22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A NULLADIK LÉPÉS

A pitchelés művészete

2022.

május 4.

10:00 - 11:30

Helyszín:

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Angol nyelvű előadás.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

rendezők

forgatókönyvírók

producerek

mozgókép szakos hallgatók

SIBYLLE KURZ

Kommunikációs tréner és coach. A zeneiparban és a rendezvényszervezés

területén szerzett tapasztalatai mellett a

német filmes és televíziós piacon is dolgozott forgalmazóként.

Szociológia és pszichológia szakon szerzett diplomát,

felsőfokú tanulmányokat folytatott a média- és a kommunikációtudományok

területén is, emellett képzett NLP

(neurolingvisztikus programozás) kommunikációs tréner. Filmstúdiókkal

és könyvkiadókkal egyaránt dolgozik, szabadúszó coachként a média és a

kultúra számos területén tevékenykedik. Komoly piacismerettel rendelkező

kommunikációs szakemberként „a pitchelés művészete” a szakterülete, amit

húsz éve oktat nemzetközi filmes kurzusokon. Tagja az Európai Filmakadémia

(EFA), az Európai Nők Audiovizuális Hálózatának (EWA) és az Európai

Dokumentumfilmes Hálózatnak (EDN).

Előadás

A filmkészítőknek, de bármilyen kulturális és művészeti területen dolgozó

kreatív szakembernek is meg kell tudnia győzni a finanszírozókat

egy-egy ötlet piacképességéről, eladhatóságáról, sikeréről. Ezt nevezik

pitchingnek. A meggyőzés rövid, ám hatásos módja, amely napjainkban

magas szinten művelhető, és ami a legjobb: tanulható.

Mitől leszünk hiteles előadók? Hogyan lesz tömör és élvezetes, amit

mondunk, és mitől válik az ajánlatunk mások számára is vonzóvá? Az

előadás azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk meggyőző módon, hatásosan

pitchelni.

Zártkörű workshop az Inkubátor résztvevőinek

május 4–6.

Sibylle Kurz workshopja aktív tréning: minden résztvevőnek el kell hoznia

a projektjét. A workshop segít kidolgozni az ötleteket, majd felépíteni

és fejleszteni egy jövőbeli pitcheléshez. A csoport és a tréner visszajelzései

mellett gyakorlati feladatok is segítenek abban, hogy hogyan

tehetjük túl magunkat a prezentációs hiányosságokon, és hogyan hozhatjuk

ki a legtöbbet magunkból és a projektünkből. A program zártkörű,

csak az Inkubátor program résztvevőinek elérhető.

30 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!