03.05.2023 Views

IMÁGÓ Fotótábor | 2018 szilveszter | Somogyvámos

Az IMÁGÓ képzésekről (fotótanfolyam + táborok + fotóklub) bővebben: www.zoltan.pictures/fotooktatas

Az IMÁGÓ képzésekről (fotótanfolyam + táborok + fotóklub) bővebben:
www.zoltan.pictures/fotooktatas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


fotó: Szatmári Ildikó

oktatók:

Kovács Endre| kum nye (tibeti) jóga

Vancsó Zoltán | fotó


IMÁGÓ FOTÓTÁBOR - Kum Nye jógával

Somogyvámos, 2018 szilveszter

Ács Bálint

Haász Era

Porzsolt Péter

Ács Márton

Izsáki Judit

Szász Mihály

Falusi Csilla

Ládonyi Ferenc

Szatmári Ildikó

Farkas Gréti

Ládonyi Mónika

Szilágyi Tímea

Filóci Panka

Molnár Anna

Uzseka Gábor


Ács Bálint

!4


!5

Ács Bálint


Ács Bálint

!6


!7

Ács Bálint


Ács Márton

!8


!9

Ács Márton


Ács Márton

!10


!11

Ács Márton


Falusi Csilla

!12


!13

Falusi Csilla


Falusi Csilla

!14


!15

Farkas Gréti


Farkas Gréti

!16


!17

Farkas Gréti


Filóci Panka

!18


!19

Filóci Panka


Filóci Panka


Filóci Panka


Haász Era

!22


!23

Haász Era


Izsáki Judit

!24


!25

Izsáki Judit


Izsáki Judit

!26


!27

Izsáki Judit


Ládonyi Ferenc

!28


!29

Ládonyi Ferenc


Ládonyi Ferenc

!30


!31

Ládonyi Ferenc


Ládonyi Móni

!32


!33

Ládonyi Móni


Ládonyi Móni

!34


!35

Ládonyi Móni


Molnár Anna

!36


!37

Molnár Anna


Molnár Anna

!38


!39

Molnár Anna


Porzsolt Péter


!41

Porzsolt Péter


Porzsolt Péter


!43

Porzsolt Péter


Szász Mihály

!44


!45

Szász Mihály


Szász Mihály

!46


!47

Szász Mihály


Szatmári Ildikó

!48


!49

Szatmári Ildikó


Szatmári Ildikó

!50


!51

Szatmári Ildikó


Szilágyi Tímea

!52


!53

Szilágyi Tímea


Szilágyi Tímea

!54


!55

Szilágyi Tímea


Uzseka Gábor

!56


!57

Uzseka Gábor


Uzseka Gábor

!58


!59

Uzseka Gábor


www.imagofototanfolyam.hu

www.zoltan.pictures/fotooktatas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!