22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HATÁSVADÁSZAT

Impact distribution,

a dokumentumfilmek

forgalmazásának új útjai

2021.

október 15.

10:00–11:00

Helyszín:

Nemzeti Filmintézet, Fejlesztői tér

1145 Budapest, Róna u. 174.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz

kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

dokumentumfilm-rendezők

producerek

rendezők

mozgókép szakos hallgatók

KOMLÓSI ORSOLYA

Impact producer, a Palantír Filmnél dolgozik férjével, Füredi

Zoltánnal, akivel húsz éve foglalkoznak dokumentumfilmek

gyártásával és forgalmazásával. Részt vett a Doc Society

impact producer képzésén, az SZFE doktori iskolájának

hallgatója. Kutatási témája a dokumentumfilmek társadalmi

hatásmérése.

Előadás

Dokumentumfilmesként hatással lenni a nézőre, nem csak művészi,

hanem társadalmi igény is. Utóbbi napjainkban erősödni látszik. Milyen

új szemléletet hozott az impact forgalmazás? Hogyan illeszkedik a

hagyományos forgalmazási stratégiához? Milyen új utakat járnak be az

impact forgalmazásban résztvevő filmek, ki az impact producer, és mi a

szerepe? Ezeket a kérdéseket járja körül az előadás.

Workshop

október 15. 11:00–16:00

A workshopra azokat a dokumentumfilm rendezőket és producereket

várjuk, akik társadalmi vagy környezetvédelmi kérdéssel foglalkozó

filmen dolgoznak, és a film nyers változata már elkészült. A workshopon

közösen fejlesztjük a filmek lehetséges impact forgalmazását, és

lehetőség nyílik egyéni konzultációkra is.

10 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!