Permintaan%20%5BCompatibility%20Mode%5D

sheikaaulia

Permintaan%20%5BCompatibility%20Mode%5D

Barang pengganti

� Dapat menggantikan fungsi barang lain

� Mempunyai kandungan sama

� Harga barang pengganti dpt mempengaruhi

permintaan barang yg digantikan

Barang pelengkap

� Selalu digunakan bersama-sama dng barang

lainnya

� Kenaikan atau penurunan permintaan barang

pelengkap sejalan dng perubahan permintaan

barang yg dilengkapi

Similar magazines