22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fotó: Kocsis Judit

PÁLYAORIENTÁCIÓ

Ha megkérdezzük azokat a pályaválasztás előtt állókat, akik filmes karrierben

gondolkodnak, szinte mindenki azt mondja, hogy operatőr, rendező vagy producer

szeretne lenni. Miközben több tucat további szakember együttműködése

szükséges egy-egy mozgóképes alkotás sikeres elkészüléséhez.

Részben erre a tapasztalatra is építve döntöttünk úgy, hogy kibővítjük tevékenységi

körünket, és kiemelt figyelmet fordítunk a mozgóképes pályaorientáció,

illetve a pályamódosítás támogatására. Célunk, hogy utakat, lehetőségeket

mutassunk, amelyek megkönnyítik a tudatos választást.

A pályaorientációs programunk kidolgozásához elengedhetetlen volt, hogy

megismerjük a pályaválasztás előtt állók igényeit, amelyeket kutatások és

személyes beszélgetések révén térképeztünk fel.

A fentiekre alapozva, 2021-től pályázati úton támogatjuk a pályaorientációs

rendezvények megvalósítását, ami segíti a középiskolás és egyetemista korosztályt

a mozgóképipar adta széleskörű lehetőségekben való eligazodásban.

Aki szereti a változatosságot, a folyamatos kihívásokat és a csapatmunkát,

biztosan megtalálja a képességeihez és a vérmérsékletéhez leginkább illő

filmes szakmát. Pályaorientációs tevékenységünkkel ehhez az útkereséshez

kívánunk segítséget nyújtani.

A FILMSZAKMÁKAT BEMUTATÓ

KISFILMEK

2018-ban kezdtük el a filmszakmákat bemutató és népszerűsítő kisfilmek

készítését a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) együttműködésben.

Ebben a projektben két fontos célunk teljesül: egyrészt segítjük a

filmes pályaorientációt, másrészt izgalmas és kreatív feladatot adunk egy

csapat diáknak, akik a miniinterjúk készítése közben maguk is megismerik

a hazai filmgyártás néhány kulcsszereplőjét.

Eddig összesen harminc szakmáról készültek kisfilmek, többek között

olyanokról, mint a colorist, a pirotechnikus vagy a filmes fodrász.

Terveink szerint a következő évben további tíz videóval bővül a repertoár.

32

Pályaorientációs

rendezvények támogatása:

Kisfilmek

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!