22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SZEMFÉNYVESZTÉS

A virtual production (in-camera

VFX) technológia bemutatása 2021.

december 7.

16:00–18:00

Fotó: Cyd Virtual Studio

Helyszín:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

producerek

rendezők

gyártásvezetők

látványtervezők

forgatókönyvírók

operatőrök

VFX supervisorok

mozgókép szakos hallgatók

BÉNYI DÁNIEL

A Cyd Virtual Studio társalapítója és technológiai vezetője.

2014 óta van jelen a hazai filmszakmában mint szabadúszó

gyártási szakember. 2017 és 2019 között New York-ban

szerzett szakmai tapasztalatot az XR-technológia területén

a brooklyni Superbright és The Family stúdiókkal dolgozott

AR/VR-projektek gyártásán. 2019-től a bécsi székhelyű

OCG Immersive Studio kreatív producere, ahol nemzetközi piacra fejlesztenek

VR-projekteket.

Előadás és panelbeszélgetés

Az esemény célja a virtual production (in-camera VFX), mint új filmkészítési

technológia bemutatása és a benne rejlő lehetőségek feltárása különböző

szakértők szemszögéből.

Az előadás során szó lesz a technológia működési elvéről, a gyártási

munkafolyamatról, az alkalmazott hardverekről es szoftverekről, valamint

a technológiával megjelenő új munkakörökről (tech producer, tech artist,

on-set unreal technician/developer, on-set tracking/LED technician, stb.)

Megismerhetjük, hogy honnan ered a technológia, mitől vált népszerűvé,

milyen előnyök és lehetőségek rejlenek benne és mik lehetnek a hátrányai.

A panelbeszélgetés során alkotók mondják el tapasztalataikat a technológiáról.

A beszélgetést Deák Dániel vezeti.

18 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!