SZERELEM

mtdaportal.extra.hu

SZERELEM

7

ez még mindig nem elég. A szerelem az a

pont, ahonnan a világot ki lehet forgatni

sarkaiból, illetve mivel ez a mai világ már

nagyon is kizökkentnek látszik, ahonnan

vissza lehetne a világot billenteni a helyes

állapotba. Különös erővel hódítja meg ép

mostanság az egész kultúremberiség érdek-

lődését az eugénika, egy új tudomány, mely

az emberi faj megnemesítését, kijavítását

tűzte ki céljául. A szaporodásra nem alkal-

mas egyének kiselejtezését, esetleg terméket-

lenítését követeli ennek az új tudománynak

egyik ágazata, melyet negatív eugénikának

neveznek. Megakadályozni a szaporodásban

azokat, akiktől mi jót sem várhat a faj, bár

kissé rideg, de mindenesetre célszerű törek-

vés; sokkal fontosabb a fajra nézve s emel-

lett minden emberi szívet rokonszenvesen

megdobogtató törekvés azonban az úgy-

nevezett pozitív eugénika, amely a szapo-

rodásra alkalmas egyenek minél bővebb

szaporodását, a legjobb szaporodási ered-

ményt, az egymáshoz leginkább illő lé-

nyek egymáshoz kerülését s más ily ter-

mészetű faj-javító mozzanatok gyarapodá-

sát igyekszik előidézni. Nos, ennek a pozitív

eugénikának a legfontosabb eszköze a sze-

relem. A szerelem a legerősebb faj nemesítő

tényező, sőt nem is más, mint ösztönszerű

eugénika. Az emberiség szent tüze ez,

melyet ápolni, szítni és terjeszteni kell.

Mindaz, amit a fajnemesítés tudománya

fáradságos kutatásokkal és okoskodásokkal

megállapít, a beteg, elfajult, gyenge, rút

emberek szaporodásának károsságát s az

More magazines by this user
Similar magazines