trashart2021_onlinekatalogus_vegleges_LAPOZHATOPDFHEZ

godollofilmfest

„ AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS

MŰVÉSZETE ”


FŐTÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓK

TÁMOGATÓK

2


4-5 Köszöntő

ALKOTÓK

6-7 Gáborecz István

8-11 Hervé-Lóránth Ervin

12-13 Kovách Gergő

14-15 Aztakeservit

16-19 Egy közös alkotás

20-21 Pásztor Nagy Andrea

22-25 Demeter László

26-27 B. Horváth Brigitta

28-29 Amazing Metal Art

30-31 Luciano Bosco “Contactoctopus”

32-35 Vándorkiállítás

38-39 Köszönetnyilvánítás

3


A Trash Art Magyarország programban részt vevő alkotók

kreativitásukkal új életet adnak a legkülönbözőbb hulladék

típusoknak. A kiállítás célja felhívni az emberek figyelmét

a környezet védelmére, a hulladék keletkezésének

megelőzésére, a termelődött hulladék megfelelő kezelésére,

és körforgásban tartására az újrahasznosítás által.

2021-es újdonság, hogy több szobor természetes,

lebomló anyagokból készült.

A kidobott, feleslegessé vált anyagokból készült műalkotások

minden évben hatalmas népszerűségnek örvendenek, fotóik

ellepik az online teret. Megérintik a nézőt, mert sokkolnak,

elgondolkodtatnak és élmény velük találkozni.

A Trash Art Magyarország program 2017-től a gödöllői

Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál

kísérőrendezvénye.

Azóta az újszerű stílus, látásmód és eszközhasználat révén

a látszólag értéktelen anyagok minden évben művészeti

alkotásként élednek újjá, meghökkentve és a figyelmet

felkeltve az újrahasznosítás művészete iránt.

A Trash Art Magyarország idei témája Magyarország nagyvadjai.

Közel 40 alkotás mutatkozott be szeptember 10-12.

között Gödöllőn, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi

Fesztiválon.

Köszönjük, hogy továbbviszik a Trash Art Magyarország hírét,

és ezzel továbbadják az alkotók és alkotások üzenetét!

„A TRASH ART SZOBROK

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS

NAGYKÖVETEI”

4

WWW.GODOLLOFILMFEST.COM

WWW.TRASHART.HU


The artists participating in the Trash Art Hungary programme

use their creativity to give new life to a wide variety of

waste. The aim of the exhibition is to raise people’s awareness

of the need to protect the environment, prevent waste

generation, manage waste properly and keep it in circulation

through recycling.

A novelty of 2021 is that several sculptures are made of

natural, degradable materials.

Artworks made from discarded and needless materials are

hugely popular every year, with photos of them flooding the

online space. They move the audience because they shock,

they make you think and they are a thrill to encounter.

The Trash Art Hungary has been the accompanying event

of the International Nature and Environment Festival in

Gödöllő since 2017.

Since then, through innovative style, vision, and the use

of tools, seemingly worthless materials have been revived

every year as works of art, astounding and raising awareness

for the art of recycling.

This year’s theme is Hungary’s greatest wild animals. Nearly

40 works were presented at the International Nature and

Environment Festival in Gödöllő between 10-12 September.

Thank you for spreading the word about Trash Art Hungary,

and in doing so, spreading the message of the artists and their

works!

„TRASH ART STATUES ARE THE

TRUE AMBASSADORS FOR

RECYCLING”

WWW.GODOLLOFILMFEST.COM

WWW.TRASHART.HU

5


LÁNCFŰRÉSZES FAFARAGÓ

JÉGSZOBRÁSZ

GÁBORECZ

ISTVÁN

Gáborecz István alkotása témájaként egy életnagyság közeli

gímszarvast választott. A projekt tervezésekor úgy döntött,

hogy tűzifára szánt rönkfából készíti el, hogy ezzel új életet

adjon neki egy szobor alakjában. Így is tett, vésőket nem használt,

egyetlen rönkfából faragta ki láncfűrésszel. A finom, apró

részleteket pedig különféle marókkal dolgozta ki.

Keze alatt többnyire erdei állatok válnak szobrokká,

de egészen különleges, egyedi elképzeléseket

is megvalósít. Nemrégiben például az egyik kedvenc

figuráját alkotta meg, egy sárkányt.

GÍMSZARVAS

Faszobrászat láncfűrésszel

István eredetileg kőfaragást tanult a középiskolában. 2016-ban pusztán kiváncsiságból kezdett el

foglalkozni a láncfűrészes fafaragással, melynek művészetét teljesen autodidakta módon sajátított el.

Azóta hivatásának tekinti. Emellett jégszobrászkodik is, olyankor a fa helyett jégbe vájja fűrészét.

6


István Gáborecz chose a life-size red deer as the theme of his artwork. When planning

the project, he decided to make it from a log of firewood to give new life to it in the

form of a statue. He did so, he did not use chisels, he carved it out of a single log with

a chainsaw. And he worked out the fine, small details with various milling cutters.

Woodcarving with a chainsaw

Under his hands, mostly forest animals

become sculptures, but he also realizes

quite special, unique ideas, he recently

created one of his favorite figures,

a dragon.

István originally studied stone carving in high school.

In 2016 he started to engage in chainsaw wood carving out

of curiosity. Since then, he has mastered the art

in a completely self-taught way and now considers it his

profession. He also sculpts ice, carving his saw in ice instead

of wood.

RED DEER

CHAINSAW CARVER

ICE SCULPTOR

ISTVÁN

GÁBORECZ

7


HUMANIMALS

Hervé-Lóránth Ervin HumAnimals szobor installációjával nevezett idén

először a Trash Art Magyarország programba.

Micsoda Disznó!

Szobrával azt a kettőséget szeretné bemutatni,

ami az élővilágot jellmzi, benne az embert és

az állatot, ahol az ember rendelkezik egyfajta

állati jellemvonásokkal, ahogyan az állatokban is

fellelhetők „emberi” vonások. Ezt a megállapítást

és állapotot hivatott a projekt bemutatni,

ahol az emberi karakter, mint test és mint a hozzá

kapcsolódó állati karakter /fej/, miként jeleníthető

meg egy egészben.

A kiválasztott állat és hozzá tartozó tulajdonságaival felvértezett, és emberi

hozzá jellemző adottságokkal összevetve jön létre a HumAnimals faj.

8

Úgy érzi korunkban és jelen helyzetünkben szükségszerű

egyfajta tükröt tartani a humán egyedek felé,

hogy meglássák saját magukat a természetes környezetben,

ahol fellelhetik eredetüket.

Éppen ezért volt szükséges ekkora méretben

elkészíteni őket, hogy az emberek szembesüljenek

a természet erejével, hatalmával, törpüljenek el

mellettük, érezzék kiszolgáltatottságukat!

HERVÉ-LÓRÁNTH

ERVIN

KÉPZŐMŰVÉSZ


Monumentálisak, az ember eltörpül mellettük

A 2014-ES ÉV ELSŐ HELYEZETTJE

Magyarországon és világszerte több helyen is fellelhetőek

újszerű és formabontó szabadtéri óriásszobrai, melyek

szinte névjegyévé váltak fi gyelemfelkeltő és üzenet

közvetítő hatásukkal.

2014-ben a földből kimászó, gigantikus nagyságú „Feltépve”

című szobra lett az év legjobb streetart alkotása.

9


HUMANIMALS

Ervin Hervé-Lóránth entered Trash Art for the first time this year with

his statue installation: HumAnimals.

What a pig!

He wants to present the duality that characterizes

the living world, including man and animal, where

man has a kind of animal traits, just as “human”

traits can be found in animals. This fi nding and

state was called for to be presented by this project,

where the human character as a body and as

an associated animal character / head / can be

represented as a whole.

HumAnimals species is created by comparing the selected animal with its characteristics

and human characteristics.

10

In our age and in our present situation, he feels the

need to keep a kind of mirror towards human individuals

to see themselves in the natural environment

where they can fi nd their origins.

That is why it was necessary to make them on such

a scale, so people are confronted with the immensity

and power of nature, feeling themselves dwarfed by

it, and thus feel their vulnerability!

ERVIN

HERVÉ-LÓRÁNTH

FINE ARTIST


They are monumental, man dwarfs them.

BEST STREETART IN 2014

All around the world the innovative and form-breaking

outdoor giant sculptures have become almost a kind

of trademark for him with their attention-grabbing and

message-conveying effect.

In 2014, his gigantic statue “Torn Up” climbing out of

the ground became the best streetart of the year.

11


Pécsi sör támogatásával

Kovách Gergő Budapesten él és dolgozik. 2000-ben diplomázott, a Kisképzőben

tanít szobrász szakon 10 éve. Anyaghasználata nem ismer határokat, széles

skálája a csomagolópapírtól a bronzig terjed. A Ludwig Múzeum gyűjteményében

őrzi több szoborsorozatát is.

Szobrai gyűjtőknél is megtalálhatók, de van

a Nemzeti Galériában és Miskolcon is, időszaki

kiállításokon pedig folyamatosan felbukkannak.

Ilyen a szeptember 25-től induló Egy a Természettel

BÖLÉNY

Vadászati és Természeti

Világkiállítás, ahol 16

nagy magyar vadászról

készít egész alakos portrészobrokat.

12

KOVÁCH

GERGŐ

SZOBRÁSZMŰVÉSZ

A gödöllői fesztiválon a korábbi években

már találkozhattunk műveivel, így

örömmel vettük, hogy idén is pályázott

és elkészített két szobrot, melyeknek

külsejét a Pécsi Sörfőzde jóvoltából kapott

sörös dobozokkal borította be.

MEDVE


Gergő Kovách lives and works in Budapest, graduated in 2000, and has

been teaching sculpture at Kisképző for 10 years. His use of materials

knows no boundaries, it covers a wide range from wrapping paper to

bronze. The collection of the Ludwig Museum also houses several series

of sculptures.

BISON

His sculptures can also be found at collectors, but

they are also in the National Gallery or in Miskolc,

and they constantly appear in temporary exhibitions.

Such as the One with Nature World of Hunting and

Nature Exhibition starting from 25th of September,

where he makes full-length portraits of 16 great Hungarian

hunters.

With the support of Pécs beer

We could already have met some of his artworks in the previous

years of the festival in Gödöllő, so we are very much delighted

that he brought two sculptures this year as well, on which the full

exterior is covered with beer cans courtesy of the Pécs Brewery.

BEAR

GERGŐ

KOVÁCH

SCULPTOR

13


Ferenczi Zsolt, Kocsis Viktor, Kerékgyártó

Tamás és Bakallár Benjamin az Aztakeservit

Értékőr Egyesület csapatát képviselik.

Évek óta küzdenek a környezetért, folyók,

erdők mentén, szemétszedő akciók keretében,

újrahasznosított szobrok formájában, és mindemelett

a természet fontosságára és szeretetére

való tanítással az ifjak körében. Több éve vesznek részt

a rendezvényen, és idén sem szerettek volna kimaradni.

A szarvas a fesztivál jelképe és egyben totemállata,

így szinte egyértelmű volt az Űzött vad

és a Küzdelem című szoborinstallációk témája. A fém

vázon autókarosszéria elemeket használtak a megfelelő

formára és ívre vágva, hajlítva. Térbeliségét

tekintve teljesen körbejárható, kidolgozott alkotás,

kiemelt fontossággal bír rajta az izomzat megjelenítése.

AZTAKESERVIT

FERENCZI ZSOLT, KOCSIS VIKTOR,

KERÉKGYÁRTÓ TAMÁS ÉS BAKALLÁR BENJAMIN

GLÓBUSZ

A Glóbusz rámutat a mai világ ingatag

helyzetére, ahogy egy ősi Isten tartja

a világot, aki lehet Atlas – de a harcos alak

kicsit más megvilágításba helyezi a látványt.

A bronz páncél is fokozza a misztikus hangulatot.

Itt a redőnytől a műanyag tálakig

minden megtalálható az alapanyagok között.

ŰZÖTT VAD

Az Evolúció a tükörben nem magát, hanem Darwin-t látó majom

szobra. Több oldalról is megközelíthető a mondanivalója, lehet

a mérhetetlen tudás, de a mérhetetlen butaság képe is. Nagyrészt bicikligumik

kerültek felhasználásra, a majom formája kicsit emberi, ami

szintén nem véletlen.

14

EVOLÚCIÓ


GLOBE

Zsolt Ferenczi, Viktor Kocsis, Tamás Kerékgyártó and Benjamin Bakallár represent the

team of the Aztakeservit Értékőr Association, with whom they have been fighting for the

environment for years, along rivers and forests, in garbage collection campaigns, in the form

of recycled sculptures and by teaching the importance and love of nature among young

people. They’ve been attending the event for several years and didn’t want to miss out on

this year either.

AZTAKESERVIT

The deer is the symbol of the festival and at the same time its

totem animal as well, so the theme of the Chased Wild and

Battle statue installations was easy to perceive and almost

obvious. On the metal frame, car body elements were used, cut

and bend to the right shape and curve. In terms

of its spatiality, it is a work developed in its full

circularity, and the display of the muscles is of

paramount importance.

ZSOLT FERENCZI, VIKTOR KOCSIS,

TAMÁS KERÉKGYÁRTÓ AND BENJAMIN BAKALLÁR

Globe points to the volatile position of

today’s world as an ancient God holds the

world, who may be Atlas, but the warrior

figure gives a slightly different perspective to

it. Bronze armor also enhances the mystical

atmosphere. Everything

from shutters to plastic

bowls can be found here.

EVOLUTION

Evolution in the mirror is not a statue of a monkey who sees himself, but

Darwin. What you have to say can be approached from several sides, it can be

the image of immeasurable knowledge, but also the image of immeasurable

stupidity. For the most part, bicycle tires were used, the monkey’s shape

is a bit human, which is also no accident.

CHASED WILD

15


EGY KÖZÖS ALKOTÁS

AZTAKESERVIT ÉS

PÁSZTOR NAGY ANDREA

Idén több művész is választotta témájaként hazánk egyik

meghatározó nagyvadját, a szarvast. Különlegessége

a változatos anyaghasználat mellett legfőképp

abban rejlik, hogy a különböző látásmódú művészek

nagyon eltérő szemlélettel és eszközökkel

dolgozták fel ugyanazt a témát. Ezt támasztja

alá a Küzdelem! című alkotás,

melynek küzdő feleit két külön

alkotó / alkotócsoport készítette: az

Aztakeservit Értékőr Egyesület

és Pásztor Nagy Andrea.

A szarvasok életnagyságban

szimbolizálják

a természet és

a hulladék

harcát.

.

Kosárfonó

Aztakeservit

16

KÜZDELEM!


Pásztor Nagy Andrea

17


A JOINT ATRWORK

AZTAKESERVIT AND

ANDREA PÁSZTOR NAGY

This year, several artists have chosen the deer, one of our

country’s most important wild animals, as their theme.

In addition to the diverse use of materials, the

uniqueness lies mainly in the fact that artists with

different perspectives worked on the same topic

with very different tools and approaches. This

is supported by the work entitled Battle!,

the struggling parties of which were

created by two separate artists:

The Aztakeservit Értékőr Association

and Andrea Pásztor

Nagy. The deer symbolize

the struggle between

nature and waste

in life-size.

Aztakeservit

18

BATTLE!


Andrea Pásztor Nagy

19


KOSÁRFONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ

PÁSZTOR NAGY

ANDREA

Pásztor Nagy Andrea mindig is szeretett barkácsolni, és kereste

a hozzá legközelebb álló hobbit, mígnem rátalált a kosárfonásra.

AZ UGRÓ SZARVAS

Azért ezt a szakmát választotta, mert izgalmas és végtelen termékek, formák sorozatát lehet

kihozni a vesszőből, aminek csak a képzeletünk szab határt.

Éppen ezért szobrai nem is készülhettek volna másból, mint az országunkban található fűzveszszőből.

Az Aztakeservit Értékőr Egyesület által készített vázakra fonással építette fel a szarvasok

külsejét az izomtónusokat utánozva. A láb résztől indulva, felfelé haladva egymást borítva

kapcsolódnak össze a vesszőkötegek.

Szobrainak a csodaszarvas adta az ihletett, amely a magyar nép szimbóluma. A szarvas mozdulata

azt a küzdelmet jelképezi, amit őseink hajdan elszenvedtek. Ez az alkotás is – mint minden

munkája – belső örömöt, megnyugvást, szépséget hozott számára.

20


Andrea Pásztor Nagy had always loved handmade crafts and was looking for the

hobby closest to her until she found basket weaving. She chose this profession

because a series of exciting and endless products and shapes can be brought out

of the willow cane, which is only limited by our imagination.

That is why her sculptures could not have been made from anything other than

the willow in our country. She built the deer’s exterior by spinning on the frames

made by the Aztakeservit Értékőr Association, imitating muscle tones. Starting from

the leg section upwards, the bundles of canes are overlapping and joined together.

Her statues were inspired by the miraculous

hind, which is a symbol of the Hungarian

people. The deer’s movement symbolizes the

struggle that our ancestors once suffered.

ANDREA

PÁSZTOR NAGY

BASKET WEAVING FOLK CRAFTSMAN

These artworks like all her others, brought

her inner joy, calm and beauty.

THE LEAPING DEER

21


NAGY VADAK

IDÉN 12 SZOBORRAL ÉRKEZETT

DEMETER

LÁSZLÓ

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ

László szenvedélye a növény szobrok termesztésével kezdődött. Szeretett volna

gyorsítani a folyamaton, és így talált rá a gumira, amiből az első alkotásai készültek.

Ezután jött a drót, a műfű és a beton.

Szobrai alapját egytől-egyig fém váz adja, és erre építi fel a külső héjat. Nagyon sok izgalmas

anyag van, amit ki szeretne még próbálni.

A természet szépsége, tisztasága egész életében lenyugözte. Muveinek ihletettségét

az állatvilág sokfélesége, vadsága adja.

22

Alkotásainak egy része már szerepelt korábbi években ezen a rendezvényen, és nagyon örül,

hogy ismét bemutathatja őket az azóta elkészültekkel együtt.


23


GREAT WILDS

THIS YEAR HE BROUGHT 12 STATUES

LÁSZLÓ

DEMETER

ORNAMENTAL GARDENER

It all began with the cultivation of plant sculptures. Later on he wanted to speed

up the process so he found the rubber from which his first sculpture installations

were made. This was followed by wire, artificial grass and concrete.

Each sculpture is based on a metal frame and the outer shell is built on it. There are still a lot

of exciting materials he wants to try.

He has been fascinated by the beauty and purity of nature all his life. His works are inspired

by the diversity and wildness of the animal world.

24

Some of his artworks have been featured in previous years at this event and he is very

pleased to present them again with what has been completed since then.


25


CSODASZARVAS

Alapanyag: hulladék fa, hulladék arundo nád

Támogató: Losonczy Ferenc, Magoryst Kft.

Az újrahasznosítást a természet már jóval előttünk feltalálta. Nekünk sem

korlátozódhat a figyelmünk csupán arra, hogy ne szennyezzük káros és mérgező

anyagokkal a természetet, hanem ügyelnünk kell arra is, hogy a természet

alkotta hulladékokban felismerjük az értéket.

B. Horváth Brigitta a látszólag értéktelen természetes hulladékok, tüzelőnek

vagy akár komposztnak használható anyagok értékére szeretné felhívni

a figyelmet alkotásával, hazánk jellegzetes vadon élő állatáról, egy szarvasról

készült szoborral.

Erdeinkben sétálva megpillanthatjuk vonulását, s az őszi estéken a párzás idején

bőgésük hangját is hallhatjuk. Mindez egyfajta elcsendesedésre, a hétköznapok

felgyorsult ritmusából való kiszakadásra is ösztönözhet

minket.

Csak természetes anyagok

Szeretné előrevetíteni az élet

körforgásának következő szakaszát,

amelyben ezek a növényi

anyagok állatként fognak már

megjelenni, hiszen komposz-

B. HORVÁTH

26

tálódva a növények táptalajává

válnak, mely növények táplálékul

szolgálnak a legelő vadaknak.

A növényi részek a szoborban

saját jövőjükre emlékeznek.

BRIGITTA

ÖTVÖS, FORMATERVEZŐ IPARMŰVÉSZ


GOLDSMITH, DESIGNER CRAFTSMAN

BRIGITTA

B. HORVÁTH

Material: waste wood, waste arundo reed

Sponsor: Losonczy Ferenc, Magoryst Kft.

Recycling has already been invented by nature long

before us. Nor should our attention be limited to not

polluting nature with harmful and toxic substances,

but also to recognizing the value

in waste created by nature.

Brigitta B. Horváth would like to draw

attention to the value of seemingly

worthless natural waste, materials that

can be used as fuel or even compost, with

a statue installation of a deer (hind),

a typical wild animal of our country.

MIRACULOUS HIND

Only natural materials

Walking through our forests, we can see its migration, and in the autumn evenings we can hear

the sound of their roaring during mating. All this can encourage us to become a kind of silence,

to break away from the accelerated rhythm of everyday life.

She wants to anticipate the next stage of the life cycle, in which these plant materials will

already appear as animals, as they become composted as a breeding ground for plants, which

serve as food to build up the bodies of grazing game. The plant parts from which the sculpture

is made remember their own future in the sculpture.

27


AMAZING METAL ART

AUTÓALKATRÉSZ SZOBROK

Az Amazing Metal Art csapata idén is képviselte magát néhány extrém szoborral.

Egyedülálló szobraik teljes mértékben újrahasznosított autóalkatrészekből

készültek, új értelmet adva ezzel a fémhulladék fogalmának. Több száz

munkaóra és megszámlálhatatlan mennyiségű fémdarab felhasználása után

2019-ben nyitották meg budapesti galériájukat, ahol a hét minden napján várják

az érdeklődőket.

28


AMAZING METAL ART

CAR PARTS SCULPTURES

The Amazing Metal Art team was represented again this year with some extreme

sculptures. Their unique sculptures are made entirely from recycled car parts,

giving new meaning to the concept of scrap metal. After hundreds of hours

of work and countless scrap metal, they opened their gallery in Budapest in 2019,

where they welcome visitors every day of the week.

29


A Trash Art Magyarország kísérőprogramjaként az idei évben először egy Élő szoborral is találkozhattak a látogatók. Célunk az volt, hogy

megállítsuk az időt a fesztivál tereiben, és felhívjuk a figyelmet a rohanó világ árnyoldalaira.

Luciano Gondim Bastos Bosco önállő előadásában fejtegette az emberi faj természettől való azon elszakadását, amely a boldogság

fogalmát újradefiniálva központba helyezi a fizikai lét fenntartásának szükségességét, ahol az élet egyszerűen csak életformaként jelenik

meg.

LUCIANO BOSCO “CONTACTOCTOPUS”

30

ÉLŐSZOBOR


LUCIANO BOSCO “CONTACTOCTOPUS”

LIVING STATUE

As an accompanying programme of Trash Art Hungary this year, for the first time visitors could also meet a Live statue. Our aim was

to stop time at the festival and draw attention to the darker side of a fast-paced world.

Luciano Gondim Bastos Bosco gave a stand-alone performance representing the human race’s detachment from nature, which redefines

the concept of happiness and focuses on the need to maintain physical existence, where life simply appears as a form of life.

31


A vándorkiállításba bekerült

szobrok a budapesti Akvárium előtt,

az „Egy a természettel!” Vadászati

és Természeti Világkiállításon és a

hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati

Múzeum kertjében tekinthetők

meg.

32

2021 decemberétől a gödöllői

Arborétum adja végleges ottonukat.


33


The sculptures included in the travelling

exhibition can be seen in front

of the Aquarium in Budapest, at the „One

with Nature” World of Hunting and Nature

Exhibition and in the garden of the

Zsigmond Széchenyi Museum of Hunting

in Hatvan.

34

From December 2021, they will have their

final home in the Arboretum in Gödöllő.


35


36


37


38

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2021


Köszönetnyilvánítás

Köszönjük az alkotóknak, a szoborpályázat támogatóinak

és szakmai partnereinek, hogy lehetővé tették a Trash Art

Magyarország 2021 megvalósulását. Valamint köszönjük

a látogatóknak, hogy növekvő lelkesedéssel követik nyomon

a hulladékból készült alkotások új életét!

Thanking for...

We thank the artists, the sponsors of the sculpture

competition and our professional partners for

making Trash Art Hungary 2021 possible.

And thank you to all the visitors

for their growing enthusiasm in

following the new life of the

trash artworks!

FELELŐS SZERKESZTŐ

Vasas Fanni

Doró Viktória

Székelyhidi Tamás

FOTÓK

Rimán Dorottya

Juhász Tamás

Merkl Kinga

WWW.GODOLLOFILMFEST.COM

WWW.TRASHART.HU

DESIGN

Viczai-Baka Zsófia

39


More magazines by this user