REFI 2022-23. pályaválasztási füzet

kisantal
  • No tags were found...

PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA,

MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA

Hagyomány és megújulás

Refi

FELVÉTELI

TÁJÉKOZTATÓ

A 2022-23-AS TANÉVRE

6 ÉVF.-OS

GIMNÁZIUM

ROBOTIKÁVAL

4 ÉVF.-OS

GIMN.: ÁLT.

TANTERVŰ

1+4 ÉVF.-OS

GIMN.: ANGOL

ELŐKÉSZÍTŐ

ÉS ROBOTIKA

4 ÉVF.-OS GIMN.:

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS;

MATEK VAGY BIOSZ

5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.:

GRAFIKA

5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.:

FESTÉSZET

5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.:

NÉPTÁNC

VÁLASZTHATÓ

IDEGEN NYELVEK:

1.: angol, némeT

2.: angol, némeT,

fRancia


ÁLDÁST, BÉKESSÉGET!

Szeretettel üdvözlöm a kedves olvasót ezzel a szép református köszöntéssel.

Ez a néhány szó: Pápai Református Kollégium mindenkiben felidéz valamilyen

emléket, tudást, információt. Volt ideje ennek a kifejezésnek beivódni

a magyar ember gondolataiba, hiszen 1531 óta itt szolgáló református keresztyének

ezt a helyet a magyar kultúra meghatározó részévé tették. A kollégium

ebben a formájában nem diákotthont jelent, hanem egy több szervezeti egységből

álló intézményegyüttest. E keretek között működik a Dunántúli Református

Egyházkerület több intézménye, könyvtár, levéltár múzeum, művészeti

alap iskola, lelkészeket, hitoktatókat képző főiskola és a Magyar Örökség díjjal

kitüntetett gimnázium, művészeti szakgimnázium és diákotthon.

Mi a titka e sok évszázados, a megmaradás szempontjából sikeres történetnek?

A megújulásra való képesség, amelynek titka az a biztos alap, amire ez az intézmény

épült, és ma is épül, a Jézus Krisztusba vetett hit és a keresztyén értékrend.

Ezért a kollégium jelmondata: Istennek, hazának, tudománynak, jelképe

az eperfa, ami szabadon tenyészik.

Remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk a gimnázium

frissen felújított, szép épületében!

BARÁTH JULIANNA IGAZGATÓ

2


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2022-23-AS TANÉVRE

tagozatkód

évfolyam

száma

0001 6

osztálytípus

általános tantervű gimnáziumi képzés

robotika tantárgy tanításával

0002 4 általános tantervű gimnáziumi képzés

0006 1 + 4

0031 4

0032 4

0041 5

0042 5

0051 5

angol nyelvi előkészítő osztály

robotika tantárgy tanításával

természettudományos gimnáziumi osztály

emelt óraszámú matematika tanítással

természettudományos gimnáziumi osztály

emelt óraszámú biológia tanítással

művészeti szakgimnáziumi képzés grafika tagozaton,

az 5. év végén OKJ-s vizsga

művészeti szakgimnáziumi képzés festő tagozaton,

az 5. év végén OKJ-a vizsga

művészeti szakgimnáziumi képzés néptánc tagozaton,

az 5. év végén OKJ-s vizsga

Választható idegen nyelvek: 1. nyelv: angol, német

2. nyelv: angol, német, francia

6 ÉVF.-OS

GIMNÁZIUM

ROBOTIKÁVAL

Megszerezhető képesítés:

6 ÉVF.-OS 4 ÉVF.-OS

GIMNÁZIUM GIMN.: ÁLT.

ROBOTIKÁVAL TANTERVŰ

6 ÉVF.-OS 4 ÉVF.-OS 1+4 ÉVF.-OS

GIMNÁZIUM GIMN.: GIMN.: ÁLT. ANGOL

ROBOTIKÁVAL TANTERVŰ ELŐKÉSZÍTŐ

ÉS ROBOTIKA

4 ÉVF.-OS 1+4 ÉVF.-OS 4 ÉVF.-OS GIMN.: 1+4 ÉVF.-OS 4 ÉVF.-OS GIMN.: 4 ÉVF.-OS

GIMN.: GIMN.: ÁLT. ANGOL TERMÉSZETTUDOMÁNYOS; GIMN.: ANGOL TERMÉSZETTUDOMÁNYOS; TERMÉSZE

TANTERVŰ ELŐKÉSZÍTŐ MATEK VAGY BIOSZ ELŐKÉSZÍTŐ MATEK VAGY BIOSZ MATEK VAG

ÉS ROBOTIKA ÉS ROBOTIKA

5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.:

GRAFIKA

5 ÉVF.-OS 5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.: SZAKGIMN.:

GRAFIKA FESTÉSZET

5 ÉVF.-OS 5 ÉVF.-OS 5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.: SZAKGIMN.: SZAKGIMN.:

GRAFIKA FESTÉSZET NÉPTÁNC

5 ÉVF.-OS 5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.: SZAKGIMN.:

FESTÉSZET NÉPTÁNC

5 ÉVF.-OS

SZAKGIMN.:

NÉPTÁNC

grafikus festő táncos

3


MEGÚJÚLÁS

Mit jelent a megújulás ma a pápai református

gimnázium életében? Lelkiségünk meghatározó

része ma is Isten Igéje, az imádság, az ének,

és ezen biztos alapra építve bátran, félelem

nélkül élünk a jelenkor adta lehetőségekkel és

vesszük föl képzési rendszerünkbe új tantárgyként

a robotikát.

A 7. és 9. évfolyamon alapozó képzésként

tekintünk erre a tantárgyra, hiszen minden

tudományban, szakmában elengedhetetlen az

informatikai készségek megszerzése.

Ezzel összhangban szeretnénk megújítani

idegen nyelvi képzésünket, a művészeti

szakgimnáziumban a grafika oktatást.

4


NYÍLT NAPJAINK

Tájékoztató szülői értekezlet a biztonsági előírások betartásával

a Református templomban, majd kisebb csoportokban

a gimnázium és a diákotthon körbejárása.

2021. október 8., péntek 9.00–12.00

2021. november 6., szombat 9.00–12.00

FELVÉTELI MENETREND

teendő időpont / határidő

Jelentkezési lap beadása a központi

írásbeli felvételi vizsgára.

2021.december 3.

Központi írásbeli vizsga. 2022. január 22.

Pótló írásbeli vizsga. 2022. január 27.

Tanulói jelentkezési lapok beadása

az általános iskolákban, hatosztályos

képzésre jelentkezés esetén elektronikus

jelentkezés.

Szóbeli beszélgetés és alkalmassági

vizsgák.

2022. február 18.

2022. február 22 – március 11.

A szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák pontos idejéről minden

jelentkezőt levélben értesítünk.

5


Iskolánk

viselete a

„bocskai”

A néptánc szakosok

Osztálykirándulások,

tanulmány utak

Képzőművészeti

kiállítások,

versenyek,

szakmai hetek

Nemzetközi

kapcsolatrendszer,

cserediákok

Gyönyörűséges

tanulási

környezet

Hagyomány

és modern

technikai

lehetőségek

6

Felemelő ünnepek, hagyományok


A FELVÉTELI PONTOK

SZÁMÍTÁSA

A felvételi jelentkezések elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

1. Általános iskolás tanulmányi eredmények.

Hatosztályosba: Magyar nyelv és irodalom, matematika, továbbá 4. osztály

környezetismeret, 5. osztály történelem és idegen nyelv.

Gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokba: 7. és 8. osztály magyar nyelv

és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

2. Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények.

3. A szóbeli elbeszélgetés eredménye. A szóbeli meghallhatás célja a

jelentkező diák motivációinak, személyiségének a megismerése, tájékozódás

a család értékrendbeli elkötelezettségéről, az intézményünk keresztyén

nevelési gyakorlatának elfogadásáról.

4. Művészeti képzésre jelentkezők esetén alkalmassági vizsga.

Képzőművészeti tagozaton: ábrázolás, rajz, festőkészség.

Táncművészeti tagozaton: népdaléneklés, mozgáskövetés, reakcióidő

felméréséből áll.

A pontok számítása, a felvételi rangsor

• A hatosztályos gimnáziumba: A szóbeli meghallgatás után, a hozott

pontokból felállított sorrend szerint történik.

• A nyelvi előkészítőbe és a gimnáziumi osztályokba: A szóbeli meghallgatás

után a hozott- és szerzett pontokból számítjuk: 50% hozott pontok, 25%

matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli.

• A művészeti szakgimnáziumi osztályokba: A szóbeli meghallgatás és az

alkalmassági vizsga eredménye után – alkalmas vagy nem alkalmas –

a hozott- és szerzett pontokból számítjuk:

50% hozott pontok, 25% matema tika írásbeli, 25% magyar írásbeli.

Az SNI-s tanulók esetén a szakértői véleményben megfogalmazottak

és a szülői kérelem szerint járunk el.

7


CSATOLANDÓ DOKUMENTUM:

Lelkipásztori ajánlás (letölthető az iskola honlapjáról)

KOLLÉGIUM

Vidéki tanulóink számára diákotthoni elhelyezést biztosítunk

ÉTKEZÉS

A diákotthon lakóinak és a menzásoknak az étkezéséről az iskola épületében

található, saját üzemeltetésű, felújított konyhánk gondoskodik.

KÖZZÉTÉTEL

Iskolánk honlapján közzétesszük az aktuális eseményeket, a felvételi tájékoztatót.

Beiskolázással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk!

Általános kérdések: Baráth Julianna igazgató

Oktatással, felvétellel kapcsolatos kérdések: Mayerné Pátkai Tünde,

Ferenczi Alpár igazgatóhelyettesek

Diákotthonnal kapcsolatos kérdések: Apostolné Bartha Mária diákotthon-vezető

Adminisztrációs kérdések: Simon Magdolna iskolatitkár

8

ELÉRHETŐSÉGEINK

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

és Művészeti Szakgimnáziuma

8500 Pápa, Március 15. tér 9. | Telefon: 06-89- 313-881

E-mail: info@refi-papa.hu | Honlap: www.refi-papa.hu

More magazines by this user
Similar magazines