22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FÓKUSZBAN EURÓPA

A koprodukció lehetőségei és

kihívásai

Fotó: Erich Pommer Institut

2021.

október 27.

18:00–20:00

Helyszín:

Continental Hotel Budapest

1047 Budapest, Dohány u. 42-44.

Angol nyelvű előadás.

Az előadás ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

producerek

rendezők

mozgókép szakos hallgatók

BERNIE STAMPFER

Bernie Stampfer a Swiss Film Commission Committee

tagja, az Erich Pommer Institut tanulmányi vezetője. 1981-

ben kezdte pályafutását saját produkciós cégével, a Salinas

Filmmel. 2000-ben kinevezték a Deutsche Bank AG távközlési,

média- és technológiai szakértői csoportjának élére.

2014-ben megalapította az IFP Entertainment /

International Film Partnerst.

Előadás

Bernie Stampfer előadása áttekintést nyújt a koprodukció jelenlegi film-

ipari keretrendszeréről, bemutatja a kihívásait és lehetőségeit, különös

tekintettel Közép-Európára. Az előadás után a résztvevők kérdéseket

tehetnek fel, és kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik. A program a Kreatív

Európa MEDIA-val együttműködésben valósul meg.

ERICH POMMER INSTITUTE

Az Erich Pommer Institut (EPI) a német és az európai médiaipar egyik

vezető szakmai képzési szolgáltatója. Konferenciák, mesterprogramok és

online tanfolyamok mellett az EPI több mint negyven magas szintű képzés

szervezője Németországban és Európa-szerte, amelyeken évente több mint

hétszázan vesznek részt.

12 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!