22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NAGYHALAK VONZÁSÁBAN

Hogyan óvd a szellemi jogaidat

2022.

február 2.

16:00–18:00

Helyszín:

Francia Intézet

1011 Budapest, Fő u. 17.

Angol nyelvű előadás és

workshop.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

rendezők

forgatókönyvírók

producerek

jogászok

mozgókép szakos hallgatók

CÉCILE DESPRINGRE

Nemzetközi és európai jogot tanult a Párizsi Egyetemen,

ahol nemzetközi gazdasági jogi mesterdiplomát szerzett.

Az EU genfi, ENSZ-hez akkreditált küldöttségében végzett

gyakorlatot, majd a SACD-hoz került, ahol az európai

ügyekért felelős munkatárs, később pedig az európai

ügyekért és kereskedelmi tárgyalásokért felelős vezető lett.

2006-ban nevezték ki a FERA vezérigazgatójává. 2009-ben megalapította

az Audiovizuális Szerzők Társaságát (SAA), amely jelenleg 25 országban 33

tagot tömörít. Az SAA elősegíti a filmes, televíziós és multimédiás európai

forgatókönyvírók és rendezők magas szintű érdekvédelmét, valamint szerzői

jogaik kollektív kezelését. Cécile 2020 márciusa óta a Cineuropa igazgató-

tanácsának elnöke.

PAULINE DURAND-VIALLE

Filmforgalmazásban és a nemzetközi értékesítés területein

tevékenykedik. Mielőtt a FERA-hoz csatlakozott, a La Société

des réalisateurs de films (SRF) európai ügyekért felelős

helyettes vezetőjeként dolgozott öt évig. 2014 februárja óta

a FERA vezérigazgatója, 2020 decemberében vette át az

Európai Audiovizuális Obszervatórium tanácsadó bizottságának

elnöki posztját.

Előadás és panelbeszélgetés

Az előadáson szó lesz a szerzői jogok európai szabályozásáról, a filmadaptációkról

és más, szerzői jogokkal kapcsolatos kérdésekről a filmgyártás

és forgalmazás során, különös tekintettel a streamingjogokra.

Pauline Durand-Vialle bemutatja a FERA munkáját. Szó lesz arról,

hogy hogyan képviselik a rendezők érdekeit Európában és hogy milyen

irányelvek segítik a rendezőket. Előadása nemcsak rendezők, hanem

producerek számára is érdekes lehet.

Cécile Despringre előadásának fókuszában az audiovizuális szerzők

jogainak támogatása Európában, illetve a művek használatának méltányos

díjazása áll. Az előadások utáni panelbeszélgetésben hazai szerzői

jogokkal foglalkozó szakemberek is részt vesznek.

Workshop

február 3. 10:00-16:00

A workshopon rendezők és forgatókönyvírók fordulhatnak Cécile

Despringre-hez szerzői joggal kapcsolatos kérdéseikkel, amelyeket

személyes beszélgetések során vitathatnak meg.

22 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!