22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÚT A KÖZÖNSÉGHEZ

A film és az immerzív média

kapcsolata 2022.

január 17.

10:00–11:00

Fotó: Tiger in the cocoon / Jacek Nagłowski

Helyszín:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

Angol nyelvű előadás és workshop.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

forgatókönyvírók

rendezők

producerek

forgalmazók

mozgókép szakos hallgatók

SZABÓ VIKTÓRIA

Kreatívmédia-szakember a Moholy-Nagy Művészeti

Egyetem Innovációs Központjának kutatójaként dolgozik.

Érdeklődési területe a kreatív technológia és a történetmondás

találkozási lehetőségei, a tudománykommunikáció

és a transzmédia. Számos különböző médiaformátummal

dolgozott a TV-től a VR-ig.

JACEK NAGŁOWSKI

Filmproducer és rendező, kutató, promóter és virtuális

alkotások készítője. 2004-ben Agnieszka Janowskával

együtt megalapította a Centrala filmgyártó céget, eddig közel

harminc dokumentumfilmet és játékfilmet készítettek,

amelyeket nemzetközi filmfesztiválokon díjaztak. 2015 óta

foglalkozik virtuális valósággal, Európa egyik első cinematic

VR-videójának, a „Whispers” című VR-dokumentumfilmnek

az alkotója, amely a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon

mutatkozott be.

Előadás

Az előadás az immerzív média és a film kapcsolódási pontjait járja körül

gyakorlati példákon keresztül. Milyen módon támogatja a filmek marketing-

és terjesztési lehetőségeit a hozzájuk kapcsolódó immerzív média

tartalom, milyen utakat nyit meg a közönséghez, és milyen lehetőségek

állnak az alkotók rendelkezésére a történet kibővítéséhez?

Workshop

január 17. 11:00–16:00

A workshop során megismerkedünk olyan történetfejlesztési módszertanokkal,

melyek az immerzív média környezetben megjelenő történetek

struktúráját és narratív szerkezetét segítenek felépíteni. Az elméleti

bevezető után a résztvevők által hozott ötleteket elemezzük, és keressük

a megvalósítás lehetőségeit.

20 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!