22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fotó: Legjobb tudomásom szerint / Garázsmenet Film Kft.

FILMSZAKMAI KÉPZÉSEK

TÁMOGATÁSA

2016-óta évente meghirdetjük a filmszakmai képzések támogatását célzó

pályázatunkat, amelynek célja a filmiparban jelentkező szakemberhiány

orvoslása és a hazai filmgyártás utánpótlásának biztosítása, versenyképességének

fokozása.

Eddig háromszáznál többen végeztek az általunk támogatott – vágó-

asszisztens, felvételvezető, rendezőasszisztens, storyboardrajzoló, segéd-

operatőr, DIT, naplóvezető, produkciós asszisztens, CGI, VFX, utómunka

koordinátor, produkciós koordinátor, produkciós könyvelő, berendező, focus

puller, kellékes, öltöztető, világosító, mikrofonos, jelmezkivitelező – képzések

egyikén és sokan jelenleg is épp gyakornokként dolgoznak egy készülő

produkción.

A hatodik kiírás nyertes intézményei 2021 őszén indítják el képzéseiket

az alábbi szakmákban: animációs producer, filmgyártási fegyvertechnikus,

produkciós pénzügyes, segédoperatőr, utómunka-hangasszisztens, világosító

és videoasszisztens.

FILMES GYAKORNOKI RENDSZER

Érdekel, milyen a filmgyártás a gyakorlatban?

Szívesen kipróbálnád magad, szakmai tapasztalatot szereznél?

Már belekóstoltál a filmezésbe, de el is mélyednél benne?

A filmesgyakornok.hu oldal a filmes képzést folytatók és végzettek számára

belépési lehetőséget jelent a mozgóképes szakmába, valamint a producereket

segíti abban, hogy készülő filmjeikhez rátermett segítő kezeket találjanak.

A regisztrációhoz az alábbi két feltétel közül az egyik teljesítése szükséges:

• folyamatban lévő vagy lezárt filmes tanulmányról a képző intézmény

által kiállított igazolás csatolása,

• egy korábbi filmes produkcióban szerzett gyakorlatról a producer

által kitöltött igazolás csatolása.

A 2021-ben ötéves filmesgyakornok.hu rendszerében 900-nál is több regisztrált

gyakornokjelölt található, és az elmúlt évek során közel 500 gyakornoki

foglalkoztatást zártunk le sikerrel.

Ha szeretnéd, hogy a producerek mielőbb rád találjanak, regisztrálj!

Akár már 16 éves kortól bekerülhetsz az adatbázisba.

Mindegy, kivel indul a stáblista, a lényeg, hogy veled folytatódjon!

36

filmesgyakornok.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!