására, a személyiség formálódására, az önismeretre.

Nézzük például, milyen módon tudunk kapcsolódni a júniushoz,

virágzáshoz – mi virágzik ki most bennem? Hogyan is

kapcsolódok a termőre forduláshoz – Mi vált bennem termékennyé,

mik életem termékeny területei? Mi az amitől el kell

válnom, mint virágnak a szirmaitól, hogy termőre forduljanak

terveim? A természetre hangolódással belekerülünk az „itt és

most”-ba, hiszen, arra irányítjuk figyelmünk, ami éppen körülvesz,

és ezen keresztül figyelünk magunkra, hogyan is viszonyulunk

mindehhez.

Gyerekekkel is hasonló módon zajlik a foglalkozás?

A Szocioemocionális Pedagógiai terápia – Varázsjátékok egy

játék, ami a gyermeki teremtő képzeletet szólaltatja meg. A magyar

nyelv érzékletesen kapcsolja össze a kép, a képzelet és

a képesség fogalmát. Amit el tudok képzelni, arról van képem,

abban képben vagyok, arra képessé válhatok.

A Varázsjátékok megtanítja a gyerekeket, arra, hogy saját,

kreatív képeket alakítsanak ki a médiából és egyéb képi hordozókból

kapott sematikus, készen kapott képi világ helyett, amit

megfogalmazhatnak rajzban vagy más művészeti technikában,

amiről beszélgetni tudnak, amik élményt adnak. Hogy mi a baj

a külső képekkel, a kész sémákkal? Ezek akkor jelentenek gondot,

ha túlzott médiafogyasztással elárasztják a gyermeket, és

szinte elborítják saját képzeletét, elzárva őt saját képzeleti világától.

Elsőre stabil, biztonságot adó képnek tűnnek, hiszen a pókember

mindig ugyanolyan, mindig hős, erős… csakhogy nem

képes a változásra. Nem beszélve arról, hogy egy óvodás korú

gyermeknek nincs szüksége semmilyen mozgóképes élményre.

E téma kifejtése azonban nem fér e cikk keretei közé. Ebben

a korban a mozgásé, az élményeké, a felfedezésé a főszerep.

Óvodás korban a szimbolikus képek egységben vannak a tapasztalással,

élményekkel. Biztosan láttunk már gyermeket

egy virággal játszani, ilyenkor ő nem csak egy virágot tart, de

átéli saját kis felnövekvő virág-ságát, látja benne a napot, a teremtőt,

a világ virágot. Mindezt egyszerre éli meg.

3-7 éves korban a képzeleti és valós tér könnyedén átjárható

és megélhető, hiszen tudjuk milyen természetességgel változnak

dinóvá, cicává a mintha játékok korszakában, amikor mindenné

válhatnak, bárhová oda képzelhetik magukat.

Ekkor érdemes igazán megszólaltatni, megalkotni, és az alkotásokon

keresztül verbalizáltatni – a megszólaló érzelmeket,

a meglévő élményanyagot. Hiszen ezeken keresztül a saját

érzések elfogadhatóvá, megélhetővé válhatnak,az esetleges

nehézségek feloldhatók, a helyzetek újrakeretezhetők, de akár

kötődési mintázatok újraírhatók.

Kisiskolás korban pedig a Varázsjátékok az érzelmi és szociális

bázis megerősítésével adnak teret a kognitív fejlődésnek, és

nyújtanak utat a megoldási stratégiák kidolgozásához.

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

5


Ma már nem csak a fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok

tudják, hogy a gyermek értelmi fejlődésnek alapja a kiegyensúlyozott

társas és érzelmi bázis. Ez azt jelenti, hogyha

a gyermek társai közt jól tud lenni, jelzéseiket érti, egy-egy

helyzetre előremutató kreatív válaszai vannak, ha érzelmeit

elfogadhatónak, önmagát jónak éli meg, akkor az új ismeretek

felé nyitottá válik, értelmi befogadó kapacitása megnő.

Mindkét korcsoporttal való foglalkozásban jól kapcsolható

a Varázsjátékokhoz a Kincskereső meseterápia.

Milyen formában vezeted ezeket a foglalkozásokat?

Az elmúlt években a Csillagvilág Református Óvodában kaptam

lehetőséget arra, hogy délutánonként, majd délelőttönként teljes

csoportoknak tartsak művészetterápiás és meseterápiás

foglalkozásokat.

Vannak önállóan szervezett óvodás és iskolás csoportjaim,

egyéni foglalkozásaim. Felnőtteknek Autogén tréning egyéni és

csoportos foglalkozásra is van lehetőség. Önismereti művészetterápiás

csoportjaim közül a szívügyem az édesanyáknak

tartott csoport.

Árad belőled a nyugalom.

Részben ajándék, részben a hitből fakadó bizonyosság, részben

sok önismereti munka. A türelmem, nyugalmam munkaeszközöm

is. Ebből tudok adni másoknak.

Hogy kerültetek Zsámbékra?

2002-ben érett meg bennünk a gondolat, hogy kiköltözünk Budapestről

Zsámbékra.

Nem lehet azt mondani, hogy nagyon racionális döntés volt,

mert egész egyszerűen beleszerettünk a zsámbéki domboldalon

lévő óriási kertbe, a kicsi présházba, amiben még egy

1827-es hat méteres prés is volt. A kert azonnal a gyerekek

paradicsomává vált, a házon pedig, amit lassacskán növesztgettünk,

máig dolgozunk. Most azt gondolom, hogy nagyon jól

döntöttünk, itthon vagyunk.

Férjedben, Pálfi Zsoltban, alkotótársra is találtál. Vannak

közös munkáitok?

Sok filmben dolgoztunk együtt, Zsolt mint animátor, én, mint

háttértervező. De rajzoltunk közösen forgatókönyveket is.

De igazán ’házon belül’ készült munkáink, Zsolt egyedi filmjei,

amiknek háttereit terveztem. Nagyon szeretünk közösen kitalálni

új dolgokat, közösen alkotni.

És van egy helyi termék is. A Nyakashegyi történetek. Ezt a kiköltözés

utáni életünk inspirálta, a váratlan, vidám helyzetek.

Filmötleteket írtam, amiből Lackfi János írta a forgatókönyvet

és Keresztes Nagy Árpád szerezte és hangszerelte a zenéjét.

Dolgoztak benne más zsámbéki barátaink is. Rajzfilmfigurákként

pedig megjelennek benne szomszédaink, állataink. Hat

részt találtunk ki, ebből kettőt tudtunk legyártani pályázati

pénzből.

Honnan származol eredetileg? Az állatok szeretetét otthonról

hozod?

Budapesten születtem. Igaz, gyermekkoromban csak egy cicám

lehetett, ahol alkalom adódott, kerestem az állatokkal való

kapcsolatot a hangyáktól az elefántig. Akkoriban azt gondoltam,

etológus leszek, ha felnőtt leszek.

Nyolc éves koromtól lovagoltam, tíz éves koromtól voltizsáltam

– ez tulajdonképpen lovas akrobatikát jelent – a nyolcvanas

évek közepén a magyar voltige válogatott tagja voltam.

A lovaglást máig sem hagytam abba, legfeljebb néhány évre,

amikor éppen gyermekeim születtek, vagy más miatt nem volt

rá lehetőségem.

Itt Zsámbékon teljesülhetett gyermekkori álmom, és gyermekeink

vágya is, körbe vettük magunkat állatokkal, vannak

kutyáink, macskák, tyúkjaink, kecskéink, papagájunk és négy

méhcsaládunk. Van a kertünknek egy ’kiserdő’ része, ahol rengeteg

madár fészkel. A kis kerti tó pedig a vízi lények otthona

és méhitató.

Mit szeretsz Zsámbékban?

Nagyon szeretem a barátságokat, amik itt kialakultak. Nagyon

jó a kulturális és közösségi élet.

Szeretem a képet, ami elénk tárul, ahogy beérünk Zsámbékra.

Szeretem a Nyakast, mert mindig valami újat lehet felfedezni.

Mik a jövőbeni terveid?

A Fénycsepp művészeti gyermektáborok, amiket nyárra tervezek.

Ezek olyan művészetterápiás szemléletű kis létszámú

táborok, ahol szinte az egész napot a szabadban töltjük ahol

az alkotás a felfedezésből, élményből születik meg. Két művészetterápiás

önismereti hétvégét tervezek még a nyárra

felnőtteknek. Ősztől pedig egy művészetterápiás kis szigetet,

fészket szeretnék létrehozni, ahová szeretettel várom a gyerekeket,

édesanyákat.

NT

További információk Quirin Ágiról: www.lelkedotthona.hu

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


TISZTELT ZSÁMBÉKI POLGÁROK!

Május elsején életünk a nagy átoltottságnak köszönhetően

jelentőset változott. Nagyon vártunk már erre a szabadságra.

Óvjuk ezt az állapotot a megmaradt előírások betartásával!

Sor került egy új szelektív kuka és zsák osztás alkalomra. Sokan

jelentek meg, de még mindig szép számmal maradt ki nem

osztott darab a városüzemeltetés telephelyén. A későbbiekben

szervezünk még egy utolsó alkalmat erre a célra, ennek időpontját

meghirdetjük a következő lapszámban.

A hónap elején online fórumon volt mód bárkinek kifejteni véleményét

a Zsámbéki-medence kerékpárút hálózati tervvel

kapcsolatban. Bízunk benne, hogy gyakorlatban is hamar felhasználható

lesz az elkészült anyag.

Mostanra több korábban tervezett munka is elkezdődött, bár az

esős időjárás hátráltat mindenkit. Főkertészünk ha az időjárás

engedi, folyamatosan telepíti az új növényeket, de sajnos az

időjárás most ezt sem segíti.

Megkezdődött a kátyúzás, aminek a végén – főként a Határ

útra koncentrálva – 800 méter hosszan padkát is építünk.

Az elmúlt 15 évben ebben az évben költ legtöbbet az önkormányzat

ilyen jellegű munkára.

Sajnálatos esemény is történt: a Csap utcai kis híd megsérült,

így az autóforgalom elől lezártuk. A jó hír az, hogy a BM vis

maior alapjából támogatást kapunk a felújításra. Az ugyaninnen

származó 7 millió forintnyi támogatásból pedig elkészült

a Petőfi Sándor utca egyik süllyedésének tömedékelése.

A Tájház felújítás a vége felé halad. A szakemberek elkezdték

a dombormű restaurálását, így remélhetőleg hamarosan régi

fényében ragyog majd.

A Corvin János utca borzasztó állapotban lévő útszakaszának

felújítása is megkezdődhet a lap megjelenéséig, az építési

területet már átvette a a vállalkozó.

Korábbi ígéretünknek megfelelően elkezdjük a Határ út – Ady

Endre utca csatorna felújítását. Ennek technológiai okokból

a legmélyebb ponton kell kezdődnie. Itt is megtörtént a terület

átadás. A nyertes vállalkozó elkezdte felvonulását a területre.

Még két csatornához kapcsolódó projekt: megkezdődött

a több mint 5 milliárdos összértékű regionális szennyvíztelep

és csatorna hálózat építése Zsámbékon. Valamint egy kisebb

ügy, de fontos lehet az ott élőknek az, hogy a főúton lévő csatornafedelek

kiigazítását, helyretételét az ÉDV elvégezteti az

idei évben, a GFT módosításával, az amortizációs díj terhére.

Ha már fejlesztésről beszélünk, több kérdés érkezett az Ifjúsági

Ház felújításával kapcsolatban. Tájékoztatásul most csak

annyit tudok elmondani, hogy a Lochberg Tánccsoport egy általuk

nyert forrásból és az önkormányzat kiegészítő támogatásából,

az egyesület és nem az önkormányzat megbízásából

dolgozik ott egy vállalkozó. A munka átvételére csak lapzárta

után kerül majd sor.

A hónap végén végre megrendezésre kerültek azok a hagyományos

rendezvényeink, amelyek ünneppé teszik közösségi

életünket.

Sor került koncertre, Hősök napi megemlékezésre, gyermeknapi

programra.

Gyönyörű, sőt mesés kiállítás nyílt a piac épület multifunkciós

terében. Ha arra járnak – különösen gyermek kíséretébenlátogassák

meg ezt az utcáról megcsodálható miniatűr világot.

Köszönet a kiállításért Némethné Várszegi Anikónak és kedves

családjának.

Még egy nagy öröm ért bennünket a hónap végén: a Zsámbéki

SK felnőtt és ifi csapata első lett a megyei bajnokságban és harmadik

lett a serdülő. Gratulálunk és további sikereket kívánunk

a játékosoknak az edzőknek és az egyesület vezetőségének is.

Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani wettenbergi

tetstvértelepülésünknek, tűzoltóiknak egy újabb nagylelkű

ajándékukért.

Sok-sok éve kaptunk már tőlük egy csapatszállító buszt, ezt

idén egy sokkal újabbra cserélték. Ezt is ajándékul szánták. Közben

a régi T3-as jármű visszakerült tűzoltóink által Németországba,

ahol várhatóan felújítják és emlékként örzik majd az

utókornak.

ZSÁMBÉK HULLADÉKTELEP REKULTIVÁCIÓ MÁJUS

A múlt hónap mesterségesen, politikai szándékkal felpörgetett

témája volt a zsámbék hulladéktelep rekultivációja.

Azóta az ügy ahogy várható volt elült. Már nem

jár ide országgyűlési képviselő videózni, FB-on bejelentkezni.

A munka közben folyik. A hatóság ahogy korábban

is, végzi a dolgát.

Megígértem, ezért május 12-én, országgyűlési képviselőnkkel

felkerestük a Pest Megyei Kormányhivatal

vezetőjét, Dr. Tarnai Richárdot. A megbeszélésen elhangzott,

hogy bár eddig is folyamatos volt az ellenőrzés,

most még nagyobb hangsúlyt fektetnek erre. Megbizonyosodtunk

arról, hogy a rekultivációs tervből nincs másik.

Ez egy félreértés volt, amelyet a rekultivációt végző

cég képviselői mindvégig cáfoltak. A hatóság véleménye

szerint a munka a területen rendben folyik. Erről hamarosan

részletes írásbeli tájékoztatást is adnak részünkre.

Másnap – május 13-án – egy akkreditált labor vízmintát

vett a területen. A mintavételezés folyamatát

megtekintette a Kormányhivatal Környezetvédelmi

Hatóságának képviselője, távollétemben Horgos Zsolt

alpolgármester úr és a Zsámbék Medence Tájvédelmi

Egyesület egy tagja. A mintavétel eredményét az önkormányzat

is megkapja, az egyesület vezetőivel ezt az

információt megosztjuk majd, ahogy a korábbi ellenőrzések

jegyzőkönyvét is megkapták rajtunk keresztül.

Az önkormányzat és a vállalkozás között meglévő

szerződés alapja és kulcsa a hatóság engedélye. Az rekultiváció

elvégzésének ellenőrzési jogköre a környezetvédelmi

hatóságé, ők pedig igyekeznek maradéktalanul

eleget tenni ennek, mindannyiunk megnyugtatására.

A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület vezetőségével

azóta tárgyalásokat folytattunk a polgármesteri

hivatalban. Azt gondolom, hogy mindkét fél igyekszik

a legjobb tudása szerint Zsámbék ügyét képviselni. Természetesen

ez nem mindig jelent tökéletes egyetértést

és különböző szempontrendszerek alapján is működünk.

De a beszélgetés egyik konklúziója a békés egymás mellett

élés, a korrekt együttműködés és kommunikáció

kialakításának szándéka volt a közös ügy érdekében.

Konkrét lépésként pedig az estleg meglévő korábbi vizsgálati

eredmények felkutatását tervezzük, valamint egy

korábban már tervezett vízminőség mérést a környező

területeken.

Horváth László

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

7


DRIVING CAMP

HŐSÖK NAPJA

A Driving Camp 2021 május 30-án a Zsámbékon

szolgálatot teljesítő mentősök, tűzoltók,

rendőrök és városőrök egy-egy párosát látta

vendégül egy csapatépítő napon, vezetéstechnikai

tréningre és autós ügyességi vetélkedőre.

A tréningen a vezetés közben előforduló

veszélyes szituációk, balesetmentes

megoldásait gyakorolhatták a Driving Camp

kifejezetten erre a célra kialakított speciális

pályáin. Az embert és autót próbáló feladatok

után a részvevők a feszültséget gokartozással

vezethették le. Köszönjük a profi szervezést

és tréninget!

A Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági

Kulturális Egyesület 1.475.000 Ft támogatást

nyert a Miniszterelnökségtől a Zsámbéki

Ifjúsági Ház/Jugendhaus felújítása

(NEMZ-BER-20-0407) elnevezésű nemzetiségi

projekt megvalósítására. A 2011-ben átadott

épületben 10 csoportban közel 300 ember tevékenykedik,

táncol, sportol, jógázik, ezért a Lochberg

Tánccsoport ezt az összeget felújítási

munkákra, új nyílászárókra és a falak vízmentesítésére

fordította. Az egyesület tagjai fontosnak

tartják, hogy az épületen régóta fennálló

problémákat, mint a penészedés, vagy a vakolat

leesése, elhárítsák.

A Lochberg Tánccsoport hálásan köszöni

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Miniszterelnökség

és a Zsámbéki Önkormányzat fenti pályázathoz

nyújtott támogatását.

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


A Zsámbéki Önkéntes Tűzoltóság rendkívül jó kapcsolatot ápol

a partnertelepülés Wettenberg tűzoltóival, a zsámbékon szolgáló

tűzoltóautók nagy részét is tőlük kaptuk ajándékba. Ismét felajánlottak

nekünk egy csapatszállító kisbuszt, a régi, ikonikus Volkswagen

Transporter T3-as autónk helyett, ami így sok év zsámbéki

szolgálat után visszatért otthonába.

Az előzetes egyeztetések után május 15-én hajnalban indult útnak

Zsámbékról a Volkswagen kisbusszal 3 tűzoltó az osztrák-német

határ közelében lévő faluba, ahol wettenbergi barátainkkal találkoztunk.

Egy közös uzsonna és beszélgetés után megtörtént

a járművek cseréje, az 1988-as VW kisbuszt átadtuk nekik, amit

ők veteránautóként fognak használni, és megkaptuk a 2001-es

gyártmányú Fiat Ducato kisbuszt, amit egy ún. bevetésirányító

járműből alakítottak át nekünk csapatszállítóvá. Hazaérkezésünket

izgatottan várták az egyesület tagjai. Az autó forgalomba

helyezése, felszerelése, matricázása után ő is bevetésre készen

fogja szolgálni Zsámbékot, mint műszaki mentő és csapatszállító

kisbusz. A hivatalos átadása reményeink szerint az augusztusi 130.

jubileumi ünnepségünkön fog megtörténni, ahová a wettenbergi

tűzoltó barátainkat is meghívtuk.

TŰZOLTÓAUTÓ-CSERE

A HATÁRON

Köszönjük Wettenberg Önkormányzatának és az önkéntes tűzoltóságnak

a járművet, valamint a Zsámbéki Önkormányzatnak az

ügyintézésben nyújtott segítséget!

Bors Tamás

Zsámbék ÖTE

Május 29-én a Zsámbék SK megszerezte

a bajnoki címet a megyei első osztályban!

GRATULÁLUNK!

HAJRÁ ZSÁMBÉK! CSAK A ZSÁMBÉK!

(bővebb beszámoló a júliusi lapszámban lesz.)

Fotó: Waltczer Patrik

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

9


,,HALLJA FALU, VÁROS,

MUZSIKÁL A MÁJUS.”

Az elrendelt rendkívüli szünet után április

második felében újra visszatértek a vidám,

mosolygós gyermekek az óvodába.

Az első napok valóban megszeppenve

teltek, de aztán mindenki igyekezett

visszaszokni az óvodai életbe és a néhol

feledésbe merült óvodai szokások újra

felelevenedtek. Eltűntek az arcokról helyenként

kicsorduló könnycseppek, a barátságok

újra fellobbantak és kezdetét

vette a jól megszokott élményekkel és

játékkal teli óvodai élet.

Már az első hét után a gyermekek elkezdtek

készülődni egy nagyon szép

ünnepre, az Anyák napjára. Lelkesen tanultak

verseket, dalokat és készítettek

meglepetést a számukra. A csoportok

készültek kedves kis online videókkal

is, melyeken énekelnek, verselnek, táncolnak

vagy éppen megfogalmazzák

gondolataikat, hogy miért szeretik az

édesanyjukat. A nagy napon, pedig ezek

segítségével mindenki otthoni környezetben

felköszönthette az édesanyját.

Miközben zajlott az Anyák napi készülődés,

ez idő alatt zajlott az óvodai beiratkozás

is a következő nevelési évre.

A járványhelyzetre való tekintettel elektronikus

úton és személyes részvétellel

is lehetőségük volt a szülőknek beíratni

gyermeküket az óvodába. Összességében

sikeresen és zökkenőmentesen

zajlott a beiratkozás.

Ezután egy nagyon fontos témára szerettünk

volna figyelmet fordítani. A Föld

napja (április 22.) és a Madarak fák

napja (május 10.) alkalmából kéthetes

Fenntarthatósági projekthetet szerveztünk

a Bóbita csoport összefogásával.

Hiszünk a környezeti nevelés fontosságában,

abban, hogy a környezetet,

természetet szerető, védő gyermekek

nevelése már óvodáskorban elkezdődik.

Igazán izgalmas, kreatív tevékenységek

zajlottak az óvodapedagógusok segítségével.

Készültek műanyag palackokból

malacperselyek és virágok, kinőtt gyermekpólókból

szatyrok, tejesdobozokból

madáretetők, műanyag kupakokból

memória játék, papírgurigákból távcsövek

és autók, de még használt fonalból

madarak is.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy

a gyermekek séta alkalmával eljussanak

olyan helyekre a városban, ahová nem

szükséges autóval közlekedni. Így történt,

hogy több csoport is ellátogatott

az Alvó óriáshoz, megtekintették a Zárdakertet,

a Lámpamúzeumot, elsétáltak

a környező játszóterekre, a Gödörbe vagy

éppen az Etyeki utcai gólyafészekhez.

Újabb, több férőhelyes biciklitároló kihelyezésével

ösztönöztük a családokat

és gyermekeket a biciklis közlekedésre.

A 8 darab újonnan elültetett kőris fa

megeredt az óvodaudvaron, locsolásukról

a csoportok gondoskodnak. A Főkertész

által felajánlott muskátlikkal a dajka

nénik borították virágba az óvoda bejáratát.

Továbbra is lelkesen gyűjtjük a használt

sütőolajat és –zsiradékot valamint

a műanyag kupakokat, ezzel is példát

mutatva környezetünk megóvására.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

fokozatosan történik intézményünkben.

Minden csoport és a közös helyiségek is

szeptemberig új szelektív kukákkal fognak

gazdagodni.

A még előttünk álló programokra lelkesen

készülődünk. Ilyen nagy esemény

még a négy csoportban megrendezésre

kerülő óvodai ballagás és a gyermeknapi

rendezvényünk. Valamint itt szeretném

megragadni a szót és köszönetet mondani

Pedagógus nap alkalmából a pedagógus

kollégáimnak és segítőiknek.

A mindennapi munkátok elismerésre

ad okot, hiszen mindig lehet rátok számítani,

minden helyzetben helytálltok,

fáradhatatlanok, példamutatók, értéket

közvetítők, közösséget építők, rugalmasok,

segítőkészek és türelmesek

vagytok. A jövő nemzedékének formálójaként

alakítjátok a jövő társadalmát,

ezért továbbra is kívánok neketek sok

erőt, egészséget, örömöt és sikereket

a munkátokhoz!

Szumper Alexandra

óvodavezető

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

11


12 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

13


ÚJRAKEZDŐK

CSILLAGERDŐ

MOMENTS

Mindenki döbbenten figyelte a Csillagerdőn

lángokban álló épületet

2020-ban, nem sokkal szilveszter

után. A lakhatatlanná vált ház újjáépítéséhez

közösségi összefogással

próbált a város segítséget nyújtani,

de a terhet nem tudtuk teljesen

levenni a család válláról. Ha mindez még

nem lett volna elég, pár hónappal később

újabb rossz hírrel kellett szembesülniük.

A nehézségekkel keményen megküzdve,

most új irányt vett az anyuka Tormáné

Junko és természetesen az egész család

élete. Megszületett egy új márka, a CSIL-

LAGERDŐ MOMENTS a minőségi japán

tea Zsámbékon.

Nagyon nagy dolog történt a családunk

életében 2020-ban. Január 4-én egy

nagy tűzben leégett a házunk. Februárban

pedig rosszindulatú daganatot

állapítottak meg nálam. A gyógyulásra

koncentráltam, de közben rájöttem, hogy

én nem tudom mit szeretnék az életben

csinálni, mi az én hobbim, mi az amiből

boldogságot tudok meríteni. Keresgéltem

sokáig.

Mondták, hogy keress ilyen dolgot magadnak?

Én éreztem, hogy valami hiányzik. A második

gyerekem szülése után pszichológus

mondta nekem, hogy ne csak anya,

feleség és nő próbáljak meg lenni, hanem

legyek a saját magam játszótársa

is. Örömmel lettem anya, de közben

elfelejtettem magammal foglalkozni,

minden voltam csak Junko nem. Csak

akkor voltam önmagam, amikor a kórusban

énekeltünk (Junkó tagja a Quartola

kórusnak, ami renszeresen koncertezett

a református templomban.) A covid

alatt ugye ez is szünetelt. Amikor otthon

voltunk egyszer elkezdtem barkácsolni,

a nyolc éves fiam egyik játékát raktam

össze és örültem. Teljesítettem valamit,

létrehoztam valamit és onnantól kerestem

tudatosan, hogy mik azok a dolgok,

amik boldoggá teszek, amik ezeket a kis

boldog pillanatokat okozzák. El is indítottam

erről egy Happy Moments sorozatot

a közösségi oldalamon.

Hogy jutottál el a ,,boldog pillanatoktól”

a Csillagerdő Moments teákig?

Visszatértem a gyökereimhez. Én Shizoukából

jöttem ide Japánból. Ez egy

teatermelő hely, japán teatermésének

50%-át itt termelik meg a Fuji hegy közelében.

Ide jöttem Japánból, itt élek Európában,

Magyarországon, Zsámbékon,

miért ne hozhatnám ide a kultúrám egy

darabját is. Mi mindig teát ittunk gyerekkoromban,

ez volt a természetes. A teakészítésnek

is különböző módjai vannak,

más lesz a tea áztatva, vagy forrázva.

Anyukám mindig részt vett a teaszedésben

is, kézzel szedte a legjobb tealeveleket

és mindig küldött nekem is.

Mindig ittam, de nem gondoltam hogy

ezzel kellene foglalkoznom. De amikor

a rosszindulatú daganatra a zöld teát

javasolta az orvos is, akkor napról napra

erősödött bennem, hogy milyen pozitív

hatása is van a teának és ezt másokkal is

meg kellene osztanom.

Hozattál be akkor teákat Japánból?

Ez is egy szerencsés véletlen volt. Egy

barátnőm teával foglalkozik, ő a Hoshino

teát forgalmazza, ami egy régi híres

japán zöldtea fajta. Küldött nekem belőle

és soha nem ittam olyan finom teát, csodálatos

íze van.

Akkor behozattad ezt a teát és csináltál

egy saját márkát a Csillagerdő

Moments-et?

Igen, és szeretném megtanítani is az

embereket teázni és bemutatni, hogy

nem csak egy fajta zöld tea van, hanem

nagyon sokféle. Vannak nyers, pörkölt,

gőzölt teák, vagy éppen rizzsel kevertek,

ágvégről szedettek, szóval nagyon sokféle

módon feldolgozzák a teát és ezért nagyon

sokféle ízű italt nyerhetünk belőlük.

Hol lehet hozzájutni a te teáidhoz?

A zsámbéki piacon, most már mindig kint

vagyunk, de hamarosan elkészül a webshopunk

is, ahol meg lehet rendelni, a teázáshoz

szükséges eszközöket is, amelyeket

zsámbéki keamikusok készítenek

el nekem Junko teát megtalálják a FB-on

Csillagerdő Moments néven és a csillagerdomoments.com

címen.

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


ZSÁMBÉKON

HOBBI FALVA

Hiánypótló kézműves bolt nyílt végre Zsámbék központjában.

A széles áruválasztékkal rendelkező szépen

felújított üzletben, mindenki megtalálja a hobbijához

szükséges kellékeket. Fonalak, cérnák, szövetek, gyöngyök,

festékek, ragasztók, szinte nem lehet olyat kérni,

ami nincs. A pult mögött pedig ismerős arc fogad minket.

Migléczi Annamárai profin ad tanácsot is, ha kérdésünk

lenne, mert ő maga is aktív alkotó.

Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen kreatív boltot

nyiss?

Mindig is szerettem kézműveskedni, a gyes alatt rengeteg

keresztszemes képet hímeztem, legalább ötven van

otthon. Varrni, horgolni és kötni is szoktam. Legalább tíz

éve, mindig úgy mentem be egy kézműves üzletbe,hogy

felmértem, hogy körbenéztem, hogy milyen a választék,

és hogy én miket tartanék, ha nekem egy ilyen boltom

lenne. Szóval ez nekem mindig is benne volt a fejemben,

hogy egyszer egy ilyen üzletem lesz.

Mi adta meg a végő lökést?

Láttam, hogy itt a Coop épületében van egy üzlethelyiség

kiadó, aztán jött a telefon, hogy össze is nyithatok

két helyiséget, így elegendő terem lenne a hobbibolthoz.

Ez azért elég éles váltás a patikához képest.

Igen tudom, de ez tényleg több, mint tíz éve dédelgetett

álmom volt, így közel ötven évesen úgy gondoltam, hogy

most vagy soha és belevágtam. Úgy éreztem, hogy ha

nem próbálom meg, akkor örök életemre bánni fogom.

Mi az eredeti szakmád?

Gyógyszerész asszisztensként dolgoztam, de ez csak

háttérmunka lehetett, ahhoz, hogy kikerüljek a patikában

a pultba, még iskolába kellett mennem, így tovább

tanultam a SOTE-ETK-n.

Milyen volt a bolt fagadtatása?

Nagyon pozitív volt. Először mindenki elcsodálkozott,

mert áttettem a székhelyem a tér másik sarkából a patikából,

ide. Onnan is sokan ismernek és megismertek

amikor a boltba beléptek és nagyon csodálkoztak, hogy

mit keresek én itt.

Milyen termékekkel várod a kézműveskedőket?

Próbálok sokoldalú lenni. Méterárú, rövidárú választékon

túl, kreatív hobbi eszközeiből is jócskán van a kínálatban.

Ezek összeválogatásában a lányom is segít, mert

ő itt végzett a KSZJ-ben művészeti tagozaton és most

dekoratőrnek tanul, így a bolt berendezésében is nagyon

aktívan részt vesz, a kirakatot is ő rendezi és a logónkat

is ő tervezte. Szóva igazi kis családi vállalkozásba kezdtünk

mi most így együtt.

A boltot megtalálják a Coop üzletsoron és a közösségi

oldalon a Hobbi Falva néven.

NT

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

15


ÉGI JELENSÉGEK

JÚLIUSBAN

A Merkúrt a hónap első felében hajnalban láthatjuk, mint feltűnő

fényes pontot a keleti égen, majd a hónap második felében

láthatósága fokozatosan romlik és a hónap végén eltűnik a kelő

Nap fényének olvasztótégelyében. A Vénusz napnyugta után

látható a nyugati ég alján, mint fehér fényű ragyogó égitest.

A Jupiter késő este kel és az éjszaka második felében feltűnően

fényes égitestként láthatjuk a déli égen.

9-én keskeny holdsarló után vadászhatunk a hajnali égen,

napkelte előtt. 12-én a Hold, a Vénusz és a Mars triumvirátusát

szemlélhetjük a nyugati horizont felett.

13-án a Vénusz és Mars bolygók fél ívperces látszólagos közelségét

figyelhetjük meg az esti szürkületben.

Hold és Jupiter

Telihold 24-én lesz, ekkor a Szaturnusz mintegy 5 fokkal látható

mellette. 26-án a fényes Jupiter tanyázik a Hold környezetében

szép párost alkotva.

A mellékelt képet 2014. januárjában készítettem a Zsámbékot

Páttyal összekötő úton. A Hold feletti fényes pötty a Jupiter.

A piros csík pedig egy Páty felé elsuhanó autó hátsó lámpájának

a nyoma.

Ábrahám Tamás

Fotó: Kireyonok_Yuliya – www.freepik.com

A HÓNAP GOMBÁJA

Hogyan szedjünk gombát?

Mikor szedjük?

Nyáron lehetőleg kora reggel szedjük, amikor már nem harmatos.

A déli hőségben szedett gomba gyorsan befülled, megromlik.

A késő délután is alkalmas a szedésre. Hidegebb napokon

mindenképpen érdemes megvárni a harmat felszáradását.

A gomba nagyon nedvszívó és víztartó, így esős időben gombát

nem szabad gyűjteni. Ökölszabály, hogy nyáron eső után

egy nappal, ősszel és tavasszal legalább két nappal gyűjtsük

a gombát.

Hogyan szedjük?

Szedéskor teljes egészében ajánlatos kiemelni a gombát

a földből, vagy leszedni a tuskóról. Ez egyrész amiatt is célszerű,

hogy a tönk végének ismerete a gomba azonosításában

szerepet játszhat, ha esetleg mérgezés gyanúja merülne fel.

Másrészt pedig a gombának, azaz a termőtestnek a földből

való enyhe csavarással történő kiemelése sérti a legkevésbé

a talaj alatti tenyésztestet, azaz a legkevésbé szaggatjuk szét

így a micéliumszálakat. Érdemes a gomba helyét visszatakarni,

földdel, fűvel, falevéllel, hogy a „seb” minél hamarabb gyógyuljon

és ne száradjon ki a környezete. A tönk törése, vágása nem

ajánlott, mivel a megmaradó tönkcsonk rothadásnak indulhat,

ezzel rontva a micéliumot és veszélyeztetve a további terméshozamot.

A fiatal példányokat szedjük, és „illik” pár példányt ott

hagyni a helyszínen. Az öregebb példányokat hagyjuk a helyén.

Mivel szedjük?

Én régebben vettem egy gombászkést pár ezer forintért, melynek

egyik végén a penge, a másik végén pedig egy kihajtható

kis kefe található. Nagyon hasznos a földes, tűleveles gombakalapok

tisztításához. A gombát gyakorlatilag konyhakészre

szoktam tisztítani még a szedés helyén. Sok felesleges kosztól

és munkától kímélhetjük meg magunkat hazaérve.

Mibe szedjük?

Kosárba a legjobb, ekkor sérül, törik a legkevésbé. Szoktam még

vászontáskába is szedni, valamennyit szellőzik így is, bár a törékenyebb

gombák megsínylik.

Természetesen az élet felülírja a szabályokat, így szedtem

már zuhogó esőben vargányát és rókagombát a Pádis-fennsíkon,

Erdélyben nylonzacskóba... Volt, hogy nem terveztem

gombászni, de mégis utamba akadt néhány példány, így a baseball

sapka, a pulóver is hatásosnak bizonyult.

Ábrahám Tamás

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


Fotó: www.freepik.com

SZIKLAKERTI GYORSTALPALÓ, AVAGY

SZIKLAKERTEK EGYSZERŰEN ÉS OKOSAN

Sziklakertet építeni manapság nem túl

bonyolult dolog, mégis a kertész ágazaton

belül egy külön tudománnyá nőtte ki

magát. Ennek a legfőbb oka az, hogy kell

az embernek egy kisebb kreativitással

rendelkeznie, hogy bele tudjon vágni az

egészbe.

A sziklakerteket elsősorban azoknak

a kertészkedőknek ajánlom, akiknek kevés

idejük van kertészkedni, de mégis

szeretnek ügyködni az udvaron, illetve

akiknek van olyan szabad helyük, amit

folyamatosan tűz a nap, de mégsem szeretnék

üresen hagyni az adott parcellát.

TERVEZÉS FŐ FÁZISAI

Alaprajz készítése

Alapanyag kiértékelése

Növényállomány megtervezése

ÉPÍTÉS FŐ FÁZISAI

Területrendezés

Vízelvezető közeg kialakítása

Ültetőközeg elkészítése

Kövek elhelyezése

Mindig a legnagyobb kővel kezdjük, és

arra építsük rá a kisebbeket, ezzel egy

stabil szerkezetet alakíthatunk ki. A nagyobb

réseket kisebb kövekkel és ha van

rá lehetőség, akkor agyagos talajjal tapasszuk

be. Ez azért nagyon fontos, mert

a hézagok és rések között a vízzel együtt

könnyen eltávozhat az értékes termőközeg.

A zsámbéki talaj a legtöbb helyen

ahol nem történt földcsere, ott nyugodtan

kijelenthető, hogy igencsak agyagos,

így könnyen hozzájuthatunk.

A kövek elhelyezésével egy időben, már

elkezdhetjük feltölteni az ültetőközeggel

azokat a részeket, ahova később a növényeket

ültetni szeretnénk.

ÉVELŐK CSOPORTOSÍTÁSA

Kisméretű sziklakertek esetében nem érdemes

túl összetett növénytársításokat

létrehozni, sokszor a kevesebb több. Az

alábbi táblázatokban párosítottam néhány

példát, amik véleményem szerint

kitűnő választások lehetnek kezdő sziklakert

építőknek. Összeállításkor figyelembe

vettem a virágok korábban említett

fő tulajdonságait (virágzási idő, szín,

magasság), ezekkel a csoportokkal már

impozáns kis kerteket lehet készíteni.

Alacsony kőmagcserje

(Lithodora diffusa)

Virágzás ideje: május – június

Havasi gyopár (Leontopodium alpinum)

Virágzás ideje: június – augusztus

Hegyi gyömbérgyökér

(Geum montanum)

Virágzás ideje: május – augusztus

Nemes májvirág (Anemone hepatica)

Virágzás ideje: február – április

Pázsitviola (Aubrieta × cultorum)

Virágzás: április – május

Törpe zergeboglár (Trollius pumilus)

Virágzás ideje: június – augusztus

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

17


PÁR MONDAT

A RÉGI HULLADÉKLERAKÓRÓL

Sokan és sokféleképp aggódunk Zsámbék környezetének állapota

miatt. A hosszú évtizedek óta működő Zsámbéki Medence

Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) legutóbbi állásfoglalása

(shorturl.at/gnrK6) a szemétlerakóval kapcsolatban fogalmazott

meg pár észrevételt, aggályt és tett előremutató javaslatot.

A ZSMTE tagjai között van mérnök, orvos, tanár, kutató,

közgazdász, környezetvédelmi és közigazgatási szakember,

jogász; szükség esetén külső szakértők véleményére támaszkodunk.

Abban mind egyetértünk: itt és most valamit tenni kell,

mert a „jóhiszemű” bejárások/eljárások még nem bizonyultak

elegendőnek a helyzet tisztázásához.

Tudjuk, hogy a „történet” több évtizedre nyúlik vissza; jelenleg

azonban létezik egy szerződés, melyet az önkormányzat alig

több mint egy éve kötött egy – a szerződés mellékletét képező

– engedéllyel rendelkező céggel. Ez alapján valamilyen módon

halad a szeméttelep tájba illesztése, más funkció számára

alkalmassá tétele (szakmai nyelven: rekultivációja, ami lényegesen

több, mint földdel beborítás). Azonban sem a lakosság,

sem a ZSMTE (melynek elnöke és több tagja is önkormányzati

képviselő, illetve bizottsági tag) nem jutott kellő mennyiségű

és minőségű információhoz; amihez pedig hozzájutottunk (ide

értve azt is, ahogy hozzájutottunk), az kételyeket ébreszt.

Itt nem csak pár ellenérdekelt személy acsarkodásáról van szó.

Nem csak pártpolitikaként értelmezhető, hogy országos média

és politikusi „érdeklődés” középpontjába kerültünk – sajnos

negatív hírrel. Zsámbék hírnevének értéke – mind a jelen, mind

a jövő generációk felé – felbecsülhetetlen, akárcsak környezetünké

(föld/víz/levegő), amely azzal arányos mértékű pénzügyi

ráfordításra, cselekvésre ösztönöz, ha veszélybe kerül.

Ilyenkor nehezen kerülhetők el az „igazságot” tisztázni hivatott

jogi eljárások (már van folyamatban), de értsük jól: a környezetvédelem

jogi „lába” még mindig „gyerekcipőben” jár; valódi elrettentő

erővel, hatékony eszközökkel nem rendelkezik. Nekünk

kell jobban vigyázni és az ilyen esetekben a „kincstári optimizmus”

helyett „hivatalból bizalmatlannak” lenni és a környezetjogi

alapelvek (pl. elővigyázatosság) teljesülését megkövetelni.

Szeretnénk, ha több adat állna rendelkezésre ahhoz, hogy

a hulladéklerakóval kapcsolatos bizonytalanságok megszűnjenek;

ezt követően lehet a további teendőkről egyeztetni, dönteni.

Ehhez szükségesnek tartjuk az önkormányzat nagyobb aktivitását;

a közelmúltban számos pozitív fordulatot is láttunk

e téren Polgármester Úr részéről. Szeretnénk, ha aktív ügyfél

lenne a hulladéklerakóval kapcsolatos valamennyi eljárásban

úgy, hogy ismereteit nem tartja meg magának: Zsámbék honlapján

tegye nyilvánossá a telephellyel kapcsolatos valamenynyi

dokumentumot – különösen a rekultivációs tervet és annak

minden módosítását, kiegészítését, a végrehajtás/ellenőrzés

jegyzőkönyveit, mérési adatait.

A helyzet- és adatelemzésekhez a ZSMTE tagjainak szakértelme

a Zsámbéki-medence lakosainak és választott képviselőik

rendelkezésére áll – de mi sem értünk mindenhez. A rekultiváció

szakszerűsége, valamint a szerződésben és az engedélyekben

előírtak megvalósulása érdekében célszerűnek tartjuk

független szakértő megbízását. A költségekért „cserébe”

gondolkodjunk el: Mennyit ér az emberi/állati fogyasztásra,

élelmiszertermeléshez szükséges öntözésre alkalmas kútvíz?

Mennyit „spórolna”, aki időben észreveszi a nehézfém-szenynyezést?

Mert attól, hogy a víz mélyen van, még nem biztos,

hogy tiszta…

Kiss Károly (ZSMTE tag)

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


PAYER ÖCSI

EMLÉKKONCERT

Payer András a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja volt, örökzöld

slágereit szinte minden korosztály dúdolja. Családjával Zsámbékon élt és

alkotott, így sokan személyesen is ismerhettük őt. A Payer Öcsi rajongók nagy

eseménye lesz a nyári emlékkoncert, amiről Bohus Adreával beszélgettem.

Kettős apropója is van az emlékkoncert megrendezésének. András idén lenne

80 éves, és idén van a halálának 10. évfordulója is. Ennek kapcsán gondoltam

arra, hogy rendezzünk egy emlékkoncertet és a Zsámbéki Nyári Szinház

szervezőivel meg is valósítottuk ezt. A koncert a Zichy kastély nagyon szépen

kialakított belső udvarán lesz megtartva, úgy gondolom, hogy ez a helyszín

méltó az ő emlékéhez.

Kik lesznek a fellépők?

Érdekes felállást találtam ki. Úgy gondolom, hogy egy picit tovább kell lépni

és haladni a korral így az első részben a Kati Bár zenekar lép fel, akik alapvetően

egy jazz zenekar, de nagyon jó kapcsolatot ápolok velük és a Nyakas

Jazz Klub támogatójaként, több koncertjükön is részt vettem már. Ők most

egy kicsit kirándulnak efelé a műfaj felé is, András dalait feldolgozzák így

egy kicsi felfrissítjük a jól ismert dallamokat. A koncert második részében

a zsambéki születésű Varga Vince lép fel, akivel András nagyon jó kapcsolatot

ápolt, mondhatom, hogy szinte testvéri kapcsolatban voltak és fel is karolta

őt. Vince már nem csak a zsámbékiak körében, hanem a szélesebb nagyközönség

előtt is ismert és nagyon népszerű.

Mi a koncert pontos dátuma?

Július 31-én, 17:30 kor kezdődik, azért gondoltunk erre a kicsit korábbi kezdésre,

mert valószínű, hogy inkább az idősebb krosztályt fogja vonzzani a koncert

és sokan pestről is kilátogatnak majd, így ők is haza tudnak érni időben.

A dátum azért is különleges, mert július 31. pont András születésnapja.

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

19


TANTERMI SZÍNHÁZ

A KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG! Program pályázati támogatásának

köszönhetően 2021. május 28-án “házhoz

vittük” a színházat a Keresztelő Szent János Iskolaközpont

11. osztályosaihoz. BÁNFI KATA színésznő előadását,

melynek címe: „VAJJON MILYENNEK LÁTTÁL?”

TOMOR BARNABÁS TRIÓ

A NYAKAS JAZZ KLUBBAN

2021.május 15-én a Nyakas Jazz Klub évadnyitó koncertje

volt egyben a művelődési ház idei első programja is.

Bár az eső bezavart minket az udvarról a nagyterembe, a kitűnő

élő zene, amit olyan rég nem élvezhettünk, Tomor Barnabás

(basszusgitár, zene), Usztics Péter (gitár) és Szumper

Ákos (dobok) ütős jazz-rock muzsikája kárpótolt mindenkit

az elmaradt kerti parti hangulatért.

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


HAVI PROGRAMSOROLÓ

A ZSÁMBÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMOK PROGRAMJAI

2021. JÚNIUS 19 – JÚLIUS 10.

2021.június 19. szombat, 16 óra

BŐSI ÉVA ÉS SIMONNÉ ZSUZSA

Poverpol szobrász, festők kiállításának megnyitója

és a technika gyakorlati bemutatása a művelődési házban

2021. június 26. szombat, 18-23óra

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ZSÁMBÉKON

18-19.30

MESÉLŐ TÁRGYAK

helytörténeti beszélgetések a Tájházban

20-21 óra

ÓRIÁS MESÉK

bábelőadás az Öregtemplomban

21.30-23 óra

AFRONAUTA// Sounds Of Handpan

koncert a Lámpamúzeum udvarán

18-23 óra

LOSONCZI BÉLA „bőrőndkiállítása” az

Öregtemplomban

2021. július 3. szombat, 18 óra

Dombi Enikő és Rimóczi-Forró Csengele:

MUZSIKÁLÓ FILMKOCKÁK

Válogatás népszerű filmzenékből

– anya-lánya négykezes koncert a Zárdakertben

Dombi Enikő – zongora

Rimóczi-Forró Csengele – zongora

MÚZEUMOK HÉTVÉGÉJE (július 10-11.)

2021. július 10. szombat, 16 óra

BARBONCÁS TÁRSULAT

Ne beszélj már zöldségeket!

Zöldséges, zenés bábcirkusz a Lámpamúzeum udvarán

Bővebb információ:

Tel: +36 23 340 694, Mobil: +36 20 665 9464

E-mail: muvhaz@zsambek.hu • FB: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár • Web: www,mizsambekunk .hu

Balázs Mónika Csilla

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

21


MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Shop eladó és töltőállomás kezelő pozícióba

– Zsámbék M1 autópálya

2072 Zsámbék, Nyárfás utca 2.

Fogászati Klinika

Az egészséges mosolyt Ön is megérdemli!

Akcióinkat figyelje Facebook oldalunkon:

facebook.com/dentinelfogaszat

• panoráma röntgen

• fogfehérítés

• esztétikus tömés

• cirkon korona

• fémkerámia korona

• fogeltávolítás

• implantátum

• fogkőeltávolítás

Profi fogászat Zsámbék szívében • fogszabályozás

Fogorvosaink célja az észrevehetetlen fogászati beavatkozás!

Nálunk garantáltan elégedett lesz mosolyával!

06 70 886 4878 info@dentinel.hu www.dentinel.hu

89x62.indd 1 2021.04.04. 13:33:32

dr. Kende Réka

ügyvéd

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet

Tel.: +36 20 418 8140

Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

THETA HEALING

METAMORF–TECHNIKA * INDIAI

FEJMASSZÁZS * CSAKRA KÖVES

TALPMASSZÁZS * AROMA-TOUCH KEZELÉS

* DAMASZKUSZI RÓZSA – AVAGY A NŐ

ILLATA * ACCES BARS * ACCES FACELIFT

† ¢

További információ és bejelentkezés

Nagyné Román Judit

+36 30 190 7778

Zsámbék Petőfi Sándor u.

Lottózó épületében.

† ¢

A Normbenz Kft, a LUKOIL Töltőállomások Üzemeltetője,

jelenleg 77 töltőállomáson szakképzett és ügyfélbarát

dolgozóival várja a vevőit, minőségi üzemanyagok teljes

palettájával, gazdag shop kínálattal és finom kávéval.

Legyen a munkatársunk! Fő feladatok: shop termék

és üzemanyag eladás, pénztár kezelés, árufeltöltés,

tiszta és kellemes környezet megteremtése, ügyfélbarát

kiszolgálás. A töltőállomások 24 órás nyitvatartásúak,

ezért folytonos munkarendben működnek.

Az álláshoz tartozó elvárások:

Kereskedelmi vagy töltőállomás kezelői végzettség.

Amennyiben nincs meg, belső szervezésű tanfolyamainkon

könnyen és díjmentesen megszerezhető.

• Erkölcsi bizonyítvány

• Rendezett kulturált megjelenés és viselkedés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

• Tűzvédelmi vizsga

• Kereskedelmi gyakorlat

Amit kínálunk:

• Bejelentett munkahely, jó hangulat, fiatalos csapat

• Betöltött pozíciónak megfelelő javadalmazás,

pótlékok

• Bónusz

• Bejárási költség támogatás, üzemanyag

kedvezmény

• Tervezhető munkaidő

• Azonnali munkába állási lehetőség

Foglalkoztatás jellege:

• Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

2072 Zsámbék

Jelentkezés módja:

Jelentkezni önéletrajz

csatolásával lehet az alábbi címen:

gyorgyi.vadaszne@normbenz.hu

Tel: 06 30 9327587

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. június


Esküvőt‚

lakodalmat tervez?

Ha biztosra akar menni

és csodálatos esküvői tortát,

különlegesen finom sütiket

szeretne a Nagy Napra,

akkor RÁNK SZÁMÍTHAT!

Esküvők teljes édes-, és sós

süteményei, egyedi esküvői torták

a FÉSZEK CUKRÁSZDÁBÓL!

Zsámbék, Szent István tér 2.

WEB oldal: feszekcukraszda.hu

E-mail: rendeles@feszekcukraszda.hu

MEGNYITOTTUNK!

BiaDent

Az egészséges

és szép fogakért...

Biatorbágyon és Bicskén is. • www. biadent.com

Méteráru-, Rövidáru-, Kreatív- és Hobbibolt

Zsámbék, Akadémia utca 1. (Coop üzletház)

Telefonszám: +36307181976

– textilek (pamutvászon, tüll,

polár, jersey, pelenka, darázs, len,

impregnált vászon, frottír…)

– rövidáruk (cipzárok, szalagok,

gumik, csipkék, gombok,

cérnák..)

– kötő-, horgoló-, makramé-, póló-

, hímzőfonalak

– gyöngyök

– keresztszemes hímzés kellékei

(kongré, Aida vászon, fonalak)

– gobelinek

– kalocsai mintájú hímezhető

terítők

– gyémánt gyöngy kirakók

– pixel szettek

– számfestő készletek

– karcképek

– faáruk

– üvegáruk

– festékek

– ceruzák

– egyéb hobbi kellékek

Kezelések:

• Fogpótlások

• Fogmegtartó

kezelések

• Implantológia

• Szájhigéniai

kezelések

• Fogfehérítés

• Fogékszer

Dr. Ágh-Bíró Zoltán

fogorvos-szájsebész szakorvos implantológus

Bejelentkezés:

Biatorbágy: 06 30 3471952

Bicske: 06 30 5149670

2021. június ZSÁMBÉKI POLGÁR

23


Kezdje nálunk a reggelt, egy

felejthetetlen szendviccsel,

ami feldobja a napját és egy

nagyon finom kávéval ami fent

is tartja!

Termékeinket nagy

odafigyeléssel kézzel

készítjük, hogy a legfinomabb

pékáru kerüljön a családi

asztalra!

MEGNYITOTTUNK!

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 06:00-13:00, 15:00-21:00

Szombat: 07:00-13:00

Vasárnap: Zárva

Cím: Dózsa György út ( hrsz. 116/6)

More magazines by this user
Similar magazines