22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK

Mozgóképszakmai pályázatok

a Kreatív Európa MEDIA-nál 2021.

szeptember 15.

16:00–17:00

Helyszín:

Európa Pont

1024 Budapest, Lövőház u. 35.

A rendezvény ingyenes,

de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információ:

nfi.hu/ffp | Fast Forward

Program Facebook-csoport

Kiknek ajánljuk:

producerek

rendezők

dokumentumfilm-rendezők

animációsfilm-rendezők

animációs alkotóművészek

mozgókép szakos hallgatók

PASZTERNÁK ÁDÁM

A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett angol szakos

bölcsész és tanári diplomát. Az egyetem mellett szinkrondramaturgi

és animációs fázisrajzolói képesítést szerzett. 2004-

ben kezdett dolgozni a MEDIA Desk Magyarország Irodánál

mint projektmenedzser, majd 2014 óta a Kreatív Európa Iroda

ügyvezetője és a MEDIA alprogram hazai képviselője.

KREATÍV EURÓPA

2021-ben elkezdődött az európai kulturális és kreatív ágazatokat támogató

Kreatív Európa program második ciklusa. A program költségvetése jelentősen

emelkedett, így a 2021–2027 közötti időszakban 2,4 millió euróval járulhat

hozzá a Kultúra és a MEDIA alprogramok, valamint a szektorközi ág felhívásaira

beérkező pályázatok megvalósításához.

Előadás

A program hazai koordinációját végző Kreatív Európa Iroda ügyvezetője és a

MEDIA alprogram vezetője, Paszternák Ádám az esemény keretében a Kreatív

Európa program audiovizuális szektort támogató pályázati lehetőségeit

mutatja be.

A pályázatok rendszere és tartalma némileg módosult az előző ciklushoz

képest, azonban a Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő

felhívások továbbra is elérhetőek lesznek a filmes szakemberek számára.

A következő hét évben is lehetőség lesz pályázni többek között fejlesztési

és forgalmazási támogatásokra, fesztiválok, képzések megvalósítására.

Az előadás keretében az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak az új Kreatív

Európa pályázatokkal kapcsolatban.

6 KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!