Agihan Zakat Wilayah Persekutuan - Jabatan Kemajuan Islam ...

islam.gov.my

Agihan Zakat Wilayah Persekutuan - Jabatan Kemajuan Islam ...

2 MAC 2010

Agihan Zakat

Wilayah

Persekutuan

Sambutan Maulidur

Rasul Meriah

2 RENCANA KETUA PENGARANG

3 EKSKLUSIF

Majlis Sambutan Maulidur Rasul Saw Peringkat

Kebangsaan Tahun 1431H/2010M Disambut Meriah

Dalam Kesederhanaan

6 DIARI DAN TAKWIM MASJID NEGARA

7 DIARI DAN TAKWIM MASJID PUTRA

8 DIARI DAN TAKWIM MASJID WILAYAH

9 DIARI DAN TAKWIM MASJID TUANKU MIZAN

ZAINAL ABIDIN

10 BERITA TAKMIR

11 MOTIVASI

I Won Muhammad

Without Losing Jesus

4FOKUS BULAN INI

Agihan Zakat Wilayah Persekutuan

Baru-baru ini penulis terbaca dalam satu ruangan

dalam akhbar Mingguan Malaysia bertarikh 28 hb

Februari mengenai luahan seseorang mengenai

jirannya yang didakwa malas bekerja tetapihanya

mengharapkan bantuan Baitul Mal yang

dimasukkan ke dalam akaun setiap bulan. Beliau

dalam kenyataannya juga sangat mengharapkan

agar Baitul Mal lebih telus dalam memberi bantuan

zakat kepada penerima yang benar-benar layak

I Won't Muhammad Without Losing Jesus

12 FATWA SEMASA

Abortion Child

KANDUNGAN

SIDANG REDAKSI

PENAUNG

Dato’ Haji Wan Mohamad bin

Dato’ Sheikh Abdul Aziz

Ketua Pengarah, Jakim

PENASIHAT

Haji Othman bin Mustapha

Timbalan Ketua Pengarah

(Operasi), Jakim

KETUA PENGARANG

Haji Ghafani bin Awang Teh

Pengarah Bahagian

Pembangunan Keluarga, Sosial

Dan Pengurusan Masjid (Kesuma),

Jakim

TIMBALAN KETUA PENGARANG 1

Us. Mohammad bin Mohd. Zin

Ketua Penolong Pengarah (K)

Cawangan Pengurusan Masjid

Kesuma Jakim

TIMBALAN KETUA PENGARANG 2

Us. Mahadzir bin Mohd Noor

Ketua Penolong Pengarah

Cawangan Pengurusan Masjid

Jakim

PENYUNTING

Syarifah Khairiah binti Syed Abu

Bakar

SIDANG PENGARANG

Ahmad Termizi bin Zainudin

Mohd Sofian bin Mat Ludin

Mohd. Zuhairee bin Mohd Yatim

Lukman bin Mohd Hosni

Mohd Meeftah bin Anuar

Mohd. Shukri bin Zamri

Norhafizah bte Selamat

EDARAN

Erniza binti Mat Kassim

Norabidah binti Esa

Siti Nur Hayani binti Abdullah

Eddy Ezrul bin Abdul Majid

Fairuzalusdi bin Haji Mokhtar

FOTOGRAFI

Jamal bin Ibrahim

Eddy Ezrul bin Abdul Majid

Fairuzalusdi bin Haji Mokhtar

Buletin Suara Masjid diterbitkan

sebulan sekali oleh Jabatan

Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

untuk edaran Masjid Negara,

RENCANA

Ketua Pengarang

Salah faham orang ramai

terhadap peranan Baitul Mal

sedikit sebanyak menjejaskan

kredibiliti Baitul Mal di bawah Majlis

Agama Islam Wilayah Persekutuan

(MAIWP). Ini kerana MAIWP telah

mempergiatkan usahanya untuk

membantu umat Islam dengan

menyediakan banyak program

agihan zakat yang meliputi aspek

pembangunan insan, pembangunan

ekonomi, pembangunan sosial,

pembangunan pendidikan dan

pembangunan institusi agama. Segala usaha yang dibuat

berasaskan prinsip ketelusan, keadilan dan keberkesanan

dalam pengagihan zakat. Bahkan kursus - kursus seperti

kursus motivasi dan kursus keusahawanan juga diadakan bagi

melahirkan golongan penerima bantuan ini kepada golongan

yang berkemampuan menjana ekonomi sendiri dengan

melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan sebagainya.

Atas kesedaran untuk membantu golongan yang

memerlukan juga, MAIWP membuka dua lagi cawangan Pusat

Agihan Zakat (PAZA) iaitu di Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan

Wilayah Persekutuan Putrajaya, tambahan kepada pusat yang

sedia ada sebelum ini iaitu di Masjid Ar-Rahimah, Kampung

Pandan Kuala Lumpur.

Pendekatan MAIWP dalam menjadikan masjid sebagai pusat

agihan zakat amatlah tepat kerana masjid merupakan tempat

yang sesuai bagi penyatuan umat Islam dan pembangunan

modal insan selain daripada meningkatkan sosio ekonomi umat

Islam. Ini selari dengan zaman Rasulullah saw yang berjaya

membina tamadun manusia dan mencapai kegemilangan

melalui institusi masjid daripada segala aspek.

Masjid Putra, Masjid Wilayah

Persekutuan dan Masjid Tuanku

Mizan Zainal Abidin.

Laman Web dan Emel:

Bahagian Kesuma:

www.islam.gov.my/kesuma

Emel: buletinsm@yahoo.com

Masjid Negara:

www.masjidnegara.gov.my

Emel:

mnegara_jakim@yahoo.com.my

Masjid Putra:

www.masjidputra.gov.my

Emel:

hebahan@masjidputra.gov.my

Masjid Wilayah:

www.islam.gov.my/masjidwilayah

Emel: mwpkl@jawi.gov.my

Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin:

www.masjidtuankumizan.com

Emel:

admin@masjidtuankumizan.com

Kritikan, ulasan dan komen

hendaklah dihantar kepada:

PENGARANG SUARA MASJID

Bahagian Pembangunan

Keluarga, Sosial dan Pengurusan

Masjid ( Kesuma )

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Aras 5, Blok D7, Kompleks D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan

Persekutuan

62519 Putrajaya

Tel: 03-8886 4356

Faks: 03-8889 1997 / 8886 4381

Konsep & Reka bentuk:

Visual Print Sdn. Bhd

Percetakan:

Percetakan Nasional Malaysia

Berhad (PNMB)

buletin Masjid Mac new lay.indd 2 4/9/10 1:57 PM

More magazines by this user
Similar magazines