09.11.2023 Views

Pápai Rfi Általános gimi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4 OSZTÁLYOS

6 OSZTÁLYOS

FELVÉTELI:

2024/25

Pápai

Refi

Általános tantervű

gimnáziumi képzés

PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMA


| 2 |


Kedves diákok és szülők!

Ezzel a kis kiadvánnyal szeretnénk segíteni

mindazoknak, akik a közel 500 éves

Kollégiumunk gimnáziumi és művészeti

szakgimnáziumi képzései iránt érdeklődnek.

A prospektus alapján könnyen áttekinthető

az a nyolcféle képzési forma,

amelyek közül leendő diákjaink a felvételi

eljárás során választhatnak.

A felvételi menetrendben a legfontosabb

időpontokat és eseményeket követhetik.

A nyílt napok lehetőséget adnak a személyes

találkozóra is, ahol a tájékoztató szülői

értekezlet után képzéseinkre jellemző

órákat látogathatnak, bejárhatják gimnáziumunk

és az új diákotthonunk épületeit,

beszélgethetnek munkatársainkkal és

diákjainkkal.

A Kollégium több évszázados történelme

elképzelhetetlen lenne egy olyan szilárd

alap nélkül, mint a Jézus Krisztusban

vetett hit, és a keresztyén értékrend.

Erre a szilárd alapra építve volt képes

a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett iskola

a hagyományok megőrzése mellet a mindenkori

megújulásra. Küldetésnyilatkozatunk

tömör megfogalmazása: „Istennek,

hazának, tudománynak”. Másik jelmondatunk

a „Szabadon tenyészik” pedig azt

fejezi ki, hogy diákjaink szabadon válaszhatnak

az általunk felkínált lehetőségek

közül, hozzátéve, hogy mindez felelősséggel

is jár.

Remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk!

Áldás, békesség!

Ferenczi Alpár

igazgató

| 3 |


| 4 |


Kedves olvasó!

ÉLETED ELSŐ NAGY DÖNTÉSE A PÁLYAVÁLASZTÁS.

EGYSZERRE IZGALMAS ÉS TELE FESZÜLTSÉGGEL.

Akár 5. osztály, akár 8. osztály után jelentkezel hozzánk,

szerintünk jó döntést hozol, ha a Refit választod.

Mert jó itt gimisnek lenni.

Összeszokott közösség, jó tanárok, fantasztikus környezet,

és sok-sok élmény és lehetőség! Nem mellesleg tanulni is

szoktunk...

Üdv a találkozásig,

A GIMISEK

| 5 |


| 6 |


0001

6 osztályos gimis képzés

A 6 OSZTÁLYOS GIMIS KÉPZÉS ELSŐ KÉT

ÉVE MEGALAPOZZA A KÖZÉPISKOLA FEL-

SŐBB OSZTÁLYAINAK TANULMÁNYI MUN-

KÁJÁT.

Előnye, hogy 6–7. osztályban tanulhatsz

robotikát, kipróbálhatod magad digitális

alkotóműhelyben és a refis bábozdában is.

Lehetőséged lesz a versenyeken középiskolásokkal

összemérni tudásodat.

6–7. osztályban azt az élő idegen nyelvet

folytathatod, amit már általános iskolában

is tanultál.

8. osztályos korodban az iskolán belüli feltételek

szerint választhatsz ismét a képzések

között.

A 6 osztályos gimnáziumi képzés a 0001

kóddal, de kizárólag elektronikus úton

tudsz jelentkezni. Ebben szívesen segítünk

január végén.

| 7 |


| 8 |


0002

4 osztályos gimis képzés

AZ ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMIS

OSZTÁLY 4 ÉVES, ÉS ÉRETTSÉGIVEL

VÉGZŐDIK.

A 10. osztály végén kell eldöntened, hogy

melyik közismereti tárgyat szeretnéd

emelt óraszámban tanulni 11–12. osztályos

korodban.

Ha nem matematikából vagy biológiából

szeretnél majd felvételizni, akkor még van

2 éved eldönteni, hogy mi szeretnél lenni.

A 4 osztályos általános tantervű gimnáziumi

képzésre a 0002 kóddal tudsz jelentkezni.

| 9 |


| 10 |


Refis Bábozda

A 2019 óta bábcsoportunk vezetője Balázs-Valler Kata bábszínész,

rendező, báb-és díszletkészítő. Munkájukban aktívan segédkezik

Balázs János Balázs képzőművész, báb-és díszlettervező. A Refiben

az elmúlt négy év alatt jó összmunka alakult ki a grafikus tanulókkal

Nikolausz Krisztián grafikusművész, művésztanár vezetésével,

illetve Birkás Zsófia tanárnő, drámapedagógussal.

A csoport a 2022-es tanévben szép sikereket aratva szerepelt

Budapesten, a Hagyományok Házában, zalaegerszegi kiállításmegnyitón,

a REND fesztiválon, valamint a Művészetek Völgye

programjában, ahová idén is meghívást kapott.

| 11 |


| 12 |


| 13 |


Mire jó az

egyházi iskola?

ITT ÚGY KÖSZÖNÜNK: ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Az áhítatok erőforrást jelentenek a mindennapokhoz.

Eggyel több ok, hogy jó iskola legyünk.

Tanévnyitóink, tanévzáróink, ünnepi műsoraink nem a tűző

napon, az udvaron, hanem a hűvös templomban vannak.

A hit a kultúránk alapja.

Nagyon jó hangulatúak az ifjúsági találkozók, a zenés áhítatok.

| 14 |


| 15 |


| 16 |


| 17 |


| 18 |


| 19 |


| 20 |


| 21 |


| 22 |


TESTVÉRISKOLÁINK

| 23 |


Diákotthon,

menza

A LEGKORSZERŰBB TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT OKOS OTTHON-

BAN LAKHATSZ. A VADONATÚJ, MODERN DIÁKOTTHON ÉS

A FELÚJÍTOTT MENZA KÖZVETLENÜL AZ ISKOLAÉPÜLET

MELLETT VAN.

A testi, lelki jóllét és a tanulás szolgálatában:

• Tágas közösségi terek és intim lakószobák…

• Konditerem, táncpróba terem, stúdió…

• Lelkigondozói szoba, szilenciumos terem,

tágas udvar, sportpálya...

• Udvarból megközelíthető étkező, saját üzemeltetésű

konyha, finom, ízletes étkek…

| 24 |


| 25 |


| 26 || 28 |


| 29 |


| 30 |


| 31 |


| 32 |


| 33 |


<GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK>

Gyik

MIÉRT VÁLASSZAM AZ ÁLTALÁNOS KÉP-

ZÉSŰ OSZTÁLYT?

Mert egyetemen vagy főiskolán szeretném

továbbfolytatni tanulmányaimat, és még

nem tudom eldönteni, hogy a humán

vagy a természettudományos tárgyak érdekelnek

jobban.

LESZ-E VALAMILYEN CSOPORTBONTÁS

EBBEN A KÉPZÉSBEN, MI ENNEK

AZ ELŐNYE?

Idegen nyelvekből tudunk csoportbontást

biztosítani. A csoportbontásban oktatott

órán gyakban lehetőség nyílik a különböző

haladási ütemű tanulók differenciált

oktatására. Több idő és figyelem jut a

szorgalmasabb diákok esetén a versenyfelkészítésre,

tehetséggondozásra, illetve

a lassan haladók felzárkóztatására. A csoportbontás

által biztosított homogén csoportokban

hatékonyabban lehet tanulni.

3. MILYEN TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉ-

GEIK, ESÉLYEIK VANNAK AZ ÁLTALÁNOS

KÉPZÉSŰ OSZTÁLYBAN TANULÓKNAK?

A humán és a természettudományos tantárgyak

hasonló óraszámban szerepelnek

az általános tantervű órarendben, ezért

mind a két képzési irányban nyitva áll a

továbbtanulás útja. Aki matematika vagy

biológia tantárgyból emelt szinten szeretne

érettségizni, illetve ilyen irányban kíván

továbbtanulni, annak biztosítjuk

a lehetőséget, hogy sikeres különbözeti

vizsgával a természettudományos osztályban

folytassa tanulmányait.

MIÉRT VÁLASSZAM A NYELVI ELŐKÉSZÍ-

TŐ OSZTÁLYT?

A nyelvi előkészítő osztály lehetővé teszi,

hogy angol nyelvből megszerezze a diák

már ebben az évfolyamban a középfokú

nyelvvizsgát, tanulmányait ezután tovább-

| 34 |


<GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK>

folytathatja az általános képzésű, a természettudományos

vagy a művészeti képzésű

osztályban.

MIRE JÓ A ROBOTIKA?

A robotika képzés elsősorban az algoritmikus

gondolkodást fejleszti, amelynek az

élet minden területén nagy hasznát látják

a fiatalok.

A REFORMÁTUS ISKOLÁBAN CSAK REFOR-

MÁTUS HITTANT TANULHATOK?

A reformátuson kívül választható

a katolikus, evangélikus és baptista hités

erkölcstan is.

CSAK VALLÁSOS, GYÜLEKEZETI HÁTTÉR-

REL RENDELKEZŐK JELENTKEZHETNEK?

Nem. Nyitottak vagyunk minden diák

felé, aki igazodik az iskola egyházi elköteleződéséhez.

TEHETEK-E ÉRETTSÉGI VIZSGÁT HIT- ÉS

ERKÖLCSTANBÓL?

Igen, 5. válaszható tantárgyként lehet hittanból

érettségizni és sok felsőoktatási intézményben

felvételi pontszámként is beszámítható.

| 35 |


| 36 |


Felvételi menetrend

TEENDŐ

IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Jelentkezési lap beadása a központi írásbeli felvételi vizsgára. 2023. november 30.

Központi írásbeli vizsga. 2024. január 20.

Pótló írásbeli vizsga. 2024. január 30.

Szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák. 2024. március 4–20.

2019. február 21–március 14.

A szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák pontos idejéről minden jelentkezőt levélben

értesítünk!

| 37 |


Nyílt napjaink

2023. október. 10., péntek 9.00–12.00

2023. december 9., szombat 9.00–12.00

ELÉRHETŐSÉGEINK

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma,

Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

8500 Pápa, Március 15. tér 9. | Telefon: 06-89-313-881

E-mail: info@refi-papa.hu

www.refi-papa.hu

| 38 |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!