22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TARTALOM

Beköszöntő

4. oldal

Nemzeti Filmintézet

5. oldal

Határtalan lehetőségek – Új mozgóképszakmai pályázatok a Kreatív Európa MEDIA-nál

6. oldal

Gondolkodjunk zölden! – Környezettudatos mozgóképgyártás 8. oldal

Hatásvadászat - A dokumentumfilmek forgalmazásának új útjai

10. oldal

Fókuszban Európa – A koprodukció lehetőségei és kihívásai

12. oldal

Tükör által homályosan – Dokumentumfilm-készítés egészségügyi válság idején

14. oldal

XR Találkozások – Kirándulás a kiterjesztett valóságban

16. oldal

Szemfényvesztés - A virtual production (in-camera VFX) technológia bemutatása

18. oldal

Út a közönséghez - A film és az immerzív média kapcsolata

20. oldal

Nagyhalak vonzásában – Hogyan óvd a szellemi jogaidat

22. oldal

BLEND – Ahol film és zene találkozik

24. oldal

Kiből lesz jó sorozatíró? - Betekintés a sorozatkészítés világába

26. oldal

Nyílt vizeken – Minden, amit a nemzetközi forgalmazásról tudni kell

28. oldal

A nulladik lépés – A pitchelés művészete

30. oldal

Pályaorientáció

32. oldal

Inkubátor Program

34. oldal

Filmszakmai képzések támogatása

36. oldal

Filmes gyakornoki rendszer

37. oldal

l IMPRESSZUM

Nemzeti Filmintézet, Képzési Igazgatóság

Igazgató: Lányi Eszter

Projektmenedzser: Sedon Enikő

Pályaorientációs menedzser: Gyulavári Tímea

Képzéstámogatási menedzser: Horváth Dóra

Képzési asszisztens: Viola Cintia

Grafikai munka: Mátai és Végh Kreatív Műhely Kft.

Viola Cintia

Képzési asszisztens,

aki az adminisztrációval

foglalkozik és

mindenben segít.

Lányi Eszter

Képzési igazgató,

akinél minden szál

összefut.

Gyulavári Tímea

Pályaorientációs

menedzser, aki a

mozgóképipar iránt

érdeklődők útkeresését

segíti.

Sedon Enikő

Projektmenedzser,

aki az FFP, az Inkubátor

és a YAA programokat

szervezi.

Horváth Dóra

Képzéstámogatási

menedzser, aki

a filmes gyakornok

programot is

vezeti és kiállítja a

mozgóképszakmai

képzési hozzájárulások

igazolásait.

Borító: Lounge Design Kft.

Korrektor: Deák Zsuzsanna

Felelős kiadó: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt.

E-mail: ffp@nfi.hu

2

Fotó: Török Dániel

A kép a verőcei Völgy Majorban, az FFP filmes alkotótáborban készült.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!