22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XR

TALÁLKOZÁSOK

Kirándulás a

kiterjesztett valóságban

Fotó: Francia Intézet

2021.

november 17–18.

Helyszín:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

és

Francia Intézet

1011 Budapest, Fő utca 17.

Francia és angol nyelvű előadások

és workshopok.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

producerek

rendezők

dokumentumfilm-rendezők

forgatókönyvírók

mozgóképszakos hallgatók

A Francia Intézet, a Nemzeti Filmintézet és a MOME közösen szervezi a digitális

alkotómunkát középpontba állító rendezvényt, ahol két napon át különböző szakmai

programok teszik lehetővé a résztvevők számára, hogy megismerjék az XR- (Extended

Reality / kibővített valóság) technológiákat, különös hangsúlyt fektetve a V4-országok

és Franciaország alkotásaira, művészeire és szakértőire.

Az XR-találkozások a nagyközönségnek szóló kiállítás és események mellett

a kulturális és kreatív iparágak szakembereinek is kínál előadásokat,

mesterkurzusokat és workshopokat.

Az immerzív média egyedülálló jellege és újszerűsége miatt sok kihívást

jelent az alkotás, a képzés, a finanszírozás, a gyártás és a terjesztés. Az

XR-találkozások lehetőséget biztosít a digitális narratívák jövőjének feltárására,

az innovatív gondolkodás ösztönzésére és az új együttműködések

előmozdítására.

16 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!