22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NYÍLT VIZEKEN

Minden, amit

a nemzetközi

forgalmazásról

tudni kell

Kredit: Testről és lélekről / Herbai Máté

2022.

április 13.

17:00-18:30

Helyszín:

Francia Intézet

1011 Budapest, Fő u. 17.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

producerek

rendezők

mozgókép szakos hallgatók

GREINER GÁBOR

Az Európai Filmakadémia tagja. Bécsben, Birminghamben

és Chicagóban tanult kulturális menedzsmentet, majd

újságíróként és filmkritikusként dolgozott. 2003-ban a

MEDIA program terjesztéstámogatási osztályának vezetője

lett. 2009-ben akvizíciós ügyvezető lett a The Match Factory

nemzetközi értékesítési ügynökségnél. 2010 augusztusában

átvette a francia-német értékesítő cég, a Films Boutique akvizícióit.

Arany Medvével és Arany Oroszlánnal díjaztak több általa forgalmazott

filmet. A vállalat ügyvezetőjeként olyan filmek forgalmazása kapcsolódik

a nevéhez, mint a Testről és lélekről (Enyedi Ildikó), a Sarlatán (Agnieszka

Holland), A torinói ló (Tarr Béla), az Eisenstein Mexikóban (Peter Greenaway),

vagy A kígyó ölelése (Ciro Guerra).

Előadás

Az előadás során olyan kérdésekre kapunk válaszokat, hogy milyen témák

a legnépszerűbbek vagy mely fesztiválokon érdemes részt venni, hogy felkeltse

a film a nemzetközi érdeklődést,vagy hogy pontosan kik a vásárlók.

Megismerhetjük a világforgalmazók közötti különbségeket, megtudhatjuk,

hogy szükség van-e egyáltalán világforgalmazóra, hogyan lehet velük

felvenni a kapcsolatot és a szerződéskötés során mire kell odafigyelni.

Workshop

április 14.

A kiválasztott projektek producerei egyéni beszélgetések alkalmával

kaphatnak válaszokat olyan kérdésekre, hogy mennyire érdekes a projekt

a nemzetközi piacon és hogyan lehetne még érdekesebbé tenni, ki a

célközönség és hogyan lehet bővíteni, illetve a külföldi finanszírozásról is

tehetnek fel kérdéseket.

28 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!