ide kattintva - Versenyhajó

versenyhajo.hu

ide kattintva - Versenyhajó

Együttműködési ajánlat

DFT-ECC közös ajánlat

A régió lakosságának egészségtudatos

életmódját támogató civil szervezetek

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

DAOP-5.1.3

Pályázati tervezet

(Forrás: Új Széchenyi Terv, DAOP AT 2011-13

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.ujszechenyiterv.gov.hu,

Magyar Közlöny 39. szám, 2011. április 13.)

Javasolt cselekvés:

Mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelõ bizalma

esetén az együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!

2.0


CREDO

A sort magunkon kell kezdenünk.

Először is ránk kell, hogy igaz legyen minden, amit

tanítunk, és amire tanácsot adunk. Magunknak szabjuk a

mércét, és mérce szeretnénk lenni a kedves Ügyfeleink

számára.

Ez a felelősség nagyszerű lehetőség minden

folyamatgazdánknak arra, hogy – az általunk szabott

mércének elsőként megfelelve – jót cselekedjenek az

Ügyfeleinkkel és jobban végezzék a munkájukat minden

áldott nap.

2


Miért DFT-Hungáriával működjek együtt?

� Mert a pályázatban a képzés meghatározó programelem.

DFT-Hungária nem egyszerűen akkreditált felnőttképző, hanem több mint 100 képzésifejlesztési

EU-projekt megvalósítása és sikeres zárása fűződik a nevéhez.

� Mert DFT-Hungária nem pályázatírást vállal, hanem támogatja

a projektmenedzsmentet is.

Az Ügyfélnek nem egy nyerészkedő partnerre, hanem a szakmai program minél jobb

meghatározására és megvalósítására kell figyelnie.

� Mert DFT-Hungáriának kész, kipróbált projektterve van a

megvalósításra, az Ügyfél nem próbanyúl.

A pályázók közel 70 százaléka a győzelem után jön rá, hogy rossz a tervezés, és a

megvalósításnál mintha a vonat után kötötték volna, ami kontrollálhatatlanul robog a

pályázat végéig. DFT-Hungária gyakorlatból tudja, hogyan működik a pályázat úgy, hogy

az Ügyfél a lényegre figyelhet, amiért pályázott.

� Mert DFT-Hungária úgy jár el minden pályázattal, mint a

sajátjával.

Minden forrást, amely a szervezetnél maradhat, beterveztet a pályázatba úgy, hogy pályázó

a szakmai előnyök mellett az egzisztenciális előnyöket is maradéktalanul kihasználhassa.

3


Miért ECC-vel működjek együtt?

� Mert nálunk a pályázatírás nem munka, hanem hivatás.

� Mert tapasztalatunk Önnél hasznosulhat.

� Mert a pályázat megírásakor csak Ügyfelünk érdekei

számítanak.

� Mert pályázatírási szolgáltatásunkat fix díj nélküli, sikerdíjas

konstrukcióban nyújtjuk.

� Mert úgy kezelünk minden pályázatot, mintha a sajátunk

lenne.

Miért választana mást?

4


Együttműködési ajánlat

Ajánlattevő 1. European Conformity Check

Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

2. DFT-Hungária

Intézmény akkreditációs lajstromszáma: AL-1160

Nyilvántartási szám: 01-0793-04

Kapcsolat Tóth Ádám Ferenc, ügyvezető, ECC

Elérhetőségek: info@european.hu, 06 20/419-9919

Lehetséges

ügyfelek

Ügyfél okai

(Együttesen)

Ügyfél céljai

Tartalom

Teljes

Idő

Költségek

Javaslat

Javasolt

cselekvés

Goda szilárd tréner, ügyvezető, versenyhajó

Elérhetőségek: goda.szilard@versenyhajo.hu, 06 20/338-1888

- egyesületek,

- alapítványok

- nonprofit gazdasági társaságok

1. Ingatlanfejlesztést, felújítást szeretne végrehajtani, és ECC-t hiteles pályázatíró partnernek

tartja

2. Valódi szükséglet a képzésekre, a fejlesztésre

3. Indulni kíván a pályázaton

4. Akkreditációval rendelkező partnert keres, és DFT-Hungária-t hiteles partnernek

tartja, akire szívesen bízza a megvalósítást

1. Ingatlanfejlesztés, felújítás

2. A pályázatírás delegálása

3. Kompetenciafejlesztés képzéssel

4. Szemléletformálás, rendezvényszervezés a projekttel kapcsolatban

5. A pályázati projektmenedzsment – és így a kockázat – telepítése

Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben

Ügyfél igénye szerint, pályázati célokhoz illeszkedő projektterv szerint

1. A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal

2. A pályázatot 2011. II. félévben lehet benyújtani

3. Nyertesség esetén a program leghamarabb 2011. II. félévben indulhat

1. A támogatás intenzitása: 90 százalék

2. A támogatás mértéke: legalább 5, legfeljebb 40 millió Ft

3. A rendelkezésre álló keretösszeg: 456 millió Ft

Ajánlatunk elfogadása esetén javaslatot teszünk a pályázati projektmenedzsment tevékenység

biztosítására.

Mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelõ bizalma esetén az

együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!

5


Szolgáltatási koncepció

Szakmai ajánlat

A pályázat a civil szervezetek számára az ingatlanfejlesztés mellett lehetőséget biztosít képzéseken,

tréningeken való részvételre, rendezvények és workshopok szervezésére is, hogy az elért eredmények

nyilvánossá válhassanak, és a szervezet tevékenységét is megismerje a célcsoport. Ajánlatunk e

pontokra tér ki részletesen.

Közvetetten megvalósuló projektelemek:

1. Pályázati projektmenedzsment uralása

2. Ismeretfelújítás, kompetenciafejlesztés képzések és tréningek révén:

a) Egyéni alapképességek fejlesztése

b) Értékteremtési kompetenciák fejlesztése

c) Munkavégzési kompetenciák fejlesztése

d) Szervezeti kompetenciák fejlesztése

e) Vezetők fejlesztése

3. Szociális és mentális problémák egyéni kezelésének fejlesztése tréningeken keresztül:

a) Problémamegoldó készségfejlesztés

b) Vezetői önismereti tréning

c) Konfliktuskezelő tréning

d) Stresszmenedzsment tréning

e) Együttműködési stratégiák fejlesztése

4. Közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények,

közcélú képzési programok kialakítása:

a) Rendezvények

b) Workshopok

5. Szolgáltatásnyújtás a civil szervezet által vállalt program sikeres lebonyolítása, a lakosság vagy

érintett célcsoport bevonása érdekében: programszervezés, ismeretterjesztés és

szemléletformálás:

a) Rendezvények

b) Workshopok

c) Konferenciák

d) Szemléletformálás

6. Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára, szélesebb körű megismertetésére

irányuló marketing tevékenység

7. Az egészséges életmód, a sport és a testmozgás népszerűsítésére irányuló helyi akciók

szervezése

8. Disszemináció, tájékoztatás és nyilvánosság uralása

Ügyfelünk 160 akkreditált képzés közül választhat

a pályázatnak és igényeinek megfelelően.

A konkrét pályázaton belül egyediesíthető az ügyféligény.

Közvetlenül megvalósuló projektelemek:

� A civil szervezeteknek a meghatározott területeken történő feladatellátásához kapcsolódóan

nem lakás célú épületek, létesítmények építése, felújítása, bővítése, átalakítása

6


Tudás- és képesség-fejlesztési rendszer DFT-Hungária koncepció TM

Koncepciónk szerint a munkaszervezet fejlesztése során négy lehetséges irányba indulhatunk el: a közösség,

az egyén, a működés és az értékteremtés irányába. A fejlesztési terv elkészítésekor meghatározhatjuk a

kulcskompetenciákat, a témákat, a fejlesztendő területet és a módszereket.

Az iránytű a négy lehetséges irányt mutatja meg.

Az egyén fejlesztése során

azokat az alapképességeket fejlesztjük, melyekre

munkakörtől, pozíciótól, munkahelytől és

munkától függetlenül is szüksége van a

munkaszervezet minden tagjának. Ezeknek a

képességeknek a megléte gördülékenyebbé,

hatékonyabbá teszi a mindennapi munkavégzést.

Ide tartoznak a három alapképességhez

kapcsolódó kompetenciák: a gondolkodáshoz, a

kommunikációhoz és a cselekvéshez tapadó

kompetenciák.

A közösség fejlesztése a

tulajdonképpeni szervezetfejlesztést foglalja

magába, három kompetenciacsoporttal: közös

érték- és munkaszemlélet kialakítása, szervezeti

identitás fejlesztése, szervezeti működés, különös

tekintettel az együttműködés fejlesztésére. Az ide

sorolt tréningek egy jelentős része akkor a leghatékonyabb, ha zárt képzésben, egyazon munkaszervezetből

érkező résztvevőkkel valósulnak meg, az ide sorolt kompetenciák kulcsfogalmai: együttműködés, identitás,

önazonosság, lojalitás.

A működésfejlesztési kompetenciairány a munkavégzés hogyanjára vonatkozó

tréningeket foglalja magába. Nem szakmaspecifikus ismereteket jelentenek, hanem pozíciótól,

munkakörtől, beosztástól független technikákat a munka rendszerezésére, és elvégzésére. Az ide tartozó

kompetenciák munkaszervezettől függetlenül használhatóak, módszereket és technikákat jelentenek a

folyamaturalás, a szabályalkotás és a vezetés témakörében.

Az értékteremtés fejlesztése során elsősorban a külső ügyfélnél létrejövő

értéket fejlesztjük, mely elsősorban üzletfejlesztést, üzleti tervezést, stratégiaalkotást, termékelemzést,

ügyfélszolgálatot, projekturalást jelent. Az ide sorolt kompetenciák között találunk olyat, ami minden

munkatárs számára hasznos, és találunk munkakör-specifikus kompetenciákat is.

7


Tegyen próbára minket kockázat nélkül!

Érthető, ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a

DA OP-5 OP .1.3 .1.3

A régió lakosságának egészségtudatos életmódját

támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

A pályázati jogosultak köre:

- egyesületek,

- alapítványok,

- nonprofit gazdasági társaságok

című pályázaton való indulásra a legjobbakat választotta ki!

A pályázat keretében elnyerhető 5-40 millió forint legjobb és legoptimálisabb felhasználása érdekében most

egyedülálló lehetőséget kínálunk:

Igényelje ingyenes, próba tréningnapunkat!

Az alábbi tréningnapjaink egyikét ajánljuk, Ön dönt, hogy melyiket tartsuk meg munkaszervezetében

Időtartam: 4 óra

munkatársainak:

� A munkavégzés 12 alaptörvénye

� Milyen folyamatokat ural a vezető?

� Ügyfélszolgálat: munkafilozófia, nem részleg!

� Szervezeti SWOT elemzés

� Hibaokok elemzése a munkaszervezetben

� Megállapodáskötés: a megállapodáskötés koncepciói

� Szabályozott kreatív gondolkodási technikák gyakorlata

További információkért keresse

Nagy Rékát

a reka.nagy@dft.hu email címen vagy a 06 20/338 0155-ös telefonszámon.

Az aktuális pályázati kiírásokról további információkat talál a www.tamop-palyazat.hu oldalon.

8


Csak a gyakorlati képzésekben hiszünk:

Nem hiszünk az elméleti szakemberben, csak gyakorlatban azonnal hasznosítható ismereteket közvetítünk.

A gondolkodásra hatunk, nem a cselekvésre:

A résztvevőket nem cselekedni, hanem gondolkodni tanítjuk, és akkor önállóan is képesek lesznek uralni a

cselekvéseiket, a tréner-tanácsadó nélkül is.

Forradalmárok vagyunk:

A résztvevők teljes emberi humánumát mozgósítjuk.

Szemléletmódra hatunk, ami a gondolkodásban és cselekedetben is megmarad.

Az ügyfél-elégedettséget nem elérni, hanem meghaladni

akarjuk:

A jobb szállítói pozícióra törekszünk:

szándékunk szerint szeretnénk jobban tudni, hogy mire van szüksége az Ügyfélnek, mint saját maga.

Minden cselekvésünkkel csapatépítők vagyunk:

A résztvevőket nyitottságra, együttműködésre és összetartásra ösztönözzük.

9


Vállalkozások és nonprofit szervezetek

ECC pályázati referencialista

2C Autó Zugló Kft. / ACEX Acéltermékgyártó Kft. / AD-TOOL Kft. / AdviseSoft Kft. / Aedium Kft. / AGA Informatika Kft. / Agni

Étterem Kft. / Agria-Telefon Kft. / Agro-M Zrt. / Agrometal / AKTÍV Kft. / Alba Molaris Kft. / Albatros Party Service Kft. / Algor Kft.

/ ALTEON Kft. / Alukonstrukt Kft. / AMCO Kft. / Amper 99 Kft. / AMS ASSISTANCE Kft. / Andrikóra's Bt. / Animatus Kft. / Aranykalász

Kft. / Aranytopáz Kft. / ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter / ARD COLOR Kft. / ARGE 2000 Kft. /

Armanik Trading Kft. / Arrivée Kft. / ARTHITECTOR Kft. / Arteferro Kft. / ATLASZ Földmérő Kft. / AURAS-2000 Kft. / Authentic

Consulting Kft. / AUTOTRANS Kft. / Azzurro Fashion Kft. / B&K Művek Kft. / Bács-Tan Kft. / Baczkó-Qualitás Kft. / Bagira 2001 Bt. /

Bajkán Center Autójavító Kft. / Balaton Agrár Zrt. / Balázs-Diák Kft. / BanKonzult Energy Kft. / BanKonzult Vill Kft. / Baranyi Kft. /

Bar-Service / Barta Ép-Ker Kft. / Bátor Szikla Kft. / Bázis-Trade Kft. / Benefícium Alapítvány A Szép Időskorért / Bertag Péter / Be-

Va Chip Kft. / "Beton-Épker" Kft. / B-Fiesta Kft. / Binder Kft. / Bioenergia-Massza Kft. / Bioland Kft. / Bio-Life 2000 Zrt. / Biscayne

Kft. / Bódai Műanyag Kft. / Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium / BOLA 95 Kft. /

Boldizsár Kft. / Bonbonetti Choco Édesipari Kft. / BOROS Stein-Bau Kft. / BRIKPEL Impex Kft. / BRILL Kft. / BS-TARGÓ Kft. / Bubenkó

Attila egyéni vállalkozó / Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék / Budapesti Református Komplex

Rehabilitációs Központ / C.W.C. London Kft. / Cam-El-Com Kft. / CAR-TEX Halas Kft. / Car-Rec Kht. / C-CAR Kft. / Cédrus

Református Egyesített Szociális Intézmény / Cement Kft. / CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY Zrt. / Cifra Csárda / Ciprus-Summer Kft.

/ Ciprus-Summer Kft. / Civis Seed Kft. / Civis Vetőmag Kft. / CLB Packaging Kft. / Cola Trans Kft. / CRAN Kereskedelmi és

Szolgáltató Bt. / Csepeli Papírcsőgyár Kft. / Csepeli Szerszámedző Kft. / Csépe és Társai Kft. / Czakó Balázs / Dekorsy Kft. /

DeltaVia Kft. / D-R-M Kft. / Dániel Pince Bt. / Danubiusbeton Bácska Kft. / Diagonal Plusz Kft. / DIPOL Humánpolitikai Intézet /

Dóczi Sándor / Dósa István / Droidx Kft. / DUALINVEST Kft. / Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó

Otthona / Dunakanyar Autócentrum Kft. / EDIL Komszer Kft. / Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola / ELA HUNGARY Kft. /

Elágazás Kft. / Él-Hu Hulladékgyűjtő és -Kezelő Bt. / ELRADO Kft. / Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter / Éltex Kft. / EMEL-

MG. 2000. Kft. / Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége / Epres Trans Kft. / E-RANDY Kft. / Érdi Rózsa

Nyomda Kft. / Erdőkémia-Ker Kft. / Euro-car Debrecen Kft. / Europrinting Kft. / Európai Kádárok Kft. / Fasching Hungary Kft. /

FEFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Fe-Group Invest Zrt. / Fejős János egyéni vállalkozó / Ferinc Mélyépítő Szolgáltató és

Kereskedelmi Kft. / Ficsór Autóház Kft. / Fiers MECHANIKA Kft. / FIX-22 Vendéglátó Bt. / Flexo 2000 Kft. / Fodor Tamás e.v. /

Fogyatékkal Élők Tiszalöki Református Nappali Háza / Foktői Mezőgazdasági Kft. / Fölföldi Tamás István e.v. / FoReGo Magyarország

Kft. / Frikober Kft. / Fux-Plusz Kft. / G. F. INVESTMENT Kft. / Gaboszár Kft. / Ganz Transelektro Zrt. / GEMINI TRADE Kft. / GEO-

CONTACT-BAU Kft. / Geo-Log Kft. / GeoSystem Kft. / Geotools Bt. / Gerulus Kft. / GIGA 2003 Kft. / GMG-CAR Kft. / Gold-Plant Kft.

/ Golden Ball Club Kft. / GÖNCÖL-TG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Gordius Inox Kft. / Gördülő Kft. / Grand Kft. / Green-R

Energetika Zrt. / GTC Magyarország Zrt. / Gramex 2000 Kft. / Grappa Kft. / Gulyás Tamás / Győrfi Daru Építőipari és Szolgáltató Kft.

/ Gyuricza Bútor Kft. / GX Beton Kft. / H-tech 2005 Bt. / Hagymási János egyéni vállalkozó / HANRO-TEL Kft. / HANYI-TRANS Kft. /

HAPETO Kft. / Harsona Print Kft. / HB Autósport Egyesület / H-Dübel Kft. / Hefa-Sport Kft. / HEPIK Bt. / HOFSTÄDTER Kft. /

Holofon-95 Zrt. / Honda D-R-M Kft. / Hornyák Kft. / Horváth és Társai Bt. / Horváth Faipari Kft. / Horváth Ferencné egyéni

vállalkozó / HORVÁTH Fuvarozó és Szállítmányozási Kft. / Horváth & Horváth Consulting Tanácsadó és kereskedelmi Kft. / Informin

Kft. / INNOAUTO Kft. / INQMON Internet Minőségvizsgáló Szolgáltató Kft. / Instalpress Hungária Kft. / IPTECH Kft. / Iregi "Erdélyi"

Mezőgazdasági Kft. / Irtó Trió Kft. / ISH Kft. / ISO Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. / J-Plasztik Kft. / "Jánház" Kft. / Játékpalota

Kft. / J.O.E. MÖSENBACHER Kft. / Janicsák és Társai Kft. / Job Kft. / Juhász Zsófia Református Szeretetotthon / JuvaPharma Kft. /

JUVENAL Kft. / K.S.G. Agro Kft. / KA Ingredients Kft. / Kaláris-Haris Üzletház Kft. / Kapos-Épker 2003 Kft. / Kaposvári Nyomda Kft. /

Karamell Snack Kft. / Kaps-Vill Kft. / Karcagi Nagykun Református Iskola Kunhegyesi Tagintézménye / Kaszap Nagy István Református

Általános Iskola / Kecskés Lambéria Kft. / Kenyeres-Biztonságtechnikai Kft. / Keresztes Zsolt egyéni vállalkozó / KERTI-SZER Kft. /

KERY-GÉP Kft. / Kilián Zsuzsanna e.v. / Kis Bálint Református Általános Iskola / Kiss Attila / Kiss Ferenc Református Idősek Otthona /

Kiss Gumi Kft. / Kiss István / Kiss Istvánné / Kiss Zsolt / KLER-AGRO93 Kft. / KM CNC Kft. / Kókai István / Kolmer Rögzítéstechnika

Kft. / KOMPRESS Kft. / Konda-Trans Kft. / Kőrös-Spedit Zrt. / Kovács Tibor e.v. / Kövesdi Kft. / KO-SÁR Kft. / Közép-Magyarországi

és Nyugat-Dunántúli Járműipari Tanácsadó Klaszter / Közép-Magyarországi Fa- és Bútoripari Klaszter / Krisna-völgy Indiai Kulturális

Központ és Biofarm / Krizsanovics és Társa Kft. / K&T Hardmetal Szerszám és Készülékgyártó Kft. / Kunos és Kunos Kft. / Ladányi

Kft. / Lakiter Európa Kft. / Lakiter Trans Kft. / Lancelot XIII Kft. / Lászlóvill Kft. / Laudán Károly egyéni vállalkozó / LECCE Kft. /

LÉMON ÉS FARKAS Kft. / Léna 97 Kft. / Lendvai Mechanika Kft. / Lendvai Mihály e.v. / Lévay József Református Gimnázium és

Diákotthon / Lillygreen Kft. / Litográfia Nyomda Kft. / Lt-Bau 2003 Kft. / M+M Mintakészítő Kft. / Ma-Bau Kft. / Magnetec-Ungarn

Kft. / Magyar Bútor és Faipari Szövetség / Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. / Magyar Medikai Gyártók és

Szolgáltatók Klaszter / Magyarországi Biztonsági Iroda / Magyarországi Református Egyház Tiszalöki Református Egyházközség /

Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Református Egyházkerület / Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda

/ Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma / Mak-Textmark Kft. / Manopen Kft. / Martinyak Kereskedelmi Kft. / Mátra-

Gépipari Kft. / Mátrapack Kft. / M-Dat Kft. / Mek-Tech Kft. / MELIOR LASER Kft. / Merten & Martienssen Kft. / Mészáros Éva Ágnes

egyéni vállalkozó / Mészáros Díszfaiskola Kft. / Mészáros Qualitas Bau Kft. / Mészi-Trans Kft. / Meta-Bogárd Kft. / Metal Kft. /

METAMORF '90 Kft. / Mi-Hitech Kft. / Miklós-Inter Bt. / Millennium Agrár Zrt. / MILPRESS Kft. / MINECO Kft. / Mirelit Depo Kft. /

Misák László egyéni vállalkozó / Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola / Mobilbox Kft. / MODUL Építő Kft. / Mogyoródi

Általános Iskola / Moha Alapítvány / MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Kft. / MOM Faktor Kft. / Movill Kft. / MS

Lakberendező Stúdió Kft. / MULTI MAG DEBRECEN Kft. / Multivac Hungária Kft. / Musashi Hungary Kft. / Műszaki és

Természettudományi Egyesületek Szövetsége / Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. / My Flowers Kft. /

Nagy István e.v. / NAGOYA Kft. / Nébar Kft. / NEXT-IT Kft. / Noriko Kft. / Novetex-Matrac Biomanufaktúra Kft. / NSCH Kft. /

Nyelviskolák Első Magyar Szakmai Klasztere / Nyelviskolák Szakmai Egyesülete / OMEGA INVEST Klaszter Menedzsment Kft. /

OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Kht. / Onlinet Kft. / Őrségi Faipari Kft. / Pa-Bo-Fém Kft. / Panox Kft. / Pallér

Csarnok Kft. / Palló és Deszka Kft. / Pepper Rendszerház Zrt. / Petraplast Kft. / Pille Ostyasütő Kft. / Pipestars Kft. / PIRINGER

10


Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Plasztik-Tranzit Kft. / Poláris 2005 Kft. / PoliCell Kft. / Polilakk Kft. / POLYDUCT Műanyagipari

Zrt. / Ponteggi Edilponte Hungária Kft. / POWER TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Prizmatext Zrt. / PROCAP-Duna Ipari Zrt.

/ PROCAR Kft. / PROPLANT Kft. / Puszta Pálinka Manufaktúra Kft. / QualiPlast Kft. / Qualitrans-Cargo Kft. / Rand Kft. / Ratipur /

Recent Car Kft. / Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma / Református Kollégium Fördős Lajos Általános Iskolája és

Baksay Sándor Gimnáziuma / Református Missziói Központ / ReGa 2000 Bt. / Regio Compass Kft. / Regionális Gépjármű

Környezetvédelmi Klaszter / RevoSense Kft. / RevoSense Kft. / RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt. /

Rio-95 Kft. / Ricsei Református Egyházközség / RODEN Mérnöki Iroda Kft. / Rozs és Társa Kft. / Rózsahegyi Kft. / S-TÉR Sándor

Kertépítészet Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. / Salus Ortopédtechnika Kft. / Sanner Hungária Kft. / Savanya Géza egyéni

vállalkozó / Savanya Pálinkaház / Saubermacher-Bicske Kft. / Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és

Diákotthona / SCH-Ózon Kft. / Schweitzer Albert Református Szeretetotthon / Segítőszándék a Beteg Gyermekekért és

Rászorultakért Alapítvány / Sicta Kft. / Sigma Követeléskezelő Zrt. / SIGNUM ALFA SPED Teherfuvarozó és Szolgáltató Kft. / Simon

egyéni cég / Sipos Elvira / SOMATECH Kft. / Solar Tech Kht. / SOTE Ortopéd Klinika / SPH Plusz Kft. / SPORI PRINT V Kft. / Stang

Bádogos Kft. / Steel Lézertechnika Kft. / Stoneland Kft. / Structural Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. / "SUGÓ-BAU" Kft. / Sugó

Reklám Kft. / Sylvester Ház / SYRIUS-CASH Kft. / Syscar Kft. / Szabó-Autóház Kft. / Szabó Pál / Szal-Tó Kft. / Szalai Vendéglő Kft. /

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Pest Megyei Szervezete / Szent István Étterem / Szentkirályi Ásványvíz

Kft. / Szerviz-Trade Kft. / Sziget-Bau Kft. / "Szil-Ép" Bt. / Szilágyi Gábor / Szilvásvölgyi Kft. / Szivárvány-ház Fogyatékosok

Református Ápoló-Gondozó Otthona / Színesfémgyártó Kft. / Szögligeti Református Egyházközség / Szolgáltatásfejlesztő és Tervező

Kft. / Szondy Lakatos és Szerelő Ipari Szövetkezet / TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft. / TAGSCHERER Kft. / TAKACHI

Hungary Kft. / TAKACHI M5 Kft. / Takács Gyula e.v. / Tamás Tanya / Tarnóca Kőbánya Kft. / Tatai Agrár Kft. / TeleMedia InteracTV

Produkciós Kft. / Tell Zoltán / Tensi Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. / Térrajz Bt. / Tiszalöki Református Egyházközség /

Tiszáninneni Református Egyházkerület / T-NC Technika Kerskedelmi és Szolgáltató Kft. / Tomka Kft. / Tondo Bt. / Toolstyle

Szerszám és Alkatrészgyártó Kft. / TOP-TOY Kereskedelmi Kft. / Total-Chem Kft. / TÖMB 2002 Bt. / TRANSLINE Fuvarozási,

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Treadvol-Ker Kft. / Truck Italia Kft. / Truck Savaria Debrecen Kft. / Túri Gabona Kft. / TWS Kft. /

UgrinPack-Erdősi Kft. / UgrinPack-Erdősi Kft. / Uvill Kft. / ”Új Gazdák” Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Szövetkezet / Valton-

Sec Kft. / Vara-Fég Kft. / Váralja Vad Kft. / Varga Nyomda Kft. / Varinex Informatikai Zrt. / Varga & Szilágyi Kft. / VECO IMMO Kft. /

VÉGI VEGYI Kft. / VENTIFILT Zrt. / Veritas Agro Kft. / Verseczki Kft. / Vésztői Református Egyházközség / Vésztői Református

Szeretetotthon / VILSZERKER Kft. / Visual Print Kft. / Visuall Kft. / VITE Kft. / Vörös Autóház Kft. / Vörös Szerviz Kft. / Wiera

Internet Szolgáltató Kft. / Winstone Kft. / WFK-Ü Müanyagfeldolgozó Kft. / Wolfmasch Kft. / "Xevikó" Kft. / Zalai Autóház Kft. /

Zalai Nyomda Zrt. / Zephyr Kft. / ZoGa-Tech. Kft. / Zöldgömb Sport Klub / Zöld Béka Vendéglő / "ZSOMBOLY" Építőipari, Szolgáltató,

Természetvédő és Barlangkutató Kft.

Önkormányzatok

Balatonmáriafürdő Önkormányzata / Bánk Község Önkormányzata / Bonyhád Város Önkormányzata / Budapest IV. kerületi

Önkormányzat / Csolnok Község Önkormányzata / Dorog Város Önkormányzata / Gyál Város Önkormányzata / Gyomaendrőd Város

Önkormányzata / Halásztelek Város Önkormányzata / Hantos Község Önkormányzata / Isaszeg Város Önkormányzata / Kartal

Nagyközségi Önkormányzata / Komárom Város Önkormányzata / Kunhegyes Város Önkormányzata / Kunmadaras Város

Önkormányzata / Martfű Város Önkormányzata / Máriahalom Község Önkormányzata / Megyer Község Önkormányzata / Nagyacsád

Község Önkormányzat / Pécel Város Önkormányzata / Pellérd Község Önkormányzata / Pilisvörösvár Város Önkormányzata /

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata / Solymár Nagyközség Önkormányzata / Tapolca Város Önkormányzata / Tápiószecső

Nagyközség Önkormányzata / Téglás Város Önkormányzata / Telki Község Önkormányzata / Zamárdi Nagyközség Önkormányzata

11


DFT pályázati referencialista

TÁMOP-2.1.5: ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. / Index.hu Zrt. / Kapitális Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft. / Korall Csempe Kft. / "Mould-Tech" Mérnöki Iroda Kft. / Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Starcopy

Fénymásológép-javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

HEFOP-3.4.1/08: Autó Sós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Autocarma Zrt. / Biomi Biotechnológiai Szolgáltató Kft. /

Budapesti Közlekedési Zrt. / Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. / Dun and Bradstreet Hungária Információ Szolgáltató Kft./ Dunai

Kavicsüzemek Kft. / Elektro-Metall Paks Kft. / Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / FoodMicro

Minőségellenőrző, termékfejlesztő és Kutató-Mérnöki Szolgáltató Kft. / Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi

Kft. / Frontsoft Információtechnológiai Kft. / Ganz Transelektro Villamossági Zrt. / Grabowski Kiadó Kft. / Gyomai Kner

Nyomda Zrt. / Kis Műanyagtechnika 2003 Kft. / KovacsBau.hu Építőipari Vállalkozó Kft. / Masped-Railog Vasúti

Szállítmányozási Kft. / Milton Finanszírozási Zrt. / Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zrt. / Olympus Hungary

Kft. / Sky Marketing Communications Kft. / STS GROUP Mérnöki Iroda Zrt. / TBG Hungária-Beton Kft. / Totalcar.hu

Informatikai Kft. / Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. / Wessling Hungary Kft.

ÁROP-1.A.2/3.A.1: Cece Nagyközség Önkormányzata / Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata /

Dunaszeg Község Önkormányzata / Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata / Mohács Város

Önkormányzata / Mór Város Önkormányzata / Rákóczifalva Város Önkormányzata / Somogyvár Község Önkormányzata /

Szentes Város Önkormányzata / Szentlőrinc Város Önkormányzata / Tolna Város Önkormányzata / Vecsés Város

Önkormányzata

TÁMOP-2.5.1/07-1: Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete / Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000

/ Liga Vas-és Fémipari Szövetsége / Fém-és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége / Honvédszakszervezet / Független

Rendőr Szakszervezet / Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete / Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet /

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete / Keresztény Pedagógusok Szakszervezete / MOL Bányász Szakszervezet (Magyar

Olaj-és Gázipari Bányász Szakszervezet) / Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete / Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége /

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szakszervezet / Kanizsai Kórházi és Egézségügyi Dolgozók Szakszervezete / PTE Integrált

Egészségügyi Szakszervezet / Mentődolgozók Önálló Szakszervezete / Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos

Érdekvédelmi Szövetsége / Nagycsaládosok Országos Egyesülete

TÁMOP-2.3.3/A: Anda Kereskedelmi Kft. / Adverticum Zrt. / Canter Kft. / Cecei-Kéhli Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. /

Cirkont Zrt. / Club Azúr Kft. / Digbuild Kft. / Dologidő Kft. / Dorog-Hús Kft. / Éden-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /

Egyetértés-Coop Zrt. / ÉHG Kft. / Factory Creative Studio Grafikai Tervező, Kiadó és Szolgáltató Kft. / Falusi Bolt

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Fazekasné Kft. / Foltin-Globe Kft. / Geofor Kft. / Grót-Coop Zrt. / G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő

és Üzemeltető Kft. / Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. / Human Service Agency Kft. / Járműszerelvényt Gyártó Zrt. / Jüllich

Glas Zrt. / Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Multi Job Iskolaszövetkezet / Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. / Kop-Ka

Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. / Korda Filmstúdió Kft. / Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft./ Lachús Kft. / Linea Bútor

Kft. / "M.B.Travel Service" Utazási Kft. / Marketbau-Remeha Kft. / Meló-Diák Alföld Kft. / Meló-Diák Kecskemét Kft. /

Meló-Diák Kft. / Mérték Építészeti Stúdió Kft. / Mese Kft. / Miskolci Likőrgyár Kft. / Nefelejts! Kereskedelmi Kft. / Netrix

Kft. / Norpan Sütőipari Kft. / Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. / OHG Kft. / Piac és Profit Kft. / Sajó-Hús

Vágó és Feldolgozó Kft. / Shortcut Communication Kft. / TRACON-Budapest Ipari, Közvetítő Képviselő Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. / Universitas Iskolaszövetkezet / V-Metálbau Gyártó és Szerelő, Kereskedő Kft.

TÁMOP-2.3.3/B: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt. / CO-OP Star Zrt./ Csaba Metál Öntödei Zrt./ Inotal

Alumíniumfeldolgozó Zrt. / Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt.

TÁMOP-2.5.1/2010: Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete / Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete /

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége / Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete / Magyar Diáksport Szövetség

/ Szociális Szakmai Szövetség / Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete / Szövetség az Erdei Iskolákért

Egyesület / Független Demokratikus Szakszervezet / Phralipe Független Cigány Szervezet Központi Szervezete / Magyar

Mentálhigiénés Szövetség / Kábelkonfekcionálók Munkástanácsa / Szombathelyi Civil Kerekasztal / Ajka és Térsége Civil

Szervezetek Szövetsége / Tungsram Dolgozók Szabad Szakszervezete / Győr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések

Szövetsége / Társadalmi Egyesülések Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége / Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezet / Vas

Megyei és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete / Környezetvédelmi- és Természetvédelmi

Oktatóközpontok Országos Szövetsége / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat Egyesület

12


Cégsztenderd

Márka DFT-Hungária

Szlogen Jót és jobban

Alapítás éve 2001

Cégforma Oktatási-, Könyvkiadó-, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Kft.

Székhely 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2. emelet

Webhely www.dft-hungaria.hu

Ügyvezető Pablényi Attila, dr. Csikesz Tamás

Minőségbiztosítási rendszer Project Process Controlling

Minőségfilozófia Elégedettségünk mércéje Ügyfeleink elvárásainak meghaladása

Működési filozófiánk kulcsfogalmai

Vizionális működés: jövőkép és felelősség

Misszió: elkötelezettség és örök ügyfél

A teljességre törekvés: maximalizmus

Pozitivitás: cselekvés és megoldás

Transzparencia: láthatóság és érthetőség

Teljesítménykultúra: eredmény és érték

Minőség: megelőzés és proaktivitás

Sztenderdizálás: a jobbítás állandósítása

Kozmosz: rend és egyszerűség

Együttműködés: közösségi szinergia

Konszenzus: egyetértés és azonosulás

Egység: közösségi felelősségvállalás


Tanúsítványaink

Vízió

Misszió

Főtevékenység

Tevékenységi profilok

MSZ EN ISO 9001 9001:2001

Akkreditált felnőttképzési intézmény

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0793-04;

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1160

Munkatársaink

folyamatgazdai

projektgazdai

sztenderdizálási

értékteremtési képesítéssel rendelkeznek.

Ötletünk és jövőképünk előremutató fejlesztési szolgáltatások és projektek működtetése,

melyekben hiszünk és megvan hozzá a szakmai hozzáértésünk; ésszel tesszük, de a szívügyünk is.

Eredeti ötletekre épülő értékteremtő folyamatokat valósítunk meg, proaktív munkavégzési

rendszerben. Nem nagy halak, hanem gyors halak vagyunk. Gondolattal, szóval, cselekedettel a

jelenben is a hosszú távú jövőt szolgáljuk.

Mindig és mindenkor a Jobb Szállító szerepének felvételére törekszünk, aki szándéka szerint jobban

tudja, hogy mire van szüksége a kedves Ügyfélnek, mint az Ügyfél saját maga. Hiszünk abban, hogy

Ügyfeleink céljainak megvalósításán keresztül társadalmi közösségünk érdekeit is mindig

előremutatóan kell szolgálnunk. Jót akarunk cselekedni, és jobban végezni a munkánkat minden nap.

Teljeskörű tudásszolgáltatások

Működésfejlesztés, szervezetfejlesztés és értékteremtés támogatása

Munkaszervezet és munkatársak fejlesztése

Képzés, tréning

Elemzés, tanácsadás, sztenderdizálás

Kommunikáció, disszemináció

Fejlesztési ötletek, megvalósítási források és teljeskörű projektmegvalósítás

Workshop, coaching

Konferencia, rendezvényszervezés

K+F+I. Audit

Webfejlesztés, tudás- és információs adatbázisok

Könyv- és társasjáték-kiadás

14

More magazines by this user
Similar magazines