SZERELEM

mtdaportal.extra.hu

SZERELEM

3

ELŐSZÓ.

Talán nincs még egy jelenség, melyről

annyit beszélnének, elmélkednének és Írná-

nak, mint a szerelemről. Csak talán a létért

való küzdelem fogalma alá tartozó ezerféle

törekvések fogyasztanak még annyi gondol-

kodási energiát, mint ez az érzés. Mihelyt

azonban az ember elintézte a rideg meg-

élhetés, az alantas kenyérgond s legfeljebb

még a kinek-kinek míveltsége folytán kijáró

társadalmi elhelyezkedés kérdését s bele-

jutott a kissé már emelkedettebb szük-

ségletek világába, a szerelem rögtön a prob-

lemák primadonnájaként jelentkezik előtte.

Bármily vonzó, ezer fodrú és száz csillo-

gású azonban ez a probléma, azért mégis

azok az ismeretek, melyek róla szerte kerin-

genek, igen fogyatékosak s azok a véle-

mények, melyek róla el-elhangzanak ren-

desen nagyon is szubjektívek. Szerelmek-

ről és szerelmesekről rengeteget írnak és

beszélnek; a szépirodalom óriási virágos

kertjében majdnem minden virág ennek az

érzésnek a talajából sarjad ki s ennek az érzés-

nek a varázsát hirdeti: De a szerelemről általa-

nosságban, nem egyről a sok közül, hanem

magáról erről az érzelemről, bármily szapora

More magazines by this user
Similar magazines